Successfully reported this slideshow.

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2010

2,533 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2010

 1. 1. Liberalen Göteborgs Årgång: 69 Nr: 2-2010 Reportage från liberala riksmötet i Västerås #Årsmötet 2010 # FP Kandidater
 2. 2. Ledare Mindre än ett halvår kvar till valet Solen har börjat värma oss ordentligt och snön är på väg att smälta bort. Det är Just kvinnors initiativ främjas genom att bryta upp de offentliga monopolen. “Göteborg Socialdemokratins njugga inställning till skönt när våren kommer. Solen ger energi och fyller på glädjedepåerna. Att känna privata alternativ inom vård och omsorg låser kvinnor som jobbar där vid en ska ha ett att våren och sommaren faktiskt kommer i år igen är härligt. Drömmar om framtida enda arbetsgivare. Det leder till att det är svårare att påverka sin arbetsmiljö, näringsliv i grillkvällar ute och promenader i ljusgröna stängda dörrar för kvinnors företagande och låga löner. Detta är en av de viktigaste toppklass.” lövskogar dyker upp. jämställdhetsfrågorna för oss folkpartister att driva. Det är en avgörande skillnad Att som politiker tänka på framtiden är mellan vänsterfeminister som helst vill se en bra egenskap, trots att ordspråket säger kvotering och tvång och oss liberala femi- att man ska leva i nuet. Winston Church- nister som tror på kvinnors egen förmåga ill blev aldrig omvald efter andra värld- om politiken ser till att skapa jämlika skriget trots hans bedrift att leda Storbri- spelplaner. tannien segrande ur kriget. Av detta måste vi liberaler lära oss att inte enbart Nu är det bara sex månader kvar till valet peka på det goda som alliansregeringen och människors intresse för politik börjar gjort, utan att hela tiden föra fram det vi vakna till liv likt vårkrokusarna. Jag är ser som lösningar på dagens och mor- övertygad om att pratar vi med de vi kän- gondagens problem. ner, berättar vad vi gjort och framförallt vad vi vill, så har vi goda möjligheter till Vårt årsmöte uttalade att vi vill göra framgång för Folkpartiet och de liberala Göteborg till en stad där invånarnas initia- idéerna. Men då behövs varenda en av tivkraft tas till vara. Krisen i bilindustrin oss och jag hoppas att du vill hjälpa till på visar sårbarheten och nödvändigheten av olika sätt! en bred och mångfacetterad företagsam- het och fler företag. Förutsättningarna för detta skapas bland annat av politiken, men i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner kommer Göteborg först på plats 100. Göteborg ska ha ett näringsliv i toppklass. Då krävs en kommunal näringslivspolitik Cecilia Wigström i toppklass med inriktning på att förbät- Länsförbundsordförande tra förutsättningarna för företagande och Folkpartiet Liberalerna Göteborg skapa goda villkor för entreprenörer. cecilia.wigstrom@riksdagen.se Ge ett bidrag till Folkpartiets valrörelse i Göteborg! Valkampanj med valstuga, affischer, broschyrer och annonser kostar. Folkpartiet liberalerna i Göteborg tar tacksamt emot stora som små bidrag till valfonden. Bidrar gör du genom att sätta in en summa på Plusgirokonto 2 54 94-6. Tack! Förbundsstyrelsen Folkpartiet liberalerna Göteborg 2 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 3. 3. Redaktionellt Liberalen Göteborgs Innehåll i GöteborgsLiberalen nr 2-2010 Nyheter 4-5 Organ för Folkpartiet liberalerna i Göteborg. Ansvarig utgivare: Cecilia Wigström Liberalt riksmöte 6 Kalendarium: #val2010 8-11 Katarina Thorstensson På gång i Göteborg 12 Redaktionen: Cecilia Wigström, Anders Jonell, Debatt 15 Pär Gustafsson, Rolf Hyringe och Kalendariet 16 Lennart Staberg med stöd från partiexpeditionen. Redaktör och redigering: Många bäckar små... Pär Gustafsson, Nyligen satte jag in 50 kronor på bidra till en liberal valseger. 0761-450110, gustafsson@liberal.se folkpartiet liberalerna i Göteborgs Adress: I det här numret får du läsa om fler Sten Sturegatan 42, plusgirokonto 2 54 94-6 för att lysande kandidater som ställer upp 412 52 Göteborg användas i den kommande val- till riksdag, region och kommun. rörelsen. Vi bjuder också på läsning från det E-post: Liberala riksmötet som ägde rum gbgliberalen@liberal.se härförleden i Västerås. Skulle alla medlemmar göra det- Webb: samma skulle föreningen snart få in 45 000 kronor extra till annon- I nästa nummer fördjupar vi oss i www.folkpartiet.se/GL ser, affischer alternativt några extra föreningens tre prioriterade frågor: Bogg: broschyrer. Fortsätter vi att upprepa utbildnings-, integrations- och äldre- goteborgsliberalen.blogspot.com inbetalningen de kommande fem frågor. Vi ser gärna att du delar med månaderna skulle vi snart närma oss dig av dina åsikter! Telefon: ett extra hushållsutskick till väljarna 031-20 32 30 eller en stor reklamsatsning på spår- Trevlig läsning! vagnarna. Bidra du med! Telefax: Pär Gustafsson, redaktör 031-20 32 20 gustafsson@liberal.se Det är nu mindre än ett halvår kvar till Tryck: valdagen. Varje dag fram till dess har PS. Titta gärna på förbundsstyrelsens Mediagraphic vi som medlemmar chansen att annons under Cecilias ledare! påverka utgången. Den utmaningen Upplaga: ska vi ta - varje dag. Var med och 1 000 ex Varje författare står för sina åsikter när de framförs i GL. Dessa behöver inte nödvändigtvis återspegla partiets åsikter Mer läsning på webben! eller politiska program. På bloggen, http://goteborgsliberalen.blogspot.com, kan du ständigt hålla dig uppdaterad med vad som händer i och runt folkpartiet liberalerna i Göteborg. Skriv gärna i GöteborgsLiberalen. Skicka in material till redaktionen på Folkpartiet Liberalerna Göteborg finns också på Facebook. Vi ses på nätet. ovanstående adresser. Max 2500 tecken. Redaktionen ansvarar ej för material som inte beställts och redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta insända bidrag. Stoppdatum GL nr 2 - 2010: 9 maj
