GöteborgsLiberalen nr 5-6 2012

736 views

Published on

Göteborgsliberalen är Folkpartiet liberalerna i Göteborgs medlemstidning.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GöteborgsLiberalen nr 5-6 2012

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 71 | Nummer 5-6 / 2012God Jul & Gott Nytt År!
 2. 2. Ledare ”Jag är för och även emot...” Politik handlar om det stora och det lilla. Det kunde vi alla erfara under det senaste medlemsmötet som behandlade höstens motioner. Det var intensivt, intressant och lärorikt. Det händer ibland att olika liberala principer kommer i konflikt med varandra. Det liberala dilemmat drabbar mig lite då och då, så även i debatten under motionsbehandlingen. En väldigt viktig Det stora engagerar motion som togs upp handlade om införande av begränsningar i hur länge en företrädare för FP kan inneha ett förtroendeupp­ drag. Samtidigt som jag är övertygad om att FP är i behov av ofta mer än det lilla. ständig förnyelse för att växa som idéparti och utvecklas dyna- ingen tvekan om men i det här fallet var jag lite osäker på om vi miskt, så tror jag inte att regler och regleringar är rätta vägen. har nått gränsen för det som vi politiker ska hantera och det som Jag tror på att ansvaret för att vårt parti förblir en drivande kraft är en ren förvaltningsfråga. i det politiska livet, ligger på oss alla som individer. Att vi alla tar ansvar för vår egen utveckling som politiker­ , Vår egen agenda sattes i ett globalt perspektiv i och med g ­ ärna med stöd från mer erfarna partikamrater, är en förut­ USA-­ alet och den efterföljande valvakan. Jag är mycket glad v sättning för att vi också ska kunna vara framgångsrika som parti. att Barack Obama fick förnyat förtroende från de amerikanska Ändå stödjer jag tanken på att införa riktlinjer som syftar till att väljarna. Han har fått ytterligare fyra år på sig att utveckla USA. skapa mekanismer för att tillsättningen av förtroende­ ppdrag u Lite ängsligt tänker jag på att hans kompetens inte kan komma tar hänsyn till just förnyelse. Det är ett konkret exempel på två till nytta efter dessa fyra år, som bekant är presidentämbetet principer som står mot varandra och där vi måste jämka för att begränsat till två mandatperioder. kunna gå framåt. Det stora engagerar ofta mer än det Avslutningsvis vill jag tacka Pär Gustafsson för hans tid som lilla. Men även små frågor är nog så be- redaktör för vår tidning och önskar honom lycka till i hans fram- tydelsefulla och komplicerade. ­ rågan F tida uppdrag. Pär har bidragit till att göra GöteborgsLiberalen till om utsmyckning av Göteborgs en intressant publikation med intressanta artiklar och en livlig offentliga toaletter är en sådan. debatt. Precis som en liberal tidskrift skall vara! Även här kände jag att jag blev lite splittrad. Att vi alla vill bo i en trevlig och vacker stad råder det Piotr Kiszkiel Länsförbundsordförande Välkommen på julfest! Onsdagen den 12 december Det är nu dags att runda av året med vår När: Onsdagen den 12 dec, från kl. 17:45 traditionella julavslutning för folkpar- Var: Gustav Adolfs Torg 4 A - FP’s kansli tiet liberalerna i Göteborg. Precis som Anmälan: senast söndagen den 9 decem- föregående år hålls årets julfest på vårt ber via vår anmälningssida www.folkpar- kansli på Gustav Adolfs Torg. tiet.se/gbgjul Kom och umgås med oss, gå tipspromenad OBS! Vakten har öppet mellan 17:45 - och lyssna på skönsång med glögg och 18:15. Kommer du senare får du ringa tilltugg. 031-719 90 61 så kommer vi och öppnar.2 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 3. 3. RedaktionRedaktörn har rordret ”47 procent av det amerikanska folket är lata!” I så gott som alla undersökningar och intervjuer om varför man röstar på Obama,Många partimedlemmar är eller har varit övertygade om att framkom s k mjuka värden, förhållningssätt och anständigaFP skall kunna bli ett stort parti, en stark tredje kraft i tillstånd a ­ ttityder.av skiftande majoriteter och med reellt inflytande.Andra medlemmar säger sig hellre vara del av ett spjutspets­ Men Romney har en ironisk poäng, speglat i ett sydeuropeisktparti som nöjer sig med 5-7 % genom att driva obekväma men perspektiv; finanskrisen medförde att skulder överfördes frånviktiga frågor som en liten liberal blåslampa! Och kanske det banker till stater, vissa stater blev extremt skuldtyngda ochär långsiktigt vettigt. Men ironiskt nog är liberal politik, eko- rikare stater fick rycka ut. Detta räckte inte och överstatliganomisk som social, den avgörande inriktningen i Europa och m ­ oguler påtog sig uppdraget att fixa pengar på ett nästanövriga västvärlden samt även mall för länder som utvecklar sina magiskt vis genom tillskapande av nya fonder. Dessa skall lånademokratiska strukturer. I Sverige är det dessvärre stor skillnad pengar på marknaden och ge ut obligationer vars kapitaliseringmellan vad partiet anser och hur väljare uppfattar FP. Har partiet lånas vidare. Garantier? Jajamänsan, euroländerna själva!blivit ideologiskt så urvattnat att man ses som ett puttrigt kom- Assar Lindbeck konstaterade torrt att ”valutaunionen är iplement till partier som är sprungna ur helt andra traditioner? grunden vettig men vem kunde räkna med att vissa nationer fullkomligt och totalt skulle åsidosätta accepterat grundläggandeEtt samhälle utmärks av dess grad av anständighet! Bristen regler och visa på attitydproblem bortom all räddning?” (Nudärpå visar sig genom mindre rumsrena attityder, läs SD som tvivlar dock Lindbeck på överstatlig finanspolitik då samarbetetråpopulistiskt föreslår att man sänker straffmyndighetsåldern blivit en konfliktskapare.)till 13 år. Motsatsen är två politiska storheter som figurerar påden historiska som nutida parlamentariska arenan; Palme och Kanske FP kan växa till sig med, åtminstone i den yttre världen,Obama. Förstnämnde i filmatiserad form och Obama som USA:s lite mindre teknisk