Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2011

1,112 views

Published on

GöteborgsLiberalen är Folkpartiet i Göteborgs medlemstidning.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2011

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 70 | Nummer 2 / 2011 1. ROSIE ROTHSTEIN 2. LARS NORDSTRÖM 6. KERSTIN KEEN 3. HELENA HOLMBERG 7. ERIK FRISTEDT 4. MARIELLA OLSSON 8. JUDITH WIBERG 5. DANIEL ANDERSSON 9. OLLE ANDERSSON 10. SANDRA ISGREN Våra kandidater i Göteborg är redo!Nu börjar slaget om regionen - igen!
 2. 2. Ledare Demokrati - ett liberalt utvecklingsprojekt Tack för Ert förtroende! Att bli ordförande för vår partiförening är det finaste uppdraget en liberal kan få i Göteborg. När Ni läser detta nummer av Göteborgs Liberalen är det bara en månad kvar tills förtidsröstningen i omvalet till Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen ska börja. Omvalet är en seger för demokratin och rättsstaten. Det da och påverkan utanför vallokaler, dålig ordning i sjaskiga skickar ut en viktig signal om att varje röst räknas och är vallokaler, konstiga valsedlar i överflöd, det var bara några viktig. Det måste till en skärpning! Borttappade röster, reaktioner och frågor som vi fick förklara för våra gäster. röster lämnade genom bud som inte kom i valurnan i sam- Att hänvisa till den svenska traditioner räcker inte. Det band med röstningen, mm. Det kan inte accepteras. måste till en översyn av vallagen i alla aspekter och det Demokratiutvecklingen som kan uppnås redan är en ständigt pågående nu, i samband med omval process. De senaste va- “ Demokratiutvecklingen är en till regionen, är bättre lens utökade möjligheter ordning i samband med till förtidsröstning är en ständigt pågående process. “ rösträkningen. utmärkt utveckling. Att ta Många röster höjs för att vallokalerna dit människorna vistas ger mycket positiva ef- det är dags att se över det svenska vallagen. En av debat- fekter och spelar en stor roll i att valdeltagandet håller sig törerna är vår Cecilia Wigström och det är lätt att hålla på en hög nivå. Det finns dock mycket med henne och alla de som tycker att lagen skall ändras. kvar att göra och det gäller att vara vaksam för att inte stagnera och I en helt annan skala bevittnar vi nu hur demokratirörelser bli ”hemmablind”. spirar fram i arabvärlden. Kampen för demokrati, yt- trandefrihet, samlingsfrihet och för mänskliga rättigheter Ibland är det bra att få synpunk- stärker mig i min övertygelse att demokrati är ingent- ter och intryck utifrån. Under ing man får utan något som man måste vinna och sedan den sista valrörelsen dagligen försvara. Vi folkpartister har en lång tradition av hade Örgryte/ samarbete med nya demokratirörelser och därför känns Härlanda det extra glädjande för mig att se så många partivänner föreningen en som engagerar sig i den nordafrikanska utvecklingen. grupp poli- Vi måste stå på libyernas, tunisiernas, egyptiernas och tiker från alla de för demokrati kämpande folken. Stabilitet i Nor- flera länder dafrika är viktigt men inte på bekostnad att vi blundar för i det gamla övergrepp och terror. Det är vår plikt att alltid stå upp för Östeuropa den den liberala värdegrunden, den fria debatten och den på stud- demokratiska ordningen - oavsett om det handlar om 17 iebesök. borttappade röster eller om de grundläggande mänskliga Många fri- och rättigheterna. höjde på ögon- brynen inför det man fick se på valdagen. Piotr Kiszkiel Propagan- Länsförbundsordförande piotr.kiszkiel@folkpartiet.se2 GöteborgsLiberalen 2/2011
 3. 3. RedaktionDags för omval!Jag var på 50-årsuppvaktning av kommunalrådet Kristina Tharing (M) när min mobiltelefonbörjade ringa. Det var vår presschef som ringde från Valprövningsnämndens presskonferens.Beskedet var att det skulle bli omval till hela Västra Götalandsregionen och att det här skulle blien stor nyhet.Först trodde jag att det var ett skämt och var tvungen att fråga Valet kommer att handla om mobilisering av valarbetare ochigen, jag var inställd på att åka till Örebro och hjälpa till. Men om väljare. Folkpartiets väljare må vara otrogna från val tilljag fick samma svar. Strax därefter började övriga gästers val. Men en stor del av våra väljare går faktiskt och röstar,mobiltelefoner att ringa och plinga. även om det är ett omval till regionfullmäktige den 15 maj. Folkpartiet i Göteborgs regionpolitiker berättar längre fram Lika trogna röstare hittas inte och det ska vi använda. Ii tidningen att nyheten verkligen slog ner som en bomb, att statsvetenskapen brukar dessa beskrivas som ”mellanval”,det var oväntat och oförberett. Även jag var chockad. Det hör ett slags folkomröstningar om hur den sittande regeringeninte till vanligheterna att vi går till omval i Sverige på grund sköter sitt jobb. Alliansregeringen har gjort ett bra arbeteatt misstag, uppenbara fusk och slarvigheter. som vi kan vara stolta över, men det är vi som måste se till att Nu är det ett faktum och en seger för demokratin – men det blir ett regionval. Nu höjer vi valtemperaturen. Nu kavlarockså för regionen. Regionpolitiker brukar säga att regionen vi upp armarna och ge sig i kast med en ny valrör1else. Vi villär bortglömd och inte värderas på samma sätt som ett riks- mer!dagsval för ta ett exempel. Men nu har vi en andra chans attverkligen göra skillnad för liberala idéer i regionen. Nu gör viom och gör rätt. Pär GustafssonFölj regionvalet 15 majValrörelsen kommer bli kort och intensiv. Här är alla informationskanaler du behöver: www.folkpartiet.se/goteborg | omval2011.se | goteborgsliberalen.blogspot.com Folkpartiet Liberalerna Göteborg | Folkpartiet Liberalerna Västra GötalandWWW @FP_GBGFACEBOOKTWITTERGöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i GöteborgAnsvarig utgivare: E-post: Varje författare står för sina åsikter närPiotr Kiszkiel gbgliberalen@gmail.com de framförs i GL. Dessa behöver inte nödvändigtvis återspegla partiets åsik-Redaktör: Webb och blogg: ter eller politiska program.Pär Gustafsson, 0761-450110 www.folkpartiet.se/GL Skriv gärna i GöteborgsLiberalen.gustafsson@liberal.se goteborgsliberalen.blogspot.com Skicka in material till redaktionen på ovanstående adresser. Max 2500Redaktionssekreterare: Telefon: tecken.Sandra Isgren 031-719 90 60sandra.isgren@gmail.com Redaktionen ansvarar ej förmaterial Upplaga och tryck: som inte beställts och redaktionen för-Kalendarium: 1000 ex, Mediagraphic behåller sig rätten att redigera och kortaBjörn O Stenström insända bidrag. Omslagsbild:Adress: Sandra Isgren m.flSten Sturegatan 42,412 52 Göteborg GöteborgsLiberalen 2/2011 3
