Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BonDia Lleida 11012012

428 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BonDia Lleida 11012012

  1. 1. dimecres 11 de gener 2012 Lleida Pàgina 7 Denuncien que la boira complica encara més l’accés a l’Escola Alba > La petició a Cervera de pisos de lloguer protegits 6 monitors de Baqueira exercien sense llicència quadruplica l’oferta ComArquEs Pàgina 8 > rajoy atribueix Els mancaven els papers obligatoris que expedeix a les autonomies el 75% del dèficit el consistori de Naut Aran per treballar Comarques P. 9 laura corTés (acn) AVui Pàgina 3 i Editorial p. 4 Mobilització docent contra les retallades Tel.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 Lleida Pàgina 7 > El Parc de l’Alt Pirineu va retirar l’any 2011 fins a 9 vehicles abandonats ComArquEs Pàgina 9 > Vilella, portaveu del PP a la Paeria LLEidA Pàgina 7 Av. Doctora Castells, 37 Telèfon: 973 21 25 07cat www.studium-academia.comnúm. 1.476 any 6 / BONDIA mail: studium@svt.es ATENCIÓ! CURSOS LOW COST PREU MENSUALITAT: 45€ INICI: GENER DE 2012 · NIVELL C de llengua catalana - dimecres de 20.30 a 22.30 h · NIVELL D de llengua catalana - dimecres de 20.30 a 22.30 h · ANGLÈS FIRST CERTIFICATE - dijous de 20 a 22 h · PREPARACIÓ ACTIC - NIVELL MITJÀ - dimarts de 20 a 22 h
  2. 2. 2 d’interÈS dimecres 11 de gener de 2012 eL teMPS Vielha Vielha -2/11 ServeiS Telèfons val d’aran A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 pallarsUrgències Mossos 088 alta meteo@bondia.catMossos d’Esquadra 973 700 050 ribagorça sobiràAtenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091 Sort 08.23h -2/12G. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 17.47h MartinetGuàrdia Urbana 092 / 973 700 600 El Pont -3/12 dos móns en pocs de SuertUrgències mèdiques -5/10 cerdanyaICS 973 221 516 La SeuHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100Hospital de Santa Maria 973 727 222 quilòmetres. Compte d’Urgell -5/12 -2/9 amb la boira i el fredUrgències Tàrrega 973 310 852 Gósol TrempComitè Anti-sida 973 221 212 minvant -3/7 alt urgell berguedàAlcohòlics Anònims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624 cru al PlaFibrolleida 649 873 838 No hi ha grans canvis a la vista. La boira pallarsCreu Roja jussà tossuda, que no vol desfer-se ja en unes SolsonaLleida 973 279 900 -3/11Agramunt 973 390 880 quantes hores, la tenim a ple rendiment. Per Balaguer 973 445 795 tant al Segrià i zones properes s’anirà viciant Cervera 973 532 084 el fred, fins el punt que aquesta tarda poc solsonèsLes Borges Blanques 973 143 493 noguera passarem dels 0 graus. Un hivern com Déu Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679 mana, però ja amb sol a la resta de comar-Serveis funeraris 973 237 206 ques. Quan més amunt estiguem, més bo- Balaguer segarraServei de Suport nança i bona visibilitat. Farà més fred al -3/1en el Dol de Ponent 973 501 503 Pla que al Pirineu. Curiositats del temps.Bus Lleida-Andorra 973 352 379 CerveraEstació d’Autobusos 973 268 500 -3/3 urgell dijous divendres farmàcies aVUI pla d’urgell De 9.00 a 22.00 h Mollerussa Tàrregaredondo Àger, 23. La Bordeta Lleida -2/2 -2/3freixinet Passeig de Ronda, 70 -2/1 De 22.00 a 00.00 h seuma Mariola, 39 segriàVoltas Carme, 23 Les Borges Blanques De 00.00 a 09.00 h -1/2seuma Mariola, 39 garrigues farmàcies deMà De 9.00 a 22.00 h simó Príncep de Viana, 99 fco. de Villalonga Boters, 25 De 22.00 a 00.00 h INAUGURACIÓign. de Villalonga Alcalde Costa, 37 dissabte 14 de gener (18.00h)razquin Sant Martí, 39 Vine amb el teu gos a la inauguració De 00.00 a 09.00 h o vine la setmana següent amb elign. de Villalonga Alcalde Costa, 37 teu gat i et donarem un petit obsequi al·lèrgies (Del 10-01 al 16-01) C/ Via Aurèlia, 31 (Entrada per c/ Prat de la Riba) Les Borges BlanquesParietària 0 = Pi - -gramínies 0 = Plàtan - - Tel.: 973 143 590 · 645 783 282olivera 0 = Pollancre - -avellaner 1 - salze - -auró negundo - - Vern 0afreixe 1 a Xiprer 2 = Consorci per a la Formaciómelcoratge 0 = alternaria 4 = Contínua de Catalunyaom 0 = cladosporium 4 =niVell acTUal i risc D’al·lèrgia CURSOS SUBVENCIONATS PER Anul 0 mitjà 2 màxim 4Baix 1 alt 3 TREBALLADORS/ES I AUTÒNOMS niVells De PreVisiÓen augment a en descens Destable = situació excepcional ? EXCEL (30 H) Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 hores Data inici: 1 de febrer de 2012 DISSENY GRÀFIC I TRACTAMENT IMATGES (60 H) Horari: Dilluns i dimecres de 20.00 a 22.15 hores Data inici: 16 de gener de 2012 ● Tramitació de baixes ● Compra de ferralla en general, paper i metalls ALINS CENTRE DE FORMACIÓ ● Transports de Av. Madrid, 19 altell 1r EMPRESA AUTORITZADA residus industrials PER MEDI AMBIENT Tel. 973 275592 25002, Lleida Polígon Canaleta, s/n Apartat 93 25300 Tàrrega (Lleida) www.alinscentre.com Tel. 973 310 243 - 686 993 226
  3. 3. dimecres 11 de gener de 2012 avuI 3 elgatnegre MEN MENÚ C/NAVARRA, 8 ·MOLLERUSSA 973 75 11 50 www.gatnegre.cat www.facebook.com/gatnegre 15.000 dels 20.000 mIlIons d’eurosRajoy acusa les autonomies de serresponsables del 75% del dèficitEl president del Govern espanyol manifesta, en la seva primera entrevista, que “donarà lacara” davant la crisi i que no preveu una pujada de l’IVA ni la creació d’un “banc dolent” chema moya (efe) agèncieS madrid / barcelonaLes comunitats autònomes hanestat responsables de 15.000 Se superaràdels 20.000 milions d’eurosde desviació del dèficit públic la barreraque s’ha registrat en l’exercicidel 2011, segons dades encara dels 5no definitives de la Interven- milionsció General de l’Estat, que vaavançar ahir el president del d’aturatsGovern, Mariano Rajoy, queva concedir a l’agència EFE la Mariano Rajoy va asse-primera entrevista des del seu gurar que l’ajustamentnomenament. es