Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Operacijski managementProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
Cilj  Upoznati poduzetnike s konceptom  racionalizacije poslovanja po ugledu na  velike korporacije  Upoznati podz...
Sadržaj:I dio: OPERACIJSKI MANAGEMENT  Uvod u OM – definicija i predmet izučavanja  Alati za poboljšanje efikasnosti p...
I. OPERACIJSKI MANAGEMENT       Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012    gospodarskoj zoni BB     4
Uvod u operacijski managementDefinicija: OM predstavlja dizajn, operacije i poboljšanja sustava koji stvaraju osnovne (...
Uvod u operacijski management               OperacijskiDobavljači                     ...
Uvod u operacijski management  OPERACIJE - obuhvaćaju procese koji inpute  konvertiraju u outpute koji imaju vrijednos...
Uvod u operacijski management  Primjeri operacija:    Osigurati dovoljnu količinu repro-materijele za proizvodnju  ...
Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnihoperacija          • Procesni inženjering u poslovnom sustavu     ...
Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacijaŠto je važno?Pomoći MSP da budu:   Bolja   Jeftinija   Brža ...
Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih      operacija   Mjerenje i                      ...
II. RACIONALIZACIJA U POSLOVANJU –    lean thinking/production        Projekt: Razvoj infrastrukture u  28.8.2...
Racionalizacija (lean thinking)Cilj: Razumijevanje principa „racionalnog razmišljanja” Koristi koje njegova primjena im...
Uvod  U zadnjih 200 godina, organizacija  proizvodnih procesa razvijala se kao:    Obrtnička proizvodnja/manufaktu...
UvodLean thinking koncept:   Organizaciju čini niz procesa kroz koje se   inputi transformiraju u outpute koji imaju...
Vrijednost vs šteteŠtete; otpad, gubitak (waste) - aktivnosti koje nisu u funkciji stvaranja vrijednosti Štete tipa I • „...
Vrijednost vs štete Što mislite, u tipičnom malom poduzećum, koji je omjer  operacija koje su u funkciji stvaranja vrij...
Vrijednost vs štetePrimjer: Štete u IT odjeluPristup: Identifikacija aktivnost osoblja na licu mjesta  Prepisivanje, red...
Kategorizacija šteta1.  Prekomjerna proizvodnja2.  Čekanje                 7 MUDA koncept –      ...
Kategorizacija šteta      Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012    gospodarskoj zoni BB     20
1. Prekomjerna proizvodnja          Proizvodnja proizvoda prije nego          što treba (a možda neće ...
2. Čekanje         Čekanje na prethodnu         fazu procesa da se završi         Čekanje za infor...
3. Transportiranje          Premiještanje stvari po          radnom prostoru          Premij...
4. Neadekvatna proizvodnja              Alati i procesi trebaju biti              „prave/primj...
5. Nepotrebne zalihe               Zalihe koštaju cijelo               bogatsvo! – 26%    ...
6. Nepotrebno kretanje               Saginjanje, istezanje,               dohvaćanje     ...
7. Defekti/škart               Nepotrebno trošenje               vremena na          ...
Mapiranje lanca vrijednosti1.  Navesti sve faze/korake u nekom   procesu2.  Identificirati korake koji stvaraju   vr...
Analiza poslovnih operacija  Upotreba jednostavnog „alata” za  „zdravstveni pregled” poslovnih  operacijaObrazac 1. ...
Analiza poslovnih operacijaModel rasta (DUBS)                • Ciljevi           Razvojni projek...
Analiza poslovnih operacija...Odgovoriti na sljedeća pitanja:  U kojem smijeru ide poduzeće sada?  Kamo želi stići? ...
Analiza poslovnih operacijaPretpostavke                Definiranje                     ...
Analiza poslovnih operacijaPretpostavkeDefiniramo                                    Po...
Metode i sustavi stalnog poboljšanja   KAIZEN    = filozofija i praksa; kontinuirano poboljšanje u svim   segmentim...
Metode i sustavi stalnog poboljšanjaTemeljni ciljevi za poboljšanje:  Odbaci sva uvriježene uvjerenja kako se obavlja po...
