Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday 17.11.2017 sm holmström

72 views

Published on

Sisäministeriön uusi ennakointitoiminto / Lauri Holmström, erityisasiantuntija, sisäministeriö

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foresight Friday 17.11.2017 sm holmström

 1. 1. Ennakointi ja analyysitoiminta sisäministeriössä Foresight Friday 17.11.2017 Erityisasiantuntija Lauri Holmström
 2. 2. 27.11.2017 2
 3. 3. Mikä on sisäisen turvallisuuden tila Suomessa?
 4. 4. Sisäinen turvallisuus? Ne yhteiskunnan ominaisuudet, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista johtuvaa pelkoa ja turvattomuutta.
 5. 5. SM sisäisen turvallisuuden johtavana toimijana – strategian kärkihankkeet tukena politiikka-alue ydin Sisäisen turvallisuuden politiikka-alue • Yhteistyö • Kohonneet riskit • Ennaltaehkäisy • Ilmiöpohjaisesti yhteen toimiva hallinto Sisäisen turvallisuuden ydin • Yleinen järjestys ja turvallisuus • Rikostorjunta • Pelastustoiminta • Rajaturvallisuus • Oikeusprosessit Analysointi ja ennakointi
 6. 6. SM sisäisen turvallisuuden johtavana toimijana – strategian kärkihankkeet tukena politiikka-alue ydin Analysointi ja ennakointi Yhteinen kieli, käsitys ja visio • mandaatti on jo • johtaminen edellyttää yhteistä kieltä  analysointi • "poliisi" vs. "rikollisuus" • "pelastustoimi" vs. "onnettomuudet ja tulipalot" • yhteinen visio  ennakointi Pitkäjänteisen suunnittelun perusta • ennakointi • mitä suorituskykyjä jatkossa tarvitaan ja miksi? • yhteiskunnan ja turvallisuuden muutos
 7. 7. Analysointi ja ennakointi • SM:n ennakointiryhmä sekä laajennettu ennakointiverkosto • ministeriön osastot (ryhmä) • ministeriön osastot, virastot ja oppilaitokset (verkosto) • Asettaminen 12/2017 • Sisäisen turvallisuuden määritelmän mukaisten keskeisten ilmiöiden • Määrittely, • Mittaaminen, • Selittäminen, ja • Ennakointi • Jatkossa strategioiden, tulevaisuuskatsausten, selontekojen, yms. "tilannekuva" • palvelee myös muita – maakunnat ja kunnat, järjestöt, yritykset
 8. 8. Ilmiöiden jäsentäminen indikaattorien kautta Mittaava Selittävä Ennakoiva
 9. 9. Kiitos! lauri.holmstrom@intermin.fi

×