Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alue -ennakoinnin toimintamalli ja uusi maakunta satakunta

87 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017: Yhteistä ennakointia alueilla

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alue -ennakoinnin toimintamalli ja uusi maakunta satakunta

 1. 1. Ajatuksia alue-ennakoinnista Satakunnan uudessa maakunnassa 2020 - Satakuntaliitto 13.12.2017 Satakunnan maakuntauudistuksen muutosjohtaja, Timo Vesiluoma, Satakuntaliiton vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
 2. 2. ALUE- ENNAKOINNIN VUOSIKELLO Alue-ennakoinnin vuosikello - nykytila Satakunnassa
 3. 3. Alue-ennakoinnin merkitys uudessa maakunnassa • Arvio: alue-ennakoinnin tarve tulee olemaan laajempaa, muutokset ovat entistä nopeampia, monimutkaisempia ja toisiinsa kytkeytyviä • Ennakointityö on laaja-alaista ja liittyy uudessa maakunnassa mm: • Osaamiseen, koulutuksen suuntaamiseen ja kehittämiseen: toisen asteen reformi, korkeakoulujen visiotyö • Alueelliset erityistarpeisiin: Esim. Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos: osaajatarpeet, osaamiskapeikot • Maakunnan ja valtion aluekehitysneuvotteluihin (määrällinen ja laadullinen tilannekuva) • Soten ja muiden toimialojen yhteyteen: • Monitieteiseen sotealan kehittäminen (koordinaatiovelvollisuuden lakisääteisyys) • Soten ja muun kehittämisen yhdyspintoihin, TKI-toimintaan • Maakunnan läpäisevään turvallisuus ja varautumistehtävään • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ”hyte-työhön” • Julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) talouden simulointineuvottelut (VM) • Eri toimi- ja hallinnonalojen yleiseen kehitykseen, mm. digitaalisuuden, tekoälyn ja automaatioon • Ilmiöpohjaisen tarkastelun yleistymiseen, tilastoanalyyseistä trendikarttoihin
 4. 4. Mitä käytännössä? Alue-ennakoinnin liittyminen alueiden kehittämisen keskeisiin tehtäviin uudessa maakunnassa Strateginen suunnittelu • Maakuntastrategia, jota täydentää maakuntaohjelma • Aluekehittämisen strateginen kokonaisuus ja maakunnan yleinen kehittäminen Rakennerahasto- ja kansallisen rahoitustehtävän hoito • Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnot jatkuvat • Rakennerahasto-ohjelmien välittävän toimielimen tehtävät Satakunnassa: ohjelmavalmisteluun osallistuminen sekä rakennerahastojen hallinnointi ja rahoitusta koskeva neuvonta, maksatustoiminnot, ”eriyttäminen: kaksi kentällistä toimijoita” • Maakuntien aseman ja seuraavan EU:n rakennerahastokauden pohdinta Maakunnallinen aluekehityksen tilannekuva • Alueellinen ennakointi ja siihen liittyvä yhteensovitus. Maakunnan tilannekuva • Yhteistyö viranomaisten korkeakoulujen, keskuskaupungin kanssa(lyhyt ja pitkä aikaväli) • Maakunnan kehityksen seuranta, toimintaympäristön analysointi (tilastot, tutkimukset, trendianalyysit) Jokaisessa maakunnassa välittävä toimielin: HVJ Liittyy ennakointiin ja uusiin aluekehitys- keskusteluihin Maakuntaohjelma osana uutta maakuntastrategiaa Liittymä ennakointityöhön
 5. 5. Mitä käytännössä? Alue-ennakoinnin liittyminen alueiden kehittämisen keskeisiin tehtäviin uudessa maakunnassa Kansainvälinen yhteistoiminta • Maakunnan kansainvälisten yhteyksien hoitaminen (maakuntalaki, ALKE-laki) • Kansainväliset rahoitusohjelmat, trendit Aluekehitykseen liittyvät läpäisevät toiminnot, joita ovat: • Sidosryhmäyhteistyö (mm. kunnat, järjestöt, yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinoelämä, kansanedustajat, kansallinen, ylimaakunnallinen, kansainvälinen) • Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen • Maakunnan innovaatiotoiminnan kehittäminen • Maakunnan osaamispääoman vahvistaminen Aluekehittäminen ja alue-ennakointi ovat osa maakunnan järjestämistehtävää (strateginen rooli) Kansainvälistyminen on osa maakunnan tehtäviä Kytkeytyy ennakointiin ja ALKE- keskusteluihin Sote-yhteistyö on uusi näkökulma Entistä laajempi alueellinen yhteistyötarve