dispararà fins a fregar El cap de l’Executiu va expli- els 40.000 milions d’eu-car que el dèficit de les autono- ros. Ho justifica pel 8%mies s’ha situat al voltant del de dèficit, que podria ser2,7% del PIB, davant del 1,3% un pèl superior, segonsprevist, mentre que el desequi- Rajoy, i per altres dadeslibri de l’Administració central que no conviden a l’opti-ha superat lleugerament el 5%, misme.per sobre del 4,8% esperat. Ra- Així, ahir i en una reu-joy va assenyalar també que la nió a porta tancada ambdesviació el 2011 ha estat de el grup parlamentari po-20.000 milions, cosa que im- pular, Rajoy va avisar elsplica situar el dèficit en un 8%, seus diputats que la prò-dos punts per sobre del 6% pre- xima Enquesta de Pobla- mariano rajoy durant l’entrevista amb el president de l’agència eFe, Álex grijelmovist, ja que cada punt addicio- ció Activa (EPA) trencarànal suposa uns 10.000 milions la barrera dels cinc mili-d’euros. Segons el president ons i situarà el númerodel Govern, a la desviació de15.000 milions de les comuni- la generalitat diu que és l’estat qui genera el 80% del deutetats autònomes s’hi afegeixen > Incrementales registrades a l’Administra- a uns 40.000ció central, uns 3.000 milions, ala Seguretat Social, 5.000, i als oriol campuzano (acn) nera un deute del 20% i que milions l’ajustajuntaments, uns 1.500. és qui porta a les esquenes necessari per al les principals polítiques de 2012“no m’amagaré” l’estat del benestar?”, va pre- Rajoy també va declarar que guntar-se en la roda de prem-“donarà la cara” davant la cri- sa posterior al consell del Go- d’aturats al voltant delssi econòmica i “no s’amagarà”, vern de cada dimarts. 5.300.000 de persones,i per això va decidir no crear uns 300.000 més que lesuna vicepresidència econòmi- “l’Àrbitre: la ue” dades del tercer trimestreca. A més, va assenyalar que Homs va lligar-ho amb la de l’any passat.no està en les seves previsions intenció del Govern espanyolapujar l’IVA, i que no hi haurà de controlar els pressupostos qualSevol meSuraun “banc dolent”, sinó un pro- de les comunitats i va propo- En la reunió plenàriacés de reestructuració del siste- sar que sigui la Unió Europea del grup del Partit Popu-ma financer des dels principis i no l’Estat qui tuteli que les lar, Mariano Rajoy tambéde sanejament, transparència i administracions compleixin va tornar a remarcar lesfusió de les entitats. els objectius de dèficit per- dificultats de la situació Rajoy va justificar la pujada què li mereix “major crèdit” i actual i la necessitat delde l’IRPF perquè el dèficit que seria més neutral. “Aleshores Govern central de pren- imatge de la reunió ahir del consell de l’executiu catalàva trobar a l’arribar al Govern segur que s’adonarien que la dre qualsevol mesuraera superior al previst, encara El portaveu del Govern de la la desviació del dèficit, quan responsabilitat no és de les necessària per recuperarque va admetre que la mesura Generalitat, Francesc Homs, és l’Estat, va remarcar Homs, comunitats autònomes”, va el creixement econòmic aés “dura i dolorosa, però abso- va lamentar que Rajoy cul- qui genera el 80% del deute. sentenciar el portaveu del Espanya.lutament imprescindible. No pés de nou les comunitats de “Com es pot culpar al que ge- Govern català.quedava cap altra opció”.
  4. 4. 4 opinió dimecres 11 de gener de 2012 EditorialEls culpables del dèficitLa pèssima situació econòmica que estan patint totes les administracions va viure aquest nou encreuament d’acusacions, el que resulta del tot evident és que entreahir un nou capítol, amb l’anunci per part de Mariano Rajoy -en la seva primera uns i altres es passen la pilota i així no hi ha manera d’esbrinar qui és el ‘cul-entrevista des de que és president del Govern- que les autonomies són les respon- pable’. Mentrestant, les administracions locals -ajuntaments, consellssables del 75% del dèficit. La notícia va ser replicada ben aviat pel govern de la comarcals i diputacions- malviuen esperant uns diners, amb la particu-Generalitat, que va assegurar que és l’Estat qui genera el 80% del deute. Amb laritat de no saber qui té realment la culpa del perquè no els reben. opinió Si para salir de la crisis parecía ser protagonistas de ello a través deninguna empresa innovadora sin financiación estar claro que necesitamos una la I+D+i. Ahora que la cultura de laemmanuel mielvaque / country manager d’alma consulting group per a espanya i portugal modernización estructural de la innovación empezaba a calar entre economía, ¿cómo van las empresas los empresarios y se habían anima- En el Plan de recortes aprobado al 2010, de un 15% sobre el 2009, a definir sus estrategias de innova- do a solicitar las ayudas a la innova-el 30 de diciembre por el Consejo y con una marcada tendencia a au- ción a largo plazo? La actual crisis ción para ser más competitivos, esde Ministros, la investigación cien- mentar las subvenciones en forma es resultado de no disponer de un una pena la retirada del apoyo quetífica y tecnológica ha sufrido una de créditos rembolsables. modelo económico basado en venta- necesitan.reducción de 600 M€, cifra bastante Aunque en las medidas anuncia- jas competitivas estructurales como Nunca antes fue más decisivoconsiderable si tenemos en cuenta das no se especifica el reparto de las derivadas de la innovación. Por que las empresas conozcan todasque la totalidad del presupuesto en esos 600 millones entre subvencio- ello, el I+D es clave para crear un las ayudas a la innovación con las2011 fue de 8.600 millones de euros nes y créditos para la I+D+i, debe- modelo económico con una compe- que cuentan a la hora de planificary cuyo saldo previsible para el 2012 mos alertar sobre las nefastas con- titividad más robusta, que nos haga sus