 4. 4. Nyheter Årsmötet i Göteborg: Behåll Västtrafiks Pensionärskort! Nyligen samlades folkpartiet liberalerna i Göteborg till årsmöte och som vanligt behandlades motioner först på onsdagen och övriga punkter under lördagen. Partiet är nu redo för valrörelse. Motionsbehandlingen under onsda- priset och hälsade från sin mamma. gen hanterade en handfull inkomna Förbundsstyrelsen passade även på motioner, varav två diskuterade mest. att tacka Mikael Janson för sitt arbete Den första handlade om hur länsför- i kommunstyrelsen och kommunfull- bundets interna nomineringsproces- mäktige, eftersom han nu flyttar till ser fungerar. Den andra handlade om Bryssel. pensionärskortet på Västtrafik, där årsmötet beslutade att uppdra full- Efter en trevlig och gemensam lunch mäktigegruppen att verka för att det talade utbildningsministern, tillika fortsatt blir gratis för personer över partiledaren, Jan Björklund. Han 65 år att resa med kollektivtrafiken, inledde med att tala om vikten av om det blir maktskifte i Göteborg. Rut-avdraget och regeringens krisbe- kämpning, som nu ger resultat. Sve- Verksamhetsberättelsen, föredrogs rige ligger bra till jämfört med öviga Birger Möller och Monica Phålsson av länsförbundets ordförande Cecilia EU-länder. Samtidigt var han snabb var glada pristagare. Wigström, var gedigen och inne- med att påpeka att med vänsterns po- höll en bra genomgång av vad som litik hamnar landet i samma situation hänt i partiet under året. Den stora som Grekland. Sverige behöver mer höjdpunkten var Europaparlaments- samarbete – inte mindre. valrörelsen, där partiet ökade natio- nellt och genomförde flera lyckade Rapport från Shanghai kampanjinsatser. Även föreningens Därefter berättade han om sitt studie- ekonomi är välmående, vilket bådar besök i Shanghai och om behovet av gott inför hösten valrörelse. att det svenska utbildningssystemet Foton: Katarina Thorstensson behöver reformeras och ha höga Nya ledamöter ambitioner. Hallgerd Eydal och Ann-Sofie La- gerstedt avtackades för sina insatser – Vi reformerar skolan för att hitta under året i styrelsen och årsmötet dem som har det svårast. Innan han valde om arbetsutskott samt övriga avslutade hann han skämta om både ledamöter. Rhoda Elmi och Jonatan SJ och den kalla vintern. Macznick valdes in som nya leda- möter i styrelsen. Nomineringskom- – Vi har denna vinter importerat Mikael Jedenby utsågs till årets libe- mittén fick en ny sammankallande i kolkraft från Danmark och Tyskland. ral av förbundsstyrelsen. Kerstin Sjöås och Olle Andersson tog Oppositionen kommer med sin poli- över efter Kerstin i dechargeutskottet. tik att importera än mer. Partiledaren kommissionär, Cecilia Malmström, menade att kärnkraften behövs både som fick ta emot Liberala kvinnor Hyllade medlemmar för klimatet, den tunga elintensiva i Västsveriges utmärkelse ”Årets Den före detta riksdagsledamoten basindustrin och för säkerheten. Han liberala kvinna”. Cecilia passade på att Birger Möller fick Karl Staaf medaljen berättade att Mona Sahlin ännu inte berätta om sitt nya arbete och synen i silver för sina insatser i riksdagen har antagit hans debattutmaning om på jämställdhet i EU. och på senare år som uppskattad kärnkraften på plats i socialdemokra- författare om EU. Både Monika tisk starka kommuner. Jan Björklund På det stora hela var det ett mycket Påhlsson och Gunilla Landergren fick möttes av stora applåder. lyckat årsmöte med bra talare och Karl Staaf-plaketten i brons av för- god stämning. Folkpartiet liberalerna bundsstyrelsen för deras insatser för Innan årsmötet klubbades av inled- i Göteborg är redo för valrörelse. Göteborgs-liberalismen under flera des behandlingen av valplattformen, år. Både Birger och Monika höll fina hanteringen ajournerades dock till Pär Gustafsson tacktal och Gunillas dotter, kommu- ett senare medlemsmöte. Årsmötet nalråd i Kungsbacka, Ulrika tog emot fick också besök av Sveriges nya EU- 4 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 5. 5. Nyheter Lars Leijonborg hos Majorna-Linnéstaden: Jag kunde inte drömma om det jag fått uppleva Lars Leijonborg är imponerad över de sista 50 årens utveckling. – Jag har levt min dröm. Det jag fått uppleva hade jag inte kunnat drömma om sade han, vid ett fullsatt medlemsmöte hos FP Majorna-Linnéstaden. Vi som undrar över hur vi ska vinna förändrat kartbilden och vårt sätt att valet och hur vi ska få fram våra egna förhålla oss och att allt blivit mycket profilfrågor och agera gemensamt för friare. Alliansen får inga svar. Däremot drog Flera gånger har oegentligheter Lars Leijonborg anekdoter och berät- kommit upp inför valen och han kan Foto: Katarina Thorstensson telser från sin aktiva tid. Tillstod att naturligtvis inte slingra sig om fil- det skulle vara förmätet av honom, delningen. Han är missnöjd med att