Nummer 6 av GöteborgsLiberalen 2011

990 views

Published on

Nummer 6 av GöteborgsLiberalen 2011. GL är Folkpartiet liberalerna i Göteborgs medlemstidning.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nummer 6 av GöteborgsLiberalen 2011

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 70 | Nummer 6 / 2011En vecka med FogelgrenStoppa mobbingen i skolan En liberal äldreomsorg
 2. 2. Ledare Tack för Ditt engagemang! Det är bara åtta månader sedan vårt årsmöte. Ingen kunde i mars månad förutse vad som skulle hända inom den närmaste tiden. Själv, som nyvald ordförande, hoppades jag på en lugn tid efter valet, tid att bygga upp rutiner, lära känna organisationen från en annan sida. Det blev helt annorlunda! Först kom omvalet i regionen. Vi startade om kampanjorgani­ arkivera, magasinera och köra till tippen. Återigen hundratals sationen, våra kalendrar fylldes med nya tider för torgmöten, timmar av friviligt arbete. flygbladsutdelning, bemanning av valstuga, debatter och Mitt i allt detta pågick föreningens dagliga arbete med affischering. Fantastiska insatser! Hundratals timmar ideellt nätverksträffar och medlemsmöten (ibland ”hemma hos”). arbete lades ned och vi kunde känna oss mycket nöjda. På Våra förtroendevalda deltog i det daliga politiska arbetet i den mycket nämnder och väl arrang­ styrelser, debat­ erade val­ tartiklar och in­ “Tack allihopa för era insatser under 2011!” vakan blev sändare skrevs, vi återigen ”stolta men inte nöjda”. Valresultatet gjorde att vi yrkanden, interpellationer och motioner lämnades in. i VGR lämnade samarbetet med socialdemokraterna. Lite bes­ Majoriteten av oss yrkesarbetar och har familjer som måste vikna och med facit i hand kan vi konstatera att styret i VGR visa förståelse för att vi brinner för socialliberalismen och att utan Folkpartiet är mycket svagare. partiarbetet ofta inträffar på kvällar och helger. Sedan kom sommaren. Frågan Tack för alla insatser under det gångna året, stora som små! om ny lokal och flytten från Det är alltför sällan vi berömmer varandra! Vi ska vara Sten Sturegatan hängde i luften stolta över vårt politiska engagemang! Tack allihopa för Era men vi hopades på en i lugn och insatser under 2011! ro planerad flytt. Det visade sig Traditioner hjälper oss att hålla ihop. Vi kommer från olika dock bli ett halvår av kulturer och länder. Låt oss fira våra olika högtider tillsam­ överraskningar. mans. Med kortast möjliga varsel fick vi packa ned, sortera, Piotr Kiszkiel montera ned, Länsförbundsordförande piotr.kiszkiel@folkpartiet.se GodGottJul!Ar & Nytt Önskar Folkpartiet i Göteborg, underhåll dig i mellandagarna med vår julquiz på sidan 18.2 GöteborgsLiberalen 6/2011
 3. 3. RedaktionÄldreomsorgen i fokusSenaste veckorna har kvalitén inom äldreomsorg varit i fokus och diskuteras flitigt i svallvågornaefter skandalerna i Carema. Frågan om äldre, deras värdighet och frihet att välja hela livet haralltid varit viktiga frågor för oss liberaler.Sedan valet har vi drivit på i stadsdelarna för att lyfta du följa med en vecka i arbetet på kommunstyrelsen. Annfrågorna till diskussion. Oftast menar majoriteten att ”allt är Catrine har nämligen skrivit dagbok.bra” och inget behöver förändras. Vi vet att verkligheten serannorlunda ut och den bilden vittnar också anhöriga om när En annan nyhet från och med detta nummer är att partietsde kommer på besök i samband med stadsdelarnas samman­ ledamöter och ersättare i region­ och kommunfullmäktigeträden. kommer att skriva krönikor i tidningen. För regionens del är Nyligen presenterade Alliansen i Göteborg fem förslag för Rosie Rothstein först ut.att stärka och förbättra kvalitén inom omsorgen, bland annat Utöver nyheter och fler rapporter från intressanta ar­föreslås att det ska genomföras en riktad kommunal tillsyn rangemang hittar ni annonser om kommande möten ioch granskning av all äldreomsorg i staden. Det är ett väldigt föreningen. Nästa nummer av GöteborgsLiberalen kommerbra förslag som vi hoppas kan bli verklighet. Dessförinnan att göras klart efter den årliga Lundsbrunnskonferensen ihar Folkpartiet liberalerna lagt ett flertal förslag på samma slutet av januari. Hoppas att ni vill vara med och bidra medtema, där en äldreombudsman, äldreinspektörer och ett texter, bilder och tips i nästa års upplagor av Göteborgs­införande av intraprenad i Göteborg kan nämnas. Kommande Liberalen som då blir en stark 71­åring.möten med fullmäktige kommer att domineras av Folkpar­ Fram till dess vill redaktionen önska alla läsare en god jultiförslag på äldreområdet, gör gärna ett besök och lyssna av och ett gott nytt år!debatten. Mer om partiets äldrepolitik hittas också i en intervju medAnn Catrine Fogelgren på sidan åtta. Ett par sidor senare får Pär Gustafsson Nästa nummer av GöteborgsLiberalen kommer i februari , håll ut!GöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i GöteborgAnsvarig utgivare: Adress: Omslagsbild: Pär GustafssonPiotr Kiszkiel Nedre Kvarnbergsgatan 4 411 05 Göteborg Varje författare står för sina åsikter närRedaktör: de framförs i GL. Dessa behöver intePär Gustafsson, 0761-450110 E-post: nödvändigtvis återspegla partiets åsik-par.gustafsson@stadshuset.goteborg.se gbgliberalen@gmail.com ter eller politiska program.Redaktionssekreterare: Webb och blogg: Skriv gärna i GöteborgsLiberalen.Sandra Isgren www.folkpartiet.se/GL Skicka in material till redaktionen påsandra.isgren@gmail.com goteborgsliberalen.blogspot.com ovanstående adresser. Max 2500 tecken.Redaktion Telefon:Anders Jonell och Lennart Staberg 031-719 90 60 Redaktionen ansvarar ej förmaterial som inte beställts och redaktionen för-Kalendarium: Upplaga och tryck: behåller sig rätten att redigera och kortaBjörn O Stenström 1000 ex, Mediagraphic insända bidrag. GöteborgsLiberalen 6/2011 3
 4. 4. Nyheter Stort intresse för höstkonferensen i Kungsbacka Den 19 november samlades ett hundratal folkpartister från hela Västsverige för att delta på Höst- konferensen som är tänkt att bli en årlig återkommande kommunalpolitisk konferens. Samtidigt lanserade det nystartade kommunalpolitiska rådet åtta nätverk som ska stödja förtroendevalda folkpartister och intresserade medlemmar att utveckla liberal politik. Konferensen inleddes av Väststyrelsens tillgång att ta vara på. Politiker är bra på lemmar eller andra intresserade gärna ordförande Jonas Andersson som talade att prata, men vi måste också bli bättre ansluta i ett eller flera nätverk. om behovet att rekrytera medlemmar på att lyssna och att säga att ”vi vill veta ­ Tanken är att våra företrädare och som vill ta på sig förtroendeuppdrag vad du tycker”, sade Helene Odenjung. förtroendevalda inte ska behöva upp­ i kommunerna efter kommande val Dialogen med väljarna blir viktigare, finna hjulet en gång till utan enkelt och hur partiet kan bli bättre på att speciellt när väljarna blir allt rörligare kunna kopiera idéer, insändare och stödja varandra. Ulrika Landergren, och röstdelningen mellan kommun och motioner av varandra. Det som görs i kommunalråd i värdkommunen Kungs­ riksdag ökar. Göteborg på kulturområdet kan även backa, hälsade alla välkomna. användas i Strömstad och tvärtom. Nu Därefter berättade, vice partiord­ Fokus på kommunalpolitiska frågor kan vi enklare utveckla liberal politik förande Helene Odenjung, om partisty­ Det mesta av tiden på konferensen tillsammans och det ska bli spännande relsens Framtidsgrupp och om deras ägnades åt diskussion och samtal om att följa sade Pär Gustafsson som visade uppdrag att både öppna upp partiets kommunalpolitiska frågor. Där det fanns nätverken och påpekade att man även strukturer men också möjliggöra för åtta olika seminarier att välja mellan ska kunna finna råd och stöd i sitt poli­ fler att ta del av den politiska utvecklin­ och seminarierna var också startskottet tiska arbete. gen. för bildandet av åtta nätverk på nätet. På www.folkpartiet.se/kprv kan man ­ Vi ska förnya arbetsformerna i Folk­ Där ska nu företrädare från hela Väst­ ta del av nätverken. Där står också hur partiet så att de som inte är medlemmar sverige som består av 55 kommuner, man ansöker om medlemskap i google­ också får vara med och tycka ­ och att sex länsförbund och två regioner delta. grupperna och hur allt är tänkt att vara pådrivande för det i processen med Målgruppen är alla de personer som fungera. nytt partiprogram. Sex av tio väljare innehar uppdrag i en kommunal eller uppfattar sig som liberala och det är en regional nämnd. Därutöver får med­ Sandra Isgren Unga ska FP kampanj 2011 - Unga ska ha jobb! Nu är vi igång med vår riksom­ ha jobb fattande Höstkampanj ”Unga ska FP Centrum ­ david@westman.info Lokalföreningar ha jobb!”