SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
BİLGİYİ İŞLEME
KURAMI
C E L A L A K M A N
D O Ç . D R . A Ğ A H T U Ğ R U L K O R U C U
Bilgi işleme teorisi, öğrenmeyi bilişsel açıdan
inceleyen psikolojik bir kuramdır. 1956 yılında
Amerikalı Bilişsel Psikolog George Armitage Miller
tarafından ortaya atılmıştır. Bilginin, duyusal, kısa ve
uzun bellek arasındaki yolculuğunu inceler. Bilişsel
psikoloji üzerinde çalışan bilim adamları, davranışçı
psikoloji üzerinde çalışan bilim adamlarının öne
sürdüğü öğrenmenin gözlenebilen davranışlarla
açıklanması görüşünü reddederek öğrenmenin sadece
gözlenebilen davranışlarla değil zihinsel süreçleri de
içeren bir yapıya sahip olduğu görüşünü
benimsemişlerdir.
Bilgiyi işleme kuramında birey uyaranları
algılama, anlama, sebep-sonuç ilişkisi içinde
yapılandırma, değerlendirme ve gerektiğine
kullanmaktadır. Bilişsel öğrenme davranışçı
öğrenmecilerin öğrenmeyi sadece gözlenen
davranışlarla sınırlı tutmasına karşı çıkarak
öğrenmenin bu kadar basit bir süreç olmadığını
vurgulamaktadırlar.
BILGIYI İŞLEME KURAMININ 4 TEMEL SORUSU
Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınmaktadır?
Alınan yeni bilgi nasıl işlenilmektedir?
Bilgi uzun süreli olarak nasıl depolanmaktadır?
Depolanan bilgi nasıl geriye getirilip
hatırlanmaktadır ?
Biz her an görüntü, ses, tat, koku vb. gibi çevremizden gelen
uyarıcı bombardımanına tutulmaktayız. Genellikle uyarıcı
bombardımanına karşı şu işlemleri yapmaktayız göze kulağa ve
diğer duyu organlarına gelen fiziksel uyarıcılar seçilerek sinirsel
ilerilere (mesajlara) dönüştürülmekte daha sonra bu mesajlar
depolanabilir ve hatırlanabilmeleri için sinir siteminde başka
değişmelere uğramaktadır.
Hatırlanan bilgi ise depolanan mesajlarının kasların hareketini
kontrol edebilecek bir başka mesaj türüne dönüştürülmüş
biçimidir. Sonuçta ortaya çıkan ürün konuşma yazma yada
öğrendiğimizi ortaya koyan diğer etkinlikler hareketidir. Dışarıdan
gelen yeni bilgiyi alma işleminden başlayarak davranış değişmesi
olarak ortaya çıkıncaya kadar bilginindönüştürülme biçimine
öğrenme süreçleri adı verilmektedir
DUYUSAL BELLEK
 Bilgi burada çok kısa kalabilmektedir. Bir ile dört saniye arasında kalış süresi
değişmektedir.
 Duyusal kayıtın kapasitesi sınırsızdır. Bununla birlikte gelen bilgi anında
işlenmezse, çok hızlı bir şekilde kaybolur. Sadece dikkat edilen sınırlı sayıdaki
bilgi kısa süreli belleğe aktarılabilir.
 Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe geçişinde dikkat ve algı süreçleri
süzgeçtir
DUYUSAL BELLEK
 Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını yani duyu organlarını etkiler ve
duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine girer.
 Duyu organların her birine gelen uyarıcıların ilk
 algılanmalarından duyusal kayıt sorumludur.
 Buradaki bilgi, orijinal uyarıcıyı temsil eden bir yapıdadır. Uyarıcının tam
olarak aynısıdır.
 Duyusal kayıta gelen sınırsız uyarıcıdan sadece dikkat edilen sınırlı sayıdaki
bilgi kısa süreli belleğe aktarılabilir diğerleri duyusal bellekte kaybolur .
KISA SÜRELİ BELLEK
 İki fonksiyonu vardır:
 Sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolar.
Bundan dolayı kısa süreli bellek denir. (7+2 birim)
 Bilgi burada çok kısa kalmaktadır. Yetişkinde bu süre 20 saniye kadardır. 3.
Kısaca bir yetişkinde kısa süreli bellek beş ile dokuz birimlik bilgiyi zihinsel
tekrar yapılmadıkça ancak en fazla 20 saniye depolayabilmektedir.
KISA SÜRELİ BELLEK
 Bir diğer işlevi ise zihinsel işlemler yapmaktır. Bu nedenle işleyen bellek de
denir.
 Duyusal kayıtta açılar ,köşeler , yatay ve dikey çizgiler yada işitsel sesler şeklin
olan bilgi kısa süreli bellek kare ,üçgen vb. olarak anlamlanır.
 Kısa süreli bellekte depolanan şey sunulan şeyin tam olarak aynısı değildir.
İşitsel olarak saklanan sözcükler yada sözel mesajlar anlamları yada
görüntüleri nedeniyle değil ses benzerliği nedeniyle karıştırılır
UZUN SÜRELİ BELLEK
 İyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız bellek türüdür.
 Uzun süreli bellek, nöronlar arasındaki bağlantılarda yani sinapslarda yapısal
değişme ile ortaya çıkmaktadır.
 Sinapslar ya güçlenmekte ya da komşu nöronlarla yeni bağlar, yeni kollar
oluşturmaktadır.
 Beyindeki bu değişmeler de bilginin uzun süreli bellekte sürekli olarak kaldığını
göstermektedir.
UZUN SÜRELİ BELLEK
 Belleğin kapasitesinin sınırsız olduğu belirtilmektedir. Öğrenme bir kez
gerçekleştiğinde ebediyen saklandığına ilişkin kanıtlar mevcuttur.
 Bilgilerin depolandığı bir kütüphane gibi düşünülebilir. Ancak bilginin
hatırlanması büyük oranda materyalin uygun bir şekilde kodlanarak,
uygun yere yerleştirilmesine bağlıdır.

