Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen werken aan het financiële landschap van morgen

1,029 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen werken aan het financiële landschap van morgen

 1. 1. Samen werken aan het financieel landschap van morgen Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder Febelfin Febelfin, 12 maart 2014
 2. 2. AGENDA Febelfin luncheon 2 I. 2013 was een scharnierjaar Bankenwet & Bankenunie als sluitstuk van het nieuw financieel landschap II. Samen werken aan het financieel landschap van morgen • Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers • Financiering van de economie • Evenwichtig aanbod sparen & beleggen • Innovatie & veiligheid III. Besluit
 3. 3. Febelfin luncheon 3 2013 was een scharnierjaar Bankenwet & Bankenunie als sluitstuk van het nieuw financieel landschap
 4. 4. 2013 was een scharnierjaar Febelfin luncheon 4 Vooruit kijken en samen werken aan het financieel landschap van morgen Spelregels zijn nu gekend • Bankenwet • Twin Peaks • Bankenunie • BRRD • Resolutiefondsen • CRD IV • SEPA • MiFID • …. 7.144 pagina‟s nieuwe regelgeving in 2013
 5. 5. Nieuw regelgevend kader Febelfin luncheon 5 Nieuw regelgevend kader bestendigt grotendeels de reeds ingeslagen weg op sectorniveau Afbouw bancaire balans (- 40,1%) Afbouw hefboom (- 52,0%) Afname Risk-weighted assets (RWA) (- 42,8%) Toename eigen vermogen (+ 20,9%) Verbeterde liquiditeit & solvabiliteit Afbouw handelsactiviteiten Evenwichtige krediettoekenningscriteria Focus op financiering van economie Remuneratie: rekening houden met lange termijn, risico …. Noot: de wijzigingspercentages hebben betrekking op de periode eind september 2008 – eind september 2013, Behoudens voor RWA (periode eind december 2007 – eind september 2013)
 6. 6. Nieuw regelgevend kader Febelfin luncheon 6 Als uitoefenen kerntaken onmogelijk wordt, rekent sector op wijsheid van beleidsmakers & toezichthouders om in te grijpen in belang van economie & maatschappij Grote juridisering & bureaucratisering Competitiviteit & rendabiliteit Capaciteit om economische relance van zuurstof te voorzien Febelfin kan zich terugvinden in finaliteit van nieuw financieel landschap Evenwel 3 bezorgdheden
 7. 7. Febelfin luncheon 7 3kerntaken Financiering economie Evenwichtig omgaan met sparen en beleggen Zorgen voor moderne en efficiënte financiële infrastructuur Welke impact zal het nieuwe reglementaire landschap hebben op uitvoeren van de kerntaken? ‘Hoewel de crisis in de financiële sector het tempo van de langetermijngroei bruusk heeft onderbroken, blijft voor deze sector een zeer belangrijke rol weggelegd in de ontplooiing van het ontwikkelingspotentieel van de economie’. Jaarverslag NBB 2013 Visietekst
 8. 8. Febelfin luncheon 8 Samen werken aan het financieel landschap van morgen • Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers • Financiering van de economie • Evenwichtig aanbod sparen & beleggen • Innovatie & veiligheid Klant centraal
 9. 9. Banksector in België Ruwbouw van sector is drastisch gewijzigd: hefboom is met de helft verminderd 30 september 2008 30 september 2013 Verschil 30 september 2013 t.a.v. 30 september 2008 Totaal van de sectorbalans (geconsolideerde basis, in miljoen EUR) 1.663.138 996.661 - 40,1 % Totaal eigen vermogen (geconsolideerde basis, in miljoen EUR) 51.339 62.066 + 20,9 % Leverage ratio (of “debt to equity ratio”, geconsolideerde basis, in eenheden) 31,40 x 15,06 x - 52,0 % Risk-weighted assets (RWA, geconsolideerde basis, in miljard EUR) 583,5 (op 31 december 2007) 334,0 - 42,8 % Febelfin luncheon 9 Bron : Berekeningen Febelfin op basis van gegevens van de NBB
 10. 10. Febelfin luncheon 10 Banksector in België Belang van banksector t.a.v. economie neemt af Bron: NBB