expertis och mindre röstfiske i grumligafortsatta president. Mycket förenar och delar skiljer - möjligen vatten och bli en än starkare garant för vettiga attityder? Medfick Palmes attitydproblem honom mördad - men tveklöst finns e ­ ntusiasmerande visioner! Behovet finns där och verkar öka.där en gemensam nämnare: visionärskap och ideologi. Obamaansåg att ”hur skall en sällsynt förmögen och uttalad elitistkunna bekymra sig om halva Amerika?” då Romney uttryckt att Anders JonellGöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i GöteborgAnsvarig utgivare: Adress: Omslagsbild: Sandra IsgrenPiotr Kiszkiel Nedre Kvarnbergsgatan 7 411 05 Göteborg Varje författare står för sina åsikter närRedaktör: de framförs i GL. Dessa behöver inteAnders Jonell E-post: nödvändigtvis spegla partiets åsikterinfo@jonell.se, 070 - 690 70 80 gbgliberalen@gmail.com eller politiska program.Redaktionssekreterare: Webb och blogg: Skriv gärna i GöteborgsLiberalen.Sandra Isgren www.folkpartiet.se/GL Skicka in material till redaktionen påsandra.isgren@gmail.com goteborgsliberalen.blogspot.com ovanstående adresser. Max 2500 tecken.Redaktion Telefon:Lennart Staberg 031-719 90 60 Redaktionen ansvarar ej för material som inte beställts och redaktionen för-Kalendarium: Upplaga och tryck: behåller sig rätten att redigera och kortaBjörn O Stenström 1000 ex, Mediagraphic insända bidrag. GöteborgsLiberalen 5-6/2012 3
 4. 4. Nyheter – en dag om det friska åldrandet Våga bli gammal Det går inte att ta miste på Bonnie Bergströms entusiasm över den kunskap som vi fått om det friska åldrandet: ”En fantastisk dag där vi fått mycket för såväl kropp som själ”. Och nog är det positiva besked vi fått, vi skall lägga oss i och aktivt motverka missförhållanden vi ser. Vi skall se till att ha rätt attityd till oss kan till viss grad bromsa utveck- själva och varandra ”vi kan, vi är klara i lingen av demens och alzheimers knoppen, vi orkar” för att motverka de sjukdom. Förutom att dansa, lys- negativa attityderna som ofta präglar sna på musik, lösa korsord med samhället som ”minsann vet hur gamla är” mera rekommenderar Gunnar att eller säger ”gamla mår bäst om vi bestäm- vi aktivt skall använda vår skatt mer för dem”. Vi är ingen grå massa som av gamla minnen och fördjupa alla vill samma, vi har med livet alla dem, då blir minnena allt finare ­ tvecklats till original med olikartade u och vi allt gladare. behov, önskemål och drömmar. Detta var en av de viktiga insikter vi fick Även Barbro Westerholm fram- genom Bo G Erikssons, fil dr i sociologi, håller aktivitetens vikt för oss föredrag ”Vi föds som kopior och dör som äldre, att man skall se till att hålla original” och det bör vara utgångspunkten arenorna öppna för oss. Det är i äldreomsorgens planering. Där påpekade viktigt att motverka diskrimin- han också vårt egna ansvar för att hålla eringen av äldre och se till att oss aktiva men samhället har även det man tar vara på den resurs de ett ansvar för att se till att de äldre får ett är. De tar hand om anhöriga, 70 positivt liv som främjar hälsan. % av äldreomsorgen sköts av dem, de hjälper med barnbarnen, Professor Gunnar Bjursell framhöll också deltar i ideellt arbete osv. Dessa aktivitetens vikt för hälsan i sitt föredrag insatser syns inte i de nation- ”Use it or lose it”, där han talade om hur alekonomiska redovisningarna. viktigt det är med stimulans av hjär- Hon framhåller att vi skall ta på Sluta inte dansa! Dansen kan till viss grad bromsa utvecklingen av de- nan. Modern hjärnforskning har visat oss ”ålderismglasögon” för att mens och alzheimers sjukdom. Bild från flickr.com/photos/therenniefamily/ att såväl musik, som konst och läsning, motverka diskrimineringen av äldre som valframgång 2014. Först att genomföra gör att vi bildar nya synapser, d.v.s. att förekommer på olika plan samhället. Riks- Lagen Om Valfrihet (LoV) för att höja hjärnan utvecklas. Man vet att dome­ dagen får i höst en lag på sitt bord mot kvaliteten i äldreomsorgen, att införa en dagsteorin: att varje död hjärncell är för diskriminering av äldre, som går emot äldreombudsman även det för att ­ örbätt­ a­­ f r alltid förlorad, inte stämmer. Därför är diskriminering på grund av ålder när det det hela då man får någon att vända sig till rehabiliteringen efter stroke så viktig för gäller varor, tjänster, hälso- och sjukvård med klagomål. En stor utmaning är att höja fortsatt livskvalitet. Man har funnit att vi samt sociala insatser. Det räcker dock inte personalens status inom äldreomsorgen har tre instinkter när vi föds, förmågan med en diskrimineringslag. Myterna om genom kompetensutveckling och höjning att analysera musik, språk och matematik. äldre, ålderismen, behöver slås sönder. av lönen. Hon påpekar att mycket har hänt Det är av stort värde om dessa tränas före I Kina betraktas äldre som visa, kloka, på äldreomsorgsområdet och jämför med tonåren då de interagerar och musik t ex erfarna, som en resurs. Kanske något för hur det var när det låg sex på samma sal underlättar både inlärning av språk och Sverige att tänka på. på Vasa som endast hade en liten hurts till matematik. Men, liksom Bo, framhåller sina privata saker. Gunnar att dans är nyttig motion. Man har Ann Catrine Fogelgren som svarar för Ann Catrine påpekar att kommunen kunnat visa att såväl balans som ben- äldreomsorgen inom FP i Göteborg ser kunde bli ett gott föredöme för näringslivet stomme blivit bättre efter att äldre dansat många möjligheter att förbättra för äldre genom att låta fler äldre arbeta kvar längre en gång i veckan i några månader. Dansen som skulle kunna genomföras vid en när de så önskar.4 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 5. 