 4. 4. Nyheter Välbesökt årsmöte I början av mars samlades Folkpartiet i Göteborgs medlemmar för att under en onsdagskväll och merparten av en lördag behandla motioner, välja ny styrelse och fastslå valsedeln inför om- valet till regionfullmäktige. Dessutom fick medlemmarna höra EU-minister Birgitta Ohlsson tala. rsmötet inleddes sedvanligt Å med motionsbehandling och det fanns ett stort intresse från medlemmarna att delta när 20 motion- er skulle behandlas. De inkomna försla- gen behandlade allt från snöröjning till idéutveckling. Bland annat beslutade årsmötet att Folkpartiet i Göteborg ska ta fram, i Göteborgsliberalismens namn, ett politiskt idéprogram för de kom- mande åren, efter ett motionsförslafrån Monica Påhlsson. Under lördagen valdes en ny styrelse Kiszkiel vald till ny ordförande för föreningen, där Piotr Kiszkiel valdes till ny ordförande efter Cecilia Wigström, som avböjt omval. Även styrelsens vice ordförande Anders Wettergren tackade för sig och Mariella Olsson tog steget upp från styrelsen till det nya uppdraget som vice ordförande. Kristina Palmgren, Birgitta Ling-Frans- Joel Furvik tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson. son och Lennart Duell valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Under årsmötet avtackades ett flertal Ekström och Nordin fick utmärkelser personer för sina insatser i förenin- gens olika organ. Dessutom utsågs Per Ekström till årets liberala skribent och Lars Nordin till årets liberal. Årsmötet antog också en något up- pdaterad valsedel inför omvalet till regionfullmäktige den 15 maj och fick höra EU-minister Birgitta Ohlsson tala om omvärldens behov av ökad frihet. Ohlssons tal på årsmötet direktsän- des på internet och kan ses igen, för den som är intresserad på goteborgs- liberalen.blogspot.com. Pär Gustafsson4 GöteborgsLiberalen 2/2011
 5. 5. Nytt från Stadshuset text!Hallå där... Uppdatera dig på goteborgsliberalen.blogspot.com Maria Nilsson Alliansen: Inför studentrabatt i kollektivtrafiken KOLLEKTIVTRAFIK. Alliansen vill införa en studentrabatt inom kollektivtrafiken i Göteborg och välkomnar den spårvagnskam- Ny ordförande för Liberala kvinnor panjsomimorgongenomförsavGöteborgsförenadestudentkårer. - Vi vill införa en studentrabatt i kollektivtrafiken. Det är svårt att försvara att nära 10 000 studenter behöver betala mer än sina kurskamrater som är under 26 år. Att studera vi- dare är något ska uppmuntras oavsett var i livet man befinner I förra numret kunde du läsa om Liberala kvinnor i Göteborg- sig, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). sområdets årsmöte. Där valdes Maria Nilsson till ny ordförande. Maria är en 31 årig statsvetare och Östeuropa nörd som via bland annat, Kristinehamn, Lund och Ukraina bott i Göteborg i snart fyra år. Just nu vikarierar hon som Liberala Kvinnors INTEGRATION. Göteborg behöver en offensiv integrationsstrate- förbundssekretare i Stockholm. På fritiden är hon hängiven till Dags att ta ansvar för integrationen gi där arbetet samlas direkt under kommunstyrelsen i en poli- engelska kostymdramor som till Färjestads hockeylag. tisk styrgrupp. S, V och MP vill i stället flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska återkomma med en ut- Grattis till ditt nya uppdrag, hur känns det? värdering lagom till valet 2014. Det är som att lägga en våt filt Tusen tack, Det känns roligt, inspirerande och utmanande över stadens viktigaste framtidsutmaningar, skriver Helene Odenjung (FP) och Hampus Magnusson (M) på GP debatt. Vad kommer ni att göra den närmsta tiden? Just nu är det fokus på omvalet och den årliga Novotellkon- ferensen som i år har flyttats fram till september för att inte krocka med omvalet. Vi kommer också att ha ett seminarium Alliansen föreslår att mångkulturell under HBTQ festivalen tillsammans med HBT liberalerna bazar placeras centralt i Göteborg FÖRETAG. Alliansen i Göteborg har idag lämnat in ett yrkande i Byggnadsnämnden där de föreslår att nämnden ska utreda Vad ska ni göra under valrörelsen till regionen? var en mångkulturell bazar kan placeras i centrala Göteborg. Vi planerar att tillsammans med övriga Liberala Kvinnor i re- - Genom att placera bazaren centralt i staden kan vi skapa en gionen ta fram ett vykort med de frågor som vi vill driva i re- populär mötesplats som bidrar med både arbetstillfällen och gionen. Sedan kommer vi att stötta de kandidater, män såväl minskat utanförskap, säger Kjell Björkqvist (FP), 1:e vice ord- som kvinnor som driver våra frågor. förande i Byggnadsnämnden. En ESF-ansökan för ett projekt där en mångkulturell bazar är Hur kommer det att gå för Folkpartiet i omvalet till re­ huvudpunkten har tagits fram inom Göteborgs Stad. Ansökan gionen? ska nu behandlas av svenska ESF-rådet. Förebilder för bazaren Kan vi mobilisera oss, kommunicera och paketera vårt buds- finns i stora städer över hela världen, exempelvis i Istanbul och kap på ett sätt som når väljarna kan det går riktigt bra. Budapest. I bazaren ska både etablerade och nya företagare kunna sälja sina varor från olika delar av världen under samma Varför behövs Liberala kvinnor inom den liberala rörelsen? tak, med sikte på ett ökat entreprenörskap bland stadens in- Så länge det förekommer våld i nära relationer, så länge vandrare. våldtäktsmål läggs ned på grund av fördomar inom rätts- väsende, så länge kvinnor fortsätter att tjäna mindre och äga mindre, så länge det offentliga monopolet medverkar till att kvinnor inte startar och driver företag och så länge som DEMOKRATI. I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd Sverige fortfarande kan stärka jämställdhetsprofilen i utrikes Säkerställ valsystemet och åtgärda bristerna rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksam- och biståndspolitik precis så länge behöver Folkpartiet Lib- ma förfaranden. Det finns ingen anledning att ifrågasätta val- erala Kvinnor. systemets legitimitet, men det finns flera brister som gör att rättsäkerheten inte är tillräckligt god och dessa brister måste Hur når man er om man vill bli medlem eller komma på rättas till. Det är dags att säkerställa valsystemet och åtgärda era möten? bristerna. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Cecilia Wig- Nästa öppna styrelsemöte är den 18 april kl. 18.00 på expen. ström (FP) med anledning av omvalet i Västra Götalandsre- Vill du bli medlem och komma med på våra utskickslistor gionen på Newsmill. så maila Gunilla Nyberg stig.gunilla@home.se GöteborgsLiberalen 2/2011 5
 6. 6. Nytt från Stadshuset Uppdatera dig på goteborgsliberalen.blogspot.com Hallå där... Skydda barn från vanvård! VÅRD. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cecilia Wig- Roberto Svensson ström (FP) och Helene Odenjung (FP), att det tas fram kom- Omvald klubbordförande i Göteborg mungemensamma riktlinjer för hur Göteborgs stad hanterar och följer upp placerade barn samt att varje placerat barn får rätt till en ”egen” socialsekreterare. - I en del kommuner strävar socialtjänsten efter att varje barn Roberto Svensson är 27 år och precis omvald som klubb- ska ha ”sin” socialsekreterare och vi menar att det är ett ar- ordförande i Luf Göteborg. Roberto bor i city men har sitt betssätt som alla stadsdelsnämnder ska arbeta efter. Vi måste ursprung i Angered. Han gick med i LUF och FP för cirka 1,5 år säkerställa att redan utsatta barn får den trygghet och omsorg sedan, ett beslut han aldrig kommer att ångra. En lokalpatriot de behöver, säger Cecilia Wigström, 1:e vice ordförande i so- och mångsysslande entreprenör som alltid brinner för män- ciala resursnämnden (FP). niskans absoluta frihet. Vi får inte svika barnen. Det behövs systematiska rutiner och kontrollsystem för att på ett tidigt stadium förebygga risk för Grattis till ditt fortsatt förtroende, hur känns det? vanvård, ge stöd i skolarbetet i nära samarbete med elevhälsan - Tack så jättemycket. Otroligt roligt att få medlemmarna för- och främja barnets utveckling, avslutar Helene Odenjung, kom- troende ytterligare en gång och kanske är det bevis på att man munalråd (FP) gör något bra i Göteborg. Vad kommer ni i luf att göra den närmsta tiden? Göteborgarna får betala för sossarnas - Den närmsta tiden så blir det ju att mobilisera oss inför valet i KOLLEKTIVTRAFIK. S, MP och V har i en motion till regionful- enhetstaxa i kollektivtrafiken Maj. Men vi kommer som vanligt att ha våra vanliga aktiviteter lmäktige föreslagit införandet av enhetstaxa inom kollek- så som Café Liberal och andra medlemsträffar. Söndagen den tivttrafiken i Västra Götalandsregionen. Gert-Inge Anders- 3:e april så har vi i LUF väst valupptakt och valutbildning kl son, ordförande i regionstyrelsen (S), förordade nyligen 13.00-17.00. Där skall vi gå igenom vilka kampanjer det blir, att enhetstaxan borde hamna på 10 kronor per enkelresa. men även utbilda alla som vill delta i kampanjadet inför valet. - Förslaget innebär en minskning av intäkterna med minst en miljard kronor. Det kan enbart finansieras genom höjda bil- Hur kommer det att gå för Folkpartiet i omvalet till jettpriser i Göteborgsområdet eller via en skattehöjning med regionen? Hur vinner vi de unga väljarna? 40 öre eller genom kraftiga besparingar inom sjukvården. - Förhoppningsvis så tar vi minst tillbaka våra två mandat men Folkpartiet driver frågan att skapa ett prissystem som uppfat- med lite jävlar anamma så kanske vi även vi kan sno åt oss tas som både enkelt och rättvist. Vi uppfattar det nya förslaget ett till. För att nå de unga så tror jag att vi måste driva just vår som ett strävande tvärtemot den utveckling vi vill nå. Förslag- politik istället för alliansens då många unga idag inte riktigt et minskar intäkterna, samtidigt som det orättvist slår mot ser skillnaden. Göteborgsregionen och dem med månadskort, säger region- rådet Jonas Andersson (FP) i en kommentar. Varför behövs luf inom den liberala rörelsen? - De otröttliga LUF:arna kommer liksom förra valet spela en stor roll. Många unga väljare har lättare att identifiera sig med någon i deras åldergrupp många gånger och på skoldebatter och bokbord så syns och hörs vi alltid. Och som vanligt så är vi VÅRD. I ett utspel på GP debatt går vänsterpartisterna Sören Kvi- 84 vårdcentraler riskerar att försvinna! aldrig lata med att affischera, stå i valstugor och vara med på berg och Elsie Norberg till angrepp på den vård som bedrivs av pri- alla möjliga kampanjer. vata utförare. I artikeln menar skribenterna att det finns ett utbrett fusk avseende ersättning till privata utförare och att de vinster Hur kommer man i kontakt med er? som tas ut av företagen hotar vården och den svenska välfärden. - Vill man bli medlem så är det lättast att göra det på vår hem- - 60 nya vårdcentraler är det viktigaste resultatet av det sida www.luf.se. Vill man komma och träffa oss och kanske nya vårdvalet i Västra Götalandsregionen. Det har avsevärt se vad vi är för ena först så är man mer än välkommen att förstärkt medborgarnas tillgänglighet till primärvård. Dessa besöka oss på Café Liberal som vi har på torsdagar. Man kan nya vårdcentraler riskerar nu stängning med Vänsterpartiets även maila våran distriktschef på carl.ramberg@liberal.se om politik. Det sade Jonas Andersson, regionråd man har några frågor.6
