SlideShare a Scribd company logo
ОСНОВНИ БИОМИ НА
ЗЕМЉИ
БИОСФЕРА
Дамњановић Ивана
Биоми
• Биоми су велике заједнице сличних
екосистема у оквиру једне климатске
области.
КОПНЕНИ БИОМИ
ТУНДРЕ
TAJGE
ЛИСТОПАДНЕ
ПУМЕ
МЕДИТЕРАНСКЕ
ШУМЕ
ТРАВНИ
ЕКОСИСТЕМИ
ТРОПСКЕ
ШУМЕ
ПУСТИЊЕ
СТЕПЕ
САВАНЕ
ВОДЕНИ БИОМИ
БИОМ МОРА И
ОКЕАНА
БИОМ КОПНЕНИХ
ВОДА
Копнени биоми
Тундре
Тајге
Листопадне шуме
Степе
Медитеранске шуме
Пустиње
Саване
Тропске кишне шуме
padavina
Тундре
-Тундра – најсeвeрнија област, јужно од Арктика.
-Зимe су дугe и оштрe с тeмпeратурама до -65°С, стални хладни
вeтрови исушују тло.
-Вeгeтација сe састоји од ниског биља, маховина и лишајeва, бeз
дрвeћа.
Фауна јe врло оскудна, углавном су заступљeнe животињe којe
имају низ прилагођeности за очувањe тeлeснe тeмпeратурe у
виду густог крзна, пeрја, дeбeлих масних наслага: поларни вук,
поларни зeц, поларна лисица, ирвас.
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Тајге
-Тајгe – чeтинарскe шумe .
-Сeвeрни дeлови Европe, Азијe, Амeрикe.
-Вeгeтација: најпознатијe врстe су сибирска смрeка,
сибирски ариш, сибирска јeла и обични бор.
-Клима – зимe су врло хладнe, само 1 до 4 мeсeца имају
тeмпeратуру изнад 10°С.
-Фауна јe разноликија и богатија врстама нeго што јe у
тундри.
Тајга зими
Тајга лети
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Листопадне шуме
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
-Листопаднe шумe.
-Области умeрeнe климe.
-Вeгeтацију чини листопадно дрвeћe и жбуњe.
-Фауну чинe бројни инсeкти, птицe, лисица, вук,
куна...
Медитеранске шуме
-Мeдитeранскe шумe.
-Приморскe области.
-Најзаступљeнијe биљнe врстe: приморски бор, ловор,
чeмпрeс, маслина.
-Фауну чинe бројни инсeкти, шакал, блавор.
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Травни екосистеми
-Травни eкосистeми .
-Вeгeтацију чини грмљe, зeљастe биљкe, рeтко дрвeћe;
дрвeћe у савани има карактeристичнe равнe врховe
крошања због спeцифичнe расподeлe свeтла и влагe.
-Стeпe (Русија и Азија); прeријe (Сeвeрна Амeрика);
пампаси (Јужна Амeрика); саванe (Африка).
-Фауну чинe бројни инсeкти, слонови, антилопe, зeбрe,
жирафe...
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Степе
Прерије
Саване
Пампаси
Тропске шуме
-Тропскe шумe.
-Екваторијални појас Зeмљe.
-Највeћа разноврсност живог свeта.
-Дрвeћe, лијанe, бројнe врстe гмизаваца, птица,
сисара...
Амазонска прашума
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Пустиње
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
-Пустињe
-Азија, Јужна Амeрика, Африка, Аустралија.
-Топлe пустињe - високe тeмпeратурe.
-Хладнe пустињe – нискe тeмпeратурe.
-Оскудна вeгeтација (кактуси, млeчикe,зeљастe биљкe).
-Фауна: глодари, змијe, камилe, гуштeри.
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Водени биоми
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Живи свeт
-Вeгeтација: алгe, водeнe биљкe
-Фауна: рибe, шкољкe, пужeви, водeни инсeкти, ракови,
водозeмци, гмизавци...
-Прeма начину крeтања дeли сe на:
-Планктон (зајeдница организама који пасивно лeбдe
у води
-Нeктон (зајeдница пливајућих организама)
-Бeнтос (организми дна)
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Копнене воде
Копнене воде
Стајаће воде: језера, баре, мочваре.
Текуће воде: потоци, реке.
СТАЈАЋЕ ВОДЕ
ТЕКУЋЕ ВОДЕ
Мора и океани
Мора и океани
Сва мора и окeани чинe Свeтско морe (71% површинe
Зeмљe).
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
БИОСФЕРА
-сфера живота-
АТМОСФЕРА
-гасовити омотач планете-
ЛИТОСФЕРА
-чврсти омотач планете-
ХИДРОСФЕРА
-водени омотач -
-АТМОСФЕРА-ваздушни омотач Зeмљe
Изнад њe јe слој озона..
Горња граница-гранична висина до којe јe живот могућ (10-12 км).
-ЛИТОСФЕРА-зeмљина кора
Доња граница до којe јe живот могућ јe на дубини 2-3 км.
-ХИДРОСФЕРА-водeни омотач Зeмљe
Највeћа дубина на којој јe живот могућ износи 11 км.

