MPP_uvod

830 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Da bi nabavni odjel znao koji materijal treba naručiti, on dobiva nalog od procesa planiranja i pripreme proizvodnje. Proces br. 2 također šalje naloge procesima br. 5 (nalog za izdavanje materijala u radionicu), br. 6 (nalog za izradu dijelova), br. 7 (nalog za izdavanje dijelova u montažu) i br. 8 (nalog za montažu proizvoda). Jednostavno rečeno, proces br. 2 brine se za kontinuirani tijek proizvodnog postupka od materijala do gotovog proizvoda. Da bi proces br. 2 mogao planirati proizvodnju potrebna mu je tehnička dokumentacija, koja prikazuje kako proizvod treba oblikovati, pa zbog toga on šalje nalog procesu br 3. koji obavljaju tehnolozi i konstruktori zaduženi za oblikovanje proizvoda i tehnološkog procesa. Planiranje i prodaja proizvoda obuhvaća aktivnosti komunikacije s kupcima, odnosno korisnicima našeg proizvoda. Ta komunikacija formalno se obavlja putem narudžbe kupca i računa za otpremljenu robu. Na osnovu narudžbi kupaca, ovaj proces upravalja procesima br. 2 i 9 nalozima za izradu ili otpremu proizvoda. Održavanje tehničke osnovice proizvodnog sustava proces je koji ne pripada direktno proizvodnji, ali bez njegove podrške funkcioniranje ostatka PPS-a bilo bi nemoguće. Razvoj proizvoda nadležan je za slalje naloga za održavanje ili instaliranje proizvodne opreme tehničkoj podršci. PPS također ne može funkcionirati bez financijske organizacije, potpomognute knjigovodstvom. Ti procesi osiguravaju financijsku podršku proizvodnji, te plaćanje računa od kupaca i prema dobavljačima. Financijski tokovi dijele se na priljeve od kupaca i okoline te odljeve prema dobavljačima i okolini. Brigu o kadrovima u poduzeću vodi kadrovska služba. Ona prima radnike iz okoline (tok R 13,o) te ih šalje u sve ostale procese (tok R i,13). Strojevi dolaze od dobavljača u tehničku podršku, te iz tehničke podrške instaliraju se u izradu i montažu proizvoda. Informacijski tokovi pružaju informacije cijelom PPS-u, a potrebne su za donošenje odluka u svakom pojedinom procesu.
 • MPP_uvod

  1. 1. Prof. Dr. Josip Brumec Modeliranje poslovnih procesa Sažetak predavanja za V semestar FOI Varaždin, akademska godina 2011./2012. I. dio: Uvod u BPMN
  2. 2. Definicija poslovnog procesa <ul><li>What is Business Process? </li></ul><ul><li>It’s everything we do!! </li></ul><ul><li>Is triggered by an external business event . </li></ul><ul><li>Is comprised of all the activities necessary to provide the appropriate business outcomes in response to the triggering business events. </li></ul><ul><li>Transforms inputs of all types into outputs, according to guidance (polices, standards, procedures, rules etc.) employing reusable resources of all types. </li></ul><ul><li>Contains activities which usually cross functions and/or organizational units. </li></ul><ul><li>Has performance indicators for which measurable objectives can be set and actual performance evaluated. </li></ul><ul><li>Delivers a product or service to an external stakeholder or another internal process. </li></ul><ul><li>Usualy connects to the other processes. </li></ul><ul><li>It’s HOW we do what we do! </li></ul><ul><li>Kathy A. Long </li></ul><ul><li>BPMG Conference (2005.) </li></ul><ul><li>A business process is a collection of interrelated work tasks, initiated in response to an event, that achieves a specific result for the customer of the process. </li></ul><ul><li>Alec Sharp, Patrick McDermott </li></ul><ul><li>Workflow Modelling, Artech House (2001.) </li></ul>
  3. 3. Radna definicija procesa <ul><li>Poslovni proces je povezani skup aktivnosti i odluka, koji se izvodi na vanjski poticaj radi ostvarenja nekog mjerljivog cilja organizacije, troši vrijeme i pretvara ulazne resurse u specifične proizvode ili usluge od značaja za kupca ili korisnika. </li></ul><ul><li>Pažnja: </li></ul><ul><ul><li>U priručnoj literaturi za korištenje BPM softverskih alata obično su navedene nepotpune definicije! </li></ul></ul>
  4. 4. Još o definiciji poslovnog procesa <ul><li>... specifični proizvod ili usluga ... : </li></ul><ul><ul><li>Mora biti pojedinačno prepoznatljiv (ne može ga dati nijedan drugi proces) i mjerljiv , npr. Odobriti kredit . </li></ul></ul><ul><ul><li>Nisu procesi npr. Projektiranje i razvoj ili Help Desk . </li></ul></ul><ul><li>... od značaja za kupca ili korisnika ...: </li></ul><ul><ul><li>Kupac može biti vanjski ili unutarnji, organizacija ili osoba koji će koristiti izlazne rezultate procesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nije proces npr. Urudžbirati zahtjev , jer kupca ne zanima naš postupak sa zahtjevom, već hoće li i kada dobiti kredit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces je određen rezultatom a ne radnjom. </li></ul></ul><ul><li>... koji se izvodi na vanjski poticaj ...: </li></ul><ul><ul><li>Organizacija ne zauzima niti troši resurse ako nema kupca ili korisnika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanjski poticaj može biti i predviđena narudžba (ili nalog), a ne samo već ispostavljena. </li></ul></ul><ul><li>... povezan skup aktivnosti i odluka ...: </li></ul><ul><ul><li>Smišljeno povezani postupci (a ne konglomerat) koji omogućavaju postizanje ciljeva i zadovoljavaju neku potrebu kupca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ovo svojstvo koristi se kod modeliranja poslovnog procesa. </li></ul></ul><ul><li>Osnovni model procesa stoga izgleda: </li></ul>P i U 1 I 1 U i I i
