GöteborgsLiberalen nr 3 - 2012

925 views

Published on

GöteborgsLiberalen är Folkpartiet i Göteborgs medlemstidning och utkommer sex gånger per år.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GöteborgsLiberalen nr 3 - 2012

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 71 | Nummer 3 / 2012 FP-politiken presenterad i staden och regionenFolkpartiet kampanjadepå Hammarkullefestivalenoch i regnbågens färger Werner Olsson minns tillbaka
 2. 2. Ledare Tillgänglighet för alla – en mänsklig rättighet ! Det är av denna anledning naturligt att personer med funktionsnedsättningar av olika slag ges samma förutsättningar och möjligheter som människor utan funktionsnedsättningar. Folkpartiet anser att bristande tillgänglighet bör föras in i diskrimineringslagen. Detta skulle ge individer m ­ öjlighet att driva sina fall i domstolar. Det är en mänsklig rättighet att alla människor behandlas lika. har långvarig erfarenhet av att arbeta med bland annat tillgäng- Den stora betydelsen av god tillgänglighet för alla på lika villkor lighetsfrågor inom handikapprörelsen och dess föreningar. aktualiserades för folkpartiet i Göteborg i samband med flytten Martin menar att tillgängligheten alltför ofta är ett eftersatt till den nya lokalen på Nedre Kvarnbergsgatan. När vi tecknade område som får för litet utrymme. Konkreta exempel där tillgän- hyresavtalet för den aktuella lokalen var vi övertygade om att gligheten behöver förbättras är bussar och spårvagnar samt vid den nuvarande lösningen var tillräcklig. Men snart blev vi varse offentliga badplatser/anläggningar både inomhus och utomhus. att det var nödvändigt att installera ”Det är inte rimligt att till- en hiss för att säkerställa att alla gänglighetsanpassa allt på en skulle kunna använda samma Det är viktigt att tillgäng- gång, men det är viktigt att ingång till lokalen. Synpunkter från vi med funktionsnedsättning bland andra Bertil Hansson och Lib- lighetsfrågorna fortsätter får information om var det erala Seniorer har varit betydelse- är tillgängligt för till exempel fulla i sammanhanget. vara Folkpartiets signum rörelsehindrade, så att vi får Det är ett faktum att offentliga möjlighet att välja lämpliga lokaler, affärer, restauranger med mera alternativ. Det är också viktigt att det inte blir en fråga om pengar kan göras långt mer tillgängliga än idag. i första hand”, menar Martin. Vi har kommit en bit, men mycket Den genomgripande rättighetslagstiftningen LSS, som bland återstår. Ett talande exempel på det annat inneburit ökad valfrihet och självständighet för personer sistnämnda, och som många av oss med funktionsnedsättning, har tillkommit mycket tack vare folk- dagligen lägger märke till i maktens partiet och Bengt Westerberg. Det är viktigt att tillgänglighets- korridorer, är kommunfullmäktiges frågorna fortsätter vara folkpartiets signum och att vi fortsätter sammanträdeslokaler på att ta initiativ till förbättringar. Börsen. Piotr Kiszkiel har jag resonerat Inför denna ledare Länsförbundsordförande med vår partikol- piotr.kiszkiel@folkpartiet.se lega Martin Jonason som PS. Hiss är beställd och kommer att installeras under sommaren. Gl ad sommar!2 GöteborgsLiberalen 3/2012
 3. 3. Redaktion Hur tar man sig till havet? Nyheter Budget 2013: En nystart för skolan 25 öre. Samtidigt läggs flera förslag för Nyligen presenterade folkpartiet att stärka det lokala liberalerna sitt budgetförslag för Göte- företagsklimatet. borgs stad 2013. Det liberala alternativ- – Vi behöver et prioriterar skolan, omsorgen av äldre tydliga satsningar och ett växande Göteborg. – Kunskapsresultaten fortsätter att försäm- och strategier för ras i Göteborg och likvärdigheten varierar att stärka stadens både inom och mellan stadsdelar. Vi vill se en företagsklimat och nystart för skolan och föreslår att ansvaret etablering av nya för grundskolan lyfts från stadsdelarna, säger företag. Majoriteten kommunalrådet och gruppledaren Helene tar gärna göteborgar- Odenjung. Samtidigt vill folkpartiet fortsätta att nas pengar – men man har ingen förståelse för förbättra läraryrkets status i Göteborg. hur dem skapas. Vi vill ge göteborgarna valuta – Ingen annan faktor är så viktig för skolans för skattepengarna och vill inte ta ut mer skatt kvalitet som en kompetent och engagerad än vad vi behöver, därför återställer vi nu skat- på den fronten, för tillgänglighet är inte det första lärarkår. Genom fler karriärvägar och högre ten med 25 öre avslutar Helene Odenjung. lön kan vi höja yrkets attraktionskraft. Därför » genomför vi en riktad lärarlönesatsning på 30 Mkr. Fler måste välja att utbilda sig till lärare Pär Gustafsson Att ansvaret för grundskolan bör lyftas från stadsdelarna är och vi måste bli bättre på att ta hand om de ett av förslagen i budgeten för 2013. Foto: Sandra Isgren lärare vi redan har, fortsätter Helene Odenjung. som slår mig när klipporna tar vid. Likväl är de gamla En röd tråd i folkpartiet liberalernas politik är Axplock av satsningar i budgeten att lämna över makt och frihet till göteborgarna som ska få göra sina egna val, hela livet. Därför ska stadens pengar som avsätts till förskola, » Fokus på äldre. Lagen om valfrihet införs, samtidigt som en äldreombudsman och äldrein- Det är ibland väldigt svårt att komma någonstans skola och omsorgen av äldre öronmärkas. spektörer inrättas för att stärka äldres rättigheter och frihet att välja utförare. Till detta kopplas – Vi föreslår en rad reformer för att ge göte- en äldreomsorgsgaranti som inkluderar ”ut och gå” samt ”välja mat”. En särskild satsning på borgarna valfrihet och bättre valuta för skatten. boendeutveckling på 20 Mkr inklusive korttidsboende genomförs. Volontärsverksamhet och Vi öronmärker resurserna för förskolan, kultur för äldre uppmuntras för att skapa guldkant. spårvagnarna inte roliga om man har svårt för att gå grundskolan och till omsorgen av äldre. Det innebär en helt ny färdriktning för Göteborg, » Mer tillväxt. FP vill börja planera för ett Entreprenörskvarter och startar med ett Entre- där vi lämnar över makten till göteborgarna att prenörernas hus. Särskilda ungdomsavtal införs och 30 Mkr avsätts för att finansiera jobb bestämma själva, det är den liberala skillnaden och utbildning kopplat till avtalen. utan bil. Att hålla sig i stan är inga problem, där är och alternativet, menar Helene Odenjung. Folkpartiet vill bygga en stad där alla kan » Kunskap och kvalitet i förskolan och skolan. 