Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredietverlening aan ondernemingen oktober 2013 - copy

224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredietverlening aan ondernemingen oktober 2013 - copy

 1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie oktober 2013 www.financieringvanondernemingen.be
 2. 2. Belgische banken hebben 85,7 miljard EUR in Belgische economie gepompt Sinds 2007 Kredieten aan gezinnen +47,8 mia EUR (+34,27%) Banken in België leveren meer financiering voor economie dan gemiddelde Eurozone Kredieten aan ondernemingen +18,3 mia EUR (+18,82%) Kredieten aan overheden +19,7 mia EUR (+28,58%) = Totale kredietgroei +85,7 mia EUR (+28,07%) 390,9 mia EUR Totaal volume uitstaande kredieten aan de belgische economie (gezinnen, niet-financiële bedrijven, overheid) september 2013
 3. 3. Volume ondernemingskredieten Volume ondernemingskredieten Cijfers van Febelfin = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen Cijfers NBB = omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische nietfinanciële vennootschappen
 4. 4. Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie Index: december 2005 = 100 150 140 130 120 110 100 Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2) Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB. (1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten. (2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. 10/1/2013 8/1/2013 6/1/2013 4/1/2013 2/1/2013 12/1/2012 8/1/2012 10/1/2012 6/1/2012 4/1/2012 2/1/2012 12/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 6/1/2011 4/1/2011 2/1/2011 12/1/2010 8/1/2010 10/1/2010 6/1/2010 4/1/2010 2/1/2010 12/1/2009 8/1/2009 10/1/2009 6/1/2009 4/1/2009 2/1/2009 12/1/2008 10/1/2008 8/1/2008 6/1/2008 4/1/2008 2/1/2008 12/1/2007 10/1/2007 8/1/2007 6/1/2007 4/1/2007 2/1/2007 12/1/2006 8/1/2006 10/1/2006 6/1/2006 4/1/2006 2/1/2006 12/1/2005 90
 5. 5. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (september 2013) Grote Ondernemingen 26,0% Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming Kleine ondernemingen 50,1% Middelgrote ondernemingen 25,5% Type onderneming april 2012 75,6% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan KMO’s verleend september 2012 december 2012 september 2013 sep 2013 t.o.v. sep 2012 Evolutie Kleine 55.524 55.714 55.919 56.009 +0,53% Stabilisatie Middelgrote 26.913 26.649 27.562 28.529 +7,05% Toename Grote 29.382 29.069 28.407 27.237 -6,30% Afname Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
 6. 6. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (september 2013) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,2% Vlaams Gewest 62,8% Waals Gewest 20,0% Regio Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio april 2012 september 2012 december september 2012 2013 sep 2013 t.o.v. sep 2012 Evolutie Vlaams Gewest 75.904 76.935 75.813 75.688 -1,62% Lichte afname Waals Gewest 23.112 23.611 24.136 24.108 +2,10% Lichte toename Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.100 20.977 20.820 20.674 -1,44% Lichte afname Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
 7. 7. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (oktober 2013) Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 71% M/LT krediet KT 28,9% M/LT 71,1% Datum Krediet op KT Krediet op M/LT In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 -10,8% 12.2011 35.414 31,4 77.194 68,6 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 10.2013 33.344 28,9 81.967 71,1 +37,4% Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers) Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
 8. 8. Aanwendingsgraad Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is dus ruimte om krediet op te nemen % 90 84,5% 85 80 75 70 69,5% 65 66,8% 60 55 51% 50 45 Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
 9. 9. Dalende kredietaanvragen leiden… Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische context Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
 10. 10. … tot dalende kredietproductie Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
 11. 11. Weigeringsgraad De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen. Desondanks neemt de weigeringgraad fors af. 120 117.7 119.5 115 111.6 110 111.4 108.9 110 105 101.4 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013 Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) (Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
 12. 12. België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone … • • Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een krediet. Minder weigeringen dan in de rest van EU.  71% van de leningsaanvragen van kmo’s werd integraal goedgekeurd.  7% van de aanvragers kreeg het grootste deel van de lening.  7% van de aanvragers kreeg een deel van de lening.  5% van de kandidaten diende zijn aanvraag niet in.  100 In 8% van de gevallen werd het krediet geweigerd => correcte inschatting van onderliggende risico’s blijft noodzakelijk. 90 80 Ongekend 70 60 50 40 30 20 10 0 Aangevraagd en geweigerd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd Aangevraagd en integraal goedgekeurd Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april – september 2013)
 13. 13. Weigeringsgraad per grootte onderneming – vergelijking met de eurozone 100  69% van de kredietaanvragen van micro ondernemingen werden integraal goedgekeurd.  90 80% van de kleine ondernemingen kregen eveneens het integrale bedrag dat ze aanvroegen. 80 70 60 50 40 30  België doet het beter dan de eurozone 20 10  0 BE eurozone Micro BE eurozone Klein BE eurozone Middelgroot Aangevraagd en integraal goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd 90% van de kredietaanvragen van de middelgrote ondernemingen leidden tot een krediet.  België scoort evengoed als de eurozone Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en geweigerd Ongekend 14
 14. 14. Stabilisatie kredietvoorwaarden Banken Resultaten BLS september 2013 De kredietvoorwaarden zijn onveranderd in Q3 2013 Voor Q4 2013 anticiperen de Belgische banken een behoud van de kredietvoorwaarden
 15. 15. Kredietvoorwaarden stabiliseren Ondernemingen Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013 Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven.
 16. 16. Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie Aantal kredietaanvragen van KMO’s Risicocategorie (1) Gering risico Middelgroot risico waarvan middelgrote ondernemingen KMO’s Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 Evolutie (in %) 2012 / 2011 Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 waarvan kleine ondernemingen Evolutie (in %) 2012 / 2011 Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 Evolutie (in %) 2012 / 2011 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Erg hoog risico 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%) * middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%) * hoog (van circa 4% tot circa 21%) * erg hoog (van circa 21% tot 100%)
 17. 17. Recordaantal faillissementen
 18. 18. Concurrerende rentetarieven Maandelijks gemiddelde 2013 juni juli aug sep okt 2,83% 2,94% 3,01% 3,04% 3,06% Gemiddelde over de periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - sep 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,96% Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
 19. 19. Kredietverlening aan Belgische economie Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften Evolutie groei Gemiddelde intrestvoet Bron: NBB, september 2012
 20. 20. Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT 25,000 Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1e sem. 2007 2e sem. 2007 1e sem. 2008 2e sem. 2008 1e sem. 2009 2e sem. 2009 1e sem. 2010 2e sem. 2010 1e sem. 2011 2e sem. 2011 1e sem. 2012 2e sem. 2012 1e sem. 2013 Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
 21. 21. Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen euro) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 Onroerende leasing Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) 2011 2012 Roerende leasing 1ste 3 kw 2012 1ste 3 kw 2013
 22. 22. Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters) Bedrijven die gebruik maken van leasing Redenen waarom voor leasing wordt gekozen • Eén op vier Belgische bedrijven • • • • 100% financiering van de activa Flexibiliteit van het contract Transparantie van de afbetalingen Gemakkelijke toegankelijkheid Bron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

×