โครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุนโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างองและวิจัย หัวข้อ บริการและแนวปฏิบัติการให้บริการ...
ขอบเขตหน้าที่ ณ จุดบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย <ul><li>ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยค้นหาข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ ...
การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย <ul><li>ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ :  </li></ul><ul><li>บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แ...
การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย แนวปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้ <ul><li>การให้บริการถือระเบียบบริการห้องวิจัยค้นคว้าตามประกาศส...
การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย วิธีการให้บริการ <ul><ul><li>ผู้ใช้แจ้งขอใช้ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย พร้อมนำบัตรประจำตัวนัก...
การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ข้อปฏิบัติอื่นๆ ในการให้บริการ <ul><li>การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชั้น 3-4 ใน กรณีที่ต้...
การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย
การให้บริการยืมกรณีพิเศษ <ul><li>ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ </li></ul><ul><ul><li>นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ...
การให้บริการยืมกรณีพิเศษ การจัดเก็บหลักฐาน / รับคืนกรณีพิเศษ <ul><li>การจัดเก็บหลักฐาน ให้จัดเก็บหลักฐานไว้ในแฟ้มบริการยื...
การให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift <ul><li>ให้บริการแบบชั้นปิด โดยบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าจะเป็นผู้หยิ...
บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL <ul><li>การขอใช้บริการมี 2 แบบ คือ </li></ul><ul><li>1. ขอสำเนาเอกสาร :  จากห้องสมุดมหา...
<ul><li>การส่งคำขอ ILL ไปยังผู้รับผิดชอบ ILL : </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากร มข .  ให้พิจารณาตามคณะที่ผู้ขอสังกัด ...
<ul><li>ผู้มีสิทธิ์รับบริการ </li></ul><ul><li>อาจารย์ และนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  </li></ul>บริการสารสนเทศคัด...
บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) <ul><li>การส่งคำขอ SDI ไปยังผู้รับผิดชอบหลัก : </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากร มข .  ให้พ...
 
บริการสืบค้นสารสนเทศ <ul><li>เป็นบริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมรายการบรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อ ( ถ้ามี ) จากฐานข้อมูลที่สำนั...
<ul><li>การส่งคำขอบริการสืบค้นสารสนเทศ  ไปยังผู้รับผิดชอบ : </li></ul><ul><li>- ให้พิจารณาตามเนื้อหาของทรัพยากรที่ขอ </l...
 
 
บริการขอเลข ISBN  และ  CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริ...
บริการขอเลข ISBN  และ  CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริ...
บริการขอเลข ISBN  และ  CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริ...
บริการขอเลข ISBN  และ  CIP หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN: <ul><li>หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์ </li></ul><ul><li>ขอเลขใหม่เมื่อมี...
บริการขอเลข ISBN  และ  CIP เมื่อได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้ขอผ่านทาง e-ma...
<ul><li>เมื่อรับคำขอบริการยืมระหว่างห้องสมุด / บริการสารสนเทศคัดสรร / บริการสืบค้นสารสนเทศ / บริการขอเลข ISBN และ CIP ...
สรุปบริการ ณ จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า - / บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) / / บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( ILL) / / ...
สรุปบริการ ณ จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า - / ให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift / New Stack - / ให้บริการห้องเรียนร...