  5. 5. Business Process vs. Business Processes <ul><li>Jesu li to jednina i množina istog pojma, ili su to različiti pojmovi? </li></ul><ul><li>Poslovni procesi (PP) su povezani tako da je izlaz iz jednog ili više procesa ulaz u jedan ili više procesa ( Business Process Usuallly conects to the other processes ) . </li></ul><ul><li>Povezani procesi čine poslovnu tehnologiju (PT, engl. Business Processess ), odnosno način kako organizacija (objektni sustav) djeluje, tj. ostvaruje svoju misiju i postiže ciljeve ( It’s HOW we do what we do ! ). </li></ul><ul><li>Poslovni proces se može poboljšati ( improvement ), a poslovna tehnologija preustrojiti ili preurediti ( re-engineering ). </li></ul><ul><li>Poboljšanjem poslovnog procesa može se poboljšati djelotvornost rada ( efficiency - The unit output per unit of input from an activity or process )... </li></ul><ul><li>... a preustrojem poslovne tehnologije povećati učinkovitost poslovanja ( effectiveness - The degree to which the level of performance conforms to a prestablished goal ). </li></ul><ul><li>Pojam optimalizacije može se odnositi podjednako na poslovni proces i poslovnu tehnologiju, ali – suma optimuma procesa nije jednaka optimumu poslovne tehnologije! </li></ul>
  6. 6. Primjer - iz PPO 5 Prijem, kontrola i skladištenje materijala 9 Skladištenje i otprema proizvoda 4 Nabavljanje materijala 6 Izrada dijelova i međufazna kontrola 7 Skladi- štenje proizvoda 8 Montaža i kontrola proizvoda 13 Osiguranje kadrova 14 Financi- ranje poslovanja i razvoja 11 Održavanje tehničke osnovice proiz. sustava 3 Oblikovanje proizvoda i teh. procesa 12 Knjigo-vodstvo i analiza poslovanja 1 Planiranje i prodaja proizvoda dobavljači kupci 2 Planiranje i priprema proizvodnje M k,9 M 9,8 M 8,7 M 8,6 M 7,6 M 6,5 F 14,o F 14,k F d,14 F o,14 (S 11,d ) (S 11,d) S 8,11 S 6,11 N 1,k N k,1 N 9,1 N 2,1 10 Razvoj proizvoda i proizvodnje N 10,d N d,10 N 8,2 N 7,2 N 6,2 N 5,2 N 3,2 N 4,2 (N 14,12 ) (N 14,4 ) (N 14,12 ) (N 14,4 ) R 13,o R i,13 I 3,4 I 2,8 I 2,5 I 2,6 I 2,4 I 2,7 I 2,3 I 3,10 I 1,9 (I 1,3 ) (I 1,3 ) I 1,12 N d,4 I 4,5 I 4,d (I 10,8 ) (I 10,6 ) (I 10,8 ) (I 10,6 ) I 12,o I 1,o I 10,o I 14,o M 5,d I 13,i I 13,o (N 11,10 ) (N 11,10 ) I 12,5 (I 12,6 ) (I 12,14 ) (I 12,13 ) (I 12,8 ) (I 12,9 ) (I 12,7 ) (I 12,11 ) I 12,3 I 12,1 I 12,10 I 12,2 (I 12,5 ) (I 12,4 ) (I 12,13 ) (I 12,6 ) (I 12,8 ) (I 12,7 ) (I 12,9 ) (I 12,11 ) (I 12,14 ) (I 12,4 )
  7. 7. Popis tokova materijala, osnovnih sredstava, novca, radne snage, informacija i naloga <ul><li>M5,d Ulaz nabavljenog materijala na skladište </li></ul><ul><li>M6,5 Izlaz materijala u proizvodnju dijelova </li></ul><ul><li>M8,6 Ulaz izrađenih dijelova u montažu </li></ul><ul><li>M7,6 Ulaz izrađenih dijelova na skladište </li></ul><ul><li>M8,7 Izlaz uskladištenih dijelova u montažu </li></ul><ul><li>M9,8 Ulaz montiranih proizvoda na skladište </li></ul><ul><li>Mk,9 Otpremljeni proizvodi kupcu </li></ul><ul><li>S6,11 Ulaz proizvodne opreme u radionicu dijelova </li></ul><ul><li>S8,11 Ulaz proizvodne opreme u montažu </li></ul><ul><li>S11,d Isporuka opreme ili rezervnih dijelova </li></ul><ul><li>F14,k Priljev financijskih sredstava od kupaca </li></ul><ul><li>F14,o Priljev financijskih sredstava od banaka </li></ul><ul><li>Fo,14 Odljev financijskih sredstava </li></ul><ul><li>Fd,14 Plaćanje dobavljačima </li></ul><ul><li>R13,o Prijem novih radnika </li></ul><ul><li>Ri,13 Uključivanje radnika u pojedine podsustave </li></ul><ul><li>N1,k Narudžba kupca </li></ul><ul><li>N2,1 Nalog za izradu proizvoda </li></ul><ul><li>N3,2 Nalog za izradu tehničke dokumentacije </li></ul><ul><li>N4,2 Nalog za nabavu materijala </li></ul><ul><li>N5,2 Nalog izdavanje materijala u radionicu </li></ul><ul><li>N6,2 Nalog za izradu dijelova </li></ul><ul><li>N7,2 Nalog za izdavanje dijelova u montažu </li></ul><ul><li>N8,2 Nalog za montažu proizvoda </li></ul><ul><li>N9,1 Nalog za otpremu proizvoda kupcu </li></ul><ul><li>N11,10 Nalog za održavanje ili instaliranje opreme </li></ul><ul><li>N14,4 Nalog za plaćanje dobavljaču opreme </li></ul><ul><li>N14,12 Nalozi za plaćanje društvu i bankama </li></ul><ul><li>Nd,10 Narudžba proizvodne opreme </li></ul><ul><li>Nk,1 Račun kupcu </li></ul><ul><li>I1,0 Informacije za procjenu potražnje </li></ul><ul><li>I1,3 Informacije o tehničkim značajkama proizvoda </li></ul><ul><li>I1,9 Zalihe gotovih proizvoda </li></ul><ul><li>I1,12 