3.omvandlakänslor

4,152 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.omvandlakänslor

 1. 1. Föreläsningsserien Hjärnhälsa Hur du omvandlar besvärliga känslor – hypnosens läkande kraft 30/10 - 2012 http://relationskunskap.com/ http://relationskunskap.com 1
 2. 2. Vad ska vi prata om idag ?• Varför behövs känslo/traumaläkning ?• Hur går psykisk läkning till egentligen ?• Känslor, emotioner / affekter• 8 grundemotioner• Tre delar av hjärnan• Det förflutnas påverkan• Känslomässig läkning, teori och metoder• Hypnosens läkande kraft http://relationskunskap.com 2
 3. 3. Vår övergripande tes / syfte• Det går att läka känslomässiga sår/smärta• Metoder finns och finslipas• Metoderna behöver spridas till fler
 4. 4. Vilka är vi ?• Ove Valodius – Relationsinstitutet -Gunilla• Varit i ”psykologibranschen” sedan 1985• Individ/parterapeut heltid sedan 1999• a)Kognitiv beteendeterapi/ Coaching / Relationskunskap.• b) Känslomässig läkning – (ångest, sorg, oro,nedstämdhet, livskriser, etc)• Gruppledare i Mindfulness/ ACT-Acceptance and Committment therapy• Relationspedagogutbildning 2004-06• Relationsboken 2009• Gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor: http://www.relationsboken.se/frirapport.html
 5. 5. Känsloläkande metoder i syntes• Hypnos• Bilateral stimulans –Ögonrörelseterapi• Peak States• Emotrance• Heartmath• Symbolarbete• Frigörande andning – Medveten andning• TIR – Traumatic Incident Reduction• EFT – Emotional Freedom Technique – ” Tapping”• Mindfulness -Avspänning – visualisering – mental träning• Pararbete – inspirerade av John/ Julie Gottman –• Imagometoden – Gay/Kathlyn Hendricks http://relationskunskap.com 5
 6. 6. Varför behövs känslo/traumaläkning?• Du / vi alla har blivit känslomässigt skadade• Du själv + omgivningen mår bättre• Du får makt över tankar/känslor/handlingar• Du och din omgivning fungerar bättre – privat och i arbetslivet http://relationskunskap.com 6
 7. 7. Känslor och dess läkning och utveckling• Ur en typisk klients synvinkel, 2 vägar att gå Mår dåligt KBT, coaching Gör tvärtom Negativ T/K/HMår bra – smärtan har släppt, CPL – BL – Calm, Peace, Light,Bright, Larger than yourself ( Peak states koncept) 7
 8. 8. Hur uppstår känslomässiga sår ?• Avbrott i anknytningen• Programmering från omgivningen• Är världen trygg eller otrygg ?• Får inte stöd att bearbeta frustration• Obearbetade minnen lagras i kroppen som minnen (syn, hörsel, känsel,smak,lukt,kropp) http://relationskunskap.com 8
 9. 9. Utvecklingskurvan1.Trygg/varm anknytning 12. Analysera –2. Avbrott i anknytningen/ utvärderaotrygg anknytning 11. Välj aktiv3. Känslomässiga sår handling 4. Psykologiskaförsvarsmekanismer/ 10. OmvandlaFysiska och psykiska symtom tankar och känslor 9. Känna känslor 8. Acceptera –5. Väckarklockor medveten närvaro 6. 7. Se – uppmärksamma Beslut om förändring http://relationskunskap.com 9
 10. 10. 1. Trygg varm anknytningGrunden till känslomässig hälsaAnknytning förstärks och upprätthålls bl a gm:• Varm fysisk beröring och kärlek• Värme, förståelse, medkänsla, uppmuntran• Att barnet blir mött i sina känslor• Omsorg och praktiskt omhändertagande• Konsekventa regler och gränser• Stöd i skolarbete, fritid, kompisar etc http://relationskunskap.com 10
 11. 11. 2. Avbrott i anknytningen – otrygg anknytning• Övergivande,avvisande,ignorans,likgiltighet• Kritik och bestraffning• Låg nivå av varm fysisk beröring• Låg nivå av känslomässigt språk och bemötande• Bomulls- eller curlingfamilj / överbeskydd http://relationskunskap.com 11