50 Mkr avsätts för en särskild förskole- och bo och där det finns en puls och trygghet som grundskolesatsning för tidigare insatser och fokus på kunskap. Samtidigt återinrättas den Jonas Andersson, regionråd för folkpartiet lockar oss att vara ute i stadsrummet - inte bara Specialpedagogiska utredningsenheten för att garantera att elever i behov av extra stöd får de i trappor eller öppna tunga dörrar. Nu när otillgäng- i centrum. Stadsplaneringen ska präglas av utredningar som krävs. djärvhet, kreativitet och effektivitet. – Vi vill sätta fart på byggandet av nya »Förstärkta resurser till gymnasieskolan. I jämförelse med andra kommuner är gymnasies- bostäder. Det ska planeras för minst 4 500 kollektivtrafiken mer eller mindre tillfredsställande. kolan i Göteborg underfinansierad. Därför förstärks gymnasiepengen med 30 Mkr och en nya bostäder under 2013. Minskad byråkrati, satsning på ytterligare 7 Mkr görs på ett oberoende vägledningscentrum för att hjälpa och ökad konkurrens och förtätning av staden är vägleda alla elever oavsett huvudman samt minska avhoppen. en förutsättning för fortsatt tillväxt, fortsätter Helene Odenjung. » Satsning på kulturen. För att öppna kulturen för alla barn och unga i Göteborg, slopas lighet ska klassas som diskriminering kanske det blir Tillsammans med övriga partier i Alliansen avgiften, så att alla elever (6-16 år) som vill ska kunna delta i den kommunala kulturskolan. Vi föreslås det att kommunalskatten sänks med vill också börja planera för en modern tillbyggnad till konstmuseet. 4 Under varma sommardagar är det dock inte stan Hela budget finns att läsa på www.folkpartiet.se/goteborg GöteborgsLiberalen 3/2012 ändring på detta. som lockar om man som jag förknippar värme med Det här kommer nog gnaga lite till under sommaren ett dopp i havet (för en badkruka kanske det är att medan jag sitter på kontoret och planerar kvällens Festival I början av juni deltog lösa ett korsord i finaste västkustsbrisen?). Har ni försökt åka kollektivt till de havsnära bad- dopp. Trevlig sommar och trevlig läsning! Folkpartiet sedvanligt i HBTQ-festivalens Regnbåg- spromenad genom centrala Göteborg. Under HBTQ- veckan deltog ett flertal platserna i Göteborg? Jag ägnade förra sommaren medlemmar vid olika seminarier, debatter och fester. Partiet hade även ett fullbemannat tält i Reg- nbågsparken där det dis- kuterades liberal politik . att försöka hitta det effektivaste sättet att ta sig till Foto: Kristina Palmgren havet från Lindholmen. Eftersom jag inte har bil, vann Sandra Isgren cykeln. Det tar ca 45 min till Torslanda. På 45 minuter sandra.isgren@gmail.com tar jag mig även till Varberg med tåg. Jag har alltså funderat en hel del på detta. Kanske GöteborgsLiberalen 3/2012 11 för att jag tänker på bad lite för mycket, kanske för att En presentation av fp:s förslag till budget 2013, bilder Lite av innehållet i detta nummer: jag vägrar skaffa bil, kanske för att kollektivtrafiken från Hammarkullefestivalen och HBTQ-promenaden borde vara något effektivare när det gäller att ta sig och Werner Olsson berättar om vad som pågick i lib- Folkpartiet Göteborg 80 år 1934-2014 förbi staden som sådan? Jag hoppas på en badbuss eral ungdom och folkpartiet under 60- och 70-talet. En göteborgsliberal minns 60- och 70-talet men har inte riktigt räknat ut hur det skulle fungera. Förutom detta finns flertalet krönikor och välfyllda Först vill jag säga att det är en mycket trevlig och lovvärd idé att sammanställa en historik över folkpartiet i Göteborg. Lycka till! Här sänder jag några egna minnesbilder från 60-och 70-talens folkpartiets i Göteborg, som en möjlig pusselbit i er historiedokumentation. Jag var engagerad i liberal ungdom (LU/FPU) och blev medlem i Liberal ungdom gav under valrörelserna ut grammofonskivor, folkpartiet 1958, vilket jag naturligtvis fortfarande är. 33-varvare, till alla förstagångsväljare. En mycket uppskattad 1961 motionerade jag till FPU-kongressen om en liberalare aktivitet! Jag tror förstås inte att jag är den enda badentusi- debattsidor. abortlag innebärande att kvinnan själv skulle få bestämma om LU och fp förordade under sent 60-tal hon ville föda eller avbryta graviditeten. Det var då ett mycket ett differentierat högstadium, som sensationellt förslag. Det dröjde två år innan FPUs förbunds- fanns i Göteborg. Man varvade styrelse vågade ta upp förslaget som rönte stort motstånd. Men teori och praktik. Det pas- vi var några liberaler som hårdnackat drev ärendet. Så småning- sade skoltrötta ungdomar. om blev det positivt beslut i riksdagen. Men möjligheten förs- Folkpartiet hade ett landsmöte i Göteborg 1974. Vid slutet av vann genom ett olyck- asten utan bil. mötet föreslog jag att folkpartiet borde verka för att rösträtts- ligt riksdagsbeslut. Nu åldern skulle sänkas från 21 år till 18 år. Bertil Ohlin reste sig driver Jan Björklund upp, tillstyrkte förslaget och tillade att även myndighetsåldern denna modell. Bra! borde sänkas. Det blev snabbt beslut och fp drev den linjen i riks- 1967 gav fem dagen. liberaler ut en skrift, “Länsparlament”. 13 unga Göteborgsliberaler gav 1966 ut en skrift där var och Där föreslog vi att en skrev sin särskilda uppsats. Det mesta som då föreslogs är landshövdingen inte Apropå diskussionen om tillgänglighet i det här nu förverkligat. Jag skrev att antalet daghem borde fyrdubblas. själv skulle få fatta Under “miljonprogrammets” år färdigställdes 1000 bostäder beslut i regionala frågor. per år i Gbg. Fp drev då i sociala centralnämnden igenom att det I stället borde ett länspar- skulle tillskapas 700 daghemsplatser per år. Så blev det. lament inrättas för beslut Vissa daghem borde även kunna ta emot barn nattetid, så i alla ärenden som rör den att skiftesarbetande föräldrar kunde få sin barnomsorg tryg- regionala nivån. Länsparlamentet gad. Så blev det inte, men vissa familjedaghem skulle kunna ta skulle tillsättas genom en direkt val- emot barn nattetid. Det fanns då en tveksamhet hos (s) mot alla metod (Björn Molin, en av medförfattarna, numret, så finns nog en del att göra vid badplatserna familjedaghem , men fp förordade denna omsorgsform som ett blev långt senare själv landshövding och var då inte lika glad för komplement till daghemmen. fp drev också att yngre barn än sin “ungdomssynd” ). enbart 6-åringar skulle få gå i “lekskola” av pedagogiska skäl. De unga liberalerna drev också att anställda inom byggbran- 1961 fick jag i egenskap av ordförande för sociala central- schen inte borde få sitta i kommunens byggnadsnämnd eller nämnden en förfrågan om inte föräldrar själva skulle kunna få fastighetsnämnd. starta och driva ett daghem. Så skapades Vitsippan i Änggården. Andra frågor som FPU och fp engagerade sig i var: inte samma Förmodligen det första föräldrakooperativa daghemmet i landet. valdag till kommun och riksdag, rösträtt åt utlandssvenskar, Socialdemokraterna var, naturligtvis, emot. Så vi voterade under inget TV-monopol och mot kollektivanslutningen till (s). flera år. Bräcke Västergård ville i början av 70-talet etablera en hospis- Det blev också årliga voteringar, först i sociala centralnämn- verksamhet, vård i livets slutskede, men behövde kommunalt den, sedan i kommunfullmäktige, rörande stöd till en mängd sk stöd. Sossarna var emot. fp ansåg det angeläget att stödja sådan “främmande inrättningar” med verksamhet inom