LECTRIC Intranet Management

766 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Welkom
 • Dag programma – pauzes, toilet & telefoonGebruik boek & handout..
 • Start met jezelf!
 • Deze fase vaak onderschat.Goede uitgangpunten definiëren.Waartoe en op welke manier het ingezet wordt.Het selecteren en toepassen van de juiste middelen.
 • Dromen: missie en doelstellingontwikkelingKijkennaar de hogeredoelstellingen (missie, visie) Verschillendeafdelingen: communicatie, P&ODenken:strategischeanalyseSterkte & zwakteanalyse – kansen & bedreigingenCultuurTechnischeomstandighedenCommunicatie-, data- en informatiestromenDurven: strategischekeuzeVerschillendeoptiesafwegen en keuzemakenDoen: implementatieStart met projectplan
 • Er zijn vier groeistrategieën en meer smaken zijn er niet. Hoewel het groeimodel van Ansoff uit de jaren vijftig stamt, houdt het nog steeds stand. De vier mogelijkheden op een rij:- Meer van dezelfde producten afzetten op de markt die je al bedient (marktpenetratie) - Dezelfde producten afzetten op nieuwe markten (marktontwikkeling)- Nieuwe producten afzetten op markten waar je al actief bent (productontwikkeling)- Nieuwe producten afzetten op nieuwe markten (diversificatie)
 • Oefeningvoor de groep – blancoblaadjesuitdelenvoor het creatieveproces…Welkedoelenwillen we met het intranet bereiken?Voorwelk(e) doelgroep(en)?Met welke (financiële) middelen?Met welkecommunicatieve & organisatorische concepten en middelen?Interne analyse:Welke communicatiemiddelen worden gebruiktWelke knelpunten zijn er?Hoe verlopen directe en indirecte formele communicatie?Hoe verloopt informele communicatie?Welke kansen en bedreigingen bevat de huidige bedrijfscultuur?
 • Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in bovenstaande doelstellingen – dit geeft heel veel waardevolle inzichten.Vraag rond bij je manager – en indien mogelijk een laag hoger naar deze informatie – wat is de basis – achterliggende doel? Wat wil de RvB?
 • Een afgeleide van voorgaande doelstellingen.Wat wil je bereiken?Waar doen we het voor? Maak het inzichtelijk – en zorg dat je het kunt monitoren – betrek je manager hierbij. Zorg dat dit gedragen wordt door het MT.
 • Open deur – maar voor de volledigheid en er wordt te vaak niet mee gewerkt.Bepaal dit en zorg voor regelmatige meetpunten. Zit je op de goede weg, moet je het bijstellen of kun je verder gaan op de ingeslagen weg.
 • Er wordt te vaak gedacht dat iedereen binnen de organisatie de doelgroep is. Dan krijg je te algemene beelden. Het zou zo moeten zijn, maar er is toch vaak een zeer actieve groep. Richt je op hun, zij kunnen het vanuit de organisatie uitdragen richting de rest van de organisatie. Als je hun raakt, raak je de rest van de organisatie. Zij zijn de ambassadeurs van jouw intranet.Denk eens na over dit soort kenmerken. Doordat het idee vaak ‘iedereen binnen mijn bedrijf’ geldt, wordt het vergeten om wie het nu echt gaat.
 • Optimale plaatje Sommige mensen dubbele rol
 • Kan certificeringsprogramma hebben – meest bekend is Prince2 – ik heb deze training gevolgd.Zeer uitgebreiden technieken
 • Dit is een aantal voorbeelden. Gebruiken jullie software?Kleinere projecten in Word of Excel.
 • Na afloop discussie over de globale inschatting tijd…
 • Vooral discussie over de mogelijkheden - procedures
 • Punten die we vandaag geparkeerdhebben zijn?
 • LECTRIC Intranet Management