 11. 11. Concentratie op de Belgische markt Klemtoon op financieren van Belgische economie 11Febelfin luncheon Verdubbeling (2007 – Q3 2013) Bron: NBB
 12. 12. Febelfin luncheon 12 Aanwezigheid van bijkantoren in België België telt meest aantal bijkantoren van buitenlandse banken in Eurozone Bijkantoren in België
 13. 13. Verschuiving marktaandelen depositowerving Groot deel van de aangroei van deposito‟s gaat naar bijkantoren Febelfin luncheon 13 Aandeel in totale spaardeposito‟s (eind dec. 2013, in %) Aandeel in groei van spaardeposito- volume in 2013 (in %) 61.1 29.5 9.4 0 Grote banken Overige banken naar Belgisch recht Bijkantoren van buitenlandse banken 48.9 28.2 22.9 0 In vergelijking met hun marktaandeel (9,4%) gaat er een groot deel van groei van deposito‟s (22,9%) naar bijkantoren van buitenlandse banken
 14. 14. Febelfin luncheon 14 Rendabiliteit i.f.v. competitiviteit Cost income ratio in België bij de hoogste in Europa Bron: NBB Bron: NBB
 15. 15. Rendabiliteit i.f.v. fiscaliteit Bankenheffingen nemen toe tot onhoudbare niveaus Febelfin luncheon 15 Tijd voor bespreking afbouw sectorspecifieke taxatie rekening houdend met terugbetalingen staatssteun en verkoop financiële activa door overheid? X 6 In de periode 2008 – 2013 heeft de financiële sector 2,7 miljard EUR aan specifieke bijdragen betaald aan de overheid 2007 2012 2013 2014 Gewone DGS 41,1 258 274 290 Bijzondere en bijkomende DGS x 580 171 x FSC x 250 155 155 e Loan to deposit taks x 81 96 e 96 e Abonnementstaks 111,2 145 235 e 400 e Totaal 152,3 1314 931 e 941 e Bijdragen voor opbouw DGS/resolutiefonds Solidariteitsbijdragen + fiscale vrijstelling spaargelden 445 mio EUR in 2014 496 mio EUR in 2014 e : estimatie
 16. 16. Rendabiliteit i.f.v. fiscaliteit Aanzienlijke netto toegevoegde waarde van de sector Febelfin luncheon 16 162,375 12,828 4,068 0 Netto toegevoegde waarde alle ondernemingen (inclusief loonkosten) Netto toegevoegde waarde niet-financiële vennootschappen Netto toegevoegde waarde financiële instellingen met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen Netto toegevoegde waarde van verzekeringsondernemingen & pensioenfondsen 28,163 5,124 1,977 0 Netto toegevoegde waarde alle ondernemingen (exclusief loonkosten) Noot: Febelfin berekeningen op basis van nationale rekeningen; situatie 2012 in mio EUR
 17. 17. Febelfin luncheon 17 Rendabiliteit i.f.v. fiscaliteit 2/3de van de netto toegevoegde waarde sector (exclusief loonkosten) gaat naar overheid in vorm van vennootschapsbelasting & andere heffingen 66,3%20,2% 5,703 28,163 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Belgische niet-financiële vennootschappen 3,398 5,124 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Financiële instellingen met uitzondering van verzekeringsondernemingen & pensioenfondsen Totaal vennootschapsbelasting & andere belastingen & heffingen Netto toegevoegde waarde, exclusief loonkosten Noot: Febelfin berekeningen op basis van nationale rekeningen; situatie 2012 ; in mio EUR
 18. 18. Rendabiliteit i.f.v. financieringscapaciteit Rendabiliteit op sectorniveau in positieve lijn, maar blijft niettemin laag Bron: IMF, Belgium: Concluding Statement of the 2014 Article IV Mission - December 16, 2013 18Febelfin luncheon Banking sector restructuring has reduced financial vulnerabilities all the while preserving the ability of the banks to provide credit to the economy…. Financial sector risks going forward are mostly related to low structural profitability and thus the ability of banks to build capital buffers from retained earnings, should the need arise. Pressures on profits come from high operating costs, the low interest rate environment and the structural constraint of operating in a mature, low-growth market.…. • Verscheidenheid binnen de sector • Belang van rendabiliteit voor financieringscapaciteit van sector