 6. 6. VALMISTAUTUMINEN MAAKUNNAN JA VALTION ALUEKEHITTÄMISEN KESKUSTELUIHIN • Maakunnan tilannekuva • Alueprofiili • jossa kuvataan tiiviisti maakuntaohjelman painotukset, älykkään erikoistumisen strategiset valinnat sekä maakunnan toiminnalliset alueet ja kehittämisvyöhykkeet. • Väestödynamiikka • Aluetalouden, kuntatalouden ja työllisyyden dynamiikka • Yritys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen dynamiikka • Liikkumisen, asumisen ja luonnonympäristön tilannekuva • Terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikka Tilannekuvan laatiminen on osa ennakointityötä
 7. 7. TKI-FOORUMIT 5-7 KEHITYSALAA ALUE- ENNAKOINNIN JOHTORYHMÄ 4 KOKOUSTA VUODESSA SATAMITTARI TILASTOTUOTANTO JA -ANALYYSIT TIIVIS KYTKENTÄ MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN FOKUSOINTEIHIN.
 8. 8. Alue-ennakoinnin teemafoorumit 2018- ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN Kierto- ja biotalous Hyvinvointi Teollisuuden uudistuminen Energia Key Enabling Technologies (KET) : Automaatio, robotiikka, data-analytiikka, tekoäly, 3D, Hyvinvointi- teknologiat Elämystalous Turvallisuus Sininen kasvu Toimintalinja 1 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ Toimintalinja 2 PUHDASTA ELINVOIMAA Toimintalinja 3 IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA Yrittäjyys Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus Saavutettavuus
 9. 9. ILMIÖKARTAT ALUE- ENNAKOINNIN TUKENA FUTURES PLATFORM
 10. 10. TULEVAISUUS- FOORUMI TAPAHTUMA VUOSITTAIN 1 ALUEELLISET KEHITYS- NÄKYMÄT 2 JULKISTUSTA – KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ ILMIÖT- INNOSUULIT KOKOONTUMISTA VUOSITTAIN 1–4 SATAMITTARI TILASTOTUOTANTO JA -ANALYYSIT
 11. 11. Ilmiökortti ennakoinnin työkaluna Kuvaus ilmiöstä: Mistä on kyse? Mitä tiedämme asiasta (faktat, numerot, näkymät, jne.)? Tarvitaanko uutta tietoa? Mitä uhkakuvia tähän liittyy Satakunnassa? Entä mitä mahdollisuuksia? Ennakoidut vaikutukset: Mitä sektoreita ilmiö Satakunnassa erityisesti koskee? Mitä ilmiö meille merkitsee eri sektoreiden näkökulmasta? Mitkä asiat korostuvat lyhyellä aikajänteellä ja mitkä mahdollisesti pitkällä? Tarvittavat toimenpiteet: Mitä Satakunnassa tulisi tehdä? Kenen tulisi tehdä? Mitä tämä tarkoittaa satakuntalaisen edunvalvonnan näkökulmasta? Selkokielinen kuvaus: Tiivistelmä ja tulkinta, mitä satakuntalaisten tulisi tästä ilmiöstä tietää (niin elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden, poliitikkojen kuin kansalaistenkin)? Ketä ilmiö koskettaa Satakunnassa erityisesti ja kehen vaikuttaa?
 12. 12. Maakuntastrategia on laaja kokonaisuus • Maakuntastrategian valmistelussa ja koordinoinnissa huomioon, mm. • Maakuntastrategian pakolliset osa-alueet, maakuntalain 35 §:n mukaan: • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (HYTE) • maakunnan eri palvelukokonaisuuksien (13) järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset • maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa kuvatut palvelutavoitteet – sote-palvelulupaukset • alueen (maakuntaohjelma), alueiden käytön (maakuntakaavat), elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen • maakunnan omistajapolitiikka (yhtiöt, liikelaitokset) • maakunnan henkilöstöpolitiikka (henkilöstöstrategia) • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet • Arvion tekeminen maakunnan nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen • Maakuntastrategian kytkeminen mm. taloussuunnitelmaan maakuntalain 103 §:n mukaisesti, • Maakuntalain 23 §:n mukaisten osallisuuskeskustelujen huomiointi
 13. 13. 1. Maakunnan konsernistrategia: Johtamisen ydin, Visio, missio, arvot, periaatteet 2. Konsernin oma vaikutusalue palveluissa: miten maakunta toimii ja järjestää palvelunsa? 3. Maakunnan haluama tulevaisuuden tila, mm. maakuntaohjelma, maakuntakaava, HYTE, liikenne Julkisen talouden suunnitelman viitekehys Maakuntastrategian tasot ja alue-ennakointi 1 2 3 Malli: Alasentie-Hakari 2017 mukailtuna Alue-ennakointi tuottaa aineistoa prosessiin
 14. 14. Kiitos! www.satakuntaliitto.fi www.satakunta2019.fi Twitter: @satakunta2020 Facebook.com/satakunta2019 www.alueuudistus.fi

×