‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫יום‬
‫יעדים‬ ‫על‬,‫ביצועים‬,‫ולמידה‬
‫ב‬ ‫חדש‬ ‫ומה‬-Totara LMS
‫עליון‬ ‫עמיר‬
‫הארגון‬ ‫את‬ ‫הכירו‬
‫וחן‬ ‫משה‬
‫ושירות‬ ‫תמיכה‬ ‫נציגי‬
‫רעות‬
‫מוקדים‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬
‫דניאל‬
‫עסקי‬ ‫מוקד‬ ‫מנהל‬
‫אלה...
‫לפני‬ ‫רגע‬...‫לנו‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫מה‬...
‫תכניות‬
‫למידה‬
‫אישיות‬
‫סנכרון‬
‫למערכת‬
HR
‫ניהול‬
‫הדרכות‬
‫כיתה‬
‫מחולל‬
‫ד...
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
1‫ליעדים‬ ‫העובדים‬ ‫חיבור‬
‫של‬ ‫שיטתי‬ ‫וניהול‬ ‫הארגוניים‬
‫ביצועים‬ ‫הערכת‬,‫דוחות...
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
‫כיצד‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רצינו‬ ‫רעות‬
‫המוקד‬ ‫לעובדי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬
‫השנה...
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
‫זה‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫בדיוק‬.
‫שלך‬ ‫העזרה‬ ‫את‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬,‫אין‬
‫מקליד...
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
‫כיצד‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רצינו‬ ‫רעות‬
‫המוקד‬ ‫לעובדי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬
‫השנה...
‫את‬ ‫איך‬ ‫לך‬ ‫אראה‬ ‫ועכשיו‬
‫להוסיף‬ ‫יכולים‬ ‫שלך‬ ‫והעובדים‬
‫אישיים‬ ‫ויעדים‬ ‫ארגונים‬ ‫יעדים‬
‫להתמקד‬ ‫עליהם‬ ‫ב...
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
‫למשל‬–‫יעדים‬ ‫נגדיר‬ ‫בואי‬
‫לדניאל‬,‫העסקי‬ ‫המוקד‬ ‫מנהל‬
‫שלך‬.‫מיעדי‬ ‫למשוך‬ ‫י...
‫ורעות‬ ‫דניאל‬ ‫הי‬.‫בהמשך‬
‫הצוות‬ ‫בישיבת‬ ‫שדיברנו‬ ‫לדברים‬
‫האחרונה‬,‫על‬ ‫שנעבור‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬
‫עובדים‬ ‫הערכת‬ ‫תה...
‫יעדים‬ ‫כשיש‬,
‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫חשוב‬
‫משוב‬360–‫חיצוניים‬ ‫משיבים‬ ‫כולל‬
‫ב‬ ‫וביצועים‬ ‫יעדים‬ ‫ניהול‬-Totara
‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫עוד‬ ‫מה‬?
‫מספר‬ ‫ניהול‬
‫מסגרות‬
‫יעדים‬
‫גמישות‬
‫בהגדרת‬
‫ותוכן‬...
‫לתפקיד‬ ‫הסמכה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬
‫כשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,‫ומקצועיות‬ ‫רגולציה‬
‫זמן‬ ‫לאורך‬,‫ואפקטיבית‬ ‫יעילה‬ ‫בצו...
‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫העובדים‬
‫יחד‬ ‫שנחשוב‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫דניאל‬
‫שלנו‬ ‫ההסמכה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬
‫למוקדנים‬,‫...
‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫העובדים‬
‫יחד‬ ‫שנחשוב‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫דניאל‬
‫שלנו‬ ‫ההסמכה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬
‫למוקדנים‬,‫...
‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫העובדים‬
‫תכנית‬ ‫של‬ ‫העקרוני‬ ‫התכנון‬
‫מעולה‬ ‫שהכנתם‬ ‫ההסמכה‬.
‫על‬ ‫יחד‬ ‫נעבוד‬ ...
‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫העובדים‬
‫עם‬ ‫היכרות‬
‫הארגון‬
‫חובה‬ ‫הדרכות‬
‫ארגוניות‬
‫לקוחות‬ ‫שירות‬
‫העסקי‬ ‫במ...
‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫העובדים‬
‫עם‬ ‫היכרות‬
‫הארגון‬
‫חובה‬ ‫הדרכות‬
‫ארגוניות‬
‫לקוחות‬ ‫שירות‬
‫העסקי‬ ‫במ...
‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬
‫הראשוני‬ ‫ההסמכה‬ ‫מסלול‬ ‫זה‬
‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬
‫רק‬ ‫לרענן‬ ‫צריך‬ ‫השנתי‬ ‫ובחידוש‬
‫הלקוחות‬ ‫שירות‬ ‫נושא‬ ‫את‬
‫למוקד‬,‫שתכננתם‬ ‫כפי‬.
‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬
‫לפני‬ ‫שחודש‬ ‫הגדרתי‬ ‫בדוגמא‬
‫חלון‬ ‫נפתח‬ ‫ההסמכה‬ ‫שפגה‬
‫הודעות‬ ‫ונשלחות‬ ‫שלה‬ ‫החידוש‬
‫ב...
‫ממערכות‬ ‫היסטוריים‬ ‫נתונים‬ ‫ייבוא‬
‫חיצוניות‬
‫היסטוריית‬
‫קורסים‬
‫ממערכת‬
‫חיצונית‬
‫ייבוא‬
‫ל‬ ‫הנתונים‬-
Totara
‫ש...
‫לקהלים‬ ‫שונה‬ ‫תוכן‬ ‫להציג‬
‫שונים‬
‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ללומדים‬ ‫הציגו‬
‫להם‬ ‫הרלוונטי‬
3
‫הזדמנויות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫להציג‬
‫שונות‬ ‫למידה‬(‫פרסונליזציה‬ ‫אמרנו‬?)
‫אלה‬,‫את‬ ‫להציג‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬
‫ש...
‫הזדמנויות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫להציג‬
‫שונות‬ ‫למידה‬(‫פרסונליזציה‬ ‫אמרנו‬?)
‫זה‬ ‫על‬ ‫התייעצתי‬ ‫השבוע‬ ‫בדיוק‬
‫אילן‬ ...
‫קורסים‬ ‫הצגת‬,‫והסמכות‬ ‫מסלולים‬
‫שונות‬ ‫משתמשים‬ ‫לקבוצות‬
‫בניהול‬ ‫נוספות‬ ‫יכולות‬
‫כיתה‬ ‫הדרכות‬
‫בניהול‬ ‫יעילות‬,‫ותיעוד‬ ‫תפעול‬
‫הדרכות‬
4
‫חדרים‬ ‫ניהול‬
‫בניהול‬ ‫יעילות‬,‫תפעול‬
‫הדרכות‬ ‫ותיעוד‬
‫העלאת‬
‫משתתפים‬
‫מקובץ‬
‫סימון‬
‫נוכחות‬
‫גורף‬
‫שיבוץ‬
‫מדריכים‬
‫ללא‬
‫התנ...
Open Badges
‫הכרה‬,‫ומישחוק‬ ‫הנעה‬–Built-In
5
‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬
‫היי‬,‫משה‬,‫התג‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬
‫שקיבלת‬.‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫סחטיין‬
‫לעובדים‬ ‫מצטיין‬ ‫חניכה‬ ‫...
‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬
‫תודה‬.‫תשמעי‬–‫של‬ ‫הקטע‬
‫חדשים‬ ‫לעובדים‬ ‫חונך‬ ‫להיות‬
‫המון‬ ‫אותי‬ ‫לימד‬,‫נחמד‬ ‫ו...
‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬
‫היי‬,‫משה‬,‫התג‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬
‫שקיבלת‬.‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫סחטיין‬
‫לעובדים‬ ‫מצטיין‬ ‫חניכה‬ ‫...
Open Badges
‫לנו‬ ‫מחכה‬ ‫עוד‬ ‫ומה‬...