. FP Hisingen ­ am.beckman@telia.com FP Angered ­ kevork_artin@hotmail.com Från en stängd FP Östra Göteborg ­ joachim.svardh@gmail.com och trög arbets­ marknad till en öppen och trygg. FP Linnéstaden­Majorna ­ shammarstrom@hotmail.com Då blir det lättare för ungdomar att ta sig in. Kampanja Med alla brevlådor som står FP Väster ­ andreas.eraybar@folkpartiet.se med din lokalförening: tomma och bara väntar på FP Örgryte­Härlanda ­ eva.fredrikson@telia.com ett flygblad från oss och den pågående julhandeln finns många möjligheter till kam­ Facebooksidan: www.folkpartiet.se/ungakan Kampanja på internet: panjande runt om i Göteborg, så kontakta din Knapp till ditt loggfoto: www.picbadges.com/2390645 lokalförening och kom med i kampanjen. Kampanjwebbsidan: www.folkpartiet.se/ungaskahajobb4 GöteborgsLiberalen 6/2011
 5. 5. NyheterEn nätt motionsbehandlingEnligt partiets stadgar skall, förutom i samband med årsmötet, ett motionsmöte hållas i novem-ber månad under de år som inte är valår. Så skedde även detta år, omvalet till trots.Sju motioner behandlades. Detta antal använts som vallokal. i kommunala bolag och hade somkan tyckas väl magert. Betonas skall Bör Sverige, i likhet med några andra konkret förslag att en revisors tjän­också att ingen av motionerna behand­ länder, förbjuda förnekande av folk­ stgöringstid skulle begränsas till tvålade den för partiet så centrala skolfrå­ mord? Nej, tyckte medlemsmötet med år. Motionen skall naturligtvis sesgan. Inte heller integrationsfrågorna anledning av en motion med denna in­ i ljuset av mutskandalen. Förslagetvar satta under lupp. Vi får i första nebörd, inlämnad av Dzenan Cisija. Att föranledde en hel del diskussion. Vissahand tacka Kerstin Keen för att det förneka folkmord är klassificeras som talare ställde sig tveksamma till om justöverhuvudtaget blev något möte. Fyra brott i bland annat Tyskland och Polen. revisorerna var en anledning till denmotioner var nämligen undertecknade Folkpartiet i Göteborg anser dock att uppkomna situationen. Debatten slut­med hennes namn. yttrandefriheten är viktigare. tade med att mötet beslutade att arbeta Kvällens tredje motion handlade om för att en revisor skulle bytas ut efterVilka frågor var det då som behand­ sjukvårdskompetensen hos personal maximalt fyra år. Innan dess hade mötetlades? Här kommer en kort redogörelse. på äldreboenden och var inlämnad av även tagit ställning till en organisation­ Frode Slinde är relativt ny inom Kerstin Keen. Denna motion bifölls utan söversyn, närdemokrati och intrapre­göteborgsföreningen. Han har dock invändningar. Märkligt vore det väl an­ nad inom äldreomsorgen.ett förflutet i Kungälv. Hans motion nars! Sju motioner är för lite för en så storom neutrala vallokaler fick hundra­ förening! En ny möjlighet ges dockprocentigt stöd från medlemsmötet. Kvällens sista ämne att behandla var redan vid vårt årsmöte i mars.Bakgrunden till motionen låg i att en en motion av Pär Ekström och Anderslokal tillhörande Hyresgästföreningen Björck. Den behandlade revisorerna Lennart Staberg UtbildningsnätverketVad kan vi göra för attstoppa mobbningen i skolan?Varje dag utsätts barn och ungdomar för kränkande behandling och mobbning i skolan. Skolver-kets rapport visar att det är 7-8 % av alla elever i grundskolan (ca 50 000 barn) som drabbas ochatt det är 1,5 % elever (ca 13 000 barn) som utsätts för långvarig mobbning som pågår under ettår eller mer. Varje år begår 50 barn självmord på grund av mobbning.Den nya skollagen lyfter särskilt fram Utbildningsnätverket arrangerade Vi fick höra en gripande berättelsekränkande behandling och huvud­ därför den 3 november en föreläsning om vad som hänt Måns. Allt började närmannens skyldighet att förebygga och och frågestund på temat ”Vad kan familjen flyttade och Måns började i enförhindra kränkande behandling inom vi göra för att stoppa mobbningen i ny skola. Måns var spontan, öppen ochskolan. Trots medvetenheten, allt arbete skolan?”. Medverkande var Claes Jen­ kreativ. Därmed var han också sårbar.som görs inom skolan och en klar och ninger. Claes är pappa till Måns, som Vid den första kontakten med nyatydlig skollag, tillhör ändå mobbning tog sitt liv efter sex år av mobbning och skolan säger läraren, när de fick vetaoch kränkande behandling en del av upprepad kränkande behandling under att Måns tyckte om att sjunga, att ”Menvardagen för många, många elever sin skoltid. Måns blev 13 år gammal. sådana ska vi inte ha fler av här!”. >> GöteborgsLiberalen 6/2011 5
 6. 6. Nyheter >> forts. under läsåret 2002/2003 ägde rum rastvaktssystem med loggbok där de Genom skolans EQ­program kom det 32 (!) elevsamtal där Måns förekom. vuxna som varit ute på rasten skriver fram att Måns inte hade några komp­ Skolan hade inte berättat detta för ned om/när något hänt för att mön­ isar i skolan. I skolbespisningen åt han Måns föräldrar. I Skolverkets bedömn­ ster och upprepade incidenter tidigt ensam eller tillsammans med lärare. Vid ing av utredningen riktas kritik mot kan upptäckas. (2) Att lärare ofta och ett tillfälle hade Måns blivit jagad av ett kommunen bl.a. ”för att inte ha levt kontinuerligt har kortare enskilda gäng äldre killar i skolan och hans mobil upp till författningarnas krav avseende samtal med eleverna i klassen för att hade då gått sönder. När rektor med­ en skolas skyldighet att motverka alla tidigt upptäcka om mobbning eller delades om vad som hänt blev svaret att former av kränkande behandling”. kränkningar förekommer. (3) Det måste ”Men man får ju inte ha med sig mobil finnas ku skap och skolpersonal måste till skolan”. Vad kan vi göra för att stoppa mobbnin­ veta hur och vad att göra och agera när Åtskilliga incidenter hände även gen i skolan? Vuxna omkring måste man upptäcker att någon mobbas. (4) utanför skoltid med elever. Måns föräl­ ta sitt ansvar. Det är inte acceptabelt Civilkurage. Skolan måste våga kontakta drar meddelade gång på gång detta till att titta bort eller bortförklara när föräldrar och berätta att deras barn blir skolan, men inget förändrades. Vid ett mobbning och kränkande behandling mobbat eller att deras barn mobbar en föräldramöte berättade Claes hur Måns förekommer eller misstänks förekom­ annan elev. hade det i skolan och om mobbningen. ma. Både de som blir mobbade och som Claes sammanfattade vad vi kan Det blev en stor reaktion, föräldrarna mobbar måste tas om hand. göra för att stoppa mobbning i skolan krävde ett nytt föräldramöte och att Det finns många tecken som visar med följande: Gemensam kartläggning detta skulle av proble­ utredas. Det men, For­ extra föräl­ “Vuxna omkring måste ta sitt mulera mål dramötet och metod handlade tillsam­ enbart om ansvar. Det är inte acceptabelt mans (både skolans anti­ skolpersonal mobbnings­ program och att titta bort eller bortförklara” och elever), Utforma en vilka metoder skolan använder. Mötet på att en elev blir mobbad. Personen tydlig ansvarsfördelning, Dokumentera blev aldrig protokollfört. Situationen för skäms, berättar inte om det och förlorar samt Följa upp och utvärdera. Det var Måns eskalerade efter detta. mycket snabbt sin självkänsla. Per­ en oerhörd stark och mycket berörande sonen är rädd och kontrollerar därför föreläsning vi hade möjlighet att få Under Måns skoltid blev föräldrarna sin omgivning i stället för att göra sitt lyssna till. Kvällen präglades av många kontaktade enbart två gånger av skolan. skolarbete. Barnet får mat­ och sömn­ kloka ord, viktiga synpunkter, förslag Ett av tillfällena handlade om att Måns störningar, humörsvängningar, slutar och värdefulla reflektioner. Ett