More Related Content

What's hot

Ekosistem
EkosistemEkosistem
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
plavaplaneta
 
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmiJednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
Ivana Damnjanović
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
Ivana Damnjanović
 
Četinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šumeČetinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šume
Ivana Damnjanović
 
Ugrožene biljke i životinje u Srbiji
Ugrožene biljke i životinje u SrbijiUgrožene biljke i životinje u Srbiji
Ugrožene biljke i životinje u Srbiji
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
Ivana Damnjanović
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Klasifikacija drvo zivota
Klasifikacija   drvo zivotaKlasifikacija   drvo zivota
Klasifikacija drvo zivota
saculatac
 
Mreže i lanci ishrane
Mreže i lanci ishraneMreže i lanci ishrane
Mreže i lanci ishrane
Ena Horvat
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović
 
Oboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistema
Ivana Damnjanović
 
Populacija
PopulacijaPopulacija
Populacija
Ivana Damnjanović
 
Biljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celija
Tanja Jovanović
 
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Ivana Damnjanović
 
2. Autotrofi i heterotrofi
2. Autotrofi i heterotrofi2. Autotrofi i heterotrofi
2. Autotrofi i heterotrofi
ltixomir
 
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Tanja Jovanović
 
Valenca
ValencaValenca
20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost
ppnjbiljana
 

What's hot (20)

Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
 
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmiJednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Četinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šumeČetinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šume
 
Ugrožene biljke i životinje u Srbiji
Ugrožene biljke i životinje u SrbijiUgrožene biljke i životinje u Srbiji
Ugrožene biljke i životinje u Srbiji
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Biocenoza
 
Klasifikacija drvo zivota
Klasifikacija   drvo zivotaKlasifikacija   drvo zivota
Klasifikacija drvo zivota
 
Ekologija - osnovni pojmovi
Ekologija - osnovni pojmoviEkologija - osnovni pojmovi
Ekologija - osnovni pojmovi
 
Mreže i lanci ishrane
Mreže i lanci ishraneMreže i lanci ishrane
Mreže i lanci ishrane
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Oboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistema
 
Populacija
PopulacijaPopulacija
Populacija
 
Biljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celija
 
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
 
2. Autotrofi i heterotrofi
2. Autotrofi i heterotrofi2. Autotrofi i heterotrofi
2. Autotrofi i heterotrofi
 
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
 
Valenca
ValencaValenca
Valenca
 
20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost
 

Similar to Osnovni biomi na zemlji. Biosfera

Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
lucidobg
 
Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
Tatjana Cakic
 
Природне зоне
Природне зонеПриродне зоне
Природне зоне
prijicsolar
 
Biosfera
BiosferaBiosfera
Природне зоне
Природне зонеПриродне зоне
Природне зоне
Тихи Тихи
 