5. NyheterI Kina betraktas Empowerment i boendet Saknas bara namnet eller Man kan lugnt säga attäldre som visa, också företeelsen, kan man fråga sig när man den eventuella känslan avkloka, erfarna, tänker på ‘empowerment’. Detta underbara begrepp kejsarens nya kläder, gick som finns i engelskan ochsom en resurs. som beskriver en under­ ifrånkraft som frigör och den trevliga personalen påOla Sigurdsson, professor och förändrar, saknar en bra Poseidon förbi.föreståndare för Centrum för kultur och översättning till svenska.hälsa vid Göteborgs universitet, skulle växter från världens alla huset, kunde inte det bli Kanske saknas ocksåkunna bli en nyckelfigur när det gäller hörn. Vi vandrade bland ett företag? Fanns det viljan från samhället attsamarbetet inom forskningsvärlden vad husen och såg hur man inget som dessa personer t ­illåta människor att tagäller äldrefrågor. Det center han förestår lyckats göra lågenergihus med kontakter över hela saker egna händer ochhar funktionen som ”äktenskapsmäkleri” av schabrak från miljon­ världen kunde sälja? Kort släppa loss förändrings­mellan forskare. Han kan där skapa programmets tid. Vi och gott, varför var allt viljan?kontakter mellan forskare som annars ej I början av september besökte miljöhus med sor- tillrättalagt?känner till varandra då varje fakultet är ägde den internatio- tering i 12 fraktioner, vien ganska sluten värld och vet mycket lite nella konferensen IFHP stannade till i ett byteshusMan kan lugnt säga attom vad som händer annorstädes inom (International Federation där man kunde lämna in den eventuella känslanuniversitetet. Både Bo och Gunnar talar for Housing and Plan- sådant man inte längre av kejsarens nya kläder,om vikten av tvärvetenskap för att hitta ning) rum i Göteborg. Det ville ha och ta det man gick den trevliga perso-de optimala lösningarna för bland annat var många intressanta kände att man behövde. nalen på Poseidon förbi.det friska åldrandet. Ola berättar att det seminarier och studie­ De var glada och stolta,forskas på området över hela världen besök med stort fokus förvisso med rätta, menoch att han snart skall åka till Japan för på göteborgsk boende­ lan fiket och byteshuset, något utrymme för ska- Någonstans där, mel-att höra hur långt de kommit med denna miljö. Bland flertalet började de internationella pandekraft, det hade manforskning där. besök fanns det illa gästerna fråga hur hög inte låtit vara kvar i det beryktade Backa Röd arbetslösheten var i områ- välansade området. IblandBonnie Bernström som var moderator som också råkade ligga i det, “jo 20 % så där” och blir det bara så fel närvid den aktuella paneldebatten, avslutade direkt närhet till mitt eget ”vad arbetslösa gjorde på man tänker så rätt.dagen med att berätta om ett minne hon lugna villakvarter. Där har dagarna?” ”Allt och inget”. Jag som var ung underhar av Mae West som sa ”av två onda ting man satsat stort på dels Men det här fiket då, var slutet av 1980-talet minnsväljer jag alltid den jag inte gjort förut”. miljövänliga lösningar det en egen affärsrörelse de första kommersiellaBonnies sjuåriga barnbarn har samma in- inom sina rambyggnation- eller? Nej, inte alls. ”De radiokanalerna och dessställning när de är ute och går ”den ­ ägen v er och dels på att sudda ut boende hade kommit till reklamjinglar. En sådanhar vi aldrig gått, kan vi inte gå den?” Så sitt dåliga rykte. Självklart henne, områdeschefen, som bitit sig fast är “skatttycker hon livet skall vara – hela tiden var jag nyfiken på resul- och förklarat sina behov på skatt på skatt - skattavåga pröva nytt. Liberala seniorer skall tatet och begav mig dit på och hon hade löst det. dig lycklig att du ärvara en arena inte bara för politik utan studiebesök.  Ordnat lokal och sett svensk”. En travesti påäven för musik, motion och god mat! Vi var en blandad grupp till att det fanns någon detta kan vara “Plan på om 15 personer från 7 arbetslös som fixade med plan på plan - planera olika länder som åkte serveringen. Alla var dig lycklig för att du är buss 18 för att sedan nöjda.”  svensk”. Nej, mer liberal- på plats se den vackra Då började surret. Fick ism och skapandekraft Vibeke Carlander ”Värdens Park” (typisk inte de boende stå på inom boendet! Det leder för Liberala Seniorer göteborgshumor) där man egna ben? Varför skulle till många positiva bi­ kan höra det porlande fiket skapas, kunde inte effekter. vattnet som bara finns någon driva det som eget i högtalare och njuta av företag? Det där bytes­ Kristina Bergman Alme GöteborgsLiberalen 5-6/2012 5
 6. 6. Nytt från Stadshuset Uppdatera dig på goteborgsliberalen .blogspot.com Genomför en skolbiblioteksutredning för är det nödvändigt med en strategi för hur vi kan bygga billiga bostäder och bevara de äldre lägenheter där hyran är låg. Annars riskerar vi att stänga ute stora grupper från SKOLA. I en motion till kommun- bostadsmarknaden, säger  Kjell Björkqvist, förste vice ord- fullmäktige föreslår Helene Oden- förande i byggnadsnämnden och ledamot i fullmäktige.  jung och Ann Catrine Fogelgren – Våra förslag är en blandning av olika åtgärder och idéer och att Göteborgs stad genomför en – Läsning är grunden för allt ska ses som ett axplock på möjligheter och inspirera till fler bra skolbiblioteksutredning. lärande och är avgörande för att idéer. Vi måste pröva nya okonventionella vägar för att kunna ge eleverna ett levande språk skapa billigare bostäder i framtiden och hoppas att strategin kan och verktyg att ta till sig andra vara ett steg på vägen, avslutar Kristina Bergman Alme, ledamot i kunskaper. Skollagen kräver fastighetsnämnden och ledamot i fullmäktige.  att alla skolenheter, oavsett hu- vudman, ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Därför vill vi att Erbjud Styr & ställ året runt det genomförs en lokal skolbib- TRAFIK. Folkpartiet föreslår lioteksutredning, säger kom- att systemet med Styr & munalrådet Helene Odenjung.  Ställ utvidgas och erbjuds En rapport från Kungliga biblioteket visar att hälften av landets året runt. Samtidigt ska det elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex undersökas om det är möjligt elever saknar helt skolbibliotek. Ett 50-tal kommunala skolor i – Systemet med Styr & att införa elcyklar i systemet Göteborg valde att inte besvara undersökningen. 