Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday 17.11.2017 Puistola

101 views

Published on

Turvallisuuskomitean kokonaisturvallisuuden ennakointiprojekti, alustavat löydökset ja seuraavat askelet / Juha-Antero Puistola, erikoistutkija, Turvallisuuskomitea

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Foresight Friday 17.11.2017 Puistola

  1. 1. www.turvallisuuskomitea.fi15.11.2017 1 Kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessi Erikoistutkija Juha-Antero Puistola
  2. 2. www.turvallisuuskomitea.fi Ennakointia tehd��n usealla tasolla 15.11.2017 2 Erilaiset tarpeet Erilaiset menetelm�t Erilainen vaikuttavuus
  3. 3. www.turvallisuuskomitea.fi15.11.2017 3
  4. 4. www.turvallisuuskomitea.fi15.11.2017 4 P��t�ksi� todenn�k�isesti vaativat & lis�tutkimukseen suositeltavat ilmi�t 1) Suurvallat 2) Talous 3) Sosiaalinen ulottuvuus 4) Informaatio 5) Hybridi 6) Ymp�rist� ENNAKOINTIKORIT 6-18 kk Viisi vuotta ->
  5. 5. www.turvallisuuskomitea.fi15.11.2017 5 Menetelmist� Asiakirjatutkimus Hallinnonalat DELFOI Asiantuntijat Jatkoanalyysi Hallinnonalat Seminaarit Kaikki Strategiat Toimeenpanohjelmat Raportit Suunnitelmat Harjoitukset Kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessi EI tuota skenaarioita!
  6. 6. www.turvallisuuskomitea.fi Brexitin vaikutukset. Informaatiovaikuttamisessa k�ytett�v�n teknologian kehittyminen. Kriittisen infrastruktuurin omistajuus. Luonnonvarojen k�ytt� ja biodiversiteetin heikkeneminen. Suurvaltasuhteiden muutokset. Ven�j�n sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen aktiivisuus. Yhteiskunnan jakautuminen toisiaan hylkiviin selke�rajaisiin ryhmittymiin (segregaatio). Yksitt�inen ihminen osana yhteiskuntaa - osallistuminen. Tulevaisuuden kyvykkyyksien edist�minen. 15.11.2017 6 Nostoja vuoden 2017 ennakointity�st�: Esitettyj� tutkimusaiheita (TUTU) VARAUTUMISTA (6-18 kk) EDELLYTT�VIEN L�YD�STEN ANALYSOINTI ON EDELLEEN KESKEN
  7. 7. www.turvallisuuskomitea.fi Ennakoinnin vuosi 2018 TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYYS LOK MAR JOU YTR 2017 TP-UTVA ES I / 18 Huoltovar- muusskenaa- rioiden tarkastelu ES II / 18 YTR 2018 valmistelu TS I / 18 HS I / 18 Verkostoarvio I / 18 Verkostoarvio I / 18 ES III / 18 YTR 2018 valmistelu Aineisto- analyysi Ennakointikysymysten kokoaminen eri hallinnonaloilta TS I = Hybriditurvallisuustutkimuksen seminaari E/HS I/II/III = Ennakointi/hybridiseminaari Verkostoarvio = EDELFOI / vast. Verkostoarvio II / 18 Aineisto- analyysi Verkostoarvio I / 18
  8. 8. www.turvallisuuskomitea.fi15.11.2017 8 Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti Strategia on tarkoitettu kest�m��n

×