 19. 19. Kantorennet Zal de nieuwe digitale realiteit en het wijzigend consumentenpatroon een verdere impact hebben op het kantorennetwerk? Febelfin luncheon 19 Evolutie aantal kantoren (1993 – 2013) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 1.8 2.4 3.0 3.8 4.6 5.7 6.6 7.4 8.1 9.1 10.1 Bron: Febelfin Bron: Febelfin Aantal abonnementen internetbankieren (2003 – 2013) (in milljoen)
 20. 20. Werkgelegenheid onder druk Sector blijft wel jong talent aanwerven Febelfin luncheon Noot: PC 310: banken, exclusief spaarbanken, agenten & beursvennootschappen 20 einde jaar # werknemers Verschil 2003 68.381 2004 66.723 -2,4% 2005 64.801 -2,9% 2006 63.494 -2,0% 2007 63.041 -0,7% 2008 61.394 -2,6% 2009 58.476 -4,8% 2010 57.834 -1,1% 2011 57.190 -1,1% 2012 55.576 -2,8% 2013* 53.075* -4,5% Bron: Febelfin; * = schatting voor 2013 Evolutie werkgelegenheid (2003 – 2013; PC310) Gemiddelde afname per jaar in periode 2008 – 2013 = 3 % Einde jaar # aanwervingen 2003 4.467 2004 4.369 2005 5.523 2006 6.149 2007 5.478 2008 3.963 2009 2.644 2010 4.288 2011 4.398 2012 3.003 2013 (1.300 *) Bron: Febelfin;* = schatting voor 2013 Evolutie indienstnemingen (2003 - 2013; PC310)
 21. 21. Belang van vorming Aandeel van hoger opgeleid personeel neemt toe Febelfin luncheon 21 43.11 31.58 23.28 1.7 0.33 2002 Samenstelling bankpersoneel op basis van opleiding (in %) 2012 Samenstelling bankpersoneel op basis van opleiding (in %) 36.57 21.28 33.39 6.48 2.29 HOBU (bachelor) Universitair (master of doctoraat) Hoger secundair Lager secundair Overige diploma's Bron: Berekeningen Febelfin
 22. 22. Belang van vorming Sector investeert fors in vorming & gaat verder dan Generatiepact Febelfin luncheon 22 Generatiepact 1,9% Belgisch gemiddelde 1,53%/ 1,72%* Financiële sector 3,06% * 1,72% = ondernemingen met meer dan 10 WN‟ers Bron NBB – Balanscentrale (% t.a.v. personeelskosten– 2011) 13.988 opleidingen bankbemiddeling 2.927 opleidingen bemiddeling consumentenkrediet Permanente bijscholingen o.a in risk en compliance Opleiding sinds 2008 Sector investeert in vorming werknemers & gaat hierin verder dan wat voorzien is in generatiepact mogelijkheid fiscale ondersteuning?
 23. 23. Febelfin luncheon 23 Samen werken aan het financieel landschap van morgen Kleinere balansen Concentratie op Belgische markt  hoge concurrentiegraad Schokbestendigere banken Belang van digitalisering Hoge fiscale druk Hoge cost income ratio Lage rendabiliteit Impact op werkgelegenheid Belang van vorming Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers
 24. 24. Febelfin luncheon 24 Samen werken aan het financieel landschap van morgen • Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers • Financiering van de economie • Evenwichtig aanbod sparen & beleggen • Innovatie & veiligheid Klant centraal
 25. 25. Febelfin luncheon 25 Evolutie kredietverlening Toename in % (eind 2007 – 2013) Toename in absolute bedragen (eind 2007 – 2013) Uitstaand volume (eind 2013) Kredieten aan Belgische overheden + 25,07% +17,246 mia EUR 86,0 mia EUR Kredieten aan Belgische gezinnen (hypothecaire kredieten) + 34,11% +47,536 mia EUR 186,9 mia EUR Kredieten aan Belgische ondernemingen +21,32% +20,695 mia EUR 117,8 mia EUR Totaal kredieten + 28,0% + 85,477 mia EUR 390,7 mia EUR Kredietverlening Financiering van onze Belgische economie is prioriteit Bron: NBB
 26. 26. Cijfers van Febelfin = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen Cijfers NBB = omloop van bankkredieten, opgeno men door Belgische niet-financiële vennootschappen Kredietverlening aan ondernemingen Toename met bijna 3 mia EUR sinds september 2013 Inspanningen sector KMO-fonds Observatorium NBB