46 skolor svarade Ställ har blivit en succé. att de inte har tillgång till något skolbibliotek, varav 19 kommunala.  Det är mycket upp­ kattat s – Tillgången till skolbibliotek, resurser och bibliotekarier vari- både av göteborgare och erar kraftigt både inom och mellan stadsdelarna och vi vill få en turister. Vi vill se över möj- kartläggning över situationen. Biblioteken i skolan fyller en viktig ligheten att hålla igång funktion och är en plats för lust och lärande. Utan bildning kan systemet året runt, med vi inte vända vikande kunskapsresultat, avslutar biträdande kom- dubbdäck och fortsätta munalrådet Ann Catrine Fogelgren. utbyggnaden av sta- tioner och cyklar, säger kommunalrådet Helene Odenjung. – Vi tror också att det skulle vara attraktivt att bygga fler statio- ner utanför citykärnan som exempelvis Hisingen, Frölunda eller Lyft fram framgångsrika lärare Kortedala. Där vill vi också testa om elcyklar kan locka ännu fler SKOLA. Årets tema för Världslärardagen som årligen äger rum 5 okto- Folkpartiet vill att Göteborgs stad inrättar ett pris, årets pedagog att använda Styr & Ställ, avslutar Helene Odenjung. ber är ”Take a stand for teachers” och firas i över 100 länder. i Göteborg, för att lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger. – Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Varje dag gör tusentals Finansiera nya läraravtalet centralt! pedagoger i Göteborg insatser som är värda att lyfta fram och SKOLA. Det nya avtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner hylla. Det måste vi göra oftare än bara på Världslärardagen, säger och landsting innebär ett lönelyft på 4,2 procent. Folkpartiet kräver att kommunalrådet Helene Odenjung , som i en motion till kommun- det nya läraravtalet finansieras centralt och att skolbudgetarna fredas fullmäktige föreslår att ett pris inrättas. – Under årtionden har lärarna halkat efter lönemässigt och i Göteborg. – Läraryrkets attraktionskraft måste höjas. Att uppmärksamma den nya avtalslängden möjliggör ett långsiktigt arbete med att och hylla ledande pedagoger kan bidra till att locka nya stu- lyfta läraryrkets status och lön. Folkpartiet vill freda de lokala denter till yrket och uppmuntra de lärare som redan gör stora skolbudgetarna - lärare ska inte stå tillbaka för att budgeten insatser i Göteborg. Förhoppningsvis kan priset delas ut första ska gå ihop eller konkurrera med andra behov. Därför måste gången under våren 2014, avslutar Helene Odenjung. satsningen finansieras centralt. Det är också en tydlig signal till stadens lärare, säger kommunalrådet Helene Odenjung.  – Ska Göteborg kunna lyfta skolresultaten, bli en attraktiv ar- betsgivare för lärare så finns chansen nu - genom att göra rejäla Utforma strategi för billiga bostäder insatser för att höja lönerna och skapa fler karriärvägar genom BOSTÄDER. I en motion till kommunfullmäktige förslår Kjell Björkqvist att införa både förstelärare och lektorat. 1 procents löneökning och Kristina Bergman Alme att Göteborgs stad ska utforma en strategi Motionärerna föreslår också att det upprättas en plan för att säker­ i Göteborg motsvarar drygt 37 miljoner och kvalitén i skolan för att bygga billigare lägenheter. ställa att billiga lägenheter i nuvarande bostadsbestånd behålls. ska inte drabbas för att vi höjer lärarnas löner, avslutar Helene – Boendesegregationen i Göteborg måste brytas och där- Odenjung.6 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 7. 7. NyheterKampanj vid mörka gångtunnlarLiberala kvinnor i Göteborg har undersenaste året allt mer intresserat sig föroch engagerat sig i stadsplanefrågor.Det började förra hösten med att vi i entidningsartikel tyckte det var bekläm­mande, att den nya ledningsgruppenför stadsbyggnadskontoret skulle beståenbart av män. Nu blev det tack ochlov inte så. Staden fick tom under våren2012 en kvinnlig stadsbyggnadsdirek­tör!Efter mycket Folkpartitjat fick Göteborg2012 äntligen en stadsarkitekt, BjörnSiesjö. Flera gånger har han varit ­ nbjuden itill folkpartiet och berättat om sina vision-er, och då har liberala kvinnor varit ochlyssnat och ställt frågor. I våras bjöd vi intvå kvinnliga arkitekter att leda en spän-nande kväll om kommande stadsplanerur ett genusperspektiv. Vi vandradelängs Andra långgatan från Järntorget tillMasthuggstorget och vidare till DrottningKristinas jaktslott på Otterhällan, där vi I kampanjen kring mörka gångtunnlar delade liberala kvinnor ut reflexer. Foto: Maria Nilssonintroducerades i en spännande metod för Vi har lärt oss att i Göteborg finns ettatt konkret diskutera stadsplaner, inte 40-tal gångtunnlar, de flesta byggda påminst trygghetsfrågor (om detta kan du 60- och 70-talen. I flera fall har överfall I flera fall har överfallläsa i GL 3/12). och våldtäkter ägt rum i sådana gångtunn- Den kvällen i sin tur ledde fram till att lar. Många tunnlar är dåligt belysta och och våldtäkter ägt rumvi beslöt göra en särskild kampanj kring flera är så långa att man inte ser slutet,mörka gångtunnlar/viadukter. Tre kvällar när man går in i tunneln. Vår kampanj fick i sådana gångtunnlar.i vintertidens första vecka kampanjade vi mycket positiv respons och uppskattning.vid tre olika gångtunnlar, dels i väster, dels Att kampanja vid en mörk gångtunnelute i Länsmansgården. Vi pratade med visade, att vi liberala kvinnor engagerar Nu hoppas vi, att våra företrädare bådemedborgare på väg in eller ut i gångtunn- oss i vardagsfrågor. Det är just vardags- på fullmäktigenivå och i byggnadsnämndlarna, vi delade ut reflexer med liberala frågor som medborgarna önskar att vi gör och trafiknämnd följer upp våra tankarkvinnors logga samt ett kampanjblad politik av. Vår ordförande Maria Nilsson och idéer.kring våra synpunkter på mörka otrygga fick också i veckan en artikel om vår kam-tunnlar, som inte minst vi kvinnor upp­ panj mot otrygga gångtunnlar publicerad ilever som riktigt otäcka. GT. Kerstin Keen, Maria Nilsson & Eva Lena Haag GöteborgsLiberalenÅrg�n� 71 | Nu��er 2 / 2012 GöteborgsLiberalen GöteborgsLiberalen Årg�ng 71 | N���er 4 / 2012 Björklund talade i ett soligt Göteborg Lever vi i hatets tid? Skicka gärna artiklar, bilder och idéer till oss! Rapport från årsmötet & riksmötet gbgliberalen@gmail .com Tunisien ett år efter revolutionen straff i Spårvagnshärvan Hårda FP begär debatt om sparkraven i äldreomsorgen GöteborgsLiberalen 5-6/2012 7
