GöteborgsLiberalen nr 3 2010

2,454 views

Published on

GöteborgsLiberalen är folkpartiet liberalernas medlemstidning i Göteborg och ges ut sex gånger per år till alla medlemmar.

Folkpartiet.se/GL
goteborgsliberalen.blogspot.com

Published in: News & Politics, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GöteborgsLiberalen nr 3 2010

 1. 1. Liberalen Göteborgs Årgång: 69 Nummer: 3 - 2010 Alliansen är redo att ta över Göteborg Bertil Hansson, Jan Björklund och Lars Leijonborg minns Ingrid Segerstedt Wiberg Argumenttips inför valrörelsen - skola och äldrefrågor! GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 1 2010-06-16 16:07:46
 2. 2. Ledare Du kan skriva historia. Vi kan vinna valet! Sedan oppositionen presenterade sin budget i maj har opinionsvindarna vänt. Jag är nu helt övertygad om att vi kan vinna valet på alla tre nivåer, om du, jag och alla andra folkpartister ligger i fram till september. Nu gäller det att föra ut Folkpartiets politik och lyfta fram de uppenbara bristerna hos vänsterblocket. Konsekvenserna av vänsterpartiernas politik har därför införa en allmän arbetslöshetsförsäkring, nu äntligen blivit tydlig. Låt mig peka på några: precis som sjukförsäkringen. • Kilometerskatt på transporter slår mot närings- Manifestet innehåller förslag för att göra Sverige livet och leder till ökade konsumentpriser på all till ett skatteparadis för kunskap: skatterabatt mat. ”Det om något är en pensionärsskatt”, sade för forskning och utveckling, riskkapitalavdrag, Jan Björklund på Folkpartiets partiråd i Uppsala förenklad expertskatt och borttagande av värn- sista maj. skatten. För att underlätta företagande föreslås minskat regelkrångel, sänkt arbetsgivaravgift och • Ungdomsskatt gör det dubbelt så dyrt för arbets- moderniserad arbetsrätt. Anställdas kompetens givare att anställa en ung under 26. Det är unga bör få väga tyngre vid personalneddragningar. som får betala för de utlovade höjda bidragsnivå- Om inte parterna kommer överens om det snart, erna i a-kassan. pekar valmanifestet på lagstiftning för att öka undantaget i turordningsreglerna i LAS till fyra • Utrikespolitisk målsättning att USA ska dra hem personer. all militär personal utomlands. Vanvettigt för Syd- korea, Island och världens alla demokratier! Du är en viktig ambassadör för Folkpartiet i dina kontakter med vänner och arbetskamrater. Det är inte på att kritisera andra, utan framförallt Behöver du mer om information om valmanifestet genom att föra ut Folkpartiets visioner för framti- titta gärna på hemsidan eller delta i en utbild- den som vi vinner människors förtroende. ningskväll i augusti. Tillsammans kan vi skriva På partirådet, som sammankallas de år Lands- historia och vinna valet! Tills dess, ha en skön mötet inte äger rum, tog Folkpartiet beslut om sommar! den grundläggande delen i vårt valmanifest: ett program för jobb och tillväxt. Ytterligare delar i Cecilia Wigström valmanifestet antas av partistyrelsen i augusti. Länsförbundsordförande cecilia.wigstrom@riksdagen.se De senaste åren har handlat mycket om krishante- ring, men i programmet lyfter vi blicken och pekar på vad som behövs för att säkra Sveriges tillväxt i en framtid som är alltmer globaliserad. Arbetslösheten bland unga måste bekämpas genom en skola i världsklass och en ny satsning på lärlingsjobb även utanför skolväsendet, upp till 23 års ålder. Lärlingsjobb i Tyskland och Danmark är en viktig förklaring till varför de har fler unga i jobb. Lönerna ska vara lägre och kommas överens om av parterna på arbetsmarknaden. Det är bättre att ha ett arbete med lägre lön än att gå sysslolös med socialbidrag. Över en miljon svenskar står utan a-kassa och socialt skyddsnät. Därmed förfelas tanken med ar- betslöshetsförsäkringen, nämligen att riskerna för arbetslöshet ska delas av många för att kostnaden för var och en ska bli så liten som möjligt. Vi vill 2 GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 2 2010-06-16 16:07:47
 3. 3. Göteborgs Redaktionen Liberalen Organ för folkpartiet liberalerna Göteborg Innehåll i GöteborgsLiberalen nr 3 - 2010 Nyheter 4-6 Ansvarig utgivare: Till minne av ISW 7-8 Cecilia Wigström Anmäl intresse för politiska uppdrag 9 Debatt 15 Kalendarium: Kalendarium 16 Katarina Thortstensson Redaktionen: Redaktören har ordet Cecilia Wigström, Anders Jonell, Ingrid Segerstedt Wiberg har lämnat oss Pär Gustafsson, Rolf Hyringe och Ingrid representerade folkpartiet liberalerna i riksdagen under Lennart Staberg åren 1958-1973 för Göteborgs valkrets. Hon var bland annat ledamot av konstitutionsutskottet under ett decennium. Hon Redaktör och redigering: lämnade partiet 1999 - men hittade tillbaka igen. Hon motio- Pär Gustafsson, nerade så sent som till Landsmötet i Göteborg 2005 tillsammans 0761-450110, gustafsson@liberal.se med vännen Bertil Hansson i flyktingfrågan – som var den fråga som låg henne varmast om hjärtat. I det här numret skriver Bertil Omslagsfoto: om sina minnen och om hennes sista gärning i partiet. Även Jan Pär Gustafsson Björklund och