Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia Lleida 30102012

454 views

Published on

TITULAR: Un estudi confirma la viabilitat dels petits municipis lleidatans
FOTO: La Generalitat deu a Aspros 600.000 euros

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bondia Lleida 30102012

  1. 1. dimarts 30 D’octubre 2012 Recollides més de Gelades a 4.000 firmes per a la la Plana i al dació en pagament Pirineu A les cotes més al- La Plataforma d’Afectats per la Hi- tes de muntanya el poteca de Lleida també ha evitat fins mercuri va arribar al moment tres desnonaments i ha a baixar fins als 14 resolt 35 casos a favor dels afectats- graus sota zero. pels deutes. Lleida Pàgina 6 Comarques P. 8 Un estudi confirma la viabilitat dels petits municipis lleidatans L’informe, encarregat per la Diputació, evidencia el seu comportament auster i adaptat a la crisi, i s’insta a respectar l’actual model territorial Avui Pàgina 3 i Ed. 5 o laura cortés (acn) > Alcoletge estudia vedar la prostitució al carrer La Generalitat deu a Aspros 600.000 € Tel.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 comarques Pàgina 9 > Ensorrament d’un mur per les pluges a Tartareu comarques Pàgina 9 Lleida Pàgina 6catNúm. 1.657 Any 7 / BONDIA
  2. 2. 2 d’interÈs dimarts 30 d’octubre de 2012 EL TEMPS Vielha Vielha -3/8 Serveis Telèfons val d’aran A LLEIDAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 alta pallars meteo@bondia.catMossos d’Esquadra 973 700 050 ribagorça SobiràAtenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091 Sort 07.28h -2/12G. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 17.54h Martinet El Pont -2/12Guàrdia Urbana 092 / 973 700 600 de SuertUrgències mèdiques Un bon fred matinal i a -4/10 La Seu cerdanyaICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 248 100 mesura que avanci el dia, d’Urgell -2/12 -1/9 GósolHospital de Santa Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852 més tapat el cel del sud plena Tremp 0/14 alt urgell berguedàComitè Anti-sida 973 221 212 Canvi de temps que no serà massa crida-Alcohòlics Anònims 629 779 654 ner i que passarà amb celeritat. Això és el pallarsComedores compulsivos 676 060 624 que esperem avui, amb núvols que aniran jussà SolsonaFibrolleida 649 873 838 1/14 progressant de sud cap a nord i que abansCreu Roja de migdia deixaran les primeres gotes a lesLleida 973 279 900 solsonèsAgramunt 973 390 880 terres del sud. Al Pirineu encara un bon sol nogueraBalaguer 973 445 795 fins a la tarda, després també es taparà. AlCervera 973 532 084 llarg del vespre i aquesta nit plourà una Balaguer segarraLes Borges Blanques 973 143 493 mica més generosament. Demà tornarà aMollerussa 973 711 282 0/14 obrir-se el cel, amb fred matinal encara.Tàrrega 973 500 679 CerveraServeis funeraris 973 237 206 1/13Servei de Suport urgell Dimecres Tots Santsen el Dol de Ponent 973 501 503 pla d’urgellBus Lleida-Andorra 973 352 379 Mollerussa TàrregaEstació d’Autobusos 973 268 500 Lleida 2/14 1/14 2/14 farmàcies aVUI De 9.00 a 22.00 h segrià Les BorgesIsanta Alcalde Porqueras, 76 BlanquesSolsona Passeig de Ronda, 16 3/15 De 22.00 a 09.00 h garriguesSimó Príncep de Viana, 99 farmàcies Dema De 9.00 a 22.00 h Albesa 99.4Seuma Mariola, 39 Alguaire 96.5Isanta Alcalde Porqueras, 76 Almenar 107.7 De 22.00 a 09.00 h Corbins 107.1Redondo Àger, 23. La Bordeta Rosselló 107.5 Al·lèrgies (del 30-10 al 5-11)Parietària 1 = Pi - -Gramínies 1 = Plàtan - -Olivera 0 = Pollancre - -Avellaner - - Salze - -Auró Negundo - - Vern - -Freixe - - Xiprer 1 =Melcoratge 0 = Alternaria 4 =Om - - Cladosporium 4 =NIVELL ACTUAL i RISC D’AL·LÈRGIANul 0 Mitjà 2 Màxim 4Baix 1 Alt 3 NIVELLS DE PREVISIÓEn augment A En descens DEstable = Situació excepcional ? NO T’HO PENSIS MÉS Passeig Beethoven, 8 COMPRAMOS ORO Y PLATA Els cursos et poden sortir gratuïts 25230 Mollerussa (Lleida) COMPRO El mejor regalo que Confíe en nuestra ORO amb la Formació Bonificada www.britishformacio.com te podemos hacer es profesionalidad y discreción valorar tus joyas más No se arrepentirá que nadie Compruébelo sin compromiso CURS CAP 35 hores CURSOS INTENSIUS Preu: 150 € CURS PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET DE CARRETILLES ELEVADORES Preu: 50 € TRUCA’NS AL 973710385 transports@britishformacio.com
  3. 3. dimarts 30 D’octubre DE 2012 avui 3 resultats d’estudi de la udl encarregat per la diputació de lleida La Diputació de Lleida va presentar un estudi que havia compte que un 70% dels 231 municipis de la demarcació situació financera, que desenvolupen una satisfactòria encarregat a la Universitat de Lleida (UdL) que conclou tenen menys de 1.000 habitants i només un supera els cobertura competencial i que contribueixen de forma que els ajuntaments petits tenen un comportament 20.000, la ciutat de Lleida. Així, el treball indica que els important al desenvolupament rural, qüestionant així la més auster i adaptat a la realitat actual. Cal tenir en ajuntaments petits són els que presenten una millor proposta d’eliminar els ajuntaments més petits.Els ajuntaments de pobles