Planska proizvodna cijena proizvoda </li></ul><ul><li>I2,3 Konstrukcijska i tehnološka dokumentacija </li></ul><ul><li>I2,4 Stanje narudžbi materijala </li></ul><ul><li>I2,5 Zalihe materijala </li></ul><ul><li>I2,6 Završeni nalozi izrade dijelova </li></ul><ul><li>I2,7 Zalihe dijelova </li></ul><ul><li>I2,8 Završeni nalozi montaže proizvoda </li></ul><ul><li>I3,4 Informacije o materijalima </li></ul><ul><li>I3,10 Podloge za postavljanje novih K/T </li></ul><ul><li>I4,d Dostavnica materijala i račun dobavljača </li></ul><ul><li>I4,5 Izviješće o prispjeću materijala i stanju zaliha </li></ul><ul><li>I10,o Informacije iz okoline za procjenu razvoja </li></ul><ul><li>I10,6 Stanje proizvodne opreme u radionici dijelova </li></ul><ul><li>I10,8 Stanje proizvodne opreme u montaži proizvoda </li></ul><ul><li>I12,1 Informacije o prodaji </li></ul><ul><li>I12,2 Obavijest o završetku naloga montaže </li></ul><ul><li>I12,2 Obavijest o završetku naloga montaže </li></ul><ul><li>I12,3 Tehničke podloge za izradu planske PC </li></ul><ul><li>I12,4 Informacija o primljenom materijalu </li></ul><ul><li>I12,5 Informacije o primljenom i izdanom materijalu </li></ul><ul><li>I12,6 Utrošen rad po nalozima izrade </li></ul><ul><li>I12,7 Informacija o zaprimljenim i izdanim dijelovima </li></ul><ul><li>I12,8 Utrošeni rad po nalozima montaže </li></ul><ul><li>I12,9 Informacija o zaprimljenim i izdanim proizvodima </li></ul><ul><li>I12,10 Informacija o novoj proizvodnoj opremi </li></ul><ul><li>I12,11 Utrošen rad za održavanje ili instaliranje opreme </li></ul><ul><li>I12,13 Podloge za politiku raspodjele plaća </li></ul><ul><li>I12,14 Informacije o plaćanju i priljevu novca </li></ul><ul><li>I12,o Pravila sustava obračuna i raspodjele </li></ul><ul><li>I13,0 Informacije o potencijalnim radnicima </li></ul><ul><li>I13,i Informacije o stanju i potrebama radnika </li></ul><ul><li>I14,0 Informacije s tržišta kapitala o uvjetima financiranja </li></ul>
  8. 8. Preustroj (PT) i poboljšanje (PP) <ul><li>Preustroj PT ( engl. reengineering ): </li></ul><ul><ul><li>Povezan s misijom i učinkovitošću poslovanja, </li></ul></ul><ul><ul><li>Nema alata za BPR! </li></ul></ul><ul><li>Poboljšanje PP ( engl. improvement ): </li></ul><ul><ul><li>Povezano s djelotvornošću procesa, </li></ul></ul><ul><ul><li>Može biti podržano suvremenim ICT. </li></ul></ul>Provesti preustroj Pronaći procese Optimalizirati PT Preustroj PT Primijeniti proces Preoblikovati proces Odrediti proces Poboljšati proces Poboljšanje PP
  9. 9. Čimbenici za studij procesa <ul><li>Modeliranje tokova rada: </li></ul><ul><ul><li>Radni plan odziva na vanjski poslovni događaj. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prikazuje slijed koraka i odluka svakog učesnika u procesu, od početnog događaja do konačnog rezultata. </li></ul></ul><ul><li>Informacijske tehnologije: </li></ul><ul><ul><li>Podržavaju proces automatizacijom pojedinih koraka, prikupljanjem podataka i prikazom informacija te upravljaju tokovima rada. </li></ul></ul><ul><li>Motivacija i mjerenje: </li></ul><ul><ul><li>Način na koji se odabiru i mjere procesi i organizacija te nagrađuju suradnici za uspjehe u poboljšavanju procesa. </li></ul></ul><ul><li>Obrazovani, vješti i iskusni suradnici: </li></ul><ul><ul><li>Proces traži primjereno obrazovane suradnike, na pravom mjestu te sa odgovarajućim vještinama i iskustvom. </li></ul></ul><ul><li>Poslovna pravila: </li></ul><ul><ul><li>Precizna, jednoznačna i nekonfliktna, npr. “Svaku narudžbu iznad 5000 Kn mora odobriti direktor ”. </li></ul></ul><ul><li>Uređaji i oprema: </li></ul><ul><ul><li>Opremljenost radnog mjesta suvremenim ICT, ali pažnu treba posvetiti također i ergonomiji, namještaju, svjetlu, mikroklimi, smanjenju buke... </li></ul></ul>
  10. 10. Smjernice za istraživanje procesa <ul><li>Organizacija ima svoju misiju, strategiju i ciljeve ... </li></ul><ul><li>... koji se realiziraju preko poslovnih procesa. Učesnike u PP podržava IS, koji im omogućava da preko ... </li></ul><ul><li>... prezentacijskog sloja i odgovarajućih grafičkih sučelja mogu koristiti ... </li></ul><ul><li>... aplikacijsku logiku. Ona sadrži poslovna pravila ... </li></ul><ul><li>... za korištenje podataka pohranjenih u podatkovnom sloju. </li></ul>Misija, strategija i ciljevi Poslovni procesi Korisničko sučelje Aplikacijska logika Upravljanje podacima Aplikacijski server Podatkovni server Svrha postojanja, proizvodi i usluge, tržišna niša, specifičnosti, očekivana uspješnost. Vrijedi za organizaciju i svaki proces. Kako su organizirani ljudi, resursi i radni zadaci u procese, koji će isporučiti vrijednosti za vanjske i unutarnje kupce. Način na koji suradnici ili druge organizacije koriste informacijski sustav. Transakcije koje sadrže poslovna pravila i logiku za održavanje podatkovnog integriteta. Oblik zapisa o poslovima, ljudima, ptvarima, poslovnim događajima i dr. te način upravljanja tim zapisima.
