Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Promenad längs fiskebron
Ett barn- och föräldraperspektiv
av
Ann K Larsson
Diagnosbesked en
krisbearbetning
Sorg över förväntade drömmar och
förhoppningar
De fyra faserna
1.Chocken
2.Reaktionsfasen
3.Bearbetningsfasen
4.nyorinteringsfasen
Chocken
Ett pappersark 22q11
Reaktioner kan vara ilska, bitterhet,
vrede
Reaktionsfasen
Bearbetar söker efter svar, försöker
förstå ex läkarundersökningar
Reaktioner sorg, bortträngning
Bearbetningsfasen
Acceptans, omställning
Lugnet infinner sig när rutiner
fungerar
Saker som underlättar
Att hitta strukturer, bygga rutiner
Stöd från vänner och familj
Empati från omgivningen
Nyorientering
Nytt liv, nya framtidsutsikter
Föräldrastolthet, självständighet
Diskussionsfrågor
Hur kan skolan underlätta?
Hur kan skolan underlätta för
föräldrar?
Har vi samma mål med uppfostran?
om föräldrars och skolans mål skiljer
sig åt hur...
Vad innebär autism?
En avvikelse i hjärnan leder till
Störningar i hjärnans funktion.
Kognitiva funktioner
Funktioner som har med tänkandet
att göra är nedsatta hos barn med
autism.
Diagnoskriterier för autism
Brister i ömsesidighet samspel med
andra
Kommunikation
Brister i kommunikationen,
begränsade beteenden och intressen.
Theory of mind
Svårt att förstå att andra människor
kan tänka på ett annat sätt än de
själva.
Jag glömde säga ”Hej!”
Att få hjälp med automatisering
Ex bild stöd, seriesamtal
Central koherans
Att utgå från detaljer istället för
helhet
Diskussionsfrågor
Vad betyder diagnoskriterierna för
inlärningssammanhang?
Kan vi utgå från barnens specialintresse
när vi...
Problemskapande beteende
Svårigheter med planering
Impulser och uppmärksamhet
Exekutiva funktioner
Funktioner från främre hjärnloben,
frontalloben styr samordningen.
Problemskapande beteende
Ofarligt beteende
Farligt beteende
Farligt beteende
Ska begränsas, förhindrar att
Barn skadar sig själv eller andra
Orsak till problemskapande
beteende
Vanliga orsaker
För höga krav
Nedsatta förutsättningar
Kartläggning
Stöd och hjälp till personal
Ledstjärna
Problemskapande beteenden
Empatistörning
Svårt att känna igen förstå känslor
Håll känslointensiteten låg
Tala lugnt och dämpat
Skapa ro runt barnet, eleven
Avled eller ge valmöjlighet
Höj Rolighetsfaktorn
Planera utifrån strategi
Att skapa jämnvikt mellan kravfyllda
och lugna aktiviteter
”Barn som kan uppföra sig gör
det” Ross Grene
”Att inte kunna förstå världen omkring sig leder till förvirring och det tror jag
Är upphovet till all rädsla. Det skapar ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Promenad längs fiskebron

733 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Promenad längs fiskebron

 1. 1. Promenad längs fiskebron Ett barn- och föräldraperspektiv av Ann K Larsson
 2. 2. Diagnosbesked en krisbearbetning Sorg över förväntade drömmar och förhoppningar
 3. 3. De fyra faserna 1.Chocken 2.Reaktionsfasen 3.Bearbetningsfasen 4.nyorinteringsfasen
 4. 4. Chocken Ett pappersark 22q11 Reaktioner kan vara ilska, bitterhet, vrede
 5. 5. Reaktionsfasen Bearbetar söker efter svar, försöker förstå ex läkarundersökningar Reaktioner sorg, bortträngning
 6. 6. Bearbetningsfasen Acceptans, omställning Lugnet infinner sig när rutiner fungerar
 7. 7. Saker som underlättar Att hitta strukturer, bygga rutiner Stöd från vänner och familj Empati från omgivningen
 8. 8. Nyorientering Nytt liv, nya framtidsutsikter Föräldrastolthet, självständighet
 9. 9. Diskussionsfrågor Hur kan skolan underlätta?
 10. 10. Hur kan skolan underlätta för föräldrar? Har vi samma mål med uppfostran? om föräldrars och skolans mål skiljer sig åt hur möts vi? Hur mycket lyssnar vi in föräldrars önskemål och tankar?
 11. 11. Vad innebär autism? En avvikelse i hjärnan leder till Störningar i hjärnans funktion.
 12. 12. Kognitiva funktioner Funktioner som har med tänkandet att göra är nedsatta hos barn med autism.
 13. 13. Diagnoskriterier för autism Brister i ömsesidighet samspel med andra
 14. 14. Kommunikation Brister i kommunikationen, begränsade beteenden och intressen.
 15. 15. Theory of mind Svårt att förstå att andra människor kan tänka på ett annat sätt än de själva.
 16. 16. Jag glömde säga ”Hej!” Att få hjälp med automatisering Ex bild stöd, seriesamtal
 17. 17. Central koherans Att utgå från detaljer istället för helhet
 18. 18. Diskussionsfrågor Vad betyder diagnoskriterierna för inlärningssammanhang? Kan vi utgå från barnens specialintresse när vi formar lek, lärmiljö?
 19. 19. Problemskapande beteende Svårigheter med planering Impulser och uppmärksamhet
 20. 20. Exekutiva funktioner Funktioner från främre hjärnloben, frontalloben styr samordningen.
 21. 21. Problemskapande beteende Ofarligt beteende Farligt beteende
 22. 22. Farligt beteende Ska begränsas, förhindrar att Barn skadar sig själv eller andra
 23. 23. Orsak till problemskapande beteende Vanliga orsaker För höga krav Nedsatta förutsättningar
 24. 24. Kartläggning Stöd och hjälp till personal
 25. 25. Ledstjärna Problemskapande beteenden Empatistörning Svårt att känna igen förstå känslor
 26. 26. Håll känslointensiteten låg Tala lugnt och dämpat Skapa ro runt barnet, eleven Avled eller ge valmöjlighet
 27. 27. Höj Rolighetsfaktorn Planera utifrån strategi Att skapa jämnvikt mellan kravfyllda och lugna aktiviteter
 28. 28. ”Barn som kan uppföra sig gör det” Ross Grene
 29. 29. ”Att inte kunna förstå världen omkring sig leder till förvirring och det tror jag Är upphovet till all rädsla. Det skapar ett uppdämt behov av att dra sig undan. Allt som minskar förvirringen, minskar också rädslan, och ytterst isolering och förtvivlan; på så vis blir livet mer uthärdligt. Om andra människor kunde uppleva bara under några minuter hur det är att vara autistisk, skulle de kanske förstå hur de kunde hjälpa oss.” (Thérése Joliffe ur Autism från insidan av Hilde de Clerc)

×