Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredietverlening aan ondernemingen update december 2019

638 views

Published on

Kredietverlening aan ondernemingen update december 2019

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredietverlening aan ondernemingen update december 2019

 1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen – recente evolutie Maart 2020 www.financieringvanondernemingen.be Update maart 2020 1
 2. 2. Update maart 2020 2 Deze presentatie tracht enkele kerncijfers inzake ondernemingskrediet te bundelen om zo evoluties te kunnen analyseren en op te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Naast cijfers die de Nationale Bank van België ter beschikking stelt (CKO en Schema A), wordt ook gekeken naar de resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin. De bron staat telkens duidelijk vermeld onderaan de slide. Hoewel deze bronnen elk heel valabel en relevant zijn kunnen deze niet rechtstreeks met elkaar vergeleken worden daar de data toch verschillend zijn.
 3. 3. De Belgische economie is en blijft ondersteund door Belgische banksector Klantensegmenten Kredietverlening door de Belgische banksector aan de Belgische klanten (volgens economische sectoren; inclusief geëffectiseerde kredietvolumes; uitsluitend niet-bancaire en niet-financiële klanten) (1) Eind december 2007 (uitstaande kredietomloop, in miljoen EUR) Eind januari 2020 (uitstaande kredietomloop, in miljoen EUR) Toename kredietomloop over periode december 2007 tot januari 2020 In miljoen EUR In % Kredieten aan Belgische gezinnen 138.129 239.123 + 100.994 + 73,1 Kredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen 97.361 147.173 + 49.812 + 51,2 Kredieten aan de Belgische overheden 69.386 65.548 - 3.838 - 5,5 Totaal kredieten aan Belgische klanten 304.876 451.844 + 146.968 + 48,2 . Bron : berekeningen Febelfin op gegevens van de NBB. 1) Voor de kredieten aan gezinnen en ondernemingen, betreft het de opgenomen bedragen van uitbetalingskredieten. Voor de kredieten aan de overheden gaat het om de financiering in de vorm van schuldtitels uitgegeven door de overheden, en om opgenomen uitbetalingskredieten. Update maart 2020 3
 4. 4. 4 Bron : Kredietbarometer Febelfin In december 2019 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met 163,1 miljard EUR. Op jaarbasis (vergelijking december 2018 met december 2019) steeg het uitstaande bedrag met 3,6%. Update maart 2020
 5. 5. Evolutie van de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen volgens looptijd van het krediet 5 Bron: Schema A – NBB (breuklijn december 2014 wegens overgang naar ESR 2010) Update maart 2020 Kredietverlening aan niet- financiële ondernemingen volgens looptijd van het krediet (uitstaand bedrag in miljoen euro) december 2014 januari 2019 januari 2020 Groei over 1 jaar (in % op basis van effectieve kredietstromen) Aandeel in totale kredietomloop aan ondernemingen (in %) Kredieten op korte termijn (<1 jaar) 31.360 36.759 36.951 + 0,6 25,1 Kredieten op middellange termijn (1 jaar < originele looptijd ≤ 5 jaar) 15.035 18.305 18.777 + 2,6 12,8 Kredieten op lange termijn (> 5 jaar) 65.294 86.032 91.445 + 5,9 62,1 Het aandeel van kredieten op lange termijn wordt steeds groter. De ondernemingen trachten namelijk de lage rente op ondernemingskredieten voor een langere periode vast te leggen. In 2018 namen ook de kredieten op korte termijn sterk toe. Door het strikter regime voor voorafbetalingen van vennootschapsbelasting hebben ondernemingen mogelijk meer krediet (op korte termijn) aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren.