inversiones. Cuanto más cono-nos llevaría a niveles del año 2007. secuencias que pueden tener para menos sensibles a las crisis. cimiento tengan sobre sus opcionesEl panorama que han de afrontar avanzar hacia el cambio de modelo Las empresas necesitan incre- para llevar a cabo estas inversionespor tanto las empresas españolas económico. Las empresas son cons- mentar su competitividad a través en I+D+i, más beneficioso será paracon vocación de investigación, de- cientes de la necesidad de innovar de la I+D+i con el apoyo de la finan- todos. Esperemos pues que estossarrollo e innovación, es a día de y que bajar su inversión en I+D+i es ciación pública. Ninguna empresa recortes no generen un impactohoy aún más duro. Ya en 2011 ve- una amenaza real para su desarro- innovadora debería quedarse en la irrecuperable a los componentes deníamos acumulando una cadena llo en una economía basada en el cuneta. El cambio económico debe nuestro sistema de I+D+i y en espe-de recortes de un 8% con respecto conocimiento y la competitividad. hacerse apoyando a los que quieren cial al sector empresarial. Ser o no ser... independents? nòmicament parlant, Catalunya litat”, una paraula emergent amb cristina torrent / regidora de ciu a la paeria ha estat des de sempre una de les regust de déjà vu, però sobretot regions més dinàmiques de la UE, una amenaça òbvia que plana so- Hamlet ho deia en el seu mo- per petit que sigui el nostre gest. comptant amb una indústria forta, bre el nostre autogovern. nòleg... En aquest sentit, el reguitzell de un dels principals ports del Medi- Els mitjans de Madrid, més pre- “Ser o no ser, aquest és el dilema: / ¿és més consultes populars sobre la inde- terrani i una economia basada en ocupats que mai en defensar el noble sofrir calladament/ les fletxes i els pendència de Catalunya, des de la un sector terciari competent, que somni d’una uniformitat impos- embats d’una Fortuna indigna, / o alçar-se primera d’Arenys de Munt, l’any es desplega al llarg d’un territori sible, s’afegeixen a aquests des- en armes contra un mar d’adversitats / i 2009, fins avui, han posat de ma- estratègic, on hi conviuen més de propòsits alimentant dia rera dia eliminar-les combatent? Morir, dormir: res nifest les veus independentistes 7 milions de persones. Catalunya el sentiment anticatalanista. Des més...” que s’aixequen des de la societat té, per tant, els fonaments abasta- de les seves tribunes no paren de Rellegint aquests versos del civil, recolzades per institucions ment consolidats per poder cami- dir-nos que, en un context de crisi famós monòleg de Hamlet em catalanes, per exemple els ajunta- nar sola i jugar un rol determinant excepcional com el que patim, els venen al cap els 759 milions de ments, a través d’iniciatives com en l’entramat d’estats europeus. catalans hauríem de pensar en el raons que tenim els catalans per l’Associació de Municipis per Europa és clau en aquesta partida. bé comú, en ser solidaris, enlloc caminar cap a la sobirania. Però al la Independència. En definitiva, Per un altra banda, hi ha el com- d’esgrimir l’estelada com solem marge de la qüestió econòmica, i “alçar-se en armes contra un mar ponent conjuntural: els catalans fer cada cop que ens sentim ame- a diferència del príncep de Dina- d’adversitats”, metafòricament ens sentim cada cop més escanyats naçats. Curiosament, aquest acti- marca, el nostre dilema és saber parlant, és clar. per l’estat espanyol. Els diferents visme espanyolista ha fet créixer què volem ser i si realment estem Però la pregunta que ens con- governs del PP i del PSOE, alterna- més el sentiment sobiranista que preparats per esdevenir un estat tinuem fent, més enllà dels resul- tivament, ens han deixat una he- el propi moviment independentis- propi. Els catalans travessem un tats de les consultes populars és: rència (l’espoli fiscal) que es posa ta català. període crucial de la nostra his- Catalunya pot esdevenir un estat de manifest en el dèficit crònic en Però no ens deixem enganyar. tòria i no el podem menystenir si sobirà, social i democràtic inte- inversions a Catalunya, i una lle- Hem de tenir clar que la identitat volem arribar a caminar sols. grat en el marc de la UE? tania de compromisos incomplets catalana no és un defecte de fabri- El primer pas, i més difícil, Per una banda, si conside- (l’impagament del fons de com- cació de l’estat espanyol, sinó una per avançar cap a l’autogovern rem el component estructural, petitivitat o el deute espanyol de realitat. I si volem defensar-la, no és obrir-ne el camí. Sense presses Catalunya té els mitjans i la legiti- 759 milions d’euros de la Disposi- ho aconseguirem pas demanant però amb fermesa, fent front a les mitat per ser independent. Tenim ció Addicional Tercera de l’Esta- permís a Madrid. La llibertat -com nostres pròpies pors i encarant les una llengua, una cultura i una tut) als quals ara hem d’afegir la deia Ignacio Silone- no es pot al- adversitats. Sense oblidar la lluita història que ens avalen, però so- darrera “cirereta” anunciada pel moinar, la llibertat, s’ha de pren- contra els enemics a casa, el semen- bretot tenim un país que hem es- flamant-nou-govern de Rajoy : el dre. Potser fora hora que ens plan- fotisme o el victimisme catalans. El tat capaços de crear, dotat de lleis control sobre els pressupostos au- tegem el que volem fer i cap on nostre repte ha de ser, doncs, fer pròpies, amb un Parlament, un tonòmics. Tot plegat ens empeny volem anar, mentre reflexionem créixer l’activisme català en qual- govern i el seu President, en defi- cap a una situació insostenible i tots plegats davant l’etern dilema sevol àmbit de la nostra societat, nitiva una vida política real. Eco- injusta. Sonen vents de “recentra- entre obediència i consciència.