 7. 7. NyheterPiotr Kiszkiel: Ny ordförande i FP GöteborgFolkpartiet i Göteborg har fått en ny länsförbundsordförande, Piotr Kiszkiel. För många medlemmar ärPiotr känd som en stridbar liberal med stort patos och stort europeiskt hjärta. Under flera år har han variten del av fullmäktigegruppen och folkpartiets ansikte i Härlanda som vice ordförande i stadsdelsnämn-den. Nu tar han över ordförandeklubban efter Cecilia Wigström. GöteborgsLiberalen har träffat honom. är fortfarande idag ett möjligheternas land!Grattis till ditt nya uppdrag, hur- Det känns väldigt bra! Jag är glad attkänns det? Piotr Kiszkieljag blev tillfrågad, att jag efter noga Hur kom det sig att du blevövervägande sa ja till uppdraget och - Det var ganska enkelt val. Jag är lib- medlem i folkpartiet?framför allt att jag fick årsmötets för- eral i själen och blev inspirerad av Per Piotr är i dag 1:e vice ordförande i SDNtroende. Ahlmark och ville vara en del av den Örgryte-Härlanda och ersättare i kommun- politiska kultur som han verkade inom. fullmäktige. Han är född och är uppvuxen Senare har jag inspirerats av och kunnat Vad har föreningen för utmaningar i den polska huvudstaden Warszawa och- På kort sikt är det omval i Västra samverka med stora liberaler som Peterpå kort och lång sikt enligt dig? flyttade till Sverige för över 30 år sedan. HanGötalands Regionen. Vi är mitt i en Schuciknk-Kool, Ingrid Segerstedt, har en socionomexamen från Göteborgs Uni-valkampanj och måste mobilisera alla Bengt Westerberg, Cecilia Malmström, versitet och arbetar sedan början av 80-taletkrafter och gå fram i valet! På lång sikt Kerstin Ekman... Listan kan göras lång. som tjänsteman inom Göteborgs Stad. Piotratt erövra makten i Göteborg! har även fått orden Polonia Restituta av Lech På årsmötet beslutades det att vi Walesa för hans insatser för Polens sak i Hur ska vi lyckas i omvalet till ska ta fram ett lokalt idéprogram,- Vi måste mobilisera alla medlemmar, - Jag tycker att det är väldigt viktigt! Sverige. Piotr var också under flera år ord-regionen? vad tycker du om det?varje insats kommer att bli viktigt! Vi Politik för mig handlar i första hand förande för Katolska Skolan av Notre Dameska backa upp våra toppkandidater! om ideologi och idéer. Vi måste känna som ligger i Örgryte.Presentera Fp:s politik när det gäller in- oss trygga att den politik som vi driverfrastruktur, om sjukvården och om allt har förankring i den liberala ideologin.vi gör i regionen för kulturen. Vi måste Ett lokalt idéprogram är viktigt bådege väljarna raka besked om var vi står i för oss liberaler och också för götebor-frågon om vägtullar. Valkampanjen ger garna.oss även ett bra tillfälle att poängteraatt Angereds Närsjukhus är Folkpartiet ska skriva nytt par-en Fp-initiativ, oavsett om våra politiska tiprogram inom en snar framtid, hurmotståndare har tagit åt sig frågan. ser du på den processen och hur vill - Jag vill att partiet skall ha starkt ut- du se att partiet ska utvecklas? talat socialliberal profil! Processen är Vilka frågor kommer du att priori-- Vi ska ha högt i tak i partiet, våga kri- en tekniskt/praktiskt fråga men det ärtera och lyfta fram?tisera, ställa obekväma frågor och förbli viktig att så många som möjligt skallgoda kamrater. Det är viktig att alla ska vara med i den. Självfallet skall par-känna att man tillhör ett gemenskap tiprogrammets alla punkter vara fastoch att man kan påverka. Samarbete förankrade i den sociallibarala ide-med och mellan stadsdelsföreningarna ologin - vilket bara kan uppnås om helaoch nätverken. partiet med alla dess medlemsförenin- gar varit med i processen att forma den. Man ska känna igen sig och sina Varför flyttade du till Sverige och- Det korta svaret är att jag längtade liberala värderingar i den när man läserskapade en framtid här?efter friheten och Sverige var då och partiprogrammet. GöteborgsLiberalen 2/2011 7
 8. 8. Omval i regionen Mer om Folkpartiets regionpolitik på: omval2011.se Oväntat omval i regionen Valprövningsnämndens beslut om att utlysa omval i Västra Götalandsregionen och i en av valkretsarna i Örebro kommun slog ner som en bomb. I Västsverige var det nog ingen som vän- tade sig ett omval i alla fall inte regionpolitikerna. GöteborgsLiberalen tog ett samtal med våra fem första kandidater på listan. - Tråkigt att det inte fungerat, men det är ett bra beslut att genomföra För Västra Götalandsregionen innebär Omvalet ger en andra chans Kandidaternas kampanjtips! omval. Varje röst skall räknas och vara omvalet en stor chans till ett bättre värd lika mycket och med ett omval till parlamentariskt läge med en ny, stabil, • Skriv insändare regionen så hoppas jag på ett mycket styrande majoritet med visioner. Det • Bemanna valstugor större inslag av liberal politik, det vill är en möjlighet och ambition som alla säga att vi kan vinna en majoritet, kom- kandidater lyfter fram. • Dela ut flygblad menterar Rosie Rothstein beslutet och Mariella Olsson, vice ordförande i • Vara ute på gator och torg och första namn till regionen. föreningen, kände först en stor frustra- propagera för folkpartiet Lars Nordström tidigare gruppledare tion och undrade över hur partiet ska • Plugga på vårt regionprogram och regionråd håller med Rosie. klara av att genomföra en ny valrörelse, • Dela ut valsedlar till hushåll och på - Allmän förvåning var min första men är nu övertygad om att det kom- valdagen reaktion, men mycket slarv har ju skett mer att bli bra. så det är på sitt sätt bra att statuera ett - Att regionvalet, det glömda valet, exempel som visar på att valproceduren äntligen lyfts fram är positivt. Nu får På www.folkpartiet.se/goteborg kan du är viktig och att berörda tjänstemän vi ytterligare en chans att föra ut FP:s fylla i ett formulär med vilka insatser måste skärpa sig ordentligt, säger Lars. politik och vårt regionprogram som som du kan bidra med i valrörelsen. Helena Holmberg, på tredje plats på vi kan vara stolta över, säger Mariella, Därefter återkommer valledningen