Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntaliiton ennakointi , strategia- ja kehitysmalli - Arto Koski

171 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuntaliiton ennakointi , strategia- ja kehitysmalli - Arto Koski

  1. 1. ||| Kuntaliiton ennakointimalli Kuntaliiton ennakointi-, strategia- ja kehitysmalli Strategiatavoitteet ja asiakastarpeet Idea- hautomo Ideoiden tunnustelu ja ratkaisujen hahmottelu Ideoiden priorisointi Toteutukseen valikoituneet /jalostuneet ”uudet mahdollisuudet ” Ohjelmat Edunvalvonta- ja kehitysprojektit Linjatyö ja verkostotoiminta Päätös toteutus- tavasta P0 Hyötyjen arviointi Jäsenien saama lisäarvo (asiakas- tyyty- väisyys) Ideoiden yhteis- mitallista -minen 0P1 P1 Syötteet strategian uudistamiseen Jalostamo Ideoiden synnyttäminen, mahdollisuuksien tunnistaminen ja ketterä toiminnan suunnitteluSyötteet strategian uudistamiseen Soveltaen Suomen Projekti-instituutin AgiLean® -johtamismallia Vastaa kysymykseen ”Mitä ja Miksi” Vastaa kysymykseen ”Miten, Kuka, Milloin” Päätös lähdetäänkö valmistelem aan Tarvittavien resurssien/ osaamisen varmistaminen (lean-ajattelu) Osallistavan strategiaprosessin kehittäminen Kokeilut 2018 2018 2019 2018-2020 Tavoitteena on synnyttää Jalostamon ympärille jatkuva ”virtaus” kohti Toimintasalkkua nopeiden johtopäätösten ja jatkuvan toiminnan suuntaamisen mahdollistamiseksi pitkin vuotta. Toimintasuunnitelmaprosessi korvautuisi säännöllisillä ”Jalostamon” katselmoinneilla ja siellä olevien ideoiden priorisoinnilla johdon toimesta. Tekemiselle valitaan sen luonteelle sopivin toteutustapa

×