stort och hade spottat på en annan elev och att att satsa på relationer, blir deprimerad varmt tack till Claes Jenninger för din detta var fel gjort. Det framkom dock att och får självmordstankar. medverkan! den andre eleven hade spottat först på Vikten av förebyggande arbete lyftes Måns som i sin tur hade spottat tillbaka. fram. Och hur viktigt det är att hela Utbildningsnätverket vill också fram­ Mobbningen fortgick och den 25 april, skolan är inkluderat i det förebyggande föra ett tack till Handelshögskolan för 2005, tog Måns sitt liv. Han blev 13 år arbetet. Det måste finnas en samsyn lokalen, till SV för ett gott samarbete gammal. och ett engagemang där elever, föräl­ och till alla ni som deltog. Föräldrarna skickade en anmälan till drar och all skolpersonal är delaktiga i Avslutningsvis kan tilläggas att sedan Skolverket. Utredningen på ca 100 sidor arbetet. Elever måste kunna lita på sina Måns tog livet av sig har Claes inte blivit är en av de mest omfattande utrednin­ lärare. Det måste finnas en dialog. Och kontaktad av rektorn, någon av lärarna gar som gjorts. Genom utredningen fick det måste finnas ett bra ledarskap. Rek­ eller föräldrarna. Vill ni läsa mer om föräldrarna för första gången ta del av tor har ett stort ansvar. Vuxennärvaron Måns hittar ni det på www.jenninger.se. innehållet och läsa om hur skoltiden i skolan och allra helst på rasterna är hade varit för Måns. Där står bl.a. alla oerhört viktig. öknamn Måns kallades samt att det Förslag som nämndes är bl.a.: (1) Ett Kristina Palmgren6 GöteborgsLiberalen 6/2011
 7. 7. RiksdagenMed våldtäkt som vapenDet har sagts att dagens krigsföring blivit mer precis och mer teknologisk, underförstått borde decivila dödstalen minska. I verkligheten har det motsatta inträffat, idag är 90 % av offren i krig civilaoch av dessa är majoriteten kvinnor och barn. Det har tagit tid för världssamfundet och för Sverige attvakna upp och det är egentligen först nu de senaste åren som verktyg och resurser har tagits fram.Sedan januari 2010 arbetar Margot Wallström på en nyinsattFN­tjänst som tar sin utgångspunkt i FNs resolutioner 1325,1820 och 1960. Jag har motionerat i Riksdagen om just dessaresolutioner och har också som Lottornas ordförande delatut en budkavle till samtliga partiledare i Riksdagen. Jag harföreslagit att Sverige arbeta för att systematiskt våldtagnakvinnor ska kunna kräva skadestånd av den stat som beord­rat eller underlåtit att avstyra sådana övergrepp. Den svenskaregeringen bör även avsätta betydligt mer bistånd till detcivila samhället för att förebygga kvinnors utsatthet i krig. Margot Wallström FN, jag och Sverker Göranson ÖB.Onsdag den 16 november arrangerade jag (Folkpartiet) ochSocialdemokraterna ”När vapnen tystnat men kriget fortsät­ter med våldtäkt som vapen” med bl.a. Margot Wallström ochÖB Sverker Göranson i Riksdagens vackra första kammar­sal. Det blev ett mycket välbesökt seminarium med ca 130deltagare. Jag ledde diskussionen och det var en engageradMargot Wallström och en påtagligt rörd ÖB som stundtalshade svårt att prata för alla känslor. Under seminariets gånglanserade jag min idé att få hela Riksdagen att ställa sig ba­kom en budkavle om FNs resolutioner (1325, 1820 och 1960)och skicka den till alla andra parlament runt om i världen. Jag Vackert tal i första kammarsalenhoppas kunna slutföra första fasen innan Jul. Fortsättningföljer.På grund av extremt hög arbetsbelastning i Riksdagen harjag fått skjuta lite på nätverksträffarna, men nu kommerRiksdagsnätverket att ha sitt nästa möte torsdagen den 26januari på partilokalen, kl 19.00 till 20.00. Då kommer vibland annat att tala om FN, ny indelning av Sverige i el­prisområden, kärnkraftsläget, läget i äldrevården ochstatliga bolag.Eva FlyborgRiksdagsledamot Följ Evas riksdagsarbete på hennes blogg flyborg.wordpress.com GöteborgsLiberalen 6/2011 7
 8. 8. Nyheter Nyheter FP kräver helhetsgrepp om äldreomsorgen Senaste veckorna har kvalitén och uppföljningen av äldreomsorgen diskuterats flitigt i medier och på andra håll. Ann Catrine Fogelgren (FP) är biträdande kommunalråd och har äldreom- sorgen på sitt bord. Hon menar att det krävs en rad förbättringar för att stärka tillsynen och uppföljningen av omsorgen i Göteborg. - Vi har genom åren lagt fram en rad av ­ För mig som liberal är valfri­ förslag som den styrande majoriteten heten en självklar del av välfärden. med socialdemokraterna i spetsen sagt Vi måste öka äldres möjligheter nej till. I debatterna har det ofta låtit som att välja boendeform. Att själv att allt är bra. Vi vet att verkligen ser an­ bestämma hur man ska bo är norlunda ut. Därför är det bra att det nu en central del i en människas blir en bred diskussion kring omsorgen självbestämmande och så även av äldre, säger Ann Catrine Fogelgren. för de äldre. Därför behöver vi Nyligen föreslog hon staden ska införa utveckla en mångfald av boenden äldreomsorgsinspektörer, som kan bidra anpassade för äldre, både på den till en ökad tillsyn, förbättra kvalitén vanliga bostadsmarknaden och i och ge göteborgarna bättre valuta för äldreboende, säger Ann Catrine skatten. I en annan motion till kommun­ Fogelgren, som vill införa lagen fullmäktige som hon skrivit tillsammans om valfrihet. med företrädare för Alliansen har frågan om ett införande av en äldreombudsman Hon menar också att den senaste åter lyfts. Men Ann Catrine menar att tidens debatt också tydligt pekar mer måste till. på att kommunerna är allt för ­ Stadens äldreomsorg behöver ett nytt dåliga på att upphandla äldreom­ helhetsgrepp. Vi vill utreda möjligheten sorg. att införa en äldrenämnd med ansvar ­ Det måste finnas tydliga krav Med stödinsatser i form av hemtjänst, hemsjukvård och trygg­ hetslarm kan många äldre tryggt bo hemma till livets slut. för kommunövergripande äldreom­ som hela tiden följs upp och delar av äldreomsorgen på intraprenad sorgsfrågor. Tanken är att nämnden ska möjligheter att bryta avtalen om det en väg att gå och det ska bli spännande samordna och utveckla omsorgen om skulle visa sig att oegentligheter har att se hur majoriteten ställer sig till det de äldre i Göteborg och uppnå en bättre uppstått. Sen är jag oerhört orolig över förslaget. samverkan med sjukvården i regionen. att flera stadsdelar fortsätter att lägga ­ Det behövs fler händer i vården. Men först behöver vi få till en riktad ner boendeplatser. Med stödinsatser i Den situationen som nu råder i stadens kommunal tillsyn och granskning av form av hemtjänst, hemsjukvård och egna boenden är ovärdig. Vi måste öka äldreomsorgen, fortsätter Ann Catrine trygghetslarm kan många äldre tryggt bo resurserna till de äldre, dels genom att Fogelgren. hemma till livets slut. Rätten att bo kvar öronmärka resurserna och dels släppa in får dock inte förvandlas till ett tvång. Vi volontärer i verksamheterna. Sen måste Äldres frihet måste hamna i fokus måste bygga ut antalet platser för äldre vi bli bättre på att stötta de anhöriga En annan fråga som länge har diskuteras med stora omsorgsbehov, fortsätter Ann – som gör stora insatser i de fördolda, i Göteborg är äldres frihet att bestämma Catrine Fogelgren. avslutar biträdande kommunalrådet Ann själv. Där finns det dock ett fortsatt Samtidigt menar hon att det behövs Catrine Fogelgren. starkt motstånd från den rödgröna fler händer i vården och bättre möj­ majoriteten som vill behålla makten över ligheter för personalen att göra sitt jobb. äldres beslut. Där är hennes förslag om att lägga ut Pär Gustafsson8 GöteborgsLiberalen 6/2011