olika sociala verksamhet. Det blev många voteringar, som vi vann eftersom områden. Vi som hade majoritet satte en ära i att stödja dessa FP, M och C då hade majoritet i Gbg. Bräcke Diakoni bedriver än i positiva aktiviteter. Men sossarna var av idéologiska skäl emot dag helhetsvård med vård i livets slutskede. sådant samhällsstöd. Werner Olsson, werner.olsson@live.se16 GöteborgsLiberalen 3/2012 GöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i Göteborg Ansvarig utgivare: Adress: Omslagsbild: Kristina Palmgren Piotr Kiszkiel Nedre Kvarnbergsgatan 7 411 05 Göteborg Varje författare står för sina åsikter när Redaktör: de framförs i GL. Dessa behöver inte Pär Gustafsson, 0761-450110 E-post: nödvändigtvis spegla partiets åsikter par.gustafsson@stadshuset.goteborg.se gbgliberalen@gmail.com eller politiska program. Redaktionssekreterare: Webb och blogg: Skriv gärna i GöteborgsLiberalen. Sandra Isgren www.folkpartiet.se/GL Skicka in material till redaktionen på sandra.isgren@gmail.com goteborgsliberalen.blogspot.com ovanstående adresser. Max 2500 tecken. Redaktion Telefon: Anders Jonell och Lennart Staberg 031-719 90 60 Redaktionen ansvarar ej för material som inte beställts och redaktionen för- Kalendarium: Upplaga och tryck: behåller sig rätten att redigera och korta Björn O Stenström 1000 ex, Mediagraphic insända bidrag. GöteborgsLiberalen 3/2012 3
 4. 4. Nyheter Budget 2013: En nystart för skolan 25 öre. Samtidigt läggs flera förslag för Nyligen presenterade folkpartiet att stärka det lokala liberalerna sitt budgetförslag för Göte- företagsklimatet. borgs stad 2013. ­ et liberala alternativ- D – Vi behöver et prioriterar skolan, omsorgen av äldre tydliga satsningar och ett växande Göteborg. – Kunskapsresultaten fortsätter att försäm- och strategier för ras i Göteborg och likvärdigheten varierar att stärka stadens både inom och mellan stadsdelar. Vi vill se en företagsklimat och nystart för skolan och föreslår att ansvaret etablering av nya för grund­ kolan lyfts från stadsdelarna, säger s företag. Majoriteten kommunal­ ådet och gruppledaren Helene r tar gärna göteborgar- Odenjung. Samtidigt vill folkpartiet fortsätta att nas pengar – men man har ingen förståelse för förbättra läraryrkets status i Göteborg. hur dem skapas. Vi vill ge göteborgarna valuta – Ingen annan faktor är så viktig för skolans för skattepengarna och vill inte ta ut mer skatt kvalitet som en kompetent och engagerad än vad vi behöver, därför återställer vi nu skat- lärarkår. Genom fler karriärvägar och högre ten med 25 öre avslutar Helene Odenjung. lön kan vi höja yrkets attraktionskraft. Därför » genomför vi en riktad lärarlönesatsning på 30 Mkr. Fler måste välja att utbilda sig till lärare Pär Gustafsson Att ansvaret för grundskolan bör lyftas från stadsdelarna är och vi måste bli bättre på att ta hand om de ett av förslagen i budgeten för 2013. Foto: Sandra Isgren lärare vi redan har, fortsätter Helene Odenjung. En röd tråd i folkpartiet liberalernas politik är Axplock av satsningar i budgeten att lämna över makt och frihet till göteborgarna som ska få göra sina egna val, hela livet. Därför ska stadens pengar som avsätts till förskola, » Fokus på äldre. Lagen om valfrihet införs, samtidigt som en äldreombudsman och äldrein- skola och omsorgen av äldre öronmärkas. spektörer inrättas för att stärka äldres rättigheter och frihet att välja utförare. Till detta kopplas – Vi föreslår en rad reformer för att ge göte- en äldreomsorgsgaranti som inkluderar ”ut och gå” samt ”välja mat”. En särskild satsning på borgarna valfrihet och bättre valuta för skatten. boendeutveckling på 20 Mkr inklusive korttidsboende genomförs. Volontärsverksamhet och Vi öronmärker resurserna för förskolan, kultur för äldre uppmuntras för att skapa guldkant. grundskolan och till omsorgen av äldre. Det innebär en helt ny färdriktning för Göteborg, » Mer tillväxt. FP vill börja planera för ett Entreprenörskvarter och startar med ett Entre- där vi lämnar över makten till göteborgarna att prenörernas hus. Särskilda ungdomsavtal införs och 30 Mkr avsätts för att finansiera jobb bestämma själva, det är den liberala skillnaden och utbildning kopplat till avtalen. och alternativet, menar Helene Odenjung. Folkpartiet vill bygga en stad där alla kan » Kunskap och kvalitet i förskolan och skolan. 50 Mkr avsätts för en särskild förskole- och bo och där det finns en puls och trygghet som grundskolesatsning för tidigare insatser och fokus på kunskap. Samtidigt återinrättas den lockar oss att vara ute i stadsrummet - inte bara Specialpedagogiska utredningsenheten för att garantera att elever i behov av extra stöd får de i centrum. Stadsplaneringen ska präglas av utredningar som krävs. djärvhet, kreativitet och effektivitet. – Vi vill sätta fart på byggandet av nya »Förstärkta resurser till gymnasieskolan. I jämförelse med andra kommuner är gymnasies- bostäder. Det ska planeras för minst 4 500 kolan i Göteborg underfinansierad. Därför förstärks gymnasiepengen med 30 Mkr och en nya bostäder under 2013. Minskad byråkrati, satsning på ytterligare 7 Mkr görs på ett oberoende vägledningscentrum för att hjälpa och ökad konkurrens och förtätning av staden är vägleda alla elever oavsett huvudman samt minska avhoppen. en förutsättning för fortsatt tillväxt, fortsätter Helene Odenjung. » Satsning på kulturen. För att öppna kulturen för alla barn och unga i Göteborg, slopas Tillsammans med övriga partier i ­ lliansen A avgiften, så att alla elever (6-16 år) som vill ska kunna delta i den kommunala kulturskolan. Vi föreslås det att kommunalskatten sänks med vill också börja planera för en modern tillbyggnad till konstmuseet.4 Hela budget finns att läsa på www.folkpartiet.se/goteborg GöteborgsLiberalen 3/2012
 5. 5. Nyheter Budget 2013: Investera för framtiden er och mediciner kan sjukvården idag göra genom att gneta och effektivisera. mycket mer än för bara tio år sedan. Men Vilka är era viktigaste satsningar? Folkpartiets regionråd Jonas Andersson nya metoder och mediciner är oftast väldigt – Vi vill investera för framtiden och då är presenterade nyligen partiets förslag dyra och detta är en av anledningarna till personalen vår viktigaste resurs. Regionen till budget i Västra Götalandsregionen. sjukvårdens ökade kostnader. Så visst, allt har historiskt varit dålig på att sätta värde Budgeten innehåller en skattehöjning, mer av våra gemensamma resurser läggs ­ på utbildning, kompetens och ansvar. Detta satsningar på personalen, patientsäker- på sjukvården, men vi får samtidigt ut en gäller särskilt i kvinnodominerade yrken heten, akutsjukvården samt på Operan bättre kvalitet. i vården som kräver högskoleutbildning. och Symfonikerna i Göteborg. Samtidigt måste sjukvården hela tiden Vi vill därför skapa förutsättningar för en – Det finns idag en obalans mellan bli effektivare så att våra resurser används lönebildning där det lönar