  5. 5. dimecres 11 de gener de 2012 opinió 5 opinió a pas de cargol mª josé horcajada i bell-lloch / regidora del pp a l’ajuntament de lleida Dia sí dia no ens van caient me- ris per tal de realitzar un estudi i Equip de Govern dins d’un pla ganismes autònoms havia de su- sures anticrisi i les diferents admi- proposta de reestructuració d’OO- d’ajust que suposaria un estalvi posar una reducció de la despesa nistracions es veuen obligades a AA de l’Ajuntament de Lleida de de 671.000 euros. a l’integrar en l’estructura ordinà- ajustar la seva despesa intentant forma que, abans d’acabar el pri- Després de les eleccions muni- ria de l´Ajuntament tots els mit- oferir la mateixa qualitat dels ser- mer semestre de l’any 2010, es pu- cipals , al mes de juliol de 2011, el jans humans materials i organitza- veis optimitzant recursos i essent gui presentar una proposta con- “renovat” Ajuntament decideix la tius, i havia de suposar un estalvi més eficaços. creta d’accions a emprendre amb dissolució del OOAA municipals econòmic i la racionalització dels En el cas de l’Ajuntament de dates de realització.” per integrar-los a les respectives llocs de treball de personal even- Lleida la reducció de la despesa Arribats a juny de l’any 2010 i regidories i passem d´una fusió de tual i de lliure designació ja que passava entre d’altres mesures ,davant l´incompliment de l’equip Cultura( IMAC) Educació ( IME) hi haurà una reducció de funcions per reduir l’estructura municipal de Govern, el Grup Municipal i Esports ( IMAE) a la dissolució i aquests serveis passaràn a ser , aprofitant recursos i reduint cos- del PP demana al Ple de l´Estat dels diferents organismes ...sort prestats per l´Ajuntament , estalvi tos i s’inicia per part de l’equip de de la ciutat l’agrupació i en el seu que hi havia un informe previ que que no veiem reflectit a la planti- Govern, pressionat per la situació cas eliminació dels OOAA per tal marcava un full de ruta, informe lla ni per tant als pressupostos. econòmica i pels grups de l’opo- d’optimitzar recursos. que evidentment mai hem vist els Hem donat la benvinguda a un sició, un camí sinuós, titubejant i Un any després del compromís grups de l’oposició. nou any i la supressió dels dife- lent que esperem vegi algun dia inicial, i a les portes d’uns nous A desembre de 2011, al debat rents OOAA continua caminant la llum. pressupostos, s’ens proposa la fu- del ple de pressupostos i plantilla lentament… a pas de cargol, un Farem una mica de cronologia sió de Cultura, Educació i Esports per al 2012, en l’expedient relatiu cargol que camina a pas massa sense ànim de cansar el lector. en un sol organisme autònom, a la Plantilla de l´Ajuntament i feixuc i que esperem arribi a la A desembre de l’any 2009 i, en que preveu reduir la despesa dels OOAA veiem amb sorpresa que fita, des de el Grup municipal del el debat dels pressupostos per al tres organismes un 5% . Aquest no apareix ni rastre de cap estalvi PP continuarem treballant per a 2010, l’equip de Govern es com- anunci es produeix en una opera- en referència a la dissolució dels que així sigui. prometia textualment a “ Desen- ció d’imatge d’aquestes a les que diferents organismes . Hem de re- Bon any nou a tots els lleida- volupar les línies de treball i crite- ens sol tenir acostumats aquest cordar que la dissolució dels or- tans i lleidatanes.el capitalisme no és democràtic cartes al directorjesús garcía boadella els governants ‘manstisores’ ens estafen Tot sovint miro les pintades que hi ha a tocràtics. Estem assistint al robatori més gran de la història. Quan un banc fales parets de la ciutat, perquè crec que són Difícilment es pot construir una autènti- fallida els governs corren a “rescatar-lo” i li lliuren milers de mili-fidel reflex d’una part de la joventut que no ca democràcia a partir del tarannà imma- ons de dòlars o d’euros. Fa pocs dies el Banc de València va “tenir”té cap altra manera d’expressar-se i, de tant dur, egoista i autocràtic que actualment té que ser rescatat i intervingut pel FROB (diners públics), i se’ls hien tant, es poden trobar frases amb bon l’ésser humà. L’expectativa de la famosa era lliuren sense fer preguntes, sense cap debat públic, sense demanar responsabilitats, sense fer soroll i per la porta del darrera.contingut filosòfic. Això sí, generalment d’Aquari ha fracassat i amb ella el somni Els bancs, per perdre tants diners, ha tingut que ser, a més de ne-són contundents i molt categòriques; ja de dos o tres generacions. Només cal veu- gligents, defraudadors, especuladors, estafadors i delinqüents, peròque, expressen el màxim missatge de for- re l’estructura interna dels partits polítics cap ha estat ni expedientat ni, encara menys, encausat. I els polítics,ma molt concisa. També s’ha de partir de que, avui per avui, són la base de l’actual com còmplices de les malifetes, van tots a cor a ajudar els bancs: 3.000 milions d’euros pel Banc de València, molt més que la sumala base que aquestes frases no tenen l’opció democràcia, tots tenen una estructura pre- de totes les retallades que vol fer el senyor Mas a la Generalitatde rèplica. Aquest és el cas de la frase que sidencialista, amb designacions fetes exclu- de Catalunya. No hi han diners per ajudar a cobrir els dèficits delsencapçala aquest article: “El capitalisme no sivament per designació directa. pressupostos públics de la Generalitat, on es retallen sous, subsidis,és democràtic” L’únic sil·logisme que tenim per plantejar educació, sanitat, llocs de treball, etc. etc.., però si per aquest banc o d’altres bancs i caixes. La Merkel vol donar 1 bilió d’euros als Estic totalment d’acord amb el contingut la democràcia surt del propi sentit comú: bancs, la qual cosa obligarà a que cada europeu posi 2.000 eurosfilosòfic d’aquesta proposició. Encara que La base de la democràcia és la llibertat i la de la seva butxaca. A Grècia