Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia Lleida 27092012

654 views

Published on

TITULAR: Mas proposarà una consulta encara que l'Estat la veti
FOTO: Macrotats de fruita dolça entre nens

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia Lleida 27092012

 1. 1. dijous 27 DE setembre 2012 acn CAMINANT PER Av. Pius XII, 19 Tel. 696 445 941 Viure per conduir! Conduir bé!! per viure C/ Dra. Castells 38 LLEIDA. t.: 973 104 683 SORTIR DE LA CRISI Pàgines I-XII www.autoescolapallars.com Tel.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 Pàgines I-XII ESCOLADEFORMACIOPROFESSIONALcat C.F. GRAU MITJÀ EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES ÚltimesNúm. 1.635 Any 7 / BONDIA Formació d’aprenents (Motos i cotxes, xapa i pintura, accés sense titulació amb ESO) PQPI (Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles places lleugers, motos i cotxes) (Auxiliar de manteniment de Carrosseria de vehicles, xapa i pintura) Vols treballar en finalitzar els estudis? Vine a CTI C/GARROTXA, 11 · Tel. 973 220 017 LLEIDA · cti@svt.es
 2. 2. II Fira de sant miquel dijous 27 de setembre de 2012Bon ‘feeling’ per fira de lleidaa una Fira de SantMiquel que mantéels 350 expositorsLa 58a edició del saló agrícola de lacapital del Segrià té lloc als CampsElisis des d’avui i fins diumenge redacció El paer en cap va remarcar els lleida bons resultats de Fira de LleidaLa 58a edició de la Fira Agrària i la seva capacitat d’adaptació,de Sant Miquel (Saló Nacional tot i la crisi econòmica: “De-de la Maquinària Agrícola), fensem que Fira de Lleida,la 27a edició d’Eurofruit (Saló en uns anys molt difícils, estàInternacional del Sector de la aconseguint ser una eina al ser-Fruita) i la 3a edició de la Fira vei de l’economia de les Terresde l’Alimentació de Qualitat de Lleida, que viu d’un sectorde Catalunya-Produqte se cele- agroalimentari que és el mésbren del 27 al 30 de setembre estable de l’economia”. Presentació als mitjans del certamen, que arrenca avuial recinte de Fira de Lleida amb El president de la Diputacióla presència de 350 expositors de Lleida i vicepresident pri- mader i ha destacat la celebra- sió Delegada del Patronat, Joan destacar “l’optimisme” que hidirectes (un més que l’any an- mer del Patronat, Joan Reñé, ció del primer Fòrum Agrari H. Simó, va coincidir amb Joan ha en el sector agrari i les bo-terior), una superfície neta de va dir de la seva banda que “la Europeu: La nova PAC, en què Reñé en qualificar de bon any nes expectatives per a la Fira26.500 metres quadrats -que Fira de Sant Miquel s’ha con- diferents personalitats vincu- l’actual campanya agrícola a les de Sant Miquel d’enguany.suposarà la plena ocupació del vertit en un referent del sector lades al sector agrari europeu comarques de Lleida i va avan- De les 75 activitats paral·recinte- i un ampli programa agrari arreu de l’Estat i en l’àm- debatran la proposta de la Co- çar que “en el que portem d’any leles, 38 són jornades tècniques,paral·lel que inclou 75 activi- bit internacional i és un revul- missió Europea sobre la refor- les exportacions d’empreses 5 reunions professionals, 4 ex-tats professionals. siu per a l’economia del sector ma de la PAC per al període lleidatanes han augmentat un posicions i demostracions i 28 L’alcalde de Lleida i presi- agrari de les Terres de Lleida, 2014-2020. També va remarcat 15% respecte al 2011, i les ven- activitats relacionades amb eldent del Patronat de la Funda- que aquest any està tenint una la celebració dels 40 anys de des a l’exterior més importants Congrés Lleida Qualitat. Entreció Fira de Lleida, Àngel Ros, bona campanya”. l’ETSEA i la tercera edició de es contineun fent en productes les novetats cal destacar la pri-es va mostrar molt satisfet per- Reñé va apuntat que, a ban- Produqte-Fira de l’Alimentació com la fruita, l’oli d’oliva, la mera edició del Fòrum Agrariquè “s’ha mantingut el nombre da de la mostra de les darreres de Qualitat de Catalunya. carn i la maquinària agrícola”. Europeu: La nova PAC, organit-d’expositors d’altres edicions, innovacions en maquinària El president de la Cam- Per la seva banda, el delegat zat per Dossier Europa; el Semi-es repeteix la plena ocupació agrícola, la fira és un fòrum de bra de Comerç i Indústria de del Govern de la Generalitat nari Estatal de la Fruita Secade l’espai i enguany s’ha incre- debat del sector agrícola i ra- Lleida i president de la Comis- de Catalunya, Ramon Farré, va COAG 2012, que organitzen lesmentat el nombre d’empreses organitzacions agràries JARC iprocedents d’altres zones de COAG; la jornada tècnica sobrel’Estat i de l’estranger”. Durant > Enguany creix el nombre > Les personalitats destaquen els 40 anys de l’ETSEA al ser-la presentació del certamen, vei del sector agrari, alimenta-Ros va mostrar el seu desig d’empreses procedents d’altres durant la presentació del saló el ri, forestal i biotecnològic, i laque aquest any es repeteixi el tercera edició de Produqte-Firavolum de visitants i l’activitat zones de l’Estat i de l’estranger bon moment que viu el sector de l’Alimentació de Qualitat decomercial del 2011. Catalunya. v www.pageseditors.cat editorial@pageseditors.cat ARTICLES DECORACIÓ i REGAL FLORS 50 dte. % Menció especial al XLI Premi del Llibre Agrari, 2012 Canviar els gens per La batalla per l’aigua Entendre l’agricultura L’imperialisme dolç C/ Bruc, 26 - millorar el món Una proposta per superar Una eina imprescindible Catalunya salva Extremadura La ciència al servei els desconcerts hídrics per sortir de l’embolic del Plan Badajoz Tel./Fax 973 21 22 98 de la humanitat i garantir la gestió integral del seu cicle a Catalunya del segle xxi Francesc Reguant Francesc Canosa Farran DD.AA. 25001 LLEIDA Ignasi Aldomà