More Related Content

Similar to Bilgiyi İşleme Kuramı.pptx

blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxilkimenhg
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdfssuser283336
 
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUBilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUBerkTrksever
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxMustafaKoyun6
 
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptxbilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptxSmeyye23
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeAçık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeKradBurakKeke
 
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev Ebru Filiz
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxNazmiye KOYUN
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxHikmetBelge1
 
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1Univerist
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfHatice Genç
 
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptx
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptxBilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptx
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptxHmeyraifci
 
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxBilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxulenurTavuz
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme TahaAKGN1
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfEmineEkinci2
 
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxBilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxEsmaElban
 

Similar to Bilgiyi İşleme Kuramı.pptx (20)

blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptx
 
Bilgi.pptx
Bilgi.pptxBilgi.pptx
Bilgi.pptx
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
 
Kuramlar slayt
Kuramlar slaytKuramlar slayt
Kuramlar slayt
 
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUBilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptxbilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeAçık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan Öğrenme
 
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
 
K
KK
K
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-1
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
 
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptx
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptxBilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptx
Bilgi İşleme Kuramı 2231052132.pptx
 
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxBilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
 
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxBilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
 
Murat Sancar
Murat SancarMurat Sancar
Murat Sancar
 

Bilgiyi İşleme Kuramı.pptx

 • 1. BİLGİYİ İŞLEME KURAMI C E L A L A K M A N D O Ç . D R . A Ğ A H T U Ğ R U L K O R U C U
 • 2. Bilgi işleme teorisi, öğrenmeyi bilişsel açıdan inceleyen psikolojik bir kuramdır. 1956 yılında Amerikalı Bilişsel Psikolog George Armitage Miller tarafından ortaya atılmıştır. Bilginin, duyusal, kısa ve uzun bellek arasındaki yolculuğunu inceler. Bilişsel psikoloji üzerinde çalışan bilim adamları, davranışçı psikoloji üzerinde çalışan bilim adamlarının öne sürdüğü öğrenmenin gözlenebilen davranışlarla açıklanması görüşünü reddederek öğrenmenin sadece gözlenebilen davranışlarla değil zihinsel süreçleri de içeren bir yapıya sahip olduğu görüşünü benimsemişlerdir.
 • 3. Bilgiyi işleme kuramında birey uyaranları algılama, anlama, sebep-sonuç ilişkisi içinde yapılandırma, değerlendirme ve gerektiğine kullanmaktadır. Bilişsel öğrenme davranışçı öğrenmecilerin öğrenmeyi sadece gözlenen davranışlarla sınırlı tutmasına karşı çıkarak öğrenmenin bu kadar basit bir süreç olmadığını vurgulamaktadırlar.