  11. 11. Predložak za opis procesa Događaj Aktivnosti ili radni koraci Rezultat Zaprimljen zahtjev za kredit. Kompleti-rati zahtjev. Vredno-vati podatke zahtjeva. Donijeti odluku o kreditu. Obavijestiti tražitelja kredita. Ažurirati podatke o klijentu. Registriran novi klijent i omogućena isplata kredita. Odobriti kredit Razlog za promjenu Vizija novog poslovnog procesa Učesnici Mehanizmi Metrika <ul><li>Gubimo klijente zbog dugotrajnog postupka </li></ul><ul><li>odobravanja kredita. </li></ul><ul><li>Prekompliciran izračun boniteta. </li></ul><ul><li>Klijentu ne možemo odmah odgovoriti na </li></ul><ul><li>telefonski upit o stanju rješavanja zahtjeva. </li></ul><ul><li>Malim poduzetnicima, koji imaju sredstva </li></ul><ul><li>deponirana kod nas, odmah ponuditi kredit na </li></ul><ul><li>temelju prosječne vrijednosti deponiranih </li></ul><ul><li>sredstava u prošloj financijskoj godini. </li></ul><ul><li>Zahtjev kompletirati i vrednovati odmah s </li></ul><ul><li>klijentom. </li></ul><ul><li>Referent za kredite </li></ul><ul><li>Šef poslovnice </li></ul><ul><li>Tražitelj kredita </li></ul><ul><li>Kontrolor </li></ul><ul><li>SQL upit </li></ul><ul><li>Rješenje o kreditu s </li></ul><ul><li>obračunom </li></ul><ul><li>e-mail adresa klijenta </li></ul><ul><li>15 minuta za kompletiranje zahtjeva i </li></ul><ul><li>vrednovanje podataka. </li></ul><ul><li>80% zahtjeva riješiti za jedan dan, a ostalih </li></ul><ul><li>20% najkasnije za tri dana. </li></ul><ul><li>150 zahtjeva mjesečno, uz godišnji rast od 10%. </li></ul>
  12. 12. Osnovno o modeliranju poslovnog procesa <ul><li>Modeliranje poslovnog procesa ( Business Process Modeling ) je prikaz strukture i načina na koji se odvija neka djelatnost. </li></ul><ul><li>Postupak modeliranja je normiran – važeća norma je BPMN 2.0 </li></ul><ul><li>Više oblika modela, koji se u skladu s BPMN 2.0 mogu klasificirati prema: </li></ul><ul><ul><li>Razini detaljnosti: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opisni ( Descriptive )-grafički prikaz s atributima elemenata modela, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitički ( Analytic )-resursi, detaljno odvijanje, različiti događaji i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izvršni (Executable)-BPEL, pogodan za izvršavanje na procesnom serveru ( Process engine ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pretežitim korisnicima: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poslovni stručnjaci i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatički stručnjaci; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fazama razvoja poslovnog sustava: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sadašnje stanje procesa ( As Is modeli) i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buduće stanje procesa-nakon planiranog unapređenja ( To Be modeli). </li></ul></ul></ul><ul><li>Sve su vrste normirane (BPMN 2.0) radi potpunog razumijevanja te jednoznačne interpretacije i sigurne komunikacije između stručnjaka . </li></ul>
  13. 13. Trodimenzionalna klasifikacija modela <ul><li>Ako je {x}=' Poslovni ', {y}=' As Is ', {z}=' Opisni ' onda taj model služi samo za dokumentiranje postojećeg procesa; </li></ul><ul><li>Ako je {x}=' Poslovni ', {y}=' As Is ', {z}=' Analitički ' onda model omogućava detaljno razumijevanje postojećeg procesa; </li></ul><ul><li>Ako je: {x}='Informatički', {y}='To Be', {z}='Analitički' onda je model namijenjen istraživanju procesa simulacijom na računalu; </li></ul><ul><li>Ako je: {x}='Informatički', {y}='To Be', {z}='Izvr š ni' onda model omogućava upravljanje poslovnim procesom (tj. izvr š avanje, nadzor i prilagođavanje). </li></ul>
  14. 14. Uloge kod BPM Konzultanti za strateški razvoj Poslovni stručnjaci Projektanti poslovnih procesa Arhitekti IS-a Softverski inženjeri Poslovno okruženje Primjena ICT Korisnici Svrha Modeliranje Izvršavanje BPMN BPEL B P Prostor suradnje Pogled Prema: Stephen A. White BPM Architect, IBM Značenja: BPMN -Business Process Modeling Notation BPEL -Business Process Execution Language
  15. 15. Pojam BPMN <ul><li>Business Process Model and Notation (BPMN) je skup konvencija za modeliranje poslovnog procesa, sastavljen od grafičkih elemenata i formaliziranih zapisa, koji ima status profesionalne norme. </li></ul><ul><li>BPMN sadrži specifikacije potrebne za generiranje aplikacije za izvršavanje poslovnog procesa. </li></ul><ul><ul><li>Model poslovnog procesa, kojeg je razvio projektant poslovnog procesa, može se prevesti u oblik (BPEL) pogodan za izvršavanje na računalu ( Process engine ). </li></ul></ul><ul><li>Primjer modela opisne razine za proces PRODATI ROBU </li></ul>
  16. 16. Norme za BPM <ul><li>Osnovni grafički oblik prikaza je nacrt poslovnog procesa ( BPD -Business Process Diagram ). </li></ul><ul><li>Normiranje grafičke notacije za BPD provodi međunarodna organizacija BPMI ( Business Process Management Institute www.bpmn.org ) - član udruženja OMG ( Object Management Group- www.omg.org ). </li></ul><ul><li>Rezultat normiranja je sadržan u međunarodnoj normi s obveznom primjenom pod nazivom Business Process Model and Notation ( BPMN ). </li></ul><ul><ul><li>Važeće izdanje je BPMN 2.0 OMG, veljača 2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>Koncepcijska razlika u odnosu na ranije verzije BPMN 1.x , jer su specifikacije takve da je olakšan prijelaz na BPEL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Danas većina SW kompanija imaju alate usklađene s BPMN. </li></ul></ul>