 12. 12. Hur uppstår skadorna ?Övergivande, avvisande, ignorans, likgiltighet• att man lämnar ett ledset eller upprört barn ensamt och man stödjer inte barnet att bearbeta känslor.• de vuxna ignorerar barnets känslor istället för att bekräfta dem, vara närvarande med barnet och stödja honom/henne att sätta ord på sin upplevelse.• att byta ämne när ett barn talar om något som är viktigt för barnet• att den vuxne visar distans och likgiltighet mot barnet.• att inte lära barnet hur man beter sig i sociala sammanhang• att inte lära barnet grundläggande hygien och personlig omvårdnad http://relationskunskap.com 12
 13. 13. Hur uppstår skadorna ?Kritik och bestraffning:• att kritisera barnet t ex ”du är för känslig”, ”du inbillar dig nog”, ”du borde skämmas”, ”det är inget att vara rädd för”, ”om du inte slutar skrika, ska jag se till att … etc.• att skuldbelägga barnet t ex: ”varför gör du sådär igen?”, ”förstår du inte vad jag säger, jag har ju sagt det här hundra gånger?!?” etc.• att använda psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld mot barnet. http://relationskunskap.com 13
 14. 14. Hur uppstår skadorna ?Låg nivå av känslomässigt språk och bemötande• att inte använda känsloord i kommunikation med barnet• att inte stödja och uppmuntra barnet att beskriva sina känslor• att undvika och tysta barnet när det har jobbiga känslor• att vårdnadshavarna själva inte tar ansvar för sina egna jobbiga känslor http://relationskunskap.com 14
 15. 15. Hur uppstår skadorna ?Låg nivå av varm fysisk beröring• att inte ta upp barnet i famnen eller hålla om det när det är ledset.• att stöta bort barnet utan förklaring när det söker kontakt.• att inte ge kramar eller likvärdigt kontinuerligt och absolut vid sängdags. http://relationskunskap.com 15
 16. 16. Hur uppstår skadorna ?Bomullsfamilj – överbeskydd• att hindra barnet från att utforska omvärlden.• att på ett överdrivet sätt försöka skydda barn från svåra delar av livet.• att inte stödja barnet att lösa problem och ta sin del av ansvaret för olika situationer.• att barnet inte ges något ansvar för hemarbete utan oftast blir uppassade. http://relationskunskap.com 16
 17. 17. 3. Känslomässiga sår• Avbrott i anknytning skapar känslomässiga sår• Härstammar från starka känslor som inte bearbetats eller förlösts• Såren – Syn- Hörsel – Känslor – Kroppsminnen• Triggas/aktiveras av olika utlösande händelser• Kritik/Avvisande/Övergiven/Livskris/Utesluten http://relationskunskap.com 17
 18. 18. 4. Fysiska och psykiska symptom Oläkta sår blir till:• Fysiska och psykiska symptom/spänningar• Känslomässig obalans• Missbruk och/eller beroenden• Ångest,uppgivenhet, stresskänslig, nedstämd http://relationskunskap.com 18
 19. 19. Stänger av smärtan från känslomässiga sår• Beroenden: • Dataspel, surfa • Religion på Internet • Träning• Alkohol • Sex• Narkotika • Arbete• Mat • TV-tittande• Shopping • Spel om• Läkemedel pengar http://relationskunskap.com 19
 20. 20. 5. Väckarklockor• Din kropp säger att något inte stämmer• Vag känsla av obehag, leda, rastlöshet, ängslan och ångest• Om man ej lyssnar, ökar signaler i intensitet• Utmattning, dåligt immunförsvar,allt försämras http://relationskunskap.com 20
 21. 21. 6. Beslut om förändring• Utvecklingskurvan motsvaras inom alkoholbehandling av Jellinekkurvan• Vid missbruk: val mellan att dö eller leva• Om du väljer att gå vidare: du lyssnar på signalerna, accepterar situationen och börjar göra något åt den• Tar hjälp vid behov• Kommer till aktiva handlingar som förändrar situationen http://relationskunskap.com 21
 22. 22. Jellinekkurvan för missbruk http://relationskunskap.com 22