 8. 8. Studieresa Västragötalänningar på studieresa till Holland var utgångspunkt för sjukhuset i Maas- land, som ägs av stiftelsen Orbis Medical Det är viktigt för oss politiker att göra Center med inriktning på både sjukvård studiebesök både legen verksamhet och äldrevård. Sjukhuset med drygt och att lära av andra, inte minst inför 300 vårdplatser, alla i enbäddsrum, stora investeringar. Västragötalandsregionen har som alla motsvarar ett medelstort svenskt landsting ansvar för sjukvård, men också länssjukhus. Vi slogs av hur tyst för kultur och kollektivtrafik. Den när- och harmoniskt det var i den Amsterdam maste tiden ska vi investera stort både i stora öppna ytan som var Den Haag nya sjukhusbyggnader och i infrastruktur sjukhusets hjärta. och kollektivtrafik. Därför ville vi folk- Förutom sjukhuset Maasland Rotterdam partistiska regionpolitiker studera hur ägnade vi ett antal holländare under 2000-talet arbetat med timmar åt den sk några konkreta projekt. Nord-Zuidlänken Sjukhuset i Maasland i södra Nederlän- i Amsterdam. Ett derna, har det senaste decenniet blivit jättebygge av en känt för nytänkande både då det gäller nästan en mil lång Både då organisation och nybyggnation, och Västra tunnelbana mitt i det gällde Götaland har på olika sätt byggt upp goda Amsterdam med många sjukhuset relationer med sjukhuset och vid ett historiska byggnader. 2017 ska denna och trafiklän- flertal tillfällen utbytt erfarenheter. I okto- tunnelbana, som stött på synnerligen ken var det särskilt ber for 19 folkpartistiska regionpolitiker stora problem, både ekonomiskt och värdefullt för oss folkpartister från på ett 3 dagarsstudiebesök med Amster- opinionsmässigt, stå klar. Det var mycket västragötalandsregionen, att våra värdar dam som utgångspunkt.Vi fick en mycket intressant att lyssna till beskrivningen av var så öppna att berätta om problem och god introduktion till de tankegångar som hur ledningen, som ursprungligen haft mindre lyckade lösningar. Vi hoppas att vi legat till grund för ett en ny sjukhusbygg­ stort fokus på teknik mer och mer insett tar lärdom och inte gör om samma mis- nad, som började projekteras redan i den stora betydelsen av kommunikation stag! slutet av 1990-talet och togs i bruk 2010. med medborgarna. Men det krävdes all- Att börja med att tänka nytt kring arbets- varliga konfrontationer med medborgare, organisation och IT-lösningar i sjukvården innan ledningen nått den insikten. Kerstin Keen Folkpartiets Konstförening Höstens sista program Besök med specialvisning på Göteborgs Remfabrik, Åvägen 15 (i Gårda). Remfabriken är en historisk miljö, en levande Onsdag 5 december kl. 18.00 fabrik, en aktiv förening och en spännande butik för bland annat handdukar, spetsar, snören och band.  Du når Åvägen 15 både från Korsvägen och hållplats Ullevi södra. Fri parkering på gården (www.remfabriken.se/mu- seibutiken) Anmälan till Florence Laag Brandell, florence.laag@folkpartiet.se, Mobil 0703 - 2412168 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 9. 9. RiksdagenRiksdagens motionstid avslutad Hösten går så fort att man nästan inte hänger med, budget- propositionen är framlagd för riksdagen och nu pågår själva budgetarbetet för fullt i alla utskott. förslagen når riksdagen eller att ministrarna åker ned till länge anklagat al- EU. Det är ett omfattande arbete som inte syns, inte skall Oppositionen har liansen att göra för synas, men som dessbättre ger resultat. lite, för sent. Nu De statliga bolagen är ett annat av mina ansvarsområden har de bytt skiva och därför har det blivit mycket Telia, Vattenfall och SAS och klagar på att denna höst. Turbulenta och komplicerade turer där man i vi gör för mycket vilket fall alltid kan och skall hävda varsamhet med skatte­ för fort. Nåväl, vi betalarnas pengar. Skall ha ett särskilt möte med riksrevi- har identifierat ett sionen inom kort och diskutera situationen. budgetutrymme på drygt 22 mil- Riksdagens motionstid är avslutad och ett femtontal motion- jarder för detta er blev det denna gång. Gå gärna in på min hemsida; www. år och de fördelar evaflyborg.se och botanisera. Motionerna handlar om vitt sig framför allt skilda saker som tex internationellt arbete för att motverkapå saker som kan sätta fart på jobb och tillväxt; infrastruk- våld mot kvinnor genom FN, vikten av en nationell rymd-turssatsningar, forskning/utbildning och sänkt bolagsskatt. strategi och en världsut­ tällning till Göteborg. Motionerna sAllt syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och sätta kommer jag att följa upp under året och finns det något duhjulen i rullning på såväl kort som lång sikt. Sverige skall stå vill förmedla så är alla bidrag varmt välkomna!väl rustat oavsett konjunktur eller väder. Oppositionen gören något oväntad satsning bla på höjda arbetsgivaravgifter Tillönskar er alla en mysig och arbetsam höst!för ungdomar. Hur det kan hjälpa våra unga att få jobb är detfå som förstår. För min del som ansvarig närings- och energipolitisk Eva Flyborgtalesman är det bråda tider med debatter, utskottsmöten, Riksdagsledamotintervjuer och skapande verksamhet. En allt större del avarbetet måste dessutom läggas på att vara involverad i och Läs mer från Eva på www.evaflyborg.seaktivt påverka regeringens beslut i tidiga skeenden, innan Händer i folkpartilandet under 2013 » 1 feb - Programråd (Länsförbundens ombud » 15-17 nov - Landsmöte i Västerås diskuterar nya partiprogrammet) » 17 nov - Start nomineringar till EU-listan » 15 feb - Prel. förslag till nytt partiprogram » 1 dec - Slut nomineringar till EU-listan med start för motionstid inför landsmötet » 9-10 mars - Liberalt Riksmöte i Västerås » 10 juni - Prel. slutdatum för motioner till landsmötet 2014 » 30 juni-7 juli - Almedalsveckan » 7-21 jan - Provval EU-listan » 9 okt - Partistyrelsens förslag till nytt » 31 jan - Nomineringskommitténs förslag på EU-lista p ­ arti­ rogram presenteras p » 14 feb - Partirådet beslutar om EU-listan GöteborgsLiberalen 5-6/2012 9