som före detta partiledare, att skriva liberalerna bara haft makten i tretton efterträdaren på näsan och tala om år. Men den fantastiska utvecklingen hur politiken ska föras. Däremot står betyder mest. han nära Jan Björklund, som ringer ibland. – Att Berlinmuren föll trodde jag Lars Leijonborg inledde med att ta aldrig skulle hända. Förtryckta folk oss med från det att han med en har blivit fria, handelsutbytet har Lars Leijonborg besökte Göteborg hårsmån kom in i politiken till da- mångdubblats, Europa har och berättade om åren i politiken. gens situation, då han går i företagar- enats och det är fred, trots att vi blev tankar. Han har styrelseuppdrag och hotade om ett tredje världskrig, tyst entreprenörer och innovationskraft. några konsultuppdrag. vår och råvarubrist. – Den breda bildningen är viktig. – Jag lever gott på minnen, säger han. Han är stolt över att vi nu har fria Man vet aldrig när kunskap blir vär- Jag omplanerar mitt liv och hjälper affärstider, fri radio och tv, rätt att defull, säger han. Plötsligt efterfråga- bland annat entreprenörer med risk- välja skola och barnomsorg, des exempelvis ornitologerna, som kapital. statskyrkan liksom kollektivanslut- berättade om fåglarnas flyktvägar för Föredragningen uppskattas mycket ningen är avskaffad och det finns ett att hejda fågelinfluensan. och det märks att medlemmarna väl skydd mot obefogade uppsägningar kan relatera till de händelser som fört och att gemene man äger aktier och År 2020 önskar han att den siste oss framåt i historien. Lika pålästa fonder. Sverige har utvecklats till diktatorn avsätts, att det blir fred i och med lika gott minne nickas det ett mer mänskligt och demokratiskt Mellanöstern, där kriget tagit hela igenkännandes. samhälle enligt Leijonborg. världen som gisslan. På önskelistan står också att utsläppen av klimat- En otrolig resa Dock är investeringarna i Sverige påverkande gaser minskas kraftigt. Han poängterar åtskilliga gånger att lägre än i andra länder och det söks – Jag är tacksam för det jag fått det han varit med om är en otrolig för få patent. uppleva och har rätt att stiga av. resa. En upplevelse han inte i sin – Vi är beroende av få storföretag. vildaste fantasi trodde på. Han pekar För att komma tillbaka till toppen av Rosi Tholin på historiska skeenden, som totalt välfärdsligan, behövs en våg av Rättsnätverket besökte och demonstrerade hur åklagarna har en egen ingång för att slippa konfron- huserar även Hyres- och arrendenämnden, och i kvarteret Göteborgs tingsrätts nya teras med de åtalades släkt och vän- finns numera också Åklagarmyndig- ner. Innan vi lämnade underjorden heten och Ekobrottsmyndigheten. lokaler blev det även en visit i häktet som är Det är alltså ingen överdrift när en mycket speciell miljö. området kallas rättscentrum. Tings- Ett dussin liberaler visades runt i den rättshuset blir för övrigt den första intressanta byggnaden på Ulleviga- Varje år avgörs cirka 4000 brottmål, kontorsbyggnaden i Göteborg som tan. Jonas Pehrson, som är chef för 1500 tvistemål och 1000 familjemål. miljömärks enligt normen Green säkerhetspersonalen, var uppskattad Dagens förhandlingar redovisas på en Building. ciceron. Gästerna fick först se ett par stor tavla i entrén så alla inblandade av sessionssalarna, och sedan åkte vet vart de ska gå. Just den här dagen Elmer Eliasson man ner i källaren och tittade på en avhandlades allt från mord till vård- Längre artikel hittas på folkpartiet.se/GL av de fyra säkerhetssalarna. Pehrson nadstvist om en hund. I byggnaden berättade om kontrollen av åhörarna GöteborgsLiberalen 2 - 2010 |5
 6. 6. Liberalt riksmöte ”Se möjlighete - Det var lite darrigt att efterträda Madame Europa! Det sade Birgitta Ohlsson i ett utomordentligt anfö Hon menade att de krigshärjade erfarenheter vi har fått i Europa, utvecklar världsdelen ”alltmer stabil gemensam valuta.” Mötesdeltagarna på årets KomRix samlades dagen innan i kongressa- len, där årets slogan ”Se möjligheterna” basunades ut. Det framkallade inte direkt några applå- der men det hade väl motiverats av Jan Björklund tal. - Först fick dock delegaterna ett musikaliskt smakprov av kvällens underhållning, ”Wallman on Tour” med ett utmärkt jazzarrangerat Beatles-medley och därefter introdu- cerade som vanligt Lennart Gabriels- son, FP:s partiledare. En portalfråga Björklund slog direkt an en av FP:s portalfrågor, genom att åberopa Lars Vilks och frågade vilket samhälle vi får om Vilks, Salman Rushdie (”Sa- tansverserna”) med flera inte tillåts uttrycka obevämligheter? Det räcker inte med att ha yttran- defrihet inskriven i grundlagen, när folk skräms till tystnad genom dödshot, sade han vidare. Detta lade grunden till att sätta åt Sahlin och Ohly. Vi har hört det ti- digare och det har inte blivit mindre Över 1000 folkpartister samlades i Västerås, bland annat för att lyssna på partiledaren Jan angeläget. Björklund sammanfattade www.folkpartiet.se. inledningen med kommentaren ”nu elever har skyldighet att gå till skolan Björklund vidare och ifrågasatte har liberalismen haft rätt i 100 år och där följa direktiven. Jan Björk- såväl Sahlin, Östros som Ohly och och de övriga fel i 100 år” Det var lund fick även detta år in Waldemar redovisade (S´) tre skatteåtgärder en sanning med modifikation vilken Svenssons tes om ”allt för utvecklad vid maktskifte och det