petitstenen un comportament mésauster i adaptat a la realitat actualUn 70% dels 231 municipis de la demarcació tenen menys de 1.000 habitants, 15 tenenentre 5.000 i 20.000 habitants i només la ciutat de Lleida supera la xifra de 20.000 persones redacció lleida diputació Estalvi deUn estudi de la Universitat deLleida (UdL), encarregat per 184 € perla Diputació de Lleida, posade relleu que els municipis persona/any,lleidatans més petits són méseficients que els més grans a als poblesl’hora de gestionar els recursos de menys dede què disposen, qüestionantaixí la proposta plantejada pel 250 habitantsgovern de l’Estat d’eliminar els Els municipis més petitsajuntaments més petits per tal presenten un major estal-d’optimitzar recursos públics. vi net per habitant/any, El treball, encarregat als obtinguda de dividir laprofessors de la UdL Ramon mitjana aritmètica delsMorell i Ignasi Aldomà, defen- cinc anys de l’estalvi netsa la viabilitat econòmica de de la població.tots els municipis lleidatans i D’aquesta forma, elstambé destaca el paper que els ajuntaments de menysajuntaments juguen en la dina- de 250 habitants (65),mització del territori. Cal tenir presenten un estalvi neten compte que un 70% dels de 184,78 euros/habitant/municipis de la demarcació te- any; els d’entre 250 i 499nen menys de 1.000 habitants, habitants (53), de 158,62162 de 231 municipis. A més, euros; als d’entre 500 i53 municipis tenen entre 1.000 999 (44), l’estalvi net ési 5.000 persones, 15 en tenen Imatge de la presentació de l’estudi, ahir a la Diputació de 137,07 euros; als d’en-entre 5.000 i 20.000 i només unsupera els 20.000, la ciutat deLleida. Reñé insta el Govern de l’Estat a respectar tre 1.000 i 2.499 habitants, l’estalvi és de 107,69 eu- l’actual model d’organització territorial lleidatà ros/habitant/any; mentre als més grans baixa totUn 3% del deute total Joan Reñé va instar el Go- cipis no es pot analitzar no- de l’ens i també es farà arri- i que l’estalvi es manté. El president de la Diputació, vern de l’Estat a reconside- més de criteris estrictament bar al Ministeri d’Hisenda. Així, als d’entre 2.500 iJoan Reñé, va destacar el paper rar i respectar l’actual model econòmics”, comparant-ho La presentació va coincidir 4.999 (12), l’estalvi net ésque juguen els ens locals, més d’organització territorial de amb ajuntaments més grans amb la reunió que la Diputa- de 64,82 euros; als d’en-encara en un territori majo- les comarques de Lleida i “que no són més eficients”. ció manté amb els alcaldes de tre 5.000 i 19.999 (15) deritàriament rural com són les Catalunya i va defensar que La Diputació donarà compte capital de comarca i els presi- 54,96 euros; i al més gran,comarques de Lleida. Així ma- “la realitat dels petits muni- de l’estudi en el pròxim ple dents dels consells. Lleida, de 54,96 euros.teix, va defensar que “el deutedels ens locals suposa nomésun 3% del total de deute públic lleidatans cobreixen satisfactò- tres administracions) i remarca comunitaris en aquest àmbit. fitar els aspectes positius quede l’Estat espanyol, que és d’un riament la despesa que generen la tasca “indispensable” que Per Ignasi Aldomà, seria un aporta l’administració local.80%”. Els ajuntaments tenen un i presenten una situació finan- porten a terme en l’àmbit del “contrasentit” que es perdés la Per Ramon Morell, tant granspaper “auster” i per això s’han cera millor que ajuntaments desenvolupament rural, ja que contribució que fan els ajun- com petits, “haurien de canviarajustat a la realitat i “han fet més grans. També destaca que la majoria dels municipis llei- taments al desenvolupament la forma que tenen actualmentels deures” davant la situació ofereixen una cobertura com- datans estan inclosos en zones rural del territori. També va de gastar els seus recursos ifinancera, segons Reñé. petencial “satisfactòria” dels considerades desafavorides o defensar que si el que es busca tendir cap a l’autofinançament L’estudi presentat ahir con- serveis que presten (gràcies al de muntanya que, per aquest és millorar l’eficiència, enlloc davant l’actual perspectiva eco-clou que els ajuntaments petits suport que reben per part d’al- motiu, es poden beneficiar ajuts de suprimir el que cal és apro- nòmica”. > Els ajuntaments > Molts pobles, en ser > Ignasi Aldomà aposta > Ramon Morell creu juguen un paper clau en zones de muntanya, per aprofitar i millorar que s’ha de tenir cap en la dinamització del es poden beneficiar els aspectes positius de a l’autofinançament territori d’ajuts comunitaris l’Administració davant de la crisi