 10. 10. På gång Valberedningen Någon Kom, var med och delta i vårt Folkpartiets Konstförening du vill politiska arbete! Valberedningen består av: nominera? Valberedningen har nu påbör- Ann Catrine Fogelgren Vårens första program jat arbetet inför årsmötet 2013 ann.catrine.fogelgren@folkpar- GöteborgsOperan i fokus. Samling i Operans när det gäller interna partival tiet.se Torsdagen den 17 januari kl 17.30 foajé. såsom bland annat förbunds- 0705-809012 styrelse, nomineringskommitté Vi börjar med att få en guidad tur på Operan, och dechargeutskott. Pär Gustafsson också bakom kulisserna. Efter den guidade par.gustafsson@stadshuset. turen går vi till partilokalen på Nedre Kvar- Vi behöver dig som vill vara goteborg.se nbergsgatan 7 och  lyssnar till Ann Catrine med och utveckla partiet, 0761-450110 Fogelgren, vår folkpartistiska representant i ett både stimulerande och GöteborgsOperans styrelse. Kaffe och smörgås intressant uppdrag. Valet 2014 Robert Hörnquist serveras. närmar sig. Vill du aktivt vara robert.hornquist@seaside.se med och arbeta inför och i 0705-697503 kommande valrörelse? En Florence Laag Brandell  utmaning men också väldigt Ingela Jedvert Anmälan E-post: florence.laag@folkpartiet.se roligt, så ta chansen att bli en i jedvert@telia.com Mobil 0703 - 241216 vårt team! 0732-480164 Har du frågor angående upp­ Birgitta Ling Fransson dragen, vill nominera dig birgitta.ling.fransson@gmail.com själv eller någon annan är du 0707-612526 hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss. Nätverket LIBERALA Studie­ Inbjudan till besök SENIORER Lundsbrunnkonferensen 2013 Folkpartiet liberalerna och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder Sista mötet för i år är vi välkomna att besöka till 2013 års vinterkonferens i Lundsbrunn. Måndag 3 december kl 14.00 Gerdas gård, ett äldreboende som fått högsta betyg från många håll. Enhetschefen Eva Buxfelt Konferensen hålls lördagen den 26 januari och söndagen den 27 vill berätta hur man arbetar, visa runt och ge oss januari och är fullspäckad av intressanta seminarier och talare. en god upplevelse! Gerdas gård är nominerad till utmärkelsen Sveriges bästa äldreboende. Följ med på en intressant, spännande utvecklande helg i det sed- vanligt vinterskrudade Lundsbrunn. Gerdas gård i Högsbohöjd har adress Gerdas gård 1. Tag gärna buss 16 från Marklandsgatan och gå Varmt välkommen! av vid Fyrktorget. Därifrån går man längs vägen – skyltar finns. Anmäl Dig senast 30 november till Monica Påhlsson tel 20 77 72, mobil 0707 43 46 63 eller monica. pahlsson@gmail.com För mer information om program, kostnad och anmälan gå in på: VÄLKOMNA alla intresserade av äldreomsorg! www.folkpartiet.se/lundsbrunn201310 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 11. 11. På gångEuropa förändras -Gör du det också? NätverketLiberala EU Nätverket Väst är ett nätverk LIBERALA SENIORERbestående av alla oss om är intresserade att följa,diskutera och påverka EU och Europa. Detta blir starten på det nya året med Eva Sixt, överläkare vid SU. Måndagen den 7 januari kl 14 - 16 Hon kommer att tala om ”Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre vid SU”. Då kommer Irma Lindström, som arbetar Måndagen 4 februari vid Göteborgs Universitet med ”Patienten i Centrum”. Hon visar filmen Ubuntu från en utställning, som gjorde succé i höstas.Våra ambitioner är ett nätverk öppet för alla somvill bidra med sina synpunkter, idéer och tankarkring EU och Europa. Med nätverket vill vi upp-muntra till en öppen dialog kring EU. Nätverketkommer att ordna workshops, träffar, gruppsam-tal, seminarier och föreläsningar med spännandeämnen och intressanta föreläsare. Vår vision äratt skapa en plattform för allas röster kring ämnetEU och Europa - där vi tillsammans kan strävaefter samma mål, skapa konstruktiva förslag ochinnovativa idéer.Supervalåret 2014 är det val till Europap- Trycksaker ocharlamentet i juni. Nätverket har en del i attuppmärksamma och lyfta aktuella och viktigafrågor som rör Europa och EU för att skapa ett kampanjmaterialintresse dels för valet och dels för Folkpartiet somdet självklara partiet att rösta på. Detta nätverk på Webbtryckerietär öppet för alla som vill diskutera och föra enöppen dialog kring EU och Europa. Här kan du skapa eget kampanjmaterial.Gå med i Liberala EU Nätverket Väst. Beställa tryck direkt och få dina trycksaker levererade inom en vecka, eller ladda nedDet finns flera sätt att delta: originalen som tryckfärdig pdf. Här finns kampanjmaterial som ingår i våra gemensamma kampanjer. Här hittar du ocksåwww.facebook.com/LiberalaEUNatverketVastFacebook bilder, logotyper och profilmaterial. Du hittar Webbtryckeriet påtwitter.com/Liberala_EUvastTwitter: mitt.folkpartiet.sematilda.c.bengtsson@gmail.comE-posternestradal@me.com GöteborgsLiberalen 5-6/2012 11