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บริการและแนวปฏิบัติการให้บริการ

2,259 views

Published on

บริการและแนวปฏิบัติการให้บริการ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริการและแนวปฏิบัติการให้บริการ

 1. 1. โครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุนโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างองและวิจัย หัวข้อ บริการและแนวปฏิบัติการให้บริการ 22 มีนาคม 255 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 โดย ยุวดี เพชระ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 2. 2. ขอบเขตหน้าที่ ณ จุดบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย <ul><li>ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยค้นหาข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ โดยเน้นทรัพยากรของห้องสมุดเป็นหลัก </li></ul><ul><li>แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึง Search engine </li></ul><ul><li>แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย </li></ul><ul><li>แนะนำการทำผลงานวิชาการ / รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง / แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน </li></ul><ul><li>บริการารสารสนเทศคัดรร ( SDI) </li></ul><ul><li>บริการสืบค้นสารสนเทศ </li></ul><ul><li>บริการขอเลข ISBN และ CIP </li></ul><ul><li>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( ILL) </li></ul><ul><li>ให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ( ห้องประชุมกลุ่มย่อย ) </li></ul><ul><li>ให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift / New Stack </li></ul><ul><li>บริการยืมกรณีพิเศษ </li></ul><ul><li>รับแจ้งการหาตัวเล่มหนังสือที่หาไม่พบ </li></ul>(บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
 3. 3. การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย <ul><li>ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : </li></ul><ul><li>บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษา </li></ul><ul><li>วันเวลาและสถานที่ให้บริการ </li></ul>วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น . โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 4. 4. การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย แนวปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้ <ul><li>การให้บริการถือระเบียบบริการห้องวิจัยค้นคว้าตามประกาศสำนักวิทยบริการ ฉบับที่ 1/2548 </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ในการขอใช้ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้น การสอนพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมส่วนตัว </li></ul><ul><li>อนุญาตให้ใช้ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยได้เมื่อผู้ใช้แจ้งความประสงค์ขอใช้ ครั้งละ 3 คนขึ้นไป </li></ul><ul><li>หลักฐานที่ใช้ประกอบคือ บัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประจำตัวข้าราชการ </li></ul><ul><li>ระยะเวลาในการขอ ใช้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง ใช้ ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากมากกว่า 2 ครั้งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ </li></ul><ul><li>ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยก่อนเลิกงานทุกครั้ง ( ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง ) ได้แก่ 6.1 ห้ามส่งเสียงดัง </li></ul><ul><ul><li>6.2 ห้ามนำขนมหรือของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ( ยกเว้นน้ำเปล่า ) มาทานและดื่มในห้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>6.3 จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย </li></ul></ul><ul><ul><li>6.4 เก็บเศษวัสดุทิ้งลงขยะ </li></ul></ul><ul><ul><li>6.5 ลบข้อความบนกระดาน </li></ul></ul><ul><ul><li>6.6 ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดพัดลมดูดอากาศ ( ถ้ามี ) </li></ul></ul><ul><ul><li>6.7 เก็บหนังสือที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าไปไว้ที่ชั้นพัก ( ถ้ามี ) </li></ul></ul><ul><ul><li>6.8 ล็อคลูกบิดประตู </li></ul></ul>วิธีการให้บริการ
 5. 5. การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย วิธีการให้บริการ <ul><ul><li>ผู้ใช้แจ้งขอใช้ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการทุกคน และแสดงตัวผู้ใช้ตามบัตรประจำตัวเฉพาะบัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / บัตรนักศึกษาเท่านั้น ( ไม่รับบัตรประชาชน ) อย่างน้อย 3 ใบ แนบกับแบบคำขอใช้บริการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ขอใช้และจำนวนคนเข้าใช้ เช่น บัตรประจำตัวหมดอายุ จำนวนคนเข้าใช้มาไม่ครบมีเฉพาะบัตรประจำตัวเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ใช้บริการ เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดการขอใช้ห้อง ในแบบคำขอใช้บริการ ได้แก่ วันที่ขอ เวลาที่ขอ ชื่อ - นามสกุลผู้ขอ รหัสประจำตัว ภาควิชา / สาขาวิชา คณะที่สังกัด วัตถุประสงค์การขอใช้ และจำนวนผู้เข้าใช้จริง </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ให้บริการส่งมอบกุญแจห้องให้ผู้ขอเปิดเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อกลุ่มผู้ขอใช้ได้ใช้ห้องครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ใช้แจ้งขอใช้ห้องต่อ จะอนุญาตให้ใช้ต่อได้อีกเพียง 1 ครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อกลุ่มผู้ขอใช้ได้ใช้ห้องครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ใช้แจ้งคืนห้อง ให้ผู้ให้บริการสอบถามผู้ใช้ว่า จัดสภาพห้องและปิดห้องเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ล็อคลูกบิดประตู ลืมปิดไฟ เป็นต้น แจ้งผู้ใช้ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย และส่งคืนบัตรประจำตัวให้กับผู้ใช้ทั้งหมด </li></ul></ul>
 6. 6. การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ข้อปฏิบัติอื่นๆ ในการให้บริการ <ul><li>การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชั้น 3-4 ใน กรณีที่ต้องการให้ตรวจสอบสภาพห้องและตักเตือนผู้ใช้ห้องที่ส่งสียงดังรบกวนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้ห้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้กลุ่มอื่น </li></ul><ul><li>หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสภาพห้องไม่เรียบร้อย เช่น แอร์ไม่เย็น ไฟไม่ติด พัดลมดูดอากาศเสีย ฯลฯ ให้รีบแจ้งฝ่ายอาคารและสถานที่ ( คุณสมถวิล ) ทันที </li></ul>
 7. 7. การให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย
 8. 8. การให้บริการยืมกรณีพิเศษ <ul><li>ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ </li></ul><ul><ul><li>นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังคงสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันและ / หรือเป็นสมาชิกห้องสมุด </li></ul></ul>แนวปฏิบัติในการให้บริการ ในการพิจารณาอนุญาตกรณีพิเศษให้ดูตามวัตถุประสงค์ดังนี้ <ul><li>กรณีขอ ยืมหนังสืออ้างอิง / วิทยานิพนธ์ฉบับห้ามยืม อนุญาตให้ยืมได้ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 3 วัน </li></ul><ul><li>กรณี ยืมหนังสือทั่วไป ไปประกอบการเรียนการสอน / ทำรายงาน / วิจัย / วิทยานิพนธ์ แต่ไม่สามารถยืมออกปกติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนและห้องสมุดยังไม่เปิดบริการต่ออายุบัตรสมาชิก อนุญาตให้ยืมได้ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 3 วัน </li></ul><ul><li>กรณียืม หนังสืออ้างอิง / วิทยานิพนธ์ฉบับห้ามยืม / สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นเวลานานกว่าที่กำหนด ต้องทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า มักพบกรณีนำไปใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการด้านวิชาการ เช่น การจัดทำหนังสือที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น </li></ul><ul><li>นอกเหนือจากข้อ 1-3 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ </li></ul>
 9. 9. การให้บริการยืมกรณีพิเศษ การจัดเก็บหลักฐาน / รับคืนกรณีพิเศษ <ul><li>การจัดเก็บหลักฐาน ให้จัดเก็บหลักฐานไว้ในแฟ้มบริการยืมกรณีพิเศษ </li></ul><ul><li>การรับคืนทรัพยากร : ให้ตรวจสอบหลักฐานการให้ยืมกรณีพิเศษและสภาพตัวเล่ม ว่าครบถ้วน สมบูรณ์ เกินกำหนดส่งหรือไม่ </li></ul><ul><ul><li>ส่วนตัวเล่มที่รับคืนกรณีพิเศษให้นำไปตั้งสัญญาณที่หลังเคาน์เตอร์ยืม - คืน </li></ul></ul>
 10. 10. การให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift <ul><li>ให้บริการแบบชั้นปิด โดยบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าจะเป็นผู้หยิบให้ </li></ul><ul><li>เมื่อผู้ใช้บริการใช้หนังสือ Old stack/Gift เรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหนังสือดังกล่าวไว้ในกล่องแยกตามกลุ่มภารกิจ ที่หลังเคาน์เตอร์ยืม - คืน ดังนี้ </li></ul><ul><li>:- หมวด A-P เก็บที่กล่องกลุ่มภารกิจฯ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ </li></ul><ul><li>:- หมวด Q-Z ( ยกเว้น หมวด R) เก็บที่กล่องกลุ่มภารกิจฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>:- หมวด R เก็บที่กล่องกลุ่มภารกิจฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ </li></ul><ul><li>:- หมวด Gift ทุกกลุ่มภารกิจ </li></ul>
 11. 11. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL <ul><li>การขอใช้บริการมี 2 แบบ คือ </li></ul><ul><li>1. ขอสำเนาเอกสาร : จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ </li></ul><ul><li>2. ขอยืมฉบับจริง : เฉพาะห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย มข . เท่านั้น สำหรับนักศึกษาป . ตรี มข . ชั้นปี 1-4 ส่วนอาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ขอใช้ผ่านบริการ DD </li></ul><ul><li>การกรอกคำขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จำนวน 2 ชุด ( ชุดแรกส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบหลักตามกลุ่มภารกิจ ชุดที่ 2 ส่งให้ผู้ใช้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ) </li></ul><ul><li>การคิดเงินค่ามัดจำเอกสาร ให้คิดดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ค่าดำเนินการ รายการละ 50 