sig att vida- Varför vill ni höja skatten? sjukvårdens uppdrag och dess finansiering på bästa sätt. Ett sådant exempel är de öp- reutbilda sig, att ta ansvar och att bidra som inte kan lösas genom att effektivisera penvårdsbesök som idag sker på sjukhuset, med erfarenheter från en lång karriär. För och spara. Detta hade fått långtgående men som inte kräver det stora sjukhusets detta avsätter vi 100 mkr årligen under en negativa effekter. Vi vill ha realistiska resurser. Vi föreslår därför att en femtedel femårsperiod. förutsättningar för regionens hälso- och av dessa besök upphandlas. Det är bättre – Vidare har vi ett intressant förslag om sjukvård och finansiera den verksamhet för patienten och effektivare för vården. Då att avgifterna för mammografi och gynekol- som vi redan bedriver. Med vårt bud- frigörs också resurser för andra prior- ogisk cellprovtagning tas bort. Vi vill stärka getförslag kan vi tillföra ytterligare 950 iterade insatser vid sjukhusen. regionens förebyggande arbete för att min- miljoner kronor, utöver Varför lägger inte Alliansen en ska förekomsten av vissa sjukdomar. Vi vill indexuppräkning, att fler deltar i screeningprogrammen och under 2013 gentemot – Det finns framför allt två skäl. Dels det finns en risk att dagens avgifter leder ­ emensam budget? g 2012. Om folkpartiets skulle vi sannolikt riskera en stor oreda i till att personer avstår från att delta. budgetförslag skulle regionen. Det finns skäl att tro att SD hade – Vi föreslår även stora resurser på att vinna gehör så ser vi stött en alliansbudget och att vi därmed öka regionens bidrag till forskning, på att möjligheten att om hade fällt den nuvarande ledningen. Från höja patientsäkerheten och på att förstärka något år kunna sänka alliansens sida hade vi då tvingats att hela akutsjukvården. skatten igen. regera med stöd av SD eller i minoritet i – I budgeten vill vi också fortsätta alla nämnder och styrelser med ett ständigt satsningarna för att upprätthålla en hot om att fällas i fullmäktige och vi vill inte verksamhet med internationell lyskraft vid Men är inte göra oss beroende av SD. Göteborgs­ peran och Göteborgs Symfo- O sjukvården För det andra har vi i dagsläget inte niorkester. Vi avsätter därför ytterligare för dyr samma syn på regionens ekonomi och 50 mnkr. Detta skapar också utrymme för och inef- – Ge- sjukvårdens behov och förutsättningar. Vi satsningar riktade mot barn och unga och fektiv? nom ef- och KD tror att vi behöver mer resurser och en stärkning av det fria kulturlivet. fektiva föreslår därför en skattehöjning, medan M metod- och C tror att det går att klara ekonomin Pär LundqvistJonas Andersson, regionråd för folkpartiet Folkpartiets Konstförening Höstens första medlemsmöte äger rum tisdagen den 18.e september kl 18.00 på Drottning Kristinas Jaktslott, O ­ tterhällegatan 16. Margita Björklund, vice ordf i Higabgruppen, kommer att berätta dels om Jaktslottet och dess historia, dels om några av stadens kulturfastigheter, såsom Storan, Sockerbruket. Styrelsen kommer också att presentera ett förslag till nya stadgar. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan till Florence Laag: e-post florence.laag@folkpartiet.se, mobil: 0703 241216 GöteborgsLiberalen 3/2012 5
 6. 6. Möten Stadsplaneringskväll med Liberala kvinnor på hemvägen från arbetet, till det bättre. I dagsläget finns stadsdel, en närmiljö eller en hämtar barn och hälsar på inga förslag på förändringar av stad. Rutor som skulle samo- Liberala kvinnor har i vår äldre släktingar. Andra Långgatan. rdnas handlade om identitet, arbetat med genus- och Kvinnor lär sig att inte lita Nästa stopp var på Mast- mångfald, lek-lust-lärande och stadsplanefrågor träffat arki- på sina kroppar och under- huggstorget som kan upplevas vardagsliv. Vi fick dels vara tekter för att diskutera dessa värderar sina egna förmågor som en grönskande oas och en oss själva i förhållande till det frågor. Den 28 maj hade vi, i hotfulla situationer, vilket viloplats med buskar och väx- område vi vandrat på, dels tillsammans med två arkitek- gör att de väljer var de rör sig, ter. Samtidigt är växtligheten gestalta en tilldelad roll och ter från Trygg och Säker stad särskilt på kvällarna. Unga hög och den som sitter ner på fick förhålla oss till de olika och från sociala resursnämn- kvinnor lär sig att de är i fokus bänkarna är inte synlig eller rutmönstren. Varje gång dis- den, anordnat en kväll med för sexuellt våld, de möts av ser vilka som passerar utanför, kuterades och problematise- stadsvandring och workshop nedsättande kommentarer och det kan upplevas som otryggt. rades våra ställningstaganden. med genusperspektiv. Vi var ett tiotal Liberala Kvin- objektifieras genom offent- Första Långgatan upplevdes Hela kvällen var mycket nor som träffades på Järn- liga reklambilder. Eftersom som ”tråkig” med trafikbuller givande och gav insikter i olika torget. Förutom arkitekterna kvinnor är mer beroende av och hinder för att komma till saker som de som planerar Vanja och Gerd medverkade en kollektivtrafik, cyklar och går vattnet. Det finns ett förslag stadsbyggnad behöver förhålla genusvetare, en stadsplaner- mer, är det viktigt med trygga till detaljplan för Första sig till och bli medvetna om. are och en utvecklingsledare hållplatser. Långgatan, där trottoarer och Det gäller i hög grad politiker som ordnar Trygghetsvandrin- Efter introduktionen cykelbanor ska dominera, som sitter i olika nämnder gar. En kort introduktion om vandrade vi längs Andra träd och byggnation planeras. som planerar staden. Vi kom- att kvinnor i högre utsträck- Långgatan, där vi gjorde ett Gatan kommer att likna Lin- mer att fortsätta arbeta på ning är utsatta för våld, är mer stopp för att diskutera husens négatan när den är byggts om. temat genus och stadsbyggnad otrygga och begränsas därmed utformning och blandningen och hoppas kunna återkomma i sin rörelsefrihet. Kvinnor mellan boende, caféer och af- Efter vår vandring gick vi till med rapporter så småningom. som grupp tjänar mindre och färer. Där finns också sexbu- Drottning Kristinas Jaktslott har i lägre utsträckning än tiker, biografer med sexfilmer, för en workshop. Workshopen män tillgång till bil. Kvinnor som gör att kvinnor kan känna leddes av Anja, och den bestod Eva-Lena Haag, Maria använder kollektivtrafiken och ett motstånd mot att gå på An- av en stor matta på golvet med Nilsson och Kerstin Keen, har mer komplexa resmönster, dra Långgatan, men vi konstat- olika rutor som symboliserade arbetsgruppen för genus då de gör stopp för att handla erade, att gatan har förändrats olika perspektiv på en plats, en och stadsplanering, inom Liberala kvinnor Hur bemöter vi främlingsfientlighet? Migrationspoilitik i praktiken prövning. Han har också för myndighetens räkning hållit åtskilliga föreläsningar om Onsdagen den 11 april gästades vi migrationslagstiftning, migrationsstatistik ”Mitt i Veckan” av Per-Åke Fredriksson, och om Migrationsverkets verksamhet. oppositionsråd för (FP) i Gävle, för en Under kvällen fick vi lyssna till en föreläsning på temat Hur bemöter vi oerhört intressant och mycket givande främlingsfientlighet – Migrationspolitik i föreläsning. Per-Åke gick igenom lagstift- praktiken. Per-Åke inledde kvällen med att berätta ning och olika myndigheters roll och ans- att han är tjänstledig från sin tjänst på varsområden. Migrationsverket utreder, migrationsverket där han arbetat med bereder och fattar beslut om utlänning- mottagningshandläggning för ensamkom- särenden, medan det är Migrationsdom- mande barn, handläggning inom asyl- stolen som fattar beslut om prövning och prövning och beslutsfattande inom asyl- överklagan. Detta framkommer tyvärr6 GöteborgsLiberalen 3/2012