 9. 9. RegionenVästra Götalandsregionen och viFör mer än tio år sedan, hade Göteborgarna två val. Ett till riksdagen och ett till kommunen. Senhände något. Vi gick – äntligen- med i EU och Västra Götalandsregionen bildades. Plötsligt hadegöteborgaren fyra val. Tre val på varje valdag och ett val till EU-parlamentet.Göteborg hade varit eget landsting fram tills Västra Götaland­sregionen bildades. Det innebar till exempel att all sjukvård,låg under kommunfullmäktige, som exempelvis SahlgrenskaUniversitetssjukhuset. Många viktiga uppdrag, som att vara GöteborgsLiberalen planerarledamot i nämnden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att låta alla våra ledamöterhade en direkt koppling till ett uppdrag som ledamot i kom­ och ersättare i regionfullmäk-munfullmäktige. Så är det inte längre. tige turas om att skriva om I rollen som politiker, företräder jag medborgarna. I re­ regionen i tidningen.gionen skall jag ha ett tänk på att jag företräder invånarnai vår region. Självklart göteborgarna, men inte enbart. Jag Först ut ärmåste ha ett regionalt tänk. Västra Götaland är en stor region, Rosie Rothstein.här bor mycket folk. Här finns stora städer som Göteborg,men också mycket små byar. Göteborg är regionens tillväxt­ är en industriell region. Det är bra. Det dåliga är att vi har förmotor. många ägg i samma korg. Både ekonomiskt och mentalt. Skillnaden mellan ett landsting och en region, är att en Konkurrensen är mera än knivskarp i fordonsindustrin –region har tagit över en mängd viktiga uppdrag från läns­ men också i turistbranschen. Konkurrensen är också mera änstyrelsen, till den det direktvalda regionala regionfullmäk­ knivskarp när det gäller kunskap och kompetens. Jämställd­tige. Det har alltså skett en maktförskjutning, grovt uttryckt, het och integration är avgörande för en hållbar kreativ ochfrån ”statens fogdar” till politiker. Den nämnd som markerar demokratisk tillväxt.denna förändring har det längsta namnet: Regionutveck­ Hur skall vi annars kunna konkurrera med omvärlden?lingsnämnden. Jag representerar Folkpartiet i denna nämnd.Nämnden bedriver i stort sett, ingen egen verksamhet. Up­ Förutom att vara ledamot i regionfullmäktige och i region­pdraget är att genom olika insatser, hantera alla frågor för utvecklingsnämnden, representerar jag Folkpartiet i olikaatt stärka en hållbar tillväxt i Västra Götalandsregionen. Det andra regionala uppdrag. Ett spännande är EU­programmetinnebär spännande frågor, som näringslivsutveckling, kom­ Sverige­Norge, som bla bygger på att försöka riva gränshin­munikationer, infrastruktur, utbildning/forskning, internatio­ der. Försöka, skriver jag, för att det går alldeles för långsamt,nellt samarbete/EU­program, samordning av tillväxtprogram, här krävs en mängd olika riksdagsbeslut. Ett annat upp­utbyggnad av bredband och mycket mera. drag, som känns som ett hedersuppdrag med tunga liberala förtecken är att företräda Folkpartiet i styrelsen för Agnes­Jag har ett starkt engagemang i hållbar utveckling. Mitt bergs Folkhögskola. Det är den första – och enda folkhög­engagemang bottnar i att jag vet att det också är en grund skolan som inriktar sig mot den romska minoritetsgrup­för en hållbar demokratisk utveckling. Jag tror på det gamla pen. Jag tillhör den liberala falangen (sic!) som gillar socialuttrycket: ”När krubban är tom – bits hästarna”. För att ekonomi och därför är jag glad för att det finns ett “regionaltförsöka säkra en hållbar mänsklig, ekonomisk, miljöinriktad råd för social ekonomi”. Jag har också fått förtroende attutveckling på sikt, krävs just det som vi liberaler vill arbeta representera VGR i REVES, ett europeiskt nätverk för socialför – kreativitet. Kreativitet kan definieras på många olika ekonomi.sätt. Jag översätter det till förmåga att tänka nytt, våga tänka Jag erkänner; jag gillar regioner och regioners inflytande.annorlunda – och vara mycket omvärldsorienterad. Att fatta Kanske är jag en riktig regionnörd.och inse och förstå vad som händer i omvärlden, både dennära och den i Kina. Västra Götaland har starkt beroende av fordonsindustrin. Vi Rosie Rothstein Regionfullmäktigeledamot GöteborgsLiberalen 6/2011 9
 10. 10. Fogelgren En vecka med Fogelgren Sedan 1,5 år tillbaka har Ann Catrine Fogelgren varit biträdande kommunråd på kommunstyrelsen i Göteborg. GöteborgsLiberalen bad Ann Catrine att föra dagbok i en vecka för att ge oss en inblick i den politiska vardagen. Måndag den 14 november Veckans första möte är med Kerstin Karlsson, ansvarig snett med upphandlingarna. Var är de småskaliga ägarna för Senior Göteborg som är stadens utvecklingscenter för och de ideella aktörerna? Min förhoppning är att regeringen äldrefrågor. Senior Göteborg arbetar med att staden skall bli skyndsamt ser över de olika delarna och kommer med nya en attraktiv arbetsgivare inom vård/omsorg och att driva på regler. När det blir fel så måste vi snabbt åtgärda det vi kan. olika utvecklingsprocesser för att äldre ska kunna leva ett På kvällen samlas vi folkpartister till ett eget möte, roligt att självständigt liv i en trygg boendemiljö. Vi talar om personal­ träffa partivänner från andra delar av vårt land. situationen, omsorgslyftet och kameraövervakning av äldre nattetid kallad ”Nattfrid”. Övervakning med kamera innebär att istället för nattillsyn av hemtjänsten Onsdag den 16 november kan personal via kamera se om den äldre sover. Kameran Då det är kommunstyrelsedag så börjar vi med möte i vår slås bara på vid vissa klockslag. Anledningen till övervaknin­ egna ks­grupp med ytterligare en genomgång av ären­ gen är inte i första hand ekonomisk, även om det naturligtvis dena, ett längre möte om ärendena har vi på måndagar. innebär en besparing, utan många äldre vaknar när person­ Sedan följer möte med våra allianskollegor före vi tar plats alen gör tillsyn vilket skapar oro och svårigheter att somna i kommunstyrelsen. Ärendena avverkas i snabb takt, flera om. Men frågan är inte enkel, i Malmö har man sagt nej till bordläggs vilket inte är ovanligt. Tjänstemännen får ägna kameraövervakning medan man i Solna är mycket nöjd. Jag mycket tid åt att skriva och diskutera yrkanden och yttran­ tycker att vi måste ta tillvara den nya teknik som finns i dag den. Trots vår numerärt underlägsna ställning i förhållande och använd på rätt sätt kan detta bli ett bra komplement. till moderaterna så håller vi oss väldigt väl framme och tar På kvällen är det fullmäktigegrupp och vi besöker Stad­ ofta ”ledartröjan” i oppositionspolitiken. Majoriteten känns srevisionen som inleder med att berätta om sin verksamhet. i flera frågor splittrad och även inom Miljöpartiet har man Därefter går vi igenom ärendena inför torsdagens fullmäk­ också olika synsätt i samma fråga. Senast var det i utman­ tige. Som vanligt bra diskussioner och vi bryter synpunkter ingsrätten där Thomas Martinsson avstod i voteringen i och idéer med varandra. Berättar att jag tänker lägga en fullmäktige medan Kia Andreasson röstade nej. motion om att införa äldreomsorgsinspektörer, något som vi Efter lunch är det dags för möte i Personal och arbets­ har med i vår budget. marknadsutskottet. Utskottet handlägger dels frågor rörande kommunens anställda och dels åtgärder för att fler göteborgare skall komma i arbete. Vi diskuterar förmåns­ Tisdag den 15 november bilar, riktlinjer mot jäv och arbetsmarknadsprojektet UPP Dagen ägnas åt Politikerdagarna som är en del av som arbetar med att få ut ungdomar i arbete. Vi får också Kvalitetsmässan som pågår under tre dagar på Svenska en föredragning om resultatet av årets medarbetar­ och Mässan. Jag lyssnar bland annat på ett seminarium som chefsenkät, sämre siffror än förra gången. Framförallt känner handlar om kvalitetssäkrad välfärd, ganska passande så här i cheferna inget stöd från den politiska ledningen, någon som Carema­tider. Bilden som nu ges är att all misskött verksam­ är förvånad? het finns inom det privata, men det vet vi ju, så är det inte! Därefter styrelsemöte med Vuxenskolan. Folkbildning, låter Självklart måste vi ha en grundläggande kvalitetsnivå som som ett lite gammaldags ord, men är i dag lika viktigt som säkerställs av kommunerna oberoende av vem som är ut­ någonsin och arbetet som SV bedriver kan inte nog upp­ förare. Vi säger fortsatt ja till valfrihet men vägen dit måste muntras och stödjas. Hinner också med en stund på Johan kantas av en rad åtgärder för att både säkerställa kvalité, Pehrssons möte som är i stan för att tala om den nya polisor­ bättre uppföljning men också fundera över vad som gick ganisationen.10 GöteborgsLiberalen 5/2011