 6. 6. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (breuklijn december 2012 wegens oprichting CKO2) N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Micro, Kleine, Middelgrote, Grote ondernemingen) konden worden toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO. Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Evolutie kredieten: onderverdeling naar grootte van de Belgische ondernemingen 6 Opgenomen kredieten Toegestane kredieten Aanwendingsgraad Update maart 2020 Type onderneming december 2012 Januari 2019 (in miljoenen euro) Januari 2020 (in miljoenen euro) Januari 2020 t.o.v. Januari 2019 In % van totaal (Januari 2020) Micro 26.816 27.637 + 3,1 % 14,7 % Kleine 66.821 61.492 62.528 + 1,7 % 33,3 % Middelgrote 42.825 35.526 36.308 + 2,2 % 19,4 % Grote 57.925 60.430 61.091 + 1,1 % 32,6 % Type onderneming december 2012 Januari 2019 (in miljoenen euro) Januari 2020 (in miljoenen euro) Januari 2020 t.o.v. Januari 2019 In % van totaal (Januari 2020) Micro 22.415 23.219 + 3,6 % 16,9 % Kleine 56.545 50.649 52.029 + 2,7 % 38,0 % Middelgrote 28.379 26.878 27.441 + 2,1 % 20,0 % Grote 29.068 34.539 34.309 - 0,7 % 25,0 % Type onderneming december 2012 Januari 2019 Januari 2020 Micro 83,6% 84,0% Kleine 84,6% 82,4% 83,2% Middelgrote 66,3% 75,7% 75,6% Grote 50,2% 57,2% 56,2%
 7. 7. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (breuklijn december 2012 wegens oprichting CKO2). N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) konden worden toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO. Evolutie kredieten: regionale onderverdeling 7 Opgenomen kredieten Toegestane kredieten Aanwendingsgraad Regio december 2012 januari 2019 (in miljoenen euro) januari 2020 (in miljoenen euro) januari 2020 t.o.v. januari 2019 In % van totaal (januari 2020) Vlaams Gewest 105.079 127.385 130.399 + 2,4 % 63,8 % Waals Gewest 31.861 36.518 38.011 + 4,1 % 18,6 % Brussel Hoofdstedelijk Gewest 39.842 32.376 35.989 + 11,2 % 17,6 % Regio december 2012 januari 2019 (in miljoenen euro) januari 2020 (in miljoenen euro) januari 2020 t.o.v. januari 2019 In % van totaal (januari 2020) Vlaams Gewest 75.810 95.699 99.165 + 3,6 % 65,7 % Waals Gewest 24.112 28.025 29.276 + 4,5 % 19,4 % Brussel Hoofdstedelijk Gewest 21.012 20.665 22.495 + 8,9 % 14,9 % Regio december 2012 Januari 2019 Januari 2020 Vlaams Gewest 72,2% 75,1% 76,0% Waals Gewest 75,7% 76,7% 77,0% Brussel Hoofdstedelijk Gewest 52,7% 63,8% 62,5% Update maart 2020
 8. 8. Bron : Kredietbarometer Febelfin – beschikbaar t.e.m. Q4 2019 • Het bedrag van de kredietaanvragen lag in het vierde trimester van 2019 (-7,2%) lager dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. • Het aantal kredietaanvragen daalde met 6,4%. Kredieten aan ondernemingen - kredietvraag Update maart 2020 8
 9. 9. Bron : Kredietbarometer Febelfin – beschikbaar t.e.m. Q4 2019 • Het bedrag van de nieuwe verstrekte kredieten steeg met 1,3%. • Het aantal verstrekte kredieten lag in het vierde trimester van 2019 1,4% hoger dan in hetzelfde trimester van het jaar voordien. Kredieten aan ondernemingen - kredietproductie Update maart 2020 9
 10. 10. Stabilisering van de kredietbelemmeringen 10 In januari 2020 beschouwden slechts 5,0% van de ondernemers de kredietvoorwaarden als ongunstig. Update maart 2020 Bron: NBB. Een daling op deze grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.