 3. 3. dijous 27 de setembre de 2012 fira de sant miquel IIIEls expositors de maquinària agrícola seguiransent majoritaris tot i el boicot de part del sectorRepresenten tres quartes parts dels 350 expositors que tindrà enguany el certamen agrari acn maquinària agrícola suposen quan qui ho organitza és una un 75% dels 350 participants. Per Ros, “és legítim no anar a > L’organització organització sense ànim de lucre com és Fira de Lleida, una Fira però el boicot no és acusa les firmes de suportada per les institucions una pràctica comercial que fer el buit a la Fira i que el que fa és un servei al hagi d’entrar en la normalitat territori”. mercantil d’un país”, va dir En aquesta mateixa línia es durant la presentació als mit- > Les empreses del va pronunciar el director de jans del saló. La Fira de Sant Fira de Lleida, Oriol Oró, ja Miquel compartirà espai amb sector neguen que que considera que l’intent de la 27a edició d’Eurofruit i la 3a vulguin boicotejar ni boicot “és un mal favor que Fira d’Alimentació de Qualitat intimidar ningú les mateixes empreses fan al de Catalunya. seu sector”. Oró, per altra Enguany es registrarà la ple- banda, va destacar el creixent na ocupació del recinte firal interès d’empreses de fora de dels Camps Elisis, amb una su- > Sostenen que han Catalunya per participar a la perfície neta de 26.500 metres de pagar 5 cops més Fira de Sant Miquel. quadrats i 350 expositors direc- que les de tractors De la seva banda, les firmes tes, la majoria d’ells, aproxima- de maquinària agrícola van ex-Un estand de maquinària agrícola en la fira del 2011 dament un 75% dedicats a la plicar que han de pagar 5 ve- redacció diumenge a Fira de Lleida. Tot maquinària agrícola, tot i l’in- En aquest sentit, l’alcalde de gades més que les empreses de lleida i el “boicot”, va explicar l’alcal- tent de boicot de part del sector Lleida, Àngel Ros, va declarar tractors i per aquest motiu vanEls expositors de maquinària de de la ciutat, Àngel Ros, que per no ser-hi present a causa que “és legítim no anar a una decidir no acudir al certamenagrícola seguiran sent els ma- algunes empreses han intentat dels preus que consideraven Fira” però que “el boicot no després que no arribessin a capjoritaris en la 58a edició de la fer a causa dels preus perquè encara elevats tot i la reducció és una pràctica comercial que acord amb l’organització. LaFira Agrària de Sant Miquel aquest sector no hi fos present, que se’ls va oferir a causa de la hagi d’entrar en la normalitat patronal sosté que no vol boi-que se celebra des d’avui i fins la realitat és que els estands de crisi ja fa 4 anys. mercantil d’un país i menys cotejar ni intimidar ningú.La presència del sector de l’automoció acnal certamen augmenta en un 50% redacció ment del 50% respecte a l’edi- Motor, Ilercorauto, Lamsauto, lleida ció de l’any 2011. Els visitants Lleida Car i Portolés. L’ofertaEntre els sectors que enguany del saló podran trobar una que presentaran aquestes em-han experimentat un creixe- àmplia oferta d’automoció (un preses inclouen una gran vari-ment dins de la Fira de Sant centenar de vehicles, entre tu- etat de vehicles de les marquesMiquel -fred industrial i medi rismes, 4×4 i vehicles industri- Aixam, Alfa Romeo, Chevro-ambient (tractament de bio- als lleugers) a l’àrea exterior let, Dacia, Fiat, Ford (turismesmassa), per exemple-, cal des- del Pavelló 2 i a la zona dels i vehicle industrial), Hundai,tacar l’àmbit de l’automoció, Pavellons 6 i 7. Jaguar, Jeep, Lancia, Land Ro-que amb 6 expositors i uns Els expositors d’automoció ver, Renault, SsangYong i Sub-1.300 metres quadrats d’àrea que enguany seran presents aru. En la majoria de casos esd’exposició registra un incre- a la fira són Autansa, Control tracta de vehicle nou. Imatge d’arxiu de l’espai dedicat a l’automoció
 4. 4. IV fira de sant miquel dijous 27 de setembre de 2012 Fira de Sant Miquel i els productes de proximitat relacions entre el productor i el rials. El visitants, a més, podran joSEP MARIA PELEGRÍ i aixut conseller d’agricultura, consumidor final. degustar i comprar productes ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la generalitat La col·laboració conjunta alimentaris, i participar en tot entre totes les institucions im· un seguit d’activitats comple· Amb motiu de la Fira de Sant plicades en la promoció agroa· mentàries al voltant del produc· Miquel de Lleida, que es pre· limentària cerca la consolidació te, la cuina i la formació. senta amb bones perspectives d’aquest saló, que va néixer l’any L’organització del saló se d’expositors i públic, voldria 2010 amb una gran afluència de suma a altres iniciatives que el destacar una important inici· públic consumidor i una selecta DAAM porta a terme per a la ativa del Departament d’Agri· participació d’empreses exposi· promoció dels productes ali· cultura, Ramaderia, Pesca, tores. mentaris de qualitat i proximi· Alimentació i Medi Natural Amb el saló es busca la millor tat, entre els quals cal esmentar (DAAM). Es tracta de la terce· combinació: una fira potent i re· la participació en la fira Mercat ra edició del Saló ProduQte, coneguda, que rep una mitjana de Mercats a Barcelona, entre com a canal per potenciar la de 180.000 visitants, i uns expo· d’altres. relació entre el productor i el sitors amb productes d’excel·lent Per tot això que he explicat, consumidor. qualitat. espero que aquesta nova edició Organitzat pel DAAM a tra· L’objectiu final és que els visi· de la Fira de Sant Miquel de vés de Prodeca, i amb la col· tants de la fira coneguin de pri· Lleida sigui com sempre un gran laboració de la Diputació de mera mà l’excel·lent producció certamen firal al servei de la di· Lleida, aquest saló pretén ser agroalimentària que tenen al seu namització econòmica, i que el un canal de venda per ajudar a abast, i que els productors am· Saló ProduQte aconsegueixi un consolidar les xarxes de proxi· pliïn la seva cartera de negoci i any més merèixer l’atenció del mitat amb el reforçament de les fomentin les relacions empresa· gran públic. > La Fira inclou la celebració de la > L’objectiu és que els visitants 3a edició del Saló ProduQte 2012.pdf primera visita cat lleida 1 coneguin els productes de qualitat 26/09/12 09:41 Fes les paus amb el dentista T’ho posem fàcil. 1ª visita gratuïta C M YCMMY NetejaCYCMY Bucal K * inclosa *Sota prescripció mèdica LLEIDA Avenida Prat de la Riba, 15-17 97 324 79 69