per aconseguir 8.000 milions d’euroscal recordar-li a l’autor que està ficant en el base de la llibertat és la independència. Per (16 euros per europeu) se’ls ha obligat a fer reformes i a privatitzarmateix sac dos sistemes: un sistema econò- tant, una democràcia s’ha de configurar i vendre’s el país. No són tractes igualitaris. Tot plegat és tan vergonyós, tan..., que a un se li cau la cara demic (capitalisme) i un sistema polític (de- amb homes lliures i independents, no es ser europeu, en una Europa on els pobres banquers, estafadors imocràtic), i això és més complicat del que pot construir aquesta democràcia a partir delinqüents, són ajudats i rescatats, sense fer-los-hi cap exigència,sembla, rere la inqüestionable perspicàcia d’un sistema polític que no reflecteixi el fet sense llum i taquígrafs, sense demanar responsabilitats pels milionsdel creador de la frase; per tant, s’hauria individual. “perduts”. Com a súmmum ho hem de pagar tota la població a base de més impostos, més retalls, menys prestacions, més pobresa i mi-d’anar a pams i ser més explícit. Per altra En conclusió, la democràcia s’hauria de sèria per la gent, amb més atur i sous de pena.banda, si de forma indirecta (i subliminal) configurar a partir d’una societat civil; és Ja n’hi ha prou, sembla mentida que els nostres polítics obeeixin al’autor planteja el socialisme com alternati- a dir, del conjunt d’homes lliures i inde- una minoria de banquers, dels qual la Casa Blanca i l’OTAN sónva al capitalisme, sento dir-li que el socia- pendents. En contra del que tenim ara, un els braços executors. No obeeixen ni responen a les necessitats dels europeus, espanyols o catalans, sinó, només, als mandats dels ban-lisme tampoc és democràtic, encara que la “règim democràtic” basat en uns partits quers rics i estafadors, veritables amos del món occidental.seva base filosòfica ho pugui ser. A la pràc- polítics que fan control i disposició del seu víctor montañés i borràs / membre de lleida treballadoratica, tots els règims socialistes han estat au- concepte democràtic.el diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del bondia es reflecteix a través de la seva editorial.el grup bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital bondia (www.bondia.cat). directori dipòsit legal l-61-2006 control de pgd edita Bondia Lleida S.L. President Jaume Ramon i Solé, director Josep Ramon Ribé, caP de redacciÓ Albert Guerrero, issn 1886 - 6883 redacciÓ Marian Ollé, dissenY i maQUetaciÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot, director comercial Carles Jiménez, administraciÓ Arancha Pajuelo. coordinadora bondia.cat Lourdes Cardona. Carrer Vila Antònia, 6, 25007. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 propostes dimecres 11 de gener de 2012 alternatives culturals cinema. programació i horaris TES DE LA TARDOR DE LLEIDA. Sant Visites al Castell de Gardeny  cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es EXPOSICIONS Miquel, del 28 al 30 de setembre de 2012. Tots els dissabtes i diumenges a les el talp SALA 1 De dij. a dij: 22.00; golfa dij. div, diss: 00.20Les restes de les restes del naufra- S’estableix un únic premi de 1.500€ (so· 10.00, 12.00 i 16.00 hores, s’ofereixen vi· un lugar para soñar SALA 1 De dij. a dij: 16.45, 19.30 bre aquest import s’efectuaran les de· sites guiades al Castell Templer de Gar· immortals SALA 2 De dij. a dij: 16.10, 18.15, 20.20, 22.25; golfa dij.gi duccions que legalment o reglamentària deny per a grups de màxim 20 persones div, diss: 00.30Cafeteria del Ateneu Popular de pertoqui). Tots els cartells presentats es i sense reserva prèvia. misión imposible 4 SALA 3 De dill. a dij: 16.45, 19.15, 22.00Lleida. C/ Pau Claris, 10. mostraran a l’espai web www.paeria.cat/ atraco por duplicado SALA 4 De dij. a dij: 16.45, 18.45, 20.45, 22.30; golfa dij.20.00 hores. imac i els 10 finalistes s’exposen del maig Visites guiades al Dipòsit de div, diss: 00.20Durant tot el mes es pot visitar l’expo· del 2012 al maig del 2013 a la sala Alfred el cambiazo SALA 5 De dij. a dij: 16.10, 18.15, 20.20, 22.25; golfa dij. l’Aigua div, diss: 00.30sició de fotografies d’escriptors proce· Perenya de la Regidoria de Cultura. Més informació: 973 21 19 92. una boda de muerte SALA 6 De dij. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.20; golfa dij.dents de l’arxiu del Grupo Cambio, Les Cada segon dissabte de mes, el Dipòsit div, diss: 00.20restes de les restes del naufragi. Transdibuix 2012 SALA 7 De dij. a dij: 16.30, 19.15, 22.00; golfa dij. div, de l’Aigua de Lleida ofereix visites gui· sherlock holmes Més informació i bases: www.trans- ades prèvia inscripció. diss: 00.20Els racons de Lleida segre.org drive SALA 8 De dij. a dij: 16.15, 18.15, 20.30, 22.30; golfa dij.Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Tot i que la Transsegre no se celebra· Visita a l’Animal a l’Esquena div, diss: 00.25L’aquarel·lista Joaquim Nogués presen· rà fins a l’estiu, ja està obert el termini noche de fin de año SALA 9 De dij. a dij: 16.10, 18.30 Inscripcions: teatre@paeria.cat - 973 SALA 9 De dij. a dij: 20.45, 22.30; golfa dij. div, diss:ta la seva exposició Racons de Lleida, on per presentar els dibuixos i dissenys xp3dreuneix 15 obres que mostren les fonts i originals que s’escolliran per al cartell 27 93 56. 