Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ennakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri Räsänen

135 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017: Yhteistä ennakointia alueilla

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ennakoinnin uudet tuulet Pirkanmaalla - Petri Räsänen

 1. 1. Ennakointiyhteistyöstä strategiseen ja operatiiviseen ennakointiin Alue-ennakoinnin tuulia Pirkanmaalta Petri Räsänen Johtaja, innovaatio- ja tulevaisuustyö, Pirkanmaan liitto TKI-vastuuvalmistelija, Pirkanmaa 2019 Ennakointiluotsi, VNK 13.12.2017
 2. 2. Pilkahdus – ennakointiyhteistyön malli ”Virka- enna- koijat” Tutkimus- laitokset ym. Päättäjät ja vaikuttajat, media Yleisö ja aktiivit (myös yritykset) www.pilkahdus.fi - Kotipesä - Aineistot - Tapahtumat ym. Facebook - Nostot, keskustelu Twitter - Pika- syötteet Kansallinen ennakointi (VNK, VATT, SITRA jne.) Tulevaisuus- foorumi - Tiedonjako, tilannekuva ja keskustelu - Säännöllisesti syksyisin, teemoitus foorumikohtaisesti Aineistot ja yhteenveto keskustelusta Asiantuntija- työskentely - Ilmiöiden laadul- linen tarkastelu - Tiiviit työpajasarjat + Mahdolliset uudet avaukset V u o r o v a i k u t u s Pirkan- maalaisia tulkintoja maailman muutos- ilmiöiden merkityksistä Yhteistyötahot: ”Synkronointisessiot” - suunnitteluorgani- saatioiden keskinäi- nen tilannepäivitys Muut alueet
 3. 3. Maakuntastrategia maakuntaohjelmaksi osallistavan tulevaisuustarkastelun avulla • Nykyinen maakuntastrategia ”Rohkee mutta sopii sulle!” on päivitetty uuden aluekehityslain tarkoittamaksi maakuntaohjelmaksi vuoden 2017 kuluessa • Uudistettu maakuntaohjelma kattaa Pirkanmaan aluekehittämisen ohjelmoinnin uuden maakunnan aloittamiseen saakka, vuoteen 2020 • Nykyiset kehittämiskokonaisuudet ”välkky, ehyt, kestävä, saavutettava” on säilytetty, ja niille on määritelty ennakoinnin avulla ajantasaiset sisällöt • Sisältöpäivitysten lähtökohtana on tulevaisuustarkastelu, jossa uudistustarpeet on määritelty muutamien keskeisten muutosilmiöiden kautta (kumppanina BroadScope Consulting Oy) 13.12.2017
 4. 4. Kevyt päivitysprosessi 13.12.2017
 5. 5. Muutosilmiöt pohjana ohjelman sisällön täsmennyksille 13.12.2017
 6. 6. Muutosilmiöistä kumpuavat kehittämiskysymykset • Pirkanmaa - Suomen vetovoimaisin maakunta: pyrimmekö Uudenmaan määrätietoiseksi haastajaksi ja eurooppalaisittainkin kiinnostavaksi alueeksi vai tyydymmekö passiivisina onnekkaan sijaintimme hyötyihin? • Tulevaisuuden infrastruktuuri nyt: satsaammeko uusiin älykkäisiin kaupunkitiloihin vai päivitämmekö vanhaa kaupunkirakennetta älykkääksi? • Yhteistyötä ekosysteemeissä: tavoittelemmeko kansainvälisiä alihankintaketjuja vai paikallisia kehittämisyhteisöjä? • Kaupunkien aineeton pääoma: toimivatko kaupungit inhimillisen kasvun mahdollistajina vai hidastajina? • Paikallista kasvua ja globaaleja suuntia: havittelemmeko olemassa olevan kasvun kertymistä alueellemme vai rakennammeko uutta kasvua? • Nuorten Pirkanmaa: annammeko kuntien väestön eriytyä vai panostammeko tasapainoisen kokonaisuuden kehittämiseen? • Suomen kasvukäytävän toinen napa: onko Pirkanmaa tavoite olla kasvun sisäänpäin kiertynyt hännänpää vai ulospäin vetovoimainen magneetti? • Eriytyvän kehityksen reuna-alueet: löydämmekö keskusten ulkopuolisille alueille uudistuvan roolin vai odottaako niitä hiljainen hiipuminen? 13.12.2017
 7. 7. 13.12.2017
 8. 8. Kiertotalouden akkuekosysteemin kehittämishanke 2018-2019 (SITRA)
 9. 9. Hankkeen tavoitteena: • tunnistaa ekosysteemin eri toimijat • lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa • lisätä yhteistyötä arvoketjun kansainvälisten toimijoiden kanssa • parantaa kierrätystoiminnan näkyvyyttä ja lisätä tietoa siitä • tuottaa tietoa akkujen ja uudelleenvalmistuksen tulevaisuuden kehityssuuntauksista • tehdä selvityksiä, kokeiluita ja pilotointia • tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia • kehittää prosesseja ja toimintaa toimijoiden välisen yhteistyön jatkumiseksi Fokuksena: I. Akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat II. Harvinaiset maametallit ja muut akkujen raaka-aineet III. Uudelleenvalmistuksen globaalit liiketoiminta- mahdollisuudet ja arvoketjut
 10. 10. Hankkeen työvaiheet I. Tilannekuva II. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemin linkitysten vahvistaminen III. Ennakointityö ja tulevaisuuskuva IV. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen V. Loppuseminaari ja loppuraportti VI. Selvitysten, kokeilujen ja pilottien aktivointi
 11. 11. 13.12.2017

×