 11. 11. Weigeringsgraad ligt nog steeds op een laag niveau 11 Door het strikter regime voor voorafbetalingen van vennootschapsbelasting hebben ondernemingen mogelijk meer krediet aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. Dit type kredietaanvragen wordt doorgaans vrij vlot goedgekeurd. Update maart 2020 Bron : Kredietbarometer Febelfin
 12. 12. Kredietevolutie nog steeds ondersteund door lage interestvoeten De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten blijft laag. In januari 2020 bedroeg ze 1,44%. 12Update maart 2020 1,44%
 13. 13. Alternatieve financieringsmiddelen Update maart 2020 13
 14. 14. Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen Update maart 2020 14 Roerende leasing (Q3/2019) 11,9 miljard euro Onroerende leasing (Q3/2019) 4,9 miljard euro Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV)
 15. 15. Update maart 2020 15 Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV) Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen Onroerende leasing (Q1-Q3/2019) 0,5 miljard euro Roerende leasing (Q1-Q3/2019) 4,1 miljard euro
 16. 16. Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen Update maart 2020 16 Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV) 42,0% 36,9% 12,5% 8,2% 0,4% Aantal contracten (in %) 0 - 20.000 EUR 20.000 EUR - 50.000 EUR 50.000 EUR - 100.000 EUR 100.000 EUR - 1 miljoen EUR > 1 miljoen EUR Productie roerende leasing op basis van de contractgrootte (2018) Aantal contracten in eenheden 0 - 20.000 EUR 44.135 20.000 EUR - 50.000 EUR 38.810 50.000 EUR - 100.000 EUR 13.192 100.000 EUR - 1 miljoen EUR 8.649 > 1 miljoen EUR 373 Totaal 105.159
 17. 17. Update maart 2020 17 • Ten opzichte van S2/2018 steeg de turnover in S2/2019 met 8,7%. Bron: Febelfin op basis van gegevens van de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen Andere alternatieve financieringsbron: factoring
 18. 18. Evolutie uitstaande bedragen vastrentende effecten op meer dan 1 jaar (in mio EUR) Update maart 2020 18 De grote ondernemingen hebben zich steeds meer gericht op rechtstreekse uitgifte van schuldbewijzen op de financiële markten; desintermediatie Bron: Febelfin op basis van gegevens van de NBB x7
 19. 19. “Coup de pouce”-leningen: eerste cijfers Periode 30/06/2019 - 638 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van 11.866.614 euro. - 574 aanvragen werden ontvankelijk verklaard (10.744.234 euro) - 22 aanvragen werden nog onderzocht (414.880 euro) - 1 aanvraag zonder gevolg (50.000 euro) - 41 aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard omdat de ondernemers niet aan de voorwaarden voldeden (leeftijd, sector …) (657.500 euro) - Looptijd - Geleende bedragen - Gebruikte bedragen Update maart 2020 19 4 jaar 6 jaar 8 jaar 60% 17% 23% ≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 € 30% 46% 24% ≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 € 50.000 € < ≥ 80.000 € 80.000 € < ≥ 100.000 € 18% 44% 16% 15% 7%
 20. 20. WinWinlening: productie Bron: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – Q2/2019 20Update maart 2020 In het tweede kwartaal van 2019 werden 591 Winwinleningen geregistreerd. Deze Winwinleningen vertegenwoordigen een kredietbedrag van 13,3 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2019 werd 51,0 % van het kredietbedrag in hoofdsom van alle geregistreerde Winwinleningen toegestaan aan starters.
 21. 21. WinWinlening: gemiddeld bedrag Bron: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – Q2/2019 Update maart 2020 21 • Het gemiddeld bedrag van de geregistreerde Winwinleningen (tot en met het tweede kwartaal) bedraagt in 2019 23.657,4 euro. • Ten opzichte van het gemiddeld bedrag van de geregistreerde Winwinleningen in 2018 merken we een stijging van 5,0 %.
