Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia Lleida 27072011

780 views

Published on

TITULAR I FOTO DE PORTADA: Desallotgen l'estació de tren

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bondia Lleida 27072011

  1. 1. dimecres 27 de juliol 2011 laura corTés (acn) Gran esquerda Trifón Poch entrenarà el en un edifici Lleida Bàsquet Esports P. 12 del carrer Unió Desallotgen sis dels ha- Els lleidatans reciclen bitatges del número 14 només el 30% dels residus amb una vintena de veïns La Segarra és l’excepció amb un índex de afectats per tal d’apuntalar recollida selectiva del 52,31%. La mitjana l’immoble. Lleida P. 6 catalana és del 40%. Avui Pàgina 3 i Ed. 5 Desallotgen l’estació de tren Lleida Pàgina 6 laura corTés (acn) Tel.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 Una fuita d’un líquid inflamable en un tren obliga a confinar durant més de dues hores la població en un perímetre de 600 metres ESCOLA D’ESTIU GRUPS REDUÏTS de 4 HOREScat cada matí des de P-3 fins a 6ènúm. 1.381 any 6 / BONDIA GRUPS REDUÏTS de 2 HORES cada matí Av. Doctora Castells, 37 ESO Telèfon: 973 21 25 07 Reforç de totes les matèries www.studium-academia.com Tècniques d’estudi mail: studium@svt.es 150 €/mes També per setmanes o quinzenes Batxillerats i universitaris, hores concertades
  2. 2. 2 d’interÈS DImecres 27 De julIol De 2011 eL teMPS Vielha Vielha 11/22 ServeiS Telèfons val d’aran A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 pallarsUrgències Mossos 088 alta meteo@bondia.catMossos d’Esquadra 973 700 050 ribagorça sobiràAtenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091 Sort 06.47h 12/24G. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 21.21h MartinetGuàrdia Urbana 092 / 973 700 600 El Pont 12/25 Poques pluges i més de SuertUrgències mèdiques 11/21 cerdanyaICS 973 221 516 La SeuHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100Hospital de Santa Maria 973 727 222 aviat un domini del d’Urgell 12/25 11/20 GósolUrgències Tàrrega Comitè Anti-sida 973 310 852 973 221 212 sol i de la calor minvant Tremp 16/29 alt urgell berguedàAlcohòlics Anònims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624 Ahir les Terres de Lleida van ser indrets de Fibrolleida 649 873 838 contrastos. El nord i el Solsonés van estar pallarsCreu Roja ennuvolats, amb pluja d’hivern gairebé i un jussà SolsonaLleida 973 279 900 16/28Agramunt 973 390 880 ambient fresc. El Pla i el sud tot el contrari: Balaguer 973 445 795 sol enterbolit i calor, però sense estridèn-Cervera 973 532 084 solsonès cies. La pluja d’ahir romandrà en forma de nogueraLes Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282 boires matinals a les valls pirinenques, que Tàrrega 973 500 679 després marxaran. De ruixats en tindrem Serveis funeraris 973 237 206 segarra pocs, i seran de tarda al nord. Calor de BalaguerServei de Suport 17/29en el Dol de Ponent 973 501 503 fins a 30 o 31 graus, no més enllà.Bus Lleida-Andorra 973 352 379 CerveraEstació d’Autobusos 973 268 500 17/29 urgell dijous divendres farmàcies aVUI pla d’urgell De 9.00 a 22.00 h Mollerussa Tàrregasimó Príncep de Viana, 99 Lleida 18/30 17/29ign. de Villalonga Alcalde Costa, 37 18/30 De 22.00 a 00.00 h freixinet Passeig de Ronda, 70 segriàZaldivar Baró de Maials, 20 Les Borges Blanques De 00.00 a 09.00 h 18/30Zaldivar Baró de Maials, 20 garrigues farmàcies deMà De 9.00 a 22.00 h simó Príncep de Viana, 99mestre G. Av. de les Garrigues, 34 De 22.00 a 00.00 h mola Vallcalent, 45rami Baró de Maials, 93 De 00.00 a 09.00 h rami Baró de Maials, 93 al·lèrGies (Del 26-07 a l’1-08)Parietària 1 = Pi 0 = ARTICLES DECORACIÓ i REGALGramínies 2 = Plàtan - - REBAIXESolivera 0 = Pollancre - -avellaner - - salze - -auró negundo - - Vern - -freixe - - Xiprer - -melcoratge - - alternaria 4 =om - - cladosporium 4 = TOT AL 50%niVell acTUal i risc D’al·lèrGianul 0 mitjà 2 màxim 4Baix 1 alt 3 niVells De PreVisiÓen augment a en descens D C/ Bruc, 26 - Tel./Fax 973 21 22 98 - 25001 LLEIDAestable = situació excepcional ? Tel.608537934 c/Salmerón, 6 LARÀPITA(Lleida) VENDADEPLANTERSIPRODUCTESHORTÍCOLES LLEIDA 973 23 13 12 c/Jaume Nadal, 22ObERTDEDILLUNSADIVENDRES:matíitarda ALGUAIREDISSAbTES: matí 973 75 62 00 c/Lleida, 104 ALPICAT Plantem amb el cor 973 73 76 02 Collim amb les mans c/Lleida, 3 LA PORTELLA Producte propi Descobreix les rebaixes de Segle XX i emporta’t unes pales de platja Desigual 973 18 66 17 c/Trinitat per compres superiors a 89€. Promoció vàlida fins a fi d’existències Recollida diària ALFARRAS 973 76 13 57
  3. 3. dimecres 27 de juliol de 2011 avui 3 gestió dels residus segons les darreres dades estadístiques de residus ràtio d’1,23 quilos per habitant al dia. respecte les dades la comarca que genera més residus per capita és la Val municipals corresponents a l’any 2010, al conjunt de de l’any 2009, es manté la tendència a l’estabilització, ja d’Aran (2,52 kg/hab/dia), a causa del marcat caràcter la demarcació de lleida es van generar un total de que els valors són semblants, amb una lleugera davallada turístic d’aquest territori. la comarca que genera menys 198.299 tones de residus municipals, que equival a una (199.674 tones, amb una ràtio d’1,25 quilos per habitant). residus és les Garrigues (1,07 kg/hab/dia).La recollida selectiva creix cadaun 3,6% durant el 2010 lleidatà genera 1,23Els lleidatans, però, reciclen menys d’un 30% del total de residus que quilos degeneren, mentre que la mitjana catalana supera el 40% brossa al