Metode i sustavi stalnog poboljšanja  5S princip – pretpostavka za bilo koji program  poboljšanja  Fokusiran je na e...
Metode i sustavi stalnog poboljšanja  5S      5S                Značenje(japanski)  (engleski)  ...
Metode i sustavi stalnog poboljšanja  Racionalna proizvodnja:      JIT (Toyota production system (TPS); inventory i...
Metode i sustavi stalnog poboljšanjaSeiso = Shine        Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012      gosp...
Racionalno poduzeće  Svi o tome govore, ali vrlo mali broj  poduzeća postiže racionalnost u  poslovanju       ...
Racionalno poduzećeRacionalno poduzeće = f(ljudi u poduzeću)Racionalno poduzeće čine racionalni ljudi  Što ljude čini r...
Racionalno poduzećeVještine koje ljude čine racionalnima:  1. Svjesnost o kupcima (tko su; što očekuju)  2. Poduzetno ...
Racionalno poduzećeŠto kažu uspješnekompanije  Moramo se promijeniti ukoliko želimo zadržati korak  Poduzeća koja žele...
Zaključak     Racionalne   kompanije/poduzeća      stvaraju    racionalni ljudi       Projekt: Raz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5. operativni management june 2012

1,150 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5. operativni management june 2012

 1. 1. Operacijski managementProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
 2. 2. Cilj Upoznati poduzetnike s konceptom racionalizacije poslovanja po ugledu na velike korporacije Upoznati podzetnike s korisnim alatima za racionalizaciju poslovanja u malim poslovnim sustavima u cilju poboljšanja efikasnosti poslovanja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. 3. Sadržaj:I dio: OPERACIJSKI MANAGEMENT Uvod u OM – definicija i predmet izučavanja Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacijaII dio: RACIONALIZACIJA U POSLOVANJU Uvodne napomene Vrijednost vs štete Kategorizacija šteta – 7 Mapiranje lanca vrijednosti Analiza poslovnih operacija Metode i sustavi stalnog poboljšanja Racionalno poduzeće Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. 4. I. OPERACIJSKI MANAGEMENT Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. 5. Uvod u operacijski managementDefinicija: OM predstavlja dizajn, operacije i poboljšanja sustava koji stvaraju osnovne (primarne) proizvode i usluge poduzeća  Automobile od dijelova  Brošure, od papira i dizajna, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. 6. Uvod u operacijski management OperacijskiDobavljači Kupci/potrošači managementInputi „PROIZVODNJA” Outputi•Nabava i zaprimanje •Transformiranje inputa u •Prodaja i isporuka outpute •Aktivnosti podrške: marketing, financije, HR, R&D Osnovna djelatnost (eng.core business) Proširena djelatnost Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. 7. Uvod u operacijski management OPERACIJE - obuhvaćaju procese koji inpute konvertiraju u outpute koji imaju vrijednost za kupce/potrošače, na najbrži, najpouzdaniji i najjeftiniji način svako poduzeće ima puno operacija u različitim sektorima/dijelovima, ne samo u proizvodnji Sektori podrške (proizvodnji) takoĎer se satoje od operacija koje su u funkciji „internih” , ali i eksternih kupaca Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 7
 8. 8. Uvod u operacijski management Primjeri operacija:  Osigurati dovoljnu količinu repro-materijele za proizvodnju  Primanje narudžbi od kupaca i slanje istih u proizvodnju/odjel  Testiranje kompjuterskih programa prije stavljanja na tržište  Regrutiranje novih zapsolenika  Printanje brošura  Izgradnja nove tvornice/pogona  Poboljšanje dizajna i pouzdanosti proizvoda  Isporuka proizvoda kupcima, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. 9. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnihoperacija • Procesni inženjering u poslovnom sustavu • Statistička procesna kontrola Specijalistički • IT sistemska analiza • Lean manufacturing (konzultanti) • JIT (Just in time) • „Zdravstvena” provjera operacija • Upravljanje zalihama Ne- • Poboljšanje kvalitete • Identifikacija IT projekata specijalistički • Upravljanje projektima • Lean office • Mjerenje i kontrola Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. 10. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacijaŠto je važno?Pomoći MSP da budu:  Bolja  Jeftinija  Brža  Ljepša Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. 11. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija Mjerenje i Implementacij Dijagnosticiranje Racionalno kontrola Definiranje poboljšanja u uredsko a promjena – Kontinuirano performanci ciljeva proizvodnom poslovanje (lean oprema/tehnol poboljšanje operacija procesu i uredu office) ogija, ljudi i procesi Racionalno Ključni poslovanje u Projekt indikatori proizvodnji (lean management performanci manufacturing) Metode Poboljašanje Management mjerenja kvalitete promjena Re-inženjering Statistička poslovnih Razvoj timova kontrola procesa Sistemska analizaRevidiranje i učenje:-monitoring rezultata;-naučene lekcije/identificiranje pouka Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. 12. II. RACIONALIZACIJA U POSLOVANJU – lean thinking/production Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. 13. Racionalizacija (lean thinking)Cilj: Razumijevanje principa „racionalnog razmišljanja” Koristi koje njegova primjena ima u poduzeću Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. 14. Uvod U zadnjih 200 godina, organizacija proizvodnih procesa razvijala se kao:  Obrtnička proizvodnja/manufaktura  Industrijska proizvodnja (A.Smith)  Masovna proizvodnja (Ford)  Lean production (Toyota) – trošak (resursi) je isključivo ono što je u funkciji stvaranja vrijednosti za potrošača-SVE OSTALO JE GUBITAK/ŠTETA Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. 15. UvodLean thinking koncept:  Organizaciju čini niz procesa kroz koje se inputi transformiraju u outpute koji imaju vrijednost za potrošača  Sekvence procesa čine „lanac vrijednosti” (eng. value stream)  Potrošač želi platiti samo za ono što je bilo u funkciji stvaranja vrijednosti Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. 16. Vrijednost vs šteteŠtete; otpad, gubitak (waste) - aktivnosti koje nisu u funkciji stvaranja vrijednosti Štete tipa I • „ nema stvaranja vrijednosti, ali je trenutno neizbježno” Štete tipa II • „nema stvaranja vrijednosti i može se eliminirati gotovo odmah” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. 17. Vrijednost vs štete Što mislite, u tipičnom malom poduzećum, koji je omjer operacija koje su u funkciji stvaranja vrijednosti i onih koje nisu (vrijednost vs štete) ?Štete Vrijednost10% 90%25% 75%50% 50%75% 25%90% 10% Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 17
 18. 18. Vrijednost vs štetePrimjer: Štete u IT odjeluPristup: Identifikacija aktivnost osoblja na licu mjesta Prepisivanje, redizajniranje, višestruke provjere OdgaĎanje sastanaka Pritužbe kupaca Izgubljeni priručnici Korištenje zastarjelih instrukcija, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. 19. Kategorizacija šteta1. Prekomjerna proizvodnja2. Čekanje 7 MUDA koncept – ključni koncept toyota3. Transportiranje production Systems (TPS)4. Nedekvatna proizvodnja5. Nepotrebne zaliha6. Nepotrebno kretanje7. Defekti/škart Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 19
 20. 20. Kategorizacija šteta Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 20
 21. 21. 1. Prekomjerna proizvodnja  Proizvodnja proizvoda prije nego što treba (a možda neće ni trebati)  Napraviti nešto više nego što je potrebno, za svaki slučaj  Npr. više fotokopija nego što treba ili 10.000 brošura jer je jeftinije Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 21
 22. 22. 2. Čekanje  Čekanje na prethodnu fazu procesa da se završi  Čekanje za inforamciju  Kupac čeka na proizvod  „Vi ste u redu.. Cijenimo vaš poziv, ali molimo vas da pričekate” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 22