  17. 17. Razvojni zahtjevi na BPMN <ul><li>Da bi se podržale sve uloge BPMN mora: </li></ul><ul><ul><li>biti podjednako prihvatljiva i korisna za sve korisnike (od poslovnih stručnjaka do razvojnih SW-inženjera, </li></ul></ul><ul><ul><li>generirati izvršive procese (opisane u BPEL) na temelju modela procesa i </li></ul></ul><ul><ul><li>podržavati različite metodike modeliranja procesa jer, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>metodike samo daju smjernice u pogledu sadržaja modeliranja i razine detaljnosti, a rezultat modeliranja mora biti čitljiv za sve korisnike, pa se </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>radi toga BPMN može koristiti na potrebnoj razini složenosti ( Just use what you need... ). </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Domena koju pokriva BPMN 2.0 Vidjeti također i poster za BPMN 2.0
  19. 19. Elementi BPD-a prema BPMN <ul><li>Radi udovoljavanja konfliktnim zahtjevima (jednostavnost prikaza za poslovne stručnjake i kompleksnost izvođenja procesa) grafički simboli za notaciju procesa koriste se u: </li></ul><ul><ul><li>Temeljnom skupu simbola ( BPD Core Element Set ) ili </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompletnom skupu simbola ( BPD Complete Set ). </li></ul></ul><ul><li>Temeljni skup ima pet kategorija: </li></ul><ul><ul><li>Objekti toka ( Flow Objects ) – glavni grafički elementi koji određuju ponašanje procesa, </li></ul></ul><ul><ul><li>Podatkovni objekti ( Data Objects ) - predstavljaju sadržaje koji se obrađuju tijekom izvršavanja procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Objekti spajanja ( Connecting Objects ) – povezuju glavne objekte ili im pridružuju dopunske informacije, </li></ul></ul><ul><ul><li>Polja i staze ( Swimlanes ) – definiraju učesnike u procesu ili grupiraju aktivne objekte po nekim zajedničkim karakteristikama i </li></ul></ul><ul><ul><li>Dopunski objekti ( Artifacts ) – dopunjuju proces kontekstualnim informacijama . </li></ul></ul><ul><li>P ovezani BPD čine BPM ( Business Process es Model ) ili model poslovne tehnologije. </li></ul>
  20. 20. Objekti toka <ul><li>Događaj ( Event ) je predočen kružnicom, a opisuje nešto što se desilo u procesu. On utječe na odvijanje procesa te ima uzrok ( trigger ) i rezultat ( result ). </li></ul><ul><ul><ul><li>Početni događaj, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Međudogađaj i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Završni događaj. </li></ul></ul></ul><ul><li>Aktivnost ( Activity ) je opći i generički pojam, a označava rad unutar sustava. Može biti elementarna ( atomic ) ili složena ( compound ). Tipovi aktivnosti su: </li></ul><ul><ul><li>Proces ( Process ), </li></ul></ul><ul><ul><li>Podproces ( Sub-Process ) i </li></ul></ul><ul><ul><li>Radnja ( Task, Atomic activity ). </li></ul></ul><ul><li>Skretnica ( Gateway ) se označava rombom, a koristi se za prikaz grananja ( branching ), razdvajanja ( forking ), spajanja ( merging ) i združivanja ( joining ) tokova. Tip skretnice se označava internom oznakom. </li></ul>
  21. 21. Podatkovni objekti <ul><li>Podaci ( Data Objects ) </li></ul><ul><li>Ulaz podataka ( Data Inputs ) </li></ul><ul><li>Izlaz podataka ( Data Outputs ) </li></ul><ul><li>Spremište ( Data Store ) </li></ul>http://www.freedownloadmanager.org/downloads/bpmn_software/ . Svi grafički simboli za modeliranje procesa su iz alata za crtanje BPD-a BPMN 2.0 Modeler for Visio i mogu se preuzeti s web stranice:
  22. 22. O bjekti spajanja <ul><li>Slijedni tok ( Sequence Flow ) je prikazan punom crtom sa strelicom, a označava slijed u kojem će se izvršavati aktivnosti. </li></ul><ul><li>Tok obavijesti ( Message Flow ) je prikazan crtkanom strelicom, a opisuje kretanje obavijesti između dva učesnika. U BPMN-u dva različita spremnika ( Pools ) predstavljaju dva različita učesnika. </li></ul><ul><li>Pridruženi podaci ( Data Association ) se koristi da bi se objektima toka pridružili podaci, a pridruživanje ( Association ) se koristi općenito za povezivanje objekata toka s komentarima i objašnjenjima. </li></ul><ul><li>Objekti spajanja nemaju nikakvog utjecaja na odvijanje procesa. </li></ul>
  23. 23. Grupirajući i dopunski objekti <ul><li>Grupirajući objekti ( Swimlanes ) se koriste za grupiranje pro-cesa po nekim zajedničkim karakteristikama). Mogu biti: </li></ul><ul><ul><li>Polje ili spremnik, ( Pool ) – označava učesnika u procesu (npr. organizacijsku jedinicu), ali se također koristi da odijeli neke aktivnosti od onih koje pripadaju drugim spremnicima (obično u kontekstu B2B) ili </li></ul></ul><ul><ul><li>Put ili traka ( Lane ) je dio spremnika, koja se proteže po cijeloj njegovoj duljini. Koristi se također za grupiranje i kategoriziranje aktivnosti (npr. radna mjesta u organizacijskoj jedinici). </li></ul></ul><ul><li>Dopunski objekti ( Artifacts ) služe za objašnjavanje neke specifičnosti u BPM-u. Korisnik može uvesti svoje dopunske objekte, ali standardni su: </li></ul><ul><ul><li>Podatkovni objekt ( Data Object ) – nemaju direktnog utjecaja na tok procesa ili obavijesti, ali objašnjavaju što aktivnost treba da bi bila izvedena ili što je rezultat njezinog rada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupa ( Group ) – grupira aktivnosti tako da ne utječe na način njihovog odvijanja. Koristi se radi analize i dokumentiranja aktivnosti ili za povezivanje aktivnosti koje se odvijaju kod različitih učesnika (u različitim spremnicima). Za grupe ne vrijede ograničenja koja vrijede za spremnike i trake. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komentar ( Text Annotation ) – daje dopunske informacije za korisnika modela procesa ili čitatelja. </li></ul></ul>Dopunska tekstualna informacija Org. jed. Izv.1 Izv.2 Org. jed.