 12. 12. Kallelse till lokalföreningarnas årsmöte Majorna-Linné Centrum 29 januari 28 januari Varmt välkommen till årsmöte för Välkomna till Folkpartiet Centrums Årsmöten FP Majorna-Linné. årsmöte. Vi träffas i gamla Sveabiografen på När: 28 januari 2013, kl. 18.30 Skriv gärna om era Sveagatan 27 i Linnéstaden. Var: Nedre Kvarnbergsgatan 7. årsmöten i nästa utgåva. Partikansliet goteborgsliberalen@gmail .com När: 29 januari, kl. 18.00 - 20.00, Var: ”Nya partilokalen” Nedre Kvar- Anmälan: David Westman nbergsgatan 7 david@westman.info Varmt Välkomna Varmt Välkomna Styrelsen för FP Majorna-Linné Styrelsen för FP Centrum Örgryte-Härlanda Väster 24 januari 29 januari Välkomna till Folkpartiet Örgryte- Enligt tradition håller FP Väster Kallelse Härlandas årsmöte. årsmöte tillsammans med de övriga lokalföreningarna för Alliansens Adam Cwejman talar om sin nya bok partier i västra Göteborg. “Välviljans rasism”. Föreningen bjuder på lättare mat När: 24 januari 2013, kl. 18.30 och dryck under mötet. Alla med- Var: Nedre Kvarnbergsgatan 7. lemmar är hjärtligt välkomna! Partikansliet Hisingen När: 29 januari, kl. 18.00 31 januari Varmt Välkomna Var: Pingstkyrkan vid Frölundaron- Styrelsen för FP Örgryte-Härlanda dellen, vid Frölunda Torg Välkommen till FP Hisingens årsmöte 2013. Anmälan till ordförande på: andreas.eraybar@folkpartiet.se 18.00 Jasenko Selimovic talar, senast 10 januari. 18.45 Mötesförhandlingarna startar Alla medlemmar i Fp Göteborg är välkomna Frågor kan ställas till: bo.anderssen@telia.com eller Mobil 073-666 80 08 Varmt välkomna. Styrelsen för FP Hisingen12 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 13. 13. Krönika Missbruk, gröt och varma sängar! I våras blev jag tillfrågad om att efterträda Cecilia Nilsson som förste vice ordförande i Sociala resursnämnden. Social resursförvaltning bedriver en omfattande verksamhet inom fyra områden. Boendeverksamhet, här ingår sociala boenden och socialjouren, stöd till familjer och individer, funktionshinder och särskilda uppdrag samt social ekonomi som bl a handlägger stöd till förenin- gar och frivilligorganisationer. Så för min del är det en hel del att sätta sig in i och jag försöker Drygt 70 % av dem som genomgår programmet återgår till nu lära mig de olika verksamheterna. vanliga liv i samhället utan återfall. Detta är en mycket hög siffra I början av oktober reste en grupp politiker och tjänstemän och beror på programmets längd. Forskningen anser att det från förvaltningen till San Patrignano, som ligger i bergen ovan- behövs minst tre år för att lyckas bli av med sitt missbruk och för Riccione, Italien. Under drygt 20 år har San Patrignano varit därefter återanpassning till ett liv utan droger. Det var en mycket verksamt och är nu världens största samhälle för narkotikamiss- intressant resa, där vi lyssnade på ett antal föredrag som även brukare. I dag bor drygt 1500 unga personer som får behandling här betonade vikten av bra skola och närvarande vuxna för att i samhället. Programmet bygger på motivation och en stark vilja undvika att unga kommer på glid. Men mest intressant var att få att bli fri från sitt missbruk. Reglerna som alla måste följa är tillfälle att höra de ungas egna historier. Möjligheterna att starta tuffa, bl a får man inte ha kontakt med sina anhöriga under det något liknande i Sverige är begränsade men det finns tankar på första året, inga mobiltelefoner är tillåtna. Man vistas 3-4 år och att kanske kunna utveckla en del av San Patrignanos filosofi i under denna tid kan personen antingen studera eller lära sig ett kommande projekt. yrke. Det första som sker när en person har blivit antagen är att, om personen har dåliga tänder En kall morgon i november stod jag tillsammans med ett antal efter missbruk, vilket de flesta andra personer, utanför Räddningsmissionen på Vasagatan. Vi har, återställa dessa. Ansvariga väntade på att klockan skulle bli 8.45 då frukost- serveringen menar att ha tänder är en öppnar. Skillnaden mellan de andra i kön och mig, var att jag kom av de viktigaste sakerna för från en skön säng och ätit en god frukost medan samtalet bland att återge personen dess de väntande var om man frusit under natten och var man sovit. självkänsla. När vi väl kom in så hjälpte jag till med att servera gröt, flingor, San Patrignano tar inte smörgåsar och kaffe. Gästerna kom i en jämn ström och innan emot betalning från den man stängde kl 12 hade cirka tvåhundra smörgåsar gått åt och enskilde missbrukaren, ett antal liter kaffe med mera serverats. Räddningsmissionen dess familj eller från driver förutom caféet på Vasagatan en mängd andra verksam- det offentliga. Istället heter, alltifrån kulturskolan Svängdörren och eko-butiken Lime sker finansieringen till 35:an för hemlösa jämte uppsökande verksamhet. Även om via donationer, ca Räddningsmissionen får stöd till sin verksamhet från sociala 120 milj/år samt resursnämnden så bygger verksamheten till stora delar på gåvor lika mycket får och insatser från frivilliga. Förutom ett antal volontärer bidrar man in via egen både affärer och restauranger med mat och annat. produktion av Målet för vår politik är att alla skall ha tak över huvudet och olika produk- att ingen skall behöva ligga ute i kyla och regn. Mycket görs i dag ter, aktiviteter men det finns ännu mycket mer som behöver göras innan detta och tjänster. livsviktiga mål blir verklighet. I samhället produceras bl a, vin, ost, Ann Catrine Fogelgren bröd, möbler och Kommunfullmäktigeledamot lädervaror. Dessa varor säljs inte bara i den egna affären utan runt om i Italien.Foto: Per Hanstorp GöteborgsLiberalen 5-6/2012 13