 27. 27. Toename van alternatieve financiering Belangrijke intermediaire rol voor banken in uitgifte ondernemingsobligaties Febelfin luncheon 27 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2008 2009 2010 2011 2012 Q3 2013 11,174 18,416 20,752 23,131 31,325 35,187 Uitstaand bedrag vastrentende effecten uitgegeven door Belgische niet-financiële vennootschappen (in mio EUR) X 3,15 Bron: BNB
 28. 28. Kredietverlening aan ondernemingen Tarieven behoren tot de voordeligste in Europa Febelfin luncheon 28 Gemiddeld gewogen interestvoet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% Bron: NBB Bron: NBB
 29. 29. Febelfin luncheon 29 Kredietverlening aan ondernemingen Weigeringsgraad op laagste niveau sinds 2009 Bron: Febelfin
 30. 30. Kredietverlening aan ondernemingen Vlottere toegang tot krediet in België in vergelijking met Europa Febelfin luncheon 30 Bron: NBB
 31. 31. Febelfin luncheon 31 Kredietverlening aan ondernemingen Heropleving van kredietvraag Kredietverlening volgt steeds conjunctuur met enige vertraging -17.4% -14.2% -10.4% -9.1% -2.3% -0.6% -4.6% 3.2% -15.7% 2.7% -16.5% -11.4% -4.3% -14.9% -13.3% 2.6% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% Kredieten aan ondernemingen - kredietaanvragen evolutie vergeleken met hetzelfde trimester v/h voorgaande jaar Aantal Bedrag Bron: Febelfin Bron: NBB
 32. 32. Financiering economische relance Zullen de banken een heropleving kunnen financieren? Febelfin luncheon 32 Financieringscapaciteit van banken is geen “statisch gegeven”, maar hangt af van verschillende factoren Regelgeving Economische factoren (tewerkstelling, economische onzekerheid, vraag naar krediet, …) Zullen banken economische heropleving kunnen financieren?
 33. 33. Eigen vermogen KMO‟s Noodzaak structurele ondersteuning Febelfin luncheon 33 • Graad financiële onafhankelijkheid (verhouding eigen vermogen t.o.v. verplichtingen) stijgt voor KMO’s tot 39% eind 2012 • Bij de grote ondernemingen steeg de graad van financiële onafhankelijkheid gedurende de volledige periode tot 44,7% eind 2012 • 17,3% van ondernemingen heeft negatief eigen vermogen in 2012 m.a.w. +/- 1 op 6 bedrijven verkeert in weinig comfortabele toestand. • Onderzoek NBB bij staal van 241.092 niet-financiële vennootschappen (dekt voor het jaar 2012 meer dan 70%) Bron: NBB - Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2012 Maatregelen ter versterking eigen vermogen KMO’s lijken noodzakelijk Een mogelijk scenario kan zijn: een hervorming van de notionele intrestaftrek, waarbij de fictieve interestvoet die berekend wordt op basis van het gemiddelde van 10-jarige OLO‟s (lineaire obligaties) aangepast wordt ten gunste van de KMO‟s. Bron: NBB
 34. 34. Kredietverlening Harmoniseer verschillende regionale, Europese en federale steunmaatregelen Febelfin luncheon 34 Waaier aan kredietondersteunende maatregelen  PMV  Sowalfin  Brussels waarborgfonds  Win win leningen  EIB  …. Nood aan harmonisering
 35. 35. Kredietverlening aan gezinnen Duidelijkheid over vorm regionale woonbonus Febelfin luncheon 35 Belangrijk deel van inkomen gaat naar afbetaling van hypothecair krediet Belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over de vorm van regionale woonbonus • 4de pensioenpijler • Gemiddeld €1,740 per krediet/per jaar = gemiddeld maandinkomen • Eventuele beperking in functie van de looptijd van lening, de leeftijdsgroep van de ontvanger, de ecologische impact van de woning, enz… • Belangrijk om koopkracht op peil houden gezien hoge fiscale druk in België Bron: NBB
 36. 36. Febelfin luncheon 36 Samen werken aan het financieel landschap van morgen • Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers • Financiering van de economie • Evenwichtig aanbod sparen & beleggen • Innovatie & veiligheid Klant centraal
 37. 37. Fiscaliteit financiële producten Producten worden fiscaal verschillend behandeld & bijgevolg “gestuurd” Febelfin luncheon 37 Bron: Febelfin