 11. 11. FogelgrenTorsdag den 17 novemberOm vädret tillåter så cyklar jag ner till GA­torg. Visst har det verksamheterna. Ingen vecka är den andra lik, så det här ärsatsats på cykelvägar men det finns fortfarande en hel del en typisk vecka men ändå inte, kan man nog säga. Tron på detkvar att göra, för på vissa ställen är det med livet som insats papperslösa samhället är klart överdriven, tro mig. För är detman trampar fram. Värsta syndarna i trafiken tycker jag något som produceras så är det handlingar i plenti. Nu börjarandra cyklister är. Trafikreglerna gäller faktiskt också för oss! jag också lära mig att prioritera och inte minst vem som ärFunderar på att inte bara byta till vinterdäck på bilen utan vem i korridoren.även på cykeln. Att cykla ger inte bara lite motion utan det ärtveklöst det snabbaste sättet att ta sig fram på i Göteborg!Får besök av två partimedlemmar som har god insikt i kom­munens äldreomsorg. Vi är överens om att den nya stadsdels­reformen fortfarande inte fungerar optimalt, bekymren iäldrevården är stora och hur kan vi konkret driva våra frågor.Fullmäktigekväll. Fast det är nu är tredje perioden som jaghar förmånen att vara invald och många anser att ”allt ärändå uppgjort på förväg” så tycker jag alltid att det är enspeciell känsla att ta plats och få vara med och fatta besluten.Ovanligt många vid pressbordet i dag, de får faktiskt trängaihop sig. Här finns inte femtio platser till förfogande somSvenska Fotbollsförbundet kräver på de nya arenorna utanhögst fem är vad som får plats i kommunens högsta beslu­tande organ! Jag debatterar äldreomsorg med Anna Johansson och somvanligt besvaras inte frågorna utan hon kommer snabbt över Lördag den 19 november 2011till att här i Göteborg fungerar allt väl och om något inte gör I väg till Kungsbacka för regional kommunpolitisk konferens.det så är det regeringens fel! Detta är startskottet för KPR­väst som kommer att bli ett forum för alla som har kommunala/regionala uppdrag och syftet är att nätverka, utbyta erfarenheter och idéer för attFredag den 18 november 2011 bättre kunna driva liberal politik. Vi är ca 120 deltagare ochFörmiddagen ägnas åt möte med juryn för Per och Alma förhoppningsvis blir vi fler, konferensen är tänkt att äga rumOlssons fond som utser Göteborgs Stads Arkitekturpris. Vi varje höst.har tidigare varit ute och tittat på åtta byggnader som upp­ På kvällen premiär på GöteborgsOperan av Tosca, ytter­fyller kriteriet att de har färdigställts under år 2010. Efter en ligare en underbar uppsättning av en fantastisk ensemble.intressant diskussion mellan fackkunskapen och oss lekmän Tyvärr finns det ett överhängande hot, från majoriteten, motså enas vi. Vem pristagaren är? Det offentliggörs den 16 Operans möjligheter att behålla den höga kvalité som man idecember. Efter lunch blir det planering inför nästa vecka, dag har uppnått. Vilket inte bara vore förödande för kulturenmed inläsning av handlingar till kulturnämnden och kom­ utan också för Västra Götalandsregionens dragningskraft. Vimunstyrelsen. En genomgång av mail och inbjudningar hinns vet att ett rikt och spännande kulturliv är en av de viktigasteockså med. Vi får ett antal inbjudningar till en hel massa olika konkurrensfördelarna när det gäller att locka hit företag ochintressanta arrangemang. Jag önskar att jag ibland kunde innevånare.klona mig för att hinna med, då det många gånger är sakersom kolliderar. Så det är inte av ointresse vi inte dyker upp.Tiden och att vi inte är så många gör att vi måste tyvärr välja Söndag den 20 november 2011bort en del. Tänk att jag nu har varit här i drygt ett år, så Slappedag! Lite tid får jag dock ägna åt företaget, talar medfort tiden har gått men ack så intressant och roligt! Nu först den ansvarige i affären. Som ägare är jag ytterst ansvarigbörjar ”pusselbitarna” falla på plats, skillnaden mot att vara och måste hålla mig uppdaterad. Vi diskuterar personal­fritidspolitiker är stor. Informationen och insynen gör att bemanning och inköp, nu går vi in i vår absoluta högsäsong.man självklart får en annan bild av ärendena och Bara sex veckor kvar till jul, hjälp så fort hösten har gått! GöteborgsLiberalen 5/2011 11
 12. 12. Rapport Rapport En budget i balans men ökade brister i fastighetsunderhållet! Grunden för sammanslagningen av Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) – MedicHus (MH) och huvudparten av Lokalsekretariatet (LS) till en ny lokalförvaltning utvecklades under hösten 2010 i en beredningsgrupp. Det var givetvis inte enbart en ny lokalförvaltning som skulle till, utan även en ny politisk nämnd, som blev lokalnämnden. än 1000 olika projekt. Utöver projekt underhållsstrategier fick vi en klar för äldreboende och skolor pågår en Av budgetar, uppföljningsrapporter, uppfattning av att sammanslagningen omfattande utbyggnad för förskole­ var nödvändig. Två förvaltningar med verksamheterna. Fram till 2015 ska fler samma fastighetsansvar hanterade sina än 5000 nya förskoleplatser byggas. frågor klart olika. Vår representant i nämnden för LFF påpekade regelbun­ Nämndens stora problem är det ”arv” det att den stora bristen i bland annat vi har i eftersatt fastighetsunderhåll fastighetsunderhåll, som var mer än som inför 2011 beräknades till cirka 200 miljoner, måste belysas på ett bät­ 350 milj kr och i budgeten för 2012 tre sätt. Denna fråga var också tydlig i sannolikt kommer att ökas till över 400 nämnden för MH med en brist på cirka miljoner. Tydligen har ”Allmännyttan” 50 miljoner. Med dubbla driftorganisa­ samma problem, men där är lösningen Lars Nordin är folkpartiets tioner för teknisk service, arbetsorder­ att sälja ut ett antal bostadsfastigheter representant i lokalnämnden. system, långtidsplanerat underhåll personer är 61 år eller äldre. Rekry­ för att få ekonomi att rusta upp en del och administration borde det finnas teringsbehovet kommer således att av miljonprogrammet. Kan man tänka möjlighet att över tiden se rationali­ vara mycket stort och ska konkurrera sig liknade lösningar beträffande för­ seringseffekter. Lokalsekretariatets med en kommersiell marknad som skolor och skolor? Är det inte dags att enheter för planering och byggande var har som profession att tillhandahålla även inom fastighetsförvaltning pröva även lämpligt att lägga till. fastighetsservice. alternativa driftsformer? Teknisk för­ Den nya förvaltningen startade sitt Lokalförvaltningens verksamhet valtning bör ju vara mycket lättare att arbete vid årsskiftet med en budget är uppdelad i tre operativa avdelnin­ precisera i ett upphandlingsunderlag som var en direkt sammanslagning de gar, fastighet, service och projekt. På än de ”mjuka verksamheterna”. Jag lyfte tre tidigare förvaltningarnas budgetar. Stadsledningskontoret, som är kom­ just denna fråga i samband med mål­ Nämnden präglas givetvis av 2010­års munstyrelsens förvaltning, finns några och inriktningsdokumentet, men den val, vilket innebär att FP endast har en personer från LS kvar för övergripande var inte intressant från majoritetens plats. Det är i princip endast minoritets­ strategisk behovsplanering för skolor/ sida. gruppen som på ett mer engagerat förskolor med mera. sätt aktivt har frågor och synpunkter Förvaltningen svarar för all skötstel Som underlag för fortsatta samtal så på olika föredragningar, framför allt och fastighetsdrift av cirka 2 100 000 vill jag gärna höra av Er alla som har en beträffande ekonomi och måluppfyl­ kvadratmeter fördelat på 1 500 anlägg­ uppfattning om vårt sätt att sköta och lelse. Det är beklagligt att vi inte får ningar (över 3000 byggnader). Den förvalta det gemensamma fastighets­ debatt om budgetnivåer, finansier­ totala driftbudgeten för verksamheten beståndet. Skicka dina synpunkter till: ingsutrymme, tydlighet i information omsluter cirka 2,1 miljarder inklusive kostnadssidan i budgetarbetet. avskrivningar, räntekostnader och bidrag till kommunen. Lars Nordin Lokalförvaltningen har idag cirka 370 Projektering, upphandling och byg­ La.nordin@telia.com tillsvidareanställda. Värt är att notera gande innebär investeringar för 2011 0708-630762 att 57% är äldre än 50 år, varav 60 på mer än miljard och omfattar mer12 GöteborgsLiberalen 6/2011