  4. 4. 4 propostes dimarts 30 d’octubre DE 2012 alternatives culturals cinema. programació i horaris  Cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Espai de narrativa CONFERÈNCIES EXPOSICIONS Més informació i bases: Associació el fraude SALA 1 De dv. a dima: 20.15, 22.20; golfa dv. dss: 00.20 Humans frankenweenie SALA 1 De div. a dima: 16.30, 18.30La lactància, de dins a fora Guimerà.info - tribuna@guimera. argo SALA 2 De div. a dima: 16.40, 19.00, 21.45; golfa div.Centre de Recursos Juvenils Palma. Sala gòtica de l’IEI. info - www.guimera.info diss: 00.15Lleida. El passat divendres es va inaugurar L’associació Guimerà.info organitza el vacaciones en el infierno SALA 3 De div. a dima: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; golfa18.00 hores. l’exposició de retrats Humans, obra dels div. diss: 00.30 concurs Espai de narrativa on els relatsA càrrec de la pediatra i especialista en artistes Jordi Jové, Maite Villafranca i hotel transilvania SALA 4 De div. a dima: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; golfa Jordi Zaldívar i que restarà oberta fins hauran de transcórrer, preferentment,lactància materna, Carme Gabarell, i or- div. diss: 00.15 al 9 de desembre. Humans és un treball en algun lloc concret de la Catalunya in- ¡atraco! SALA 5 De div. a dima: 22.15; golfa div. diss: 00.20ganitzat per ALLETA, dins la Setmana terior, en la zona que l’entitat organitza- encetat fa temps pels tres artistes que es hotel transilvania (cat) SALA 5 De div. a dima: 17.15, 19.15mundial de la lactància materna, s’oferi- dora denomina Forat negre, delimitada fonamenta en una sèrie molt llarga de lo imposible SALA 6 De div. a dima: 16.00, 18.05, 20.15, 22.25; golfarà la ponència La lactància, de dins a fora. retrats. per la Serralada litoral i els Pirineus. La div. diss: 00.30 dotació serà la publicació a la web dels lo imposible SALA 7 De div. a dima: 17.00, 19.15, 21.30; golfa div.Ludwig van Beethoven treballs seleccionats. diss: 23.45CaixaForum de Lleida. Av. Blondel, ESPORTS looper SALA 8 De div. a dima: 16.45, 19.00, 21.45; golfa div.3. Salut i amistat Premi Internacional de Recerca diss: 00.15 Sortida des de la plaça Joan Salat de las aventuras de tadeo jones SALA 9 Diss. diu: 16.40, 18.4019.00 hores. en Filologia Catalana venganza, conexión estambul SALA 9 Div. dill. dima: 16.40, 18.30, 20.30, 22.20; diss.Considerat l’últim gran representant del Cervera. Més informació i bases: secretaria@ diu: 20.30, 22.30; golfa div.: 00.15; diss: 00.20classicisme vienès i influenciat pel llegat 10.30 hores. SALA 10 De div. a dima: 16.35, 18.35, 20.35de Mozart i Haydn, Ludwig van Beet- filcat.udl.cat paranormal activity 4 Com cada dimarts, la Paeria de Cervera El Departament de Filologia Catalana i resident evil: venganza SALA 10 De div. a dima: 22.30; golfa div. diss: 00.30hoven va marcar un punt d’inflexió en organitza el cicle de caminades Salut ila història de la música facilitant l’apa- Comunicació de la UdL i l’Ajuntament  Cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 amistat.rició del romanticisme. Gràcies a aquest de Bell-lloc d’Urgell convoquen el Pre- a roma amb amor (cat) SALA 2 De div. a dima: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15cicle coordinat pel professor d’història Mitja marató de Lleida mi Internacional de Recerca en Filologia si de verdad quieres... SALA 3 De div. a dima: 16.20, 18.10, 22.05de la música i divulgador musical Joan Més informació: www.mitjalleida. Catalana Joan Solà, tercera edició 2014, la isla de los olvidados SALA 3 De div. a dima: 20.00Vives, es resseguirà aquells esdeveni- semàntica, lexicologia i lexicografia. El SALA 4 De div. a dima: 16.15, 18.15, 20.15, 22.20 com 23 d’abril es tancarà el termini de pre- el fraudements en la vida del compositor que el  Cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38varen dur a convertir-se en una de les Inscripcions: Gimnàs EKKE de sentació dels originals en català, amb Lleida: Rovira Roure, 41-43 (de 08.00 lo imposible De div. a dima: 16.15, 18.20 ,20.25, 22.30grans figures de la música de tots els un resum en anglès, amb un màxim detemps. Aquesta tarda es parlarà de l’eta- a 22.00 hores) i Oficina de Turisme de 200 pàgines i no superior a 2.400 caràc-  Cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50pa de maduresa (1815-1827). Lleida: C/ Major, 31 (de 10.00 a 14.00 i ters que vulguin optar a un premi de looper De div. a dima: 16.10, 18.15, 20.25, 22.35; esp. de 16.00 a 19.00 hores; diumenge de 10 10.000€. Els treballs s’han de presentar diu: 11.40, 13.50; golfa div. diss: 00.40Xerrada sobre bruixeria vacaciones en el infierno De div. a dima: 15.45, 17.30, 19.15, 21.00, 22.45; a 13.30 hores). en el Departament de Filologia Catalana esp. diu: 12.00, 14.05; golfa div. diss: 00.30Sala polivalent de la Biblioteca de El proper diumenge 4 de novembre se i Comunicació. Facultat de Lletres. Uni- argo De div. a dima: 16.00, 17.00, 18.10, 19.10, 20.20,Guissona. celebra una nova edició de la Mitja ma- versitat de Lleida: Plaça Víctor Siurana, 21.20, 22.30; esp. diu: 11.40, 12.40, 13.50, 14.50;19.30 hores. rató de Lleida. És una cursa oberta a tot- 1. 25003 de Lleida. golfa div. diss: 23.30, 00.40 hom, sense distinció de categoria, edat, animals De dv. a dima: 16.20, 18.05; esp diu: 12.00, 13.45Jordi Bibià, especialista en història me-dieval i autor de diversos treballs divul- sexe o nació, que accepti i respecti tant Un Nadal de Conte el fraude De div. a dima: 19.50, 21.50, 22.25; golfa div.gatius sobre el món dels càtars, oferirà la distància com el present reglament. Més informació i bases: Associació diss: 23.50, 00.25 L’edat mínima per poder participar son brave De div. a dima: 16.50; esp. diu: 12.00, 14.25una xerrada sobre bruixeria. Guimerà.info - tribuna@guimera. 