 22. 22. Gedetailleerde statistieken per gewest Update maart 2020 22
 23. 23. La région wallonne Update maart 2020 23
 24. 24. Crédits octroyés (1) 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Pourcentage de modification 2019 p.r.à 2018 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 4.433 12,7 4.264 10,5 4.262 10,0 0,0 Micro entreprises 6.214 15,3 6.406 15,1 +3,1 Petites entreprises 14.202 40,7 12.405 30,5 12.509 29,5 +0,8 Moyennes entreprises 6.224 17,8 6.484 15,9 6.572 15,5 +1,3 Grandes entreprises 8.344 23,9 9.543 23,5 9.733 22,9 +2,0 Total 34.886 40.687 42.411 +4,2 Indépendants 3.250 12,2 3.133 10,1 3.128 9,7 -0,2 Micro entreprises 5.117 16,5 5.297 16,3 +3,5 Petites entreprises 11.973 45,1 10.156 32,8 10.297 31,8 +1,4 Moyennes entreprises 4.490 16,9 4.832 15,6 5.010 15,5 +3,7 Grandes entreprises 5.501 20,7 6.264 20,2 6.488 20,0 +3,6 Total 26.561 30.991 32.409 +4,6 24 Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014). Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises. Update maart 2020 Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
 25. 25. Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne 25 Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 - 12 2018 – 12 2019 - 12 Indépendants 73,3% 73,5% 73,4% Micro entreprises 82,4% 82,7% Petites entreprises 84,3% 81,9% 82,3% Moyennes entreprises 72,1% 74,5% 76,2% Grandes entreprises 65,9% 65,6% 66,7% Total 76,1% 76,2% 76,4% Update maart 2020
 26. 26. Evolution des crédits: entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Pourcentage de modification 2019 p.r.à 2018 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 898 18,3 381 9,8 366 8,6 -4,0 Petites entreprises 4.007 81,7 3.500 90,2 3.904 91,4 +11,6 Total 4.905 3.881 4.270 +10,0 Crédits utilisés (1) Indépendants 682 16,2 321 10,1 309 9,2 -3,7 Petites entreprises 3.523 83,8 2.874 89,9 3.052 90,8 +6,2 Total 4.205 3.196 3.362 +5,2 Degré d’utilisation (en %) Indépendants 76,0 84,3 84,6 Petites entreprises 87,9 82,1 78,2 Total 85,7 82,3 78,7 26 (1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Update maart 2020
 27. 27. Evolution des crédits par secteur Crédits octroyés(1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Pourcentage de modification 2019 p.r.à 2018 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 811 2,3 677 2,0 701 1,9 +3,7 Construction 3.005 8,6 3.145 9,1 3.234 9,0 +2,8 Manufactured products 7.047 20,2 7.557 21,9 7.764 21,6 +2,7 Services (excl. Financial) 12.342 35,4 11.927 34,6 12.607 35,0 +5,7 Transportation 725 2,1 985 2,9 1.081 3,0 +9,8 Wholesale and retail trade 5.855 16,8 5.357 15,5 5.396 15,0 +0,7 Other 5.101 14,6 4.825 14,0 5.220 14,5 +8,2 Total 34.886 34.473 36.005 +4,4 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 726 2,7 583 2,3 622 2,3 +6,7 Construction 2.284 8,6 2.220 8,6 2.335 8,6 +5,2 Manufactured products 4.720 17,8 4.851 18,7 5.118 18,9 +5,5 Services (excl. Financial) 10.064 37,9 9.645 37,3 10.092 37,2 +4,6 Transportation 561 2,1 795 3,1 853 3,1 +7,3 Wholesale and retail trade 4.564 17,2 4.184 16,2 4.155 15,3 -0,7 Other 3.643 13,7 3.596 13,9 3.939 14,5 +9,5 Total 26.561 25.873 27.112 +4,8 27(1) Indépendants inclus Update maart 2020
 28. 28. Evolution des crédits par secteur 28 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Accommodation and food 89,6% 86,1% 88,6% Construction 76,0% 70,6% 72,2% Manufactured products 67,0% 64,2% 65,9% Services (excl. Financial) 81,5% 80,9% 80,0% Transportation 77,4% 80,7% 78,8% Wholesale and retail trade 78,0% 78,1% 77,0% Other 71,4% 74,5% 75,5% Total 76,1% 75,1% 75,3% Update maart 2020