 5. 5. VI FIRA DE SANT MIQUEL dijous 27 de setembre de 2012 Fira al servei de l’economia de Lleida ria, etc.). sector agrari organitzada per la UK Trade Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida La fira és, també, un fòrum de debat & Investment (UKTI). de referència internacional per al sector Precisament, la internacionalització iLa Fira de Sant Miquel és un dels símbols agrícola i ramader. De les 75 activitats les exportacions estan sent claus per a lade l’activitat econòmica més importants paral·leles, 38 són jornades tècniques, 5 supervivència de moltes empreses i, ende Lleida, un gran element de projecció reunions professionals, 4 exposicions i concret, per a les bones perspectives delexterior i el millor aparador de l’empen- demostracions i 28 activitats relacionades sector agroalimentari en un context tanta agroalimentària d’aquestes terres. Al amb el Congrés Lleida Qualitat. En aquest complicat com l’actual. Així, en el que2012, la cita torna amb la força habitual apartat, enguany cal destacar la celebra- portem d’any, les exportacions d’empre-i la satisfacció d’haver aconseguit un bon ció del primer Fòrum Agrari Europeu: La ses lleidatanes han augmentat un 15%resultat tot i el difícil moment econòmic. nova PAC, en què  diferents personalitats respecte al 2011, i les vendes a l’exteriorEs manté el nombre d’expositors d’altres vinculades al sector agrari europeu deba- més importants es continuen fent ambedicions, es repeteix la plena ocupació tran la proposta de la Comissió Europea productes com la fruita, l’oli d’oliva, lade l’espai i creix la nòmina d’empreses sobre la reforma de la Política Agrària carn i la maquinària agrícola. Si ens fixemprocedents d’altres zones de l’Estat i de Comuna per al període 2014-2020. en el porcí, en l’actualitat, el més dinàmicl’estranger. La Fira tornarà a ser, per tant, En el marc de la Fira de Sant Miquel, del sector agroalimentari, travessa un pe-una eina al servei de l’economia de Lleida es commemoraran els 40 anys d’un dels ríode d’estabilitat i de preus més alts queque, majoritàriament viu d’un sector centres de formació més prestigiosos de recerca corresponent cap territori pot ser ra, que presentarà l’experiència britànica, l’any passat, i està resistint la crisi gràcies,agroalimentari que és el més estable de l’Estat en l’àmbit agrari, alimentari, fores- líder d’un sector. I l’Escola d’Enginyeria en el marc de les oportunitats comercials sobretot, al comerç exterior.l’economia. tal i biotecnològic, l’ETSEA. Tenim la gran Agronòmica, de Forest, Biotecnologia i que es desenvoluparan entre el Regne Comença la Fira i arriba el moment El certamen ha vist recompensat el fortuna de que aquesta institució estigui a Veterinària determinen la capacitat agro- Unit i Catalunya. d’aprofitar al màxim cada visita, cada re-seu esforç per lluitar contra la recessió i ha Lleida. Sens dubte, ha estat clau perquè alimentària de Lleida. La Fira aposta una vegada més per unió, cada contacte professional i treureomplert els 26.500 metres quadrats d’ex- el sector hagi arribat a la posició de lide- Altres cites destacades del programa potenciar la internacionalització de la rendiment d’aquests dies de feina intensaposició amb 350 expositors, dels quals ratge que ocupa actualment. Felicitats a professional de la Fira de Sant Miquel se- cita, una línia que ja es va iniciar en edi- en els propers mesos. Lleida serà aquests275 pertanyen al sector de la maquinària la direcció, al professorat, a l’alumnat i a ran la tercera edició de Produqte-Fira de cions anteriors. En aquest sentit, la missió dies capital internacional d’un sectoragrícola i de serveis agraris (maquinària, tots els que han fet possible la nostra “Es- l’Alimentació de Qualitat de Catalunya i comercial que enguany ens visitarà serà agroalimentari que, ara per ara, és un delsviveristes, reg, energia, enginyeria agrà- cola d’Agrònoms”. Sense els estudis i la el Fòrum sobre la Innovació en Agricultu- una delegació d’empresaris britànics del focus de l’economia mundial.Sant Miquel: Oci & negoci fruit han sabut mantenir amb força èxit programa paral·lel d’activitats tècniques nostre sector agrari en concret i a la nos- oriol oró DIRECTOR general DE FIRA DE LLEIDA -trencant aquella afirmació que diu que el i professionals (aquest, de fet, és un dels tra economia en general: en definitiva, de deure i el plaer són incompatibles- aquest principals trets diferencials de Sant Mi- servei i de suport a la nostra societat.Si ja és difícil concebre l’hivern sense el difícil equilibri entre punt de trobada fes- quel); en aquest sentit, resulta gratificant La Fira de Sant Miquel ha esdevingutNadal o el Carnaval, la primavera sense tiva i plataforma de negoci, entre el gran contribuir a que els nostres pagesos, ra- ja fa molt temps la fira de tots els lleida-les Festes de Maig o l’Aplec del Caragol públic i el visitant professional. L’objectiu maders i tècnics relacionats amb el sector tans, els lleidatans del camp i de