SlideShare a Scribd company logo

AVO - TA ČR

1 of 18
… od myšlenek k aplikacím
Rut Bízková, předsedkyně TA ČR
Martin Bunček, člen předsednictva TA ČR
Představení TA ČR
Hlavní náplní je…
• podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj
a inovace v ČR
• podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými
organizacemi a soukromým sektorem
• sníţit roztříštěnost účelové podpory v ČR
• přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti
a hospodářskému růstu ČR
Čerpání
účelových prostředků
v roce 2012
Program čerpáno
upravený
rozpočet
ALFA 1 374 420 1 507 267
BETA 6 735 79 250
CK 402 090 445 842
OMEGA 45 079 51 500
Celkem 1 828 324 2 083 859
[tis. Kč]
Rozpočet TA ČR
2013-2016
2013 2014 2015 2016
Účelové prostředky 2 457 457 3 042 414 3 298 511 4 491 911
z toho ALFA 1 773 523 1 850 000 1 432 511 1 432 511
z toho BETA 134 500 150 500 150 500 150 500
z toho OMEGA 51 500 51 500 51 500 51 500
z toho Centra kompetence 497 934 812 414 740 000 950 000
GAMA 104 000 226 000 352 000
DELTA 74 000 148 000 155 400
Institucionální prostředky 99 030 122 000 132 000 165 000
CELKEM 2 556 487 3 164 414 3 430 511 4 656 911
[tis. Kč]
• Hledání „chytrých“ řešení v oblasti progresivních technologií,
udrţitelnosti dopravy a ochrany ţivotního prostředí
3 podprogramy:
1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba ţivotního prostředí
3. Udrţitelný rozvoj dopravy
Program ALFA
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
TA celkem PP1 PP2 PP3
Výše dotace TA1
Výše dotace TA2
Výše dotace TA3
Výše dotací dle jednotlivých podprogramů TA1-TA3 [tis. Kč]
Program BETA
• Program veřejných zakázek pro potřeby státní správy
– ČBÚ; ČÚZK; MD; MPSV; MPO; MMR; MV; MZV; MŢP; SÚJB
– další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje
• Trvání programu: 2012 – 2016
• Rozpočet programu: 640 mil. Kč
• Délka projektů: 1 – 3 roky
• Zadávání zakázek: průběţně, kaţdoročně
• Financování ex-post po ukončení etapy, 100% podpora

Recommended

Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1EuroBrno
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeeNovation s.r.o.
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRMEYS, MŠMT in Czech
 
Karel Tinl - Jak na papir a web
Karel Tinl - Jak na papir a webKarel Tinl - Jak na papir a web
Karel Tinl - Jak na papir a webAVOprezentace
 
AVO prezentace - Thinktank fórum o strojírenství 2015 Plzeň
AVO prezentace - Thinktank fórum o strojírenství 2015 PlzeňAVO prezentace - Thinktank fórum o strojírenství 2015 Plzeň
AVO prezentace - Thinktank fórum o strojírenství 2015 PlzeňAVOprezentace
 

More Related Content

Viewers also liked

Výzkum & Média Mrázová
Výzkum & Média MrázováVýzkum & Média Mrázová
Výzkum & Média MrázováAVOprezentace
 
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.AVOprezentace
 
AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015AVOprezentace
 
Výzkum & Média Tinl
Výzkum & Média TinlVýzkum & Média Tinl
Výzkum & Média TinlAVOprezentace
 
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.AVOprezentace
 
SME instrument - Filus
SME instrument - FilusSME instrument - Filus
SME instrument - FilusAVOprezentace
 
Korte cursus powerpoint
Korte cursus powerpointKorte cursus powerpoint
Korte cursus powerpointnadiawat
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)AVOprezentace
 
Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015AVOprezentace
 

Viewers also liked (14)

Výzkum & Média Mrázová
Výzkum & Média MrázováVýzkum & Média Mrázová
Výzkum & Média Mrázová
 
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.
Šárka Mrázová - Vázkum a média 13.3.
 
AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015
 
VÚTS, a.s.
VÚTS, a.s.VÚTS, a.s.
VÚTS, a.s.
 
Kus - VS AVO 2014
Kus - VS AVO 2014Kus - VS AVO 2014
Kus - VS AVO 2014
 
Výzkum & Média Tinl
Výzkum & Média TinlVýzkum & Média Tinl
Výzkum & Média Tinl
 
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.
Martin Rusek - Výzkum a Média 13.3.
 
MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015
 
SME instrument - Filus
SME instrument - FilusSME instrument - Filus
SME instrument - Filus
 
Korte cursus powerpoint
Korte cursus powerpointKorte cursus powerpoint
Korte cursus powerpoint
 
AVO - MV
AVO - MVAVO - MV
AVO - MV
 
AVO - MPO
AVO - MPOAVO - MPO
AVO - MPO
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
 
Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015
 

Similar to AVO - TA ČR

TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015AVOprezentace
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...MEYS, MŠMT in Czech
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRMEYS, MŠMT in Czech
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlíneNovation s.r.o.
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...JIC
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistikapavelborek
 
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRZávěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
 
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 20208 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 2020pavelborek
 
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředípavelborek
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020KnihovnaUTB
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámeNovation s.r.o.
 
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...JIC
 

Similar to AVO - TA ČR (20)

TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
 
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRZávěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 20208 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
 
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
 
Hladik
HladikHladik
Hladik
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
 
ISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE AdamecISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE Adamec
 
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
 

More from AVOprezentace

SME Instrument - Roubaud - recipe4success
SME Instrument - Roubaud - recipe4successSME Instrument - Roubaud - recipe4success
SME Instrument - Roubaud - recipe4successAVOprezentace
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014AVOprezentace
 
Rut Bízková - představení TAČR
Rut Bízková - představení TAČRRut Bízková - představení TAČR
Rut Bízková - představení TAČRAVOprezentace
 
Výzkum & Média Rusek
Výzkum & Média RusekVýzkum & Média Rusek
Výzkum & Média RusekAVOprezentace
 
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVOprezentace
 
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)AVOprezentace
 

More from AVOprezentace (11)

SME Instrument - Roubaud - recipe4success
SME Instrument - Roubaud - recipe4successSME Instrument - Roubaud - recipe4success
SME Instrument - Roubaud - recipe4success
 
Kruml - VS AVO 2014
Kruml - VS AVO 2014Kruml - VS AVO 2014
Kruml - VS AVO 2014
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014
 
Kraus - VS AVO 2014
Kraus - VS AVO 2014Kraus - VS AVO 2014
Kraus - VS AVO 2014
 
Rut Bízková - představení TAČR
Rut Bízková - představení TAČRRut Bízková - představení TAČR
Rut Bízková - představení TAČR
 
Výzkum & Média Rusek
Výzkum & Média RusekVýzkum & Média Rusek
Výzkum & Média Rusek
 
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
 
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)
AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)
 