dia La demarcació de Lleida reDacció/acn lleida laura cortés (acn) va generar, durant l’any 2010, 198.299,07 tonesLleida està a la cua del reci- de residus municipals o,clatge a Catalunya. En dades el que és el mateix, 1,23de l’any passat, la demarcació quilos per habitant i dia.de Lleida va reciclar només el Aquestes xifres indiquen29,48% dels residus que gene- una lleugera davalladara, mentre que la mitjana cata- respecte l’any 2009, quanlana es va situar en els 40,57%. cada lleidatà va generarAquestes dades es van donar a 1,25 quilos de residus alconèixer ahir en la presentació dia (199.674 tones).del balanç de les dades de re-sidus de l’any 2010 a la demar- val D’arancació. Per comarques, la qui- Tot i això, el 29,48% dels re- na genera més residus persidus reciclats suposa un incre- capita és la Val d’Aranment del 3,6% respecte el 2009. amb 2,52 quilos per habi-A més, hi ha comarques, com tant i dia. El motiu prin-ara la Segarra, amb un índex de cipal és el marcat caràcterrecollida selectiva del 52,31%, turístic d’aquest territori.que s’acosta als nivells euro- En canvi, la comarca quepeus d’entre el 50% i el 60%. ramon Farré, Dolors tella i Josep maria tost van fer balanç de la gestió de residus genera menys residus ésEn l’altre extrem es va situar la les Garrigues, amb 1,07Cerdanya, on només es reciclenel 22,19% dels residus que es Col∙laboració amb els municipis per tirar quilos per habitant i dia.generen. L’Agència de Residus endavant noves polítiques de sensibilització També destaca que la recollida de vidre ha dis-de Catalunya, segons va expli- El director de l’Agència de anunciar que la Generalitat Josep Maria Tost també es minuït lleugerament. Encar el seu director, Josep Maria Residus de Catalunya, Josep col·laborarà amb els munici- va comprometre a fer possi- concret, va baixar un 0,3%Tost, s’ha marcat com a objec- Maria Tost, també va dema- pis per tirar endavant polí- ble que la Val d’Aran pugui interanual, una dada quetius el 2012 que a Catalunya “es nat més sensibilitat pel que tiques de sensibilització per fer recollida orgànica l’any Tost va atribuir a l’efec-reciclin el 45% dels residus que fa la recollida selectiva dels augmentar la recollida selec- vinent, ja que fins ara no ha te de la crisi al sector dees generen”. residus. D’aquesta forma, va tiva. estat possible. l’hostaleria.incrementar el cànon El director de l’Agència de entre el 50% i el 60% dels resi- euros per cada tona que tira a ros per tona. 2009, mentre que es van reco-Residus de Catalunya també va dus generats), “cal incrementar l’abocador i que, per tant, no Pel que fa a la recollida se- llir més de 6.000 tones d’enva-considerar que per augmentar els cànons que han de pagar recicla, mentre que a la resta de lectiva de paper i cartró, es va sos lleugers (plàstics, llaunes ila recollida selectiva i arribar a els ajuntaments”. Actualment, països europeus, aquest cànon arribar a les 12.792 tones, un brics), un 1,9% més que l’anynivells europeus (que se situen cada municipi català paga 12 se situa entre els 30 i els 100 eu- descens del 4,9% en relació a passat.
  4. 4. 4 propostes dimecres 27 de juliol de 2011 alternatives culturals cinema. programació i horaris  cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es gua, des de l’Ajuntament de la vila es Ruta del Cister. El guanyador s’emportarà SALA 1 De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30 ACTES POPULARS donarà la sortida a la bicicletada fins a la un premi de 150€, mentre que el segon 100 Kung fu panda 2 SALA 1 De div. a dij: 22.30; golfa div. i dis: 00.30 Ràpita el proper dissabte 27 d’agost. Tots Midnight in parisPolsim de contes euros; el tercer serà guardonat amb un ob- els que hi estiguin interessats ja es poden teMplario SALA 2 De div. a dij: 16.40, 19.00, 22.00; golfa div. iBiblioteca Comarcal de Cervera. sequi d’un lot de productes gastronòmics dis: 00.25 apuntar a aquesta bicicletada a Vallfogona de les tres comarques, i el quart i cinquè SALA 3 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.30, 22.30; golfa19.00 hores. de Balaguer. bad teacherMontse Rollán ofereix una nova sessió del se’ls hi donarà un diploma. div. i dis: 00.20Polsim de contes. cars 2 SALA 4 De div. a dij: 16.00, 18.10, 20.20 Caminem a trenc d’alba VIII Premi de Fotografia i 1r Pre- insidious SALA 4 De div. a dij: 22.30; golfa div. i dis: 00.30Natura als parcs Més informació: www.amicsseuvella- mi Jove Paisatges rurals-urbans resacón 2: ¡ahora en tailandia! SALA 5 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.20, 22.20; golfaParc de la Mitjana de Lleida. lleida.org - www.cel.cat - www.bala- Més informació: Àrea de Cultura del div. i dis: 00.20 fia.org - www.ateneulleida.cat - http:// los pingÜinos del sr. popper SALA 6 De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; golfa19.00 hores. Consell Comarcal del Segrià: 973 05 div. i dis: 00.30Més informació: http://sostenibilitat. donabalafiaassc.blogspot.com harry potter y las relíquias... SALA 7 De div. a dij: 16.45, 19.15, 22.00; golfa div. i Amb sortida des del Turó de la Seu Vella 48 00 - www.jovesegria.cat - www.paeria.cat/ - lleidaenviu@paeria.cat - dis: 00.30 de Lleida (baluard de la Reina) i arribada segria.cat paul SALA 8 De div. a dij: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20; golfa973 23 25 59. al Castell de Gardeny, en una distància de Lliurament d’originals: Fins al 25 de div. i dis: 00.20Com cada dimecres fins al 31 d’agost se 10 