valsedeln, kände först stor överraskning ålderspresident i regionfullmäktige. med mer information. och därefter kamplust. Daniel Andersson, på plats fem och - För demokratin är omvalsbeslutet näst på tur för en ordinarie plats i mycket viktigt. Jag minns själv oegent- regionfullmäktige är sugen på att börja ing att faktiskt klara av att fokusera och ligheter när jag arbetade som valför- kampanja igen. mobilisera viljan att välja till omvalet. rättare under några val för tiotalet år - Min reaktion var något yrvaken, det Nu är det kampanj som gäller med sedan. Allt strul som har omgett valet var oväntat. Den var massa frågor och ett stark fokus på liberala idéer för 2010 visar att hela den svenska valpro- väldigt få svar. Samtidigt kände jag viss regionen, menar Daniel. cessen behöver stramas upp. Den sven- spänning inför det hela. För regionen ska demokratin förtjänar en oantastlig betyder det en ny chans till ett stabilt valprocedur, menar Helena. styre. För demokratin är det en utman- Pär Gustafsson 1 2 3 4 58 ROSIE ROTHSTEIN LARS NORDSTRÖM HELENA HOLMBERG MARIELLA OLSSON DANIEL ANDERSSON GöteborgsLiberalen 2/2011
 9. 9. OmvalSatsning på sociala medier görs i valrörelsen, berättar Pär Gustafs- att sökandet efter information på web- son, som sitter i valledningen och leder ben kommer bli viktigare denna gångValledningen kommer, genom Team teamets arbete. jämfört med senaste valet. PartiernaMedia, att genomföra en ny satsning kommer inte vara lika tillgängliga,på sociala medier i samband med men på webben kan vi vara det dygnetomvalet till regionfullmäktige. - Folkpartiet ligger i framkant när Utvärderingarna från valet i höstas runt och det ska vi vara fram tills att Drar lärdom från tidigare valrörelserdet kommer till att använda sociala visade att trafiken till hemsidan ökade vallokalerna stänger. Jag hoppas att vimedier bland partierna i Göteborg och ju närmare valdagen kom och toppade dessutom kan testa lite nya saker, somdet är ett arbete som vi ska fortsätta några timmar innan vallokalerna stän- exempelvis ett tv-program på nätet medatt utveckla. Dialogen på webben blir gde. Det är något som valledningen nu partiets kandidater. Vi är och ska varaallt viktigare och det är en självklarhet tar med sig i sitt fortsatta arbete. ett öppet parti, avslutar Pär Gustafsson.för oss att arbeta med olika kanaler - Som alltid är det viktigt att ta med sigsamtidigt. Sociala medier är ett viktigt lärdomar och använda det som harkomplement till alla andra insatser som varit bra innan. Jag är övertygad om Sandra Isgren 15 majValledningen tar sikte på fem mandat av valarbetet kommer att ske ute i Valledningen har påbörjat arbetet med stadsdelarna och ska ledas av kampan-Förbundsstyrelsen har utsett en ny Mobilisering har startat att mobilisera föreningens medlemmar jsamordnarna. Dessa är nyckelpersonervalledning som redan påbörjat sitt och ser över möjligheterna att bjuda in i valrörelsen som kommer att utses avarbete med att genomföra valrörelsen folkpartister från andra länsförbund lokalföreningarna tillsammans medtill regionfullmäktige. Arbetet leds av utanför regionen att vara med och delta valledningen.Lennart Staberg som får sällskap av i kampanjen. - Vi i Folkpartiet går till val och sökerden tidigare valledningen och som - Vi behöver all hjälp vi kan få i väljarna stöd för det regionprogram ochhar utökats med föreningens vice omvalskampanjen. Ett mandat är värt valmanifest som Väststyrelsen har tagitordförande Mariella Olsson. - Det är ett spännande uppdrag som 250 000 kronor i partistöd, så vi har fram. Där finns massor av bra politik attväntar och mycket som står på spel. mycket att vinna rent ekonomiskt lyfta fram i våra samtal med väljarna.I den valstrategi, som har antagits av förutom liberalare idéer i regionen. Lokalföreningarna och alla våra förtro-förbundsstyrelsen, tar vi sikte på fem Våra väljare är benägna att gå och rösta, endevalda är oerhört viktiga för att vimandat och ökat stöd i stadens fyra nu måste vi bara se till att fler gör dem ska nå ut med Folkpartiets budskap,valkretsar. Jag hoppas att vi på kvällen sällskap, fortsätter Lennart Staberg. avslutar Lennart Staberg.den 15 maj ska se ett starkare Folkparti Tillskillnad från andra valrörelseri regionen där vi bildar en ny majoritet behöver inte Folkpartiet svara upp mottillsammans med övriga partier i Allian- tidigare majoritetssamarbeten, vilketsen, säger valledaren Lennart Staberg. valledningen tycker är positivt. Mycket Pär Gustafsson6 7 8 9 10 9 KERSTIN KEEN ERIK FRISTEDT JUDITH WIBERG OLLE ANDERSSON SANDRA ISGREN GöteborgsLiberalen 2/2011
 10. 10. Krönika Intensiva liberala dagar i Göteborg I helgen var det äntligen dags för årets Liberala Riksmöte. Detta året hölls LibRix här i Göteborg och det var drygt 800 glada och duktiga folkpartister som samlades på Svenska Mässan för två intensiva och mycket givande dagar fyllda av politik, möten, samtal, föreläsningar, seminarier, diskussion och en hel del kul. Det var speciellt roligt att få träffa alla som man inte sett på ett tag. Sverige är ju ett ganska avlångt land med många flitiga folkpartister utspridda från norr till söder. På lördagen höll Jan Björklund tal. Vill du se talet i efterhand kan du göra det på folkpartiet.se eller via svtplay.se. Två sa- ker som Björklund lyfte fram i sitt tal tycker jag är speciellt viktiga. Det ena är att demokrati och mänskliga rättigheter måste få större utrymme i EU:s och Sveriges utrikespolitik. Det behövs absolut skärpt lagstiftning för svensk vapenex- port. Är ingen förespråkare av vare sig våld eller vapen men när krig och konflikter bryter ut så ska inte svenska vapen användas i annat syfte än att försvara demokratin. Den andra viktiga frågan som lyftes upp är den om HVB- hem (hem för vård eller boende för barn och ungdomar). Dessa barn och ungdomar är väldigt utsatta. De måste få ett bra stöd och bli bemötta med integritet, respekt och bli lys- snade till. Det är inte