var ingen tydliggörs när vi samtidigt läser att social omsorg reducerar medborga- munter information. Bryggan för Vattenfalls egensinnigt marknadsori- ren till statens klienter”. att kommersialisera produkter är av enterade chef får en pension om 57 Han menade även att personligt helt avgörande betydelse för landets miljoner! ansvarstagande inte får ersättas av utveckling. Han exemplifierade med offentligt ansvarstagande. Astra Senecas dystra besked om ned- Med rättigheter följer de skyldighe- skärning av forskargruppen i företa- ter som medborgaren ansvarar för, Blicka bortom krisen! get, samtidigt som han konstaterade exempelvis sin försörjning eller att - Dags att blicka bortom krisen, sade att vi måste koncentrera oss än mer 6 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 7. 7. Liberalt riksmöte erna” förslag om möjliga betyg i 9:an - som skola, integration, jämställdhet, ener- för säkerhets skull är ograderade… giförsörjning, jobben. Vem har sagt vad? Fängslande föredragshållare Härefter följde en textlek om vem Bland inbjudna gäster detta år var som sagt vad i pigdebatten och Jan Igor Ardoris mest färgstark som Björklund läste högt från Sahlins medverkande i en panel tillsammans skrivelser om hushållsnära tjänster, med Tobias Krantz och Lotta Ed- örande vid KomRix i Västerås. en bransch som vi vet har skapat holm. Från SVT-programmet ”Klass lt vilket bottnar i dialog, lag och tusentals nya jobb i den vita delen av hushållssektorn. Han fortsatte med 9A” har Igor blivit uppmärksammad och han är en mycket fängslande och att det är helt OK att på entreprenad empatisk föreläsare som berättar om frakta sopor från medborgarna men hur vi kan utveckla förmågan att lita det är inte OK att driva en förskola på oss själva, tro på vår framtid och på entreprenad! Men (s) har lämnat förankra positiva känslor i vardagen. pigretoriken och vi vet också att det - Hur gamla är barnen när de kan är en majoritet av medelinkomst- använda fjärrkontrollen, frågade han tagare som anlitat fördelarna med och svarade alluderande att ”påfal- ROT-avdraget. lande många i redan 2-årsåldern” vilket visar på förmågan att i skolan Avslutningvis repriserade Björklund snabbt ”byta kanal” om det är tråkigt vår syn på energiförsörjningen och på lektionen. han var övertygad om att detta blir en av de tyngsta valfrågorna. Lägg Exempel på parallella seminarier var därtill förslag om en klimatbilspremie Storytellning, rättspolitik för brotts- vid inköp av ny bil med låga kolox- bekämpning, Europapolitiken i valet idutsläpp. Han knöt slutligen ihop 2010 samt Våra globala utmaningar, säcken med den utmärkta sentensen hyggligt välbesökta och intressanta ”löntagarnas trygghet är viktigare än dragningar. LO:S makt” Sammanfattningsvis var årets Kom- Därefter utdelades Karl Staaf- Rix-kongress genomgående betydligt medaljen och den gick till Ingemar mer ideologiskt inriktad än vanligt Eliasson, tidigare minister, lands- och gav den skjuts och behövlig Foto: Björn O Stenström hövding med mera. Eliasson tackade vitamininjektion som är så betydelse- för medaljen genom ett fullkomligt full ett valår. Eller för att uttrycka det häpnadsväckande bra tal, där han med Mikael ”Prinsen” Trolins ordval: förmedlade en känsla som mycket få ”Det var första gången på länge som partiföreträdare gjort sedan urmin- jag insåg varför jag valde folkpartiet nes tider. Som fotnot för dem som som politisk bas” Och värderingar glömt sin Staaf är det på sin plats att vinner val, som ordförande Björklund konstatera; Karl Staff drev fram den uttryckte det.” n Björklunds tal. Hela talet kan ses igen på svenska demokratin genom rösträtts- frågan, unionsupplösningen, införde Anders Jonell på kunskapsintensiva företag. den allmänna folkpensionen och - Vi skall också utveckla avdragsrät- låg intressant nog till grund för den ten för donationer till forskning, svenska fackföreningsrörelsen. Dessa Håll dig alltid uppdaterad diverse skatterabatter i näringslivet argument kan gärna adresseras till jämte fler riskkapitalinsatser, ansåg socialdemokratin. med vår blogg: Jan Björklund. Högre kvalitet i skolan är det avgörande som välstånds- Runt frågorna Björklund diskuterat, http://goteborgs fortsatte Helene Odenjung och Erik skapande underlag. Ullenhag med ett arbetsseminarium, liberalen.blogspot.com Björklund kontrasterade med vän- som innebar interagerande genom sterns syn på betyg och läxor vilket uppgifter som smågrupper i salongen ter sig horribelt utifrån att (v) lagt ett fick lämna förslag på. Områdena var GöteborgsLiberalen 2 - 2010 |7
