Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea patrimoniului spiritual al Chișinăului

530 views

Published on

Conferinta anuală: Descoperă, Conectează, Arhivează la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de la 21.10.2015.

Călimara ideilor: Arhivează!
Sesiunea va include prezentări despre proiecte ce susțin valorificarea și promovarea conținutului local, național, atât prin utilizarea tehnologiilor, cât și prin alte modalități.

Prezantarea Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea patrimoniului spiritual al Chișinăului a fost prezentată de Stela Moraru, șef serviciu, Filiala „I. Mangher”.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea patrimoniului spiritual al Chișinăului

 1. 1. Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea patrimoniului spiritual al Chişinăului („Sub acelaşi cer”) Raportor Stela Moraru, Şef al serviciului la biblioteca „I.Mangher”, Filială a BM „B.P.Haşdeu”
 2. 2. • Dacă ar fi să se constate obolul adus culturii, artei, ştiinţei şi economiei Moldovei de către fiecare din etniile conlocuitoare contribuţia evreilor ar fi considerabilă. ( Sara Şpitalnic)
 3. 3. SARA ȘPITALNIK, INTELECTUALĂ DE MARCĂ A CULTURII EVREIEȘTI DIN BASARABIA
 4. 4. Aurel David pictorul unui Demiurgos S-a realizat în domeniul portretisticii. La muzeul republican de literatură "D. Cantemir" se păstrează portretele mai multor scriitori executate de A. David: Al. Donici, S. Vangheli, L. Damian, I. Bolduma, P. Darienco, A. Marinat ş.a. S-a remarcat mai ales prin stampa "Mihai Eminescu"- binecunoscutul Arborele Eminescu , creată de pictor în 1967, la doar 30 de ani. Realizată în tehnica linogravurii policrome, tirajată şi larg difuzată în original, a devenit cea mai cunoscută lucrare de artă grafică din Republica Moldova. În mod similar, simbolistic, a conceput mai târziu chipul lui L. Tolstoi şi Al. Puşkin, conturate însă prin configuraţiile unei flăcări.
 5. 5. Lazăr Dubinovschii, pictor şi sculptor al Republicii Moldova Începând din anul 1957 a realizat o galerie de portrete sculpturale, reprezentând oameni de cultură din Moldova: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Miron Costin, A. Sciuşev, Oleg Dain, ale căror busturi urmau a fi amplasate în Parcul Puşkin, care s-a deschis în anul următor.
 6. 6. Eduard Maidenberg, pictor autor a mai mult de o sută de ilustrații pentru cărți ale literaturii universale , printre care "Maugli", „Basme" fabulele lui R. Kipling ,a lui Krylov, "Les Miserables" Victor Hugo și multe altele. El a pictat în diferite stiluri, genuri - de la portret și peisaj la cele mai complexe compoziții multi-figură, de la versuri de satiră la cele eroice și de înaltă tragedie. Animalele pictate le cunosc aproape toţi copiii educaţi de literatura clasică. Este designerul spectacolelor la Teatrul Cehov "Opriți avionul – eu cobor" după romanul lui E. Sevela. Etc.
 7. 7. Ihil Şraibman, scriitor Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Membru al Colegiului de redacţie a revistei „Sovetiş Gheimland” („Patria Sovietică” 1961-1991), Di Idişe Gas” („Pe strada evreiască” 1991) „Despre biblioteca evreiască” Sfinţenie, blândeţe şi limba maternă.În idiş este cuvântul "mocom-koidoş"-un loc sfânt. Astfel vorbesc despre Sinagogă, despre cimitir. Aceste cuvinte pot fi atribuite pe bună dreptate şi bibliotecii. Mai ales bibliotecii noastre din Chişinău, „Iţic Mangher” Chiar peretii bibliotecii, unde stau rafturi pline de carti, respiră sfinţenia. Ce poate fi mai sfînt decît cartea,unde autorii şi-au scris dureroasele şi sîngerîndele bucăţi de viaţă? Viaţa trece,dar ceea ce e scris în cărţi continuă să trăiască,rămîne viu în vecii vecilor. Ce poate fi mai sfînt decît adunate în cărţi rugăciunile evreieşti,poeziile evreieşti,plînsul şi rîsul evreiesc. Biblioteca „I.Mangher” este plină de astfel de cărţi, de aceea cel mai potrivit cuvînt pentru ea este-sfinţenie ,” loc sfînt”
 8. 8. Anatol Labunschi pictor,poet, scriitor • Anatoly Labunskiy – s-a născut la Viena (Austria). În Moldova locuieşte din 1965 A absolvit Institutul de Arte din Chișinău . A lucrat în instituțiile de cultură și artă din Chișinău. Maestru de arte aplicate. Membru al expoziții internaționale. Membru al Asociației scriitori ruși din Republica Moldova. Autor de cărți: "Estafetă fără finiş", "Moartea Cleopatrei" , "Ploaia de stele" (colecție de nuvele) "Refugiu de o viata" (roman), o colecție de poezii și satira, piese de teatru " Insula sălbatică "și" Petrușca viu. " • În prezent activează la Teatrul „A. Cehov ” din Chişinău