acceptabelt att alltför många av dessa barn sviks av samhället och att vuxna och myndigheter omkring brister i sitt ansvar. Ämnet om LVU och HVB-hem togs även upp i seminarium på söndagen där bl.a.barnombudsmannen deltog i panel- samtalet. Åtskilliga viktiga synpunkter fördes fram och en hel del skrämmande statistik. Det är helt oacceptabelt att barn och ungdomar som blir omhändertagna alltför ofta inte får sin rätt till utbildning eller får sin rätt till hälsa med t.ex. vaccinationer, synundersökningar och läkarunder- När det gäller FoU så tror jag att nya samverkansformer är sökningar. Samhället, vuxna omkring och politiken måste ta nödvändiga att växa fram och skapas. Allra helst tvärveten- ansvar i frågan och arbeta för att genomföra förändringar skapliga, där olika sorters kompetens och yrkesbakgrunder och förbättringar på området. används i processen från idé till färdig ”produkt” och att detta många gånger sker i samverkan med näringslivet med Söndagens sista seminarium handlade, för min del, om högre båda stora och små och nyetablerade företag eller företag utbildning och forskning. Reformerna som genomförts som utvecklas i samarbete mellan studenter och högs- inom högskole- och forskningsområdet sedan alliansreger- kolesätena. Sverige har faktiskt inget val när det gäller den ingen tillträdde 2006 är historiska och otroligt viktiga. Det globala konkurrensen inom forskning, utveckling och högre handlar om Sveriges framtid. Vi lever i en globaliserad värld utbildning. Vi kan inte välja att inte delta i detta. Det är och vi måste se till att det finns möjligheter för att kunna avgörande för Sveriges framtid. Jag är väldigt glad och stolt konkurrera med kunskap, forskningsrön, innovationer, över att (FP) har varit och är drivande i dessa frågor om utveckling mm globalt. Tack vare forskningspropositionen FoU och högre utbildning. Och det bästa av allt är att vi tack satsas det nu 5 miljarder kronor på forskning på årsbasis. vare den politik som förts sedan valet 2006 har vi också alla Strategiskt viktiga områden lyfts upp och långsiktig for- möjligheter till att lyckas oerhört väl! skning prioriteras. Det var ett väldigt intressant och mycket givande seminarium. Kristina Palmgren10 GöteborgsLiberalen 2/2011
 11. 11. Kerstin EkmanTill minne av Kerstin EkmanGöteborgsliberalismen har förlorat en av sina främsta företrädare, Kerstin Ekman. I nära fyradecennier var hon aktiv inom Folkpartiet Liberalerna med uppdrag i Europarådet, riksdag ochGöteborgs kommunfullmäktige. Närmast sörjande är hennes två söner Anders och Erik medfamiljer.Kerstin inledde sitt politiska arbete ibörjan av 70-talet och efter valet 1976tog hon plats som ledamot i Göteborgskommunfullmäktige där hon satt framtill 1979, då hon valdes in som leda-mot i Sveriges Riksdag. Där var Kerstinförst ledamot av civilutskottet ochsenare under flera år som aktiv försv-arspolitiker, en av få kvinnor, med basi försvarsutskottet. Hon hade tidigt ettstort intresse för miljön. I början av80-talet reste hon runt i norra Sverigeoch drev frågan om att bevara de orördaälvarna. I ett riksdagsprotokoll kan manläsa; ”som liberal anser jag nämligen attvi inte har råd att skövla de naturvärden Foto: Katarina Thorstenssonsom finns i våra fyra outbyggda älvar”,ett krav som sedermera blev verklighet.Kerstins engagemang lade grundenför partiets miljöpolitik under flera år.Under samma period var hon ocksåvice gruppledare, en del av partilednin- Den liberala rörelsen och Göteborg har förlorat en vängen och den innersta kretsen i partiet.Kerstin var också en aktiv internationell av fullmäktige där hon blev kvar till sin sitt och strida för sin åsikt. Kerstin bub-röst, inte minst som Sveriges repre- död i februari. Kerstin kom att driva blade alltid av nya idéer och drev frågorsentant i Europarådet, där hon var vice äldrefrågor som att inrätta en äldreom- som låg hennes stad varmt om hjärtat.ordförande i juridiska utskottet och budsman och valfrihet i äldreboendet. Hennes tre sista motioner handladeberedde frihet för forna Sovjetländers Under flera år var hon en uppskattad om servering på Gustaf Adolfs torg,inträde i rådet. 1993 fick hon Göteborgs vice ordförande i Göteborgs vatten, belysningen av Götaplatsen och stadensstads förtjänsttecken, för hennes bety- där hon kunde kombinera sina olika nationaldagsfirande, vilket var tredande insatser för staden. miljöintressen. Hon hade också uppdrag exempel på hennes kärlek till hemst- för Räddningstjänsten i Storgöteborg, aden. Kerstins engagemang, ständigaEfter 12 år i riksdagen gick Kerstin i vilket var ett uppdrag som hon värde- leende och socialliberala patos kommerpension och fick möjlighet att njuta av satte högt och tyckte om. I höstas var att saknas. Den liberala rörelsen ochledighet tillsammans med sin man Roy hon en stolt gudmor till räddningstjän- Göteborg har förlorat en vän.och deras två söner med familjer, ofta i stens nya räddningsbåt Göte II.lägenheten i Spanien eller sommarstäl-let på Västkusten. Efter valet 2002 In i det sista var Kerstin en sann ochgjorde Kerstin comeback som ledamot trogen liberal som alltid vågade säga Jan Björklund, Helene Odenjung, Cecilia Wigström, Cecilia Malmström GöteborgsLiberalen 2/2011 11