 8. 8. #val2010 Kandidater som vill göra skillnad efter valet Det är mindre än ett halvår kvar till valet. I detta nummer presenterar GöteborgsLiberalen fler kandidater till riksdag, region och kommun. Vi frågade vilka frågor kandidaterna brinner för och vem kandidaten är. I nästa nummer kommer redaktionen att fördjupa sig i länsförbundets tre prioriterade valfrågor: utbildnings-, integrations- och äldrefrågor. Alla kandidater hittar du på folkpartiet.se/goteborg Allan Stutzinsky, plats 3 på riksdagslistan - Jag brinner för frågor som rör internationella frågor såsom freds- och klimat- frågorna, rättsfrågor, konstitutionella frågor och frågor där jag ser att enskilda människor har kommit i kläm beroende på orättvis lagstiftning eller fyrkantig rättstillämpning. - Jag är advokat. Jag är uppvuxen i Biskopsgården i Göteborg, som redan un- der min uppväxt ansågs som ett problemområde. Det har dessvärre inte blivit bättre. Jag kommer från en judisk familj. Jag kommer vid valet att just ha fyllt 54 år. Jag är far till tre barn. Jag är en ganska engagerad person. Kristina Palmgren, plats 4 på riksdagslistan - Psykiatrin måste förstärkas. När en person drabbas av psykisk ohälsa är detta väldigt tungt. Den sociala tillvaron påverkas och det är en stor påfrestning på det sociala kontaktnätet såsom familj, anhöriga och arbetsrelationer. Vi har en lång och stolt tradition av att stå upp för de svaga. Denna patientgrupp behö- ver drastiskt lyftas upp. De måste ske förbättringar när det gäller väntetider, patientsäkerhet, kontinuitet och anhörigstöd. Patienter får inte falla mellan stolarna. - Är en liberal, glad och positiv tjej som ser motgångar som möjligheter för en ny och positiv framtid. Är ofta den som medlar, motiverar och inspirerar till samverkan och framåtriktat strävande för att nå resultat. Tycker både om att lyssna och höra nya tankar, idéer och perspektiv. Är envis, nyfiken och pro- duktiv. På fritiden tycker jag om att träna och då allra helst att springa utom- hus. Det ger en enorm frihetskänsla och energikick. 8 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 9. 9. #val2010 Cecilia Wigström, plats 3 på kommunlistan - Göteborg ska vara en stad med tillväxt och framtidstro. Vi är rikets andra stad, men på grund av eftersatt infrastruktur, svagt företagsklimat och dåliga skolor är vi på väg att bli omsprungna av Malmö. Vi liberaler vill ta tillvara gö- teborgarnas iniatitivkraft och entreprenörsanda. Kommunen ska vara positiv inte bara till stora utan även små och medelstora företag och upprätthålla en hög servicenivå. Jag vill också arbeta för att Göteborg blir en tryggare stad för alla: förhindra rekryteringen av unga till brottslighet, försvåra för de krimi- nella gängen och förhindra att kvinnor utsätts för våld i hemmet. - Brinnande liberal sedan 14-årsåldern. Hjärtat klappar främst för mänskliga rättigheter både utomlands och i Sverige. Med en moster som är utvecklings- störd och min man som gick bort i cancer har jag erfarit behovet av ett solida- riskt samhälle. Har bott många år utomlands i Frankrike, USA och Sydafrika, men är göteborgare sedan 1991. Jag har en fil mag i statsvetenskap och på fritiden gillar jag att gå på tur i svenska fjällen och vara ute i skärgården. Axel Darvik, plats 4 på kommunlistan - Göteborg måste bli en stad som klarar av framtidens utmaningar. Jag vill vara med och skapa en stad som kännetecknas av utveckling och kreativitet. Många regioner i Norden avancerar snabbt och Göteborg har inte riktigt klarat av att svara upp. Därför krävs det en förändring i ledarskapet i kommunen. En hel del bra har gjorts tidigare men vi behöver en liberal ledning som förstår vikten av kunskap, kreativitet, forskning och utveckling. - Jag studerar till civilingenjör på Chalmers med inriktningen mot industriell ekonomi. I tio år har jag varit politiskt engagerad i LUF, Riksdagen och Göte- borgs kommunen. Även om jag tycker mycket om staden jag bor i så har jag ett stort intresse av att resa och se mig om i världen. Ann Catrine Fogelgren, plats 5 på kommunlistan - Finns flera, en är bostäder för alla, från ung till gammal. Men det viktigaste är att det blir ett maktskifte i Göteborg så vi kan börja genomföra vår politik. Jag tänker driva vår politik på alla fronter och i alla sammanhang där jag kan och är verksam. - En pragmatisk socialliberal som vill se ett öppnare, friare och medmänskli- gare Göteborg. GöteborgsLiberalen 2 - 2010 |9
 10. 10. #val2010 Lennart Duell, plats 6 på riksdagslistan - Den pågående sociala nedrustningen i Göteborg är viktig för mig. I både äldreomsorgen och inom skolan finns många behov. Det är ett störande glapp mellan vad vi kan erbjuda och vad våra medborgare förväntar sig. Jag tror att invånarna (skattebetalarna)vill betala om vi kan leverera. Funktionshinderom- rådet är kraftigt eftersatt, trots att kostnaderna stiger. Vi skall hålla en kupad hand över LSS-verksamheten. Den berör dem som haft mest otur i livet. - En egen företagare som inte vill pyssla med företagsfrågor inom politiken, trots att näringslivspolitik är grunden för välståndet. Ekonomi intresserar mig däremot. Men nu har jag sålt mitt företag. Folkpartist är jag för att folkpartiet är det enda parti som värnar den enskilde människan mot olika typer av över- höghet samtidigt som vi försöker värna den sociala omsorgen. Kerstin Ekman, plats 7 på kommunlistan - Vi måste få ett maktskifte i vår stad. Göteborg är av tradition en liberal stad, där folkpartisterna gjort stor avtryck i vår stads historia. Folkpartiet skall vara ledande och driva frågor som ger ett bättre och tryggare Göteborg. De förslag vi lagt för att göra förbättringar för de äldre i vår stad måste genomföras. De äldre är en stor och växande grupp. Vår stad måste också vara öppen och väl- komnande för besökande och turister. - Jag har varit politisk engagerad i många år med uppdrag på kommunnivå, i riksdagen och även internationellt. De senaste mandatperioderna har jag representerat folkpartiet i fullmäktige. Helena Holmberg, plats 3 på regionlistan - En offensiv miljöpolitik. Hållbarhet är en förutsättning