 • 4. BILGIYI İŞLEME KURAMININ 4 TEMEL SORUSU Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınmaktadır? Alınan yeni bilgi nasıl işlenilmektedir? Bilgi uzun süreli olarak nasıl depolanmaktadır? Depolanan bilgi nasıl geriye getirilip hatırlanmaktadır ?
 • 5. Biz her an görüntü, ses, tat, koku vb. gibi çevremizden gelen uyarıcı bombardımanına tutulmaktayız. Genellikle uyarıcı bombardımanına karşı şu işlemleri yapmaktayız göze kulağa ve diğer duyu organlarına gelen fiziksel uyarıcılar seçilerek sinirsel ilerilere (mesajlara) dönüştürülmekte daha sonra bu mesajlar depolanabilir ve hatırlanabilmeleri için sinir siteminde başka değişmelere uğramaktadır. Hatırlanan bilgi ise depolanan mesajlarının kasların hareketini kontrol edebilecek bir başka mesaj türüne dönüştürülmüş biçimidir. Sonuçta ortaya çıkan ürün konuşma yazma yada öğrendiğimizi ortaya koyan diğer etkinlikler hareketidir. Dışarıdan gelen yeni bilgiyi alma işleminden başlayarak davranış değişmesi olarak ortaya çıkıncaya kadar bilginindönüştürülme biçimine öğrenme süreçleri adı verilmektedir
 • 6. DUYUSAL BELLEK  Bilgi burada çok kısa kalabilmektedir. Bir ile dört saniye arasında kalış süresi değişmektedir.  Duyusal kayıtın kapasitesi sınırsızdır. Bununla birlikte gelen bilgi anında işlenmezse, çok hızlı bir şekilde kaybolur. Sadece dikkat edilen sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılabilir.  Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe geçişinde dikkat ve algı süreçleri süzgeçtir
 • 7. DUYUSAL BELLEK  Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını yani duyu organlarını etkiler ve duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine girer.  Duyu organların her birine gelen uyarıcıların ilk  algılanmalarından duyusal kayıt sorumludur.  Buradaki bilgi, orijinal uyarıcıyı temsil eden bir yapıdadır. Uyarıcının tam olarak aynısıdır.  Duyusal kayıta gelen sınırsız uyarıcıdan sadece dikkat edilen sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılabilir diğerleri duyusal bellekte kaybolur .
 • 8. KISA SÜRELİ BELLEK  İki fonksiyonu vardır:  Sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolar. Bundan dolayı kısa süreli bellek denir. (7+2 birim)  Bilgi burada çok kısa kalmaktadır. Yetişkinde bu süre 20 saniye kadardır. 3. Kısaca bir yetişkinde kısa süreli bellek beş ile dokuz birimlik bilgiyi zihinsel tekrar yapılmadıkça ancak en fazla 20 saniye depolayabilmektedir.
 • 9. KISA SÜRELİ BELLEK  Bir diğer işlevi ise zihinsel işlemler yapmaktır. Bu nedenle işleyen bellek de denir.  Duyusal kayıtta açılar ,köşeler , yatay ve dikey çizgiler yada işitsel sesler şeklin olan bilgi kısa süreli bellek kare ,üçgen vb. olarak anlamlanır.  Kısa süreli bellekte depolanan şey sunulan şeyin tam olarak aynısı değildir. İşitsel olarak saklanan sözcükler yada sözel mesajlar anlamları yada görüntüleri nedeniyle değil ses benzerliği nedeniyle karıştırılır
 • 10. UZUN SÜRELİ BELLEK  İyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız bellek türüdür.  Uzun süreli bellek, nöronlar arasındaki bağlantılarda yani sinapslarda yapısal değişme ile ortaya çıkmaktadır.  Sinapslar ya güçlenmekte ya da komşu nöronlarla yeni bağlar, yeni kollar oluşturmaktadır.  Beyindeki bu değişmeler de bilginin uzun süreli bellekte sürekli olarak kaldığını göstermektedir.
 • 11. UZUN SÜRELİ BELLEK  Belleğin kapasitesinin sınırsız olduğu belirtilmektedir. Öğrenme bir kez gerçekleştiğinde ebediyen saklandığına ilişkin kanıtlar mevcuttur.  Bilgilerin depolandığı bir kütüphane gibi düşünülebilir. Ancak bilginin hatırlanması büyük oranda materyalin uygun bir şekilde kodlanarak, uygun yere yerleştirilmesine bağlıdır.