 12. 12. På gång Var finns liberalismen FP Linnéstaden-Majorna - öppet styrelsemöte i arabvärlden? Debatt om demokrati och framtiden i Nordafrika och Mel- lanöstern Föreningen håller styrelsemöte som är öppet för alla medlemmar. Aktuella ärenden: Omvalet i Plats: Stadsbibliotekets hörsal Regionen, rapporteringar från de som har uppdrag Tid: Torsdag 31 mars kl.18.00 i olika nämnder samt val av vice ordförande bland I panelen: Essam el-Naggar, kommunalråd (fp) valda ledamöter i styrelsen. Tetz Rooke, docent i arabiska, Göteborgs Universitet Abraham Staifo, ledarskribent i GP Varmt välkomna. Cecilia Wigström, vår tidigare ordförande och riksdag- sledamot När: Måndagen den 4 april, 18:30 Var: Mellangatan 1, Göteborg. Våning 3 De senaste veckornas utveckling i Tunisien, Egypten, Anmäl dig gärna till Kent Wetterskog: Libyen m.fl. arabländer belyser det allmängiltiga i kraven kent.wetterskog@gmail.com på politisk frihet men också hur den historiska bakgrun- den och en enskild diktator kan blockera sitt lands framtidsutsikter. Folkpartiet Liberalerna i Göteborg centrum anordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ett offentligt möte om vad som sker i Nordafrika och Mel- lanöstern och om vad vi liberaler i Sverige kan göra för en frihetlig utveckling i den delen av världen. Krogarna och krogarnas öppettider Alla liberaler är varmt välkomna! Paneldebatt i Stadsbibliotekets hörsal Ämnet är Krogarna och krogarnas öppettider När: 10 maj kl. 18.00 • Cecilia Wigström (Fp), vice ordf. i I panelen sitter: sociala resursnämnden • Lars Klevensparr, polis och chef för området Vad händer i riksdagen? Stor-Göteborg • Fredrik Spak, docent och rektor Följ vår riksdagsledamot Eva • Åke Bäckström, krögare sen många år på Valand Flyborgs arbete på hennes • Mikaela Samuelsson, krögare på Lipp blogg. Där skriver hon om aktuella frågor och nyheter. Moderator: Carina Liljesand (Fp) Gör som GL följ Eva Flyborgs Vid frågor kontakta blogg. Ann-Christin.Nilsson2@comhem.se eller 0707122283 flyborg.wordpress.com12 GöteborgsLiberalen 2/2011
 13. 13. På gångVi behöver dina insatser! Kvällsutbildning i Göteborg inför omvaletDet är nu drygt en och en halv månad kvar till valda- Länsförbundet i Göteborg anordnar en kvällsutbild-gen den 15 maj för omvalet i Västra Götalandsre- ning för dig som vill engagera dig i omvalet 2011gionen. En viktig del av vårt politiska arbete är att i VGR. Kvällen är tänkt att ge dig en god grund attmöta våra väljare och valrörelsen i omvalet ger oss stå på då du kampanjar med folkpartiet och mötermånga möjligheter till detta. våra väljare. Kampanjarbete är också en bra arena för dig att När: Onsdagen den 6 april, kl. 18:00 fördjupa ditt kunnande i politiska frågor och hur Var: Partiexpeditionen, Sten Sturegatan 42 vi liberaler väljer att hitta lösningar utifrån vår ideologiska grund. Anmäl dig gärna till goteborg@folkpartiet.se Samtidigt är det en utmärkt mötesform där du får ta del av vad väljare faktiskt tycker i olika frågor och inte minst lär du känna andra engagerade folkpartister. Vi behöver dig! Motionera till Regionmötet 2011 och Landsmötet 2011 Hjälp oss att föra ut vårt liberala budskap i omva- let. Gå in på vår anmälningssida och fyll i vad just du vill hjälpa till med. Sista dag för motioner, lördagen den 8 april. Regionmöte (årsmöte för Väststyrelsen) Motioner skickas via e-post till: florence.laag@folkpartiet.se www.folkpartiet.se/goteborg Sista dag för motioner, måndagen den 16 maj. Landsmötet 2011 Mer information på: www.folkpartiet.se/landsmoteTidning av ochför medlemmarGöteborgsLiberalen är en medlemstidning Betala din medlemsavgiftsom har kommit ut i sju decennier. Det harvarit möjligt tack vare medlemmars intresseför vår medlemstidning. Använd gärna vårt betalsystem ”Payer” via din egen Har du inte betalt din medlemsavgift? medlemssida på mitt.folkpartiet.seRedaktionen tar gärna emot notiser, artiklar,intervjuer, bilder och debattinlägg - men äventips på saker som vi ska uppmärksamma. Medlem 200 kr Avgifter 2011Tillsammans blir vi bättre. Medlem som ej fyllt 26 år 100 kr Senior från det år de fyller 66 år 100 krSkicka in ditt bidrag till gbgliberalen@gmail. Ny medlem 50 krcom eller ta kontakt med redaktören. GöteborgsLiberalen 2/2011 13
 14. 14. Synpunkter Debattera! Skicka gärna in en debattartikel till GL: gbgliberalen@gmail.com Obs! Ny e-postadress! Det är val om Reflektioner efter årsmötet två månader! Ohlsson ”förgyllde” dagen med ett mycket engagerat anförande. Motionsbehandlingen på onsdagen blev ett Rosie, Lars, Helena, Mariella, Daniel och intressant möte. Tänk vilken kraft och vilket Kerstin - ni som är våra namn i regionen För min del blev dagen ”lite speciell”, engagemang det finns i partiet. Motionär­ nu måste ni tillsammans visa er i valar- att plötsligt bli uppmärksammad med erna hade verkligen många infallsvinklar betet ute på stan. blommor och utmärkelsen ”Årets Lib- för vårt fortsatta arbete, alla brinner för att eral” det är stort för mig! Cecilias ord omgående bygga strategier för framtiden. Helene - du måste stödja dem och vara Styrelsens väl bearbetade svar på motion- och kraftfulla kram värmde mig givet- med! erna låg till grund för livliga diskussion- vis. Inte den minsta föraning hade jag, er och beslut av årsmötet. Senast under så tacktalet kom spontant. Jag kunde Piotr - om du kallar oss alla till hösten i år kommer arbetet startas upp, ju tillämpat principerna som råder vid medlemsmöte och Lennart och övriga där andemeningen i några motioner ”guldbaggegalan”, men det tänkte jag i valledningen sedan bestämmer vad vi bildar bas för vårt arbete. Det ska bli inte på. ska ta fram som våra frågor - men hör spännande! med dessa 7- så lovar jag att göra vad Nu laddar vi om för en intensiv vår och jag kan i valarbetet så att inte M lägger Lördagen fortsatte med övriga behandling- Regionvalet, därefter är det dags för beslag på alla borgerliga mandat från spunkter med omval och nyval till olika start av höstens arbete. Göteborg. poster samt en rapport om gånga årets Renate Moberg verksamheter. Vår EU-minister Birgitta Lars Nordin Vi behöver en stadsarkitekt stad är på väg. Göteborg har stora kända för vår stadsutveckling. För att nå möjligheter att bli den ledande staden dit krävs förmågan att se helheten och För ett par år sedan föreslog Folkpartiet i Sverige beträffande stadsutveckling skapa trivsamma miljöer där människor liberalerna i en motion att inrätta en stad­ med bland annat den oerhörda utman- vill vara. Göteborg ska ha en tydlig vi- sarkitekt i Göteborg. Debatten om en stad­ ing som det område som idag kallas sion när vi bygger staden. sarkitekt har sedan dess levt ett eget liv