Totara Mobile
Totara Social 6
Totara Mobile
‫לארגון‬ ‫ומותאם‬ ‫ממותג‬
Totara Mobile
Totara Mobile
‫הנגשת‬
‫הלמידה‬
‫למגוון‬
‫מכשירים‬
‫מהיר‬ ‫איתור‬
‫של‬ ‫ונוח‬
‫למידה‬ ‫פריטי‬
‫התראות‬
‫ישירות‬
‫למכשירי‬
‫...
‫רבה‬ ‫תודה‬!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

יום בחייו של ארגון - על יעדים, ביצועים, ולמידה ומה חדש ב -Totara LMS

249
-1

Published on

יום בחייו של ארגון - על יעדים, ביצועים, ולמידה ומה חדש ב
Totara LMS

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

יום בחייו של ארגון - על יעדים, ביצועים, ולמידה ומה חדש ב -Totara LMS

 1. 1. ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫יום‬ ‫יעדים‬ ‫על‬,‫ביצועים‬,‫ולמידה‬ ‫ב‬ ‫חדש‬ ‫ומה‬-Totara LMS ‫עליון‬ ‫עמיר‬
 2. 2. ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫וחן‬ ‫משה‬ ‫ושירות‬ ‫תמיכה‬ ‫נציגי‬ ‫רעות‬ ‫מוקדים‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ‫דניאל‬ ‫עסקי‬ ‫מוקד‬ ‫מנהל‬ ‫אלה‬ ‫מ‬.‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ‫דפנה‬ ‫סמנכ‬"‫מש‬ ‫לית‬"‫א‬
 3. 3. ‫לפני‬ ‫רגע‬...‫לנו‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫מה‬... ‫תכניות‬ ‫למידה‬ ‫אישיות‬ ‫סנכרון‬ ‫למערכת‬ HR ‫ניהול‬ ‫הדרכות‬ ‫כיתה‬ ‫מחולל‬ ‫דוחות‬ ‫גמיש‬ ‫מסלולי‬ ‫למידה‬ ‫מגוון‬ ‫כלים‬ ‫ללמידה‬ ‫קבוצות‬ ‫סטטיות‬ ‫ודינמיות‬ ‫תהליכי‬ ‫בקשות‬ ‫ואישורים‬ ‫מסך‬ ‫הצוות‬ ‫שלי‬ ‫למנהלים‬
 4. 4. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬ 1‫ליעדים‬ ‫העובדים‬ ‫חיבור‬ ‫של‬ ‫שיטתי‬ ‫וניהול‬ ‫הארגוניים‬ ‫ביצועים‬ ‫הערכת‬,‫דוחות‬, ‫ועוד‬ ‫התראות‬
 5. 5. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬ ‫כיצד‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רצינו‬ ‫רעות‬ ‫המוקד‬ ‫לעובדי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫השנה‬ ‫העסקיים‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמוד‬.
 6. 6. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫בדיוק‬. ‫שלך‬ ‫העזרה‬ ‫את‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬,‫אין‬ ‫מקלידים‬ ‫שלי‬ ‫שהמנהלים‬ ‫מצב‬ ‫השנה‬ ‫באקסל‬ ‫זה‬ ‫את‬.
 7. 7. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬ ‫כיצד‬ ‫על‬ ‫איתך‬ ‫לדבר‬ ‫רצינו‬ ‫רעות‬ ‫המוקד‬ ‫לעובדי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫השנה‬ ‫העסקיים‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמוד‬. ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬.‫את‬ ‫שדרגנו‬ ‫שלנו‬ ‫הלמידה‬ ‫מערכת‬,‫אנו‬ ‫וכעת‬ ‫היעדים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫ננהל‬ ‫והאישיים‬ ‫הארגוניים‬. ‫זה‬ ‫על‬ ‫נעבור‬ ‫בואי‬.