 23. 23. SAKOVA – känslo-och traumaläkning7. Se- Uppmärksamma8. Acceptera – Medveten närvaro9. Känna känslor10. Omvandla tankar och känslora) Ge närvaro/acceptans till känslanb) Andning och fysisk rörelse in i känslanc) Värme, medkänsla, kommunikation om känslad) Låt känslan ebba ut i sin egen takt11. Välj ev aktiv handling12. Analysera / Utvärdera http://relationskunskap.com 23
 24. 24. SPECT – bild av frisk hjärna http://relationskunskap.com 24
 25. 25. SPECT – bild av frisk hjärna http://relationskunskap.com 25
 26. 26. Oves SPECT –skanningar i vila http://relationskunskap.com 26
 27. 27. Oves SPECT-skanning i http://relationskunskap.com 27
 28. 28. Läkning av PTSD ( posttraumatisk stress), depression och ångest• http://www.amenclinics.com/index.php/the- science/spect-gallery/item/ptsd-depression- and-anxiety?category_id=146/ http://relationskunskap.com 28
 29. 29. Vad kan man möta inuti sig själv ?• Känslor och affekter – positiva och negativa• Styrkor, kunskaper och tillgångar• Tomhet, förvirring• En tyngdkänsla och fysiska spänningar• Ett fysiskt tryck i axlar, bröstkorg, mage• Ångest• Nedstämdhet –depression – tvång –• Svårare psykiska problem• Inre bilder – ett symbollandskap http://relationskunskap.com 29
 30. 30. Vad kan man möta inuti sig själv ?• Roller – delpersoner• Tomhet och ”hål i kroppen”• Yrsel• Generationstrauma• Bilder – strukturer• ”Positiva trauman”• Grupptryck till anpassning• Tidigare-livs-minnen• Andra människors projektioner http://relationskunskap.com 30
 31. 31. Faser i psykologisk bearbetningHorisontell linje:1. Förståelse – allians2. Mjuka metoder3. Intensiva metoder4. Kurser i känsloläkning http://relationskunskap.com 31
 32. 32. Metoder för djupare läkningLiknande gång i många metoder, olika antal steg• Hypnos• Bilateral stimulans –Ögonrörelseterapi• Peak States• Emotrance• EFT – Emotional Freedom Technique – ” Tapping”• Andningsmetoder – frigörande el holotropisk• Kroppsinriktad terapi http://relationskunskap.com 32
 33. 33. Andra metoder• ACT – Acceptance and Commitment Training• Tapas Acupressure Technique (TAT)• Matrix Reimprinting• Faster EFT• Heartmath• DBT - Dialektisk beteendeterapi• Allergy Antidotes, Advanced Integrative Therapy (AIT), Neuro Emotional Technique (NET), Heart- Assisted Therapy (HAT), Healing from the Body Level Up (HBLU). http://relationskunskap.com 33
 34. 34. Hur gör man läkningen ?• Inledande samtal (forma en allians,inventering av livshistoria, nuet och framtidsönskningar, lista negativa och positiva livsupplevelser, få så mycket information som möjligt)• Tester: IES-Impact of Events Scale, CSS-Crisis support scale, TEC-traumatic events checklist, BDI – Becks depressions index m fl.• Överenskommelse om behandlingsmetod - Samtal eller inre upplevelsearbete http://relationskunskap.com 34
 35. 35. Generellt protokoll för läkning1. Induktion – fysisk avspänning2. Trygg plats – inre rådgivare3. Negativt minne – regression4. Bild – svåraste delen5. Negativa tankar – när du får upp bilden – vilka tankar får du ?6. Positiva tankar: Vad skulle du vilja tänka om dig själv7. Känslor – Vad känner du när du ser bilden ?8. Styrka 0-10 ?9. Plats i kroppen – var i kroppen finns obehag-spänning10. Var kvar i smärtan tills den sjunkit, helst ner till 0 - koppla dig till ditt hjärta samtidigt http://relationskunskap.com 35
 36. 36. Andra protokollEmotrance:1. Öppna känslan2. Låt känslan kännas – röra sig3. Låt känslan lämna kroppen gm hudenEFT- Emotional Freedom Technique1. Definiera problemet2. Hur obehagligt 0-10?3. ”Även fast jag känner xyz – så accepterar jag mig själv helt och hållet.”4. Knacka på punkter på kroppen samtidigt som du säger frasen – knacka, säg frasen tills obehag sjunkit http://relationskunskap.com 36