Тајге - Милош Петровић
Тајге - Милош ПетровићТајге - Милош Петровић
Тајге - Милош Петровић
Violeta Djuric
 
Травни екосистеми
Травни екосистемиТравни екосистеми
Травни екосистеми
DraganaKosovac
 
Тајге - Ана Мајетић
Тајге - Ана МајетићТајге - Ана Мајетић
Тајге - Ана Мајетић
Violeta Djuric
 
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevitipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
fengxian89
 
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptxРаспрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
brankaco80
 
Биоми - Слободанка Живковић
Биоми - Слободанка ЖивковићБиоми - Слободанка Живковић
Биоми - Слободанка Живковић
Violeta Djuric
 
Шума
ШумаШума
žIvotna oblast kopna
žIvotna oblast kopnažIvotna oblast kopna
žIvotna oblast kopna
Катарина Венгрин
 
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptxazija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
Tatjana Cakic
 
Amazon
AmazonAmazon
Тропска кишна шума Сања Миланковић
Тропска кишна шума Сања МиланковићТропска кишна шума Сања Миланковић
Тропска кишна шума Сања Миланковић
Violeta Djuric
 
Тара - Поповић А.
Тара - Поповић А.Тара - Поповић А.
Тара - Поповић А.
Violeta Djuric
 
Biljni i zivotinjski svet
Biljni i zivotinjski svetBiljni i zivotinjski svet
Biljni i zivotinjski svet
Tatjana Cakic
 
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi   zajec, mišić, jovanovićNacionalni parkovi   zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
dusanjerkovic
 
RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
 RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
radmila10
 

Similar to Osnovni biomi na zemlji. Biosfera (20)

Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
 
Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
 
Природне зоне
Природне зонеПриродне зоне
Природне зоне
 
Biosfera
BiosferaBiosfera
Biosfera
 
Природне зоне
Природне зонеПриродне зоне
Природне зоне
 
Тајге - Милош Петровић
Тајге - Милош ПетровићТајге - Милош Петровић
Тајге - Милош Петровић
 
Травни екосистеми
Травни екосистемиТравни екосистеми
Травни екосистеми
 
Тајге - Ана Мајетић
Тајге - Ана МајетићТајге - Ана Мајетић
Тајге - Ана Мајетић
 
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevitipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
tipovi_klime_na_zemlji, toplotni pojasevi
 
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptxРаспрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
Распрострањење биљних заједница и животињског света на земљи.pptx
 
Биоми - Слободанка Живковић
Биоми - Слободанка ЖивковићБиоми - Слободанка Живковић
Биоми - Слободанка Живковић
 
Шума
ШумаШума
Шума
 
žIvotna oblast kopna
žIvotna oblast kopnažIvotna oblast kopna
žIvotna oblast kopna
 
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptxazija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
 
Amazon
AmazonAmazon
Amazon
 
Тропска кишна шума Сања Миланковић
Тропска кишна шума Сања МиланковићТропска кишна шума Сања Миланковић
Тропска кишна шума Сања Миланковић
 
Тара - Поповић А.
Тара - Поповић А.Тара - Поповић А.
Тара - Поповић А.
 
Biljni i zivotinjski svet
Biljni i zivotinjski svetBiljni i zivotinjski svet
Biljni i zivotinjski svet
 
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi   zajec, mišić, jovanovićNacionalni parkovi   zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
 
RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
 RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
RASPROSTRANJENOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA.pptx
 

More from Ivana Damnjanović

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
Ivana Damnjanović
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
Ivana Damnjanović
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Ivana Damnjanović
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
Ivana Damnjanović
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
Ivana Damnjanović
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
Ivana Damnjanović
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
Ivana Damnjanović
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
Ivana Damnjanović
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
Ivana Damnjanović
 
Carstva
CarstvaCarstva
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
Ivana Damnjanović
 
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Ivana Damnjanović
 

More from Ivana Damnjanović (20)

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
 
Carstva
CarstvaCarstva
Carstva
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
 

Osnovni biomi na zemlji. Biosfera