quilòmetres, els Amics de la Seu Ve- novembre al Consell Comarcal del aMigos SALA 9 De div. a dij: 16.20, 18.20, 20.15celebra una nova sessió de Natura als lla de Lleida, el Centre Excursionista de piratas del caribe SALA 9 De div. a dij: 22.10parcs. Aquesta tarda es duran a terme els Lleida, l’Associació de Veïns de Balàfia, Segrià: C/ Canyeret, s/n 25007 Lleida. Ja està obert el VIII Premi de Fotografia transforMers 3 SALA 10 De div. a dij: 16.10, 19.00, 22.00tallers La vida dins l’aigua i Deixa empremta, l’Ateneu Popular de Ponent, DonaBalàfiaaixí com el joc Rere la petjada. Associació i EFIS, organitzen una cami- 2010 Paisatges rurals-urbans del Segrià i la  cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 nada a trenc d’alba dins del centenari del primera edició del premi jove. Les obres un cuento chino SALA 2 De div. a dij: 16.20, 18.10, 20.00, 21.50 originals han de versar sobre els muni- SALA 3 De div. a dij: 16.20, 18.20 MÚSICA primer vol a Lleida per al diumenge 18 de cipis de la comarca del Segrià, en la seva win win (ganaMos todos) setembre. convención en cesar rápids SALA 3 De div. a dij: 20.20, 22.00UCV Big Band Jazz perspectiva rural-urbana i optaran als transforMers 3 SALA 4 De div. a dij: 17.00Plaça Major de Penelles. V Caminada de Pinyana premis: en categoria absoluta: primer pre- blacKthorn (sin destino) SALA 4 De div. a dij: 19.50, 21.30.21.30 hores. Més informació: www.balafia.org - mi 500€; segon premi 250€, i tercer premi 150€; i en la categoria jove (joves entre 16 i  cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38La UCV Big Band en la seva propera gira www.rossello.net/esbart - www.cel.internacional per Europa, que es realitza- 25 anys) primer premi de 400€; segon pre- Midnight in parís (cat) De div. a diu: 16.15, 18.00, 19.50, 21.40 cat - http://donabalafiaassc.blogspot. rà del 22 de juliol fins al 13 d’agost, amb com - www.ateneulleida.cat - www. mi de 200€ i el tercer de 100€. cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50el suport de la Dirección de Asuntos Cul- harry potter (cat) (3d) De div. a dij: 21.15; golfa div. i dis: 23.45turales del Ministerio de Relaciones Exte- amicsseuvellalleida.org Concurs de Fotografia de la Festa harry potter (3d) De dv a dj: 17.30, 20.00, 22.35; esp diu: 11.45, 15.00riores i del programa Ventanilla Abierta del L’Associació de Veïns de Balàfia, l’Esbart Rossellonès, el Centre Excursionista de de la Mascota harry potter De div. a dij: 17.00, 19.25, 21.50; golfa div. i dis:Consejo de la Cultura, oferirà a Penelles 00.15; esp. diu: 12.10, 14.35un dels seus concerts. Lleida, DonaBalàfia, l’Ateneu Popular de Informació i bases: www.alpicat.cat harry potter (cat) De div. a dij: 16.25, 18.45; esp. diu: 11.35, 14.00 Ponent i els Amics Seu Vella de Lleida, Lliurament d’originals: Fins al 30 de ju- De div. a dij: 21.10, 22.50; golfa div. i dis: 00.30 organitzen la cinquena caminada per Pi- aMigosXXXI Festival Internacional de liol a l’Ajuntament d’Alpicat en horari De div. a dij: 17.05, 19.10; esp. diu: 15.05 nyana, en una distància de 20 quilòmetres cars 2 (3d)Música per al diumenge 2 d’octubre. d’atenció al ciutadà (telf.: 973 736 006 cars 2 De div. a dij: 16.20, 18.25, 20.30, 22.35; golfaParanimf de la Universitat de Cervera. - fax 973 736 049 - ajuntament@alpicat. div. i dis: 12.10, 14.15; esp. diu: 00.4022.00 hores. cat) o a la botiga Petjades, c/ Enric Gra- los pingÜinos del sr. popper De div. a dij: 15.50, 17.40, 19.30, 21.20; golfaLa Càtedra de Música Emili Pujol, amb la EXCURSIONS div. i dis: 23.10; esp. diu: 12.10, 14.00 nados, 90 d’Alpicat (telf.: 973 73 77 95).. bad teacher De div. a dij: 16.10, 18.00, 19.50, 21.40; golfacol·laboració del Patronat de la Universi- Viatge a Sitges Els dies 17 i 18 de setembre se celebra la div. i dis: 23.30; esp. diu: 12.20, 14.10tat, organitza el XXXI Festival Internacio- Més informació: www.vallfogona.net Festa de la Mascota i, per aquest motiu De div. a dij: 16.10, 18.10, 20.10, 22.10; golfa betty anne & watersnal de Música, amb el concert commemo- L’Ajuntament de Vallfogona està prepa- l’Ajuntament convoca el Concurs de Foto- div. i dis: 00.10; esp. diu: 12.10, 14.10ratiu dels 30 cursos, amb obres d’Spohr, rant un viatge a Sitges, el diumenge 28 piratas del caribe De div. a dij: 16.20; esp. diu: 11.50 grafia de la Festa. Les fotografies han deBach i Granados. d’agost, que inclou la visita al Palau Mari- De div. a dij: 18.50, 20.40, 22.25; golfa div. i ser de mascotes i les que resultin guanya- blitz cel, visita guiada pel casc antic i caminada dores seran la imatge del cartell anunci- dis: 00.10 ESPORTS pel passeig marítim. Inscripcions: Ajunta- ador de la festa. A més, s’estableixen dos transforMers 3 De div. a dij: 16.15, 19.05, 21.50; esp. diu: 12.00 ment de Vallfogona de Balaguer fins al 24 paul De div. a dij: 16.30, 17.20, 18.20, 19.10, 20.10,III Torneig de partides ràpides d’agost. premis, l’infantil fins a 12 anys i adults a 21.00, 22.00, 22.50; golfa div. i dis: 23.50, 00.40;d’escacs partir dels 12 anys. Els premis seran: un esp. diu: 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.30 Romànic de Palència val per dues entrades a Port Aventura per De div. a dij: 16.45, 18.35; esp. diu: 11.45Més informació: www.vallfogona.net a la categoria infantil, i 150 euros per a la Kung fu panda 2Inscripcions: fins el 25 d’agost al bar de Més informació i reserva de places: resacón 2 ¡ahora en tailandia! De div. a dij: 20.25, 22.20; golfa div. i dis: 