 7. 7. Möteninte alltid korrekt i media. Vi fick bl.a. en genomgång av olikagrunder av uppehållstillstånd i Sverige: Intressant studiebesök påFlyktingskäl, skyddsbehov, familjeank-nytning, arbete, synnerligen ömmande Attendo Care S:t Jörgens parkomständigheter samt uppehållstillståndunder begränsad tid för arbete, studier, Det senaste året så har vårdskandalernabesök och skola. Det av riksdagspartierna på privata äldreboenden runt om i landetsom förespråkar en åtstramning av svensk avlöst varandra. I Göteborg så är detmigrationspolitik vill att Sverige enbart framförallt Attendos äldreboende på S:tska ge uppehållstillstånd grundat på flyk- Jörgens park på Hisingen som har ham-tingskäl. Att ta bort möjlighet till uppehåll- nat i skottgluggen. Den 22 novemberstillstånd grundat på t.ex. skyddsbehov förra året hade GP en mycket kritisk ar-hade i så fall inneburit att Sverige hade tikel där anhöriga och personal klagadenekat skydd till personer som riskerar på att man vägde blöjorna på de gamla,dödsstraff eller att utsättas för tortyr i sitt att de fick inte dricka läsk till maten påhemland. Detta är något som Sverige abso- helgerna och att ingen hann med att gålut inte ska medverka till. ut med de boende på promenad. Vi fick också en genomgång av statistik Den 25 april förlade folkpartiet sittpå området. Under 2011 ansökte 29 648 onsdagsmöte som ett studiebesök på detpersoner om asyl, varav 10 830 personer aktuella boendet. Det var med ett spänt för att se hur mycket vätska de gjorde avfick uppehållstillstånd. Under samma år intresse som ett 15-tal folkpartister med varje dag. Detta gjordes under någonvar det 627 asylsökande i Göteborg och 49 stegade in på boendet. Besöket var indelat veckas tid för att de skulle veta hur ofta deensamkommande barn. Det poängterades i två delar. Första timmen besökte vi en skulle byta blöjor. Därefter så vägdes ald-vikten av att se statistiken i hela sitt sam- avdelning. De ansvariga cheferna sa att rig några blöjor. Attendo säger att de intemanhang, speciellt när det gäller statistik vi fritt kunde prata med personalen på på något sätt vill dölja ev. kvalitetsbrister.mellan olika länder. Exempelvis har våra avdelningen. De skulle hålla sig i bakgrun- De lägger ut alla LEX-Sarah anmälnin-nordiska grannländer inte exakt samma den. Jag blev mycket misstänksam och garna som de fått på sin hemsida. Kanskelagstiftning som i Sverige. Detta gör att det tänkte att medarbetarna med näbbar och något för kommunen att ta efter!inte går att jämföra t.ex. olika procentsat- klor skulle försvara boendet och inte vågaser rakt av mellan länderna. framföra någon kritik. Det visade sig dock I äldreguiden för 2010 så får S:t Jörgen att mina misstankar inte blev besannade. betyget 4,3 (skalan 1-5) det är ett mycketUnder kvällen fördes ett engagerat samtal Personalen var mycket frispråkiga och var högt betyg. Snittet för Göteborg ligger påi ämnet. Frågorna från deltagarna var inte rädda att framföra sina synpunkter. 3,3. Trots kritiken mot boendet så finnsmånga och Per-Åke svarade mycket De flesta som arbetade på den avdelnin- det inget kommunalt boende på Norrakunnigt på samtliga. Förhoppningsvis gen vi besökte hade jobbat där mer än 10 Hisingen som får lika höga poäng. Kom-kommer vi till hösten att få möjlighet att år. När jag frågade om de upplevde någon munens kostnad för Attendos boendenåterigen välkomna Per-Åke Fredriksson skillnad när Attendo tog över driften för varierar mycket beroende på hur avtalenför ytterligare föreläsning för oss i några år sedan så svarade personalen att är skrivna. Det aktuella boendet kostadedetta ämne. det negativa var att de hade dragit ner 1415 kr/dygn. Enligt SKL kostar en plats bemanningen något. De ansåg att det i snitt 1452 kr/dygn. Attendo har dockTack för en oerhört intressant och mycket ibland var mycket stressigt framförallt om boenden i Göteborg som var betydligtgivande föreläsning! någon var sjuk. Men de såg också positiva billigare. De berättade att om kommunen effekter av ägarbytet. De ansåg att det var skrev långa avtal (5 år) och betalade för mycket bättre ordning och reda på alla full beläggning så kunde de erbjuda lägre rutiner när Attendo tog över driften. priser. Fridkullagatans äldreboende i Kristina Palmgren Den andra timmen av studiebesöket satt Centrum hade ett sådant avtal med kom- vi i ett mötesrum där ledningen informer- munen. Där kostar varje plats bara 1113Skriv i GöteborgsLiberalen om ade om verksamheten. De var mycket kr/dygn.vad som ska ske och vad som besvikna över skriverierna i massmedia. Studiebesöket avslutades med kaffe och Vissa saker stämde, men det mesta var smörgåstårta och all var mycket nöjdahar hänt inom Folkpartiet fel eller kraftigt överdrivet. Det har aldrig med visningen.Göteborg. Även en bild eller varit tal om att dra in någon läsk på hel-två räcker. gerna. När det gäller invägning av blöjor så gjorde man det på alla nya vårdtagare Bo AnderssenMaila gbgliberalen@gmail .com GöteborgsLiberalen 3/2012 7
 8. 8. På gång Jan Björklund sommartalar i Göteborg Ny tradition med sommartal av vår partiledare Jan Björklunds sommartal hålls från i år i Göteborg. Närmare bestämt på Dockpiren vid River Café, Eriksberg. Givetvis kampanjar vi inför talet från 11:00. När: Söndag den 12 augusti Var: Eriksberg. På Dockpiren vid River Café. Hålltider 11:00 Kampanj runt i Eriksbergsområdet 13:00 Jan sommartal på Dockpiren 14:00 Lunch för anmälda på RIver Café   Skriv redan nu in den 12 augusti i din kalender. Lunch med Jan Lunch Efter talet finns möjlighet till lunch på River Café med Jan tillsammans med Jan och alla övriga. 150 kr Kostnad för lunch 150 kr. Vill du delta skall lunchen förbetalas senast tisdagen den 7 augusti till plusgiro 254 94-6, Folkpartiet i Göteborg. På talongen skall anges namn på deltagare och ”Lunch 12 augusti” Liberal och intresserad av konst och kultur? Välkommen till Folkpartiets Konstförening! Sedan mer än två decennier har Folkpartiet i Göteborg en konstförening. Föreningen är öppen för liberala västsvenskar. Vi är ett aktivt nätverk med 7-9 aktiviteter/ år. Hela medlemsavgiften (250 kr/år) går till inköp av konst till ett lotteri, som äger rum i anslutning till vårt årsmöte, som hålls före utgången av februari. Senaste årsmötet (februari 2012) hade vi 10 fina vinster. Behörig att delta i lotteriet är den som senast före sista december betalt medlemsavgiften. Vinsterna utställs på partilokalen i Göteborg och visas på vår hemsida under 14 dagar före årsmötet. Genom att Folkpartiets konstförening får Du möjlighet följa specialvisningar på museer, gå konst- och gallerirundor, göra besök hos konstnärer i deras ateljéer och lyssna på konstföreläsningar. Följ oss på vår hemsida: www.folkpartiet.se/konst. Våra aktiviteter annonseras även på aktivitetskalendern för Folkpartiet Göteborg. Vill Du veta mer, tag gärna kontakt med föreningens ordförande Kerstin Keen, mobil: 070 676 4139, epostadress: keen@keen.se. Medlemsavgift betalas till föreningens plusgirokonto är 4304957-6. Betalningsmottagare är Folkpartiets konstförening8 GöteborgsLiberalen 3/2012
