Kredietverlening aan ondernemingen update februari 2013 - copy

286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Cijfers weglaten. Vragen aan Pierre
 • Dirk
 • Dirk
 • Bedragtotaaluitstaandkredietvolumeonderverdeeldnaarduurtijdkredieten( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983Bedragtotaaluitstaandkredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken)Opgelet : middellang tot langetermijnkredietenzijnkredieten van meerdanéénjaarDit is de indeling die de NBB volgt.
 • Vermeldendatgrotebedrijvenanderealternatievenhebben?
 • Er mag verwezen worden naar de studie van Nancy Huyghebaert maar de onderliggenderegressieskunnennognietwordengegeven.Michel Vermaerke zal de grafiekenmeebrengenals back up van de vergadering. Evolutie van de aanvragenvergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag.Vanaf begin 2010 tot half 2011 lag het aantal kredietaanvragen ieder trimester hoger dan in het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar. Ook het bedrag van de kredietaanvragen kende telkens een stijging. In het derde trimester van 2011 was er weliswaar een daling van het aantal kredietaanvragen, maar het overeenstemmende bedrag steeg, met 17,2%, erg sterk t.o.v. het derde trimester van 2010. In het vierde trimester van 2011 lag het aantal kredietaanvragenopnieuw lager dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar (-4,1%), maar in bedrag was er opnieuw een stijging met 3,8%.
 • Evolutie van de productievergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag. Na twee trimesters waarin het aantal verstrekte kredieten nagenoeg stabiel bleef ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar, gevolgd door een trimester met een stijging van 4,5%, stabiliseerde het aantal verstrekte kredieten opnieuw in het derde trimester (-0,4%) ten opzichte van het derde trimester van 2010. In bedrag was er een echter een opmerkelijke stijging, die 28,8% bedroeg.  In het vierde trimester van 2011 daalde het aantal verstrekte kredieten met 2,9%. Dit is minder sterk dan de daling in het aantal kredietaanvragen. Het verstrekte kredietbedrag steeg daarentegen met bijna 10 procent ten opzichte van het vierde trimester van 2010.
 • Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.
 • De perceptie bij sommigenHoewel de financiële instellingen nog steeds voldoende kredieten kunnen bieden en die kredieten ook verlenen om volwaardige en gezonde kredietdossiers te financieren, heerst er in sommige delen van de ondernemingswereld de perceptie dat krediet schaars wordt en dat de banken hun voorwaarden verstrakken. Een vergelijking van de weigeringsgraad in België en in de andere Europese landen leert echter dat België één van de betere leerlingen van de klas is. Op Europees niveau staat België in 2010 op de vierde plaats. Slechts 5,7% van de kredietaanvragen wordt hier geweigerd, tegenover bijvoorbeeld 26,6% van de aanvragen in Ierland; of 22.5% bij onze noorderburen in Nederland.Bron: Access to finance studie, Eurostat
 • Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 TraditioneelkredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in België vrij beperkt blijft.
 • GRAFIEK 1 : EvolutiegroeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards GRAFIEK 2 : GemiddeldeinterestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non− financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.
 • Maatregelenvermijden die leasingproductkunnenondermijnenVoorbeelden:Thin cap regelingdd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financiële sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand. Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen. AanpassingBelgischeregelgevingaan arrest EU hofdatfinanciële leasing herkwalificeertalseen ‘levering van goederen’ ipv levering van diensten.In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financiële lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.Hoe groot is de kans dat in België financiële lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ? Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariëren + inschatting van het risico van herkwalificatie. Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease). De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren. NootUitvoorafgaandoverleg met kabinett Peeters blijktdatookzijgeenprobleemzien met leasing en datditeenwaardevol instrument is.
 • Kredietverlening aan ondernemingen update februari 2013 - copy