Lars Leijonborg minns ISW. Hon var en sann stridbar liberal kämpe för mänskliga rättigheter, för fred och mot rasism. Adress: Hon var också, precis som sin far, en ledande skribent och Sten Sturegatan 42, publicist. Hennes livslånga kamp för frihet intar nu en stolt plats i 412 52 Göteborg vår historia. Ingrid lämnar ett stort tomrum efter sig och Göteborgsliberalismen har förlorat en gigant. E-post: gbgliberalen@liberal.se Tack för era bidrag I förra numret uppmanade jag och Cecilia Wigström er medlem- Webb: www.folkpartiet.se/GL mar att skänka pengar till valfonden. Gensvaret har varit stort och vi vill passa på att tacka för inkomna bidrag samt uppmana fler att Blogg: göra detsamma. Vid publicering har det inkommit drygt goteborgsliberalen.blogspot.com 15 000 kronor. Små som stora belopp gör skillnad i det kommande valarbetet! Telefon: 031-20 32 30 Opionsvindarna har vänt! I SCB:s stora mätning skilde det bara en procent mellan blocken Telefax: i Göteborg till den nuvarande minoritetens fördel och då ska ni 031-20 32 20 veta att en stor del av undersökningen genomfördes innan de rödgröna presenterade sin politik. Jag är och har alltid varit en Tryck: optimist och meddelar här med att vi kommer få ett maktskifte i Mediagraphic fullmäktige. Men vägen dit är lång och därför behövs varje insats fram tills att vallokalerna stänger söndagen den 19 september. Upplaga: Några tips på vägen får ni från Jan Björklund och Barbro Wester- 1 000 ex holm lite längre fram i tidningen. Varje författare står för sina åsikter när de framförs i GL. Dessa behöver Till sist vill redaktionen önska alla en glad sommar. GöteborgsLiberalen inte nödvändigtvis återspegla partiets är tillbaka i mitten av augusti med ett specialnummer inför valet. åsikter eller politiska program. Skriv gärna i GöteborgsLiberalen. Pär Gustafsson Redaktör, gustafsson@liberal.se Skicka in material till redaktionen på ovanstående adresser. Max 2500 tecken. Redaktionen ansvarar ej Ge ett bidrag till Folkpartiets för material som inte beställts och redaktionen förbehåller sig rätten att valrörelse i Göteborg! redigera och korta insända bidrag. Valkampanj med valstuga, affischer, broschyrer och annonser Stoppdatum GL nr 4 - 2010: kostar. Folkpartiet liberalerna i Göteborg tar tacksamt emot 9 augusti (valnummer) stora som små bidrag till valfonden. Bidrar gör du genom att sätta in en summa på Plusgirokonto 2 54 94-6. gl juni.indd 3 2010-06-16 16:07:47
 4. 4. NYHETER Helene presenterade budgeten I slutet av maj presenterade de fyra Allianspartierna i Göteborg sina respektive budgetar på en gemensam presskonferens på stadshuset. Det finns en bred samsyn på hur skattemedlen ska fördelas och hur göteborgarna ska få ökad valfrihet i vardagen. Folkpartiet liberalerna och Alliansen är redo att ta över Göteborg. – Vi tror på den enskilda människan försörjningsstöd blir det än viktigare och förtroendet för den enskildes att skattebetalarnas pengar också kraft. Politikens främsta uppgift är används på bästa sätt. Genom att skapa förutsättningar för initiativ minskad SDN-organisation, och alternativ. Vår budget prioriterar effektiviseringar och konkurrens- skolan och omsorgen av våra äldre, utsättning får vi finansiellt utrymme säger Helene Odenjung (FP) i en för en oförändrad skatt och kan kommentar. genomföra vikiga satsningar, fortsätter Helene Odenjung (FP). – Vi ger göteborgarna valfrihet och rättvisa. Vi öronmärker resurserna – Vi vill utveckla Göteborg till för förskolan, grundskolan och hem- Sveriges ledande kunskapsstad. tjänsten. Göteborgarna får valuta för Fokus i folkpartiets budget är skolan sina skattepengar och får själva göra och omsorgen om våra medborga- egna val hela livet, fortsätter Helene re. Göteborg ska präglas av initiativ Odenjung (FP). och alternativ. Ett Göteborg där Kommunalråden Carina Liljesand, (KD) Jan mångfald ses som en styrka, avslu- Hallberg (M) och Helene Odenjung samt Fortfande ansträngd ekonomi tar Helene. Anders Flanking (C) var på gott humör på – I en ekonomiskt ansträngd situa- presskonferensen. tion med minskade skatteintäkter Pär Gustafsson och ökade kostnader för FP-satsningar i budgeten: * Resurserna till förskolan och * En stadsarkitekt införs. skolan öronmärks. 200 Mkr satsas på kvalité i ett förskolelyft, mindre * Spetsutbildningar med särskilda barngrupper och en kögaranti inträdesprov, sk Nobelklasser, införs införs. på grundskolan och antalet platser på gymnasiet ökar. * En satsning på jobb- och Gymnasieskolans eleversättning integration om 100 Mkr införs för höjs med 30 Mkr, för att ytterligare att bekämpa utanförskapet med höja kvalitén. bl a lärlingsjobb och praktikplatser. * Vi inför 1-till-1-system (en dator till * En parboendegaranti och äldre- varje elev) i Göteborgs stad som ett ombudsman införs, tillsammans pedagogiskt hjälpmedel med start med en satsning på utveckling av i årskurs sju och ger alla elever ett boenden för äldre om 30 Mkr. årligt besök på Universeum. Du kan se hela presskonferensen i efterhand på webben! Besök http://bambuser.com/channel/AlliansenGBG GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 4 2010-06-16 16:07:47