 23. 23. 3. Transportiranje  Premiještanje stvari po radnom prostoru  Premiještanje proizvoda s jednog mjesta na drugo  Prijenos podataka, formulara i sl. izmeĎu odjela Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 23
 24. 24. 4. Neadekvatna proizvodnja  Alati i procesi trebaju biti „prave/primjerene veličine”; ne preveliki, ne premali, baš kao što treba  Npr.zbrajanje kalkulatorom umjesto korištenje sustava- excel  Kupovina skupog printera u boji koji se rijetko koristi  Korištenje automobila za kratke destinacije (100m) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 24
 25. 25. 5. Nepotrebne zalihe  Zalihe koštaju cijelo bogatsvo! – 26% godišnje  Sirovine (za svaki slučaj, ako bude trebalo)  Suviše uredskog materijala  Pun sandučić ulazne pošte (email) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 25
 26. 26. 6. Nepotrebno kretanje  Saginjanje, istezanje, dohvaćanje  Organizacija ureda – možete li dohvatiti svu dokumentaciju koju trebate?  Alati na krivom mjestu Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 26
 27. 27. 7. Defekti/škart  Nepotrebno trošenje vremena na provjeravanje drugih  Protraćeno vrijeme; uništen materijal  Za škart će plaća nekoliko puta: provjere, nadupune,..  Može li organizirati proces bez greške? (error proof) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 27
 28. 28. Mapiranje lanca vrijednosti1. Navesti sve faze/korake u nekom procesu2. Identificirati korake koji stvaraju vrijednost3. Identificirati tipove štete Jedna od metoda za uvoĎenje/primjenu „racionalnog poslovanja” (5S; Kanban; 6 sigma, itd..) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 28
 29. 29. Analiza poslovnih operacija Upotreba jednostavnog „alata” za „zdravstveni pregled” poslovnih operacijaObrazac 1. „Sistematski pregled poslovnih operacija” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 29
 30. 30. Analiza poslovnih operacijaModel rasta (DUBS) • Ciljevi Razvojni projekti • Tržište poduzeća • Obujam i resursi • Management (sposobnosti i (rast/razvoj) opredijeljenost) • Financijska projekcija Potencijal za • Baza resursa • Baza iskustva rast/baza • Baza kontrole • Baza ideja potencijala • Leadership baza Postojeća • Marketing performanca performanca/baza • Performanca poslovnih operacija • Performanca financija i kontrole performanci Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 30
 31. 31. Analiza poslovnih operacija...Odgovoriti na sljedeća pitanja: U kojem smijeru ide poduzeće sada? Kamo želi stići? Sistematski pregled poslovnih operacija:  Pitanja/problemi inputa/outputa  Problemi u proizvodnji/uredu  Problemi s ljudskim resursima  Informacijski problemi SWOT analiza (sveobuhvatna) Zaključci i AKCIJA... Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 31
 32. 32. Analiza poslovnih operacijaPretpostavke Definiranje pretpostavki (postavljanj e pitanja)Odakle dolaze krivepretpostavke ? Imaginarna ograničenja OGRADE u Netočni podaci (eng. constraints ) (POMAKNITE razmišljanju (provjera činjeničnog GRANICE!!!) (boxed-in thinking) stanja) Nedovoljni podaci/infor macije (poslošajte savjet, mišlj enje, inform acije) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 32
 33. 33. Analiza poslovnih operacijaPretpostavkeDefiniramo Pokušajtepretpostav Jesu li Iste riječi probiti ke za barem one mogu postojeće uštedimo osnovne značiti ograde/ba vrijeme realne? različito rijere Kako Svi imamo Prethodno možemo različit iskustvo biti sigurni način i može biti da su okvir loš vodič realne? razmišljanj a Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 33
 34. 34. Metode i sustavi stalnog poboljšanja KAIZEN = filozofija i praksa; kontinuirano poboljšanje u svim segmentima poslovnog sustava, ali i ostalim djelatnostimaElementi KAIZENfilozofije:1. Timski rad /Teamwork2. Osobna disciplina /Personal discipline3. Moral /Improved morale4. Krugovi kvalitete /Quality circles5. Preporuke za poboljšanja /Suggestions for improvement Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 34