la ciutat,o l’estiu sense unes bones vacances, crec essencial de Sant Miquel, ningú ho dubta, puguin obtenir informació i formació els joves i els no tan joves. I és per això queque estarem d’acord en que a Lleida és és aconseguir que els nostres expositors valuosa sobre els temes agraris d’actua- no vull acabar aquest escrit sense agrairdifícil imaginar una tardor sense la Fira venguin maquinària agrícola i tot allò que litat; alhora, però, entenem perfectament sincerament l’esforç i la confiança de totsde Sant Miquel. Totes les generacions de pot necessitar un professional del camp. que Sant Miquel sigui per a molta gent, aquells -visitants, expositors, institucions,lleidatans i lleidatanes -avis, pares i néts- Però, paral·lelament, ens sentim orgullo- simplement, un marc agradable on tro- entitats agràries, patrocinadors, mitjanshan visitat algun cop, o més d’un, aquesta sos que el certamen sigui un espai obert bar-se amb els amics i fer un bon dinar. de comunicació i, per suposat, personalgran manifestació firal i festiva que reflec- a tota la societat lleidatana: un espai on Un equilibri entre oci i negoci, entre tra- de Fira de Lleida- que han contribuït,teix d’una forma força diàfana l’estima de passejar, admirar les darreres innovaci- dició i innovació, entre els equipaments contribueixen i sens dubte contribuiranla nostra gent per les seves arrels socioe- ons del mercat i comprar productes ali- industrials més sofisticats i els aliments en el futur a seguir mantenint- Sant Mi-conòmiques. mentaris artesanals i/o de qualitat. A la Fira de Lleida treballem tot l’any de caire més artesanal. Sempre, però, amb quel om la gran manifestació firal que La Fira de Sant Miquel i el saló Euro- Un equilibri que té moltes vessants. per elaborar i vehicular un completíssim un plantejament de servei i de suport al avui dia és.
 6. 6. dijous 27 DE setembre 2012 Mas proposarà una consulta encara que l’Estat la veti o oriol campuzano (acn) CiU i ERC > El Govern espanyol acorden una congela de nou el sou resolució sobre dels funcionaris al 2013 el referèndum actualitat Pàgina 8 ICV presentarà la seva pròpia proposta, igual que SI i PSC Avui P. 3 i Editorial P. 5 TEL.: 973 260 065 - FAX: 973 261 067 salvador miret (acn) > Fan fora la plantilla de la cafeteria de la presó i ara la portaran reclusos lleida Pàgina 6 Macrotast de fruita dolça entre > La renovada gespa del Camp d’Esports ara els nens Lleida P. 6 ja és una catifa verda esports Pàgina 9 Bondia_general E.FH11 Wed Sep 05 11:58:48 2012 Página 1 C M Y CM MY CY CMY K ����������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������cat ������������Núm. 1.635 Any 7 / BONDIA ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������� Av. Catalunya, 31 - Tel. 973 53 39 20 - CERVERA Composición
 7. 7. 2 d’interÈs dijous 27 de setembre de 2012 EL TEMPS Vielha Vielha 4/15 Serveis Telèfons val d’aran A LLEIDAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112Urgències Mossos 088 alta pallars meteo@bondia.catMossos d’Esquadra 973 700 050 ribagorça SobiràAtenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091 Sort 07.51h 6/18G. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 19.46h MartinetGuàrdia Urbana 092 / 973 700 600 El Pont 6/17 Matí amb força sol, peròUrgències mèdiques de SuertICS 973 221 516 4/17 cerdanya La SeuHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100Hospital de Santa Maria 973 727 222 de seguida els núvols d’Urgell 5/18 7/16Urgències Tàrrega 973 310 852 GósolComitè Anti-sida 973 221 212 cobriran el cel pel sud creixent Tremp 8/20 alt urgell berguedàCreu RojaLleida 973 279 900 Déu n’hi dò la refrescada que s’ha produïtAgramunt 973 390 880 les darerres hores. Ha arribat de cop la tar- pallarsBalaguer 973 445 795 dor, i aquest matí els que han sortit en màni- jussà SolsonaCervera 973 532 084 6/20Les Borges Blanques 973 143 493 ga curta hauran maleït el setembre. AquestaMollerussa 973 711 282 tònica de fresca seguirà una colla de dies ja.Tàrrega 973 500 679 solsonèsServeis funeraris 973 237 206 I pel que fa als núvols, tot i que n’hi haurà nogueraServei de Suport pocs al matí, a la tarda es carregarà pel suden el Dol de Ponent 973 501 503 i fins i tot plovisquejarà. Demà alguns rui- segarra farmàcies aVUI xats, més evidents al Pla, però no sembla Balaguer 7/21 De 9.00 a 22.00 h que ens toqui la loteria d’aigua encara.Simó Príncep de Viana, 99 CerveraPrat Bruc, 30. Cappont 7/20 De 22.00 a 09.00 h urgell Divendres DissabteSolsona Passeig de Ronda, 16 pla d’urgell Mollerussa Tàrrega farmàcies Dema Lleida 8/22 8/21 De 9.00 a 22.00 h 9/22Redondo Àger, 23. La Bordeta Freixinet Passeig de Ronda, 70 segrià De 22.00 a 09.00 h Les BorgesVoltas Carme, 23 Blanques 9/23 Al·lèrgies (del 25-09 a l’1-10) garriguesParietària 1 = Pi - -Gramínies 2 = Plàtan - -Olivera 0 = Pollancre - -Avellaner - - Salze - -Auró Negundo - - Vern - -Freixe - - Xiprer - -Melcoratge - - Alternaria 4 =Om - - Cladosporium 4 =NIVELL ACTUAL i RISC D’AL·LÈRGIA Gaudeix del teu entornNul 0 Mitjà 2 Màxim 4  PAVIMENTS DE FORMIGÓ:Baix 1 Alt 3 per naus industrials, carrers, NIVELLS DE PREVISIÓ pistes poliesportives,En augment A En descens DEstable = Situació excepcional ? granges...  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ESTAMPATS: per decorar el PIS DE DUES teu jardí, entrades i entorns HABITACIONS de cases, places, carrers, voreres...MOBLAT I AMB ELECTRODOMESTICS visiteu la nostra nova webLLOGUER = 350 EUROS www.pavimbell.comVENTA = 80.000 EUROSAlmacelles Zona centro Tel.: 973 270 472 · email: pavimbell@terra.esTel.: 93 720 51 38 619 120 549 Bellvís - Lleida NO T’HO PENSIS MÉS Passeig Beethoven, 8 Els cursos et poden sortir gratuïts 25230 Mollerussa (Lleida) amb la Formació Bonificada www.britishformacio.com CAPACITACIÓ AL TRANSPORT MOLLERUSSA – MONZÓN CURS CAP 35 hores DISSABTES – CURSOS CADA MES DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: 5 D’OCTUBRE CURS PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET DE CARRETILLES ELEVADORES TRUCA’NS AL 973 710 385