00.15 categoria adults, així com obsequis relaci- De div. a dij: 16.00, 18.05, 20.15, 22.20; golfales piscines de Vallfogona. Ateneu Popular de Ponent de Lleida: C/ onats amb el món de la fotografia. teMplarioLes piscines municipals de Vallfogona de Pau Claris, 10: 973 24 71 72 - excursio- div. i dis: 00.25; esp. diu: 11.40, 13.50Balaguer, seran l’escenari del III Torneig  cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es nisme@ateneulleida.cat. Concurs popular de fotografiade partides ràpides d’escacs que se cele- L’Ateneu Popular de Ponent està prepa- la priMa cosa bella SALA 1 De div. a dij: 16.00, 18.15, 20.30, 22.40braran el diumenge 28 d’agost durant tot Més informació i bases: Res Non Verba confucio SALA 2 De div. a dij: 16.00 rant una sortida de quatre dies per visitarel dia, organitzat pel Club d’Escacs de el romànic de Palència per al cap de set- de Lleida. C/ Maragall, 17. el fin es Mi principio SALA 2 De div. a dj: 18.00, 19.40Vallfogona. mana del 29 i 30 de setembre i 1 i 2 d’oc- Res Non Verba organitza el concurs popu- SALA 2 De div. a dj: 22.40 cena de aMigos tubre. lar de fotografia Lleida sí... però. Aquest con- SALA 3 De div. a dj: 16.30, 18.15, 21.15, 22.40 passi el que passiXVI Ruta de la Lluna Plena curs està obert a tothom i els temes poden pequeñas Mentiras sin... SALA 3 De div. a dj: 20.00Més informació: acle@guissona.cat - tenir dues orientacions: Lleida sí (imatges CONCURSOS positives de la nostra ciutat i província) i  cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comwww.guissona.cat SALA 1 Div: 19.30, 22.30; diss: 18.10, 20.10, 22.45; diu:Amb sortida des de la Plaça del Bisbe Ben- Biennal d’escultura en pedra a la Lleida però... (tot el contrari de l’anterior). los pingÜinos del sr. popper Cada participant podrà presentar fins a 16.10, 18.10, 20.10; dill: 19.30, 22.15lloch de Guissona, el divendres 12 d’agost, Floresta harry potter y las... (3d) SALA 2 Div: 19.30; diss: 22.45; diu: 20.30; dill: 19.30se celebrarà la XVI Ruta de la Lluna Plena, Més informació i bases: Ajuntament de tres fotografies a cada apartat fins al 30 de setembre. Els premis són un diploma harry potter y las reliquias... SALA 2 Div: 22.30; diss: 20.20; diu: 18.10; dill: 22.15una sortida en BTT. Hi haurà dues rutes: la Floresta: 973 14 10 94 - ajuntament@ i trofeus Indíbil i Mandoni, així com ma- cars 2 (3d) SALA 2 Diss: 18.00; diu: 16.10la familiar de 12 quilòmetres i l’atrevidade 30. Les inscripcions es poden fer fins floresta.cat - www.floresta.cat terial fotogràfic cedit pels col·laboradors. cars 2 SALA 3 Div: 19.30; diss: 19.45; diu: 18.15; dill: 19.30 El cap de setmana del 13 i 14 d’agost se Els treballs es poden presentar a Colman SALA 3 Div: 22.30; diss: 18.00, 22.45; diu: 16.15, 20.15;l’11 d’agost a l’Oficina de Turisme de blitz celebra la Segona biennal d’escultura en dill: 22.15Guissona i el mateix dia, a les 20.00, a la Laboratori Color: Av. Rovira Roure, 24 pedra on, cada participant podrà disposar  cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.complaça del Bisbe Benlloch. i c/ Carme, 38 de Lleida; Gatius: C/ Sant d’una peça de pedra totalment escairada teMplario SALA 1 Div: 22.30; dis. i diu: 18.00, 20.15, 22.30; dill: (arenisca de la Floresta) d’unes mides de Joan 15 de Tàrrega; Foto Llorens: DoctoraTransllena Castells, 5 i C/ Major, 78 de Lleida; Jaume 19.00, 22.15 31x25x50cm. Només es podrà esculpir harry potter y las reliquias... SALA 2 Div: 22.30; diss. i diu: 18.00, 20.20, 22.40; dill:La Pobla de Cérvoles. la peça amb eines manuals i amb l’aju- Solé: Plaça Major, 7 de Tàrrega; Sirera; Bis- 19.00, 22.15Més informació: www.transllena. da de les radials. Cada participant rebrà be Ruano, 9 de Lleida; M. Teresa Calafell:  cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comblogspot.com un diploma-document acreditant la seva Av. Urgell, 2 de Bellpuig, i Fotollum: Av. Div: 22.30; diss: 22.30; diu: 19.45 resacón 2: ¡ahora en tailandia!El pròxim dissabte 20 d’agost se celebra- participació en aquestes jornades i un ob- Alcalde Porqueres, 34, Av. Artesa, 13, car- Diss: 19.15; diu: 17.30 rer Magdalena, 13 i Camí de Corbins 2 de Kung fu panda 2rà una nova edició de la cursa Transllena, sequi. A més, als tres primers classificatsamb el principal objectiu d’incentivar l’ac- se’ls otorgarà un premi en metàl·lic. Cal Lleida, i c/ Arbeca, 2 de Mollerussa.  cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comtivitat esportiva a l’aire lliure en el medi recordar que els participants hauran de cars 2 Div: 22.15; dis: 18.15; diu: 17.15natural de l’emblemàtic terme municipal portar les seves eines particulars així com Curtis Myfilm / 1r Festival de algo prestado Diss: 22.15; diu: 19.30; dill: 22.15de la Pobla de Cérvoles i donar a conèi- els equips de protecció individual. Curtmetratges de Lleida  cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.comxer La Serra de la Llena, de 1.024 metres Div: 22.00; diu: 17.30d’altitud. Hi ha dos recorreguts: la cursa Concurs de Fotografia 2011 Informació: www.curtismyfilm.com algo prestado Curtis Myfilm és un festival de curtme- sin identidad Diss: 22.00; diu: 19.30popular de muntanya de 13 quilòmetres, Més informació i bases: 977 86 12 32 -amb 725 metres positius; i la Caminada tratges fets amb una càmera Harinezumi, harry potter y las reliquias... Dima: 22.00 www.larutadelcister.info el primer festival experimental de curtme-Popular de 8 quilòmetres amb 400 metres  cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.compositius. Entrega d’originals: abans del 30 de se- tratges de Lleida. L’organització disposa tancat per vacances tembre a l’Oficina de Gestió de La Ruta d’un total de 4 càmeres, que és facilitaran  cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comSortida sota les llàgrimes de del Cister: C/ de Sant Josep, 18, 43400 de en qualitat de préstec, sota prèvia inscrip- Diss: 18.15; diu: 17.30 Kung fu panda 2Sant Llorenç Montblanc (es poden lliurar tant perso- ció, i durant un termini de 72 hores. S’hau- Diss: 22.30; diu: 20.00; dill: 22.15 rà de contactar amb l’organització per pac- Midnight in parisMés informació: www.vallfogona.net nalment com per correu certificat). Al tar la disposició de càmeres i dates. També  cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comAmb sortida des l’Ajuntament de sobre s’haurà de posar: Concurs de fo- es facilitarà una targeta de memòria, així algo prestado Diss: 18.15; diu: 20.00Vallfogona de Balaguer, la nit del dime- tografia.cres 10 d’agost, es durà a terme una sor- L’Oficina de Gestió de La Ruta del Cister com la seva bateria. Del 10 de juny al 14 de insidious Diss: 22.30; diu: 17.30; dill: 22.15tida sota les llàgrimes de Sant Llorenç. convoca un concurs fotogràfic, sobre el setembre 2011 es farà la inscripció, partici-  cinema GUIU Av. Salòria, 55. la Seu d’Urgell - Tel.: 973 35 01 66. www.cinemesguiu.comS’inclou entrepà i beure. Les inscripcions tema Caminant pel GR175, La Ruta del Cis- pació i pujada de vídeos. Els premis són resacón 2 SALA 1 Div: 22.15es poden fer fins al proper divendres 5 ter, amb l’objectiu de difondre el sender un primer premi d’una càmera Harinezu- mi i 500€ + Projecció al Café Curt + Emis- Kung fu panda 2 (3d) SALA 1 Diss: 18.00; dill i dima: 19.00d’agost al bar de les piscines de Vallfogona en qualsevol d’aquests aspectes: donar ade Balaguer. sió Lleida TV; el segon premi: una càmera harry potter (3d) SALA 1 Diss: 20.00, 22.30; diu: 19.00, 22.15; dill: 19.00 conèixer el paisatge i fomentar el sende- risme, la pràctica de BTT i la cultura. És Harinezumi i 350€ + Projecció al Café Curt cars 2 (3d) SALA 1 Diu.: 17.00; dima: 19.00Bicicletada popular imprescindible, per a la participació en + Emissió Lleida TV, i el tercer premi: una transforMers 2 (3d) SALA 1 Dima i dime: 22.15.Més informació: www.vallfogona.net aquest concurs, que les imatges hagin es- càmera Harinezumi i 200€ + Projecció al pequeñas Mentiras sin... SALA 2 Div: 22.15; dis: 20.00; diu: 17.00, 19.00; dl: 19.00Amb berenar per a tothom i guerra d’ai- tat realitzades dins els límits del GR175 La Café Curt + Emissió Lleida TV. resacón 2 ¡ahora en tailandia! SALA 2 Diss: 18.00, 22.30; diu: 22.15; dill: 22.15 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat Midnight in paris SALA 2 Dima. i dime: 22.15
  5. 5. dImeCRes 27 de jUlIOl de 2011 opinió 5 EditoRial caRtEs al diREctoREl reciclatge i les polítiques aquest sentit i va anunciar que la Generalitat col·laborarà enseñanza bilingüe amb els municipis per tirar endavant polítiques de sen-de sensibilització sibilització per augmentar la recollida selectiva. És lògic: Cientos de padres han solicitadoEls lleidatans reciclen menys d’un 30% dels residus que com més sensibilització, més reciclatge. Ara bé, és de su- en Cataluña una educación bi-generen mentre que la mitjana catalana supera el 40%. És posar que l’increment del reciclatge va relacionat amb els lingüe para que sus hijos tengana dir, estem a la cua de Catalunya pel que fa a la recollida equipaments per recollir la brossa que hi ha. Hi ha sufici- unas asignaturas en castellano yselectiva. Tot i això, cal destacar i elogiar l’esforç d’una ent illes de contenidors de recollida selectiva a les comar- otras en catalán. Por ejemplo, encomarca com és la Segarra que recicla el 52% dels seus ques de Lleida? Esperem que les polítiques de sensibilit- Alpicat, Lleida capital, Cerveraresidus. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, zació funcionin (i els equipaments augmentin) y Mollerussa ya hay presentadasJosep Maria Tost, va demanar ahir més sensibilitat en per situar-nos al nivell català. bastantes solicitudes de padres gracias a la asociación Convi- vencia Cívica Catalana. Me uno opinió a ellos desde ya. Me pregunto por qué nuestras dos lenguas ofi- ciales no pueden convivir en la Més atacs contra les classes populars, sr. Rosell? escuela con la misma normalidad que conviven en la calle. ¿Por qué Toni Yus Piazuelo / FUNCIONARI motivo nuestros hijos no pueden Segons el parer del sr. Rosell, presi- europeu a conveniència). tema dels funcionaris, sr. Rosell? tener matemáticas en castellano dent de la patronal CEOE, sortiríem I és que amb els diners (el capita- Potser és que heu tingut mala expe- y ciencias sociales en catalán, de la crisi si s’acabés amb els abusos lisme) passa com amb les drogues: riència amb ells, però la veritat més por ejemplo? ¿Por qué esta obse- de l’assistència mèdica, que la gent que quan més se’n té, més se’n vol. probable (i segura) és que us agra- sión por arrinconar y excluir de deixés d’anar-se’n a l’atur “perquè L’avarícia és il·limitada i aquesta és daria arribar fins l’últim racó d’un nuestros colegios la lengua que sí” i que els funcionaris no fossin una causa d’infelicitat per aquella sector públic que per imperatiu hablamos la mitad de los ciuda- propietaris del seu lloc de treball. gent que, a simple vista, sembla viu- moral hauria de servir únicament a danos? Un