Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forståelig, oppnåelig og håndterbart

Vurdering for læring

 • Be the first to comment

Forståelig, oppnåelig og håndterbart

 1. 1. Forståelig, oppnåelig og håndterbart..... Vurdering for læring i praksis
 2. 2. Mål for økta  Forståelig  Hva er vurdering for læring?  Oppnåelig  Kan elevene lære av vurdering?  Håndterbart  Hvordan kan vi få det til?
 3. 3. Fokuset vårt  Hva er målet med det vi gjør? Hva er det vi skal oppnå? Hva er din rolle som lærer?  En god lærer arbeider for å forberede elevene på den dagen da de skal tre ut av elevrollen og inn i rollen som voksne mennesker med fullt ansvar for egne valg.  Det betyr at læreren bruker all sin empati, ansvarsfølelse og profesjonelle dyktighet på å arbeide mot å overflødiggjøre seg selv.
 4. 4. De ærlige tjenerne (Rudyard Kipling) Hva og hvorfor Når og hvordan Hvor og hvem
 5. 5. Forståelig – hva er vurdering FOR læring Summativ vurdering  Vurdering AV læring  Sluttvurderingen  Summeres opp via karakterer, tall, prosenter, nivåer…  Læreren som dommer Formativ vurdering  Vurdering FOR læring  Underveisvurderingen  Kan skje hele tiden, dag for dag, time for time, minutt for minutt  Læreren som trener/veileder
 6. 6. Å endre fokus Tradisjonell undervisning  Lærerstyrt og lærerbokstyrt  Emneplaner  Tavleundervisning  Individuelt arbeid med oppgaver  Elevene blir posisjonert som noen som tar imot – skal tilegne seg kunnskap  Læring som tilegnelse  Overføres fra lærer til elev Utforskende undervisning  Engasjement og språklig utvikling  Utforskende aktiviteter  Samarbeid og utvikling  Elevene blir posisjonert som noen som får være med på skapende undervisning – danne sammenheng mellom kunnskapen som skal læres  Læring som deltagende  Samhandling med andre Inkludere Ekskludere
 7. 7. Effekten av undervisningsmetoder (Dochy mfl. 2002) Forelesning 4,5 % Lesing 11 % Audiovisuell 22 % Demonstrasjon 32 % Gruppediskusjoner 56 % Praktisk utprøving 75 % Forklaring eller lære av en annen (medelev) 82 %
 8. 8. Lærerrollen – i forhold til vurdering FOR læring  Læreren vet nesten alltid svarene på spørsmålene han stiller, men må tenke på hvorfor man spør dem  For å skape interesse, motivere, engasjere og utfordre  For å vurdere tidligere kunnskap og forståelse  For å stiumulere elevene til å huske – for å skape ny forståelse og mening  ……  Bli bevisst over hvilke type spørsmål man stiller til elevene  Åpne spørsmål fremmer refleksjon i større grad enn lukkede spørsmål
 9. 9. Effektive og ineffektive spørsmål (Pepin,2010) Kjennetegn ved ineffektive spørsmål Kjennetegn ved effektive spørsmål Spørsmål som ikke er planlagt og har ingen tilsynelatende formål Spørsmålene planlegges nøye og er knyttet til målene i økten Spørsmålene er i hovedsak lukket, slik at det kun er ett svar Spørsmålene er i hovedsak åpne, slik at de er mange ulike svar Hvis et spørsmål ikke besvares umiddelbart, svarer enten læreren på spørsmålet eller går over til å stille et annet spørsmål Læreren svarer aldri på sine egne spørsmål. Gir tilstrekkelig med «ventetid». Elevene får mulighet til å diskutere i par før de svarer Spørsmålene er i hovedsak av «gjett hva som er i hodet mitt» . Læreren vet hvilke svar de ønsker å høre, ignorerer og avviser svar som ikke følger dette Tillater spørsmål med varierende respons og alle blir behandlet med lik stor grad av seriøsitet Bare noen få elever deltar. Andre føler seg sårbar eller redd for å svare i tilfelle de tar feil, eller redde for at andre skal latterliggjøre dem. Et klassemiljø skapes der alle elever føler seg trygge og tør å bidra. Elevene blir enig om hva de skal svare og oppmuntres til å skrive svar på lapper (mini-tavler) og presenterer disse samtidig. Læreren velger spesielle elever til å svare og velger spørsmål på et passende nivå Læreren ignorerer feil svar. Læreren følger opp feil svar og spør andre elever «Er du enig? Forklar hvorfor» Alle spørsmål stammer fra læreren Elevene oppfordres til å stille egne spørsmål
