Características xerais da arquitectura gótica

1,001 views
934 views

Published on

Tradución ao galego dunha presentación do prof. Tomás Pérez Molina, que mostra as características principais da arquitectura gótica

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Características xerais da arquitectura gótica

 1. 1. a arte gótica A ARQUITECTURA
 2. 2. QUE IMOS ESTUDAR NESTE TEMA? <ul><li>1.A arte gótica como expresión da cultura urbana da Baixa Idade Media </li></ul><ul><li>2. A arquitectura relixiosa: a catedral </li></ul><ul><ul><li>O exterior: volumetría da catedral </li></ul></ul><ul><ul><li>A planta e as súas diversas tipoloxías </li></ul></ul><ul><ul><li>Alzado e sección dunha catedral gótica </li></ul></ul><ul><ul><li>O interior da catedral gótica </li></ul></ul><ul><ul><li>A cuberta: a bóveda de cruzaría </li></ul></ul><ul><ul><li>Composición da fachada:la portada gótica </li></ul></ul><ul><ul><li>Vidreiras e rosetóns </li></ul></ul><ul><ul><li>Elementos construtivos: arcos góticos </li></ul></ul><ul><li>3. A arquitectura civil: tipoloxías. </li></ul><ul><ul><li>A Casa do Concello, a Lonxa e o Palacio </li></ul></ul>
 3. 3. A CATEDRAL GÓTICA A sé do bispo: Monumentalidade urbana A desaparición do muro: Deus é luz As vidreiras: a Xerusalén celestial A portada A planta: cabeceira con capelas absidiais
 4. 4. A DIFUSIÓN DO GÓTICO
 5. 5. AS PRINCIPAIS CATEDRAIS GÓTICAS DE EUROPA
 6. 6. A arte gótica é a EXPRESIÓN DA CULTURA URBANA da Baixa Idade Media europea, da súa prosperidade económica e da súa hexemonía cultural ARQUITECTURA RELIXIOSA (a catedral substitúe á abadía ou mosteiro coma edificio paradigmático) ARQUITECTURA CIVIL (Lonxas, Palacios, Casas do Concello)
 7. 7. A ARQUITECTURA GÓTICA: A CATEDRAL Exterior da CATEDRAL DE LAON (FRANCIA). A catedral é a SÉ DO BISPO, como o mosteiro era a sé do abade
 8. 9. O EXTERIOR DA CATEDRAL: VOLUMETRÍA DO EDIFICIO No gótico o sentido ascensional das formas e a intensa luminosidade do interior dos edificios recrean o espazo ideal para se achegar a un Deus máis humano É un reflexo da Xerusalén Celestial , da que fala o Apocalipse, coas súas “ portas de perlas”, “as súas rúas de ouro puro e vidro transparente” Os avances na técnica construtiva do gótico fará posible plasmar en pedra e de forma simbólica tales visións
 9. 10. A PLANTA DA CATEDRAL GÓTICA Planta basilical Planta de salón
 10. 11. CONCEPCIÓN ESPACIAL: PLANTA DUNHA CATEDRAL GÓTICA As plantas son moi semellantes ás románicas: tres ou cinco naves lonxitudinais e cabeceira con transepto, presbiterio e remate en ábside ou deambulatorio con capelas radiais
 11. 12. O espazo e a construción articúlanse a partir de módulos xeométricos que se repiten ; cada tramo da bóveda xenera un espazo modular que ten entidade tectónica autónoma Esta repetición xenera un ritmo ascensional e lonxitudinal que converxe no altar Planta da Catedral de Notre-Dame (París, 1163)
 12. 13. A cabeceira da catedral gótica: DEAMBULATORIO OU XIROLA CON CAPELAS ABSIDIAIS CabeceIra da abadía de Saint Denis (Francia) A cabeceira gótica é máis ampla cá románica; os brazos do transepto acórtanse e adquire protagonismo o deambulatorio ou xirola arrodeado de capelas radiais chamadas absidiolos Nelas as confrarías e gremios artesanais, que participaran no financiamento da catedral, instalaban as capelas dos seus santos patróns
 13. 14. A PLANTA DE SALÓN Dividida en cinco naves, que na cabeceira xeneran un dobre deambulatorio . O transepto non sobresae exteriormente, xa que fica integrado no corpo lonxitudinal do edifico, aínda que se seguen a abrir pórticos ao exterior do mesmo