 37. 37. Hypnos• Hypnos – sömnens gud• Djup avspänning – gå ner i ett transtillstånd• Har funnits i tusentals år• Läkande effekt på många tillstånd (smärta, självkänsla, ångest, fobier, brännskador, sömnproblem, sluta röka, ätstörningar, många sjukdomar, känsloläkning)• Motivation, byta tillstånd, uppnå mål http://relationskunskap.com 37
 38. 38. http://relationskunskap.com 38
 39. 39. http://relationskunskap.com 39
 40. 40. Sammanfattning http://relationskunskap.com 40
 41. 41. Adressruta kontakta oss• Ove Valodius – Gunilla Branzell –Relationsinstitutet• Ove: 0733-40 26 58, mail: ove@relationsboken.se• Martin: 0709-75 83 72• Kurs i stresshantering/ACT/Mindfulness, start 15/10, 4 kvällar, 400 kr, vi startar nya kurser vartefter.• Höstens övriga föreläsningar:22/11 - Den högkänsliga människan27/11 - Vägar tillbaka från stress/utmattning11/12 – Missbruk, beroenden och medberoende• Konsultationer- individer och par• Gratis e-bok ” Hur du omvandlar besvärliga känslor – 5 steg som fungerar. http://www.relationsboken.se/frirapport.html• http://relationskunskap.com/ http://relationskunskap.com 41
 42. 42. http://relationskunskap.com 42
 43. 43. http://relationskunskap.com 43
 44. 44. http://relationskunskap.com 44
 45. 45. 8 grundkänslor / emotioner”Positiva” emotioner• Intresse/upphetsning – gör dig nyfiken, engagerad och benägen till njutning, äventyr och förändringar.• Välbehag/glädje – gör dig glad, lugn, trygg och avslappnad.• Förvåning/överraskning – gör dig vaken och redo för handling. http://relationskunskap.com 45
 46. 46. 8 grundkänslor / emotioner ”Negativa ” emotioner• Sorg/ledsnad/förtvivlan – får dig att sörja en förlust, i negativ form kan sorgen övergå i bitterhet.• Vrede/ilska/raseri – gör dig beredd att attackera och sätta gränser, kan ge energi att förändra något, i negativ form riskerar du att skada både dig själv och andra.• Rädsla/skräck – gör dig beredd att fly eller kämpa när du upplever verkliga eller inbillade hot, i negativ form övergår rädslan till ångest, oro och psykiskt svåra tillstånd• Skam – gör dig känslig för andras åsikter och kan motivera dig att utveckla och förbättra dig själv, i negativ form får den dig att känna dig värdelös, hopplös, fel, oduglig, ful etc.• Avsky/avsmak/förakt – som biologisk funktion får den dig att känna avsmak inför skämd mat, socialt stöder den dig att ta avstånd från någon som kränker dig eller gör dig illa, i negativ form får den dig att skada dig själv och andra. http://relationskunskap.com 46
 47. 47. Holistisk hälsa KroppYttre Självärld Hälsa Känsla Intellekt http://relationskunskap.com 47
 48. 48. 3 viktiga delar av hjärnanTanke – Känsla – Reptilhjärna http://relationskunskap.com 48
 49. 49. Reptilhjärnans reaktionssätt• Kamp – du visar ilska, vill ha rätt, kan bli våldsam.• Flykt – du flyr situationen, undviker obehag, gömmer dig.• Frysa, spela död – du stelnar till, slutar kommunicera, slutar nästan andas.• Svimmar av – du förlorar medvetandet genom känsloanstormningen.• Ger upp, kapitulerar – du ger upp, låter motparten styra. http://relationskunskap.com 49
 50. 50. Känslomässig läkning – teori och metoder• Otrygg anknytning – trauman ger känslomässiga sår – kroppsminnen lagras• Vanligt – man vill bara ”bli av med” känslorna• Stänga av, förtränga, avleda, distrahera, projicera, för neka• Verklig läkning löser upp effekterna från orsakshändelserna eller skeendena• Hur gör man ? http://relationskunskap.com 50
 51. 51. Litteraturlista och websidor http://relationskunskap.com 51
 52. 52. http://relationskunskap.com 52

×