 5. 5. NYHETER Folkpartiet på TUR Foto: Katarina Thorstensson Årets TUR-mässa blev som vanligt gick runt bland Sverigehallens alla montrar och bad om synpunkter på en stor framgång - inte minst för turistnäringen. Folkpartiet! Jo, du läste rätt, folkpartiet var där. I montern stod under tiden flera fp-medlemmar för att svara på Folkpartiet var det enda partiet som frågor från förbipasserande. De två Mikael lämnar över till Ann Catrine deltog och det första någonsin. Vi sista dagarna var mässan öppen för var där för att få in synpunkter som allmänheten och då blev det natur- ligtvis också allmänna samtal om Ann Catrine ersätter kan omsättas i ett turistprogram. Det är Liselott Hagberg, riksdagsle- politik. Det märktes att människor är Mikael i kommunstyrelsen damot, som ska komponera detta. medvetna om att det är valår. Trots att vårt deltagande kom till Ett enigt medlemsmöte beslutade Och synpunkter har vi fått, alla var glada att få dela med sig av tankar stånd med mycket kort varsel kunde att välja Ann Catrine Fogelgren till ny kring detta som man arbetar dag- vi bemanna montern under 4 dagar ersättare i kommunstyrelsen under från 9-18. Vi fick också god hjälp ligen med. Det finns en fantastisk av expeditionen med material och den resterande mandatperioden. Ann kreativitet hos människor för att Catrine ersätter Mikael Janson som hitta nya evenemang som kan locka rundringning till medlemmarna. Bra oss till just deras hembygd. Den jobbat av alla som ställde upp! flyttar till Bryssel. kreativiteten ska vi ta vara på och på alla sätt underlätta för dem som har Vi har ju ambitionen att vinna mak- – Jag är oerhört glad över medlem- företag. ten i Göteborg och då är det viktigt marnas förtroende och det är ett att vi är där människor finns och att spännande uppdrag som väntar. Genom vår egen kreativa kraft Mi- vi använder våra två öron mer än Det är fantastiskt att få arbeta med chelle Winkel fick vi en monter och munnen. Det gjorde vi verkligen på politik på heltid och den kommande det var en stor monter. Anita Bro- TUR-mässan. valrörelsen blir en bra start och dén, riksdagsledamot, höll ihop det utmaning för mitt förtroende- hela och Liselott, Anita och Michelle Berit Krantz uppdrag. Jag vill vara med och ta över makten i Göteborg den tredje söndagen i september, säger Ann På gång i Folkpartiet Örgyte-Härlanda Catrine Fogelgren. Folkpartiet i Örgyte-Härlanda Sista veckan innan valet, eller 13-21 – Utgångspunkten för mitt arbete september, kommer drygt tio per- kommer vara stadsbyggnads- laddar inför valet och flera soner, som på olika sätt medverkat frågorna – men jag kommer att aktiviteter är inplanerade. i det arbete stadsdelsföreningen fortsätta det arbetet som Mikael bedrivit i Östeuropa, att komma till Janson drivit på det sociala om- Vi har sedan i vintras tagit fram ett Göteborg och Örgyte-Härlanda. rådet. Arbetet för personer med lokalt valprogram i vilket vi presen- funktionsnedsättning och äldres terar de lokala frågor vi tycker är Deltagarna kommer bl.a. från Kirgi- rättigheter är områden där det fort- extra viktiga och som vi bedömer zistan, Georgien, Ukraina, Moldavien farande finns mycket att göra för att är intressant för de boende i våra och Serbien. Ett av huvudskälen är öka valfriheten, återupprätta två stadsdelar. Vi kommer att låta att de praktiskt och på plats nära värdigheten och underlätta vard- trycka det på tryckeri för att uppnå kan studera hur vi lokalt bedriver en agen för den enskilde, avslutar Ann bästa möjliga kvalitet. Ni kommer valrörelse. De skall också få möjlig- Catrine. att kunna se det via en länk på vår het att delta i kampanjarbetet för hemsida! Vi planerar även att ta några av våra toppkandidater under Fakta om Ann Catrine Fogelgren fram en enklare youtube-film med några dagar. Ann Catrine är utbildad socionom, inslag från det lokala programmet. bor i Linnéstaden och är 56 år. Hon Även detta kommer att finnas på vår Robert Hörnquist är ledamot av fullmäktige sedan hemsida. Besök oss på http://www. Göran Thomte 2002 samt ledamot i Byggands- folkpartiet.se/orgryteharlanda nämnden och i Göteborgsoperans styrelse. GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 5 2010-06-16 16:07:48
