Marktbrief november 2013

395 views

Published on

Lees het laatste nieuws over de economie en conjunctuur, marktontwikkelingen en de beroepsbevolking, branchespecifieke informatie en informatie over de uitzendbranche in de Marktbrief editie november 2013!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marktbrief november 2013

 1. 1. Randstad Marktbrief november 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 2, 2013 -1,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen -27 Okt 2013 -33 Sept 2013 Producentenvertrouwen industrie -0,5 Okt 2013 -2,8 Sept 2013 Inflatie 2,4% Sept 2013 2,8% Aug 2013 Werkloosheid* 7,0% Sept 2013 7,0% Aug 2013 Banen werknm 7.726.000 kwartaal 2, 2013 7.760.000 kwartaal 1, 2013 Vacatures openstaand 90.900 kwartaal 2, 2013 96.700 kwartaal 1, 2013 Economie en conjunctuur De inflatie blijft dalen De Nederlandse inflatie lag in september opnieuw lager dan in de maand daarvoor. In augustus liet het CBS nog weten dat de consumentenprijzen met 2,8% waren gestegen, in augustus bleven de prijsstijgingen beperkt tot een gemiddelde van 2,4%. De inflatie was in het afgelopen jaar niet eerder zo laag. Vooral kleding en benzine waren in september goedkoper dan een jaar eerder. De eurozone als geheel heeft te maken met een veel lagere inflatie. In de landen die met de euro betalen stegen de prijzen in september gemiddeld met 1,1% en volgens de eerste ramingen van het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, kwam de inflatie in oktober zelfs uit op slechts 0,7%. In augustus was de inflatie nog 1,3%. Ook in de landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) wordt de inflatie steeds lager. De Oeso noteerde in juli nog een inflatie op jaarbasis van 2,0%, in augustus was dat gedaald tot 1,7%. De lagere inflatie is vooral te danken aan een beperkte stijging van de energieprijzen. Trouw, 31 oktober 2013 deondernemer.nl, 10 oktober 2013 Dow Jones Newswires, 8 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 2. 2. We gaven opnieuw iets minder uit De Nederlandse consument heeft in augustus van dit jaar 2% minder uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. Ook in juli lagen de bestedingen al 2% lager dan een jaar eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt de consumptie in ons land al ruim twee jaar lang. De Nederlandse huishoudens gaven in augustus vooral minder uit aan duurzame goederen en dan met name aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Inmiddels laat de Consumptieradar zien dat de omstandigheden voor huishoudens om geld uit te geven in oktober 2013 iets gunstiger zijn geworden. CBS, 23 oktober 2013 Het vertrouwen neemt voorzichtig weer toe Het consumentenvertrouwen bereikte in oktober het hoogste niveau in ruim twee jaar tijd. De index voor het vertrouwen van consumenten in de economie steeg met 6 punten en kwam uit op -27. Dat de index nog onder het nulpunt staat, betekent dat consumenten gemiddeld genomen nog altijd pessimistisch zijn. In oktober waren de consumenten in ons land vooral minder somber over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden, maar ook over de eigen financiële situatie dachten ze minder negatief. Bovendien nam de koopbereidheid toe. In oktober ging ook het producentenvertrouwen in Nederland omhoog. Ook onder producenten zijn er nog net iets meer pessimisten dan optimisten, maar het verschil wordt steeds kleiner. De CBS-index voor het vertrouwen van ondernemers in de industrie ging -2,8 naar -0,5. De ondernemers zijn vooral veel minder negatief over de verwachte bedrijvigheid en over hun orderpositie. BNR, 25 oktober 2013 CBS, 18 oktober 2013 De werkloosheid groeit minder snel In september zaten gemiddeld 685.000 mensen zonder werk. Daarmee groeide de werkloosheid met 2.000 personen ten opzichte van augustus van dit jaar. Volgens het CBS is nu 8,6% van de beroepsbevolking werkloos. In juli, augustus en september groeide het aantal werklozen met gemiddeld 3.000 personen per maand. Die stijging is veel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar. In die periode kwamen er iedere maand 17.000 werklozen bij. Het aantal ww-uitkeringen aan 55-plussers steeg in september met 1,3% tot een totaal van 104.000. Het aantal wwuitkeringen aan mensen onder de 45 jaar daalde juist. Onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid het hoogst. Van die groep is nu 16,5% op zoek naar een betaalde baan. Blikopnieuws.nl, 17 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 3. 