för tillväxt och utveckling i Göteborg och Västra Götaland. Folkpartiet och alliansen måste visa trovärdighet i miljöfrågorna för att ha en chans i valet. Jämställdhet. En självklar profilfråga för en ordförande i Liberala Kvinnor, så klart. Jämställdhet är globalt sett den allra viktigaste frihetsfrågan. Vi har kommit långt i Sverige på hundra år, men har fortfarande mycket kvar att arbeta med. Angereds När- sjukhus. Det är en jätteprestation från folkpartisterna att sjukhuset nu finns, men fortfarande en gigantisk utmaning för att sjukhuset ska bli en hävstång till förbättrad hälsa och livskvalitet och dessutom nya utvecklingsmöjligheter i östra Göteborg. - Jag är en hårt ansträngd men lyckligt lottad mor till tre barn i åldrarna knappt ett till sex. Mitt yrkesliv går ut på att som konsult arbeta med stadsdels- utveckling och med att skriva böcker och föreläsa. Jag har suttit i kommunfull- mäktige i åtta år, men ser nu fram emot att lära känna ett nytt sammanhang i och med att jag kandiderar till regionfullmäktige i valet. 10 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 11. 11. #val2010 Mariella Olsson, plats 4 på regionlistan - Valfrihet, god tillgänglighet och bra bemötande i vården. Bättre stöd för barn/unga med funktionshinder, neuropsykiatriska och psykiska problem. Vill införa en REHAB garanti i all vrd. Ökad satsning mot ungas drog och alkohol- missbruk. - Är regionfullmäktigeledamot och ordförande i Hälso-sjukvårdsnämnd Hisingen. Före detta rektor/planeringsledare för modersmål, skolutveckling och stöd för funktionshindrade barn i förskola/grundskola. Daniel Andersson, plats 5 på regionlistan - Jag är i grunden väldigt novis när det kommer till Västra Götalandsregionens verksamhet och är mitt inne i en spännande process att lära mig förstå hur det fungerar och skilja på äpplen och päron. Jag kommer att försöka rikta in mig så mycket som möjligt på vårdpolitiken främst därför att det är det området som är den stora bulkmassan av regionens verksamhet och även det politik- område som berör individen som mest när den är som mest utsatt. Ingenting är spikat för ögonblicket men jag tittar just nu på att försöka lägga ett fokus på frågor som ungas psykiska ohälsa och folkhälsoläget i våra utanförskaps- områden. - Jag är bosatt i Härlanda, ersättare i SDN Bergsjön och är en del av Väststyrelsen. Har tidigare haft flera uppdrag inom ungdomsförbundet och studentförbundet. Har studerat i New York, Leuven och Umeå. Vad tycker du om utbildnings-, integrations- och äldrefrågor? Maila till gbgliberalen@liberal.se Möt Mikael Gilljam professor i Statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Vår riksdagsledamot Anita Brodén hälsar på i miljönätverket. Mötet med Mikael äger rum i föreningslokalen på Sveagatan 29 den 15 april kl 18. 30. Anita gjorde nyligen ett utspel kring FP:s kärnkraftsprofil och dessutom leder hon Vi även finns på Facebook i gruppen Folkpartiet en arbetsgrupp inom partiet med ansvar Liberalerna Linnestaden Majorna – bli medlem där! för biologisk mångfald och havsmiljö- www.folkpartiet.se/linne frågor. Det finns alltså all anledning att lyssna och diskutera med Anita när det Välkomna ! Styrelsen! gäller Folkpartiets miljöpolitik inför valet. Anmälan till Ann-Christin.Nilsson2@comhem.se alt Välkommen till expeditionen måndag 0707-122283 den 12/4 klockan 18.30. Hälsningar Ann-Christin GöteborgsLiberalen 2 - 2010 | 11
 12. 12. På gång i Göteborg Kandidat- & kampanjutbildningar LIBERALA SENIORER inför valet Måndagen 3 maj.kl 14 - 16 är vi på expen och Folkpartiet liberalerna i Göteborg och diskuterar med övriga länsförbund i Västsverige genomför ett antal utbildningssatsningar för våra Rosie Rothstein om Regional utveckling - kandidater, medlemmar och intresserade viktigt för seniorer! - hur samarbetar regionen som vill delta i valarbetet inför valet i höst. med företag, organisationer, kommuner, högskolor m fl? Utbildningssatsningen genomförs i samar- bete med Studieförbundet Vuxenskolan. Och så tar vi tag i underlaget för vår valfolder "Våga bli gammal". För all information om utbildningarna och när, var, hur gå in på ALLA är hjärtligt välkomna! vår valsida på www.folkpartiet.se/gbgval Monica Påhlsson Välkommen. sammankallande Högskoleminister Tobias Krantz gästar Göteborg Tobias Krantz kommer bl.a. att berätta om forsknings- propositionen och de största satsningarna någonsin som nu görs för svensk forskning, avskaffandet av kårobligatoriet och sats- ningar på kvalitet inom högskola och universitet. Föreläsningen kommer att efterföljas av en frågestund där vi får möjlighet att ställa frågor till ministern. Varmt välkomna! När: Måndagen den 12 april, kl. 17:30-ca 18:30 Var: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Föreläsningssal ”Volvo- salen”. Föranmälan: Ingen föranmälan behövs. Men tänk på att gärna komma i god tid till föreläsningssalen för att säkerställa att du får en plats. Kontakt: Kristina Palmgren, e-post: kristina.palmgren@liberal.se 12 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 13. 