AVO - CzechInvest
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
 
AVO - prof. Hanka
AVO - prof. HankaAVO - prof. Hanka
AVO - prof. Hanka
 
Avo pozvanka stara
Avo pozvanka staraAvo pozvanka stara
Avo pozvanka stara
 

AVO - TA ČR

 • 1. … od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR Martin Bunček, člen předsednictva TA ČR
 • 2. Představení TA ČR Hlavní náplní je… • podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v ČR • podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem • sníţit roztříštěnost účelové podpory v ČR • přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR
 • 3. Čerpání účelových prostředků v roce 2012 Program čerpáno upravený rozpočet ALFA 1 374 420 1 507 267 BETA 6 735 79 250 CK 402 090 445 842 OMEGA 45 079 51 500 Celkem 1 828 324 2 083 859 [tis. Kč]
 • 4. Rozpočet TA ČR 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Účelové prostředky 2 457 457 3 042 414 3 298 511 4 491 911 z toho ALFA 1 773 523 1 850 000 1 432 511 1 432 511 z toho BETA 134 500 150 500 150 500 150 500 z toho OMEGA 51 500 51 500 51 500 51 500 z toho Centra kompetence 497 934 812 414 740 000 950 000 GAMA 104 000 226 000 352 000 DELTA 74 000 148 000 155 400 Institucionální prostředky 99 030 122 000 132 000 165 000 CELKEM 2 556 487 3 164 414 3 430 511 4 656 911 [tis. Kč]
 • 5. • Hledání „chytrých“ řešení v oblasti progresivních technologií, udrţitelnosti dopravy a ochrany ţivotního prostředí 3 podprogramy: 1. Progresivní technologie, materiály a systémy 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba ţivotního prostředí 3. Udrţitelný rozvoj dopravy Program ALFA 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 TA celkem PP1 PP2 PP3 Výše dotace TA1 Výše dotace TA2 Výše dotace TA3 Výše dotací dle jednotlivých podprogramů TA1-TA3 [tis. Kč]
 • 6. Program BETA • Program veřejných zakázek pro potřeby státní správy – ČBÚ; ČÚZK; MD; MPSV; MPO; MMR; MV; MZV; MŢP; SÚJB – další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje • Trvání programu: 2012 – 2016 • Rozpočet programu: 640 mil. Kč • Délka projektů: 1 – 3 roky • Zadávání zakázek: průběţně, kaţdoročně • Financování ex-post po ukončení etapy, 100% podpora
 • 7. Celkem podpořeno 22 projektů (celkové náklady 6,2 mld. Kč; míra podpory 68 %)
 • 8. Program OMEGA 3 veřejné soutěţe • OMEGA1 – vyhlášení 2011 (nyní řešení projektů) • OMEGA2 – vyhlášení 2013 (vyhlášení leden 2013) • OMEGA3 – vyhlášení 2015
 • 9. TA ČR Příprava nových programů • Nastavení nových programů jednou z klíčových aktivit TA ČR v současnosti • Nově připravované programy: – DELTA: podpora zahraniční spolupráce – GAMA: podpora ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního vyuţití – náhrada končících programů ALFA/TIP
 • 10. TA ČR Příprava nových programů • Spolupráce na přípravě nového programového období 2014-2020: – MPO: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – MŠMT: OP Výzkum, věda a vzdělání
 • 11. Role TA ČR v OP VVV • TA ČR garantem PO2 Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí, který bude financován Evropským fondem pro regionální rozvoj • V současnosti nastavována spolupráce s MMR • Intenzivní jednání s MPO ohledně překryvů s OP PIK • Březen 2013 – Řídící výbor OP VVV: představení 1. návrhu
 • 12. Role TA ČR v OP VVV • PO2: – SC1: Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií – SC2: Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu vyuţití výsledků výzkumu v praxi – SC3: Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech • Původně jen 2 SC, v současnosti SC1 z PO1, původní název: „Posílit kapacity pro výzkum v oblasti průřezových technologií“
 • 13. Novelizace z. 130/2002 Sb. Hlavní důvody navrhovaných změn • Aktuálně připravovaná technická novela řeší pouze dílčí technické záleţitosti • Je potřeba… – zakotvit v zákoně moţnost vyuţití EU fondů (dalších nástrojů vedle dotací) – zakotvit vykazování příjmů z transferu znalostí pro potřeby nových metod hodnocení v souladu s národní politikou VaV – vyřešit na základě zkušeností TA ČR řadu interpretačních nejasností a zmírnit administrativní zátěţ poskytovatelů i uchazečů a příjemců • Z těchto důvodů je zapotřebí provést změnu během roku 2013
 • 14. • Rozšíření finančních nástrojů • Rozšíření nástrojů poskytování podpory • Další úpravy za účelem hodnocení • Úprava definice poskytování podpory Novelizace z. 130/2002 Sb. Hlavní okruhy úprav
 • 15. Budoucí ambice: analýzy porovnání vývoje produktivity podpořených x nepodpořených firem 95 105 115 125 135 145 Matching year Subsidy year Subsidy year+1 Subsidy year+2 Subsidy year+3 Subsidy year+4 Subsidy year+5 Subsidy year+6 nepodpořené Výběr firem na základě podobnosti (closest neighbour) proměnných: věk, obrat, počet zaměstnanců, počet patentů, předchozí VaV podpora a odvětví průmyslu. podpořené Zdroj: TEKES
 • 16. 0.995 1 1.005 1.01 1.015 1.02 1.025 1.03 Base Subsidy year Subsidy year+1 Subsidy year+2 Subsidy year+3 Subsidy year+4 Subsidy year+5 podpořené nepodpořené Tekes - Srovnání dle lokalizace příjemce 0.995 1 1.005 1.01 1.015 1.02 Base Subsidy year Subsidy year+1 Subsidy year+2 Subsidy year+3 Subsidy year+4 Subsidy year+5 Treated Control podpořené nepodpořené Situováno v regionálním centru Situováno mimo regionální centrum
 • 17. • podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací • Hodnocení programů účelové podpory • Novela zák. 130/2002Sb. • Informovanost o “veřejné podpoře” • PR aktivity o přínosech státní podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Společná témata
 • 18. Děkuji Vám za pozornost!

Editor's Notes

 1. Nejsou zahrnuty všechny proměnné.