3. Het gaat goed met de export De Nederlandse economie moet het nog altijd in belangrijke mate hebben van de export. Gegevens van ABN AMRO laten zien dat het Nederlandse bedrijfsleven 70 tot 75% van de exportgoederen en -diensten afzet in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De bank ziet vooral in Duitsland mogelijkheden om nog méér te exporteren. Na een aantal maanden van onafgebroken groei nam het volume van de Nederlandse export in augustus opnieuw toe en wel met 2,5%. Volgens het CBS bleef de import in juli en augustus sterk achter bij de export. Dat is uitzonderlijk en waarschijnlijk het gevolg van de stagnerende binnenlandse consumptie. Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2013 Het begrotingsakkoord zorgt voor een groter tekort Het kabinet heeft een akkoord gesloten met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP over aanpassingen in de begroting voor 2014. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) valt het begrotingstekort in 2013 en 2014 door de gemaakte afspraken 700 miljoen euro hoger uit. In de jaren 2015 tot 2017 loopt het tekort nog eens op met 600 miljoen euro. Het begrotingstekort zou daardoor dit jaar 3,3% bedragen en volgend jaar 3,4%. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de overheid meer geld uittrekt voor onderwijs en voor het creëren van regionale werkgelegenheid. Volgens het CPB leidt het begrotingsakkoord op langere termijn tot een stijging van de structurele werkgelegenheid met 0,6%. Op de economische groei heeft het akkoord vrijwel geen effect. In april sloot het kabinet met een aantal oppositiepartijen en werkgevers en werknemers al een sociaal akkoord. Diverse afspraken die in dat akkoord stonden, zijn nu in het begrotingsakkoord teruggedraaid of aangepast. Hoewel de vakbonden zich hebben uitgesproken tegen diverse maatregelen in de begroting, hebben ze ook laten weten dat ze het sociaal akkoord blijven steunen. nrc.nl, 17 oktober 2013 nrc.nl, 16 oktober 2013 Elsevier.nl, 11 oktober 2013 ‘Nederland komt nog dit jaar uit de recessie’ Volgens een prognose van Rabobank zal Nederland in het lopende halfjaar de recessie achter zich laten. De bank verwacht dat de aantrekkende export onze economie dit najaar uit de rode cijfers zal halen. De sectoren detailhandel, horeca en bouw zullen ook in 2014 nog in zwaar weer verkeren, denkt Rabobank. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat het derde kwartaal een bescheiden groei voor de Nederlandse economie zal laten zien. Bankpresident Klaas Knot ‘redelijk optimistisch’ over de economie en denkt dat we uit de recessie zijn. DNB verwacht wel dat de werkloosheid met wat vertraging zal reageren en dus voorlopig nog toeneemt. Knot waarschuwt Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 4. 4. dat ‘politieke instabiliteit’ de grootste bedreiging kan vormen voor het economisch herstel van ons land. Het Financieele Dagblad, 8 oktober 2013 De Telegraaf, 8 oktober 2013 Minder faillissementen Nadat juli nog een recordaantal faillissementen liet zien, is het beeld twee maanden later een stuk gunstiger. In september van dit jaar lag het aantal faillissementen 5% lager dan in dezelfde maand van 2012. In september 2013 gingen 888 bedrijven failliet. Dat is het laagste aantal in twee jaar tijd. In de eerste drie kwartalen van dit jaar konden in totaal 9.835 bedrijven en instellingen het hoofd niet langer boven water houden. De daling van het aantal faillissementen hoeft niet te betekenen dat het economisch beter gaat. Veel zwakkere bedrijven zijn al in een eerder stadium omgevallen. De sterkere ondernemingen blijven nu over. NU.nl, 4 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 5. 