  24. 24. Kompletni skup simbola (1) - Događaji Početni događaj Tip događaja Međudogađaj Završni događaj Vremenski određen događaj (Timer) Pravilo (Rule) Poruka (Message) Greška (Error) Prekid (Cancel) Kompenzacija (Compensation) Veza (Link) Višestruki događaj (Multiple) Završetak (Terminate) Početna poruka pokreće aktivnost. Završna poruka je ona koja se generira na kraju aktivnosti. Označava apsolutno vrijeme ili vremenski ciklus u kojem se pokreće ili nastavlja neka aktivnost. Ne može biti završni događaj. Ne može biti početni događaj.. Označava da je kod odvijanja neke aktivnosti nastala neka greška. Ne može biti početni događaj.. Označava da je korisnik odlučio prekinuti proces uz normalnu obradu događaja. Ne može biti početni događaj.. Povezivanje završetka jednog procesnog slijeda s početkom drugog. Kao međudogađaj se koristi za povezivanje BPD-a na dvije stranice papira. Događaj kojim se pokreće nadomjesni slijed, obično u slučaju neuspješne transakcije. (Vidjeti također pojam “Kompenzacijska veza”) Ne može biti završni događaj. Okidač za događaj koji nastupa kad se Ispune uvjeti definani poslovnim pravilom. Više načina za pokretanje ili nastavak procesa, od kojih se traži samo jedan. Više posljedica završetka jednog procesa. Sve aktivnosti (i njihove instance) se odmah prekidaju. Proces završava bez kompenzacije ili obrade prekida. Značenje
  25. 25. Primjer: Putnička agencija Rezervirati resurse Klijent Provjeriti plan puta Plan puta Primiti plan puta Poslati obavijest Poništiti zahtjev za rezervaciju Obavijest klijentu Neuspjela rezervacija Teretiti račun Obavijesti- ti klijenta Obavijest klijentu Servis za rezervaciju aviona Servis za rezervaciju hotela Servis za rezervaciju vozila Upit Prekid Potvrda Potvrda Potvrda Upit Upit Prekid Prekid Rezervirati avion Prekinuti Rezervirati hotel Prekinuti Rezervirati vozilo Prekinuti Izostaviti rezerviranje Izostaviti rezerviranje Izostaviti rezerviranje Potreban hotel Potreban avion Potrebno vozilo Da Da Da
  26. 26. Kompletni skup simbola (2) - Aktivnosti B A B A Radnja (Task, Atomic activity) Aktivnost (Activity) je opći i generički pojam koji se koristi za svaki rad u sustavu Proces / Podproces (Process / Sub-Process, non-atomic activity) Sažeti (pod)proces (Collapsed Sub-Process) Razvijeni (pod)proces (Expanded Sub-Process) Radnja je elementarna aktivnost koja je sastavni dio procesa ili podprocesa. Koristi se za prikaz one aktivnosti koja se ne će više rastavljati. Ne prikazuje detalje (pod)procesa, ali se znakom “plus” na donjem rubu pravokutnika ukazuje na to da takav detaljni prikaz postoji. Simbol za (pod)proces je proširen, a njegovi detalji prikazani su unutar simbola. To je složena aktivnost koja može imati više podprocesa ili aktivnosti. Detaljni prikaz nekog procesa pomoću drugog BPD-a znači njegovu dekompoziciju, kojom se ostvaruje hijerarhija procesa (nadređeni-podređeni, master-child) a može provesti neograničen broj puta. Može biti ... Kod dekompozicije se mora poštivati načelo očuvanja vanjskih tokova: Svi tokovi koji su ulazili u sažeti proces ili izlazili iz njega moraju takvi ostati i kod razvijenog procesa ( u programskim alatima za BPM ova je funkcionalnost obično standardno ugrađena ). Programski alati za modeliranje poslovnih procesa omogućavaju automatsko sažimanje razvijenog procesa i obrnuto. Poslati račun Izraditti račun Izraditi račun +
  27. 27. Kompletni skup simbola (3) - Vrata <ul><li>Vrata (Gateway) se koriste za upravljanje tokovima aktivnosti, tj. za prikaz račvanja (divergencije) i skupljanja (konvergencije) više različitih slijedova aktivnosti. </li></ul><ul><li>Vrata se označavaju rombom, a tip vratiju je određen oznakom unutar romba. </li></ul><ul><li>Ako tokom ne treba upravljati (tj. ako se aktivnosti izvode slijedom strelica) onda vrata nisu potrebna; romb u slici procesa označava mjesto potrebne kontrole. </li></ul>Ekskluzivno odlučivanje ili eksluzivno grananje ILI (XOR) Exclusive decision Na temelju događaja ili Mogući slijed aktivnosti račva se u dvije ili više grana, ali se nastavlja samo s jednom . Na temelju podatka Primjer: Prodaja robe pouzećem uz unaprijedno plaćanje Primjer: Obrada zahtjeva za obračun kamata na na oročenu štednju Ekskluzivno spajanje ILI (XOR) Exclusive merge Primjer: Obrada narudžbi Pojam “spajanje” ( merging ) koristi se u BPMN-u da bi se naznačilo kako je dovoljna samo jedna (bilo koja) ulazna aktivnost da bi se nastavio slijed koji započinje narednom aktivnošću. Ako su potrebne sve ulazne aktivnosti, onda se to modelira Joining ! X Uplata točna? Vratiti ostatak Vratiti uplatu Izdati račun Točno Previše Premalo Obračunati po formuli3 31.12. Istek Prekid Obračunati po formuli2 Obračunati po formuli1 Primiti telef. narudžbu Primiti web narudžbu Primiti pisanu narudžbu Obraditi narudžbu