 38. 38. Fiscaliteit financiële producten Waakzaamheid geboden gezien bankenlandschap meer dan ooit steunt op stabiele financiering Febelfin luncheon 38 Deposito‟s Interbancaire schulden en wholesale funding Bron: NBB
 39. 39. Fiscaliteit financiële producten „Executive‟ werkgroep gelanceerd om constructief bij te dragen Febelfin luncheon 39 Bij hertekening van fiscaliteit zouden volgende elementen centraal moeten staan: Eenvoud Rechtvaardigheid Voorspelbaarheid (rechtszekerheid) • Oprichting werkgroep op hoog niveau binnen Febelfin • Uniforme fiscaliteit (onafhankelijk van looptijd, risicoprofiel,…) • Keuze van klant bepaald door karakteristieken van product
 40. 40. Belgische ICB markt Febelfin luncheon 40 Europese herstel en opleving ICB markt niet in België • ICB‟s ondervinden nadeel van ongelijke fiscale behandeling • Fondsenmarkt draagt bij aan LT beleggingen & is belangrijk voor alternatieve financiering economie Geoptimaliseerd fiscaal statuut voor dergelijke financiële instrumenten Bron: Febelfin
 41. 41. Zorgplicht Kernelement voor bank in relatie met de klant Febelfin luncheon 41 Klant is meer dan ooit beschermd MACRO, o.a. CRD IV Kapitaal, liquiditeit, hefboom,… Banking Union Eengemaakt toezicht, herstel-en resolutiemaatregelen, DGS Bankenwet Governance, bail in, asset encumbrance,… MICRO, o.a. Moratorium Twin Peaks II.: Vermoeden oorzakelijk verband inbreuk & schade, mystery shopping, verhoogde sancties, banning, labelling,… MiFID I, MiFID II, … BANK KLANT
 42. 42. Febelfin luncheon 42 Samen werken aan het financieel landschap van morgen • Impact van het wijzigend financieel landschap op businessmodellen van onze spelers • Financiering van de economie • Evenwichtig aanbod sparen & beleggen • Innovatie & veiligheid Klant centraal
 43. 43. Elektronisch betaalverkeer Internetbankieren wordt steeds populairder Febelfin luncheon 43 • Internetbankieren is een snelle, eenvoudige & veilige manier van bankieren • Sensibiliseringscampagnes van Febelfin 1,2 miljoen geregistreerde sessies per dag ! 1,8 2,4 3,0 3,8 4,6 5,7 6,6 7,4 8,1 9,1 10,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aantal abonnementen internet bankieren (in miljoen) 0,136 0,361 1,039 2011 2012 2013 Aantal abonnementen mobile banking (in miljoen) Amazing Mindreader: meer dan 11 miljoen views See how easily freaks can take over your life: meer dan 700.000 views+ uitgeroepen tot beste campagne van 2013 Bron: Febelfin
 44. 44. Elektronisch betaalverkeer Nieuwe initiatieven 44 Febelfin zet haar schouders mee onder elektronische facturatie
 45. 45. 45 Ruimte voor innovatie & groei R&D stimuleren Cash blijft belangrijk in België
 46. 46. 46 Ruimte voor innovatie & groei R&D stimuleren E-commerce in België biedt groeipotentieel en vereist efficiënt, innoverend en veilig betaalverkeer Specifieke subsidies/fiscale voordelen voor IT-investeringen, R&D in ontwikkeling digitale economie => draagt bij aan de kenniseconomie Bron: Special Eurobarometer- 390 Cyber Security Report
 47. 47. Febelfin luncheon 47 Besluit
 48. 48. Febelfin luncheon 48 2013 WAS EEN SCHARNIERJAAR Spelregels zijn gekend (o.a. bankenwet, bankenunie) Veiliger & stabieler financieel landschap voor de klant • Spaargeld was nog nooit zo goed beschermd • Nieuwe regelgeving betonneert het pad dat de sector reeds was ingeslagen (o.a. afbouw balans, versterking eigen vermogen, vermindering hefboom, …) • Toezicht is uitgebreid • … Pleidooi voor tussentijdse evaluatie in functie van financieringscapaciteit
 49. 49. Febelfin luncheon 49 VOORUIT KIJKEN & SAMEN WERKEN AAN HET FINANCIEEL LANDSCHAP VAN MORGEN Klant blijven centraal stellen Focus op kerntaken Financiële sector als katalysator voor groei Aanpassen businessmodellen aan nieuwe realiteit (o.a. binnenlandse concurrentie, hoge Cost Income Ratio, toenemende druk op rendabiliteit,…) Belang van digitalisering & innovatie

×