5. Marktontwikkelingen De gevolgen van het begrotingsakkoord voor de arbeidsmarkt Het akkoord dat het kabinet met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP heeft gesloten over de begroting voor 2014 wijkt op een aantal punten af van het sociaal akkoord dat dit voorjaar tot stand kwam. De belangrijkste aanpassingen: - Het aangepaste ontslagrecht zou volgens het sociaal akkoord in 2016 ingaan. Dat wordt een half jaar vervroegd. - Ook de maatregelen die flexwerkers meer bescherming moeten bieden gaan een halfjaar eerder in. Flexwerkers komen daardoor sneller in aanmerking voor een vast contract, terwjil werknemers die hun baan verliezen sneller kunnen beschikken over het transitiebudget. - Werklozen moeten al vanaf 2015 na een half jaar ww een baan onder hun niveau accepteren. - Bedrijven moeten al in 2015 voldoen aan de verplichting om 0,5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. - Werkenden tussen 61 en 64 jaar krijgen geen werkbonus meer. - Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd. P&O Actueel, 14 oktober 2013 Flexibel werken is bij veel Nederlandse werknemers nog niet populair Voor ongeveer tweederde van de werknemers in Nederland is flexibel werk niet altijd aantrekkelijk. Veel werknemers vinden vooral dat ze bij een tijdelijk dienstverband weinig aan een organisatie kunnen toevoegen. Daarnaast geeft één op de vijf werknemers aan dat het lastig is om je steeds weer te moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur. Arbeidseconoom Ronald Dekker van de Universiteit van Tilburg denkt dat veel flexwerkers niet blij zijn met hun positie op de arbeidsmarkt omdat een tijdelijk contract steeds vaker niet tot een vaste baan leidt. Volgens hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers van de Universiteit Utrecht kan flexibele arbeid aantrekkelijker worden als de pensioenregeling beter wordt en als het voor flexwerkers makkelijker wordt om een hypotheek te krijgen. In 1996 werkte nog ongeveer 20% van de werknemers zonder vast contract. Dit jaar geldt dat voor 27 tot 28% van de werknemers. HRPraktijk.nl, 29 oktober 2013 De Telegraaf, 24 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 6. 6. Vorig jaar werden minder mensen ziek van hun werk In 2012 daalde het aantal meldingen van mensen die door hun werk ziek werden. Op elke 100.000 werknemers kregen 266 mensen te maken met een beroepsziekte en dat waren er minder dan in 2011. In de meeste gevallen gaat het om mensen boven de 45 jaar. Zes van de tien meldingen gaan over tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De cijfers zijn afkomstig van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. ANP, 24 oktober 2013 Wat zegt een cv eigenlijk nog? Volgens trendonderzoek van Tempo-Team zullen werkgevers over tien jaar niet meer geïnteresseerd zijn in de ervaring en opleiding van kandidaat-werknemers. In plaats daarvan zal alles draaien om intrinsieke motivatie en competenties. Het curriculum vitae zal in zijn huidige vorm verdwijnen. Werkzoekenden zullen vooral moeten laten zien dat ze kansen en mogelijkheden onderkennen en goed kunnen omgaan met veranderingen. De medewerker van de toekomst moet verder online actief zijn en over sociale en emotionele vaardigheden beschikken. Op de werkvloer gaan verschillende culturen en generaties steeds meer met elkaar samenwerken. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV. PWdegids.nl, 15 oktober 2013 Werkgevers zoeken andere vaardigheden Op de Nederlandse arbeidsmarkt is steeds minder behoefte aan handmatige vaardigheden. Tegelijkertijd groeit juist de vraag naar niet-routinematige, analytische en interactieve vaardigheden. De globalisering en informatisering van de samenleving liggen aan de basis van die ontwikkeling. Er blijft ruimte voor handvaardigheid, maar het aantal banen op dit terrein neemt af. Zo is de werkgelegenheid in lagere technisch-commerciële beroepen, middelbare elektrotechnische beroepen en lagere grafische beroepen sterk teruggelopen. Economisch Statistische Berichten, 11 oktober 2013 Het opleidingsbudget komt vaak niet bij de werknemers terecht Veel Nederlandse bedrijven hebben een opleidingsbudget, maar dat geld komt lang niet altijd bij de werknemers terecht. Onderzoek van online leerwijzer Springtest.nl laat zien dat bijna 40% van het opleidingsbudget uiteindelijk aan andere zaken wordt besteed. Non-profitorganisaties geven zelfs 56% van het opleidingsbudget niet aan opleidingen uit. Meestal gebeurt dat omdat de opleidingen die werknemers willen gaan volgen niet worden goedgekeurd door het bedrijf. Ook komt het regelmatig voor dat werknemers niet op de hoogte zijn van de opleidingsmogelijkheden die het bedrijf biedt. Overigens zeggen veel HR-professionals dat ze het geld voor opleidingen Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 7. 