  28. 28. Kompletni skup simbola (4) - Vrata Inkluzivno grananje ILI (OR) Branching Grananje kod kojeg su svi izlazni slijedovi međusobno nezavisni te se proces može nastaviti s nijednom, jednom ili s više izlaznih aktivnosti. Poslati ugovor Poslati ugovor Pročitati zahtjev Ako se želi osigurati da se nastavi barem jedan izlazni slijed, tada se na izlazu stavlja nadomjesna ( default ) aktivnost. Koriste se dva tipa ovog grananja. Inkluzivno spajanje ILI (OR) Merging Pojam “razdvajanje” ( forking ) koristi se u BPMN-u za prikaz nastavka aktivnosti kroz dva ili više paralelna slijeda. Nakon razdvajanja aktivnosti sa nastavljaju paralelno i međusobno konkurentno, a ne sekvencijalno. Primjer: Izraditi ugovor Dva tipa grananja: - nekontrolirano razdvajanje (najčešće) i - paralelna (AND) vrata (uglavnom u kombinaciji s drugim vratima. Primjer: Spremanje gumenog čamca Razdvajanje I (AND) Forking Izraditi Prilog B Izraditi Prilog A Izraditi ugovor Izraditi Prilog B Izraditi Prilog A Izraditi ugovor Rastaviti čamac Oprati motor Ispuhati čamac Oprati motor Ispuhati čamac Rastaviti čamac
  29. 29. Kompletni skup simbola (5) - Vrata Popraviti motor Zakrpati čamac Rastaviti čamac Sastaviti čamac Primjer: Popravak gumenog čamca Pojam sinhronizacije ili združivanja ( joining ) koristi se u BPMN-u da bi prikazalo kako svi ulazni tokovi akt- ivnosti moraju završiti prije nego što se nastavi sa sljedećom aktivnošću. Združivanje I (AND) Joining <ul><li>Vrata ( Gateway ) se označavaju rombom, a koriste se za prikaz grananja ( branching ), razdvajanja ( forking ), spajanja ( merging ) i združivanja ( joining ) tokova. </li></ul>Složeno grananje Complex Decision Složeno spajanje Complex Merge Rezultat izračuna složenog logičkog izraza (zasnovan na vrijednosti ulaza) određuje koji će izlazni tok biti odabran. Rezultat izračuna složenog logičkog izraza (zasnovan na vrijednostima svih ulaza) određuje kada će se nastaviti izlazni tok aktivnosti. Proces 2 Proces 3 Proces 4 Proces 5 Proces 1 Alternativa 1 Alternativa 2 Nadomjesna alternativa Osnovna aktivnost Proces 2 Proces 3 Proces 4 Proces 1
  30. 30. Kompletni skup simbola (6) - Tokovi Osim tokova navedenih u grupi “Vezni objekti” temeljnog skupa, u kompletnom skupu simbola postoje još: Uvjetni tok (Conditional Flow) Nadomjesni tok (Default Flow) Iznimka (Exception Flow) Kompenzacijska veza (Compensation Association) Izlazni tok aktivnosti može sadržavati logički izraz, čija vrijednost određuje hoće li se aktivirati taj tok. Ako uvjetni tok izlazi iz “vrata”, tada nema simbola odluke na početku. Koristi se onda kada se želi osigurati da se nastavi neki slijed aktivnosti, iako nije ispunjen niti jedan uvjet (kod ekskluzivnog ili inkluzivnog grananja). Prikazuje situaciju kada se kod izvođenja procesa može pojavi neki uvjet za koji nije predviđen nikakav poseban slijed aktivnosti. Koristi se onda kada se kod izvođenja procesa pojavi neispravni događaj koji treba kompemzirati nekom posebnom radnjom. Primiti robu Nenaručena roba Vratiti robu pošiljatelju Knjižiti stavku Pogrešan iznos Knjižiti protustavku
  31. 31. Kompletni skup simbola (7) - Ponavljanje Atributi radnje ( Task ) ili podprocesa određuju ponavljaju li se radnja ili podproces (i koliko puta) ili se izvode samo jednom. Dva načina ponavljanja: While - Uvjet se ispituje prije izvršenja aktivnosti Until - Uvjet se ispituje nakon izvršenja aktivnosti Koriste se dva tipa petlji: standardna petlja i petlja s više instanci. Ponavljanje sekvence se modelira crtanjem povratnog toka. Neka sekvenca se ponavlja ako iz njezinog zadnjeg člana izlazi slijedni tok koji je istovremeno ulazi u prvog člana te sekvence. Za postavljanje povratnog toka se koriste vrata tipa “ekskluzivno grananje”. BPMN ima dva mehanizma za modeliranje cikličnog ponavljanja (loop) podprocesa ili radnih koraka unutar procesa: - ponavljanje jedne aktivnosti i - ponavljanje sekvence (tj. niza sekvencijelnih aktivnosti). Ponavljanje aktivnosti (Activity Looping) Ponavljanje sekvence (Sequence Flow Looping) Knjižiti stavku Višestruke instance (Multiple Instances) <ul><li>Neki podproces ili radnja može se reproducirati više puta. </li></ul><ul><li>Mogući su različiti uvjeti: </li></ul><ul><li>Broj instanci je poznat u vrijeme izrade modela </li></ul><ul><li>(npr. Lakirati tri puta ). </li></ul><ul><li>Broj instanci poznat u vrijeme izvršavanja aktivnosti, </li></ul><ul><li>prije nego se one moraju generirati (npr. broj lakiranja </li></ul><ul><li>će se odrediti zavisno od rezultata procesa Izmjeriti hrapavost ). </li></ul><ul><li>Broj instanci određuje se tijekom izvođenja aktivnosti (npr. upisati </li></ul><ul><li>toliko kolegija koliko je potrebno da se ostvari 30 ECTS bodova ). </li></ul>
  32. 32. Kompletni skup simbola (8) - Dopunski Preporuke za način crtanja i označavanja elemenata BPD-a Aktivni objekti mogu, uz grafičke simbole, imati nazive i/ili druge atribute koji ih detaljnije opisuju. Grafički simboli mogu biti obojeni i na taj način dodatno definirati neke atribute objekata. Veličina grafičkih simbola je proizvoljna. Standardna notacija može se nadopuniti crtama proizvoljnih oblika i boja, ali uz jedini uvjet da se oblik i boja crta razlikuju od onih koje se predviđene standardnom notacijom. Standardna notacija može se nadopuniti i drugim grafičkim simbolima, pod uvjetom da uvedeni simboli ne mijenjaju tlocrt te da nisu u konfliku sa simbolima iz standardne notacije. Nazive procesa, podprocesa i radnji treba iskazati kratko, riječima koje najbolje opisuju njihovo značenje, uz upotrebu glagola u infinitivu (vidjeti prethodne primjere). Transakcija (Transaction) Transakcija je takav podproces za kojeg uključeni učesnici mogu potvrditi da sve provedene aktivnosti treba prihvatiti ili odbaciti. Crta se kao aktivnost dvostrukih rubova. Zastoj procesa (Process Break) Modelira se tamo gdje se očekuje privremeni zastoj procesa, čiji je uzrok (ne)pojavljivanje nekog vanjskog događaja. Ovaj uzrok se modelira kao međudogađaj određenog tipa. Knjižiti bankovnu uplatu Podijeliti ispitne zadatke Ocijeniti i upisati ocjenu Primiti riješeni zadatak