 14. 15. ALZADO E SECCIÓN DUNHA CATEDRAL GÓTICA A organización do alzado interior segue o seu precedente románico: arcadas que conducen ás naves laterais; un triforio (estreito corredor con arquerías), que substitúe á tribuna románica; e un claristorio ou corpo de xanelas con vidreiras coloreadas
 15. 16. <ul><li>O alzado interior da catedral articúlase en: </li></ul><ul><li>Arcadas que separan a nave central das laterais; </li></ul><ul><li>Triforio a modo de galería aberta sobre a nave centra; </li></ul><ul><li>Claristorio con ventás cubertas de vidreiras que posibilitan o paso da luz exterior </li></ul>
 16. 17. INTERIOR DA CATEDRAL DE LAON (FRANCIA)
 17. 18. O INTERIOR DUNHA CATEDRAL GÓTICA Está dominado pola luz e produce unha sensanción de intensa “ desmaterialización ” arquitectónica, grazas á desaparición do muro ” como elemento sustentante. Este efecto produce sensación de ingravidez e transparencia que subliñan o carácter místico e simbólico do espazo da catedral, que se converte así no mesmo ceo , non nun cauce para se comunicar co ceo
 18. 19. A arquitectura gótica é luz e cor , grazas á profusión de vidreiras que ocupan o espazo do “desaparecido” muro Esta combinación de luz e cor é a mellor representación simbólica da catedral como “X erusalén Celestial ” “Amosoume a cidade santa, Xerusalén, que descendía do ceo de parte de Deus, que tiña a gloria de Deus. O seu brillo era semellante á pedra máis preciosa, como a pedra de xaspe pulimentado ” (Apocalipse, 21, 10-12)
 19. 20. A CUBIERTA: A BÓVEDA DE CRUZARÍA OU NERVADA CLAVE NERVOS ARCO TORAL OU FEIXÓN O arco apuntado ou oxival é o que fai posible a grande novidade do gótico, a bóveda de cruzaría PLEMENTO
 20. 22. Bóveda de terceletes Bóveda estrelada
 21. 23. A bóveda de cruzaría é o resultado do cruzamento entre dous arcos apuntados, que forman un esquelete de nervos ; o espazo entre os nervos de pedra énchese con plementería (material lixeiro de recheo). A clave da bóveda é a dovela central que a pecha. O arco apuntado permite elevar considerablemente a altura da nave sen que se resinta a súa estabilidade polo peso da bóveda, xa que as presións tanxenciais se reduciron. BÓVEDA DE CRUCERÍA DA CATEDRAL DE CHARTRES (NAVE CENTRAL)
 22. 25. COMO SE SOSTÉN A BÓVEDA DE CRUZARÍA? <ul><li>As tensións da bóveda de cruzaría, que se resolven no exterior con contrafortes y arcobotantes , no interior descansan sobre piares . Os nervos da bóveda adoitan prolongarse en baquetóns ou pequenas columnas encostadas ao longo do fuste dos piares, até o chan </li></ul>
 23. 26. O ALZADO DO TEMPLO GÓTICO
 24. 27. A FÁBRICA GÓTICA
 25. 29. A proxección vertical da catedral gótica resólvese tectonicamente con gran elegancia, de tal xeito que a beleza formal e a estabilidade técnica do edificio son valores complementarios que arrincan da perfección das formas xeométricas
 26. 30. A DESMATERIALIZACIÓN DO MURO: O SISTEMA INVERNADOIRO <ul><li>Unha vez que a cuberta xa non carga sobre os muros e estes desaparecen, grandes xanelas, decoradas con vidreiras e tracerías, que potencian a luminosidade, virán a ocupar o seu lugar </li></ul><ul><li>As fachadas serán perforadas por unha grande xanela circular vidrada, chamada rosetón </li></ul>A SAINT CHAPELLE DE PARÍS
 27. 31. O EXTERIOR DO SISTEMA CONSTRUTIVO O obxectivo prioritario é contrarrestar o empuxe tanxencial da bóveda interior por medio de contrafortes e arcobotantes (arcos externos dispostos en diagonal, que transmiten os empuxes da bóveda interior ao contraforma exterior)
 28. 32. Imaxe real do sistema exterior de contrafortes e arcobotantes
 29. 33. CONTRAFORTES DA CATEDRAL DE CHARTRES AGULLA GÓTICA As torres , agullas , chapiteis (remate piramidal), pináculos (remate cónico ou piramidal), gabletes (remate en punta a modo de Frontón), son utilizados plasticamente para acentuar o impulso ascensional da construción gótica