00.15portes dels principals espais monumen· anunciador de la Transsegre 2012. Pot Més informació: www.lanimal.org no tengas miedo a la oscuridad SALA 10 De dij. a diu: 22.15; de dill. a dij: 16.15, 18.20,tals de la ciutat. participar tothom, sense cap limitació El Teatre de l’Escorxador organitza una 20.30, 22.30; golfa dij. div, diss: 00.15 d’edat. Es poden presentar els originals visita a l’Animal a l’Esquena, un centre  cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26III mostra d’hivern a l’Ajuntament de Balaguer, a la seu de de creació i recerca en l’àmbit de la dan· el talp SALA 2 De dij. a dij: 16.20, 18.40, 21.05Sala petita de la Unió d’Alpicat. C/ l’Impic o al local de la Transsegre fins el sa, creat per la companyia Mal Pelo per la conspiració SALA 3 De dij. a dij: 16.45, 21.10 15 de febrer. A més, també es poden en· al diumenge 5 de febrer. El seu objectiu SALA 3 De dij. a dij: 19.00Major, 28. principal és instaurar els vincles i les saga crepúsculo. parte 1Tercera edició d’una exposició col· viar per correu electrònic a transsegre@ el rey león SALA 4 De dij. a diu: 16.15, 17.50 transsegre.org. El guanyador rebrà un connexions entre creadors, pensadors ilectiva d’art actual d’artistes procedents criadas y señoras SALA 4 De dill. a dij: 16.30, 19.00, 21.30 premi que es lliurarà durant la Fira de públic de manera que el centre es puguid’arreu del país.  cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Balaguer. convertir en un lloc compartit dins d’un marc d’investigació de la pràctica artís· un dios salvaje De dij. a dij.: 16.50, 18.30, 20.05, 21.45L’aigua, patrimoni dels secansCentre de Cultures i Cooperació Premi Ramon Roca Boncompte tica basada en el cos.  cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat · Tel.: 973 70 63 50 d’Estudis de Gestió Cultural sherlock holmes 2: juego de sombras De dij. a dij: 15.45, 16.30, 17.05, 18.05, 18.50,Transfronterera del Campus de Cap- Visita guiada pel Museu Roda 19.25, 20.25, 21.10, 21.45; sessió especial diu:pont. C/ Jaume II, 67 de Lleida. Més informació i bases: http://www. Roda 11.35, 12.00; golfa dij. div i diss: 23.00, 23.35,Tot i la connotació pejorativa que el firatarrega.cat/ca/activitats/premis 00.05 Fins al proper 1 d’abril de 2012 (data Més informació i inscripcions: 973 De dij. a dij: 16.15, 18.10, 20.05, 22.00; sessiódiscurs dominant actual atribueix als la dama de hierrosecans, aquest han estat històricament de tancament del termini de recepció), 21 26 35. especial diu: 11.45, 14.15; golfa dij. div i diss:un territori viu i ric gràcies a la pre· els interessats a participar en el Premi El Museu de l’Automoció de Lleida 00.00sència d’aigua. A través del temps, els Internacional Ramon Roca Boncomp· Roda Roda ofereix, cada quart dissab· drive De dij. a dij: 16.40, 18.35, 20.35, 22.25; sessiósecans han desenvolupat estratègies te d’Estudis de Gestió Cultural poden te de mes visites guiades per les seves especial diu: 11.50, 14.50; golfa dij. div i diss: enviar els seus treballs de recerca i in· instal·lacions. El Roda Roda–Museu de 00.20d’aprofitament de ‘aigua visibles encara atraco por duplicado De dij. a dij: 15.45, 17.25, 19.05, 20.45, 22.25;a través d’un patrimoni hídric extraor· vestigació cultural en un document ad· l’Automoció de Lleida presenta una ex· tensa col·lecció de cotxes, motocicletes, sessió especial diu: 11.50, 14.00; golfa dij. divdinari. D’aquesta manera es presenta junt en format PDF a la següent adreça: i diss: 00.10L’aigua, patrimoni dels secans, una expo· lafiraencurs@firatarrega.com Aquesta és motors i reproduccions a escala que ens De dill. a dij: 17.25, 19.30, 21.35 conviden a fer un viatge pel món de la immortalssició que es podrà visitar fins al 13 de la segona edició del premi, dotat amb De dij. a dij: 18.15, 20.20, 22.30; golfa dij. div i 6.000 euros per al treball guanyador, indústria de l’automòbil a través de la immortals (3d)gener i organtizatada per l’Ajuntament diss: 00.35de Torrebesses en col·laboració amb la i té l’objectiu de ser una eina útil en el història. De dij. a dij: 15.40, 17.40, 19.45, 21.45; sessió el cambiazoUdL. camp de la recerca d’estudis culturals, especial diu: 11.35; golfa dij. div i diss: 23.50 sent un dels pocs guardons d’aquestes Ruta de les Bruixes del Lluçanès el topo De dill. a dij: 17.20, 19.40, 22.00 característiques en l’àmbit europeu i in· Més informació i inscripcions: info@ De diu. a dij: 17.15, 19.30, 21.40 CONFERÈNCIES tercontinental. castellsdelleida.com - www.cas- noche de fin de año el floquet de neu De dij. a diu: 16.50, 18.30; sessió especial diu:Prevenció de la malaltia, millora tellsdelleida.com - Consorci del Llu- 11.35, 15.10de la salut i del benestar perso- VISITES GUIADES çanès - 93 888 00 50. misión imposible iv De dill. a dij: 15.50, 16.40, 18.20, 19.10, 20.50, 21.35; sessió especial diu: 11.40; golfa dij, div.nal Castells i astronomia Castells de Lleida ens ofereix l’opor· diss: 23.20Teràpies Naturals Sara Solans de tunitat de gaudir d’un recorregut pels De dij. a dij: 16.45, 18.30, 20.20, 22.10; sessió Més informació: info@castellsde- diferents escenaris de bruixeria del una boda de muerteLleida. C/ Alcalde Sol, 5 de Lleida. lleida.com - www.castellsdelleida. especial diu: 12.00, 14.50; golfa dij. div i diss: Lluçanès: La Roca de Pena (al municipi 00.0017.00 hores. com d’Alpens), els Gorgs de les Heures (a la acero puro De dij. a dij: 16.05, 18.25; sessió especial diu:Aquesta tarda donarà inici un curs so· El Montsec i la Vall d’Àger constituei· Riera de Merlès), Roc Foradat (a Prats 11.35bre prevenció de la malaltia, millora xen una zona que rep el nom de “Forat del Lluçanès), Serrat de les Forques (a in time De dij. a dij: 20.40, 22.40; golfa dij. div i diss:de la salut i del benestar personal en negre de Catalunya” perquè és l’indret Sant Feliu Sasserra) i el Gorg Negre (a 00.35col·laboració amb ICE·CFC Universitat amb menor contaminació lumínica de Sant Martí de Sobremunt). alvin y las ardillas 3 De dij. a diu: 16.20, 18.00; sessió especial diu:de Lleida. Es tracta d’un curs de curta tot el territori. Això fa que sigui el millor 12.00, 14.40durada dirigit a professionals de l’ense· lloc per a l’observació dels astres. Visi· un lugar para soñar De dij. a diu: 20.20, 22.35; de dill. a dij: 16.35,nyament de la salut i persones interes· tant el Centre d’Observació de l’Univers EXCURSIONS 18.50, 21.15  cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.essades