  33. 33. Pravila za BPD (1) Pravila slijednog toka ( Sequence Flow Rules ) Pažnja! Ako se unutar BPD-a nalazi razvijeni podproces, onda objekti unutar njega ne mogu biti direktno povezani s objektima izvan njega. Slijedni tok ( Sequence Flow ) ne može prelaziti granice spremnika-polja ( Pool ). Smatra se da neki proces mora biti u potpunosti sadržan unutar jednog spremnika-polja. Nasuprot tome, slijedni tok smije prelaziti granice trake-puta ( Lane) . Slijedni tok se koristi da bi se prikazao redoslijed izvođenja aktivnosti u procesu. Ishodište i/ili odredište slijednog toka mogu biti samo sljedeći objekti: događaji, aktivnosti i vrata + + Od Do
  34. 34. Pravila za BPD (2) Primjer za pravila slijednog toka: Odobravanje robnog kredita Isporučitelj Kreditna banka Kupac Primiti zahtjev Nastaviti obradu naloga Izvješće o odobrenim kreditima Zahtjev za robnim kreditom Obavijest o kreditu Obraditi zahtjev za kredit Uključiti prošle transakcije Vrsta kupca Uključiti pismo isprike Odobreno Primiti izvješće o kreditu Uključiti normalni tekst Novi kupac Da Ne Loš dužnik Dobar kupac
  35. 35. Pravila za BPD (3) Pravila informacijskih tokova ( Message Flow Rules ) Pažnja! Informacijske veze se ne mogu uspostavljati između objekata koji se nalaze unutar iste trake (ili puta). Procesi u različitim poljima međusobno komuniciraju informacijskim tokovima. Informacijski tok se koristi da bi se prikazala razmjena poruka među aktivnostima u procesu. Ishodište i/ili odredište informacijskog toka mogu biti sljedeći objekti: događaji, aktivnosti i spremnici (polja). + + Od Do Informacijske veze mogu se uspostaviti između zatvorenog ( Black box ) i otvorenog ( White box ) učesnika, npr.: Kupac Poduzeće Otpremiti robu Obavijest o otpremi
  36. 36. Pitanja za provjeru znanja (1) <ul><li>Kakva je razlika između radnje ( Task ) i podprocesa? </li></ul><ul><li>Koja su glavna pravila slijednog toka ( Sequence Flow )? </li></ul><ul><li>Modelirajte primjer za radnju koju pokreće vremenski određen događaj i radnju koja slijedi nakon pojave tog događaja. </li></ul><ul><li>Podproces se može dalje razložiti na podprocese ili radnje, dok se radnja ne može dalje detaljizirati. </li></ul><ul><li>Slijedni tok može povezivati samo aktivnosti, događaje i vrata, ne može prijeći granice podprocesa niti granice polja. </li></ul>Podijeliti ispitne zadatke Ocijeniti ispitne zadatke
  37. 37. Pitanja za provjeru znanja (2) <ul><li>Koja su glavna pravila za informacijske veze ( Message Flow )? </li></ul><ul><li>Zašto su svi tipovi vratiju prikazani istim osnovnim znakom romba? </li></ul><ul><li>Modelirajte dva načina kojima se može prikazati da podaci iz jedne radnje ulaze u drugu radnju. </li></ul><ul><li>Informacijska veza može se crtati od granice ili objekta unutar polja do granice ili objekta unutar drugog polja. </li></ul><ul><li>Vrata su mehanizam za upravljanje slijednim tokom. Romb u modelu prikazuje mjesto gdje je potrebno predvidjeti takvu kontrolu. </li></ul>Istražiti temu Napisati članak Bilješke Istražiti temu Napisati članak Bilješke
  38. 38. Pitanja za provjeru znanja (3) <ul><li>Kako koristiti dopunske objekte ( Artifacts ) radi dopune sadržaja BPD-a? </li></ul><ul><li>Čemu služe polja ili spremnici (Pools) u nacrtu procesa (BPD)? </li></ul><ul><li>Nacrtajte vremensko kašnjenje u modelu procesa. </li></ul><ul><li>Projektant može dodati vlastite dopunske objekte i tako učiniti neki specifični BPD razumljivijim i preglednijim. </li></ul><ul><li>Polja predstavljaju učesnike (npr. organizacijske jedinice) ili poslovne uloge. </li></ul>Raspisati javni natječaj Vrednovati prispjele ponude 15 dana
  39. 39. Pitanja za provjeru znanja (4) <ul><li>Kakva je razlika između ekskluzivnog i inkluzivnog grananja? </li></ul><ul><li>Što u načelu predstavlja traka ili put ( Lane ) i za što sve se može koristiti? </li></ul><ul><li>Prikaži sinhronizaciju ili “združivanje” ( joining ) dviju paralelnih aktivnosti. </li></ul><ul><li>Ekskluzivno grananje znači izbor samo jednog slijednog toka od više mogućih. Inkluzivno grananje znači izbor jednog ili više slijednih tokova. </li></ul><ul><li>Trake predstavljaju odjele kod učesnika ili radna mjesta. Mogu se također koristiti za objedinjavanje objekata po bilo kojem zajedničkom atributu. </li></ul>Pripremiti otpremu Knjižiti uplatu Otpremiti robu
  40. 40. Pitanja za provjeru znanja (5) <ul><li>Kako poveznica utječe na tijek odvijanja procesa? </li></ul><ul><li>Kakvo pravilo vrijedi ako želite dodati posebnu sličicu ( icon ) ili oznaku ( marker ) nekoj aktivnosti? </li></ul><ul><li>Nacrtajte informacijski tok između otvorenog ( white box ) i zatvorenog ( black box ) učesnika. </li></ul><ul><li>Poveznica nikako ne utječe na odvijanje procesa. Ona može objasniti koji su reursi potrebni za proces. </li></ul><ul><li>Dodani simbol ne smije mije- njati nacrt niti biti u konfliktu s standardnim simbolima. </li></ul>Kupac Poduzeće Otpremiti robu Obavijest o otpremi

  ×