 13. 13. FPGBGFolkpartiet ser över den interna organisationen- Arbetet sker både lokalt i Göteborg och i VästsverigeEfter valet hösten 2010 tillsatte förbundsstyrelsen i Göteborg flera grupper som fick i uppdrag attta fram förslag på hur organisation kan utvecklas och stärkas. Samtidigt påbörjades ett liknandearbete i Västsverige.  ­ Att utveckla och bättre samorsdnade strukturer vi byggt upp internt i “Vi välkomnarpartiet är mycket viktig och något somlänsförbundet kontinuerligt jobbar alla synpunktermed, säger Piotr Kiszkiel, länsförbun­ FP Göteborgsdets ordförande i Göteborg. på sådant som är Förbundsstyrelsen i Göteborg har arbetsgrupperdärför tillsatt ett antal arbetsgrupper bra eller behöversom skall se över verksamheten och förändras”komma med konkreta förslag på behovav förändringar, men också belysa det Stärka FP organisationensom är bra och fungerar som vi bör i Västsverige och där pågår också ettutveckla och förbättra. Arbetet som är arbete där länsförbundet i Västra Göta­ Sammankallande för gruppen ärpåbörjat innehåller uppdragen organi­ land och Halland under ledning av Väst­ Lennart Stabergsationsförstärkning, profilering och styrelsen ser över hur vi kan jobba merkampanj, utbildning för förtroendevalda effektivt och utvecklas tillsammans. Detoch en översyn kring medlemsvård och är ett arbete både för att stärka länsför­ Utbildningsprojektvolontärarbete i föreningen. bunden men också den regionala nivån, för förtroendevalda. ­ Det är viktigt att ständigt utveckla säger Piotr Kiszkiel. Arbetsgruppenoch förbättra vårt föreningsarbete såväl inlämnade sin rapport till Väststyrelsen Gruppen har inkommit med sitt förslagmellan val, som i valrörelsen. Detta är i slutet av oktober och där föreslogs entänkt att vara en bred process via sam­ gemensam tjänstemannaorganisation om utbildningsprogram. Sammankall­tal och olika möten för att samla in all för alla länsförbundet. ande för gruppen var Stefan Landberg.den erfarenhet som finns i vår förening. ­ Förslaget är nu ute på remissomgångVi välkomnar alla synpunkter på sådant och ska diskuteras i länsförbunden. Isom är bra eller behöver förändras, Göteborg ska vi ta ställning i samband Profilering och kampanjfortsätter ombudsmannen Björn O Sten­ med årsmötet 2012. Men redan nu kanström. man ta del av rapporten och komma Sammankallande för gruppen är synpunkter via vår hemsida, avslutar Helene Odenjung Björn O Stenström. Väststyrelsen tillsatte 2010 en arbets­ Rapporten kan läsas på www.folk­Stor översyn pågår i Västsverigegrupp med ordförande från respektive partiet.se/gbgoversyn. Där kan man Ny policy för medlemsvårdlänsförbund med uppdraget att se över ge sitt bidrag till det fortsatta arbetet och volontärarbetehur vi kan bli starkare genom en förd­ genom att skicka in vad man tycker tilljupad samverkan mellan länsförbunden respektive arbetsgrupp och ta del av de Sammankallande för gruppen ärkring frågor som personal, resurser, förslag som presenterats. Kristina Palmgrenutbildning, service till föreningar ochmedlemmar, information, material ochkampanj. Pär Gustafsson ­ Göteborg är en viktig del av partiet GöteborgsLiberalen 6/2011 13
 14. 14. Hallå där Frida ska samla in 100 000 kronor till flyktingar Julen börjar närma sig och sedan decennier tillbaka brukar Liberala ung- domsförbundet samla in pengar till välgörande ändamål. De senaste åren har pengar samlats in till förbundets flyktingfond. Frida Simonsson, medlem och aktiv i Göteborg samt distriktsstyrelseledamot i LUF Väst, har sedan en tid tillbaka arbetat med projektet Hundratusen. GöteborgsLiberalen ringde upp och frågade mer. Varför startade du projektet? snart Gömd inte glömd-kampanjen - Jag startade projektet eftersom jag drar igång där vi samlar in pengar på kände att jag ville använda mitt projekt- stan i insamlingsbössor. arbete i gymnasiet till något jag tycker är Vad används pengarna till? kul, samtidigt som det är nyttigt. Dessutom - Det är väldigt individuellt ville jag utmana mig själv, och göra något beroende på vem det handlar om. I allmän- finns, och därför är vårt arbete med att jag visste jag skulle lära mig en del av. Att het brukar det handla om bostad, mat, ad- samla in pengar så oerhört viktigt. Kort och vara engagerad i Flyktingfonden är något vokatshjälp, och eventuella mediciner. Man gott - Flyktingfonden räddar liv och kämpar av det roligaste som finns att göra inom kommer väldigt långt på små summor, 100 för att mänskliga rättigheter fullt ut ska bli LUF, samtidigt som det är frågor och ett kr kan i slutändan bli livsavgörande för en verklighet. arbete jag personligen brinner för. person i nöd. Just därför räknas varenda Hur kan man bidra? Hur samlar du in pengar och hur går krona som vi får in. - Man kan bidra genom att skänka det? Vad gör Flyktingfonden? pengar till Flyktingfondens postgirokonto - Det varierar sig ganska mycket. I första - Flyktingfonden startades 2002 av Lib- 353388-2. Vill man i samma veva skänka hand sköts det via hemsidan, där folk kan erala Ungdomsförbundet eftersom vi helt pengar till Hundratusen-projektet märker gå in och läsa vad projektet handlar om enkelt var trötta på den situationen som man insättningen med "hundratusen". samt hur man skänker pengar. Samtidigt rådde, och råder. Målet är att Flyktingfon- Pengarna går helt oavkortat till ändamålet. försöker jag vara på rätt plats vid rätt tid, den inte ska behöva finnas. Men tills den Man kan även bidra mer genom att samla där jag vet att möjlighet att samla in pengar dag människor kan garanteras sina män- ihop pengar tillsammans med oss, vilket är finns. Ett exempel på detta är Landsmötes- skliga rättigheter krävs det att civila kliver oerhört välkommet. Vill man det är det bara middagen där vi samlade in 17 066 kr in och stöttar dem som behöver hjälp och att kontakta oss. till förmån för flyktingar i nöd. Jag söker stöd. Därför finns Flyktingfonden. Flyktin- Hur får vi mer information om projek- upp evenemang där det finns en arena gar i nöd söker upp Flyktingfonden, varav tet? helt enkelt, och försöker snirkla mig in. deras fall bedöms. Är de i en situation där - För att läsa mer om projektet, gå in på För tillfället har projektet samlat in 23.686 de behöver hjälp, får de också det. Detta hundratusen.se eller besök vår grupp på kronor, men den siffran kommer stiga så är dock förutsatt att kapital för att hjälpa Facebook. Onsdagsdebatten Skrivarstuga 4 januari 2012 förenklar och förbättrar vi mötesverksamheten Dags att gå från tanke till handling, det är nu hög tid att i folkpartiet liberalerna i Göteborg. skriva klart motionerna till årsmötet. Vi hjälps åt att ge positiva kommentarer och tips till varandras motion­ Varje onsdag vid samma tid erbjuder vi ett intressant stexter. Ta med dig din idé, text eller ett gott humör. möte för alla medlemmar och intresserade. Med start Vi träffas 18:30 hemma hos Pär E, Styrmansgatan 16:A i februari 2012. Pär Ekström & Ingvar Gräns14 GöteborgsLiberalen 6/2011
 15. 15. Krönika KrönikaTjena din gamle folkpartist!”Tjena din gamle folkpartist” får jag ibland höra i samband med en liten after work framåt helgenoch beroende på vem avsändaren är, kompletteras hälsningen med: ”För all del, men personli-gen är jag främst socialliberal”Att vara socialliberal innefattar i grunden en öppenhet mot tion, internationella viktigheter jämte skolfrågor. Björklundsideologin som sådan samt den näraliggande socialdemokra­ skolpolitik är bra och framsynt ehuru i total avsaknad av upp­tin men med den avgörande skillnaden att socialliberalen muntran och spirituell vägledning, men det blir lite konstigtfokuserar på individen. Då riskerar man att bli lite ensam på när i stort hela lärarkåren ratar FP!den parlamentariska arenan. Personligen anslöt jag mig till Folkpartiet tack vare Bengt Om militärer är rätt personer att leda ideella idéorganisation­Westerberg; effekt av dennes agerande betydde mindre men er diskuteras ute på vischan till vilket Göteborg väl får antasden rättframma och obändiga politiska stilen gjorde intryck. höra. En officer bör inte känna utan enbart tänka! Strategiskt!Dessutom – oavsett att småttingarna riskera att ätas upp av Det går väl sådär! Att vinna val har inget med