Friskriving og FanFiction

858 views

Published on

Friskriving og FanFiction
- erfaringer fra Re v.g. skole
Marianne Bøhle, lærer og Unni Sørsveen, skolebibliotekar

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Friskriving og FanFiction

 1. 1. FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING
 2. 2. <ul><li>Friskriving </li></ul><ul><li>Kreativ skriving </li></ul><ul><li>Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Skrive videre på personer eller scenarier. </li></ul><ul><li>Endre slutten eller fortsette på en historie </li></ul><ul><li>Skrive dikt inspirert av en bok, film, person etc. </li></ul><ul><li>Fiktiv biografi </li></ul><ul><li>Skrive videre på et dataspill </li></ul><ul><li>Film, tegneserier </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Fanfiction internasjonalt </li></ul><ul><li>Fanfiction i Norge </li></ul>
 5. 5. <ul><li>gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre </li></ul><ul><li>stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet </li></ul><ul><li>stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning </li></ul>
 6. 6. <ul><li>mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv </li></ul><ul><li>skrive tekster i ulike kreative sjangere </li></ul><ul><li>bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster </li></ul><ul><li>lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Skolens elever får individuelt tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Skolens elever gis utfordringer og muligheter til økt kompetanse og personlig vekst </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Elevene velger ut fra egne interesseområder, eget nivå og forutsetninger </li></ul><ul><li>Den enkeltes tekster kan videreutvikles ut fra kommentarer fra medelever og lærer. </li></ul><ul><li>For de som liker / klarer bedre å tegne eller fotografere </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Elevene får trening i å vurdere eget og medelevers arbeid </li></ul><ul><li>Elever og lærer utarbeider kriterier for hva som skal vurderes. Elevene kommenterer ut fra disse kriteriene. </li></ul><ul><li>Elevene selv kan plukke ut de tekstene de er mest fornøyd med og få dem vurdert av lærer. </li></ul><ul><li>Elevmedvirkning </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Lærere / elever og skolebibliotek </li></ul><ul><li>Lærer – lærer </li></ul><ul><li>Elever - elever </li></ul><ul><li>På tvers av klasser </li></ul><ul><li>Evt. På tvers av skoler </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Vg1 Studiespesialiserende og idrettsfag: Engelsk </li></ul><ul><li>Vg2 Studiespesialiserende og idrettsfag: </li></ul><ul><li>Norsk </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Må tilpasses programområde, den enkelte klasse og den enkelte lærer. </li></ul><ul><li>Elevene er gjerne litt usikre i begynnelsen – de trenger ofte litt hjelp til å komme i gang. </li></ul><ul><li>Viktig at tilbakemeldingene er konstruktive, begrunne kommentarene. </li></ul><ul><li>Utfordring for læreren å rekke over alle tekstene. </li></ul>

×