16 anys (Nascuts abans del 04/11/1996). venganza: conexión estambul De dv a dima: 18.45, 20.40, 22.30; golfa dv ds: 00.25 La distància és de 21,097 km. El circuit info - www.guimera.info De dv. a dima: 16.15, 18.00; esp. diu: 11.30, 13.40Eines d’estat L’associació Guimerà.info obre el termini diarios de greg: días de perros es 100% d’asfalt i està totalment marcat i De dv. a dima: 19.45, 21.50; golfa dv. dss: 00.00Aula Magna de l’Institut d’Estudis tancat al transit. La inscripció es tancarà d’admissió dels relats relacionats amb ¡atraco!Ilerdencs. Lleida. madagascar 3 Diss: 16.25, 18.30; diu: 12.00, 14.00, 16.25, 18.30 a l’arribar a 800 participants o el dijous el Nadal. La dotació del premi serà la20.00 hores. en campaña todo vale De div. a diu: 20.20, 22.00; dill. dima: 16.45, 1 de novembre a les 17:00 h. No s’adme- publicació a la web de l’associació dels 18.30, 20.20, 22.00; golfa div. diss: 23.45Aquest vespre tindrà lloc la conferència tran inscripcions el mateix dia de la cur- treballs seleccionats. Els que vulguin De div. a dima: 15.50, 16.30, 17.20, 18.00, 18.40, lo imposibleinaugural del cicle Eines d’estat. L’acte sa. Els drets d’inscripció són de 15€ o de participar tenen temps fins al 31 de de- 19.30, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20; esp. diu: 11.30,comptarà amb la presència de Francesc 16€ amb lloguer de xip blanc. sembre. 12.10, 13.40, 14.20; golfa dv. ds: 23.00, 23.50, 00.30Homs, secretari general de la Presidèn- las aventuras de tadeo jones (3d) Diu: 12.00cia i portaveu del Govern de la Genera- VISITES GUIADES Conèixer Catalunya las aventuras de tadeo jones De div. a dima: 16.30, 18.20, 20.05; esp. diu:litat de Catalunya. Més informació i bases: Associació 11.35, 12.00, 13.30 Camins d’or líquid al Segrià Sec resident evil: venganza De div. a dima: 21.50; golfa div. diss: 23.40 Més informació i inscripcions: 973 05 Guimerà.info - tribuna@guimera. De div. a dima: 16.05, 17.50, 19.40, 21.30; esp. ACTES POPULARS info - www.guimera.info hotel transylvania diu: 12.00, 14.15; golfa div. diss: 23.20 48 00 - www.segria.catJuguem a la plaça A partir del diumenge 11 de novembre Guimerà.info convida totes aquelles hotel transylvania (3d) De div. a dima: 16.30, 18.20, 20.15; esp. diu:C/ Lérida de Colombia. Davant del es donarà inici la ruta dels Camins d’or persones que tinguin inquietuds lite- 11.35, 13.35 ràries a enviar els seus treballs. Aquells hotel transylvania (cat) De div. a dima: 17.15, 19.00, 20.45, 22.30; esp.Centre Cívic de Balàfia. Lleida. líquid al Segrià Sec amb l’objectiu de diu: 12.30, 15.25; golfa div. diss: 00.2018.00 hores. donar a conèixer l’oli d’oliva verge extra que tinguin un mínim de qualitat seran De div. a dima: 17.00; esp. diu: 11.50, 14.00 frankenweenieEl cicle multicultural de tardor acull del Segrià i el seu procés de producció, publicats a la pàgina web de l’associació De dv a dima: 18.50, 20.40, 22.25; golfa dv ds: 00.15 així com l’entorn paisatgístic, arquitec- paranormal activity 4l’activitat Juguem a la plaça amb Jocs de www.guimera.info. El tema del concurs tònic i cultural de la zona. Durant set versarà en relats de sortides, propostes  Cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.estardor. Es tracta d’una tarda de jocs ela- SALA 1 De div. a dima: 15.00borats amb fruits de la tardor reciclats caps de setmana es poden visitar les d’excursions..., que facin referència i 7 días en la habana Cooperatives d’Aspa, Maials, Sunyer, que ens ajudin a conèixer més i millor COSMOPOLIS SALA 1 De div. a dima: 16.45, 20.35, 22.30pels alumnes d’educació infantil de laUdL. A més, hi haurà xocolatada, casta- Llardecans, Alcanó, Torrebesses i Alfés. Catalunya. Únicament i exclusiva però, EL NOMBRE SALA 1 De div. a dima: 18.45 A més, entre totes les persones que ha- Catalunya i/o territoris de parla catala- el artista y la modelo SALA 2 De div. a dima: 17.00, 20.35, 22.30nyada i inflable gratuït. gin participat en almenys cinc de les na. Termini obert fins al mes de desem- AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO SALA 2 De div. a dima: 18.45Hora del conte jornades que componen la quarta edició bre. UNA VIDA NOVA (VOSe) SALA 2 De div. a dima: 15.00 (SALA 3: 20.50) participaran en el sorteig d’un lot de SALA 3 De div. a dima: 15.00, 18.45Espai sala d’actes de la Biblioteca productes de les cooperatives. cartas a elenaPública de Lleida. IX Premi de Fotografia 2012 i II el irlandés SALA 3 De div. a dima: 17.00 Premi Jove del Consell Comarcal adam resucitado SALA 3 De div. a dima: 22.3018.00 hores. CONCURSOSLa biblioteca ofereix una nova Hora del del Segrià “Colors del Segrià”  Cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comconte per a nens i nenes de fins a tres Concurs Yuzz Més informació i bases: cultura@ el canguro SALA 1 Dv: 19.00, 22.30; ds: 22.30; diu: 16.15, 20.15; dl: 19.00anys a