 29. 29. Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Pourcentage de modification 2019 p.r.à 2018 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 117 2,4 180 4,6 160 3,8 -11,2 Construction 314 6,4 464 12,0 465 10,9 +0,1 Manufactured products 1.441 29,4 283 7,3 482 11,3 +70,2 Services (excl. Financial) 1.453 29,6 1.578 40,7 1.547 36,2 -1,9 Transportation 44 0,9 53 1,4 52 1,2 -2,3 Wholesale and retail trade 395 8,0 388 10,0 373 8,7 -3,8 Other 1.141 23,3 934 24,1 1.191 27,9 +27,4 Total 4.905 3.881 4.270 +10,0 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 106 2,5 159 5,0 145 4,3 -8,9 Construction 212 5,1 301 9,4 296 8,8 -1,9 Manufactured products 1.380 32,8 190 5,9 233 6,9 +22,8 Services (excl. Financial) 1.242 29,5 1.358 42,5 1.307 38,9 -3,8 Transportation 38 0,9 46 1,4 45 1,3 -2,4 Wholesale and retail trade 330 7,9 327 10,2 316 9,4 -3,5 Other 895 21,3 815 25,5 1.022 30,4 +25,3 Total 4.205 3.196 3.362 +5,2 29(1) Indépendants inclus Update maart 2020
 30. 30. Evolution des crédits par secteur – entreprises debutantes 30 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2018 – 12 2019 - 12 Accommodation and food 90,9% 87,9% 90,2% Construction 67,7% 64,9% 63,6% Manufactured products 95,8% 66,9% 48,3% Services (excl. Financial) 85,5% 86,1% 84,5% Transportation 86,3% 85,9% 85,8% Wholesale and retail trade 83,7% 84,4% 84,6% Other 78,4% 87,3% 85,8% Total 85,7% 82,3% 78,7% Update maart 2020
 31. 31. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Update maart 2020 31
 32. 32. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest Toegekende kredieten (1) 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % Zelfstandigen 455 1,5 279 0,9 259 0,7 -7,0 Micro ondernemingen 3.332 10,2 3.457 9,5 +3,8 Kleine ondernemingen 8.615 29,4 8.102 24,9 8.077 22,2 -0,3 Middelgrote ondernemingen 7.190 24,5 5.561 17,1 5.824 16,0 +4,7 Grote ondernemingen 11.717 39,9 13.459 41,3 16.170 44,5 +20,1 Totaal 29.344 32.596 36.341 +11,5 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 338 1,9 201 1,0 185 0,8 -8,3 Micro ondernemingen 2.841 13,7 2.975 13,5 +4,7 Kleine ondernemingen 7.475 43,7 6.887 33,2 6.905 31,4 +0,3 Middelgrote ondernemingen 4.207 24,6 4.500 21,7 4.605 21,0 +2,3 Grote ondernemingen 3.964 23,2 4.756 23,0 5.046 23,0 +6,1 Totaal 17.120 20.719 21.962 +6,0 32 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro- ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Update maart 2020
 33. 33. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest 33 Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 - 12 2019 – 12 Zelfstandigen 74,3% 72,2% 71,2% Micro ondernemingen 85,3% 86,0% Kleine ondernemingen 86,8% 85,0% 85,5% Middelgrote ondernemingen 58,5% 80,9% 79,1% Grote ondernemingen 33,8% 35,3% 31,2% Totaal 58,3% 63,6% 60,4% Update maart 2020
 34. 34. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 239 9,9 59 1,8 52 1,5 -12,8 Kleine ondernemingen 2.173 90,1 3.297 98,2 3.468 98,5 +5,2 Totaal 2.413 3.356 3.520 +4,9 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 190 9,7 49 1,9 38 1,3 -22,1 Kleine ondernemingen 1.767 90,3 2.571 98,1 2.822 98,7 +9,8 Totaal 1.957 2.620 2.861 +9,2 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,5 83,1 74,3 Kleine ondernemingen 81,3 78,0 81,4 Totaal 81,1 78,1 81,3 34 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 35. 35. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 514 1,8 560 1,9 519 1,6 -7,4 Construction 4.877 16,6 2.476 8,5 2.702 8,2 +9,1 Manufactured products 5.368 18,3 5.636 19,3 7.470 22,7 +32,6 Services (excl. Financial) 11.471 39,1 12.293 42,0 13.243 40,3 +7,7 Transportation 1.534 5,2 1.714 5,9 1.922 5,8 +12,1 Wholesale and retail trade 2.442 8,3 2.661 9,1 2.585 7,9 -2,9 Other 3.140 10,7 3.923 13,4 4.442 13,5 +13,2 Total 29.344 29.264 32.883 +12,4 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 436 2,5 424 2,4 392 2,1 -7,6 Construction 2.003 11,7 1.497 8,4 1.564 8,2 +4,4 Manufactured products 1.550 9,1 1.741 9,7 2.014 10,6 +15,7 Services (excl. Financial) 9.297 54,3 10.016 56,0 10.441 55,0 +4,2 Transportation 752 4,4 746 4,2 768 4,0 +2,9 Wholesale and retail trade 1.669 9,8 1.537 8,6 1.505 7,9 -2,1 Other 1.413 8,3 1.915 10,7 2.304 12,1 +20,3 Total 17.120 17.878 18.988 +6,2 35 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update maart 2020
 36. 36. Evolutie kredieten per sector 36 Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 - 12 2019 – 12 Accommodation and food 84,9% 75,7% 75,5% Construction 41,1% 60,5% 57,9% Manufactured products 28,9% 30,9% 27,0% Services (excl. Financial) 81,1% 81,5% 78,8% Transportation 49,0% 43,5% 39,9% Wholesale and retail trade 68,4% 57,8% 58,2% Other 45,0% 48,8% 51,9% Total 58,3% 61,1% 57,7% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 37. 37. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 50 2,1 104 3,1 85 2,4 -18,4 Construction 548 22,7 396 11,8 411 11,7 +3,9 Manufactured products 27 1,1 146 4,3 189 5,4 +29,8 Services (excl. Financial) 1.065 44,1 1.332 39,7 1.128 32,1 -15,3 Transportation 9 0,4 10 0,3 21 0,6 +115,5 Wholesale and retail trade 115 4,8 147 4,4 119 3,4 -18,6 Other 599 24,8 1.222 36,4 1.566 44,5 +28,2 Total 2.413 3.356 3.520 +4,9 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 48 2,4 63 2,4 61 2,1 -3,0 Construction 429 21,9 265 10,1 282 9,9 +6,6 Manufactured products 19 1,0 133 5,1 167 5,8 +25,1 Services (excl. Financial) 900 46,0 1.132 43,2 972 34,0 -14,2 Transportation 9 0,5 7 0,3 19 0,7 +157,6 Wholesale and retail trade 83 4,2 121 4,6 103 3,6 -14,7 Other 469 24,0 898 34,3 1.256 43,9 +39,8 Total 1.957 2.620 2.861 +9,2 37 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update maart 2020
 38. 38. Evolutie kredieten per sector: starters 38 Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 - 12 2019 - 12 Accommodation and food 95,2% 61,1% 72,6% Construction 78,2% 66,9% 68,7% Manufactured products 72,6% 91,5% 88,1% Services (excl. Financial) 84,6% 85,0% 86,1% Transportation 94,1% 78,0% 93,3% Wholesale and retail trade 72,2% 82,6% 86,6% Other 78,4% 73,5% 80,2% Total 81,1% 78,1% 81,3% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 39. 39. Vlaanderen Update maart 2020 39
 40. 40. (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Evolutie kredieten: ingezoomd op Vlaanderen Toegekende kredieten(1) 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 8.359 7,6 7.874 5,8 8.017 5,8 +1,8 Micro ondernemingen 17.108 12,7 17.673 12,8 +3,3 Kleine ondernemingen 44.201 40,2 40.999 30,4 41.967 30,3 +2,4 Middelgrote ondernemingen 20.309 18,5 23.707 17,6 23.992 17,3 +1,2 Grote ondernemingen 30.930 28,1 37.363 27,7 35.993 26,0 -3,7 Totaal 109.957 134.894 138.353 +2,6 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 6.564 8,0 6.160 6,1 6.294 6,0 +2,2 Micro ondernemingen 14.344 14,2 14.777 14,1 +3,0 Kleine ondernemingen 36.917 45,0 33.514 33,3 34.561 33,0 +3,1 Middelgrote ondernemingen 15.291 18,7 17.418 17,3 17.766 17,0 +2,0 Grote ondernemingen 17.962 21,9 22.844 22,7 22.351 21,3 -2,2 Totaal 81.991 100.766 104.724 +3,9 40Update maart 2020