บาท ( เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น ) </li></ul><ul><li>2. บทความในประเทศ มัดจำ รายการละ 50 บาท ( บุคคลในมข .) รายการละ 100 บาท ( บุคคลภายนอก มข .) </li></ul><ul><li>3. หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ต้องการสำเนาทั้งเล่ม มัดจำ จำนวนหน้า x 2 บาทต่อรายการ </li></ul><ul><li>4. บทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) มัดจำรายการละ 800 บาท ( บทความละ 750 บาท และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 50 บาท ) </li></ul><ul><li>5. วิทยานิพนธ์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ มัดจำรายการละ 2,980 บาท ( เล่มละ 2,880 บาท และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 100 บาท ) </li></ul><ul><li>หมายเหตุ : จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการยืมระหว่างห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว หรือจ่ายเงินเพิ่มในกรณีที่เงินมัดจำเอกสารไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่ทางห้องสมุดผู้ให้ยืมแจ้งไว้ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>การส่งคำขอ ILL ไปยังผู้รับผิดชอบ ILL : </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากร มข . ให้พิจารณาตามคณะที่ผู้ขอสังกัด </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากรในหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่ใช่คณะวิชา และบุคคลภายนอก ให้พิจารณาตามเนื้อหาของทรัพยากรที่ขอ </li></ul><ul><li> * กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ILL คือ </li></ul><ul><li>นางยุวดี เพชระ </li></ul><ul><li> * กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ILL คือ </li></ul><ul><li>นางจรูญลักษณ์ นารี </li></ul><ul><li> * กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ILL คือ </li></ul><ul><li>นางสีรุ้ง พลธานี </li></ul>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL ( ต่อ )
 13. 13. <ul><li>ผู้มีสิทธิ์รับบริการ </li></ul><ul><li>อาจารย์ และนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul>บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) <ul><li>1. ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการลงใน แบบขอรับบริการสารสนเทศเลือกสรร ( SDI) </li></ul><ul><ul><li>2. บรรณารักษ์รับเรื่องตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องในแบบขอรับบริการฯให้ครบถ้วน </li></ul></ul><ul><ul><li>3. บรรณารักษ์รับเรื่องและแจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการ </li></ul></ul>ขั้นตอนการให้บริการ <ul><li>กรณีขอใช้บริการ ณ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า </li></ul><ul><li>กรณีขอใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ </li></ul><ul><li>1. เข้าที่เว็บไซต์ สำนักวิทยริการ ( http://library.kku.ac.th ) </li></ul><ul><li>2. คลิกที่ไอคอน E-Service </li></ul><ul><ul><li>3. คลิกที่ บริการสารสนเทศคัดสรร </li></ul></ul>
 14. 14. บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) <ul><li>การส่งคำขอ SDI ไปยังผู้รับผิดชอบหลัก : </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากร มข . ให้พิจารณาตามคณะที่ผู้ขอสังกัด </li></ul><ul><li>- กรณีบุคลากรในหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่ใช่คณะวิชา และบุคคลภายนอก ให้พิจารณาตามเนื้อหาของทรัพยากรที่ขอ </li></ul><ul><li> * กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ คือ นางยุวดี เพชระ </li></ul><ul><li> * กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ คือ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ </li></ul><ul><li> * กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบ คือ น . ส . ส่งศรี ดีศรีแก้ว </li></ul>บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบจะส่งผลสารสนเทศให้ผู้ขอใช้บริการผ่านทาง e-mail ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องมี e- mail address ที่เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( xxx@kku.ac.th) การจัดส่งสารสนเทศเลือกสรร
 15. 16. บริการสืบค้นสารสนเทศ <ul><li>เป็นบริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมรายการบรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อ ( ถ้ามี ) จากฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการให้บริการที่คิดค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>ผู้มีสิทธิใบริกร : บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul><ul><li>อัตราค่าบริการ ต้องชำระเงินในวันที่ยื่นคำขอ : </li></ul><ul><li>- บริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล OPAC มข . </li></ul><ul><li>* บุคลากร มข . 50 บาทต่อเรื่อง </li></ul><ul><li>* บุคคลภายนอก มข . 100 บาทต่อเรื่อง </li></ul><ul><li>- บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( ไม่เกิน 3 ฐาน ) </li></ul><ul><li>* บุคลากร มข . 100 บาทต่อเรื่อง </li></ul><ul><li>* บุคคลภายนอก มข . 200 บาทต่อเรื่อง </li></ul><ul><li>กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการขอรับข้อมูลสืบค้นสารสนเทศ ณ ขณะนั้น ให้พิจารณาตามดุลพินิจของบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ </li></ul>