 6. 6. Till minne av Bertil Hansson minns Ingrid Segerstedt Wiberg Eftersom olika levnadstecknare har skilda uppfattning om relationerna mellan Ingrid Segerstedt Wiberg och Folkpartiet, är jag angelägen att redovisa samtalen mellan Ingrid och mig i samband med återinträdet i partiet inför hennes underskrift av vår motion om flyktingfrågan till partiets landsmöte 200. Frågan om när och varför Ingrid tisk – men som tillägger att det allt lämnade partiet nämnes olika av överskuggande intresset först och skilda skribenter. I GP den 23 maj sist var flyktingfrågan. skriver Britt-Marie Mattson utan tidsangivelse att ”de i hennes tycke Segerstedt-Wiberg agerade under förändrade grundvärderingarna i Påskuppropet Folkpartiet gjorde att hon slutade Vintern 2004-2005 genomfördes av betala medlemsavgiften”. Samma kyrkor och andra folkrörelser den dag skriver Dan Nilsson i SvD: ”Hon unika opinionsyttringen genom det lämnade partiet 1999. Anledningen s.k Påskuppropet (ofta benämnt var att FP tagit ställning för svenskt Påskupproret), som med hundratu- Nato-medlemskap”. Foto: Göran Olofsson , GU sentals namnunderskrifter proteste- rade mot den allt hårdare hållning Starkt levande minne av som svensk flyktingpolitik vid den Torgny Segerstedt tiden bedrev. Vi folkpartister från Som ung studerande, politiskt Göteborg krävde att den liberala engagerad från början av 193-talet, riksdagsgruppen inte borde tveka alltså sedan över sjuttifem år att backa upp Påskuppropet och tillbaka, nåddes jag tidigt av den Ingrid Segerstedt-Wiberg agerade djärva kampen mot nazism som kraftigt i den riktningen. Torgny Segerstedt drev genom senare har varit långt Handelstidningen. Jag är kanske ifrån human och rättssäker. Riksdagsmajoritetens avvisning av en av de äldsta nu levande göte- Asylrätten har drastiskt urholkats amnesti för de apatiska flykting- borgare som har starkt och levande genom myndigheternas till- barnen var upprepade samtal för minne av Torgny Segerstedt. Jag lämpning av en ständigt glidande henne och mig på äldreboendet på kommer alltid att minnas våra praxis, präglad av en alltför hårdare Änggårdsbacken, där hon fick leva personliga samtal torsdagen 25 maj hållning. Riksdagsmajoritetens, de sista tiotal åren. Vi resonerade och fredagen den 26 maj 1939. Och (socialdemokraterna och modera- och pratade och började arbete på när Ingrid Segerstedt-Wiberg och ternas) avvisning av amnesti för de den motion id Folkpartiets lands- jag så småningom råkades i arbetet apatiska flyktingbarnen blev den möte i augusti 2005 som vi hop- för liberalismen och Fp blev det för tragiska kulmen ett skeende som pades att FP-Gbg skulle ta som sin mig en oerhört berikande erfaren- bekräftade det totala haveriet för egen. Men ett problem var inte löst het i partiets verksamhet, där jag den hittills förda flyktingpolitiken. och jag måste påminna: var ordförande i FP Göteborg 1960- Den i sin värdiga omfattning unika 1965 och sedermera kommunal- opinionsyttringen genom – Du är inte medlem av partiet sedan och rikspolitiker. Påskuppropet med de hundra- några år, och bara medlemmar kan tusental namnunderskrifterna skriva på motioner. Som pensionär blev jag 2004 åter från kyrkor och andra folkrörelser – Då går jag med i Folkpartiet för några år styrelseledamot för FP- välkomnade av folkpartiet och bör på nytt, denna fråga är den vikigaste. Göteborg. Vid den tiden hade ISW kunna ge ett folkligt i arbetet för en (ofta använd signatur), slutat att återupprättad flyktingpolitik som Fp-Gbg tog vår motion till folk- betala medlemsavgiften och ville en del av en ny integrations politik. partiet landsmöte, partiets högsta inte ens vara passiv medlem. När organ, med över 200 deltagare. och varför detta hände finns det Landsmötet gjorde enhälligt föl- Så talade Ingrid Segerstedt Wiberg olika förklaringar till. Men hon blev jande uttalande med rubriken från 2005. Hon som alltid talade i klartext åter medlem i FP 2004 eller 2005. vår motion: Om återupprättelse av – och ur hjärtat. Orsaken kan förstås av en annan den svenska flyktingpolitiken. levnadstecknare som beskrivit hen- Bertil Hansson nes mycket mångsidiga journalis- ”Den flyktingpolitik som förts under Fd statsråd GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 6 2010-06-16 16:07:49
 7. 7. Till minne av Hon har varit en stor inspirationskälla Hennes namn kommer att leva Hennes arbete för flyktingar Ingrid Segerstedt Wiberg stod alltid startade 1934. Hon var aktiv i upp för sina åsikter och värderingar som föredöme och inspiration. Svenska FN-förbundet och i Inter- även när det blåste kallt. Hon har nationella kvinnoförbundet för fred varit en stor inspirationskälla för En stor liberal har gått ur tiden. och frihet. Hon medarbetare i liberaler i många generationer. Hon Ingrid Segerstedt Wiberg avled Göteborgs-Tidningen 1949-1955 var den första som fick Karl Sta- den 21 maj, 98 år gammal. I två och i Göteborgs-Posten 1955-1976 . aff-plaketten i stort guld. Liberala omgångar var hon aktiv som liberal ungdomsförbundet instiftade ett politiker: på 50- och 60- I riksdagen engagerade sig flyktingpris i Ingrid Segerstedt Wi- talen som riksdagsledamot för Ingrid särskilt i invandrar- och bergs namn 2007. Det första priset folkpartiet och på 1980-talet biståndspolitiken samt i kultur och tilldelades Ingrid själv för hennes som ledamot av partistyrelsen. utbildningsfrågor. Hon var ledande arbete för mänskliga rättigheter. Hon upprätthöll sina liberala nät- i kampen mot svenska atomvapen. verk livet ut och fortsatte att betyda Hon skrev också kåserier om När Ingrids livsgärning för humanism mycket för svensk liberalism. riksdagsarbetet under vinjetten och tolerans nu ska föras vidare av an- Gossen Ruda. Ingrid hade egent- dra