 8. 8. dijous 27 DE setembre DE 2012 avui 3 debat de política generalMas proposarà fer una consultaencara que l’Estat la prohibeixi“Si es pot fer per la via del referèndum, perquè el govern espanyol l’autoritza, millor. Si elgovern espanyol li dóna l’esquena i no l’autoritza, s’ha de fer igualment” diu el president agències i “no necessitem cap transició barcelona  artur mas (ciu)  Xavier sabaté (psc) nacional, sinó “una transicióEl president de la Generalitat, CiU i ERC cap a la sortida de la crisi”.Artur Mas, va apostar ahir perconvocar una consulta d’auto- acorden una retallades del ppdeterminació encara que l’Estat Alícia Sánchez-Camacho,no l’autoritzi. “Si es pot fer per resolució sobre que va fer part del seu discursreferèndum perquè el govern en castellà, també va anunciarl’autoritza millor. Però si dóna la consulta que la seva formació demanaràl’esquena i no l’autoritza, s’ha la reducció d’un 20% del nom-de fer igual”, va dir en la seva CiU i ERC han arribat a un bre dels diputats de la cambrarèplica al socialista Xavier Sa- acord per presentar una catalana i ha instat a un majorbaté. Tot això, Mas, va reclamar proposta de resolució que aprimament dels mitjans de co- aposta per fer una consulta“flexibilitat” a l’hora de plan- d’autodeterminació municació públics i de les dele-tejar dates. En resposta a Joan la propera legislatura, gacions a l’estranger. Mas li vaPuigcercós (ERC) en el debat però afegint l’adverbi replicar que “s’ha d’escoltar elde política general, va conside- “prioritàriament”. ICV “S’ha d’escoltar el poble “El referèndum s’ha de poble de Catalunya sense ame- presentarà la seva pròpia de Catalunya sense fer si és legal. Nosaltresrar necessari que en plantejar resolució, el mateix que naçar-lo i sense fer-li por”. Pel amenaçar-lo i sense volem avançar sensela consulta hi hagi el conven- farà SI i PSC. fer-li por” trencar amb Espanya” president català, “la fatiga ab-ciment que es guanyarà amb soluta del tracte amb Espanya“àmplies majories”, perquè que té Catalunya” és el que ha  a. sánchez-camacho (PP)  joan herrera (icv)  joan puigcercós (ERC)només així s’evitarà que “s’en- portat a la situació actual.terri la causa sobiranista” per El secretari general d’ICV,Catalunya. Mas va proposar Joan Herrera, va reclamar queque tots els partits n’acordin les el procés cap al dret a l’autode-condicions després de les elec- terminació es faci amb “unitat”cions del 25 de novembre. i a través de “grans majories Ja a la tarda, es va anunciar transversals”. Tot i això, vaque CiU i ERC han arribat a un acusar el president de plantejaracord per presentar una pro- les eleccions “com un vot d’ad-posta de resolució que aposta hesió a la seva persona”.per fer una consulta d’auto- Al seu torn, el diputat d’ERC,determinació la propera legis- Joan Puigcercós, va reclamar allatura, però afegint l’adverbi president un full de ruta. “Te-“prioritàriament”. nim pressa, molta pressa. No A més, va negar que hagi “No necessitem cap “El procés cap al dret a “Tenim pressa, molta podem permetre que la tran-convocat eleccions per raons transició nacional, sinó l’autodeterminació ha de pressa. No podem sició nacional s’allargui”. Apartidistes, assegurant que po- una transició cap a la ser unitària amb grans permetre que la transició aquesta petició de rapidesa, eldria continuar dos anys més sortida de la crisi” majories transversals” nacional s’allargui” president va respondre assegu-perquè no hi ha “cap alternati- rat que les eleccions s’han con-va que pugui substituir aquest clamant un referèndum “le- camí rupturista amb l’estat es- Camacho, va acusar el presi- vocat el primer dia disponible.govern”. gal” que ratifiqui un nou marc panyol i de convocar els comi- dent d’empitjorar la situació Puigcercós també va anunciar El nou president del grup de relacions entre Catalunya i cis per “interessos estrictament de Catalunya “amb un gravís- que no serà a les llistes electo-parlamentari del PSC, Xavier Espanya que hagi estat prèvia- partidistes”. sim problema institucional”. rals d’ERC i s’acomiada cele-Sabaté, es va estrenar ahir al ment pactat amb l’Estat. Sabaté Per la seva banda, la líder del Considera que els catalans “no brant el procés obert cap a ladebat de política general re- va acusar Mas de començar un Partit Popular, Alícia Sánchez- volien eleccions anticipades” llibertat. ‘Maldecap’ al PSC per efe “Que tornin triar el presidenciable els 150.000 extremenys” Pere Navarro, primer secreta- mir la qüestió aquest pròxim ri del PSC, va advertir que veu diumenge. El líder del PSOE extremeny “impossible” celebrar un pro- Àngel Ros, alcalde de i expresident d’Extrema- cés de primàries per designar Lleida i primer secretari del dura, Guillermo Fernández el candidat a la presidència PSC a Lleida, es va posar a Vara, va instar Mas, si acon- de la Generalitat. Navarro va disposició del partit tant per segueix la independència de afegir que el procés per triar ser candidat a la Generalitat Catalunya, a “retornar” els candidat ha de ser ràpid, com com per Lleida. Ros va apun- 150.000 extremenys que “ens a màxim d’una setmana, per tar que “jo sempre he mani- van ser sostrets”, “més els la qual cosa no va descartar festat que estic a disposició seus fills i néts”. Ho va fer a un consell nacional per diri- del partit per ser candidat”. Navarro, seguint el debat des de la tribuna de convidats través del seu bloc.