càrrec dels alumnes de la Facultat Més informació i bases: http://www. ice age 4 (cat) SALA 1 Diss: 18.15 segria.cat - http://www.segria.cat/de Ciències de l’Educació de la UdL. yuzz.org/bases bel ami: historia de un seductor SALA 1 Diss: 20.15; diu: 18.15; dill: 22.15 Yuzz és un concurs de talent jove. La ca/ciutadania/cultura SALA 2 Div, dill: 19.00; diss: 19.00; diu: 16.00, 19.00 hotel transilvaniaCòctels sense alcohol Fundación Banesto busca a 20 joves de Fins al 9 de novembre romandrà obert el hotel transilvania (3d) SALA 2 Diss, diu: 17.30Casal de l’Ajuntament de Benavent 18 a 30 anys amb talent i la millor idea termini per poder presentar els originals participants al IX Premi de Fotografia lo imposible SALA 2 Dv: 22.30; ds: 20.30, 22.30; diu: 20.30; dill: 22.15de Segrià. de base tecnològica amb la possibilitat 2012 i II Premi Jove del Consell Comar- looper SALA 3 Dv: 19.00, 22.30; ds: 18.10, 20.20, 22.30; diu:20.00 hores. final de construir un projecte empresa- 16.00, 18.10, 20.20; dill: 19.00, 22.15 rial. Les persones seleccionades podran cal del Segrià Colors del Segrià. PodranAquest vespre, la vila acull un interes-  Cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com fer un curs de 7 mesos de durada per concórrer al premi les fotografies quesant taller de com fer còctels sense al- lo imposible SALA 1 Div: 22.30; diss: 20.15, 22.30; diu: 16.00, 18.10, desenvolupar les idees i les millors de tinguin com a referent els municipis icohol. 20.20; dill: 22.15 cada zona tindran importants premis: la gent de la comarca del Segrià. S’esta- SALA 1 Diss: 18.15 lorax (cat) visita a Silicon Valley i premis en metàl· bleixen dos categories: absoluta i jove. LLIBRES hotel transilvania SALA 2 Div: 22.30; diss.: 18.30, 20.00, 22.30; diu: 16.30, lic d’entre 10.000 i 30.000 euros. Termini La categoria absoluta serà lliure, sense 18.20, 20.00; dill: 22.15No son tontos, son gigantes de presentació: 31 d’octubre. cap criteri específic i obert a tothom, in-  Cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comCafè del Teatre de l’Escorxador de dependentment de la seva edat; i la ca- shanghai Div; diu: 19.30 Concurs d’adaptació de contes tegoria jove serà una categoria exclusivaLleida. Més informació i bases: www. madagascar 3 (cat) Diss: 19.15 per a joves (amb edats compreses entre Diss: 22.15; diu: 17.3020.30 hores. guissona.net contrarreloj els 16 i els 25 anys. Podran presentar-seAquest vespre, Ramon Rubinat presen- L’Ajuntament de Guissona obre el ter-  Cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comta el llibre No son tontos, son gigantes, presencialment (CD): Registre d’entra- mini per poder participar al concurs si de verdad quieres... Diss: 22.30; diu: 19.30; dill: 22.15juntament amb l’actriu Núria Casado. da del Consell Comarcal del Segrià (c. d’adaptació de contes sobre la vila de del Canyeret, s/n 25007 Lleida); o bé per els cadells i el codi marco... Diu: 17.00Es tracta de la crònica d’un fracàs em- Guissona pensats per a nens i nenes correu electrònic a cultura@segria.cat Els  Cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.compresarial. Juntament amb la seva dona, d’entre sis i vuit anys i escrits en català.Ramon volia obrir un petit hostal a premis estaran dividits en dos catego- lorax (cat) Diu: 17.00 El conte es tractarà d‘una adaptació deLleida i va ser impossible. Es van fer la història, respectant les característi- ries: Categoria absoluta: s’estableixen los mercenarios 2 Diu: 20.00tots els tràmits que s’havien de fer però ques específicades pels protagonistes, 3 premis: un primer premi dotat amb  Cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comno van calcular que haurien de lluitar l’argument principal i l’espai on es des- 500€; un segon premi, de 250€, i un ter- els cadells i el codi marco polo Diss: 18.15contra una oficina de l’Ajuntament i envolupen els fets. Abans del 14 de de- cer premi, de 150€. Categoria jove: s’es- ted Diss: 22.30; diu: 17.00una oficina de la Generalitat amb uns sembre, i a l’Ajuntament de Guissona es tableixen 3 premis: un primer premi do- Diu: 19.30; dill: 22.15 a roma amb amor (cat)buròcrates que els hi van fer la vida im- poden presentar les propostes que opta- tat amb 400€; un segon premi, de 200€, ipossible. ran a un únic premi de 200 euros. un tercer premi de 100€.  Cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com total recall (desafío total) Div: 22.00; diu: 17.00 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat el irlandés Diss: 22.00; diu: 19.15