 30. 34. Contrafortes, pináculos e vidreiras
 31. 35. Arquitectura gótica: a fachada da catedral Catedral de Chartres Catedral de París Adoita estar flanqueada por dúas torres rematadas en chapiteis (ou non); nas imaxes dous exemplos distintos
 32. 37. A fachada da catedral gótica
 33. 38. A VIDREIRA E O ROSETÓN GÓTICO VISTA INTERIOR DO ROSETÓN DA CATEDRAL DE CHARTRES (PARÍS) VISTA EXTERIOR
 34. 39. A VIDREIRA
 35. 40. A PORTADA GÓTICA
 36. 41. a arquitectura gótica: a portada arquivoltas tímpano parteluz derrame
 37. 42. ARCOS GÓTICOS máis característicos Arquitectura gótica: elementos construtivos arcos góticos apuntados arco conopial arco carpanel
 38. 43. xanelas góticas Arquitectura gótica: elementos construtivos gablete gótico gárgolas capiteis
 39. 44. A ARQUITECTURA CIVIL <ul><li>A arquitectura civil é a mellor mostra do poderío económico do occidente cristián na Baixa Idade Media. O auxe das actividades comerciais e artesanais, la apertura de novas rutas comerciais e o inminente descubrimento de América, ademais da consolidación das formas de goberno municipais fronte ao dominio señorial ou eclesiástico, facilitan o desenvolvemento de numerosos edificios de uso civil. Casas de Concello, Lonxas, Palacios urbanos, etc. son a mellor mostra deste despertar urbano que anuncia xa a proximidade do Renacemento </li></ul>
 40. 45. A ARQUITECTURA CIVIL: A CASA DO CONCELO CASA DO CONCELLO DE BRUSELAS CASTELO DE VINCENNES
 41. 46. ARQUITECTURA CIVIL: A LONXA O S. XV coñeceu o impulso definitivo da arquitectura civil, que no eido das finanzas tivo o seu máximo expoñente na construción de lonxas ( edificios destinados a albergar actividades mercants e que eran o reflexo do dinamismo da clase comercial ). As lonxas, ao principio simples espazos porticados onde realizar as transaccións pasaron a ser impoñentes edificios de pedra que reflictían a riqueza dunha cidade LONXA DE PALMA DE MALLORCA
 42. 47. LONXA DE VALENCIA OU LONXA DA SEDA, S. XV. Dimensións: 51,47 m x 39,10 m. O edificio consta de Sala de Contratación, á dereita da imaxe, e do Consulado do Mar, á esquerda O arquitecto que iniciou e deu o seu carácter primixenio á obra foi o mestre catalán PERE COMPTE, que se instalara en Valencia en 1492 para colaborar na ampliación da catedral
 43. 48. A LONXA DE VALENCIA: PLANTA E SECCIÓN DO EDIFICIO
 44. 49. SECCIÓN DA LONXA DE VALENCIA O C onsulado do Mar está constituído por tres andares que se abren ao exterior con fermosas ventás; a Sala de contratación , de planta de salón, está dividida por 8 piares exentos en 3 tramos lonxitudinais e 5 transversais. Os piares elévanse até os 16 m. e, en colaboración coas 16 columnas inseridas nos muros laterais, sosteñen a complexa bóveda de cruzaría.
 45. 50. Interior da Lonxa de Valencia Ao entrarmos na sala, vémonos sorprendidos polo efecto de amplitude e altura, potenciado pola separación entre os altos piares e pola ausencia de obstáculos no plano horizontal. Esta sensación vese reforzada polos fustes helicoidais das columnas exentas, formadas por molduras que ascenden nun movemento envolvente e que dirixen a mirada cara á bóveda. As molduras parecen continuar nos nervios que configuran as bóvedas de cruzaría
 46. 51. Lonxa de Perpiñán (Francia)
 47. 52. A ARQUITECTURA CIVIL: O PALACIO PALACIO DUCAL DE VENECIA PALACIO GÓTICO O palacio urbano é tecnicamente semellante en canto a solucións construtivas, mais a súa riqueza ornamental e suntuosidade son o mellor expoñente do florecemento da burguesía mercantil e financeira, da aparición da nova “aristocracia do diñeiro”

×