sistema educativo que Com sempre, torna a carregar con- re en un món idíl·lic quan els diners l’interès general i no a una minoria de verdad cohesiona la sociedad tra el sector públic (especialment, no ho són tot. Que serà el proper que adinerada assedegada de cobdícia es aquel que usa y respeta las dos contra els funcionaris) una reacció demanareu? Eliminar les pagues ex- per fer negocis lucratius. lenguas que utilizan sus ciudada- natural entre els enemics històrics tres, les vacances retribuïdes, o pot- Sens dubte molta gent del carrer nos, no el que expulsa a una de de la cosa pública. ser el salari mínim? compartirà les seves opinions res- ellas, como hace la inmersión Vull suposar que només es referi- Sí, es veritat que hi ha gent que pecte als funcionaris, més que res lingüística.. rà a una part dels funcionaris i no a abusa del serveis sanitaris i de les per pura enveja, però jo, com a fun- Miguel Torres tots ells, però crec necessari fer uns prestacions d’atur, que hi ha empre- cionari, em permeto recordar-vos aclariments i donar les respostes saris que ho passen molt malament, que nosaltres hem entrat sense que adequades al respecte. i que hi han funcionaris prepotents i ningú ens regalés res, mitjançant CaTaluña Y greCia Des de la gran patronal, la banca i que no compleixen que pel fet d’ob- proves dures i invertint moltes ho- la resta d’oligarquies econòmiques i tenir feina fixa es creuen amb dret a res d’estudi, més les que ja varem Es sorprendente que el Conseller financeres que són les que governen menysprear els usuaris. Però no és invertir quan érem estudiants, a di- de Economía, Andreu Mas-Co- al país sempre s’insisteix a fer radi- menys cert que, també al sector pri- ferència del sector privat, on actual- lell, califique como “totalmente cals reformes laborals (naturalment vat, ens trobem d’aquesta gent que ment s’entra amb una simple entre- irrelevante” el suspenso de al- al seu favor) quan veiem que les que precisament no destaca per complir vista i mitjançant criteris no sempre gunas cajas catalanas en los test s’han anat fent els últims anys amb amb les seves feines, sense cap més objectius i, a sobre, actualment sense de estrés cuando estas pruebas Felipe González, Aznar, i ara amb mèrit que haver caigut bé als seus garantia d’estabilitat laboral. cuentan con el apoyo de acre- Zapatero, no han servit per crear caps o fer de “vigilants” alhora que Per tant, sr. Rosell, limiteu-vos ditados expertos, el Parlamento ocupació digna i de qualitat, sinó per la seva productivitat és baixa, i que, a ajudar als empresaris socialment europeo y el Consejo de Europa. continuar amb la precarietat laboral de vegades, s’emporta més medalles responsables o en situació delicada Sus datos, gusten o no, deben ser i amb la desocupació mentre alguns que els qui treballen de valent, com i recordeu a la patronal que la feina tomados muy en cuenta. Lo que s’han fet cada cop més rics. també hem vist que hi ha alguns estable i digna pels treballadors és debería preocupar a Mas-Colell I encara hi ha gent no escollida pel empresaris, també prepotents i no sinònim d’augment de la producti- es que en Grecia y Cataluña es poble com el governador del Banc compleixen, que tanquen les seves vitat i del consum, així com d’una d’Espanya, sr. Fernández Ordóñez, empreses amb beneficis només pel de les millors polítiques socials d’un donde hay más entidades banca- que gosa dir que cal rebaixar més els caprici de voler guanyar encara més país. Tanmateix, apostar per un mo- rias suspendidas de toda Europa. sous quan a Espanya mateix tenim a d’altres llocs amb mà d’obra escla- del econòmic i social al servei de En vez de arremeter toscamente un dels salaris mínims més baixos va i submisa, mentre deixen a molta totes persones i no sols d’uns pocs contra las pruebas, Mas-Colell d’Europa (uns 641,40 euros) com- gent al carrer, la majoria dels quals acabaria radicalment amb la crisi. debería ir a la raíz del problema, parats amb països com Luxemburg difícilment poden tornar a trobar fei- I deixeu ja d’atacar contínuament tomar medidas efectivas y forta- (1.750 euros), Irlanda (1.653 euros), na donada la seva edat (imaginem- el sector públic i les altres classes po- lecer el sistema catalán de cajas França (1.350 euros) o Regne Unit nos com afectaria la gent gran que pulars, perquè totes les vostres de- si no quiere que en Europa la (1.005 euros). Mentre els parlamen- encara treballa si s’imposés l’acomi- claracions deixen al ja desaparegut imagen de Cataluña siga estando taris espanyols a Europa guanyen adament lliure i una generalització expresident de la patronal, sr. José al mismo fatídico nivel de la de igual que els dels altres països es- dels contractes temporals). María Cuevas, com a defensor dels Grecia. mentats (això sí és pertànyer al club Ara bé, que us pot importar el treballadors al seu costat. María Caroel diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial.el Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). diREctoRi dipòsit legal l-61-2006 CONTROl de PGd eDiTa Bondia Lleida S.L. PresiDenT Jaume Ramon i Solé Consellers Ferran Naudi d’Areny-Plandolit, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, IssN 1886 - 6883 DireCTor Josep Ramon Ribé CaP De reDaCCiÓ Albert Guerrero reDaCCiÓ Marta Serret, Omar Serra, Marian Ollé DissenY i MaQueTaCiÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot DireCTor CoMerCial Carles Jiménez aDMinisTraCiÓ Arancha Pajuelo. CoorDinaDora bonDia.CaT Lourdes Cardona. Carrer Bisbe Martín Ruano, 22, altell 1a. 25006. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 lleida dimecres 27 de juliol de 2011 noVa plaça a l’aVinguda dEl SEgrE. el barri dEtEnció. la Guàrdia urbana va detenir dilluns al magical. jorgina domingo és la nova directora de l’Avinguda del segre disposa des d’ahir una migdia un home per robar a l’interior d’un vehicle del magical media. la periodista lleidatana s’in- nova plaça pública, la que hi ha a l’encreuament que estava estacionat a la plaça espanya. un via- corpora al centre de producció audiovisual. era la entre aquesta via i el carrer Vila Antònia. nant va donar l’alerta del robatori. directora de comunicació i imatge de la Paeria. confinen els veïns dels edificis situats a un Perímetre de 600 metres Pel Perill d’exPlosióDesallotgen l’estació per la fugade material inflamable d’un trenL’incident va tallar dues hores la circulació ferroviària però no va causar danys personals rEdacció voltant de l’estació. Fins al lloc lleida del fet es van desplaçar diver- laura cortéS (acn)La fuita d’estirè monòmer esta- ses dotacions dels Bombers, elsbilitzat, un producte derivat del Mossos d’Esquadra i la Guàr-petroli i altament inflamable, dia Urbana, així com el Serveiahir a la tarda en un tren pro- d’Emergències Mèdiques, tot icedent de Tarragona a l’Estació que no va haver d’actuar per-de Lleida-Pirineus va obligar a què no hi va haver afectació adesallotjar l’edifici i a confinar les persones.la ciutadania en un perímetre El que sí va patir les conse-de 600 metres. L’incident va co- qüències de l’incident va ser lamençar poc després de les sis circulació ferroviària. Així, vande la tarda i també va provocar quedar afectats sis AVE i Avant,la suspensió del trànsit ferrovi- que no van parar a Lleida i pelsari durant dues hores aproxi- quals es van habilitar autobu-madament. sos des del Camp de Tarragona Tot va començar poc des- i Saragossa, i quatre regionals.prés de les sis de la tarda, Per resoldre l’incident elsquan un comboi procedent de Bombers van neutralitzar laTarragona va perdre el líquid fuita primer a l’estació, ruixantinflamable que transporta- el vagó amb escuma, i a conti- l’incident va obligar a desallotjar l’estació i confinar els veïns durant dues horesva. Protecció Civil va activar nuació, una tractora va remol-la fase d’emergència del pla car el comboi fins al Pla de Vi-Transcat pel perill d’incendi, lanoveta. l’alcalde garanteix la màxima seguretatva desallotjar l’estació i l’hotel Tot plegat va quedar resoltTransit, situat a l’interior i en el als voltants d’un quart de nou L’alcalde de Lleida, Àngel diments seguits pel protocol per traslladar el vagó al Plaqual només hi havia vuit habi- del vespre, quan es va aixecar Ros, va assegurar ahir que d’emergències. Ros va expli- de Vilanoveta s’havia utilit-tacions ocupades, i va decretar l’alerta Transcat i el confina- l’incident no va posar en pe- car que “s’han aplicat tots els zat una màquina dièsel i noel confinament de les perso- ment, i també es va tornar a rill la seguretat de la ciuta- protocols de matèries perillo- elèctrica, per reduir al mínimnes a l’interior dels edificis en permetre l’entrada de persones dania i va elogiar els proce- ses” i va posar l’exemple que el risc.un perímetre de 600 metres al a l’estació.veïns trobada amb la fav i l’horta amb una vintena d’afectatssignatures a desallotgen part d’un ppcappont contrala retallada al edifici del carrer uniócaP rEdacció per danys estructurals lleida rEdacció que habitaven en sis dels pi- lleidaEls veïns indignats de Cap- sos per tal d’apuntalar l’es-pont començaran avui una La Paeria va decidir desallot- tructura afectada. Els pisosrecollida de signatures per jar ahir al matí sis habitatges desallotjats van ser només elsdemanar que s’aturin les del número 14 del carrer Unió directament afectats. És a dir,retallades al CAP del barri. després de detectar danys es- les portes número 3 de les sisAixí, avui presentaran un tructurals en una paret mestra plantes. 19 veïns no van po-manifest on es denuncien que comparteixen diversos der dormir ahir a la nit a casavuit punts sobre les reta- pisos. Concretament, en una ja que els treballs d’apuntala-llades al CAP del barri, co- paret de la part del darrera de ment s’allargaran fins avui.incidint amb una xerrada a l’edifici.la plaça Sant Joan de Mata Així, prop de les deu, un SErVEiS SocialSon hi haurà una taula per veí de l’immoble va comuni- De les famílies que viuenrecollir signatures. Entre car a la Guàrdia Urbana que als habitatges desallotjats,d’altres, denuncien que les El pp pregunta per l’estat i el hi havia danys estructurals només dues famílies van sol·llistes d’espera han passatdels 7 als 20 dies, que hi ha traçat de la Variant Sud en una paret mestra, per la qual cosa es va avisar els ser- licitar allotjament als serveis socials. Es tracta d’una fa-un 50% menys de personal El PP ha presentat al Parlament tot un seguit de preguntes per sa- veis tècnics. Després de la mília composada per quatredurant l’estiu i que s’ha per- ber l’estat i el traçat definitiu de la prolongació de la Variant Sud. inspecció que es va realitzar, adults i un menor i d’una al-dut un dels dos torns de pe- Ahir es va reunir amb el president de la FAV, Joaquim Mateu, i de van decidir el desallotjament tra, formada per dos adults idiatria. la Comissió de l’Horta, Salvador Solsona. preventiu de les 19 persones un menor.