 35. 35. Metode i sustavi stalnog poboljšanjaTemeljni ciljevi za poboljšanje: Odbaci sva uvriježene uvjerenja kako se obavlja posao Misli kako će sistem raditi, a ne kako neće raditi Ne prihvaćaj isprike. Potpuno ukinuti status quo Popravi greške čime se pojave Ne troši puno novaca na poboljšanja Problemi pružaju šansu za razmišljanje Pitaj “Zašto” pet puta kako bi otkrio korijen problema Deset ljudi zna više nego jedan Za poboljšanja nema kraja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 35
 36. 36. Metode i sustavi stalnog poboljšanja 5S princip – pretpostavka za bilo koji program poboljšanja Fokusiran je na efikasnu organizaciju radnog prostora Odnosi se na radnu okolinu, sigurnost i disciplinu Predstavljaju jednostavna i efkasna pravila za urednost Akrronim od 5 japanskih riječi: seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 36
 37. 37. Metode i sustavi stalnog poboljšanja 5S 5S Značenje(japanski) (engleski) Seiri Sort sortiranje i otklanjanje svih nepotrebnih predmeta (Sorting Out) Seiton Simplify organizacija predmeta, koje upotrebljavamo (Systematic Arrangement) Seiso Shine čišćenje kad smo već sve organizirali (Sweep) Seiketsu Standardize održavanje reda i čistoće u svim dijelovima- Standardizacija (Standardizing) Shitsuke Sustain održavanje samodiscipline (Sustain) Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 37
 38. 38. Metode i sustavi stalnog poboljšanja Racionalna proizvodnja:  JIT (Toyota production system (TPS); inventory is waste)  TQM (intergalna filozofija upravljanja proizvodnjom i procesima)  TPM (eng.total productive maintenance; Japan 1971.) Metodologija 20 ključeva ISO sustavi kvalitete:  ISO 9001-kvaliteta  ISO 14001-okoliš preporuka za MSP.... http://smallbizkaizen.com/index.php/about  ..i slično.. u poduzetničkom duhu Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 38
 39. 39. Metode i sustavi stalnog poboljšanjaSeiso = Shine Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 39
 40. 40. Racionalno poduzeće Svi o tome govore, ali vrlo mali broj poduzeća postiže racionalnost u poslovanju Zašto?! Poduzeća ≠ brandovi; proizvodi/usluge; zgrade; oprema; porces Poduzeća = ljudi Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 40
 41. 41. Racionalno poduzećeRacionalno poduzeće = f(ljudi u poduzeću)Racionalno poduzeće čine racionalni ljudi Što ljude čini racionalnima?! ISKUSTVO – relevantno znanje o gospodarskoj grani u kojoj operira poduzeće (kupci, dobavljači, financije, zakonodavstvo i sl.) ZNANJE i VJEŠTINE Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 41
 42. 42. Racionalno poduzećeVještine koje ljude čine racionalnima: 1. Svjesnost o kupcima (tko su; što očekuju) 2. Poduzetno razmišljanje 3. PrilagoĎavanje (promjenama-tehnološke, socijalne) 4. Poduzimanje inicijative (vs. slaba osobna produktivnost=najveći otpad u poduzeću) 5. Inovacije (kreativnost) 6. Suradnja (pojedinci, grupe; horozontalno i vertikalno) 7. Utjecaj (samo utjecajni ljudi mogu voditi...osobna vs položajna moć) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 42
 43. 43. Racionalno poduzećeŠto kažu uspješnekompanije Moramo se promijeniti ukoliko želimo zadržati korak Poduzeća koja žele rasti moraju koristiti strategije koje primjenjuju kompanije identificirane kao „racionalne kompanije” Svi ciljevi (smanjen otpad, brži protok, smanjeni troškovi, viši profit) racionalne kompanije mogu biti postignuti zajedničkim naporima svih ljudi koje u njima rade Za postizanje ciljeva, ljudi u kompaniji moraju imati vještine da se prilagoĎavaju neprekidnim promjenama Racionalna kompanija mora biti sigurna da njeni ljudi posjeduju te vještine Stjecanje vještina ne dogaĎa se samo od sebe – management mora imati plan obuke/treninga zaposlenika Stvaranje racionalnih ljudi zahtijeva aktivnost od strane managementa Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 43
 44. 44. Zaključak Racionalne kompanije/poduzeća stvaraju racionalni ljudi Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 44

×