 10. 10. Åpne spørsmål - gir ikke alltid svaret vi forventer
 11. 11. 10 veiledende prinsipper: vurdering FOR læring (Slemmen, 2009) 7) Aktiver elevene som læringsressurs for hverandre 8) Finn bevis for læring 9) Bruk bevisene til å tilpasse opplæringen 1) Planlegg for læring, ikke aktivitet 2) Bruk tydelige mål 3) Bruk kriterier som viser vei 4) Still spørsmål som fremmer refleksjon 5) Gi konstruktive tilbakemeldinger 6) Gi elevene mulighet til å få eierskap over egen læring 10) Involver hjemmet
 12. 12. Oppnåelig?  Legg lista lavt, kan ikke endre hele vurderingskulturen på noen uker.  Ikke overdriv  Prøv ut over tid.
 13. 13. Begripelig Gjøre målene begripelig for elevene. LÆRINGSMÅL:  Jeg skal lære meg egenskaper ved ulike figurer  Jeg skal lære meg å regne ut omkrets og areal  Jeg skal lære meg å regne volum og overflate av rette prismer og sylinder  Jeg skal lære meg å gjøre om mellom ulike målenheter Mål for opplæringa er at elevene skal kunne:  Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i forbindelse med konstruksjoner og beregninger  Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk. 3) Bruk kriterier som viser vei
 14. 14. Lukkede læringsmål  kan konstruere en 60 graders vinkel  kan plassere alle fylkene i Norge på et kart  kan bruke spørsmålstegn riktig  kan nevne eksempler på engelskspråklige land  kan forklare hvordan man ser forskjell på gran og furu Kjennetegnet av:  Enten så kan du eller så kan du ikke  Utrykker ikke kvalitet  kan ikke forbedres kontinuerlig 3) Bruk kriterier som viser vei
 15. 15. Åpne læringsmål  Kan skrive en fagartikkel  Kan drøfte årsakene til at det ble revolusjon i Frankrike  Utvikle metoder i hoderegning Kjennetegnet av:  Kan alltid bli enda bedre  Kan nås med ulik grad av kvalitet  Viktig å se eksempler 3) Bruk kriterier som viser vei
 16. 16. Skrive med sammenhengende skrift  Kompetansemål:  Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift  Læringsmål:  Hvordan lage læringsmål knyttet til eksempelvis mellomtrinnet?  Oppgave:  Hvordan lage kriterier knyttet til læringsmålet?  Oppsummering: Tre ting du lærte, to ting du synes er vanskelig. 3) Bruk kriterier som viser vei
 17. 17. Hvor ofte får du spørsmål fra elever om hva et begrep betyr?  Bruk gradskiva og lag en stump vinkel på 100˚ med toppunkt i A. «Har alle skjønt det?» «Ja? Da setter dere i gang….» «Elin da, hvorfor har ikke du begynt?»
 18. 18. Bruk gradskiva og lag en stump vinkel på 100˚ med toppunkt i A.
 19. 19. Lapper - post it
 20. 20. God bruk av begreper
 21. 21. Håndterbart Tilbakemeldinger  Vurdering for læring, ikke dokumentasjon av karakteren.  Korte og konkrete tilbakemeldinger.  Tilbakemeldingene må være forståelige.  Hvis tilbakemeldingene kommer sammen med karakter, ser eleven bare på karakteren.  Kan gis muntlig 5) Gi konstruktive tilbakemeldinger
 22. 22. Nyttige tilbakemeldinger Vurderingsskjema for norsk– skjønnlitterær tekst. Navn: Innhold 6-5 4-3 2-1  Samsvar med oppgavens intensjon  Tematisk sammenheng  Forståelse og kunnskap  Engasjement og kreativitet  Formidling av opplevelser og følelser  Relevant informasjon X X X X X X Du får godt frem at hovedpersonen gjør et valg, men har han egentlig et reelt valg? Teksten din handler heller ikke egentlig om dettevalget, den handler om krigen mot kongen, og hovedpersonens hevn. Oppbygging  Gjør seg nytte av sjangerens muligheter  Relevant bruk