Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday 17.11.2017 Winland Keskinen

69 views

Published on

Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? / Marko Keskinen, konsortion johtaja, From Failand to Winland –hanke

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foresight Friday 17.11.2017 Winland Keskinen

 1. 1. Foresight Friday: kokonais- turvallisuuden ennakointi Kokonaisturvallisuuden visiointia Mietteitä tieteidenvälisestä Winland-hankkeesta Marko Keskinen & Matti Minkkinen, 17.11.2017twitter.com/WinlandFI winlandtutkimus.fi
 2. 2. YKS: Mikä Winland? Intro skenaarioprosessiimme Esityksemme agenda KAKS: Kokonaisturvallisuuden visiot → Edessämme isoja, jopa koko planeettaa uhkaavia muutoksia: mikä silloin on visioiden rooli? → Säilytämmekö nykyistä vai uudistummeko? Kuka tuntee jo?
 3. 3. Failandista Winlandiin: skenaarioprosessimme ● Uskottavuus ↔ mielikuvitus ● Tulevaisuuden käyttäminen, ei ennustaminen ● Radikaalit muutokset vs. hallittu kehitys → Failand-tulevaisuuskuvia helppo kehittää! Ajureiden kartoitus & toimijakentän analyysi Työpajat - ruoka - energia - vesi Failand- tulevaisuus- kuvat 2040 Winland- visio Winland- skenaariot 2040 Toimenpide- suositukset 2017 2018 20192016
 4. 4. Muutosvoimat = isoja, vaikuttavia! Ilmastonmuutos Globaali ruokakriisi Ympäristöpakolaisuus Paine Suomen ruokaturvalle Kytkökset
 5. 5. Hankkeessa yhteiskehitetyt Failand- tulevaisuuskuvat Suomesta v. 2040 yllättävänkin rajuja - ja silti realistia → Toisaalta tämä ei näy esim. YTS:ssä tai muissakaan politiikkadokumenteissa Isot muutokset, millaiset visiot? Millaisia Winland-visioiden tulisi siis olla? → KONSERVATIIVISIA: Riittääkö että nykytila säilyy, tai jopa heikkenee? Kun kerran kaikki on hyvin nyt. → UUDISTAVIA: Täytyykö visioissa miettiä koko homma uusiksi, ja jos niin miksi ja millä tavoin?
 6. 6. Parikeskustelu Ota vierestäsi pari. Pohtikaa yhdessä: ● Huomioiden ennakoitujen muutosten suuruuden (ilmastonmuutoksesta geopolitiikkaan), tulisiko v. 2040 ylettyvän kokonaisturvallisuuden visioinnin olla säilyttävää vai uudistavaa? ● Halutessanne myös: mikä merkitys visioinnilla ylipäänsä voi ja tulee olla osana ennakointia? Voit kertoa keskeiset oivalluksenne meille seminaarin tauolla ja/tai kirjata presemoon: presemo.aalto.fi/winland
 7. 7. 1) Kysymyksessä ei joko/tai, vaan sekä säilyttävää että uudistavaa visiointia tarvitaan → Silti kiinnostavaa pohtia milloin visionäärisyyteen riittää se että on konservatiivi... Joitain huomioita 2) Kytkös resilienssiajatteluun → Samankaltainen ylläpitävä resilienssi vs. uudistuva resilienssi -jako Jatkamme pohdintaa visiotyöpajassamme → Ensi viikolla jo: pysy siis kuulolla!
 8. 8. Tsek julkaisumme netistä! winlandtutkimus.fi Eilen julkaistu Tiede ja ase -vuosikirjan 75v.-juhlanumero
 9. 9. Tule mukaan matkalle Winlandiin! Lue julkaisujamme & liity spostilistallemme: winlandtutkimus.fi Seuraa meitä Twitterissä: twitter.com/WinlandFI
 10. 10. Lisäkalvoja keskustelun tueksi
 11. 11. Systeeminen näkökulma Lähtökohta kokonaisturvallisuuden ja resilienssin tarkastelu systeemisesti, valituin painotuksin SYSTEEMIN OSAT/ ELEMENTIT ...JA NIIDEN KYTKÖKSET SYSTEEMIN TARKOITUS+ = Energia, ruoka, vesi & ilmasto + muut teemat Yhteiskunnan kokonais- turvallisuus Eri prosessit ja tasot: esim YTS Donella H. Meadows (2008)Miksi systeemi toimii? → Resilienssi, itseorganisoituminen ja/tai hierarkia
 12. 12. Kytkökset 1) Useita teemoja ja prosesseja → Energia, ruoka, vesi, ilmasto, oikeus, päätöksenteko... 2) Monta toimijaa → Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori, teemoja sisällä ja välillä 3) Maantieteelliset tasot → Paikalliselta kansalliselle, alueelliselta globaalille - ja takas 4) Eri aikajänteet → Nykyhetkestä (ja menneestä) aina vuoteen 2040 saakka Tutkimuksemme ja toimenpide-ehdotustemme keskiössä
 13. 13. Muutosvoimat: vaikutusketju Failand-Suomi Millä toimenpiteillä vältetään tämän toteutuminen?
 14. 14. Failand-tulevaisuuskuvat 2040 Tulevaisuuskuva Kriittinen tekijä Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 1. Ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutukset iskevät Suuren mittakaavan muuttoliikkeet ja sään ääri-ilmiöt sekä yhteiskunnan vakaus lisääntyvässä paineessa ● Henkinen kriisinkestävyys ● Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky ● Sisäinen turvallisuus 2. Hauras ruokaturva Suomen ruokajärjestelmän tehostamispaineet ja huoltovarmuuden rakenteelliset haasteet ● Henkinen kriisinkestävyys ● Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky 3. Energiamurros epäonnistuu Energiapolitiikan, ilmastopolitiikan ja energiaturvallisuuden ristiriitaiset tavoitteet ● Talouden ja infrastruktuurin toimivuus, erityisesti polttoaine- ja voimahuollon turvaaminen 4. Uusi epävarmuuden aikakausi Maailmanpolitiikan lisääntyvä epävakaus sekä etupiiripolitiikka ● Kansainvälinen toiminta 5. Kriittisen infrastruktuurin romahdus Kriittisen infrastruktuurin rappeutuminen ja korjausvelan kasvaminen talouspaineessa ● Talouden ja infrastruktuurin toimivuus ● Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky

×