  7. 7. dimecres 27 de juliol de 2011 el segrià / la noguera / pirineus 7 ajuts per sanitat vegetal. el dAr va obrir jarc vol beques per joves agricultors. el ciu exigeix compromisos a foment. el sena- ahir la convocatòria d’ajudes en matèria de sanitat sindicat va denunciar ahir que el Govern ha supri- dor de ciu, ramon Alturo, va presentar ahir una vegetal d’enguany i va destacar que s’ha fet un mit les beques per a la formació de joves que es bateria de preguntes al ministre de Foment, josé esforç per mantenir la dotació de les anteriors. volen incorporar a l’agricultura. Blanco, sobre les obres pendents a lleida. consens en el ple de constitució del nou cartipàs se’n van endur els aparells de ràdio rebenten set cotxes deEl consell del Segrià matinada a alcarràsredueix l’estructura redacció alcarràs camí del riu, i els lladres en van forçar les portes i fins i Set cotxes van patir desperfec- tot van trencar-ne els vidresLa supressió de comissions i vicepresidències permet estalviar tes la matinada de diumenge per endur-se’n material degairebé un 9% en sous tot i no modificar les retribucions a Alcarràs. Segons informava l’interior. Bàsicament van ro- ahir la revista local Altanto, bar els aparells de ràdio, tot i redacció gairebé un 9% en sous, per la equip però que no serà “un xec lleida els vehicles estaven aparcats que també altres objectes. Els qual cosa no cal retallar les re- en blanc”. al carrer, prop de la zona del Mossos investiguen el cas.El Consell Comarcal del Segrià tribucions del president, 56.000 Per altra banda, el ple vava celebrar ahir el ple de cons- euros anuals, ni dels vicepresi- aprovar una modificació de crè-titució del nou cartipàs, que dents, que en cobraran 23.700. dit de 230.000 euros per garan- robin townsend / efedestaca per l’eliminació d’algu- El nou president és Pau Ca- tir els projectes previstos per piquets a françanes comissions i la supressió de bré, de CiU, i la seva formació aquest any. A més, el presidenttres vicepresidències, que pas- té el suport d’ERC. El PSC, a va dir que negociarà per millo- pelegrí exigeixsen de cinc a dues. Amb aques- l’oposició, va avançar que dóna rar el finançament de menjador més seguretattes mesures es preveu estalviar un vot de confiança al nou i transport escolar. en el transport redacció lleida / le Boulouel portaveu del govern promet “batalla legal“ El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i elsla generalitat defensa l’aranès sindicats catalans van exigir ahir al govern central garan- redacció vielha / Barcelona l’aranès en resposta al recurs dir ahir el portaveu, Francesc ties pel transport internacio- d’inconstitucionalitat interpo- Homs. “La decisió està presa nal de fruita i verdura des-La Generalitat plantejarà “ba- sat per l’Estat contra els articles i és la de defensar l’aranès tal prés de l’atac d’un piquettalla legal” al Tribunal Consti- que fan referència a l’ús com a com estava escrit i plantejat a la de vaguistes a un camió a letucional per defensar la llei de llengua preferent, segons va llei”, va reiterar. Boulou, al sud de França.la Zona alta celebra demà el mercat botigues participantsde les rebaixes d’estiu a ricard viñes 1.- 2.- L’ARCADA Llenceria ARCADI CLIMENT 13.- 14.- MÓN NATURAL Roba dona PASSAREL·LA lidat i enguany es podrà dur Joieria Roba dona a terme a la renovada plaça 3.- DAFNE 15.- PINOCCHIO Ricard Viñes. I és que en les Llenceria Roba infantil anteriors edicions, i arran de 4.- DIFERENT 16.- PITUSA les obres, el mercat es va haver Roba infantil Roba infantil de desplaçar fins al carrer Doc- 5.- DON DONNA 17.- LA PRIMAVERA tor Fleming, gairebé tocant a la Roba dona Equipament per la persona i la llar mateixa plaça de Ricard Viñes. 6.- IANA Roba infantil 18.- RIU JOIERIA Joieria 23 expositors 7.- JUCLÀ En aquesta edició participa- Roba home i dona 19.- TORRES JOIERIA Joieria ran fins a un total de 23 expo- 8.- LA PERCHA sitors (veure quadre annex), Roba dona 20.- SERRET I ROGÉS Llenceria que representaran una àmplia 9.- LIS Llenceria 21.- XABEL·LA i variada oferta dels diferents Llenceria sectors que integren el comerç 10.- MAGATZEM DEL PERRUQUER Equipament per la persona 22.- XANDALL’Associació de Comerciants de durant tot el dia, des de les nou de la Zona Alta. Així, s’hi po- Roba infantilla Zona Alta de Lleida ha orga- del matí i fins a les nou del ves- drà trobar un gran assortiment 11.- MARTA ANTHIA Roba dona 23.- 4th CORNERnitzat per demà una nova edi- pre, sense parar al migdia. de productes a uns preus molt Roba infantilció del Mercat de les Rebaixes Cal destacar que és un acte interessants i amb grans des- 12.- MODES MONTSE Roba dona El mercat estarà obert de les 9 del matíd’Estiu, que es desenvoluparà comercial plenament conso- comptes. a les nou del vespre

×