och Centrala Älvstaden ger. Vi vill skapa en Vi saknar en konstnärlig ledare som fick nytt liv i samband med att Stadsbygg­ stad som är välkomnade. kan vara spindeln i nätet, hålla ihop nadskontoret i dagarna fick en ny direktör. Göteborgs stad står inför stora utman- frågorna om stadens utveckling, vara ingar de närmaste åren. Fler områden Folkpartiet vill att staden ska våga mycket en kraft för en samlad vision och ha ett i stadskärnan väntar på att få en ny mer än vi gör i dag och bland annat tydligt mandat att driva en debatt kring kostym. Vi ska bebygga ett område som förädla våra miljöer genom att bygga dessa frågor. Det finns nu större möj- är lika stort som Halmstad, vilket är ihop gammalt och nytt. Det är blandnin- ligheter än på länge att inrätta en funk- en utmaning och en möjlighet som få gen som skapar den spännande miljön. tion som tar till vara de möjligheterna städer runt om i världen besitter. Vi behöver vara mer öppna för byg- och det är en tjänst som stadsarkitekt. Arkitektur, gestaltning av byggnader gnader som” sticker ut”. Olika even- är viktiga frågor och stadsmiljöer ger emang har satt Göteborg på kartan. tydliga signaler åt vilken riktning en Låt oss fortsätta på den vägen och bli Helene Odenjung Kjell Björkqvist14 GöteborgsLiberalen 2/2011
 15. 15. Nytt på webben Sagt på Folkpartister stärker Twitter närdemokratinÅrets liberala riksmöte arrangerades på framsidan och under genom att bloggahelgen (18-20 mars) fördubblades antalet folkpartister i Göte-borg. Redan på fredagen småstartade konferensen med semi- Folkpartiet har 30 representanter runt om i stadens stadsdel-narium för länsledningar, gruppledare och tjänstemän. Under snämnder. Nämnderna har ansvar för bibliotek, förskola, grund-hela riksmötet diskuterades även vad som hände på mötet på skola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt socialtwitter under rubriken #librix. GöteborgsLiberalen har samman- omsorg för funktionshindrade och äldre. Sedan en tid tillbakaställt några av de bästa kommentarerna. bloggar våra ledamöter och ersättare på Folkpartiet i Göteborgs SDN-blogg, om vad som händer i deras politiska arbete och i deras@l_aldrin: ”Socialdemokraterna längtar tillbaka, medan vi stadsdelar. Sedan bloggen startade upp på allvar har över 1500liberaler längtar till framtiden” säger Björklund. Spot on. #librix personer besökt bloggen och fler lär komma. Syftet med bloggen är att dels informera om vad Folkpartiet gör runt om i stadsdelarna@helvons: Den första inspektionen av omhändertagna barns men också fungera som ett verktyg för att stärka närdemokratin,utbildning gjordes i fjol trots att lagen har funnits i 80 år. Hur är vilket är ett område som ligger liberaler nära. Bloggen kommer attdet möjligt? #Librix fortsätta att utvecklas och fungera som ett av flera verktyg för att synliga göra Folkpartiet runt om i Göteborg. Bland annat kan man@MartinAngeby: Sveriges liberaler skänkte över 17000 kr till rösta på aktuella frågor, komma med synpunkter och förslag ellerVitrysslands demokrater vid middan igår! Tack! #librix hitta kontaktuppgifter till enskilda politiker.@liberaldaniel: Jag skulle önska att fler kvinnor betalade Sandra Isgrenvärnskatt, så att de kan glädjas när den avskaffas - klockrentav SACO-ordf! #librix@MathiasSundin: Gasen i botten med Juholt, säger Björklund.Problemet är att växelspaken står i backläge.@Amanda_Lovkvist: ”PG Gyllenhammar finns på riktigt! Hansom jämt var på teve när man var liten!” Anonym@adamcwejman: Björklund föreslår en ny diplomati,”eliternas tid är förbi”, förordar kontakt med andra än regimer.Lysande@Basse_H:  Det står alltså ”liberalerna” och endast ”liberaler-na” på duken bakom Björklund. Bra!@maddesundqvist: Att ta av stövlarna efter en hel dag iMötesbyrån är en av de största njutningarna, sen ladda om förkvällens party! Du hittar bloggen på@Gustafsson_GBG: Anders Johnsson talar med en glödande SDNbloggen.blogspot.cominlevelse om vad invandring betytt för Sverige GöteborgsLiberalen 2/2011 15
 16. 16. POSTTIDNING BReturadress:Folkpartiet liberalerna i GöteborgSten Sturegatan 42412 52 GÖTEBORG Kalendarium Kalendarium För rättelser och kompletteringar - ring 031-719 90 60 eller e-posta till goteborg@liberal.se. Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller.April Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg.lördag, den 2 april Lokal: Fp, Sten Sturegatan 42, om ej annat anges.09:30 Utbildningsdag ­ Omval 2011 Västra Götaland!måndag, den 4 april onsdag, den 4 maj14:00 Liberala Seniorer 18:30 Vad Händer i Göteborg18:00 FP Väster – öppet styrelsemöte tisdag, den 10 maj18:30 FP Linnéstaden­Majorna ­ öppet styrelsemöte 18:00 FP Väster – öppet styrelsemötetisdag, den 5 april söndag, den 15 maj18:30 FP­Örgryte/Härlanda. Öppet styrelsemöte Omval till regionen Aktiviteter i valet hittas på hemsidanonsdag, den 6 april18:00 Utbildningsdag FP Göteborg ­ valarbetare måndag, den 16 maj18:30 Vad Händer i Göteborg Motioner till Landsmötet 2011 ­ Sista dag för inskick 18:00 FS sammanträderfredag, den 8 april11:00 Sista dag motioner till Regionmötet FP 21 maj lördag, den 21 maj Väststyrelsens Årsmöte ­ Regionmöte FPmåndag, den 18 april18.00 Liberala Kvinnor måndag, den 23 maj 18:00 FP­Centrum Öppet Styrelsemötetisdag, den 19 april18:00 FS sammanträder Juni Nästa nummer sammanfattaronsdag, den 27 april vi regionvalet.18:00 FP­Centrum Öppet Styrelsemöte onsdag, den 8 juni Stoppdatum18:30 Kallelse: FP­Örgryte/Härlanda: Extra Medlemsmöte 18:30 Vad Händer i Göteborg 19 maj.Maj torsdag, den 16 juni 18:00 FS sammanträdermåndag, den 2 maj måndag, den 20 juni14:00 Liberala Seniorer 18:00 FP­Centrum Öppet StyrelsemöteFölj regionvalet 15 majValrörelsen kommer bli kort och intensiv. Här är alla informationskanaler du behöver: www.folkpartiet.se/goteborg | omval2011.se | goteborgsliberalen.blogspot.com Folkpartiet Liberalerna Göteborg | Folkpartiet Liberalerna Västra GötalandWWW @FP_GBGFACEBOOKTWITTER

×