 9. 9. 4 propostes dijous 27 de setembre DE 2012 alternatives culturals cinema. programació i horaris que blat de moro al voltant més imme- Catalana Joan Solà, tercera edició 2014,  Cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es PROJECCIONS diat. semàntica, lexicologia i lexicografia. El brave (indomable) SALA 1 Diss. i diu: 16.40 los mercenarios 2 SALA 1 De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; golfaDocumental sobre Ton Sirera 23 d’abril es tancarà el termini de pre- div. diss: 00.30CaixaForum de Lleida. Av. Blondel, Tren dels llacs sentació dels originals en català, amb abraham lincoln SALA 2 De div. a dij: 20.30, 22.30 Informació: www.trendelsllacs.cat un resum en anglès, amb un màxim de3. shanghai SALA 2 De div. a dij: 16.15, 18.15 Reserva: Oficina de Turisme de la 200 pàgines i no superior a 2.400 caràc-19.30 hores. dredd SALA 3 De div. a dij: 22.20; golfa div. diss: 00.20Aquesta tarda es durà a terme la pre- Generalitat de la Seu Vella: Turó de ters que vulguin optar a un premi de 10.000€. Els treballs s’han de presentar las aventuras de tadeo jones SALA 3 De div. a dij: 16.15, 18.10, 20.20sentació del documental Ton Sirera, de la Seu Vella s/n (edifici de la Canòni- en el Departament de Filologia Catalana a roma con amor SALA 4 De div. a dij: 16.00, 18.05, 20.15, 22.20Jesús Vilamajó. ca) de dimecres a diumenge de 10.00 a SALA 5 De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.20; golfa i Comunicació. Facultat de Lletres. Uni- atrapados en chernóbil 13.30 i de 15.00 a 17.30: 973 23 84 46. div. diss: 00.15 versitat de Lleida: Plaça Víctor Siurana, ACTES SOCIALS El Tren dels Llacs et proposa un recorre- 1. 25003 de Lleida. mátalos suavemente SALA 6 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.30, 22.30 gut nostàlgic que et permetrà retrocedir SALA 7 De dv a dj: 16.30, 19.00, 21.45Festa Major de Cervià de les en el temps. Es tracta d’una experiència total recall V Concurs Fotogràfic Espígol contrarreloj SALA 8 De div. a dij: 16.40, 18.40, 20.40, 22.30Garrigues imprescindible per als amants del ferro- carril i de la natura en estat pur. Es tracta Més informació i bases: Ajuntament eternamente comprometidos SALA 9 De div. a dij: 16.0020.00 hores.Amb el repic de campanes s’obrirà la nit d’un viatge inoblidable per les Terres de de Tornabous: 973 57 02 33 - www. the possession SALA 9 De dv. a dj: 18.40, 20.40, 22.30festiva de la vila. Mitja hora més tard, Lleida fins als llacs del Prepirineu. L’ho- tornabous.cat el nombre SALA 10 De div. a dij: 20.15, 22.20pregó de festa major a càrrec de l’escul- ra de sortida des de Lleida és a les 10.30 La Regidoria de Cultura i Turisme i ted SALA 10 De div. a dij: 16.15, 18.15tora Marta Pruna. A les 21.00, sopar po- i l’arribada a les 19.30 hores. A més, a  Cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 l’Ajuntament de Tornabous organitzenpular al pati de Cal Santa. la sortida del matí hi haurà l’actuació el cinquè concurs fotogràfic Espígol so- headhunters SALA 2 De div. a dij: 16.30, 18.20, 20.10, 22.00 del grup de teatre La Cremallera i, a les 18.45 a Balaguer, Un tast de Balaguer, bre l’aigua en qualsevol dels seus estats la felicidad nunca viene sola SALA 3 De div. a dij: 16.15, 18.10, 22.20 FIRES amb degustació de coca de recapte. i aplicacions. Les imatges abasten des tengo ganas de ti SALA 3 De div. a dij: 20.1058 Fira Agrària de Sant Miquel de paisatges com ara oceans, rius, llacs, todos tenemos un plan SALA 4 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 etc., així com també imatges relaciona-Recinte firal de Lleida. Camps Elisis. ESPORTS des amb la conservació i l’estalvi de re-  Cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Durant quatre dies se celebra la 58a edi- el legado de bourne De div. a dij: 16.50, 19.15, 21.45ció de la Fira Agrària de Sant Miquel Salut i amistat cursos hídrics. Presentació de les obres: Sortida de la plaça Joan Salat de Obra individual, presentació d’una sola  Cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50i el 27è Saló Internacional de la fruita, De div. a dij: 16.15, 18.10, 20.00, 22.00; esp. Cervera. fotografia. Obra en línia, presentació contrarrelojEurofruit. La Fira Agrària de Sant Mi- diu: 11.40, 13.40; golfa div. diss: 23.50quel i Eurofruit serà el marc d’un gran 11.00 hores. entre 2 i 5 fotografies de la mateixa ca- De div. a dij: 16.30, 18.50, 21.15; esp. diu: total recall (desafío total)ventall d’activitats paral·leles, com ara La Paeria de Cervera ofereix una nova tegoria. El premi està dividit en dues 11.35, 14.00; golfa div. diss: 23.40jornades, conferències, presentacions, caminada dins del cicle Salut i amistat. categories, júnior fins a 12 anys i amb the deep blue sea De div. a dij: 16.20, 18.20, 20.20demostracions i accions comercials com tres premis d’un lot de llibres cadascun, step up revolution (3d) De div. a dij: 22.20; esp. diu: 13.30la missió comercial inversa d’importa- Cervera patina i adult amb un primer premi de 200 eu- a roma con amor (cat) De div. a dij: 15.50, 18.00, 20.10, 22.10dors de maquinària, subministraments Plaça Pius XII de Cervera. ros, un segon de 100 i