 16. 17. <ul><li>การส่งคำขอบริการสืบค้นสารสนเทศ ไปยังผู้รับผิดชอบ : </li></ul><ul><li>- ให้พิจารณาตามเนื้อหาของทรัพยากรที่ขอ </li></ul><ul><li>* ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ </li></ul><ul><li>นางยุวดี เพชระ </li></ul><ul><li>* ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ </li></ul><ul><li>นางจรูญลักษณ์ นารี </li></ul><ul><li> * ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบดำเนินการคือ </li></ul><ul><li>นางสีรุ้ง พลธานี </li></ul>บริการสืบค้นสารสนเทศ ( ต่อ )
 17. 20. บริการขอเลข ISBN และ CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์สื่อประสม ( หนังสือ เทป วีดิทัศน์ ) แผนที่ สิ่งพิมพ์อักษรเบลล์ สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้ :
 18. 21. บริการขอเลข ISBN และ CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์สื่อประสม ( หนังสือ เทป วีดิทัศน์ ) แผนที่ สิ่งพิมพ์อักษรเบลล์ สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้ :
 19. 22. บริการขอเลข ISBN และ CIP อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์รับบริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์สื่อประสม ( หนังสือ เทป วีดิทัศน์ ) แผนที่ สิ่งพิมพ์อักษรเบลล์ สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้ :
 20. 23. บริการขอเลข ISBN และ CIP หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN: <ul><li>หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์ </li></ul><ul><li>ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ ( edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม ( reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ </li></ul><ul><li>หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน </li></ul><ul><li>หนังสือหลายเล่มต่อกัน ( Multi volume) </li></ul>- กรณีบุคลากร มข . ให้พิจารณาตามคณะที่ผู้ขอสังกัด - กรณีบุคลากรในหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่ใช่คณะวิชา ให้พิจารณาตามเนื้อหาของทรัพยากรที่ขอ * กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณมุกดา ดวงพิมพ์ / คุณอุทัยวรรณ ศิริเลิศ / คุณศุภางค์ลักษณ์ จิระสวัสดิพงศ์ * กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ คือ คุณยุพา ดวงพิมพ์ / คุณญาณปภา เรืองเชิงชุม * กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณอรพิณ โกมลไพศาล / คุณส่งศรี ดีศรีแก้ว การส่งคำขอเลข ISBN และ CIP ไปยังผู้รับผิดชอบหลัก :
 21. 24. บริการขอเลข ISBN และ CIP เมื่อได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้ขอผ่านทาง e-mail การจัดส่งเลข ISBN ผู้ใช้บริการส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN จำนวน 4 เล่ม ที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าตามจุดที่ขอใช้บริการ การรับตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN ขั้นตอนการให้บริการ ( ดูที่เอกสารแจก )
 22. 25. <ul><li>เมื่อรับคำขอบริการยืมระหว่างห้องสมุด / บริการสารสนเทศคัดสรร / บริการสืบค้นสารสนเทศ / บริการขอเลข ISBN และ CIP จะต้องบันทึกลงในสมุด “รับเรื่องบริการ” ทุกครั้ง </li></ul>การบันทึกการรับเรื่องบริการ
 23. 26. สรุปบริการ ณ จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า - / บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) / / บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( ILL) / / บริการสืบค้นสารสนเทศ - / บริการขอเลข ISBN และ CIP - / ให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย / / ให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift / New Stack / / แนะนำการทำผลงานวิชาการ / รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง / แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน / / แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / / บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ / / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บุคคลภายนอก มข . บุคคลภายใน มข . ชื่อบริการ
 24. 27. สรุปบริการ ณ จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า - / ให้บริการหนังสือ Old Stack / Gift / New Stack - / ให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย / - บริการสารสนเทศคัดสรร ( SDI) / - บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( ILL) / - บริการสืบค้นสารสนเทศ / - บริการขอเลข ISBN และ CIP - / แนะนำการทำผลงานวิชาการ / รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง / แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน - / แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - / บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ - / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ส่งต่อผู้รับผิดชอบ One stop service ชื่อบริการ
 25. 28. แลกเปลี่ยนประสบการณ์

×