 9. 9. Miroslava Metleaeva scriitoare,jurnalistă,traducătoare • „Literatura Moldovei la cumpăna anilor”- carte care conţine literatură critică tradusă a lui Mihai Cimpoi,Valeriu Matei, traduceri în limba rusă din operele lui Leo Butnaru,Emilian Galaicu-Păun, Vasile Romanciuc,Iulian Filip,Ion Hadîrcă,Nicolae Dabija,Vladimir Beşleagă,din dramaturgia lui Dumitru Crudu,Constantin Cheianu,Aureliu Busuioc etc. Este o panoramă multiaspectuală a literaturii din Basarabia cu propria atitudine vizavi de problemele general-umane, pentru care se găseşte o soluţie sau rămîn nerezolvate pentru generaţiile următoare. M.Metleaeva nu face altceva decît să promoveze literatura noastră în contextul european.
 10. 10. Zinovii Stolear, muzicolog, critic muzical și publicist. Artist emerit al RSS Moldovenești Мои Боюканы В зимнюю стужу и в летний зной Я по земле прошагал немало, Но ни разу так не бывало, Чтоб забыл Кишинёв родной. И лишь встречи время настало — Птицей быстрой мчусь к тебе, город мой. Есть в Кишинёве район такой, Имя красивое: Боюканы. Боюканы — клёны, каштаны, Небо ясное над тобой. Боюканы — высятся краны, Хорошеешь с каждым днём, город мой. Зелень, прохлада озёр, покой, Радость на лицах, у всех сияет. Щедрым сердцем город встречает Всех друзей из семьи большой. Белый аист песню слагает О тебе, твоей судьбе город мой.
 11. 11. Mihail Fincheli, poet,eseist,traducător а города Сейчас в Кишинёве 800 тысяч жителей. Большой город. Для Молдовы вообще мегаполис... ... Я поднимаюсь вверх и выхожу к центру города. Парк Пушкина. Маленький уютный с красивой аллеей бюстов известных писателей, творивших в Бессарабии. В самом сердце этого любимого несколькими поколениями горожан парка – фонтан, возле которого два мраморных льва. Уже много лет дети катаются на них, спящих каменным сном хищниках, обтирают и без того гладкие бока, а пронырливые фотографы пытаются их заснять и продать фото родителям... ... Кишинёв поражает многих риезжих зеленью, особенно летом, когда пышные кроны каштанов, берёз, тополей порой скрываюи дома, благо высотных не так много. Он остаётся, в общем – то, уютным и небольшим по площади городом. Конечно, появляются атрибуты современной жизни – кинотеатры с цифровым звуком и ночные клубы, модные бутики и торговые центры, но узкие улочки и переулки, спонтанно растущие скверики и тихие дворы создают впечатление остановившегося времени, забытого после гастролей очередного Века. АРЕНА ГОРОДА // Финкель, Михаил. Горсть неостывших молитв. – Ch.: Б.и., 2005. – С. 126 – 128.
 12. 12. Liviu Deleanu,poet • Poezia timpurie a lui L.Deleanu, cum ar fi volumul „Oglinzi fermecate”, • apărut în 1927, este influenţată de marii scriitorii modernişti, • ca Charles Baudelaire, George Bacovia, Ion Pillat.Urmează placheta „Ceasul de veghe” (1937), înalt apreciată de G. Călinescu în „Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent”; versurile din acest volum sunt pline de compătimire pentru martirii războiului civil din Spania. • Anul 1940 înseamnă pentru L. Deleanu, în afară de faptul că îi apare al treilea volum de versuri „Glod alb”, un eveniment care îi va marca destinul literar din continuare: poetul s-a refugiat în Basarabia. • În timpul războiului din 1941 – 1945 poetul plăsmuieşte o serie de cîntece inspirate („Cîntec scris pe patul armei”, „Cantec scris pe lat de palos” etc.). • După război activează în domeniul literaturii pentru copii: „Poezii pentru copii” (1947), „Mi-i drag să meşteresc” (1955), „Bucurii pentru copii”(1956), „Licurici” (1961) ş.a. • La poezia pentru adulţi se întoarce în 1952, cînd apare cartea „Vremuri noi”, poemul „Krasnodon” (ulterior intitulat „Tinereţe fără moarte”) şi basmul dramatic „Buzduganul fermecat”. • Talentul liric al lui Liviu Deleanu s-a manifestat din plin în cărţile „Dragostea noastră cea de toate zilele” (1966) şi postumele „Cartea dorului” (1968) şi „Destăinuire” (1970). • Lui Liviu Deleanu îi aparţin şi traducerile din I. Krylov, A.Puskin, N.Nekrasov, M. Lermontov, A. Tvardovskij, K. Simonov, S. Marsak, K. Ciukovski ş.a. Versurile sale, la rîndul lor, sunt traduse în mai multe limbi şi sunt reeditate în Moldova şi peste hotarele ei.
 13. 13. Şico Aranov • Dirijor şi director artistic al Orchestrei de jazz "Bucuria" din Chişinău (1953-1963, 1967-1969); dirijor al orchestrei Ansamblului de dansuri populare "Joc" (1948-1956) şi al orchestrei de muzică populară şi de estradă a Radioteleviziunii (1964-1965) din Chişinău. Artist al poporului din RSSM(Republica Moldova) (1953).
 14. 14. Sergo Benghelisdorf, pianist, profesor al Academiei de muzică, teatru și arte vizuale, critic muzical. În Chișinău, la radiodifuziune înregistrează cântecele și baladele Zlatei Tkaci . În 1977, Sergo Bengelsdorf este fondatorul grupului „Cuvîntul și Melodia", format din studenți talentați. Repertoriul ansamblului cuprinde capodopere ale folclorului moldovenesc și evreiesc și muzică clasică. El a colaborat cu M. Bieșu, I. Paulenku, Vasiliev și Zavolokin. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. În 1996 el a primit titlul de Artist Emerit.
 15. 15. Simion Şoihet,arhitect
 16. 16. • Vă mulţumim pentru atenţie!

×