un tercer de 50€. De div. a dij: 16.25, 18.25, 20.30, 22.25; esp.per a l’agricultura i fertilitzants proce- ted 21.30 hores. El termini romandrà obert fins al proper diu: 12.00, 14.00; golfa div. diss: 00.25dents de Senegal i Ghana, organitzada Cervera Patina ofereix una nova sessió divendres 28 de setembre. los mercenarios 2 De div. a dij: 16.30, 18.25, 20.25, 22.25per la Cambra de Comerç i Indústria de de les patinades obertes a tothom. Diss. i diu: 16.45, 18.35; esp. diu: 11.45, 13.35 madagascar 3Lleida, i que tindrà lloc entre el 26 i el 29 IX Premi de Fotografia 2012 i II the possession (el origen del mal) Div. i de dill. a dij: 16.45, 18.35, 20.25, 22.10de setembre. Caminada pedalada per la soste- Premi Jove del Consell Comarcal desmadre de padre De div. a dij: 15.50, 18.00, 20.10, 22.15; esp. nibilitat del Segrià “Colors del Segrià” diu: 11.30, 13.40; golfa div. diss: 00.25 MÚSICA Més informació: Club Esportiu Més informació i bases: cultura@ ¡piratas! Diss. i diu: 15.45, 17.25; esp. diu: 12.00, 14.00Concert de Montserrat Caballé i Anglesola. holmes & Watson. Madrid days Div. i de dill. a dij: 16.50, 19.10, 21.30; diss. segria.cat - http://www.segria.cat/ diu: 19.10, 21.30; golfa div. diss: 23.50Montserrat Martí Inscripcions: La Caixa de Pensions o la ca/ciutadania/cultura eternamente comprometidos De div. a dij: 16.00, 18.10; esp. diu: 11.30,Teatre de la Llotja de Lleida. Caixa de Catalunya. Fins al proper 9 de novembre roman- 13.4521.00 hores. Un any més des del Club Esportiu par- drà obert el termini per poder presentar dredd De div. a dij: 20.20, 22.10El 7 de gener de 1962 s’estrenava al Gran ticipem en la campanya de la sostenibi- els originals participants al IX Premi las aventuras de tadeo jones De div. a dij: 16.30, 18.20, 20.10, 22.05; esp.Teatre del Liceu, i a Espanya, Arabella litat, per gaudir de l’esport amb família diu: 11.40, 13.30; golfa div. diss: 00.00 de Fotografia 2012 i II Premi Jove del De div. a dij: 15.45, 17.35; esp. diu: 13.45de Richard Strauss. 50 anys després, i amics. Aquest any podrem caminar, las aventuras de tadeo jones (3d) córrer i pedalar. Hi ha tres circuits per Consell Comarcal del Segrià Colors deljuntament amb la seva filla, Montserrat mátalos suavemente Div. i de dill. a dij: 17.25, 19.35, 21.35; diss. escollir, cadascú dins les seves possibi- Segrià. Podran concórrer al premi les diu: 19.35, 21.35; golfa div. diss: 23.35Martí, la gran soprano, Montserrat Ca- fotografies que tinguin com a referentballé, obre la nova temporada del Teatre litats. El 30 de setembre, amb sortida i mátalo suavemente (cat) De div. a dij: 16.40, 18.40, 20.30, 22.20; esp. arribada al poliesportiu d’Anglesola, es els municipis i la gent de la comarca del diu: 12.00, 14.40; golfa div. diss: 00.20de La Llotja de Lleida amb un recital de De div. a dij: 16.00, 17.40, 19.20, 21.00, 22.35; durà a terme la sortida de caminadors i Segrià. S’estableixen dos categories: ab- atrapados en chernóbilcant dins la gira que celebra el seu de- esp. diu: 12.00, 13.40; golfa div. diss: 00.15but al Liceu. El recital inclourà àries de corredors a les 09.00 del matí i, la sorti- soluta i jove. La categoria absoluta serà lliure, sense cap criteri específic i obert brave (3d) Diu: 11.35Rossini, Puccini i Bizet, entre d’altres. da de bicicletes a les 09.30. Els circuits són de 8,5 quilòmetres, 14 i 24,5 quilò- a tothom, independentment de la seva brave De dv a dj: 15.40, 17.30, 19.20; esp diu: 11.40, metres. 13.35 edat; i la categoria jove serà una cate- CONFERÈNCIES goria exclusiva per a joves (amb edats el legado de bourne De div. a dij: 21.15; golfa div. diss: 23.40 Cursa de fons. Doll de la shanghai De div. a dij: 16.45, 18.45; esp. diu: 12.45,Europa, un patrimoni comú compreses entre els 16 i els 25 anys. Po- 14.45El Fossar. Centre d’Interpretació de Segarra dran presentar-se presencialment (CD): abraham lincoln: cazador de vampiros De div. a dij: 20.45, 22.40; golfa div. diss:la Història i Cultura d’Alcarràs. Més informació i inscripcions: www. Registre d’entrada del Consell Comar- 00.4020.00 hores. iter5.cat cal del Segrià (c. del Canyeret, s/n 25007  Cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esDins les jornades del patrimoni, la vila El diumenge 30 de setembre se celebra- Lleida); o bé per correu electrònic a cul- una botella en el mar de gaza SALA 1 De div. a dij: 15.00, 18.45, 22.40acull una conferència-xerrada sobre rà la Cursa de Fons. Doll de la Segarra, tura@segria.cat Els premis estaran divi- las chicas de la sexta planta SALA 1 De div. a dij: 17.00l’Alcarràs medieval a càrrec de Joan amb un recorregut de 10 quilòmetres dits en dos categories: Categoria abso- café de flore SALA 1 De div. a dij: 20.30Busqueta, professor de la Universitat de mixte. També es podrà participar en luta: s’estableixen 3 premis: un primer érase una fe SALA 2 De div. a dij: 15.00, 18.00Lleida, i Marta Monjo, arqueòloga. una cursa per als més petits organitza- premi dotat amb 500€; un segon premi, pollo con ciruelas SALA 2 De div. a dij: 16.25 da pel CES de la Segarra i l’ACLE de de 250€,i un tercer premi, de 150€. Ca- SALA 2 De div. a dij: 19.25 