13. På gång i Göteborg Resa till Riksdagen! Den 20 maj anordnar folkpartiet Välkommen till en heldag då vi startar valrörelsen på liberalerna i Göteborg en resa till allvar. En heldag som ger dig grunden i vår politik och Sveriges riksdag. gör dig redo att ge dig ut och möta väljare. Medverkande Vi börjar dagen med att besöka är bland annat Nyamko Sabuni. Erik Ullenhag samt riksdagen för att sedan träffa Helene Odenjung. riksdagsledamöterna, vi besöker departementen som styrs av folk- Varmt välkommen! partiet liberalerna och lär oss mer När: Lördagen den 24 april, kl. 9.30-16:00 om rikspolitiken. Var: Redbergsteatern, SV’s lokaler vid Redbergsskolan, Redbergsplatsen Antalet deltagare är satt till 15 st. Om du vill åka med gör du en Anmälan: Anmäl dig senast den 16 april via vår valsida på intresseanmälan med namn och www.folkpartiet.se/gbgval. Observera att antalet är telefonnummer till marie.vaadre@ begränsat, så först till kvarn gäller. liberal.se Vi meddelar dig snarast efter din anmälan om du fått en av de 15 platserna. Medlemsmöte om Tider för dagen: valplattformen Vi samlas vid 9:30 utanför riksdagshuset och beräknar att Folkpartiet liberalerna i Göteborg tillsatte under hösten 2009 vara klara för avfärd tillbaks till en grupp som har arbetat fram ett förslag till Valplattform Göteborg vid 17-tiden. inför valet 2010. Gruppen har arbetat brett med att få in synpunkter. Förbundsstyrelsen har därefter behandlat det När: Torsdag den 20 maj förslag som lades fram till årsmötet 2010. Resa: Resan bokar & bekostar du själva (efter vår kontakt om att du Årsmötet beslutade att bordlägga frågan och ta upp den är bland de 15). igen vid ett medlemsmöte och detta medlemsmöte är nu satt till onsdagen den 21 april, på partiexpeditionen kl. Träffpunkt i Stockholm kl. 09:30: 18:00. Ledamotshuset Mynttorget 2. När: Onsdagen den 21 april, kl. 18:00 Var: Partiexpeditionen, Sten Sturegatan 42 Mer information, handlingar och anmälan finns på vår anmälningssida: www.folkpartiet.se/gbganmalan Vårkampanj! Vi närmar oss årets vårkampanj som blir i år lite av en uppvärmning inför Kandidat i valet för FP Göteborg? valrörelsen. Mellan 12 april och 9 maj kampanjar alla i Nu finns en sida på webben för dig. Där hittar du folkpartilandet och så gör aktuell och praktisk information kring din kandidatur även vi i Göteborg. från länsförbundets valledning. Du hittar mer information på: Adressen är www.folkpartiet.se/gbgkandidat www.folkpartiet.se/gbgval GöteborgsLiberalen 2 - 2010 | 13
 14. 14. På gång i Göteborg Liberala Kvinnor Problemet utan namn. Västsverige bjuder in: Varför får kvinnor diagnosen depres- Maten på bordet sion dubbelt så ofta som män? – miljö, politik och lust. Årets Novotelkonferens Torsdag den 22 april kl 18, folkpartiexpeditionen lördag den 5 juni Om kvinnors psykiska hälsa i ett idéhistoriskt perspektiv. Karin Johannisson, professor idé- och Plats: Hotell Novotel, lärdomshistoria, Uppsala Universitet, författare Klippanområdet, Göteborg till flera mycket uppmärksammade böcker, bland Medverkande: Marit Paulsen, euro- andra paparlamentariker, med många fler. Melankoliska rum från 2009 Fullständigt program, liksom fakta om hur du anmäler dig och konferensavgift, presenteras senare. Öppet styrelsemöte tisdagen den 27 april Frågor? Mejla projektledare Renate renate.moberg@telia.com kl 18.30 på folkpartiexpeditionen. Alla är varmt välkomna till våra möten!!! Styrelsen Liberala Kvinnor Göteborgsområdet gm Helena Holmberg, ordförande Näringslivspolitiska nätverket Föreläsning om uppmärksammar hedersrelaterat våld att måndagen den 3 maj Torsdag den 15 april anordnar FP Örgryte/Härlanda en är det åter dags för föreläsning om hedersrelaterat våld på parti- expeditionen, Sten Sturegatan 42. Föreläsare är Leyla som ”Industri- och lever med skyddat identitet, Handelskammardagen”, hon kommer att beskriva hur situationen är för de unga på Scandinavium. Bland andra medver- tjejer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld i kar Spykers Victor Muller. dagens Sverige. Anmälan till jonell@jonell.se (15 platser bokade) När: Torsdag den 15 april, kl 18.30 Var: Partiexpeditionen, Sten Sturegatan 42 Tid: 17.00 (Anförande, diskussioner, musik & mat) Föranmälan krävs: via vår anmälningssida på www.folkpartiet.se/gbganmalan Anders Jonell Anmälan senast måndag den 12 april! Vid frågor kontakta Anna Thunes: 0702-55 17 83 14 | GöteborgsLiberalen 2 - 2010
 15. 15. Debatt FP måste anta utmaningen: Vi barn går på ett nyttbli det är bara några år gammalt. Tyvärr är antalet p-platser för föräldrar som hämtar måste dagis, bäst på miljö Mina och lämnar alldeles för få. Det händer ofta att Renova inte kan hämta soporna, eftersom planen framför soprummet är blockerad av fulparkerande morgonstressade föräldrar. Bristen på p-platser är ett återkom- överlägsna ur miljösynpunkt. Men smartare och effektivare transporter. mande tema på föräldramötena. det räcker inte. Vi människor släp- Framtiden ligger inte i att alla odlar Rektor upprepar varje gång att hon per fortfarande ut gifter i mark, luft sina egna morötter på bakgården, försöker få till en förändring. och vatten, som riskerar att skada utan i att köpa en växande andel av våra efterkommandes hälsa. Resan vår mat från Afrika, Sydamerika och Visst, tänker jag i mitt stilla sinne. har bara börjat på vägen till minskad Asien. Bara så kan också dessa delar Lycka till. Jag vet ju att en minime- onödig resursförbrukning i vår ener- av världen få råd till miljöförbätt- ring av antalet lämna-och-hämta- gianvändning och för de produkter rande teknik. Framtiden ligger inte platser för föräldrar