 9. 9. RegionenFolkpartiet satsar på psykiatrinDen politiska turbulens i regionfullmäktige i Västra Götaland som råder sedan s, mp, v, efteromvalet tagit över makten är frustrerande. En politisk ledning utan egen majoritet i regionfullmäk-tige, när de dessutom sinsemellan inte är samspelta, utan spretar åt olika håll i en rad frågor ärinte den handlingskraftiga region Västsverige så väl skulle behöva.I nämnder och styrelser har s, mp, v, egen majoritet och slipperdär, till skillnad mot i regionfullmäktige, riskera att få sverigede-mokraterna som vågmästare vid ett beslut. Detta inträffade vidsenaste regionfullmäktigemötet. Fungerande politisk ledning och opposition är en förutsättning GöteborgsLiberalen planerarför att det vardagliga arbetet i nämnder och styrelse skall att låta alla våra ledamöter ochfungera. Budskap vad gäller budget och besparingskrav till ersättare i regionfullmäktigenämnder och styrelser måste vara samstämda. turas om att skriva om regionen i tidningen.Regionstyrelsen med s, mp, v i majoritet har beslutat omprolongering av föregående års budget, därför finns 2012 inget Dags för Mariella Olssonutrymme för nämnderna att göra några stora satsningar. Densatsning på sjukvård som s, v, mp i omvalet gick ut och lovadeväljarna har vi i nämnderna inte settnågot av. Fungerande politisk ledning och opposition Vissa omprioriteringar går attgenomföra men det krävs ekonomiskt är en förutsättning för att det vardagligatillskott 2013 för att kunna rätta till debrister folkpartiet lyft fram. Med det arbetet i nämnder och styrelse skall fungera.sätt den politiska ledningen hanteratskattemedlen ser det tyvärr mörkt ut. Istället för som s, mp, v skrivs ut utan att kommunen är beredd att ta emot. Målet är attlovat utöka tandvården till unga vuxna, en grupp med god tand- skapa fungerande vårdkedjor för fler diagnoser.hälsa, anser jag att medlen istället skall gå till satsningar inompsykiatrin där det idag finns stora brister. Specifikt till Hisingen För mig är det förebyggande folkhälsoarbetet viktigt. Medbehövs särskilda satsningar på psykiatrin såväl för vuxna som extra medel fick vi en ny yrkeskategori; hälsopedagoger iför barn/unga. Det finns områden på Hisingen där den psykiska primärvården. Uppgiften var att arbeta med bland annat förebyg-ohälsan bland barn och unga är större än regiongenomsnittet. gande folkhälsoarbete, livsstilsfrågor och hälsosamtal för äldre.När unga mår dåligt riskerar den psykiska ohälsan i barn- och Idag finns Fysisk aktivitet på recept, Hälsolyftet och Seniorhälsanungdomsåren att fortsätta livet ut. Därför måste vi satsa i tid. kvar och fungerar bra medan hälsopedagogen tyvärr sparas bort. Annat jag prioriterat högt men som hittills saknats på Hisingen Folkpartiet lade för en tid sedan en motion om öppnaär tillgång till behandling av posttraumatisk stress (PTSD). Trots nämndsammanträden i regionen. Enligt beslut i regionful-vårt ekonomiska läge beslöt vi samstämt vid senaste mötet i lmäktige 2003 är detta möjligt. Ingen nämnd eller styrelse harHisingsnämnden att sådan behandling skall finnas på Hisingen. utnyttjat detta. Nu ville Folkpartiet väcka liv i frågan. Till minLikalydande beslut har tagits av övriga Hälso- och sjukvård- förvåning lade (s) på vårt senaste nämndmöte ett likalydandesnämnder i göteborgsområdet. yrkande. Självklart biföll vi detta. Så med start hösten 2012 är Under min tid som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden hälso- och sjukvårdsnämnd Hisingens möten öppna för allmän-då folkpartiet ingick i regionmajoriteten lyckades vi få igenom heten.satsningar för de mest sjuka äldre på Hisingen. Exempelvisdirektinläggning på vårdavdelning utan att passera akuten; ”in-skrivningsklar/utskrivningsklar”, ett koncept som nu är väl käntoch införs i andra delar i regionen. I konceptet ingår att ingen Mariella Olsson Regionfullmäktigeledamot I nästa nummer skriver Daniel Andersson om arbetet i regionen GöteborgsLiberalen 3/2012 9
 10. 10. Festival I slutet av maj kampanjade Folkpartiet under Sverig- es största karneval – Hammarkullefestivalen . Det blev flera och trevliga samtal med festivalbesökarna . Foto: Kristina Palmgren10 GöteborgsLiberalen 3/2012
 11. 11. FestivalI början av juni deltogFolkpartiet sedvanligt iHBTQ-festivalens Regnbåg-spromenad genom centralaGöteborg. Under HBTQ-veckan deltog ett flertalmedlemmar vid olikaseminarier, debatter ochfester. Partiet hade även ettfullbemannat tält i Reg-nbågsparken där det dis-kuterades liberal politik .Foto: Kristina Palmgren GöteborgsLiberalen 3/2012 11
 12. 12. På gång Nominera! Nominera till Motioner till höstens m ­ otionsmedlemsmöte SV:s kulturpris 2012 Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg delar varje år ut ett kulturpris Den 6 november håller länsförbundet i Göte- Kallelse: till en person som gjort betydande insatser för kultur och fortbildning borg sitt medlemsmöte med motionsbehan- inom göteborgsregionen. dling som sker varje höst på partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, kl. 18:00. Prissumman är 25000 kr och delas ut i samband med Bok & Bibliotek. För att din motion skall behandlas av styrelsen Nominera en person, som i sin kulturgärning inspirerar och engagerar och tas med på medlemsmötet måste den andra människor. Någon som generöst delar med sig av sina kunskaper skickas in till goteborg@folkpartiet.se senast och får andra att upptäcka nya saker. söndagen den 16 september. Skicka in en word-fil till goteborg@folkpartiet.se För mer information om att skriva en motion se: www.folkpartiet.se/motionsguidefpgbg Skicka in ditt förslag till kulturpris@vuxenskolan.se senast 2 september. Liberala Seniorer - Kom och träffa Höstens träffar Skolinspektionens uppdrag är att granska skolor och bedöma an-   sökningar om att driva fristående skola. De har också tillsynsansvar Nätverket LIBERALA SENIORER välkomnar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. dig till höstens träffar. Vi ses som vanligt Målet är en god utbildning i en trygg miljö. första måndagen i varje månad   Under hösten och våren har Skolinspektionen genomfört en omfat- Äldrefrågorna växer i politiken. Var med och tande tillsyn och granskning av grundskolor och fritidsverksamhet påverka! ALLA folkpartister är välkomna att inom Göteborgs Stad. Hur ser det övergripande resultatet ut för Göte- tipsa om innehåll i våra träffar. borg? Är det bra eller mindre bra? Och i så fall inom vilka områden?   