kommer hennes namn att leva som Hon föddes i Lund 1911 och var bo- ligen lämnat partipolitiken sedan satt i Göteborg sedan 1917. Där var föredöme och inspiration. länge när hon efter valet 1982 val- hon verksam som flyktingkurator, des in i Folkpartiets styrelse. journalist och författare. Hon satt i Jan Björklund Där blev hon en tung ideologisk Lars Leijonborg riksdagen för Folkpartiet 1958-70. röst i många diskussioner. Ingrid var dotter till den legendaris- ke huvudredaktören för Handelstid- Hon var kritisk till landsmötets ningen Torgny Segerstedt. I mer än beslut att Sverige borde bli NATO- ett halvsekel var hon ledande i kam- medlem och lämnade Folkpartiet pen för en humanitär flyktingpolitik 1999, men återinträdde och internationellt samarbete. som partimedlem några år senare. Hon har varit övervakad av Säpo och hotad till livet av nynazister. Barbro Westerholms fem tips på äldrefrågor 1 Skärp lagen mot åldersdiskri- minering så att den inte bara gäller arbetslivet utan också alla andra områden i samhällslivet 4 Stoppa sjukvårdskarusellen för de mest jsuka äldre. Husläkaren och distrikts- som varor, tjänster, hälso- och sjukvård samt omsorg. sköterskan ska samordna all deras vård och omsorg. 2 Se äldre som en resurs och ta vara på deras kompetens i arbetslivet. Utred möjligheten Vårdgivare ska kunna erbjuda sjukvård, hemtjänst och äldreboenden i en och samma att sanna kvar i arbetslivet efter organisation. 67 års ålder. 3 Äldre ska ha valfrihet och självbestämmande när det 5 En nationell handlings- Foto: Peter Knutsson gäller stöd och service, hälso- och plan måste utformas sjukvård, omsorg och tillgång till mot våld och övergrepp trygghetsboende och vård- och mot äldre. omsorgsboende. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans om de vill även när den ena behöver flytta till äldreboende. GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 7 2010-06-16 16:07:49
 8. 8. Folkpartiet Liberalerna i Göteborg Nomineringskommittén juni 2010 Dags att anmäla intresse för politiska uppdrag 2011 – 2014 Efter valet den 19 september ska nomineringskommittén (NK), på uppdrag av årsmötet, lämna förslag till bemanning avseende uppdrag för Folkpartiet inom Göteborgs kommun. För folkpartiförbunden inom Västra Götalandsregionen finns en särskild nomineringskommitté, som NK i Göteborg samarbetar med. I första steget avgör valutgången hur många mandat folkpartiet får nästa mandatperiod. Det andra steget är att företrädare för de olika partierna i Göteborg resp. regionen förhandlar om hur uppdragen ska fördelas mellan partierna mot bakgrund av valutgången. Det brukar ta några veckor. Först i början av oktober vet vi vilka uppdrag som blir aktuella för folkpartister i Göteborg. Då kan nomineringskommitteerna på allvar börja göra sina förslag till bemanning av uppdragen. Kommittéernas förslag föreläggs ett medlemsmöte i november i Göteborg (gällande uppdrag under kommunfullmäktige) resp. ett regionmöte för folkpartister i Västra Götalandsregionen (gällande uppdrag under regionfullmäktige). Posterna som kommunalråd resp. regionråd hanteras för sig något tidigare. De skall utses av resp. fullmäktigeförsamling i november. Det innebär att NK först lägger sina förslag avseende råden, vilka sedan behandlas på ett särskilt medlemsmöte i Göteborg resp. regionen under oktober månad. Alla uppdrag omprövas inför den nya mandatperioden. Det är således inte självklart att den som nu innehar ett uppdrag fortsätter under nästa mandatperiod. Antalet uppdrag kan öka eller minska och förhandlingarna kan ge oss en annan bemanning. Vi vill att du som är intresserad av uppdrag inom kommunen eller regionen under nästa mandat- period redan nu anmäler ditt intresse till oss. Någon garanti att därmed få det uppdrag du helst önskar, kan vi naturligtvis inte lämna däremot underlättar det vårt uppdrag. Markera på följande sidor dina intresseområden och prioritera dem (1,2,3 o.s.v.) Du får gärna precisera dina intressen och lämna kommentarer. Vi tar naturligtvis ytterligare kontakter efter valet. Klipp ut sidan 9-10 enligt markeringen och skicka det med brev till nomineringskommittén, senast den 16 augusti 2010 (via adressen Sten Sturegetan 42 412 52 Göteborg) alternativt lämna in talongen på partiexpeditionen. För nomineringskommittén Kerstin Sjöås, sammankallande gl juni.indd 8 2010-06-16 16:07:49
 9. 9. Namn……………………………………………………………………………………………. Tel. ……………………….... E-post………………………………………………………… Mobil…………………………..Postadress………………………………………………….. Mina intresseområden inom GÖTEBORGS KOMMUN Prioritera gärna 1,2,3 o.s.v.  ÖVERGRIPANDE Ex. Business Region Gbg. GKF Upphandlingsbolaget Framtiden Kommunleasing Got Event Stadsrevisionen  STADSDELSNÄMND  FRITID-NATUR-KULTUR Ex. Grefab Kulturnämnden Parknämnden Idrottsnämnden Liseberg Stadsteatern  MILJÖ-SKYDD-TEKNISK FÖRSÖRJNING Ex. Gatubolaget Göteborg Energi Renova Gryaab Kretsloppsnämnden Räddningstjänsten Göteborg Vatten Miljönämnden  NÄMNDEMÄN - MEDB.-VITTNEN Göteborgs Tingsrätt  SOCIALA FRÅGOR Ex. Social resursnämnd Handikapprådet Pensionärsrådet  STADSPLANER – FASTIGHET - TRAFIK Ex. Bostadsbolagen Göteborgs Hamn Parknämnden Byggnadsnämnden Higab Spårvägen Fastighetsnämnden LFF Trafiknämnden Färdtjänstnämnden Medichus Älvstranden  UTBILDNING Ex. Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden  STIFTELSER – FONDER, där fullm. utser ledamöter  ANNAN VERKSAMHET Ex. Arkivnämnden Borgerlig vigselför. Konsumentnämnden Arvodesberedningen Göta Lejon Samordningsförbund Borgerlig begravningsför.  Jag vill i första hand behålla mitt (mina) nuvarande uppdrag (x) KOMMENTARER________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ gl juni.indd 9 2010-06-16 16:07:49