en aquest camp. (COU) es descobrirà l’apassionant món Excursió pel túnel de Montclar SALA 1 De dij. a dij: 16.45, 18.40, 20.35, 22.30 de l’astronomia, gaudint del plaer de la dama de hierro Més informació: info@castellsde- SALA 2 De dij. a dij: 16.00 ESPORTS contemplar el cel i descobrir l’Univers i lleida.com - www.castellsdelleida. pepe & rubianes SALA 2 De dij. a dij: 17.35 el Cosmos, familiaritzant·se amb els ob· catalunya über alles! (1e)VI Duatló d’Alpicat jectes que s’hi mouen; conèixer el passat com tímidos anónimos SALA 2 De dij. a dij: 19.20Més informació: www.alpicat.cat El diumenge 29 de gener comencen les SALA 2 De dij. a dij: 20.45 de la Terra i els esdeveniments que hi el niño de la bicicleta excursions al túnel de Montclar. Una- http://participa.alpicat.cat/clubex- van tenir lloc en èpoques passades. Es excursió diferent, una experiència im· jane eyre SALA 2 De dij. a dij: 22.30cursionista farà una visita guiada al Centre d’Ob· la dama de hierro (vos) SALA 3 De dij. a dij: 16.45, 18.40, 20.35, 22.30 pactant, doncs bona part del recorregutEl pròxim diumenge 22 de gener se cele· servació de l’Univers i visita guiada a  cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com es fa per dins del túnel, que en el seubrarà la sisena edició del Duatló d’Alpi· un castell de la zona. temps, va ésser una de les obres d’engi· els homes que no estimaven les... SALA 1 Dv: 22.30; ds: 19.45, 22.45; diu: 17.45, 20.45; dl: 22.15cat, prova puntuable per a la Challenge. nyeria més importants d’Europa per la SALA 1 Diss: 18.00, diu: 16.00La cursa discorrerà per carrers urbans i El museu com a pretext vicky el viking seva llargària, envergadura i per l’esforç SALA 2 Dv: 22.30; ds: 20.20, 22.45, diu: 18.30, 20.45; dl: 22.15camins rurals en una distància del duat· Més informació: www.ateneulleida. humà que representà (6.000 persones sherlock holmesló popular de tres quilòmetres atlètics i cat los hombres que no amaban SALA 2 Diss: 17.30; diu: 15.45 empleades!). Són 5 quilòmetres sota ter·6,5 km de BTT. Per la seva part, el duatló El proper dissabte 14 de gener es durà ra (en alguns llocs s’estarà a 130 metres la conspiració SALA 3 Div: 22.30; diss: 18.15, 22.30; diu: 18.15, 20.30;tindrà 6,5 km atlètics, 22 km de BTT i 3,5 a terme una visita guiada a l’exposició dill: 22.15 per sota), 4,5 metres d’alçada i 6 metres SALA 3 Diss: 20.30; diu: 16.15km atlètics. Les inscripcions es poden El museu com a pretext, al Museu Morera catalunya über alles d’amplada. S’estarà a dins del túnel unesfer fins al 19 de gener a través de www. de Lleida a càrrec de l’Ateneu Popular dues hores. El túnel de Montclar també  cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comalpicat.cat - 973 73 60 49 - lmartinez@al- de Ponent. és conegut sota el nom de La Mina de els homes que no estimaven les SALA 1 Div: 22.30; diss: 18.15, 22.30; diu: 17.00, 20.00;picat.cat i en persona a l’Ajuntament Montclar. A més d’aquest diumenge, dones dill: 22.15d’Alpicat de dilluns a divendres de 9.00 Art i ciutat també s’estan programant dues sortides sherlock holmes SALA 2 Div: 22.30; diss: 20.00, 22.30; diu: 18.15, 20.30;a 13.00 hores. Més informació: Ateneu Popular de més pel túnel els propers diumenges 19 dill: 22.15 happy feet 2 SALA 2 Diss: 18.00; diu: 16.15 Lleida: C/ Pau Claris, 10. www.ate- i 26 de febrer. CONCURSOS neulleida.cat  cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Dins del projecte Art i ciutat, Víctor P. Vine a aprendre anglès a Gal·les un dios salvaje Div; diss: 22.15; diu: 19.30Concurs de cartells de les Festes Més informació: info@castellsde- Diss: 19.15; diu: 17.30 Pallarès ens acompanyarà i explicarà les vicky el vikingode la Tardor seves pintures murals del convent dels lleida.com - www.castellsdelleida.  cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.comMés informació: www.paeria.cat/ Pares Franciscans de Lleida el proper com - 973 40 20 45 tímidos anónimos Div: 22.00; diu: 17.00imac dissabte 21 de gener al matí. Aquesta Castells de Lleida està organitzant, per cinco metros cuadrados Diss: 22.00; diu: 18.30Lliurament d’originals: del 25 de activitat està organitzada per l’Ateneu al mes de juliol, dues sortides al País Popular de Lleida.  cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comjuny al 2 de juliol de 2012 a la seu de Gal·les per passar una setmana ca· fuga de cerebros 2 Div, diss i dill: 22.15; diu: 19.30de la Regidoria de Cultura a Lleida: minant pels paisatges inoblidables de Visita a la Seu Vella de Lleida la costa de Pembrokeshire al País de alvin i els esquirols 3 Diss: 18.15; diu: 17.15avinguda Blondel, 54, 25002 Lleida Més informació i inscripcions: 973  cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Gal·les, immers en la seva naturalesa,(de 09.00 a 14.00 hores) o per correu 23 06 53. cultura i a la llengua anglesa. Durant un método peligroso Diss: 22.00; diu: 20.00electrònic a l’adreça: festes@paeria. El Turó de la Seu Vella de Lleida ofereix una setmana hi hauran itineraris de sen· la gran aventura de winter el dofí Diu: 17.00cat visites guiades amb reserva prèvia. A derisme seleccionats per la seva bellesa  cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comL’Ajuntament ha obert la convocatòria més, els caps de setmana s’ofereix un i interès natural i paisatgístic. Es faran Diss: 18.15; diu: 17.00pel concurs de cartells de les festes de recorregut per la catedral, tot descobrint entre set i 12 quilòmetres cada matí. A el gat amb botesla Tardor. Els originals s’han de lliurar els espais des del punt de vista arquitec· més, es visitaran el castell de Carew, la misión imposible 4 Diss: 22.30; diu: 19.30; dill: 22.15en format CD i han de tenir com a tema tònic, artístic i funcional tant en català Catedral de Saint David’s, restes neolíti·  cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comgenèric les Festes de la Tardor. A més, com en castellà i sense mínim de perso· ques, demostracions de gossos pastors i cinco metros cuadrados Div: 22.30ha de constar·hi el text següent: FES- nes. colònies d’aus marines, entre altres. happy feet 2 Diss: 18.15; diu: 17.00 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat un déu salvatge Diss: 22.30; diu: 19.30; dill: 22.15