  1. 1. Leergang Intranet Coordinator<br />Dag 1<br />4 oktober 2011<br />
  2. 2. Agenda<br />Kennismaking<br />Inleiding en ontwikkelingen<br />Intranet strategie<br />Doelstelling<br />Doelgroep<br />Hoofdfuncties<br />Projectmanagement<br />Briefing ICT<br />Intranet management<br />
  3. 3. Vanessa Bos<br />
  4. 4. Jullie?<br />
  5. 5. Waarom is een intranet zoingewikkeld?<br />
  6. 6. DefinitieGoedintranet<br />
  7. 7. DefinitieGoedintranet<br />Dat ‘echt’ past bij de behoeftes en processen van eenbedrijf en medewerkers ‘echt’ ondersteunt in hundagelijkswerk. Het is een intranet waar het bedrijfblijmee is. Het is eenbedrijfskritischeapplicatie.<br />
  8. 8. Trends en ontwikkelingen<br />Personalisatie<br />Self Service tools<br />Ruimte voor mening<br />Best practise platform<br />Wiki<br />Multimedia<br />Nieuws<br />Behavioral targetting<br />Twittering & Blogs<br />Social Media<br />CMS<br />Flexibel platform <br />Mobiele telefoons<br />
  9. 9. Global intranet strategy survey<br />
  10. 10. Terug naar de basis<br />Missie en visie<br />Bedrijfsdoelstellingen<br />Interne communicatiedoelstellingen<br />Kennismanagement doelstellingen<br />HR strategie<br />
  11. 11. Definitiestrategie<br />Strategie is de wijzewaaropeenorganisatie, of deel van eenorganisatiezijndoelstellingenwilrealiseren, binnen de gegevenmogelijkheden en beperkingen.*<br />* BronHandboek intranet – Willem Hendrikx<br />
  12. 12. Intranet doelen<br />Watwiljulliedirectie?<br />
  13. 13. Veelgehoordeoverwegingen…<br />Terugbrengen van informatieoverload<br />Verbeterenadministratieveprocessen<br />Verbeteren interne communicatie<br />Informatiebetertoegankelijkmaken<br />Informatie op maataanbieden<br />Versnellen van informatievoorziening<br />
  14. 14. Doelen van een intranet<br />Richten en sturen van eenorganisatie<br />Faciliteren van primaire (werk)processen<br />Online afhandelensecundaire (werk)processen<br />Motiveren en bindenmedewerkers<br />Verlenen van service aan en ontwikkelen van medewerkers<br />Delen, benutten en vermeerderenkennis<br />
  15. 15. Strategischefasen van Tiggelaar<br />
  16. 16. Groeistrategieën van ansoff<br />
  17. 17. Oefeningstrategieopstellen<br />Missie – waar staan we voor?<br />Visie – wat willen we worden?<br />Interne & externe analyse<br />Functie van het intranet<br />Belangrijke strategie (HR, interne comm. IT)<br />De site in de organisatie – communicatiemix <br />
  18. 18. Hogerliggendedoelen<br />Organisatiedoelstellingen<br />Communicatiedoelstelling<br />Informatiedoelstelling<br />Kennisdoelstelling<br />Samenwerkingsdoelstelling<br />
  19. 19. Doelstelling<br />Het intranet is geendoelstelling op zich<br />Het intranet kanprocessenversnellen<br />Het intranet en de toepassingenmoetenpassenbij de organisatie<br />
  20. 20. SMART doelstellingen<br />Specifiek<br />Meetbaar<br />Ambitieus<br />Realistisch<br />Tijd<br />
  21. 21. Doelgroep<br />‘alle medewerkers’ vs. ‘echte gebruikers’<br />Doelgroep analyse <br />Cultuur<br />Leeftijd<br />Internetervaring<br />Status<br />
  22. 22. Groeifasen<br />
  23. 23. Projectmanagement<br />Het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.<br />
  24. 24. Projectmanagement stappen<br />Opstart van het project<br />Bepaling van de omvang/scope van het project<br />Planning van het project<br />Opdeling van het project in verschillende fasen<br />Uitvoering van de verschillende fasen<br />Opvolging van de projectvoortgang<br />Besluitvorming en creatie van het eindproduct<br />
  25. 25. Projectorganisatie<br />Projectleider<br />Interne communicatie deskundige<br />ICT-deskundige<br />Interface- of vormgevingsspecialist<br />P&O medewerker<br />Vertegenwoordiging helpdesk<br />Kennismanager<br />‘OWNER’<br />
  26. 26. Projectmanagementmethoden<br />IPMA<br />PRINCE2<br />PMW<br />EVO<br />PMBoK<br />OPEN<br />Agile<br />Scrum<br />
  27. 27. Projectmanagement software<br />Primavera Projectplanner (Windows based)<br />ionProjects<br />PlanningForce<br />Principal Toolbox (PRINCE2 gebaseerd, webbased)<br />CS Project (Windows based)<br />mrProject (GNULinux)<br />Microsoft Office Project (MS Windows)<br />PhProjekt (webbased)<br />OpenWorkbench (Windows based, open source)<br />Gantt Project In Java ontwikkelde GPL-gelicenseerde software<br />Artemis<br />GEOC Project & Finance<br />MatrixOne Program Central<br />Achievo (webbased en open source)<br />RPlan<br />CA Clarity<br />
  28. 28. Projectplan<br />
  29. 29. Projectplan<br />
  30. 30. Documenten<br />Business case<br />Projectplan<br />Contentplan<br />Navigatie<br />Wire frames of interaction design<br />Design (handleiding)<br />Beheerdocumenten<br />
  31. 31. Voorbeeld planning<br />Vooronderzoek<br />Projectplan – RfP<br />Navigatie<br />Wireframes – interactie ontwerp<br />Grafisch design<br />Htmlmockup<br />Start ICT fases<br />Ontwikkelen<br />Usability testen<br />Technische testen<br />Oplevering<br />Kinderziektes & evaluatie<br />
  32. 32. Oefening planning<br />Vooronderzoek<br />Projectteam<br />Projectplan <br />RfP<br />Navigatie<br />Wireframes <br />Redactieraad<br />Interactie ontwerp<br />Grafisch design<br />Contentplan<br />Technisch PvA<br />Start ICT fases<br />Contentcreatie<br />Ontwikkelen<br />Usability testen<br />Technische testen<br />Oplevering<br />Kinderziektes & evaluatie<br />Kies het project dat binnenkort onder jouw verantwoordelijkheid valt <br />Bedenk de fases die voor jouw project nodig zijn<br />Schat globaal benodigde tijd in per fase<br />
  33. 33. Briefing ICT<br />Voor de start van de uitvoering<br />Compleet ieder detail<br />Doorspreken<br />Debriefing van ICT<br />Procedures<br />
  34. 34. Online/intranet afdeling<br />
  35. 35. Online/intranet afdeling 2<br />ICT Afdeling<br />Corporate communicatie Afdeling<br />M&C Afdeling<br />
  36. 36. Eigen afdeling<br /> Kijk kritisch naar je eigen team/afdeling<br />Wat werkt goed?<br />Wat werkt minder goed?<br />
  37. 37. Intranet planning<br />Toby Ward – model for succes<br />
  38. 38. Volgende week<br />Ga op zoek naar strategische documenten...<br />Fijne werkweek & tot volgende week!<br />

  ×