 10. 10. Namn……………………………………………………………………………………………. Tel. ……………………….... E-post………………………………………………………… Mobil…………………………..Postadress………………………………………………….. Mina intresseområden inom VÄSTRA GÖTALAND Prioritera gärna 1,2,3 o.s.v. Att observera: Nedanstående uppdrag fördelas inom hela regionen.  FONDER – STIFTELSER  HÄLSA Ex. Angereds Närsjukhus Handikappkommittén Kungälv-Fröl. sjukh. Folkhälsokommittén Hälso o sjukvårdsn. Sahlgrenska  KULTUR - UTBILDNING Ex. Agnesbergs folkhögskola Göteborgsoperan Kulturnämnden Göteborgs Folkhögskola Göteborgs symfoniker  MARK-MILJÖ Fastighetsnämnden Miljönämnden  NÄMNDEMÄN Ex. Kammarrätten Hovrätten Fastighetsdomstol Förvaltningsdomstolen (fd Länsrätten)  TRAFIK Västtrafik  UTVECKLING Regionutvecklingsnämnden  ANNAN VERKSAMHET Ex. Arkivnämnden Revisionskollegium Skattenämnd Botaniska Trädg Servicenämnden Övervakningsnämnden Etikkommittén  UPPDRAG INOM ANDRA ORGANISATIONER Ex. Polisstyrelsen Polisnämnd Etikprövningsnämnd Djurförsöksetisk nämnd  Jag vill i första hand behålla mitt (mina) nuvarande uppdrag (x) KOMMENTARER________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ gl juni.indd 10 2010-06-16 16:07:50
 11. 11. Jan Björklunds fem tips på skolfrågor 1 Höj läraryrkets status. Lärarna är skolans 4 Renässans för yrkes- utbildningen. Sverige behöver fler duktiga viktigaste resurs. Vi inför en lärarlegitimation och höjer yrkesmän och yrkes- kraven på lärarutbildningen. kvinnor. Därför har vi förbättrat yrkes- programmen på gymna- 2 Tidigare betyg. Elever som halkar efter ska få stöd i tid - därför inför siet, skapat en yrkeshög- skola och storsatsat på yrkesvux. vi tidigare betyg och fler steg i betygsskalan så att informationen blir tydligare. 5 Mer trygghet i skolan. Det är alltid eleverna som har svå- rast för skolarbetet som förlorar när det är stökigt i klassrummet. Vi har gett lärarna rätt att flytta 3 Lärlingsutbildning för fler. mobbare, satsat 45 miljoner kr Foto: Kristian Pohl Det är bättre att lära sig för att förebygga mobbning ett yrke på en arbetsplats än i och inrättat en jämställdhets- skolan. Vi vill satsa en miljard delegation. kronor på lärlingsplatser i gymnasiet och komvux. Finns att köpa på partiexpeditionen! gl juni.indd 11 2010-06-16 16:07:51
 12. 12. Kampanj i bilder Sabuni invigde Hammarkullefestivalen Foto: Kent Wetterskog Det gick inte att missa Folkpartiet Göteborg som fanns på plats under Hammarkullefestivalen och festivalen invigdes i år av integrationsminister Nyamko Sabuni. I det utsmyckade FP-tältet pratades det politik och bjöds det bland annat på ansiktsmålning och ballonger. Liberaler firade nationaldagen i Slottsskogen Foto: Ann-Christin Nilsson I samband med nationaldagsfirandet i Slottskogen kampanjade FP Göteborg och det delades ut tusentals ballonger varav flera hamnade i tv-sändningarna. 2 GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 12 2010-06-16 16:07:53
 13. 13. Kampanj i bilder Folkpartiet promenerade i regnbågens färger Foto: Pär Gustafsson Nyligen arrangerades HBT-festivalen (Homo, Bi- och transpersoner) i Göteborg och flera representanter från partiet deltog under festivalen. Dessutom gick folkpartiet först av alla partier i premiären av Regnbågspromenaden genom centrala stan. Liberala kvinnor konfererade om mat Foto: Kristina Bergström Den juni anordnade Liberala Kvinnor i Göteborgsområdet en konferens på temat “Maten på bordet” och den innehöll ett brett spektrum av föredrag men alla med utgångspunkt i mat och hur mat kan bli politik. Under dagen talade Marit Paulsen om mat både från ett jordbruksperspekt och från ett miljöperspektiv. Helena Holmberg berörde mat som en jämställdhetsfråga och inte minst från aspekten av behovet att handla med utvecklingsländer för att därigenom minska fattigdomen. Novotelkonferenserna med Liberala Kvinnor Göteborg som ansvariga har kommit att bli en årlig tradition även om temperaturen i år på konferensen steg med anledning av valet. GöteborgsLiberalen 3 - 200 3 gl juni.indd 13 2010-06-16 16:07:55
