Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansallista ja yhteistä ennakointia: KEV & VNK - Kaisa Oksanen

63 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017: Yhteistä ennakointia alueilla

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansallista ja yhteistä ennakointia: KEV & VNK - Kaisa Oksanen

 1. 1. Ennakointia valtioneuvostossa Kaisa Oksanen 13.12.2017
 2. 2. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kolmas sektori, kansalaiset Kansallisen ennakoinnin koordinaatio VNK, Sitra Valtioneuvosto Alueellinen ja paikallinen ennakointi Kansallisen ennakoinnin toimintatapa 2 Eduskunnan Tulevaisuus- valiokunta Kansallinen ennakointi Ministeriöt, Tekes, Suomen Akatemia, OPH, ym.
 3. 3. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko • Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ • 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta • Julkaistu 8.6.2017, http://vnk.fi/julkaisut • 2. osa, kesä 2018: Valmiuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen luominen työn murroksen aiheuttamiin systeemisiin muutoksiin 3
 4. 4. Ministeriöiden yhteinen ennakointi: Toimintaympäristön kuvaus ja tulevaisuuskatsaukset Ministeriöiden yhteisen tulevaisuustyön tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.
 5. 5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Toimintaympäristön muutos käsitellään 15 muutostekijäkortissa, joiden kokonaiskuva perustuu virkamiesten asiantuntijanäkemykseen. • Tuotettu ministeriöiden yhteisjulkaisuna. • Jokaisessa kortissa esitellään keskeinen tulevaisuuden muutos, sen näkymä noin vuoteen 2030 ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muutokseen liittyen. • Toimii yhteisenä pohjana ministeriöiden tulevaisuuskatsauksille. http://vnk.fi/tulevaisuustyo/muutostekijakortit 5 Muutostekijäkortit
 6. 6. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi 15 muutostekijää haastaa Suomea 6 Poliittinen Kansainvälisen järjestys murroksessa EU:n ja kansallisvaltion kehitys Demokratian muutos ja osallistumisen tapojen moninaistuminen Ekonominen Globaalin talouden murros Suomen talouden kehitys Työn murros Sosiaalinen Väestörakenne ja kaupungistumis- kehitys Arvojen ja asenteiden muutos Eriarvoistuminen Teknologinen Teknologinen murros Digitaalinen kyvykkyys julkisessa hallinnossa Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus Ekologinen Ilmastonmuutos Ympäristön ja luonnon tila Luonnonvarojen käytön kestävyys
 7. 7. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Jokaisen ministeriön oma tulevaisuuskatsaus • Ministeriöiden ennakointityöryhmä koordinoi työtä • Yhteinen ohjeistus annettu kaikille • Työ käynnistynyt syyskuussa 2017 • Valmiit kesällä 2018 ja julkaisu yhteistyössä 7 Tulevaisuuskatsaukset
 8. 8. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi8 Jatkuva ennakointi osana hallinnon kyvykkyyksien rakentamista
 9. 9. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Kansallinen ennakointiverkosto • Laajapohjainen osallistuminen; Yammerissa yli 500 jäsentä https://www.yammer.com/ennakoi nti • Ennakointiluotsi työn tukena sekä tieteellisenä ja metodologisena ohjausryhmänä • Säännöllliset Foresight Friday - tapahtumat • Vuosittainen FinnSight - ennakointifoorumi (järjestäjinä VNK, Sitra, Suomen Akatemia, Tekes, TEM, OKM, OPH) • www.foresight.fi 9 Ministeriöt ja virastot Kunnat ja alueet Koulutus ja tutkimus Järjestöt ja yhdistykset Elinkeinoelämä Muut Ajatuspajat
 10. 10. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Avoin kansallinen ennakointiverkosto (KEV) • Säännöllliset Foresight Friday -tapahtumat • Vuosittainen FinnSight -ennakointifoorumi (järjestäjinä VNK, Sitra, Suomen Akatemia, Tekes, TEM, OKM, OPH) • KEV:n Yammer-verkkoalustalla nyt n. 500 jäsentä, https://www.yammer.com/ennakointi • www.foresight.fi
 11. 11. Kiitos! Lisätietoja: vnk.fi/tulevaisuustyo foresight.fi Keskustelu jatkuu Oulussa valtakunnallisessa alue- ennakoinnin vuosiseminaarissa 21.-22.3.2018

×