  5. 5. dimarts 30 D’octubre DE 2012 opinió 5 editorial cartes al directorPetits, però eficaços quatre barres a la cua del vaixellLa Diputació de Lleida va presentar ahir un estudi de la UdL que conclou que els Per si no n’hi havia prou en esporuguir els catalans amb els vols i raids a baixa alturaajuntaments petits, a les comarques de Lleida el 70% dels municipis són de menys de la força aèria espanyola sobre el nostre territori, ara la marina de guerra empaitade 1.000 habitants, tenen un comportament més auster i adaptat a la realitat ac- els pescadors de la badia de Roses que només portin l’ensenya catalana de les quatre barres en les seves barques. Bé, doncs, cal recordar que per un reial decret de 28 detual, desmentint així la proposta plantejada pel Govern de l’Estat d’eliminar els maig de 1785 el rei enllustrat Carles III estatuïa que “…he resuelto que en adelanteajuntaments més petits per tal d’optimitzar recursos públics. Més enllà usen mis buques de guerra de Bandera dividida a lo largo en tres listas, de las que lade números, la particularitat de Lleida fa que els municipis petits siguin alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una de las cuarta parte del total y la de en medio amarilla, colocándose en esta el escudo de mis Reales Armas reducidoimprescindibles, especialment, a les zones rurals. a dos cuarteles de Castilla y León con la Corona real encima…”. S’apropiava així d’un dels símbols més antics de la marina i la nació catalanes, perquè els colors vermell i groc mai no havien representat al regne de Castella i, en opinió canvi, eren els que portaven els vaixells de la marina mercant catalana dels diferents territoris dels comtes de Barcelona, com Mallorca, Sicília, Sardenya, Nàpols, etc., apareixent ben documentats des del segle XII en mapes, gravats, pintures, tapis- sos i nombroses cites històriques, com aquesta tan explícita adduïda a les Corts de El ‘Príncipe de Asturias’ a la Cruz Roja. Barcelona de 1396, en què la reina Maria de Luna disposà que: “les galees no porten banderas, cendals ne panys de senyal alcú sinó del comptat de Barchelona, ço es, Un premio para las personas barres grogues e vermelles tant solament’, o la que el rei Martí l’Humà recordà el 1406 davant les Corts reunides a Perpinyá evocant que quan Jaume II envià el seu mariano gomà otero / president de creu roja lleida fill Alfons a la conquesta de Sardenya, li digué: ‘Fil, yo us do la bandera nostra an- tiga del principat de Cathalunya (...) la dita nostra bandera reyal”, la que prové de La concesión del premio Príncipe de nificado de la bandera blanca, de la paz l’emblema heràldic del llinatge dels comtes de Barcelona, un dels més antics d’Euro- Asturias a la Cooperación Internacional a con mayúsculas y de la proximidad. pa, que a partir de Jaume I es coneixerà com a ‘bandera o senyal reial’ i n’esdevindrà la Cruz Roja y la Media Luna Roja, repre- Por ello dije entonces y digo ahora símbol territorial de cadascun dels estats de la corona catalano-aragonesa. senta mucho más que un reconocimiento que Cruz Roja debería tener asiento en A la Marina espanyola se li ha girat doncs molta feina si atenem al que digué el a personas e Instituciones que han desta- todos los foros de debate internacional nostre almirall Roger de Llúria després de la batalla naval del golf de Nàpols (1284): cado por su dedicación a la cooperación puesto que por su propia condición po- “Ne sol nom pens que galera ne altre vexell gos anar sobre mar,… mas no creu que nengun peix se gos alçar sobre mar, si ne porta hun escut o senyal del rey d’Arago en en el mundo; es simplemente un más dría representar el idóneo instrumento la coha, per mostrar guiatge de aquell noble senyor, lo rey d’Arago e de Cecilia”. O que justificado premio a la gente; senci- mediador y pacificador, desplegando dit altrament, els nostres pescadors d’avui tenen concedit guiatge en totes les terres i llamente a las personas que vivimos en toda su capacidad de diplomacia huma- ports senyoria dels seus avantpassats en portar lligada a la cua del vaixell la senyera este planeta, que sentimos el voluntaria- nitaria y así, quizás, ayudaría a resolver amb les quatre barres. do, que nos mueve la solidaridad y que muchos conflictos en que las partes ni si- santiago suñol i molina / lleida pensamos que aún siendo muy grande o quiera son capaces de abrirse al diálogo. muy pequeño en el Universo; aquí habi- Vivimos en el mundo de la prevención ta mucha hambre, pobreza, indefensión, de riesgos y enfermedades pero sin em- violencia, marginación, vulnerabilidad y bargo, lamentablemente tenemos que todas las lacras de una sociedad que no- seguir acudiendo a recoger cadáveres o facilitar els tràmits no costa tant sotros mismos hemos creado y todos los moribundos, lo cual en si mismo parece Voldria expressar la meva insatisfacció envers l’ajuntament de Lleida i en especial el errores que hemos cometido e injusticias una contradicción o una situación rayana cos de la guàrdia urbana per la seva eficiència a l’hora d’ajudar els ciutadans. que hemos provocado. en el surrealismo. Una marca tan poten- El cas és que ahir a la tarda em van posar una multa de 60 euros per haver-me oblidat de Que el jurado del Premio Príncipe de te, extendida por todo el planeta casi sin posar el tiquet a la zona blava. Sóc conscient que va ser culpa meva i accepto l’amones- Asturias haya decidido conceder este ga- excepciones, en la que miles de millones tació. El que no accepto és la gran odissea que vaig haver de passar per intentar pagar-la lardón a la Cruz Roja, cabe interpretarlo de personas