  7. 7. dimecres 11 de gener de 2012 lleida 7 atropellament. Una vianant, de 39 anys, va habitatges. Les comarques de Lleida van registrar condemna. Un jutjat de Lleida va condemnar resultar ferida lleu ahir al matí després de ser al novembre un increment interanual de les vendes ahir una veïna de Lleida a dos anys de presó per atropellada per cotxe al pas de vianants situat al del 24%. en total es van vendre 314 pisos, 60 més fer compres amb una targeta robada. La dona va carrer segrià. que el novembre del 2010. confessar al judici que va furtar una targeta. i preparen una manifestació pel dia 18 de gener imminent nomenamentProtesta dels docents ppdurant l’hora del patiEls professors de diversos centres de les comarques de Lleidavan fer ahir la primera protesta de l’any contra les retallades acn van penjar pancartes demanant cions que es va decidir dur a lleida una educació pública de quali- terme dins el pla de mobilit-Els professors del CEIP Pinya- tat. La directora del centre, Ma- zacions iniciades al desembre ina i el CEIP Pràctiques I, de risol Elvira, va denunciar que és la primera que es fa aquestLleida ciutat; el CEIP La Ro- perilla la qualitat de l’escola 2012, amb la tornada a l’esco-sella, de Rosselló (Segrià) i el pública. Elvira va demanar el la després de les vacances. Els manso i Vilella, en un acte recent del pp a la paeriaCEIP Manuel de Pedrolo de suport explícit dels pares ja docents tenen previst tornar aTàrrega es van manifestar ahir que els alumnes, va dir, “són sortir al pati el 18 de gener, diaa l’hora del pati contra les re-tallades de la Generalitat. Al els principals afectats d’aques- tes retallades”. en què també està convocada a Barcelona una manifestació de manso serà la novaCEIP Països Catalans de Lleida Aquesta és una de les ac- la funció pública. subdelegada i Vilella el portaveu a la paeria arxiu municipal paeria redacció delegat en les dues darreres lleidael fotografies de legislatures. La popular Inma Manso serà El nomenament de Mansosolanes ja estan la nova subdelegada del Go- provocarà certs canvis a ladigitalitzades vern central a Lleida. Manso, Paeria perquè el nou càrrec redacció que va ser cap de llista del PP suposa dedicació exclusiva. lleida a les municipals per Lleida, Així, Joan Vilella serà ambL’Arxiu Municipal de Lleida ha és l’actual portaveu del grup tota probabilitat el nou porta-finalitzat el procés de digitalit- municipal dels populars a la veu i Pau Pintó, que era el nú-zació del fons fotogràfic sobre Paeria i també la primera re- mero 7 a la candidatura delsLleida que la família de Josep presentant d’aquest partit a la populars a les municipals,Solanes Argilés va donar el Diputació de Lleida. serà el nou regidor.2010 a la Paeria. Són un miler L’anunci, que serà immi- Pel que fa a la Diputació dede fotos. L‘alcalde de Lleida, nent, provocarà el relleu del Lleida, tot apunta que JaumeÀngel Ros, va lliurar ahir a la socialista José Ángel Flores Izcara, regidor d’Aitona ifamília les còpies digitalitzades al capdavant de la Subdele- conseller comarcal del Segrià,del fons fotogràfic. ros va lliurar ahir a la família les còpies digitalitzades gació. Flores ha estat el sub- serà el nou diputat. lliBre d’oriol Balaguer polèmica protesta per les retallades Veden l’entrada els funcionaris del centre hErmínia sirvEnt (paeria) de discapacitats a un discoteca penitenciari es tanquen redacció redacció tava convocada a tots els pe- lleida lleida nitenciaris de Catalunya. Cal La Sala Manolita de la ciutat Els treballadors del Centre recordar que ahir al matí els de Lleida hauria vedat l’entra- Penitenciari de Ponent teni- representants sindicals es van da a un grup de discapacitats en previst ahir la nit tancar- tancar a la direcció general mentals. Aquests fets s’haurien se a la presó lleidatana com d’Institucions Penitenciaries produït dissabte i des d’Aspros a forma de protesta per les a Barcelona i la resta de treba- van assegurar que esbrinarien retallades de la Generalitat. lladors van donar suport als què va passar exactament. De fet, aquesta protesta es- seus representants.imatge de la presentació de ‘catalunya, més enllà dels núvols’ els pares denuncien el greu perill que hi hadefensa unànime del’aeroport d’alguaire Boira a l’accés de l’escola alba redacció i de ser una peça important redacció uament d’entrada al col·legi va tre d’altres, van reunir-se amb lleida lleida en aquest territori, com ho provocar retencions que arriba- el parlamentaris i van decidirOriol Balaguer, del 2007 al és la Llotja i com ho són les L’Associació de Mares i Pares ven fins a l’entrada a l’autovia. donar de temps (fins finalitzar2011 director general de Ports, carreteres o l’AVE”. Balaguer (AMPA) de l’Escola Alba va L’AMPA va iniciar abans de les vacances de Nadal) per tro-Aeroports de la Generalitat va presentar ahir a Lleida el tornar a denunciar ahir el greu finalitzar el 2011 una campa- bar una solució.del 2007 al 2011, va assegurar llibre Catalunya, més enllà dels perill dels actuals accessos al nya en favor de la construcció Per la seva banda, els diri-ahir que l’Aeroport Lleida- núvols. Aquestes afirmacions centre escolars, especialment d’una rotonda que elimini el gents de l’AMPA estan estudi-Alguaire “ha vingut per que- va ser secundades per les au- dies de boira com el d’ahir. La risc d’accident de trànsit als ac- ant en aquests moments novesdar-se, amb voluntat de futur toritats presents a l’acte. manca de visibilitat a l’encre- cessos del centre educatiu. En- mobilitzacions.

×