 8. 8. ‫את‬ ‫איך‬ ‫לך‬ ‫אראה‬ ‫ועכשיו‬ ‫להוסיף‬ ‫יכולים‬ ‫שלך‬ ‫והעובדים‬ ‫אישיים‬ ‫ויעדים‬ ‫ארגונים‬ ‫יעדים‬ ‫להתמקד‬ ‫עליהם‬ ‫בהם‬. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
 9. 9. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬
 10. 10. ‫אישיים‬ ‫ליעדים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיעדים‬ ‫למשל‬–‫יעדים‬ ‫נגדיר‬ ‫בואי‬ ‫לדניאל‬,‫העסקי‬ ‫המוקד‬ ‫מנהל‬ ‫שלך‬.‫מיעדי‬ ‫למשוך‬ ‫יכולה‬ ‫את‬ ‫הזנו‬ ‫שאנחנו‬ ‫החברה‬,‫ולהוסיף‬ ‫אישיים‬ ‫יעדים‬.
 11. 11. ‫ורעות‬ ‫דניאל‬ ‫הי‬.‫בהמשך‬ ‫הצוות‬ ‫בישיבת‬ ‫שדיברנו‬ ‫לדברים‬ ‫האחרונה‬,‫על‬ ‫שנעבור‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫עובדים‬ ‫הערכת‬ ‫תהליך‬,‫החיבור‬ ‫היעדים‬ ‫לניהול‬ ‫שלו‬,‫לכשירויות‬ ‫וללמידה‬. ‫יעדים‬ ‫כשיש‬, ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫חשוב‬
 12. 12. ‫יעדים‬ ‫כשיש‬, ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫חשוב‬
 13. 13. ‫משוב‬360–‫חיצוניים‬ ‫משיבים‬ ‫כולל‬
 14. 14. ‫ב‬ ‫וביצועים‬ ‫יעדים‬ ‫ניהול‬-Totara ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫עוד‬ ‫מה‬? ‫מספר‬ ‫ניהול‬ ‫מסגרות‬ ‫יעדים‬ ‫גמישות‬ ‫בהגדרת‬ ‫ותוכן‬ ‫תהליכי‬ ‫ההערכות‬ ‫סוגי‬ ‫מגוון‬ ‫שניתן‬ ‫שדות‬ ‫לכלול‬ ‫בהערכות‬ ‫יעדים‬ ‫שילוב‬, ‫כשירויות‬ ‫למידה‬ ‫ופריטי‬ ‫בתהליכי‬ ‫הערכה‬ ‫שיתוף‬ ‫מנהלים‬ ‫עקיפים‬ ‫לפי‬ ‫ומעריכים‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫אוטומציה‬ ‫התראות‬ ‫ותזכורות‬ ‫מתוזמנות‬ ‫הערכות‬ ‫שיוך‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫משתמשים‬ ‫שונות‬ ‫מובנים‬ ‫דוחות‬ ‫אחר‬ ‫למעקב‬ ‫ביצוע‬ ‫והשלמה‬
 15. 15. ‫לתפקיד‬ ‫הסמכה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬ ‫כשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,‫ומקצועיות‬ ‫רגולציה‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬,‫ואפקטיבית‬ ‫יעילה‬ ‫בצורה‬ 2
 16. 16. ‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫העובדים‬ ‫יחד‬ ‫שנחשוב‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫דניאל‬ ‫שלנו‬ ‫ההסמכה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫למוקדנים‬,‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫ואיך‬ ‫המקצועית‬ ‫הכשירות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫שלהם‬.
 17. 17. ‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫העובדים‬ ‫יחד‬ ‫שנחשוב‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫דניאל‬ ‫שלנו‬ ‫ההסמכה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫למוקדנים‬,‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫ואיך‬ ‫המקצועית‬ ‫הכשירות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫שלהם‬. ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫הראתה‬ ‫אלה‬ ‫הלמידה‬ ‫במערכת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫שלנו‬,‫לפגישה‬ ‫שנתכונן‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ‫איתה‬.