 14. 14. NYHETER Fotbollspelare sadlar om till politiker De fotbollsintresserade minns säkert Gustaf Andersson som spelade i IFK Göteborg och Västra Frölunda åren kring millennieskiftet. Han avslutade idrottskarriären i Helsingborgs IF och nu satsar han på politiken inom Folkpartiet. - Jag är nummer tolv på kommun- att de till synes skilda världarna har anledning att se upp. En kille som fullmäktigelistan och ska driva en flera likheter. fixat 58 fullträffar i allsvenskan och personvalskampanj, säger Gustaf spelat i landslaget vet hur man når som även är nummer åtta på riks- - Om laget eller partiet ska lyckas målet. dagslistan för Västra Skåne. gäller det att hålla ihop. Men det är många som konkurrerar internt, Elmer Eliasson Den 35-årige före detta anfallaren och det är bara elva som spelar på är populär både bland supportrarna planen och ett visst antal som får och i partiet. Han kom femma i plats på partilistorna. De som ham- Välkomna till provvalet till kommunen men mis- nar utanför måste stötta de utvalda, FP Liberalerna sade sedan en detalj. resonerar han. Linné-Majorna - Jag lämnade in de obligatoriska Gustaf är utvecklingschef inom registerutdragen från polisen och skolvärlden Varje onsdag träffas vi på kronofogden för sent. Efter diverse Gustaf är utbildad lärare och i Göte- Café Cava Linnégatan 41 turer slutade det med att jag flytta- borg jobbade han på Flatåsskolan. Ni får träffa personer från des ner till tolfte plats, förklarar Gus- Nu är han utvecklingschef i Skol- Riksdag, region och taf som aldrig insåg att det fanns staden som är en stor sammanslag- kommunfullmäktige. en hård deadline för dessa prickfria ning av fem kommunala gymnasier i papper. Den här mandatperioden Helsingborg med drygt 3000 elever. Vi kampanjar på Linnégatan har FP sex ordinarie platser och tre Som fritidspolitiker var han först i samband Caféträffarna. ersättare i Helsingborgs kommun. engagerad i Moderaterna, men kl.16.30-18.30 (vi har Med en framgångsrik kampanj förstod snart att liberalerna var rätt har han alltså en hygglig chans att sommaruppehåll,) parti för honom. Idag är han invald komma in i fullmäktige. Mer information kommer att i den lokala styrelsen och har gått två steg i utbildningen Framtidens finnas på vår hemsida och Gustaf har imponerande meriter ledare. på Facebook från tio år i elitfotbollen. Totalt - Jag gör absolut en seriös satsning spelade han 209 allsvenska matcher på politiken och mina hjärtefrågor Välkomna! och gjorde 58 mål. Säsongen 2006 är skolan, ungdomar och idrotten. vann han Svenska Cupen med Mina erfarenheter har gett mig www.folkpartiet.se/linne Helsingborg, och på meritlistan kompetens inom dessa områden, finns också en landskamp. påpekar han. - Det var 2001 och vi mötte Finland. Liberala seniorer Zlatan hade precis kommit med i Västra Skåne har ett mandat i riksda- landslaget och vi spelade tillsam- gen som innehas av Tina Acketoft. laddar inför mans de sista minuterna, minns Inför valet är hon tvåa på listan efter han. Tyvärr tvingades Gustaf sluta Torkild Strandberg. På frågan om valrörelsen med fotbollen när han drabbades Gustaf från sin åttonde plats tror att av en svår korsbandsskada för tre han har en realistisk chans att vinna Vi har spikat följande mån- år sedan. Men rehabiliteringen gick blir svaret en smula svävande. dagar för höstens möten: 30 bra och knät fungerar utan problem - Det är svårt att säga. Detta är min augusti, 4 oktober, 1 novem- idag. första valrörelse och jag vet inte hur ber och 6 december - alltid många kryss som krävs. Jag har kl 14. ALLA är välkomna! I Sverige är det sällsynt att kända heller inte funderat färdigt på hur Innehåll ännu okänt! Förslag idrottsprofiler ger sig in i politiken. min kampanj ska utformas, säger mottages tacksamt av Men i en del andra länder är det den gamle skyttekungen. Monica Påhlsson. inte ovanligt, och Gustaf har märkt Toppkandidaterna kanske har Monica Påhlsson GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 14 2010-06-16 16:07:55
 15. 15. Debatt Istället för en blogg: ”I muthärvans spår, den politiska dimensionen” Under våren har media uppmärksammat Bilderna som mötte oss i Uppdrag I samma stund när ordförande öpp- oegentligheter i samband med uppköp av granskning talade sitt tydliga språk. nade möte kunde man yrka på att Uniformerade vakter som bryskt vakterna återkallas och att dörrarna byggtjänster inom Göteborg stad. Några knuffar bort journalister. öppnas. inom den göteborgska gubbmaffian har på olika sätt berikats sig på skattebeta- Några dagar senare förklarade Demokrati och dess principer, bland larnas bekostnad. Nya regelverk tas fram, nämndens ordförande Helarna annat principen om det öppna nya kontroll åtgärder påkallas, man visar Nyhus (S) att åtgärden var riktad samhället, måste försvaras vid varje handlingskraft. Dessvärre kommer vi enbart mot Janne Josefsson för att tillfälle. Även om man sitter i op- andra journalister lyckades man position - eller kanske särskild då. aldrig att till 00% kunna skydda oss mot dribbla bort. Denna selektiva och Som politiker måste vi agera genom tjuvar. Nu är det en polissak att reda ut högst tvivelaktiga förhållningssätt att det sitter i ryggmärgen, att varje härvan och se till att rättsprocessen har till media verkar möta acceptans. gång när demokratiska principer sin gång. I vår liberala tidning NU berömde åsidosätts visa civilkurage och