Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaisa Oksanen - Tulevaisuusselonteon esittely

88 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017: Yhteistä ennakointia alueilla

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kaisa Oksanen - Tulevaisuusselonteon esittely

  1. 1. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta 10.11.2017 Kaisa Oksanen, VNK
  2. 2. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko • Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ • 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta • Julkaistu 8.6.2017, http://vnk.fi/julkaisut • 2. osa, kesä 2018: Valmiuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen luominen työn murroksen aiheuttamiin systeemisiin muutoksiin 2
  3. 3. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Keskusteleva ja vuorovaikutteinen prosessi • Tukeutuu kansalliseen ennakoinnin toimintatapaan ja verkostoihin • Taustatyönä VN TEAS -hanke työn tulevaisuudesta, tekijänä VTT Oy, valmistui 3.3.2017 • Tilannekatsaukseen käyty läpi yli 80 työn tulevaisuutta luotaavaa tutkimusta, selvitystä ja raporttia • Jaetun ymmärtämisen rakentamiseksi n. 40 tapahtumaa, työpajaa, kokousta ja asiantuntijatapaamista, joissa työ esillä ja käsittelyssä • Fokuksessa se mitkä ovat keskeiset muutoskulut työn murroksessa ja mihin kannattaisi jatkossa keskittyä 3 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta
  4. 4. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi4 Jaettu ymmärrys työn murroksen ajureista Arvonmuodostuksen uusi logiikka ja työmarkkinoiden rakennemuutos Uusien teknologioiden ja digitalisaation vaikutus työhön Väestönmuutos, muuttoliike ja kansainvälistynyt työelämä
  5. 5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Työn sisällön, käytäntöjen ja organisointitapojen muutokset Työnantaja- työntekijä-suhteen muutos Toimeentulon muutos Osaamisen muutos Työn yhteiskunnallisen merkityksen muutos Uudet työn käsitteet 5 Tulokset: Keskeiset muutoskulut työn murroksessa
  6. 6. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi6 Miten järjestetään hyvinvointiyhteiskunta, jos talouskasvusta huolimatta kasvava osa ihmisistä jää perinteisen työelämän ulkopuolelle? Millaisia turvaverkkoja tarvitaan, kun työtä tehdään globaaleilla alustoilla, väliaikaisissa verkostoissa ja ilman työntekijä-työnantaja- suhdetta? Miten ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan, jos ei palkkatyön kautta ja miten uudenlaisia, merkityksellisiä tapoja olla osana yhteiskuntaa tulisi tukea? Miten luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien ihmisten pärjäämiselle ja ehkäistään eriarvoistumiskehitystä? Miten työstä ja sen arvosta keskustellaan tai miten sitä mitataan nyt ja tulevaisuudessa? Miten tuetaan uuden toiminnan käynnistämistä yrityksissä tai uuden toimeliaisuuden löytymistä yksilölle?
  7. 7. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi7 •Miten järjestetään hyvinvointiyhteiskunta, jos talouskasvusta huolimatta kasvava osa ihmisistä jää perinteisen työelämän ulkopuolelle ja palkkatyön verotuksesta saatava rahoituspohja murenee? Kun talouskasvu ei enää automaattisesti takaa työllisyyden kasvua •Miten järjestetään yhteiskunnan turvaverkot, jos perinteiset hyvinvointiyhteiskunnan rajanvedot ja säännöllisyydet hämärtyvät ja muuttuvat neuvoteltaviksi? •Miten järjestetään muun muassa työterveys, työsuojelu, toimintakyvystä huolehtiminen tai edunvalvonta, jos työnantajaa ei perinteisessä mielessä enää ole ? Kun työtä tehdään globaaleilla alustoilla ja mobiileissa, virtuaalisissa tai väliaikaisissa verkostoissa ja ilman perinteistä työntekijä- työnantaja-suhdetta •Miten ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan, jos ei työn kautta ja miten uudenlaisia, merkityksellisiä tapoja olla osana yhteiskuntaa tulisi tukea? Kun toimeentulo rakentuu useista puroista ja kun työ ei enää ole pääasiallinen väylä kiinnittyä yhteiskuntaan •Miten luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien ihmisten pärjäämiselle ja ehkäistään eriarvoistumiskehitystä? •Miten taataan lavea osaamispohja ja joustavat, yksilölliset osaamisen polut läpi elämän? Kun työ polarisoituu korkean ja matalan tuottavuuden ja osaamisen töiksi •Miten työstä ja sen arvosta keskustellaan tai miten sitä mitataan nyt ja tulevaisuudessa? Kun työ ei enää tarkoita sitä, mitä se on perinteisesti tarkoittanut •Pitäisikö luovaa tuhoa eli vanhojen yritysten ja ammattien katoamista ja uusien kehittymistä nopeuttaa ja miten helpotetaan uuden toiminnan käynnistämistä yrityksissä tai uuden työn ja tekemisen löytymistä yksilölle? Kun digitaloudessa skaalaedut voivat olla valtavia ja tekoälyinvestoinneista saatavat edut nopeita ja radikaaleja
  8. 8. Kiitos! Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi 0504659495

×