Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort

Här kan du ta del av föreläsningsmanualer för bedömning och behandling av depression för BUP. Undervisningsmaterialet producerades av Region Halland och är finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting i linje med överenskommelsen med regeringen.

Här kan du ta del av föreläsningsmanualer för bedömning och behandling av depression för BUP. Undervisningsmaterialet producerades av Region Halland och är finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting i linje med överenskommelsen med regeringen.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort

 1. 1. PSYKOSOCIAL BASBEHANDLING VID DEPRESSION Markus Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand medicinska fakulteten i Lund
 2. 2. Varför psykosocial basbehandling? Många svarar på basbehandling Minskad risk för övermedicinering och överterapeutande Aktiverar familj Minskad risk för återfall
 3. 3. Bikupa • Vad bör psykosocial basbehandling innehålla?
 4. 4. Vad ska göras? • Fakta om depression • Depressiva spiralen Psykoedukation • Rutiner • Aktivering • Anpassning av skola • Familjesituation Vidmakthållande faktorer
 5. 5. Hur kan det göras? Vårdplan Tydlig samtalsstruktur Problemlösning med familj Validerande förhållningssätt
 6. 6. Vårdplanen är utgångspunkten Tillsammans med föräldrar och ungdom Vad familjen vill Vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla depressionen Hur sannolikt det är att det går att komma till rätta med problemen
 7. 7. Tydlig samtalsstruktur Kort utvärdering Aktuellt mående Risk Uppföljning av uppgifter Vad har fungerat Vad har inte fungerat Arbete med vidmakthållande faktorer Problemlös med familj Mynnar ut i hemuppgift Sammanfattning av samtal Vad tar familjen med sig Vad skulle kunna göras bättre
 8. 8. Problemlösning med ungdom och föräldrar Beskrivning av problemet Brainstorming Val av lösning Prova och utvärdera sedan lösning
 9. 9. Validerande förhållningssätt Aktivt lyssnande Förmedla förståelse av det outsagda Normalisera Behandla ungdom och föräldrar som kompetenta
 10. 10. Allmän psykoedukation Vad är depression • ledsenhet kontra depression • Vanliga symtom • Möjliga orsaker Allmänna fakta • Hur vanligt det är • Hur länge det håller på • Prognos Vidmakthållande faktorer • Maladaptiv coping • Familjefaktorer • Skolfaktorer Behandlingar • Stegvisvård: • Basbehandling • KBT/IPT • Farmaka
 11. 11. Specifik psykoedukation Sårbarhet Utlösande faktorer och stressorer Depressiva spiralen • Första symtom på stress • Vidmakthållande faktorer
 12. 12. Bikupa • Vilka är de viktigaste faktorerna att arbeta med?
 13. 13. Faktorer att arbeta med Rutiner Sömn Mat Fysisk aktivitet Aktivering Passivitet Undvikande Distraktioner Skola Frånvaro Halkar efter Mobbning Bemötande Föräldrafaktorer Relationer Strategier Omsorg
 14. 14. Hur du kan gå tillväga Förklara varför Kartlägg aktuellt läge Problem -lös Ge anpassade uppgifter Följ upp
 15. 15. Mer omfattande utvärdering 4-8 V Utvärdera symtomen och depressionsdjup Utvärdera hur behandlingen har planerats och fullföljts Hinder för framgångsrik behandling Gemensamt beslut om möjliga alternativ i nästa skede

Editor's Notes

 • Beskrivning av problemet 
  Alla komma till tals
  Brainstorma 
  Ungdom, föräldrar och behandlare söker lösningar av problem
  Värdera inte
  Välj lösning 
  Gemensamt
  För- och nackdelar
  Hinder
  Kommer det att lyckas?
  Pröva och utvärdera sedan lösningen
  Hemuppgift
  Gärna skriftlig

×