säga man Helena Nyhus som en klok ifrån. Men hela historian har också en an- sosse som kan hantera media. Är nan dimension som berör oss aktiva det dags att säga upp prenumera- Hur många demokratiprojket är inom politiken. tion? vi folkpartister inblandade i? I hur många länder lär vi ut demokrati? I samband med IOFF´s (Idrotts och Det svårt att inte bli besviken på Det kan vara dags att stanna upp föreningsförvaltningen) nämndsam- vara representanter i IOFF nämden. och se hur efterlever de demokra- manträde den 20 april, kallades det Ingen bland politikerna i nämnden tiska principerna hemma i Sverige? in vakter som skulle se till journalis- har reagerat på vidtagna åtgärder. ter och allmänhet inte tog några bil- Även om man är i opposition, i en Piotr Kiszkiel der. När mötet väl skulle börja låste minoritet, kunde man yrka på att dörrarna skulle öppnas och att sam- sig nämnden in i sammanträdesalen manträdet skulle hållas med enligt Åsikt? Skicka in en text till och ingen släptes in. Besökarna fös- tes bort av vakterna och principen nämndens reglemente och i den gbgliberalen@liberal.se om öppenhet hade fått ge vika för anda som vi inom fp har kämpat för politikernas rädsla att möta media. under lång tid. Turkiet och folkmorden Men just för att tyskarna öppet talar om folkmorden på judar, romer Population Activities, (UNFPA), FN:s befolkningsfond. Hur ser den och andra grupper, har försoning i fonden ut idag? Hur ser vår värld ut Den turkiska inställningen till vad viss mån kunnat ske och man har idag? som hände armenierna, assyrierna kunnat gå vidare. Det måste den och andra folkgrupper under första turkiska regeringen och det turkiska Möjlighet och tillgång till preventiv- världskriget är svårförståelig. Histo- folket också göra. medel och skydd är viktigt. Sexuellt rikerna är vad jag förstår tämligen överförbara sjukdomar är ett stort eniga. Fakta är oemotsägliga. 1,5 till John-Erik Janson problem i världen. Är det informa- 2 miljoner armenier, assyrier, syria- tion och kunskap om vår hälsa som ner och pontiska greker fördrevs saknas? Kan vi i folkpartiet göra från områden under den turkiska Vi blir allt fler... något? Vi borde stanna upp och regeringens kontroll. Att dödstalen Jag vill se en lösning på jordens prata om och föra en dialog om bland dessa grupper var höga, är väl befolkningsökning. Det är på tiden oss människor på vår jord. Det är de flesta överens om. De som lycka- att FN med UNESCO och flera tar sig vi själva som är problemet. Befolk- des fly, fick aldrig tillbaka sina hem. an uppgiften och därmed lyfter upp ningsökningen pågår och det är Det är väl ingen, som anklagar nu- det på bordet igen. Vad hände efter oroväckande. tida turkar för vad som hände, lika konferensen i Kairo år 1994? Redan lite som det är någon, som anklagar år 1966 inrättades en fond av och Ulla Palmgren nutida tyskar för nazisternas brott. med FN; United Nations Fund for GöteborgsLiberalen 3 - 200 gl juni.indd 15 2010-06-16 16:07:55
 16. 16. Kalendarium POSTTIDNING B Returadress: Folkpartiet liberalerna i Göteborg Sten Sturegatan 42 412 52 GÖTEBORG Kalendariet för Folkpartiet liberalerna i Göteborg För rättelser och kompletteringar - ring 03-20 32 30 eller e-posta till goteborg@liberal.se. Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller. Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg. Lokal nedan: Fp, Sten Sturegatan 2, om ej annat anges. Partiexpeditionen har semesterstängt måndag 28 juni stängt tom 19 juli Augusti söndag 8 Jan Björklunds sommartal på Marstrad, se annons måndag 9 Förbudsstyrelsen kl. 18.00 onsdag 12 Valledningens valutbildning del 1 lördag 14 Valledningens valutbildning del 2 samt avslutning med mat och mingel Under två dagar kommer valledningen i Göteborg att arrangera valutbildning med fokus på svar och argument kring vår politik. Lördagen avslutas med mat och mingel. Mer information och anmälan sker till partiexpeditionen. måndag 16 Integrationsnätverket kl. 18.30 måndag 16 FP Centrum kl. 18.00 torsdag 19 FP Örgryte-Härlanda kl. 18.30, Redbergsskolan tisdag 24 Kväll för nya medlemmar kl. 18.00 lördag 28 Valupptakt för FP Göteborg på Kungsportsplatsen söndag 29 Kampanj med SDF Linne-Majorna på Klippandagarna kl 10.30-15.00, plats ”Röda Sten” måndag 30 Liberala seniorer kl 14.00, se annons tisdag 31 Kväll för nya medlemmar kl. 18.00 Marstrandsdagen med Jan Björklund Söndagen den 8 augusti 2010, Marstrand Program 11.00 Aktiviteter på hamnplan 13.00 Jan Björklund talar på Societetshuset 14.00 ca Mingel 14.30 Räkfrossa, kaffe och kaka 275 kronor. Föranmälan till räkfrossan sker genom att senast måndagen den 2 augusti betala 275 kronor till Bank- giro 929-6716. Betalningsmottagare Folkpartiet Bohuslän. (kom ihåg att skriva ditt namn och e-postadress på talongen). Om du kommer med båt har vi reserverat plats som är skyltad Folkpartiet (till höger om färjan sett från fastlandssidan). Båtplats finns från kl. 18.00 lördag den 7 augusti till söndag den 8 augusti kl. 18.00. gl juni.indd 16 2010-06-16 16:07:55

×