confían, sienten y saben que cosa que a hores d’ara encara ningú m’ha sabut explicar. Aquest fet em produeix més ràbia que la multa en sí. con mayor distancia que a una labor ins- allí donde se halle su símbolo; detrás de Crec que si un ajuntament sanciona els ciutadans fent pagar multes el mínim que podria titucional puesto que ésta la conforman la puerta, la tienda de campaña, el vehí- fer és indicar la manera com fer-ho i posar-li facilitats. Al tiquet que jo vaig trobar-me centenares de miles de personas socias, culo de transporte, la caja de material y ahir a la tarda no hi havia cap indicació dels llocs on es pot anar a pagar (caixers, adre- voluntarias, técnicas y colaboradoras que la camisola de los y las voluntarias; se ces...) ni el termini que tinc per fer-ho (ja que segons em van indicar al telèfon de la ahí están siempre, allá donde se necesita, halla la ayuda con mayúsculas, el calor, guàrdia urbana si ho faig abans de 15 dies se’m redueix l’import a la meitat. Clar que ayudando en la desesperación, acompa- el alimento o un corazón humano próxi- això potser no interessa que se sàpiga, no?). Personalment, no només crec que no costa res escriure (en algun indret de la multa) la manera com es pot fer, sinó que hauria de ser ñando en el dolor y haciendo finalmente mo y desinteresado; debería tenerse mu- obligatori. Tot ciutadà té dret a saber com ha de fer qualsevol tràmit i és l’ajuntament que tantas otras personas necesitadas cho más en cuenta para mediar en los l’encarregat de donar-ho a conèixer. sientan que tienen gente a su lado; que conflictos en favor de la paz, tan solo por Seguint amb la meva experiència i veient que no tenia més opció vaig optar per buscar no están solas. Y esa es precisamente la la confianza que merece de entrada. un agent de la Guàrdia Urbana, però malauradament no en vaig trobar cap proper a la buena gente de Cruz Roja y a ellos y ellas Creo que es un merecido reconoci- zona. Tot seguit, vaig buscar el telèfon de la Guàrdia Urbana on un empleat em va dir debe ir destinado el premio. miento a ya casi ciento cincuenta años que anés a un caixer d’una determinada entitat. M’hi vaig dirigir i em vaig disposar a seguir les instruccions que em donava la màquina. Segons sembla, la meva multa no Siempre he opinado y escrito más de de invariable trayectoria en ayudar a los podia ser pagada perquè “el pagament d’aquest tiquet no pot fer-se efectiu en aquesta una vez que hay escasísimas institucio- demás, restañando heridas, eliminando entitat”. Com?!?!?! (m’ho havien dit els que se suposa que s’encarreguen de les multes, nes en el mundo, que de forma neutral grietas en el edificio que ha construido la no?). El primer pensament va ser canviar de caixer per si aquest no funcionava, però en e independiente, pueden ser capaces de humanidad y taponando las fugas y es- vaig provar dos més i el missatge continuava essent el mateix. Truco de nou al telèfon mediar en conflictos, de desplegar infi- capes por las que la sociedad se debilita i parlo amb el mateix empleat, el qual no sap donar-me cap més orientació al respecte i nita ayuda material y humana de forma y sufre. em diu que m’esperi a dilluns que ell em passarà amb el departament de la Urbana que se n’encarrega. ?!?! Al·lucino encara més, però veient que no em podia aportar res de voluntaria, que merezcan el respeto de la En estos momentos de tan enormes nou vaig optar per acabar la conversa. comunidad internacional y de todos los necesidades humanas, es una inyección Després de tot, la meva opinió és que em sembla de jutjat de guàrdia que un ciutadà contendientes de las guerras, ya sean ét- de optimismo y un mensaje directo de vulgui fer un pagament d’aquest tipus i que no tingui la possibilitat de fer-ho i que nicas, religiosas, políticas o económicas; ánimo y cariño a toda aquella gente que les persones encarregades tampoc siguin capaces de donar les orientacions pertinents. y finalmente que tengan llaves de fron- dedica su tiempo o parte de él a ayudar a Coses com aquesta són les que, tot sovint, et fan plantejar si no seria millor trencar el paperet i passar de la multa, ja que les persones que tenim ganes de fer les coses bé les teras y puertas para acudir en ayuda de los demás, pues de esa manera refuerzan acabarem perdent pel vostre sistema burocràtic i confús. afectados por catástrofes naturales, epi- su convicción de que todo lo que están demias o hambrunas. Es el más puro sig- haciendo es bueno y está bien. laura garret / lleidaEL diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. L´opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial.El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). directori Dipòsit Legal L-61-2006 CONTROL DE PGD EDITA Bondia Lleida S.L. PRESIDENT Jaume Ramon i Solé, DIRECTOR Josep Ramon Ribé, CAP DE REDACCIÓ Albert Guerrero, ISSN 1886 - 6883 REDACCIÓ Marian Ollé, DISSENY I MAQUETACIÓ Xavi Pijuan DIRECTOR COMERCIAL Carles Jiménez, ADMINISTRACIÓ Arancha Pajuelo. COORDINADORA BONDIA.CAT Lourdes Cardona. Carrer Vila Antònia, 6, 25007. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 lleida dimarts 30 DE setembre DE 2012 conveni. L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i 150 ictus a l’arnau en 1 any. L’hospital Arnau policia nacional. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, de Publicacions de la Generalitat cedeix el seu loca de Vilanova atén cada any uns 150 casos d’ictus. va rebre ahir el comissari principal de la Policia Na- Càritas Diocesana de Lleida. Ahir van signar ahir el Afectats per la malaltia explicaran avui la seva ex- cional a Lleida, José Antonio Morales, amb motiu conveni de col∙laboració. periència en una jornada al Teatre de l’Escorxador del seu canvi de destinació. “per recollir els problemes reals” iniciativa legislativa popular 4.165 signatures per a pp la dació en pagament La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Lleida ha evitat tres desnonaments i ha resolt 35 casos a favor dels afectats redacció marcació. Lleida, Eduard Baches, va ma- lleida La PAH i els sindicats UGT nifestar que en aquest gairebé La Plataforma d’Afectats per i CCOO alerten que el 2013 any de vida a Lleida s’han po- la Hipoteca (PAH), la UGT i creixerà el nombre de desno- gut evitar tres casos de desno- CCOO van lliurar ahir a l’Ofi- naments. Cal recordar que, naments i s’han resolt a favor El PP farà una campanya cina del Cens Provincial de en aquests moments, cada dia dels afectats 35 casos. A més, electoral de proximitat Lleida 4.164 signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular s’inicien 8 processos de des- nonament a les comarques de va lamentar que cada dia són més les persones que s’adrecenLa cap de llista del PP de Lleida, Dolors López, va anunciar (ILP) de la dació en pagament. Lleida. Una xifra que assegu- a la plataforma per demanarque “el PP farà una campanya electoral de proximitat, per re- A més, en els propers dies s’hi ren que es podria duplicar en ajuda i, fins i tot, “hem rebutcollir els problemes reals que pateixen els lleidatans”. Els com- afegiran les signatures recolli- els propers mesos. algun cas de desnutrició im-ponents de la llista del PP es van fer ahir la foto oficial. des a d’altres zones de la de- El portaveu de la PAH a portant”. reivindicació des de ponent barris abans i després dels comicisLa CHE vol “paciència” ciu Universitat diu que continua laamb el cabal del Segre inseguretat acn que al llarg de desenes d’anys redacció tortosa lleida han existit”. En aquest sentit,El president de la Confede- el conseller de Territori, Lluís Es veïns del barri Universitatració Hidrogràfica de l’Ebre Recoder, va remarcar que el tornaran a manifestar-se per(CHE), Xavier de Pedro, va riu té un problema de cabal, demanar mesures que finalit-recalcar ahir des de Tortosa especialment al seu pas per la zin amb el tràfic de drogues alque cal ser “pacients” en re- capital del Segrià. Lleida Am- carrer, segons va informar Rà-lació a les reivindicacions que biental demanen un mínim dio Lleida. El president de l’as-demanen un augment del ca- ecològic de 14 metres cúbics sociació de veïns, Robert Setó,bal ambiental del riu Segre al per segon ja que actualment va dir que “tot i les mesuresseu pas per Lleida ja que no es és d’entre 1 i 2. De Pedro serà preses per la Paeria, segueix lapoden “trencar els equilibris avui a Lleida. inseguretat”. La llista de CiU presenta un decàleg de bones pràctiquesEl conseller Cleries visita les instal∙lacions de l’entitat El cap de llista de CiU per Lleida, Albert Batalla, acompanyat de tots els membres de la candidatura, va presentar ahir unLa Generalitat deu 600.000 € a decàleg de bones pràctiques per actuar com a responsables po- lítics, abans i després dels comicis del 25 de novembre.Aspros, que espera cobrar aviat promoció a castella i lleó laura cortés (acn) laura cortés (Acn) julià escudé (fecoll lleidaEl president d’Aspros, JaumeHerrera, confia que la Generali-tat els pagui “aviat” els 600.000euros que els deu correspo-nents al mes de juliol. Així li vafer saber al conseller de Benes-tar Social i Família, Josep LluísCleries, que ahir va visitar lesinstal·lacions d’aquesta funda-ció privada sense ànim de lucrea Lleida, dedicada a les perso-nes amb minusvalies psíqui-ques, amb motiu dels 50 anysde la seva fundació. El conseller, ahir durant la visita que va fer a Aspros La 9a edició del Caragol Tour Cleries va insistir en què s’es-tà treballant per pagar abans serveis socials a tot Catalunya. centre Entrevies d’Aspros acu- comença a Valladolidde gener els 70 milions d’euros La prioritat és, va dir, que co- lli, el 2013, 22 places més de La 9a edició del Caragol Tour, que s’encarrega de promocionarcorresponents al mes de juliol brin cada mes. tallers ocupacionals per a per- l’Aplec del Caragol Tour, va començar ahir a Valladolid (Caste-que el departament deu a pla- Cleries també va explicar sones amb discapacitats. Actu- lla i Lleó). L’acte va comptar, entre d’altres, amb la presència deces concertades en l’àmbit de que s’està treballant perquè el alment hi ha 50 places. l’alcalde de Valladolid, Francisco Javier León (foto).

×