 18. 18. ‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫העובדים‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫העקרוני‬ ‫התכנון‬ ‫מעולה‬ ‫שהכנתם‬ ‫ההסמכה‬. ‫על‬ ‫יחד‬ ‫נעבוד‬ ‫עוד‬ ‫אנחנו‬ ‫התמהיל‬.‫לכם‬ ‫להראות‬ ‫רציתי‬ ‫במערכת‬ ‫בזה‬ ‫לתמוך‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬. ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫הארגון‬ ‫חובה‬ ‫הדרכות‬ ‫ארגוניות‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫העסקי‬ ‫במוקד‬
 19. 19. ‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫הארגון‬ ‫חובה‬ ‫הדרכות‬ ‫ארגוניות‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫העסקי‬ ‫במוקד‬ ‫אפשר‬ ‫השנייה‬ ‫שבשנה‬ ‫לי‬ ‫ואמרת‬ ‫רק‬ ‫לחדש‬ ‫צריכים‬ ‫שהם‬ ‫להגדיר‬ ‫האחרון‬ ‫החלק‬ ‫את‬.
 20. 20. ‫של‬ ‫הכשירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫הארגון‬ ‫חובה‬ ‫הדרכות‬ ‫ארגוניות‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫העסקי‬ ‫במוקד‬ ‫שהכנתי‬ ‫הדוגמא‬ ‫את‬ ‫תראו‬ ‫בואו‬.
 21. 21. ‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬ ‫הראשוני‬ ‫ההסמכה‬ ‫מסלול‬ ‫זה‬
 22. 22. ‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬ ‫רק‬ ‫לרענן‬ ‫צריך‬ ‫השנתי‬ ‫ובחידוש‬ ‫הלקוחות‬ ‫שירות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫למוקד‬,‫שתכננתם‬ ‫כפי‬.
 23. 23. ‫שלה‬ ‫וחידוש‬ ‫הסמכה‬ ‫לפני‬ ‫שחודש‬ ‫הגדרתי‬ ‫בדוגמא‬ ‫חלון‬ ‫נפתח‬ ‫ההסמכה‬ ‫שפגה‬ ‫הודעות‬ ‫ונשלחות‬ ‫שלה‬ ‫החידוש‬ ‫בהתאם‬ ‫והתראות‬.
 24. 24. ‫ממערכות‬ ‫היסטוריים‬ ‫נתונים‬ ‫ייבוא‬ ‫חיצוניות‬ ‫היסטוריית‬ ‫קורסים‬ ‫ממערכת‬ ‫חיצונית‬ ‫ייבוא‬ ‫ל‬ ‫הנתונים‬- Totara ‫שקול‬ ‫להשלמת‬ ‫קורסים‬ ‫במערכת‬ ‫תיעוד‬ ‫בהיסטוריית‬ ‫של‬ ‫הלמידה‬ ‫העובד‬ ‫היסטוריית‬ ‫הסמכות‬ ‫ממערכת‬ ‫חיצונית‬ ‫ייבוא‬ ‫ל‬ ‫הנתונים‬- Totara ‫שקול‬ ‫להשלמת‬ ‫הסמכה‬ ‫במערכת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חידוש‬ ‫נדרש‬ ‫מועד‬ ‫במסלול‬ ‫הסמכה‬
 25. 25. ‫לקהלים‬ ‫שונה‬ ‫תוכן‬ ‫להציג‬ ‫שונים‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ללומדים‬ ‫הציגו‬ ‫להם‬ ‫הרלוונטי‬ 3
 26. 26. ‫הזדמנויות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫להציג‬ ‫שונות‬ ‫למידה‬(‫פרסונליזציה‬ ‫אמרנו‬?) ‫אלה‬,‫את‬ ‫להציג‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫הלומדות‬Kineo ‫רק‬ ‫עובדים‬ ‫הערכת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫למנהלים‬?
 27. 27. ‫הזדמנויות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫להציג‬ ‫שונות‬ ‫למידה‬(‫פרסונליזציה‬ ‫אמרנו‬?) ‫זה‬ ‫על‬ ‫התייעצתי‬ ‫השבוע‬ ‫בדיוק‬ ‫אילן‬ ‫עם‬,‫איך‬ ‫לי‬ ‫הראה‬ ‫והוא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬.