av virkemidler  Struktur, avsnittbruk  Mottakerbevissthet X X X X Stort sett god bruk av ord somhører til fantasysjangeren, men synes du det passer med "psyke han opp", eller "demokrati som styreform"? Du bruker litt dialog, det er bra. Du kan godt bruke dette mer. Flott bruk av "dramatisk presens" når du forteller om Hirdals angrep på kongen. Språk  God flyt  Variert setningsoppbygging  Ordvalg og ordforråd  Tekstbinding X X X X Ikke helt topp, du har noen ulogiske setningskonstruksjoner, som "bryter"flyten i språket. Du har åpenbart et godt ordforråd innenfor denne sjangeren. Formelle ferdigheter  Rettskriving  Tegnsetting  Formverk X X X Kommaregler Samsvarsbøying - eks: jeg er redd, men de er redde. Forskjellen og/å. Helhetsvurdering av teksten: En spennende historie, klart plassert i fantasysjangeren. Bra oppbygging med flere høydepunkter (da Veik blir drept, og da kongen blir drept). Du tar litt for lett på slutten, der hovedpersonenslåss mot Daemon – dette blir litt overflatisk. Kanskje kunne du ha valgt en annen løsning her. Ellers en fin avslutning på fortellingen. Du må ha litt fokus på hvor fortelleren er i historia– er han i den, eller står han utenfor og kommenterer. Du har et par eksempler på at fortelleren står utenfor (han snakker om "våre helter", og forteller om en kamp som går inn i historiebøkene). Dette forvirrer leseren, for i resten av fortellinga fortelles historien "innenfra", som om fortelleren er med. Vær obs pådette når du skriver.  Er korte og konkrete  Er overkommelige å følge opp  Kanskje ikke slik…. 5) Gi konstruktive tilbakemeldinger
 23. 23. Two stars and a wish – norsk i 10.klasse  Eksempel – nynorsk tekst: o Dette har du fått til: God bruk av tema- og kommentarsetningar, særleg i andre og fjerde avsnitt. Flott avslutning, du klarer å samanfatte meiningane dine godt. o Dette må du jobbe meir med: sterke verb (sjå dei som er markert). 5) Gi konstruktive tilbakemeldinger
 24. 24. Instruks til læreren • En veiledning til læreren • Får eleven til å reflektere over egen læring • Lettere å gi tilbakemelding • Sparer tid • Andre fag? 6) Gi elevene mulighet til å få eierskap over egen læring
 25. 25. Elever som læringsressurs for hverandre  Leksesjekk – hvorfor?  Hverandrevurdering  Visjonen er ikke å få alle elever til å lære like mye, men å få alle elever til å lære mest mulig 7) Aktiver elevene som læringsressurs for hverandre
 26. 26. Hverandrevurdering Vurdering av reklame  Læringsmål:  Bruk av vurderingskriterier  Bruk av skjema
 27. 27. Virkemiddel Beskrivelse av virkemiddel Ja Nei Kommentar Layout Farger, skriftstørrelse og bildestørrelse Størrelsesforhold mellom bilde og skrift Plassering av tekst og bilde Bilde Blikkfang eller fokus Perspektiv (nært, fjernt, rett på, ovenfra, nedenfra) Utsnitt Lys, skygge, mørke Språk Positive ord Slagord Fagord Rollemodeller: Kjendis Ekspert Viser seg fram med varen Uttaler seg om varen Følelser Får oss til å le og knytte positive følelser til varen Framhever ønsket om å være pen, rik og berømt
 28. 28. Hverandrevurdering
 29. 29. Presentasjonsvurdering  Autentiske oppgaver og presentasjonsvurdering  Perfomance assessment  Modelling
 30. 30. Modellering  Geometri  Tall  Demokrati  Religion  Fortelling
 31. 31. Vurdering som motivasjon  Motiverer elevene til å lære mer.  La eleven lage oppgaver selv.  Ha et åpent spørsmål til slutt: er det noe mer du kan.  Egenvurdering, eleven kan sette karakter på seg selv
 32. 32. Verbprøver i engelsk Konkurrerer mot seg selv
 33. 33. Eksempel på vurdering i praktiske fag  Tilbakemelding etter hver økt  Egenvurdering  Karakter  Kjent hva de måles etter  Trening
 34. 34. Mål Kriterier Kjennetegn Tenking Refleksjon Læring

×