web 1.0/2.0/3.0 kavram haritaları teknoloji planlaması slideshare slideplayer öğretim materyali değerlendirm öğretim araç-gereçlerinin mind42 gorselisitselelekreonikaraclar gorselisitselaraclar gorselaracgerecmateryaller google sunumları google documents gestalt öğrenme etkili sunum teknikleri bilgisayar destekli öğretim gestalt kuramı bilişsel yük teorileri i̇kili kodlama kuramı ihtiyaç analizi gagne 9 adım kuramı bilgiyi i̇şleme kuramı addie ogretim tasarımı bloom taksonomisi
See more