 41. 41. Evolutie kredieten: inzoomen op Vlaanderen Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 – 12 2019 – 12 Zelfstandigen 78,5% 78,2% 78,5% Micro ondernemingen 83,8% 83,6% Kleine ondernemingen 83,5% 81,7% 82,4% Middelgrote ondernemingen 75,3% 73,5% 74,1% Grote ondernemingen 58,1% 61,1% 62,1% Totaal 74,6% 74,7% 75,7% 41 Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 42. 42. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2018 - 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 1.408 15,4 700 5,5 714 5,2 +2,0 Kleine ondernemingen 7.751 84,6 11.984 94,5 13.105 94,8 +9,4 Totaal 9.159 12.684 13.819 +9,0 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 1.116 15,1 587 5,8 596 5,4 +1,6 Kleine ondernemingen 6.285 84,9 9.473 94,2 10.459 94,6 +10,4 Totaal 7.401 10.060 11.055 +9,9 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,3 83,8 83,5 Kleine ondernemingen 81,1 79,1 79,8 Totaal 80,8 79,3 80,0 42 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 43. 43. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 2.230 2,0 1.902 1,6 1.964 1,6 +3,3 Construction 11.698 10,6 12.474 10,6 13.039 10,8 +4,5 Manufactured products 17.866 16,2 22.414 19,0 21.888 18,1 -2,3 Services (excl. Financial) 36.544 33,2 37.685 32,0 39.464 32,7 +4,7 Transportation 4.994 4,5 5.485 4,7 5.493 4,6 +0,1 Wholesale and retail trade 23.763 21,6 21.348 18,1 21.229 17,6 -0,6 Other 12.863 11,7 16.478 14,0 17.604 14,6 +6,8 Total 109.957 117.786 120.679 +2,5 Opgenomen kredieten (1) Accommodation and Food 1.976 2,4 1.621 1,9 1.699 1,9 +4,8 Construction 7.662 9,3 7.466 8,6 8.141 9,1 +9,0 Manufactured products 12.553 15,3 14.957 17,3 15.127 16,8 +1,1 Services (excl. Financial) 29.478 36,0 30.413 35,2 32.114 35,7 +5,6 Transportation 3.843 4,7 4.037 4,7 4.032 4,5 -0,1 Wholesale and retail trade 16.620 20,3 15.138 17,5 14.843 16,5 -2,0 Other 9.859 12,0 12.792 14,8 13.991 15,6 +9,4 Total 81.991 86.422 89.946 +4,1 43 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update maart 2020
 44. 44. Evolutie kredieten per sector 44 Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 - 12 2019- 12 Accommodation and food 88,6% 85,2% 86,5% Construction 65,5% 59,9% 62,4% Manufactured products 70,3% 66,7% 69,1% Services (excl. Financial) 80,7% 80,7% 81,4% Transportation 77,0% 73,6% 73,4% Wholesale and retail trade 69,9% 70,9% 69,9% Other 76,6% 77,6% 79,5% Total 74,6% 73,4% 74,5% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020
 45. 45. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12 Wijzigingspercentage 2019 t.o.v. 2018 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 254 2,8 401 3,2 430 3,1 +7,3 Construction 1.021 11,2 1.393 11,0 1.538 11,1 +10,4 Manufactured products 491 5,4 679 5,4 749 5,4 +10,3 Services (excl. Financial) 3.416 37,3 4.360 34,4 4.420 32,0 +1,4 Transportation 235 2,6 363 2,9 373 2,7 +2,8 Wholesale and retail trade 939 10,3 1.059 8,3 1.053 7,6 -0,5 Other 2.802 30,6 4.430 34,9 5.257 38,0 +18,7 Total 9.159 12.684 13.819 +9,0 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 230 3,1 352 3,5 385 3,5 +9,3 Construction 699 9,5 887 8,8 957 8,7 +7,9 Manufactured products 376 5,1 499 5,0 599 5,4 +20,1 Services (excl. Financial) 2.837 38,3 3.625 36,0 3.579 32,4 -1,3 Transportation 203 2,7 249 2,5 275 2,5 +10,4 Wholesale and retail trade 736 9,9 865 8,6 826 7,5 -4,5 Other 2.321 31,4 3.584 35,6 4.435 40,1 +23,8 Total 7.401 10.060 11.055 +9,9 45 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update maart 2020
 46. 46. Evolutie kredieten per sector: starters 46 Aanwendingsgraad 2014 -12 2018 – 12 2019 - 12 Accommodation and food 90,4% 87,9% 89,5% Construction 68,5% 63,7% 62,2% Manufactured products 76,5% 73,4% 79,9% Services (excl. Financial) 83,0% 83,1% 81,0% Transportation 86,3% 68,7% 73,8% Wholesale and retail trade 78,4% 81,7% 78,4% Other 82,8% 80,9% 84,4% Total 80,8% 79,3% 80,0% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update maart 2020

×