Inom Skolinspektionens uppdrag ligger också att utgöra ett stöd och Höstens träffar: vara rådgivande gentemot vår skol- och utbildningsverksamhet. Vilket stöd och råd erbjuder Skolinspektionen? Känner skolverksamheten till 3 september att detta erbjuds? 1 oktober 5 november Vad kan vi göra för att ta tillvara på och arbeta vidare utifrån resultat 3 december som framkommit från Skolinspektionens granskningar? Medverkar   gör representant från Skolinspektionen i Göteborg. När: kl. 14 - 16. Var: 7:an, Nedre Kvarnbergsgatan 7. Varmt välkommen till seminarium och frågestund om ämnet! Välkomna! Datum: Onsdagen den 26 september Tid: 18:00-20:00 Lokal: Partikansliet, Nedre Kvarnbergsgatan 7. Läs om Kontakt:Kristina Palmgren, kristina.palmgren@folkpartiet.se “Våga bli Mobil: 0735-67 11 46 gammal” på sid 16! Arrangeras av: Utbildningsnätverket12 GöteborgsLiberalen 3/2012
 13. 13. Riksdagen Mellan hägg och syrén Nu närmar sig sommaren och efterlängtade semestrar med stormsteg. Våren har dock hitintills mest liknat en conga – ett steg framåt och sedan två bakåt. Ena dagen 29 grader varmt och nästa kylskåpskallt igen. En utmaning för vilken garderob som helst.Arbetet i riksdagen går på högvarv, allt måste vara klart, debat-terat och klubbat innan den 20 juni. Innan dess skall vi ha hunnitmed den stora debatten om ”Subventioner till kärnkraften”. Villman sammanfatta det hela kort så har regeringen utrett det helapå längden och tvären och kommit fram till att det inte finns Foto: www.flickr.com/photos/ylvas/3708834537/några. Men det visste vi ju redan. Man kan inte heller lagstiftaom vad framtida riksdagar skall kunna fatta beslut om. Men detspelar mindre roll hur verkligheten ser ut för delar av opposi-tionen, bara de får beklaga sig. Ser verkligen fram mot debatteni kammaren, jag har laddat och finslipat argumenten och taletsedan veckor tillbaka. Bring it on! gans mått; 4-2-4, 5-2-9. Självaste Ugglemor hade varit stolt överVarför firar vi den 6 juni? frågar många reportrar just nu. Ja, år mina kunskaper.1893 hölls den första vårfesten på Skansen i Stockholm. Den fick Fast jag vet ju vad den egentliga orsaken är att vi firar Sverigessin avslutning den 6 juni med en stor flaggfest på den dag som nationaldag just den 6 juni. Det var den 6 juni 1962 som the90 år senare skulle bli Sveriges nationaldag. Skansen grundare Beatles – John, Paul, George och Pete (Best) provspelade i StudioArtur Hazelius hade valt denna dag av två skäl. Den 6 juni 1523 2 på Abbey Road i London och träffade sin sedermera legend-var den dagen Gustav Vasa hade valts till Sveriges kung. Samma ariska producent George Martin. Resten är historia. I år är detdatum 1809 hade riksdagen underskrivit den gällande reger- 50 år sedan, men de är fortfarande högaktuella. Kan vi lära ossingsformen, som fastslog de allmänna medborgerliga rättigheter- något av det?na. Bland annat yttrande- och tryckfriheten­ viktiga steg mot den ,demokrati vi lever i idag. Den svenska flaggan då? Som mycket En riktigt, riktigt skön sommar med återhämtning och vila ber jagannat har den sitt ursprung i Västsverige och var folkungaättens att få tillönska er alla!kungavapen från 1275. Johan den III förfinade det hela och slogfast att den skall ha “gult udi korssvijs fördeelt påå blott”. Somgammal scout kan jag dessutom fortfarande den svenska flag- Eva Flyborg Riksdagsledamot Nätverket Örgryte-Härlanda ”Vad händer i Göteborg?” Öppet styrelsemöte Onsdagen den 5 september kl 18.15 Örgryte/Härlandas stadsdelsförening har ”Öppet styrelse­ möte” onsdagen den 29 augusti kl 18.30 på restaurang Göteborgs nya stadsarkitekt Björn Siesjö kommer och Sofra, Danska vägen 79. På mötet kommer vi att bl a ta upp berättar om sina visioner och tankar om stadens framtida SDN frågor,stadsdelsföreningens internationella relationer utveckling. Varmt välkommen! och höstens programplanering. Alla är hjärtligt välkomna. Anmälan till Eva Fredriksson tel 216840 eller mail eva.fredrikson@telia.com. GöteborgsLiberalen 3/2012 13
 14. 14. På gång Våga bli gammal - En dag om det friska åldrandet En heldag på Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg, den 29 september 2012. Dagen är öppen för alla intresserade av äldrefrågor. Programmet är framtaget av Liberala seniorer Göteborg, med finansiellt stöd av Folkpartiet Göteborg och Vuxenskolan. Deltagaravgift 200 kr, inkl. lunch (utan lunch 100 kr.) Avgiften betalas på plats. Medtag gärna jämna pengar (sedlar)! Anmälan till berit@krantz.com tel. 0707 88 0679. Program: 9.30 Registrering och förfriskningar Bonnie Bernström. Foto: Liberala Kvinnor 10.00 - 11.45 Välkommen Vi föds som kopior och dör som original. Bo G Eriksson, fil dr i sociologi Ben- och armsträckare. Barbro Eklund, seniorgympaledare Äldre som resurs. Barbro Westerholm, riksdagsledamot, professor och ordförande Nätverket Liberala Seniorer 11.45 Scenpoesi. Olivia Bergdahl, estradpoet 12.15 Buffélunch 13.15 - 14.15 Den kulturella hjärnan - use it or lose it. Gunnar Bjursell, professor Ben- och armsträckare, Barbro Eklund 14.15 Hur ska vi våga bli gamla? Panelsamtal under ledning av Bonnie Bernström, fd riksdagsledamot, ordförande Liberala Kvinnor Barbro Westerholm. Foto: Pete r Knutson Deltagare: Ola Sigurdson, prof., föreståndare Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs Universitet Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd Bo G Eriksson, se ovan Barbro Westerholm, se ovan 15.30 Hur går vi vidare? Sammanfattning och avslutning av Bonnie Bernström14 GöteborgsLiberalen 3/2012
