AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)

289 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AVO - Nepřímá podpora VaVaI (Ing. Neumajer)

 1. 1. OKO AVONEPŘÍMÁ PODPORAvýzkumu, vývoje a inovacíIng. Václav Neumajervýkonný předsedaAsociace výzkumných organizací
 2. 2. Obecně prospěšnou společnost Aktivity provýzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácenéformě AVO,o.p.s., založila Asociacevýzkumných organizací - AVO.Ta je jediným sdružením v ČR, kteréreprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj vpodnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjenýa provozovaný převážně z privátních zdrojůa mimo sektor Akademie věd a vysokýchškol. Založena byla 25. 7. 1990.
 3. 3. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje představujeposkytnutí veřejných (státních) finančních prostředkůza účelem podpory rozvíjení výzkumu a vývoje.Nepřímá veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje zestrany státu může existovat ve formě daňovýchpobídek a úlev, urychleného odpisování,zvýhodněných úvěrů, podpory rizikového kapitálu…;při jejím plošném uplatnění nedochází k narušeníkonkurenčního prostředí (rovné a stejné podmínky provšechny – možnost využití za daných okolností všemipodnikatelskými subjekty); menší admini-strativnínáročnost ve srovnání se žádostmi o dotace.
 4. 4. Nástroje nepřímé podpory výzkumu a vývoje v ČR– Osvobození od daníOsvobození od daně ze zisku, je-li použit na podporu VaVu nepodnikatelských subjektůOsvobození od daně dědické a darovací pro nabytímajetku na financování vědy, výzkumu, vývoje.Možnost odečíst od základu daně hodnotu darůurčených na financování vědy a vzdělání– Možnost odpočtu od základu daně z příjmuMožnost odečíst od základu daně 100 % výdajů na vlastnívýzkum a vývoj
 5. 5. Odpočet výdajů na výzkum a vývoj dle § 34 zák.586/1992 Sb.O daních z příjmů umožňuje poplatníkovi odečíst od základu daně 100 %výdajů vynaložených při realizaci projektů VaV(obdobně jako daňovou ztrátu min. období atd.) vymezení základních pojmů a seznam „dovolených“ a„zakázaných“ činností obsahuje pokyn MF D-288(www.vyzkum.cz), příp. „Doporučení RVV k aplikaciZDP při odpočtu výdajů vynaložených na projekty VaV“(www.vyzkum.cz)
 6. 6. Nejdůležitější principy možného odečtu (§34+D-288) Jen náklady související s realizací projektů VaV (přítomnostocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technickénejistoty). Základní pojmy jsou definovány zákonem 130/2002 Sb.:Základní výzkum: získávání vědomostí o základních principech jevů askutečnostiAplikovaný výzkum: získávání nových poznatků a dovedností provývoj nových produktůExperimentální vývoj: získávání, spojování, formování a používánístávajících vědeckých, technologických, obchodních a jinýchpříslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatnězdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
 7. 7. Nejdůležitější principy možného odečtu (§34+D-288) - 2 Jen „daňově uznatelné náklady“ vedené účetně odděleně. Lze uplatnit mzdové výdaje, daňové odpisy zařízení, další provoznívýdaje vedené v oddělené evidenci (energie, telekomunikačnípoplatky, vodné..), výdaje na certifikaci výsledků, cestovné – vše vsouvislosti s řešením projektu (vč. závazků vzniklých v daném období– rozhodující je doba daňové uznatelnosti) Vedení oddělené evidence v členění na jednotlivé projekty ajednotlivé účetní případy. Jen náklady, na které nebyla (ani zčásti) poskytnuta veřejná podpora. Nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky VaVpořízené od jiných osob kromě certifikace (nájemné, administrativní apodobné činnosti, výdaje na opravy, přepravné, ostrahu objektu…). Nelze-li pro „malý základ daně“ uplatnit v příslušném zdaňovacímobdobí, lze uplatnit ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředněnásledujících.
 8. 8. Co požaduje legislativa:Písemný dokument – projekt výzkumu a vývoje!! musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV má minimální předepsanou osnovu:základní identifikační údaje o poplatníkovicíle projektudoba řešení projektupředpokládané celkové výdaje na řešení projektuprojektový týmzpůsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektupodpis - datum, místo, jméno oprávněné osoby Jak tedy postupovat? Jako při přípravě „běžného“ projektudle zák. 130/2002!!!
 9. 9. Uplatněný daňový odpočet právnických osob na vlastnívýzkum a vývojZdaňovací období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Sazba daně pro PO 26% 26% 24% 21% 20% 19% 19%Počet PO s uplatněnýmdaňovým odpočtem452 553 592 618 640 735 780Snížení základu daně/odčitatelná položka/ (v mld.Kč)3,31 4,05 5,079 4,754 4,954 6,981 8,34Snížení daně v mld. Kč 0,86 0,97 1,219 0,997 0,99 1,326 1,584/daňová podpora VaV/Počet poplatníků v %     0,18%0,18%0,18%0,21%0,24%(ze všech poplatníků PO)
 10. 10. Zvolený způsob podpory se osvědčil – investice do VaVze soukromých zdrojů se zvýšily a výpadek výběrudaně je pro státní správu (MF) přijatelný.Do návrhu novely zákona („Velká daňová reforma“ „JIM“od 1.1.2014??) se podařilo dostat (zatím?) rozšířenínákladů o nákup VaV služeb a výsledků od VO a 10%bonifikace meziročního nárůstu uplatňovanéhoodpočtu na VaV.
 11. 11. PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE VÝZKUMU,VÝVOJE A INOVACÍRada pro výzkum a vývojwww.vyzkum.czAsociace výzkumných organizacíwww.avo.cz, avo@avo.czDěkuji Vám za pozornost.Ing. Václav Neumajer, neumajer@avo.cz

×