är medveten vi konsumerar. Demokrati innebär i ekonomisk stagnation utan i en politik från s-mp-koalitionen. att göra det som är bra för våra barn hållbar tillväxt. Framtiden ligger inte och barnbarn, inte bara det som är i att bygga tåglinjer där inga män- De tror att bristen på p-platser får bekvämt för stunden för oss som är niskor bor, utan först och främst ska fler föräldrar att lämna bilen hemma vuxna just nu. storstadsområdena knytas samman. och ta bussen istället. Det är bara det Framtiden hör storstaden till! att där jag bor går direktbussen till 2. Folkpartiet behöver det. stan i högtrafik en gång i halvtim- Vi måste ta in det faktum att unga Samtidigt ska vi inse att många av de men. Och det har inte s-mp gjort människor och många kvinnor skyr gröna lösningar som miljöpartisterna något åt. Folkpartiet och allianspartierna. kanske var först med att lansera är Många av ”våra” väljare tycks idag bra och vettiga: gröna tak och lokalt Försvåra inte vardagslivet gå till miljöpartiet, som ser ut att ha omhändertagande av dagvatten är Vi liberaler vill lägga pendelparke- en inbyggd trovärdighet i de viktiga bara två exempel på stadsbyggnads- ringar i närheten av skolor, dagis och framtidsfrågorna. Vi måste skapa vår området. mataffärer. Underlätta, försvåra inte egen trovärdighet i att formulera vi- vardagslivet för människor. sioner för en hållbar framtid. Låt oss anta utmaningen i valrörel- sen och nästa mandatperiod: Bäst på Vi behöver älska kollektivtrafiken 3. Sverige behöver alternativen. Vi miljö! minst lika mycket som Kia Andreas- liberaler måste peka på bättre alter- son. Kollektivtrafiken är en förutsätt- nativ för en hållbar framtid. Fram- Helena Holmberg ning för ett växande Göteborg, för att tiden ligger inte i att stänga in och Vice ordförande Miljönämnden vår stad ska må bra. Men det betyder hindra resor och transporter, utan i inte att vi behöver hata bilen. Det är bara att inse Folkpartiet libe- Näringslivspolitiska nätverket ralerna och alliansen har brister i tro- är inbjudna till Elinor Filipsson värdighet på miljöområdet. En brist som kan kosta oss valet. Det finns tre huvudskäl till att vi folkpartister, på Svenskt Näringsliv torsdagen 22 april OBS 17.30 – 19.30 för ett när vi står i valstugorna i höst, måste samtal om bland annat ökad tillväxt och sysselsättning i vara bäst på miljöfrågor Göteborgsregionen. Svenskt Näringsliv bjuder på en lättare måltid och vill därför veta 1. Livet kräver det. hur många som medverkar. Maila undertecknad senast 19:e april. Liberaler tenderar ibland att intala Adress: Södra Hamngatan 53 i Göteborg sig att det där med miljön ordnar sig, Medverka, ställ frågor och var glad! så länge vi håller fast vid demokrati och marknadsekonomi. Och visst Välkomna är demokratiska samhällssystem Anders Jonell, jonell@jonell.se GöteborgsLiberalen 2 - 2010 | 15
 16. 16. Kalendariet POSTTIDNING B Returadress: Folkpartiet liberalerna i Göteborg Sten Sturegatan 42 412 52 GÖTEBORG Kalendariet för Folkpartiet liberalerna i Göteborg För rättelser och kompletteringar - ring 031-20 32 30 eller e-posta till goteborg@liberal.se. Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller. Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg. Lokal nedan: Fp, Sten Sturegatan 42, om ej annat anges. April 2010 mån 12 Vår kampanjen börjar mån 12 KF-gruppen kl. 18.15 mån 12 Tobias Krantz besöker Göteborg, se annons mån 12 Miljönätverket kl. 18.30, se annons tors 15 FP Örgryte – Härlanda kl. 18.30, se annons tors 15 FP Linne-Majorna, se annons tors 15 Kommunfullmäktige GA-torg Under valåret finns det mycket att se ons 21 Medlemsmöte om valplattformen kl. 18.00, se annons fram emot som folkpartimedlem med tors 22 Näringslivspolitiska nätverket, se annons många aktiviteter och möten där du kan välja ett engagemang som tors 22 Liberala kvinnor kl. 18.00, se annons passar just dig. tors 22 FP Örgryte-Härlanda kl. 18.30 Redbergsskolan tors 22 FP konstförening besöker Renässansutställning. Valledningen önskar dig ett fortsatt gott Anmälan till ordf. Marie Zachrisson-Gärdehed och upplevelsefullt engagemang och lör 24 Valkonferens kl. 9.30 Redbergsteater, se annons detta valår behövs ditt bidrag mån 26 Förbundsstyrelsen kl. 18.00 extra mycket för att vi tillsammans ska nå mån 26 FP Centrum kl. 18.00 framgång och tillsammans arbeta fram mot en valseger den 19 september. tis 27 Liberala Kvinnor kl. 18.30 öppet styrelsemöte tis 27 Regionfullmäktige Vad kan du bidra med? Vi har lagt upp ons 28 SDN GA-torg kl. 17.30 en sida på webben där du hittar information om valet i Göteborg och hur Maj 2010 du kan göra en insatts. mån 3 KF-gruppen kl. 18.15 Sidan hittar du på: www.folkpartiet.se/gbgval mån 3 Liberala seniorer kl. 14.00 mån 3 Näringspolitiska nätverket, se annons Du behövs! mån 3 FP Styrsö kl. 18.30 Dagcenter ons 5 Nätverket ”Vad händer I GBG” kl. 18.30 Cecilia Wigström tors 6 Kommunfullmäktige GA-torg Ordförande för folkpartiet liberalerna i lör 8 Allianskampanj Göteborg sön 9 Tynneredsdagen med FP Väster Lennart Staberg tis 11 Liberala kvinnor kl. 18.30 öppet styrelsemöte Valledare för folkpartiet liberalerna i lör 22 Årsmöte väststyrelsen Ljungskile folkhögskola Göteborg mån 24 FP Centrum kl. 18.00 mån 24 Inför partirådet I Uppsala kl. 18.00 tis 25 Prel. SDN GA-torg kl. 18.00 mån 31 KF-gruppen kl. 18.15

×