regeringsdug­dinosaurierna – så gjorde Bengt ett allvarligt försök att se lighet att göra på samma vis som att vinna interna person­möjligheter med (S) men Ingvar Carlsson fegade ur eftersom strider sällan har med utstrålning och insikt att göra. JohannaLO på den tiden var extremt dominant. Elgenius skrev inför valet 2002 i NU att ”varför är det bara I FP­Linné pågår en seminarieserie om hur att få var femte de tråkigaste och mest välkammade personerna som tillsättsväljare att rösta FP? Det är en grannlaga uppgift och FP har inom Folkpartiet” Om frågan har relevans är den lätt atthamnat i en delikat rävsax och betraktas inte sällan som ett besvara; ett litet parti med så påfallande många homogenarenodlat högerparti. personer upplever störst trygghet i sina spegelbilder, medan verkligheten, tack och lov, är så oändligt mer varierad.Juholt bjuder på sig själv och klantar sig samtidigt men kom­ Om 60% är över 60 år i organisationen (Göteborg) så kanmer nog vara Alliansens främste utmanare 2014, såvida inte man väl knappast förvänta sig annat än konservering? Folk­Östros babbelretorik förändrar landskapet. Detta uppställer partister är inte representativa för medborgarna och då blirnya krav när hela oppositionen säger sig vara skeptiska till man ett litet parti. Idéorganisationer är de mest intressantainternt samarbete – vänstern klagar på misslyckad grund för men också de mest svårsålda, helt naturligt. Å andra sidankooperation, miljöpartiet är konsekventa och diskuterar vissa bör väl varje nation ha ett spjutspetsparti och den tävlingenfrågor med Alliansen samtidigt som socialdemokratin i kraft vinner FP överlägset, åtminstone ur ett historiskt perspektiv,av sin storlek, är splittrad i historiskt välkända grupperingar. Miljöpartiet knappar in som bekant.Att det i grunden handlar om olika partier som hellre väljer Men just den rika flora av nya ansikten i språkrörs­ sombort större delar av Alliansen är ingen avancerad analys. partiledarrollen kan i bästa fall befästa en sorts trygghet ge­ Jonas Sjöstedt blir riktigt farlig, han har förtroende i nom klar vetskap om vem Björklund är. Att skolpolitiken harbetydligt bredare omfattning än det hans föregångare rätt ett stort utrymme och är intimt förknippad med Björklundklumpigt sökte kvarhålla. Sjöstedt har kraftfullt visat ogil­ resulterar kanske i en försiktig framgång. Alternativt sålande till vinstuttag i branscher som omsorg och skola och vänder vi på steken och försöker oss på en 2002:are i form avkommer få cred för detta, dels för att han avgränsat de förhat­ något annat raffinerat än språktest: valet 2006 gick åt skogen,liga vinstmaskinerna vilket ger tapp för (S) och därmed ökad Reinfeldt var mer attraktiv än Leijonborg på samma vis sompolarisering rent blocktekniskt, dels för att han bär med sig Leijonborg blev mer attraktiv än Bo Lundgren 2002.en trovärdighet få förunnat och med dessutom internationell ”Wir haben anderen metoden” sa tysken för 75 år sedanerfarenhet som heter duga. och med fasansfulla resultat. Nya grepp kan verka i rätt rikt­ Inom Alliansen är det Centern som uppmärksammats och ning, även aningen spekulativa, men exempelvis det egensin­en ny partiledare har installerats. Inom KD vill vissa byta ut niga tjatandet om krogarnas öppethållande lär inte ge någraGöran Hägglund. Reinfeldt och Borg har ett starkt förtroende röster och i Linné föredrar vi att det är tämligen tyst efterlångt utanför sitt partis gränser och har sannolikt skött alla 01.00kriser på bästa vis – läs Finacial Times! ­ under tiden Folkpar­tiet enträget diskuterar ideologiska kompasser, suicidpreven­ Anders Jonell info@jonell.se GöteborgsLiberalen 6/2011 15
 16. 16. Årsmöte Kallelse till lokalföreningarnas årsmöte Kallelse FP Centrum 19 januari FP Väster 30 januari Välkommen till FP Centrums årsmöte 2012. Enligt tradition håller FP Väster årsmöte tillsammans med Vi har ännu inte klart med årsmötestalare men det kom­ de övriga lokalföreningarna för Alliansens partier i västra mer att meddelas via hemsidan. Göteborg. Föreningen bjuder på lättare mat och dryck under mötet. Årsmötestalare är ännu inte bestämd, men det kommer Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! att vara någon från Folkpartiet i år. Styrelsen för FP Centrum Föreningen bjuder på lättare mat och dryck under mötet. När: Torsdagen den 19 januari, kl. 18:00 Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Var: ”Nya partilokalen” Nedre Kvarnbergsgatan 7 Anmälan: David Westman När: Måndagen den 30 januari 18.00 E­post: david@westman.info Var: Nygårdskolan i Askim. Äsebackevägen 2, Billdal Anmälan till ordförande på: andreas.eraybar@folkpartiet.se senast 10 januari. FP Hisingen 23 januari Välkommen till FP Hisingens årsmöte 2012. FP Majorna-Linné Vår inbjudna talare kommer från 22nd World Scout 31 januari Jamboree. WSJ är ett stort scoutläger som återkommer vart fjärde år och arrangeras av World Organization of the Välkomna till Folkpartiet Majorna­Linnés årsmöte med Scout Movement. För första gången någonsin var Sverige efterföljande Seminarium ”Motivation eller handbroms”, värdland och lägret hade 40 000 deltagare från ca 150 om attityder till psykisk ohälsa, med Anneli Jäderholm, länder. Attitydambassadör Hjärnkoll När: Måndag den 23 januari, kl. 18:00 När: 31 Januari 2012, kl. 18.00 ­ 20.00, Årsmöte följt av Var: ”Nya partilokalen” Nedre Kvarnbergsgatan 7 föreläsning och diskussion Anmälan: Ann­Marie Beckman Var: ”Nya partilokalen” Nedre Kvarnbergsgatan 7 E­post: am.beckman@telia.com FP Angered 23 januari FP Örgryte-Härlanda 2 februari Välkommen till FP Angereds årsmöte 2012. Välkomna till Folkpartiet Örgryte­Härlandas årsmöte. När: Måndag den 23 januari, kl. 18:00 Var: Lokal meddelas senare När: 2 februari 2012, kl. 18.30 Frågor och anmälan: ”Goerge” Kevork Artin Var: ”Nya partilokalen” Nedre Kvarnbergsgatan 7 kevork_artin@hotmail.com Kallelse Folkpartiets Konstförening - Årsmöte 2012 Årsmötet äger rum tisdagen den 17 januari kl 18.00, årsmötestalare är Isabella Nilsson, chef för Göteborgs Konstmuseum. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dragning av vinster i föreningens konstlotteri. Då kaffe serveras är det av vikt att Du anmäler Dig till Inger Fjellstedt­Ulfsson senast söndagen den 15 januari. Konstvinster kommer att finnas till beskådande i partilokalen 2 veckor före årsmötet. Medlem som inte kan närvara bör sända in fullmakt till Inger Fjellstedt­Ulfsson.16 GöteborgsLiberalen 6/2011
 17. 17. På gångKallelse till årsmöte Kallelse Valberedningen2011 för Folkpartiet Valberedningen har nu påbörjat arbetet inför årsmötet 2012 gällande interna partival såsom blnd annat för­Liberalerna i Göteborg bundsstyrelse, nomineringskommitté och dechargeuts­ kott.Snart är det nytt år och i slutet av februari är detåterigen dags för årsmöte för folkpartiet liberalerna i Har du frågor angående uppdragen, vill nominera dig själv eller någon annan så är du hjärtligt välkommen attGöteborg. Årsmötet hålls under två dagar, den 29 febru­ höra av dig till oss.ari och 3 mars. Ann Catrine Fogelgren, anncatrine.fogelgren@telia.com, 0705­809012Du har nu möjlighet att skicka in motioner till årsmötet.Skicka in motioner Pär GustafssonFör att kunna hantera motionerna lättare vill vi att du gustafsson@liberal.se, 0761­450110skickar din motion i word­fil. (Vi mottar endast motion­er skriftligt då avsändaren inte har tillgång till dator). Robert Hörnquist robert.hornquist@seaside.se, 0705­697503Motionerna skall vara oss tillhanda senast söndagen Sandra Isgrenden 8 januari, kl. 18:00. De skickas till: goteborg@ sandra.isgren@gmail.com, 0733­878710 Någonfolkpartiet.se Ange i ämnesraden: ”Motion till årsmötet du vill Ingela Jedvert2012 + namn” jedvert@telia.com, 0732­480164 nominera?Första gången du skriver en motion?Att skriva en motion.På vår årsmötessida på webben finns en guide i hur duskriver motioner. Motionsguiden hittar du på: www. Inbjudan tillfolkpartiet.se/motionsguidefpgbg Lundsbrunnkonferensen 2012Årsmötets motionsbehandling äger rum onsdagen den Folkpartiet liberalerna och Studieförbundet Vuxen­Årsmötesdagarna29 februari kl 18.00 (fika från 17:30). skolan inbjuder till 2011 års vinterkonferens i Lunds­ brunn. Konferensen hålls lördagen den 28 januariLördagen den 3 mars från kl 10.00 sker övriga behan­ och söndagen den 29 januari och är fullspäckad avdlingspunkter. intressanta seminarier och talare.