7. liever aan andere zaken uitgeven. Ruim 30% van de ondervraagden vindt dat ze te veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar geschikte opleidingen en trainingen. Het gemiddelde opleidingsbudget per medewerker ligt bij 40% van de bedrijven tussen 500 en 1.500 euro. De overheid is wat royaler; bij 70% van de overheidsinstellingen ligt het budget tussen 500 en 1.500 euro. De horeca geeft per medewerker het minst uit aan opleidingen. managersonline.nl, 1 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 8. 8. Beroepsbevolking De vakbond spreekt steeds minder jongeren aan In het afgelopen jaar liep het aantal leden van de vakbonden opnieuw terug. Vooral jongeren lijken geen interesse meer te hebben voor de vakbond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten dat de bonden eind maart 2013 samen 1,8 miljoen leden hadden. Dat zijn er 52.000 minder dan een jaar eerder. Onder 65-plussers nam het aantal vakbondsleden nog toe, maar de groep vakbondsleden van 25 tot 45 jaar werd maar liefst 33.000 mensen minder groot. Het aantal leden onder 25 jaar nam met 8.000 (12%) af. De terugloop in het aantal leden gold voor de drie grote vakcentrales FNV, CNV en MHP. De kleinere vakbonden wisten wel iets meer mensen aan zich te binden. NU.nl, 31 oktober 2013 Er zijn minder arbeidsongeschikten dan in 2002 In de afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongeschikten ruim 1 miljoen naar 818.000. Volgens het CBS is dat het gevolg van strengere regels en een betere re-integratie. Zieke werknemers komen minder snel in aanmerking voor een wao-uitkering dan voorheen. De Wet verbetering poortwachter die in 2002 van kracht werd, heeft ervoor gezorgd dat werkgevers en werknemers bij gezondheidsklachten meer moeten doen om een andere, passende baan te vinden. Bovendien worden werknemers sinds de invoering van de Wet werk en inkomen (2006) minder snel afgekeurd. de Volkskrant, 31 oktober 2013 Jongeren én ouderen hebben steeds vaker een flexcontract In 2002 had 24% van de jongeren tussen 15 en 27 jaar een flexibel arbeidscontract. Tien jaar later werkte 40% van die leeftijdsgroep op flexibele basis. In dezelfde periode daalde het aandeel jongeren met een vast contract van 72% naar 55%. Ook ouderen zijn steeds vaker flexwerkers. Van deze groep werkte in 2002 nog 8% met een flexibele arbeidsovereenkomst, in 2012 was dat gegroeid tot 11%. Hoogopgeleiden hebben in de meeste gevallen een flexibel contract met uitzicht op een vast contract, laagopgeleiden met een flexibel contract doen meestal uitzendwerk. NOS, 30 oktober 2013 Voor laaggeschoolde werknemers hebben open grenzen ook nadelen Volgens veel economen komen laaggeschoolden in de knel door het openstellen van de grenzen voor buitenlandse werknemers. Immigranten bieden hun arbeid in ons land vaak tegen een laag tarief aan en verdringen daardoor mensen met weinig opleiding van de markt. Op de debatsite Me Judice laten economen weten dat de overheid immigranten beter zou moeten screenen. Het Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 9. 9. effect daarvan zou moeten zijn dat vooral arbeidskrachten het land binnenkomen die in een behoefte voorzien. Hoogleraar economie Frank den Butter voegt daar aan toe dat Nederlanders zich vooral moeten richten op datgene waar ze goed in zijn. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat zij genoegen moeten nemen met een lager salaris. de Volkskrant, 28 oktober 2013 Voor jonge mbo’ers zijn er lichtpuntjes op de arbeidsmarkt In 2013 hebben 18.000 bedrijven in Nederland een erkenning gekregen als leerbedrijf. Mede daardoor is het totale aantal leerbedrijven in ons land op peil gebleven. Uit de onlangs verschenen ‘Basiscijfers Jeugd’ van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV blijkt verder dat het aantal openstaande mbo-vacatures de afgelopen drie maanden niet verder is gedaald. In bijna de helft van de 35 arbeidsmarktregio’s kwamen er zelfs vacatures bij. Vooral in de handel en horeca konden meer mensen aan het werk. FoodHolland.nl, 25 oktober 2013 Oudere werkzoekenden krijgen te weinig steun van de gemeente Volgens de Inspectie SZW zijn gemeenten niet effectief genoeg bij de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder die werk zoeken. Deze groep werkzoekenden staat vaak ver van de arbeidsmarkt en heeft behoefte aan specifieke hulp. De gemeenten houden daar te weinig rekening mee, vindt de Inspectie. Uit onderzoek blijkt dat maar één op de zes gemeenten een beleid voert dat specifiek is afgestemd op oudere werklozen. Het gevolg is dat deze bijstandsgerechtigden zich afgeschreven en nutteloos gaan voelen. Volgens de Inspectie bestaat de dienstverlening van de gemeenten vooral uit standaardtrajecten die alleen zinvol zijn voor mensen die zelf goed hun weg kunnen vinden. De meeste oudere bijstandsgerechtigden hebben extra aandacht en een duwtje in de rug nodig. Om de kans op succes te vergroten, moeten gemeenten een betere analyse maken van de kansen en beperkingen, de werkzoekenden direct bemiddelen naar vacatures en structurele afspraken maken met werkgevers. ANP, 22 oktober 2013 Het Actieplan 55PlusWerk moet tienduizenden ouderen aan een baan helpen Werkgevers, werknemers, UWV, gemeenten, re-integratie-bedrijven en de uitzendbranche hebben samen een actieplan opgesteld om 55-plussers aan het werk te krijgen. Doel van het plan is de groeiende werkloosheid onder ouderen actief te bestrijden. De samenwerkende partijen willen in twee jaar tijd 22.500 werkloze 55-plussers aan een betaalde baan helpen. Het kabinet heeft 67 miljoen euro beschikbaar gesteld om het plan te realiseren. Daarvan is 39 miljoen euro bestemd voor netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen en 28 miljoen Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 10. 10. euro voor scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Werkzoekende 55-plussers krijgen een bijdrage van maximaal 750 euro voor een cursus of opleiding die de kans op een baan vergroot. Intermediairs die voor een oudere werkzoekende een dienstverband tot stand brengen van een jaar of langer, komen in aanmerking voor een beloning van maximaal 1.500 euro. Iedere 55plusser die een WW-uitkering ontvangt krijgt een training aangeboden, die onder meer bedoeld is om sollicitatie- en presentatievaardigheden te verbeteren. ANP/Rijksoverheid, 2 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 11. 11. Branche-informatie Bouw Te weinig personeel in 2014 Eén op de drie bouwbedrijven verwacht volgend jaar moeite te hebben met het werven van personeel. Uit onderzoek van loonstrookverwerker ADP Nederland en adviesbureau Berenschot blijkt dat dit jaar maar 7% van de bouwbedrijven problemen heeft met het vinden van nieuwe medewerkers. Na de talrijke ontslagen en de snel oplopende werkloosheid in de sector, kan het volgend jaar voor de bouw dus al weer krap worden op de arbeidsmarkt. De verwachte problemen bij het werven van personeel zijn in de bouw groter dan in de rest van het bedrijfsleven. Gemiddeld genomen voorziet een kwart van de Nederlandse bedrijven volgend jaar problemen bij het vervullen van vacatures. NU.nl/Novum, 16 oktober Bonden, bedrijven en overheid investeren in banenbehoud voor jong en oud De bouwsector en de overheid investeren samen 120 miljoen euro om zoveel mogelijk banen in de sector te behouden. Met het geld zetten de betrokken partijen vooral in op het behoud van banen voor oudere bouwvakkers en op leerwerkplekken voor jongeren. Een groot aantal ervaren leermeesters gaat vakkennis overdragen aan jongeren. In totaal komen er in de bouw 2.500 extra leerwerkplekken. De helft van de investering is afkomstig van bonden en werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de overige 60 miljoen voor zijn rekening. Dat geld komt uit de ‘banenpot’ van 600 miljoen euro die het ministerie heeft ingesteld. Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2013 Maritieme industrie 300 maritieme gastlessen Van 31 oktober tot en met 9 november staat de Nederlandse maritieme industrie tien dagen lang in de schijnwerpers. Tijdens de Maritime Week geven professionals uit de maritieme sector zo’n 300 gastlessen op basisscholen, bij verenigingen en in het eigen bedrijf. De sector vindt het belangrijk om in onderwijs te investeren en hoopt met de lessen jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de maritieme industrie. Volgens Scheepsbouw Nederland hebben zich vorig jaar veel bedrijven spontaan aangemeld om mee te werken aan de gastlessen. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 12. 12. Scheepsbouw Nederland Magazine, september 2013 Overheid Tijd voor een comeback van het vervroegd pensioen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de overheid het vervroegd pensioen opnieuw invoert. Als gevolg van de economische crisis hebben gemeenten geen financiële ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen. Het ambtenarenbestand vergrijst daardoor. Als het vroegpensioen terugkeert, kan dat een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel nieuwe taken en om die goed uit te voeren zijn jongere ambtenaren nodig. De VNG wil het vervroegd pensioen zorgvuldig en op maat gaan inzetten. Het is dus niet de bedoeling dat alle ambtenaren voortaan eerder kunnen stoppen met werken. de Volkskrant, 23 oktober 2013 Retail Er komen banen bij in de detailhandel en de groothandel De komende vijf jaar komen er in de detailhandel en de groothandel tienduizenden banen bij. Het UWV baseert die verwachting op onderzoek dat de uitkeringsinstantie deed samen met het Kenniscentrum Handel. In de detailhandel werken nu 780.000 mensen en daar komen er volgens het onderzoek tot 2018 zo’n 13.000 bij. Het aantal vacatures in de detailhandel stijgt waarschijnlijk van 120.000 naar 140.000. Het UWV denkt dat de banengroei onder meer het gevolg is van nieuwe functies die ontstaan door de opkomst van winkelen via internet. Webwinkelen biedt goede loopbaanperspectieven voor laagopgeleide medewerkers, zoals transportmedewerkers en inpakkers. Voor het middenkader, zoals managers, zal het aantal vacatures in de detailhandel juist teruglopen. Het aantal banen in de groothandel zal met 20.000 toenemen tot een totaal van 500.000. Het aantal vacatures stijgt hier van 43.000 naar 54.000. In de groothandel worden de taken van werknemers complexer. Daardoor zijn steeds meer medewerkers met een hbo-opleiding of hoger nodig. De behoefte aan middelbaar opgeleid personeel neemt ook in de groothandel de komende jaren af. Novum, 18 oktober 2013 Techniek Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 13. 13. De instroom van technisch talen komt nog niet voldoende op gang De krapte op de technische arbeidsmarkt neemt de komende vijf jaar verder toe. Daardoor komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technische bedrijfsleven verder onder druk te staan. De komende vijf jaar leveren de technische opleidingen zeker 33.000 gekwalificeerde arbeidskrachten te weinig af om aan de vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Technische bedrijven vangen het tekort op door buitenlandse werknemers aan te trekken, het huidige personeel meer uren te laten werken en oudere werknemers langer in dienst te houden. P&OActueel, 2 oktober 2013 Transport en logistiek Groen licht voor het werkgelegenheidsplan Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een akkoord gesloten met minister Asscher over het werkgelegenheidsplan voor de sector. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het plan, waaraan de sector zelf ook 20 miljoen bijdraagt. Werkgevers en werknemers hadden het plan vorige maand bij Asscher ingediend. Het plan bevat maatregelen die de werkgelegenheid de komende twee jaar moeten stimuleren, bijvoorbeeld door het vakmanschap van werkloze chauffeurs op peil te houden en duizenden jongeren op te leiden. Transport en Logistiek, 3 oktober 2013 Een tekort aan leerwerkplekken is een rem op de toekomst VTL (de organisatie voor vakmanschap in transport en logistiek) en brancheorganisatie TLN maken zich zorgen over het teruglopende aantal leerwerkplekken. Steeds meer bedrijven stellen geen leerwerkplekken meer beschikbaar en ook het aantal leerwerkplekken per bedrijf neemt af. Daardoor krijgen minder leerlingen de gelegenheid een beroepsbegeleidende leerweg te volgen. Die leerlingen zijn in de toekomst hard nodig om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Door vergrijzing en ontgroening zal het aantal werknemers in de sector de komende jaren sterk afnemen. Transport en Logistiek, 3 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 14. 14. Zorg Een te hoge werkdruk is normaal geworden Volgens vakbond AbvaKabo FNV is de werkdruk in de verpleeg- en thuiszorg en in verzorgingshuizen standaard te hoog. Bijna de helft van de werknemers werkt elke week over. Bovendien zetten zorginstellingen hun personeel steeds vaker flexibel in. Zorgmedewerkers draaien wekelijks bijna acht overuren en één op de vier moet regelmatig ergens binnen 24 uur invallen. De vakbond stelt ook vast dat het aantal ‘kleine’ contracten toeneemt. Werknemers krijgen in zo’n geval geen contract voor 40 of 36 uur, maar een flexibel contract voor 24 uur. De werkgever kan hen dan bijvoorbeeld de ene week 16 uur inzetten en de volgende week 32 uur. Ook gebroken diensten (in de ochtend de helft van de uren en ’s avonds de andere helft) komen steeds vaker voor. ZorgInstellingen, 24 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013
 15. 15. Uitzendbranche Randstad boekt een hogere winst De winst van Randstad viel in het derde kwartaal van 2013 hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met ruim 20% tot bijna 84 miljoen euro. Daarmee realiseerde Randstad de hoogste kwartaalwinst sinds 2008. De operationele winst bedroeg 4,2% van de omzet. Een jaar geleden was dat 3,7%. De omzet liep in juli en augustus iets terug, maar september liet een omzetstijging zien. Topman Ben Noteboom verwacht dat die groei in het laatste kwartaal van 2013 zal doorzetten. Verschillende markten in Europa hebben na een lange periode van omzetdalingen de lijn omhoog weer te pakken. Bij de presentatie van de cijfers kondigde Noteboom aan dat hij begin volgend jaar na ruim tien jaar bij Randstad zijn functie neerlegt. De onderneming gaat een nieuwe groeifase in en dat is het juiste moment voor het aantreden van een nieuwe topman. Jacques van den Broek, als lid van de bestuursraad nu nog verantwoordelijk voor een aantal Europese landen en het Midden-Oosten, volgt Noteboom op. Novum, 31 oktober 2013 Opnieuw daalde het aantal uitzenduren In de tiende periode van dit jaar (week 37-40) lag het aantal uitzenduren 4% lager dan in dezelfde periode in 2012. De uitzendomzet daalde met 3%. De medische sector vertooonde de grootste teruggang met een daling van 17% in uren en 14% in omzet. De administratieve sector leverde 3% van het aantal uitzenduren in, terwijl de omzet met 2% daalde. In de industriële sector liep het aantal uren met 5% terug en de omzet met 3%. Het aantal uitzenduren in de technische sector lag 6% lager dan vorig jaar bij een omzet die met 5% daalde. ANP, 29 oktober 2013 Randstad presenteert: de duurzaamheids-APK Randstad en TNO hebben een meetinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen vaststellen hoe ze hun werknemers duurzaam kunnen blijven inzetten. KPN heeft de zogenaamde APK Duurzame Inzetbaarheid al opgenomen in de bedrijfs-cao. De APK biedt de werknemer inzicht in zijn of haar toegevoegde waarde en laat zien wat hij of zij zelf kan doen om vitaal, competent en productief te blijven. De werkgever krijgt inzicht in de mate van inzetbaarheid van mensen en kan het beleid hierop afstemmen door de juiste faciliteiten aan te bieden. Tom Plug, adviseur Compensation & Benefits van KPN, ziet grote mogelijkheden in het nieuwe instrument: ‘Als onze medewerkers aan hun groei en inzetbaarheid werken, heeft dat ook positieve gevolgen voor het bedrijf en de maatschappij.’ Flexmarkt, 10 oktober 2013 Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013

×