  1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie Update februari 2014 www.financieringvanondernemingen.be
  2. 2. Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in Belgische economie gepompt Sinds 2007 Kredieten aan gezinnen +47,5 mia EUR (+34,11%) Banken in België leveren meer financiering voor economie dan gemiddelde Eurozone Kredieten aan ondernemingen +20,7 mia EUR (+21,32%) Kredieten aan overheden +17,2 mia EUR (+25,07%) = Totale kredietgroei +85,5 mia EUR (+28,01%) 390,7 mia EUR Totaal volume uitstaande kredieten aan de belgische economie (gezinnen, niet-financiële bedrijven, overheid) december 2013
  3. 3. Volume ondernemingskredieten Volume ondernemingskredieten Omloop (in mio EUR) 135,000 Omloop ( x 1.000.000 €) 130,000 128,037 128,521 130.141 126,309 127,449 126,881 126,890 125,949 125,000 125,248 124,527 124,158 120,608 120,712 122,296 120,920 120,000 118,387 117,765 120,944 117,679 116,729 118,445 118,033 117,411 117,560 116,982 116,968 116,986 116,705 115,000 116,189 115,590 115,805 112,696 114,655 115,695 112.607 110,000 105,000 100,000 95,000 111,090 110,069 111,573112,545 110,866 108,531 106,354 106,447 104,696 105,069 105,501 104,350 100,335 97,070 Febelfin Observatory NBB Cijfers van Febelfin = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen Cijfers NBB = omloop van bankkredieten, opgeno men door Belgische niet-financiële vennootschappen
  4. 4. Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie Index: december 2005 = 100 150 140 130 120 110 100 Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2) Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB. (1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten. (2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming) 12/1/2013 8/1/2013 10/1/2013 6/1/2013 4/1/2013 2/1/2013 12/1/2012 10/1/2012 8/1/2012 6/1/2012 4/1/2012 2/1/2012 12/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 6/1/2011 4/1/2011 2/1/2011 12/1/2010 8/1/2010 10/1/2010 6/1/2010 4/1/2010 2/1/2010 12/1/2009 8/1/2009 10/1/2009 6/1/2009 4/1/2009 2/1/2009 12/1/2008 8/1/2008 10/1/2008 6/1/2008 4/1/2008 2/1/2008 12/1/2007 8/1/2007 10/1/2007 6/1/2007 4/1/2007 2/1/2007 12/1/2006 8/1/2006 10/1/2006 6/1/2006 4/1/2006 2/1/2006 12/1/2005 90
  5. 5. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (oktober 2013) Grote Ondernemingen 24,1% Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming Kleine ondernemingen 50,4% 75,9% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan KMO’s verleend Middelgrote ondernemingen 25,5% Type onderneming april 2012 oktober 2012 oktober 2013 okt 2013 t.o.v. okt 2012 Kleine 55.524 55.911 55.931 + 0.04% Middelgrote 26.913 26.743 28.270 + 5.04% Grote 29.382 29.849 26.745 - 10.4% Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
  6. 6. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (oktober 2013) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17% Vlaams Gewest 62,8% Waals Gewest 20,2% Regio Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio april 2012 oktober 2012 oktober 2013 okt 2013 t.o.v. okt 2012 Vlaams Gewest 75.904 76.147 75.271 -1.2% Waals Gewest 23.112 23.419 24.161 +3.2% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.100 21.137 20.339 -3.8% Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
  7. 7. Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (december 2013) KT 28,8% Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 71% M/LT krediet M/LT 71,2% Datum Krediet op KT Krediet op M/LT In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 -9,3% 12.2011 35.414 31,4 77.194 68,6 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 +40,5% Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers) Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
  8. 8. Dalende kredietaanvragen leiden… Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische context Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
  9. 9. … tot dalende kredietproductie Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
  10. 10. Weigeringsgraad De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen. Desondanks neemt de weigeringgraad fors af. 120 117.7 119.5 115 111.6 110 111.4 108.9 110 105 101.4 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013 Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) (Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
  11. 11. België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone … • • Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een krediet. Minder weigeringen dan in de rest van EU.  71% van de leningsaanvragen van kmo’s werd integraal goedgekeurd.  7% van de aanvragers kreeg het grootste deel van de lening.  7% van de aanvragers kreeg een deel van de lening.  5% van de kandidaten diende zijn aanvraag niet in.  100 In 8% van de gevallen werd het krediet geweigerd => correcte inschatting van onderliggende risico’s blijft noodzakelijk. 90 80 Ongekend 70 60 50 40 30 20 10 0 Aangevraagd en geweigerd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd Aangevraagd en integraal goedgekeurd Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april – september 2013)
  12. 12. Weigeringsgraad per grootte onderneming – vergelijking met de eurozone 100  69% van de kredietaanvragen van micro ondernemingen werden integraal goedgekeurd.  90 80% van de kleine ondernemingen kregen eveneens het integrale bedrag dat ze aanvroegen. 80 70 60 50 40 30  België doet het beter dan de eurozone 20 10  0 BE eurozone Micro BE eurozone Klein BE eurozone Middelgroot Aangevraagd en integraal goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd 90% van de kredietaanvragen van de middelgrote ondernemingen leidden tot een krediet.  België scoort evengoed als de eurozone Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en geweigerd Ongekend 14
  13. 13. Soepelere kredietvoorwaarden maar dalende kredietvraag Banques 15
  14. 14. Kredietvoorwaarden stabiliseren Ondernemingen Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013 Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven.
  15. 15. Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie Aantal kredietaanvragen van KMO’s Risicocategorie (1) Gering risico Middelgroot risico waarvan middelgrote ondernemingen KMO’s Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 Evolutie (in %) 2012 / 2011 Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 waarvan kleine ondernemingen Evolutie (in %) 2012 / 2011 Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) 2011 2012 Evolutie (in %) 2012 / 2011 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Erg hoog risico 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%) * middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%) * hoog (van circa 4% tot circa 21%) * erg hoog (van circa 21% tot 100%)
  16. 16. Recordaantal faillissementen
  17. 17. Concurrerende rentetarieven Maandelijks gemiddelde 2013 juni 2,83% juli 2,94% aug 3,01% sep 3,04% okt 3,07% nov 3,02% dec 2,96% Gemiddelde over de periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - dec 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
  18. 18. Kredietverlening aan Belgische economie Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften Evolutie groei Gemiddelde intrestvoet Bron: NBB, september 2012
  19. 19. Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT Factoring : evolutie turnover (in miljoenen EUR) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 1e sem. 2e sem. 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 turnover Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
  20. 20. Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen euro) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 Onroerende leasing Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) 2011 2012 Roerende leasing 1ste 3 kw 2012 1ste 3 kw 2013
  21. 21. Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters) Bedrijven die gebruik maken van leasing Redenen waarom voor leasing wordt gekozen • Eén op vier Belgische bedrijven • • • • 100% financiering van de activa Flexibiliteit van het contract Transparantie van de afbetalingen Gemakkelijke toegankelijkheid Bron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

  ×