 14. 14. Synpunkt Samarbete bygger staden exploatörer och 1-4 väljs ut aktuella. Antingen så är de tydligt förmedlar vår vilja att att genomföra projektet. Det mycket gamla eller så fungerar öppna mötena i de tekniska Det har varit stor internatio­ borde därför finnas minst 8 de inte ihop med andra planer. nämnderna för allmänheten. nell stadsplaneringskonfe­ exploa-törer som blir utan. Summan är alltså att ma- Vidare kan vi öka samarbetet rens i staden. Flera hundra I samband med konferensen joriteten inte har en samlad mellan alla folkpartister som arkitekter och stadsplanerare fick jag kontakt med flertalet bild av var problemen med sitter i nämnder och sty- har varit här tre dagar och tjänstemän på stadsbyggnad- byggandet i Göteborg ligger, relser inom bostadsområdet. förmedlat sina kunskaper om skontoret, vilka förmedlade alternativt så vill man inte Genom att ställa rätt frågor hur man utvecklar staden. ett annat pers­ ektiv. De sa p bygga och detta är då en del av på flera fronter samtidigt kan I det officiella programmet att det fanns 6000 bostäder i maskeringen. vi få en helhetsbild. Vi kan då fanns det många nyttiga planreserven, därför kände de gemensamt forma en tydlig perspektiv att ta till sig. I de mer inofficiella mötena ingen stress över att lever- Vi har som oppositionspoli- bostadspolitik för Göteborg. fick jag däremot lära mig era. Det fanns heller inget tiker här en viktig roll att Som jag skrev i förra numret något nyttigt som direkt behov av att öka kapaciteten i spela, dels kan vi förmedla hur av GL så står det 140 000 per- påverkar göteborgarna. Med planverksamheten. Jag har ti- majoritetens politik fungerar soner i kö på boplats Göteborg. perspektiv från fastighets­ digare fått uppfattningen från eller snarare inte fungerar och Kan vi vinna deras förtroende nämnden uppfattade jag det tjänstemännen på fastighets­ dels kan vi på ett trovärdigt vinner vi valet 2014. som att flaskhalsen i bostads- kontoret att det finns lediga sätt forma och förmedla vårt byggandet är planproces- lagakraftvunna planer, men att alternativ. sen. Varje gång det görs en dessa inte kan användas eft- Det första uppenbara Pär Ekström markanvisning anmäler sig 12 ersom de inte uppfattas som steget är att vi klart och Kallelse till årsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg Kallelse Årsmötets motionsbehandling äger rum onsdagen den 13 Snart är det nytt år och i mitten av mars är det återigen Årsmötesdagarna mars kl 18.00 (fika från 17:30). Lördagen den 16 mars från dags för årsmöte för folkpartiet liberalerna i Göteborg. kl 10.00 sker övriga behandlingspunkter. Årsmötet hålls under två dagar, den 13 och 16 mars. Du har nu möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. För Skicka in motioner Årsmötets båda dagar hålls i Studieförbundet vuxenskolans att kunna hantera motionerna lättare vill vi att du skickar din lokaler i Gamlestan (Hip Hop Akademin) Brahegatan 11. motion i word-fil. (Vi mottar endast motioner skriftligt då avsändaren inte har tillgång till dator). Deltagande meddelas senast måndagen den 4 mars via vår Anmälan Motionerna skall vara oss tillhanda senast söndagen den 6 anmälningssida på www.folkpartiet.se/gbgarsmote (eller januari, kl. 18:00. telefon 031-719 90 61 för dig som inte har internet). Med- Motioner skickas till: goteborg@folkpartiet.se dela samtidigt om du önskar lunch till självkostnadspris på Ange i ämnesraden: ”Motion till årsmötet 2013 + namn” lördagen. Vid frågor, kontakta partiexpeditionen på goteborg@folkpar- Första gången du skriver en motion? På vår årsmötessida på Att skriva en motion. tiet.se eller 031-719 90 61. webben finns en guide i hur du skriver motioner. Välkommen! Förbundsstyrelsen www.folkpartiet.se/motionsguidefpgbg Motionsguiden hittar du på14 GöteborgsLiberalen 5-6/2012
 15. 15. Vi behöver dig! Sök till folkpartiet liberalerna i Göteborgs kandidatutbildning, Liberal 2014Liberal 2014 riktar sig till dig Anmälan sker via www.folkpar­som vill kandidera i valet 2014 tiet.se/gbgliberal2014 där hittaroch som vill ta uppdrag efter du också hittar kursuppläggetv­ alet 2014. samt kontaktuppgifter.Kandidatutbildningen består av Välkommen med din ansökan!12 tillfällen och startar redani januari 2013. Utbildningen Piotr Kiszkieli­ nnehåller både givande föreläs­ Ordförande i förbundsstyrelsen Göteborgningar, workshops och studie­besök samt spännande mötenoch samtal med liberala politiker.Liberal 2014 ger dig det du be­höver för att bli förtroendevaldpolitiker efter valet 2014.Utbildningen är kostnadsfri. Anmäl dig nu! www.folkpartiet.se/gbgliberal2014 GöteborgsLiberalen 5-6/2012 15
 16. 16. POSTTIDNING BReturadress:Folkpartiet liberalerna i GöteborgNedre Kvarnbergsgatan 7411 05 Göteborg För rättelser och kompletteringar: ring 031-719 90 60 eller e-posta till goteborg@folkpartiet.se Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller. Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg.December torsdag, den 31 januari 2013måndag, den 10 december Kommunfullmäktige Göteborg sammanträder18:00 FS sammanträder 18:00 FP Hisingen – Årsmötetisdag, den 11 december18:00 FP Örgryte/Härlanda - Öppet styrelsemöte Februarionsdag, den 12 december tisdag, den 5 februari 201317:45 Julavslutning FP Göteborg Regionfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset Vänersborglördag, den 15 december måndag, den 11 februari 201311:00 FP-Hisingen – Torgmöte med flygbladsutdelning på Tuve Torg 18:00 FS sammanträder onsdag, den 13 februari 2013Januari 18:15 “Mitt i Veckan” - Liberal ideologi i teori och praktik Del 2onsdag, den 9 januari 2013 måndag, den 18 februari 201318:20 Mitt i VeckanFREE CHINA: The courage to believe - 18:00 Reservdag FS inför årsmötetexklusiv filmvisning för FP Gbg måndag, den 25 februari 2013måndag, den 14 januari 2013 18:15 KF-Gruppen - Förmöte18:00 FS sammanträder torsdag, den 28 februari 2013torsdag, den 17 januari 2013 Kommunfullmäktige Göteborg sammanträder17:30 Konstföreningen Folkpartietonsdag, den 23 januari 201318:15 “Mitt i Veckan” - Liberal ideologi i teori och praktik Del 1 Öppettider i jul & nyårtorsdag, den 24 januari 2013 Expeditionen håller stängt över jul- och18:30 Årsmöte - FP Örgryte-Härlanda nyårshelgerna, från den 20 december till denlördag-söndag, den 26-27 januari 2013 11 januari .Lundsbrunnkonferensen 2013måndag, den 28 januari 201318:15 KF-Gruppen - Förmöte18:30 Årsmöte - FP Centrumtisdag, den 29 januari 201318:00 FP Väster årsmöte18:30 FP Majorna Linné - Årsmöte 2013

×