verades verdaderas EXPOSICIONS Guissona. tegoria jove: s’estableixen 3 premis: un el irlandés SALA 2 De div. a dij: 21.00 primer premi dotat amb 400€; un segon siempre feliz SALA 2 De div. a dij: 22.401r Concurs de Fotografia Una Vertical Bike premi, de 200€, i un tercer premi de pecados SALA 3 De div. a dij: 15.00mirada al patrimoni Més informació i inscripcions: http:// 100€. el amigo de mi hermana (vos) SALA 3 De div. a dij: 16.30El Fossar. Centre d’Interpretació de www.cadibike.com/diada el amigo de mi hermana SALA 3 De div. a dij: 18.00, 19.30, 22.40la Història i Cultura d’Alcarràs. El proper diumenge 14 d’octubre se Històries Vives del Segrià. II sólo es el principio (vos) SALA 3 De div. a dij: 21.00Durant els dies que se celebrin les jor- celebrarà a Alàs la Vertical Bike una jor- Premi de Relats Curts del Con-  Cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comnades del patrimoni, (fins al 30 de se- nada amb diferents sortides en bicicleta i que recorreran diferents punts de la sell Comarcal del Segrià moonrise kingdom SALA 1 Div, diss: 22.30; diu: 20.15; dill: 22.15tembre) el Fossar acollirà l’exposició delprimer concurs de fotografia Una mirada comarca. En total se celebraran quatre Més informació i bases: cultura@ ¡piratas! SALA 1 Diss: 18.15, 20.15; diu: 16.15, 18.15; dill: 19.00al patrimoni. curses, la Vertical Bike Urgell express amb segria.cat - http://www.segria.cat/ si de verdad quieres... SALA 2 Div: 22.30; diss: 18.20, 20.20, 22.30; diu: 16.20, BTT Pic de l’Orri (de 105 quilòmetres ca/ciutadania/cultura 18.20, 20.20; dill: 19.00, 22.15 i 2.800 metres de desnivell); la Vertical eternamente comprometidos SALA 3 Div: 22.30; diss: 18.00, 20.15, 22.30; diu: 16.00, VISITES GUIADES Bike per la Collada de Lleto (de 32 qui- El Consell Comarcal del Segrià ha pu- 18.15, 20.30; dill: 19.00, 22.15 blicat les bases del 2n premi de relats  Cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comLaberint de blat de moro de lòmetres de 1.000 metres de desnivell); curs del Segrià Històries vives del Segrià Populars Bike (850 metres de desnivell si de verdad quieres... SALA 1 Div: 22.30; diss: 17.30, 20.00, 22.30; diu: 17.30,Castellserà per normalitzar la llengua catalana i 20.00, 22.20; dill: 22.15 per 22 quilòmetres de recorregut) i NensInformació: Castells de Lleida 973 mini tour Btt (de quatre quilòmetres sen- la divulgació literària. Amb un primer total recall (desafío total) SALA 2 Dv: 22.30; ds: 17.30, 22.30; diu: 17.30, 22.00;40 20 45 - www.castellsdelleida.com se desnivell). Les inscripcions es poden premi de 500€ per a l’obra guanyadora i dill: 22.15 dos accèssits de 200€, els treballs forma- café de flore SALA 2 Diss, diu: 20.00- castells@castellsdelleida.com; Ma- fer anticipadament fins al 12 d’octubresia l’Esperança 973 61 05 98 - www. a través de la pàgina web i els dies 13 ran part d’una publicació promoguda  Cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com i 14 d’octubre a la central d’acollida de pel Consell Comarcal del Segrià. Poden brave (indomable) Div: 22.15; diu: 17.30masiaesperanca.com - info@masiaes- Cadibike, al c/ del Nord, Camp de l’Era participar en aquest certamen totes les eternamente comprometidos Diss: 22.15; diu: 19.30peranca.com persones interessades que, el dia 10 deSetena temporada de visites al labe- de Cal Pujol d’Alàs.  Cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com gener de 2013 (data de finalització de Diss: 19.00; diu: 17.30rint de blat de moro de Castellserà. Per desmadre de padre CONCURSOS lliurament d’originals) hagin complertaquesta nova temporada el laberint todos tenemos un plan Diss: 22.30; diu: 20.00; dill: 22.15compta amb una extensió de fins a tres els 16 anys. Els treballs poden lliurar-se Premi Internacional de Recerca impresos i en format CD: directament o  Cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comhectàrees i ofereix més de dos quilòme- Diss: 18.15; diu: 20.00, dill: 22.15tres de passadissos a tots els seus visi- en Filologia Catalana bé per correu certificat al Registre d’en- los mercenarios 2tants. Per recórrer el laberint cal anar Més informació i bases: secretaria@ trada del Consell Comarcal del Segrià los nombres del amor Diss: 22.30; diu: 17.30vestit i calçat amb roba còmoda i portar filcat.udl.cat (c. del Canyeret, s/n 25007 Lleida). En  Cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.combon humor i ganes de passar-ho bé, ja El Departament de Filologia Catalana i aquest cas, l’autor prendrà càrrec de abraham lincoln: cazador de vampiros Div: 22.00; diu: 17.30que és una activitat xocant degut a la Comunicació de la UdL i l’Ajuntament les despeses de la tramesa: o digital: a la felicidad nunca viene sola Diss: 22.00; diu: 19.20sensació que provoca l’estar completa- de Bell-lloc d’Urgell convoquen el Pre- l’adreça cultura@segria.cat, en format  Cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comment desorientat, sense veure res més mi Internacional de Recerca en Filologia pdf. Div; diss; dill: 22.15; diu: 17.15 el legado de bourne Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat brave (indomable) Diss: 18.15; diu: 19.30

×