Årsmötets båda dagar hålls i Studieförbundet vux­ Nytt partiprogram 2013enskolans lokaler, Redbergsteatern, Örngatan 6 vid Seminariedelen av årets konferens är inriktad på deRedbergsplatsen. programgrupper som är tillsatta av riksorganisationen för att arbeta fram ett förslag till nytt partiprogram som skall antas vid Landsmötet 2013. Givetvis får viDeltagande meddelas senast torsdagen den 23 februari även tillfälle att samlas i stora salen för att lyssna tillAnmälanvia vår anmälningssida på www.folkpartiet.se/gbgan­ intressanta och inspirerande talare.malan (eller telefon 031­719 90 61 för dig som inte harinternet). Meddela samtidigt om du önskar lunch till Följ med på en intressant, spännande utvecklande helg isjälvkostnadspris på lördagen. det sedvanligt vinterskrudade Lundsbrunn.Vid frågor, kontakta partiexpeditionen på goteborg@ Varmt välkommen!liberal.se eller 031­719 90 61. För mer information om program, kostnad och anmälan Välkommen! Förbundsstyrelsen gå in på: www.folkpartiet.se/lundsbrunn2012 GöteborgsLiberalen 6/2011 17
 18. 18. Julquiz Priser utlovas Julquiz Det har kommit till Förbundsstyrelsens kännedom att flera av våra medlemmar tycker att jul- och nyårshelgerna kan vara lite långsamma och händelserika, ja kanske rent av långtråkiga. För att råda bot på detta kommer vi i år att anordna en julfrågesport, eller quiz som är den moderna och mer internationella benämningen. Priser utlovas. Skicka ditt svar till goteborg@folkpartiet.se och skriv “tävling” i ämnesraden. Lycka till! 1 8 I vilken stad står såväl Engelbrekt som Kronbloms Vi börjar naturligtvis i folkpartilandet och under vilken av partiets ministrar som suttit längst tid i regeringen? staty? 2 9 Nu skall Ni få tre ledtrådar som alla leder till ett Örgryte IS fotbollslag har inte rosat marknaden på ”fenomen”. Siffran 79, Ghana och Schlagervinnare mången god dag. Föreningen är dock en av Sverige leder oss till en metall. Vilken? 3 stora när det gäller friidrott och brottning och även Alla kommuner försöker dra till sig turister. Många framgångsrika i bowling. Vi undrar hur många OS- guld med spektakulära metoder. Nu undrar vi i vilken som har tagits av öisare? 10 svensk stad som har ”Fet-Mats” som en turistattraktion? 4 Vi skall introducera en sorts frågor. Två Nu skall vi ge oss in i det som vissa kallar för sportens ledtrådar skall bli ett och samma svar. Ögrupp underbara värld. Men vi släpper inte kopplingen till och gershwinbroder. 11 politiken. Vi söker en hockeyspelare med 15 år i NHL och över 1200 poäng. Han är idag även ledamot Vi tar en sådan fråga till. Förste man och minister av europaparlamentet. Vem är det vi söker? 5 Nu lite Taubekunskap. För visst hör Taube Göteborg 12 och Västkusten till. Men nu skall vi till Argentina och Elof, Gunnar och Jonas heter tre generationer undrar vilket år det var som Fritiof Andersson tecknare som tecknat samma serie. träffade Carmencita i Samborombom? 6 2012 är det olympiska spel i London. Vilket land ommer k 13 då att marschera in först av alla vid invigningen? Vilken europeisk huvudstad hette förut Pressburg? 7 London är inte bara Englands huvudstad, det är även landets största stad. Men vilken stad är Englands näst största? Med detta önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!18 GöteborgsLiberalen 6/2011
 19. 19. På gångVårprogramNätverket Liberala seniorer NätverketHej alla LIBERALA SENIORER! Vi ses första måndagen “Hur mår göteborgaren?”i varje månad kl 14 – 16. Lokalfrågan kan vara löst tillvårt första möte. MEN läs för säkerhets skull på folk­ Vi träffas tredje onsdagen varje månad och tar upp alltpartiets hemsida, följ veckoutskicken och information från socialpolitik till hälso­ och sjukvård.från partiet. Onsdagen den 18 januari kl. 18.30Måndagen 9 januari träffar vi vår riksdagsledamot Detta tillfälle diskuterar vi aktuella frågor i Soci­Eva Flyborg. Eva skall berätta om livet i riksdagen och alresursnämnd, Stadsdelsnämnd och Hälso­ ochinformera oss om det hon arbetar med inkl äldrefrågor. sjukvårdsnämnd. Plats: Partilokalen, Nedre Kvarnbergsgatan 7Måndagen 6 februari tar vi itu med våra VÄLFÄRDS­FRÅGOR igen. Vilka är de, hur skall vi formulera oss, Onsdagen den 15 februari kl 18.30.vad vill vi tillföra partiets äldreprogram och vårt eget Mat mer än föda?kommunala handlingsprogram? Robert Hörnquist, ledamot i regionens servicenämnd, talar om den mat som serveras på våra sjukhus. Vi dis­Måndagen 5 mars kommer vårt regionråd Jonas Ander­sson och berättar om hur folkpartiet i Västra Götaland kuterar också “Götebogs Stads nya Måltidsprogram förarbetar och hur fr a sjukvårdsfrågorna synliggörs. förskolor, grund­ och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet”.ALLA är välkomna – både Du som funderar kring äldre­politik och Du som vill delta i debatten. Välkommen! Cecilia Wigström, sammankallandeMonica Påhlsson, sammankallande Samtal om att öka antalet väljareJulfest Fp Göteborg Sex av 10 svenskar betraktar sig som liberaler. Ändå ärDet är nu dags att runda av året med vår traditionella det färre än en av tio som röstar på Folkpartiet, Sverigesjulavslutning för folkpartiet liberalerna i Göteborg. liberala parti.Precis som föregående år hålls årets julfest på vårt Hur skall vi lägga upp vår politik och vår strategi för attkansli på Gustav Adolfs Torg. Kom och umgås med oss, attrahera åtminstone var tredje väljare som betraktargå tipspromenad och lyssna på skönsång med glögg sig som liberal? Och få 20% av väljarnas förtroende åroch tilltugg. 2020.Varmt Välkomna! Välkommen till höstens viktigaste debatt. Karl Beijbom, liberal debattör, publicist och bokförläg­När: Torsdagen den 15 dec, från kl. 17:45 gare, är moderator!Var: Gustav Adolfs Torg 4 A ­ FP’s kansliAnmälan: senast fredagen den 10 de­ Andra samtalet på samma tema tar plats den 6 decembercember via vår anmälningssida www. kl. 18.30 i föreningslokalen Sveagatan 29folkpartiet.se/gbganmalan Tredje samtalet på samma temma äger rum den 18 jan­ uari kl. 18.00 i samma lokal. Samtalsledare är JasenkoOBS! Vakten har öppet mellan 17:45 ­ Selimovic.18:15. Kommer du senare får du ringa031­719 90 61 så kommer vi och öppnar. Anmälan till Ann­Christin.Nilsson2@comhem.se eller mobil 0707 122283 GöteborgsLiberalen 6/2011 19
 20. 20. POSTTIDNING BReturadress:Folkpartiet liberalerna i GöteborgNedre Kvarnbergsgatan 4411 05 Göteborg För rättelser och kompletteringar: ring 031­719 90 60 eller e­posta till goteborg@folkpartiet.se Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller. Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg.December Februari Stoppdatum inför nästa nummer: 1 februarimåndag, den 12 december onsdag, den 1 februari18:00 FS sammanträder 18:00 FP Örgryte­Härlanda – Årsmöte 2012onsdag, den 14 december måndag, den 6 februari18:00 Liberal mångfald ­ Ska vi finnas kvar?! 14:00 Liberala Seniorer 18:00 FS sammanträdertorsdag, den 15 december17:45 Julavslutning FP Göteborg måndag, den 20 februari 18:00 Liberala Kvinnor ­ Årsmöte 2012Januari onsdag, den 29 februari 18:00 Årsmöte FP Göteborg ­ Motionsbehandlingonsdag, den 4 januari18:30 Skrivarstuga ­ årsmötesmotioner!? Marssöndag, den 8 januariMotioner till årsmötet ­ Sista dag lördag, den 3 mars 10:00 Årsmöte FP Göteborg ­ Övriga ärendenmåndag, den 9 januari14:00 Liberala Seniorer måndag, den 5 mars 14:00 Liberala Seniorertisdag, den 10 januari18:00 Liberala Kvinnor ­ styrelsemöte lördag, den 10 mars Liberalt Riksmöte ­ Västeråsmåndag, den 16 januari18:00 FS sammanträdermåndag, den 23 januari Ni kan18:00 FP Hisingen ­ Årsmöte fortsätta läsningen ilördag, den 28 januari GL:s blogg:Lundsbrunnkonferensen 2012 goteborgsliberalen .blogspot.commåndag, den 30 januari18:00 FP Väster – Årsmöte 2012 Om bland annat C. Malm-tisdag, den 31 januari ströms hederdoktorstitel18:00 FP Majorna­Linné – Årsmöte 2012 + seminarium och muthärvan i Gbg.

×