 28. 28. ‫קורסים‬ ‫הצגת‬,‫והסמכות‬ ‫מסלולים‬ ‫שונות‬ ‫משתמשים‬ ‫לקבוצות‬
 29. 29. ‫בניהול‬ ‫נוספות‬ ‫יכולות‬ ‫כיתה‬ ‫הדרכות‬ ‫בניהול‬ ‫יעילות‬,‫ותיעוד‬ ‫תפעול‬ ‫הדרכות‬ 4
 30. 30. ‫חדרים‬ ‫ניהול‬
 31. 31. ‫בניהול‬ ‫יעילות‬,‫תפעול‬ ‫הדרכות‬ ‫ותיעוד‬ ‫העלאת‬ ‫משתתפים‬ ‫מקובץ‬ ‫סימון‬ ‫נוכחות‬ ‫גורף‬ ‫שיבוץ‬ ‫מדריכים‬ ‫ללא‬ ‫התנגשויות‬ ‫מניעת‬ ‫התנגשות‬ ‫של‬ ‫זמנים‬ ‫משתתפים‬ ‫בהדרכות‬ ‫טפסי‬ ‫הדפסת‬ ‫למילוי‬ ‫נוכחות‬ ‫ע‬"‫מדריך‬ ‫י‬ ‫יוכל‬ ‫מנהל‬ ‫חברי‬ ‫לרשום‬ ‫ולשמור‬ ‫צוות‬ ‫מקומות‬
 32. 32. Open Badges ‫הכרה‬,‫ומישחוק‬ ‫הנעה‬–Built-In 5
 33. 33. ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬ ‫היי‬,‫משה‬,‫התג‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫שקיבלת‬.‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫סחטיין‬ ‫לעובדים‬ ‫מצטיין‬ ‫חניכה‬ ‫תהליך‬ ‫חדשים‬!
 34. 34. ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬ ‫תודה‬.‫תשמעי‬–‫של‬ ‫הקטע‬ ‫חדשים‬ ‫לעובדים‬ ‫חונך‬ ‫להיות‬ ‫המון‬ ‫אותי‬ ‫לימד‬,‫נחמד‬ ‫וזה‬ ‫בעיניים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לראות‬.
 35. 35. ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫ולהוקיר‬ ‫להכיר‬ ‫היי‬,‫משה‬,‫התג‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫שקיבלת‬.‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫סחטיין‬ ‫לעובדים‬ ‫מצטיין‬ ‫חניכה‬ ‫תהליך‬ ‫חדשים‬! ‫איתך‬ ‫אני‬.‫עם‬ ‫דיברתי‬ ‫בדיוק‬ ‫ותכנית‬ ‫היעדים‬ ‫על‬ ‫מיכאל‬ ‫שלי‬ ‫הלמידה‬,‫תתפלא‬ ‫אל‬ ‫אז‬ ‫בקרוב‬ ‫אצלי‬ ‫תגים‬ ‫כמה‬ ‫לראות‬...
 36. 36. Open Badges
 37. 37. ‫לנו‬ ‫מחכה‬ ‫עוד‬ ‫ומה‬... Totara Mobile Totara Social 6
 38. 38. Totara Mobile
 39. 39. ‫לארגון‬ ‫ומותאם‬ ‫ממותג‬ Totara Mobile
 40. 40. Totara Mobile ‫הנגשת‬ ‫הלמידה‬ ‫למגוון‬ ‫מכשירים‬ ‫מהיר‬ ‫איתור‬ ‫של‬ ‫ונוח‬ ‫למידה‬ ‫פריטי‬ ‫התראות‬ ‫ישירות‬ ‫למכשירי‬ ‫המשתמשים‬ iOS 5, 6, 7 (iPhone & iPad) Android 4.1.2, 4.1.3 (Galaxy S3, Note 2, Tab 2, Nexus 7) Windows 8 (Nokia Lumia 800) ‫התוכן‬ ‫סימון‬ ‫המותאם‬ ‫לניידים‬ Totara Offline Player Face-to-face bookings ‫עיקריים‬ ‫יתרונות‬
 41. 41. ‫רבה‬ ‫תודה‬!

×