 15. 15. Krönika Folkpartiet kan göra skillnad för miljön Det har varit mycket spännande att arbetat i miljö- och klimatnämnden som vice ordförande sedan­valet 2010. För folkpartiet i Göteborg har miljöfrågorna länge varit viktiga och engagerat­ en växande skara av medlemmar. Genom att föra fram väl underbyggda idéer och visa vår drivkraft har vi fått stort inflytande över delar av miljöpolitiken och vunnit stor respekt hos våra politiska motståndare. Trots detta finns det många viktiga beslut som behöver fattas och delvis har Göteborg gått i fel riktning.Folkpartiet ledamöter och ersättare ikommunfull­ äktige skriver regelbundet mi GöteborgsLiberalen och berättar om vadsom händer i den lokala politiken. Turenhar kommit till Axel Darvik, 1:e vice ord-förande i Miljö- och Klimatnämnden. Folkpartiet har en stolt historia inom miljöpolitiken, särskilt när det gäller vården av naturen och värnandet av ett vitalt djurliv. I arbetet med det nya partiprogrammet har jag haft nöjet att jobba med särkilt fokus på miljöområdet. Det har varit spännande och jag har också mött ett mycket starkt en- gagemang från medlemmar för vår miljöpoli- tik som säkerligen kommer bli mer framträ- dande i det nya partiprogrammet. Miljöfrågorna berör oss ofta i vår vardag, så Axel på konferens i Sydkoreas “miljöhuvudstad” Changwon. som avfallshanteringen, farliga kemikalier och förutsättningarna för vilda djur och en hälsosam natur. En bra intressant föredöme som skulle kunna få stora internationella miljö på den nära nivån har en direkt påverkan på våra möj- effekter. Min vision är en stad med en stark tillväxt och industri- ligheter till en god hälsa och livsmöjligheter. Men miljöfrågorna produktion som samtidigt är en av världens mest miljövänliga. är även globala och påverkar oss indirekt. Klimatet förändras och Detta bidrar till att göteborgarna trivs och utvecklas genom att i Göteborg måste vi hantera denna förändring samt förbereda ständigt ta sig an nya utmaningar. Göteborg kan då också bli en oss för ett mer extremt väder. plats dit människor från hela välden vill åka för att låta sig inspir- Idag är miljöarbetet i Göteborg inte tillräckligt strukturerat eras. eller ambitiöst. Möjligheterna att nå de lokala miljömålen är idag En liberal miljöpolitik är i en del avgörande delar annorlunda små och på några områden går utvecklingen åt fel håll. I Göte- från andra partiers. Vi liberaler tror på individens förmåga att borg släpps det idag ut mer koldioxid per capita än någonsin, fatta förnuftiga beslut och kunskapens betydelse. Våra mot- samtidigt har koldioxidutsläppen på en nationell nivå sjunkigt ståndare är ofta besatta av nya förbud eller att genom olika tvång från den nivå vi befann oss på 1990 trots att Sveriges befolkning försöka backa utvecklingen i samhället. Vi liberaler har betydligt växer. bättre förutsättningar till att nå miljömålen, för det är genom att vi alla bidrar och fattar förnuftiga beslut som vi kan åstadkomma Runt om i världen har Sverige ett gott renommé inom miljöom- verkliga förändringar som är tillräckligt kraftfulla. Vår väg går rådet. Det fick jag inte minst erfara när jag företrädde Göteborgs framåt genom att utnyttja ekonomiska drivkrafter, teknisk ut- Stad vid en konferens i Sydkoreas “miljöhuvudstad” Changwon. veckling och ökad kunskap. Med en mer ambitiös miljöpolitik skulle Göteborg kunna vara ett Axel Darvik GöteborgsLiberalen 3/2012 15
 16. 16. Folkpartiet Göteborg 80 år 1934-2014 En göteborgsliberal minns 60- och 70-talet Först vill jag säga att det är en mycket trevlig och lovvärd idé att sammanställa en historik över folkpartiet i Göteborg. Lycka till! Här sänder jag några egna minnesbilder från 60-och 70-talens folkpartiets i Göteborg, som en möjlig pusselbit i er historiedokumentation. Jag var engagerad i liberal ungdom (LU/FPU) och blev medlem i Liberal ungdom gav under valrörelserna ut grammofonskivor, folkpartiet 1958, vilket jag naturligtvis fortfarande är. 33-varvare, till alla förstagångsväljare. En mycket uppskattad 1961 motionerade jag till FPU-kongressen om en liberalare aktivitet! abortlag innebärande att kvinnan själv skulle få bestämma om LU och fp förordade under sent 60-tal hon ville föda eller avbryta graviditeten. Det var då ett mycket ett differentierat hög­ tadium, som s sensationellt förslag. Det dröjde två år innan FPUs förbunds­ fanns i Göteborg. Man varvade styrelse vågade ta upp förslaget som rönte stort motstånd. Men teori och praktik. Det pas- vi var några liberaler som hårdnackat drev ärendet. Så småning­ sade skoltrötta ungdomar. om blev det positivt beslut i riksdagen. Men möjligheten förs- Folkpartiet hade ett landsmöte i Göteborg 1974. Vid slutet av vann ­ enom ett olyck- g mötet föreslog jag att folkpartiet borde verka för att rösträtts­ ligt riksdagsbeslut. Nu åldern skulle sänkas från 21 år till 18 år. Bertil Ohlin reste sig driver Jan Björklund upp, tillstyrkte förslaget och tillade att även myndighetsåldern denna modell­ Bra! . borde sänkas. Det blev snabbt beslut och fp drev den linjen i riks- 1967 gav fem dagen. liberaler ut en skrift, “Länsparlament”. 13 unga Göteborgsliberaler gav 1966 ut en skrift där var och Där föreslog vi att en skrev sin särskilda uppsats. Det mesta som då föreslogs är landshövdingen inte nu förverkligat. Jag skrev att antalet daghem borde fyrdubblas. själv skulle få fatta U ­ nder “miljonprogrammets” år färdigställdes 1000 bostäder beslut i regionala frågor. per år i Gbg. Fp drev då i sociala centralnämnden igenom att det I stället borde ett länspar- skulle tillskapas 700 daghemsplatser per år. Så blev det. lament inrättas för beslut Vissa daghem borde även kunna ta emot barn nattetid, så i alla ärenden som rör den att skiftesarbetande föräldrar kunde få sin barnomsorg tryg- regionala nivån. Länsparlamentet gad. Så blev det inte, men vissa familjedaghem skulle kunna ta skulle tillsättas genom en direkt val- emot barn nattetid. Det fanns då en tveksamhet hos (s) mot alla metod (Björn Molin, en av medförfattarna, familjedaghem , men fp förordade denna omsorgsform som ett blev långt senare själv landshövding och var då inte lika glad för komplement till daghemmen. fp drev också att yngre barn än sin “ungdomssynd”…). enbart 6-åringar skulle få gå i “lekskola” av pedagogiska skäl. De unga liberalerna drev också att anställda inom byggbran- 1961 fick jag i egenskap av ordförande för sociala central- schen inte borde få sitta i kommunens byggnadsnämnd eller nämnden en förfrågan om inte föräldrar själva skulle kunna få fastighetsnämnd. starta och driva ett daghem. Så skapades Vitsippan i Änggården. Andra frågor som FPU och fp engagerade sig i var: inte samma Förmodligen det första föräldrakooperativa daghemmet i landet. valdag till kommun och riksdag, rösträtt åt utlandssvenskar, Socialdemokraterna var, naturligtvis, emot. Så vi voterade under inget TV-monopol och mot kollektivanslutningen till (s). flera år. Bräcke Västergård ville i början av 70-talet etablera en hospis- Det blev också årliga voteringar, först i sociala centralnämn- verksamhet, vård i livets slutskede, men behövde kommunalt den, sedan i kommunfullmäktige, rörande stöd till en mängd sk stöd. Sossarna var emot. fp ansåg det angeläget att stödja sådan “främmande inrättningar” med verksamhet inom olika sociala verksamhet. Det blev många voteringar, som vi vann eftersom områden. Vi som hade majoritet satte en ära i att stödja dessa FP, M och C då hade majoritet i Gbg. Bräcke Diakoni bedriver än i positiva aktiviteter. Men sossarna var av idéologiska skäl emot dag helhetsvård med vård i livets slutskede. sådant samhällsstöd. Werner Olsson, werner.olsson@live.se16 GöteborgsLiberalen 3/2012

×