”Forvaltningsreformen” <ul><li>Veisektoren. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen vil overta ansvaret for øvrige riksveinett me...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>I ST innebærer det omtrent en dobling av det fyl...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva mener KS, dvs. fylkeskommunene? </li></ul><ul><li>Økt bemanning i fylkeskommunen ca.5-7...
” Forvaltningsreformen” <ul><li>Nødvendige forberedelser frem mot 2010 som andre har ansvaret for: </li></ul><ul><li>Klass...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva har FU sagt om foreslåtte endringer i de to lovene? </li></ul><ul><li>Fylkeskommunenes ...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva har FU sagt om foreslåtte endringer i de to lovene? </li></ul><ul><li>Sams vegadministr...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Forberedelser i 2009: </li></ul><ul><li>Hvilke øvrige riksveier skal omklassifiseres? </li>...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Miljøvernområdet. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til bevaring av innlandsfisk/høstbare ...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Miljøvernområdet. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til bevaring av innlandsfisk/høstbare ...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Presisering vannregionmyndigheten: </li></ul><ul><li>Formell planmyndighet. </li></ul><ul><...
”Forvaltningsreformen” <ul><li>Presisering vannregionmyndigheten: </li></ul><ul><li>Formell planmyndighet. </li></ul><ul><...
” Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva mener KS, dvs. fylkeskommunene. </li></ul><ul><li>Det må overføres flere årsverk fra f...
”Forvaltningsloven” <ul><li>Landbruksområdet/Arealforvaltning. </li></ul><ul><li>Landbruksavdelingene skal holdes mest mul...
”Forvaltningsloven” <ul><li>Landbruksområdet/Arealforvaltning. </li></ul><ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forvaltningsreformen - De nye fylkesveiene, Landbruk og Miljø - Tore Kiste

678 views
556 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forvaltningsreformen - De nye fylkesveiene, Landbruk og Miljø - Tore Kiste

 1. 1. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Veisektoren. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen vil overta ansvaret for øvrige riksveinett med den standard det har, og tilhørende rettigheter og forpliktelser. </li></ul><ul><li>Statens vegvesen beholdes samlet som i dag. Ingen org.endringer. </li></ul><ul><li>Statlige føringer i egen otprp. over nyttår. </li></ul><ul><li>Betegnelse ”fylkesveinett” om det samlede fylkeskommunale veinettet. </li></ul>
 2. 2. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>I ST innebærer det omtrent en dobling av det fylkeskommunale veinettet til knappe 3000 km. Samlet budsjett 2009 ca. 160 mill i investeringer og ca. 165 mill. drift og vedlikehold. </li></ul><ul><li>Overføring til fylkeskommunene vil skje gjennom rammetilskuddet. Omfatter ikke bompenger. </li></ul><ul><li>Overføring av oppgaver knyttet til veiklassifisering og lovendringer, klagesaker, løpende tvister og løpende kontrakter, endring i nummerering, og nummerskilting av ”nye” veier. </li></ul><ul><li>Overføring av oppgaver knyttet til planlegging, utbyggingspakker/anbudsinnhenting, kostnadskontroll, årlige budsjetter m m </li></ul>
 3. 3. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva mener KS, dvs. fylkeskommunene? </li></ul><ul><li>Økt bemanning i fylkeskommunen ca.5-7 årsverk, hvor? Skal dagens produksjonsavtalesystem fortsette/utvides? </li></ul><ul><li>Finansiering av etterslepet må kompenseres. Dagens etterslep hos oss er samlet ca. 950 mill.kr. </li></ul><ul><li>For å sikre koordinering mellom NTP/RTP bør det etableres et samhandlingsforum mellom samferdselsministeren og fylkesordførerne/-rådslederne. </li></ul>
 4. 4. ” Forvaltningsreformen” <ul><li>Nødvendige forberedelser frem mot 2010 som andre har ansvaret for: </li></ul><ul><li>Klassifisering (NTP og evt. st.prp.) </li></ul><ul><li>Økonomiske rammer (NTP og kommuneøk.prp.) </li></ul><ul><li>Endring i lover og forskrifter (Forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven). </li></ul><ul><li>Eventuelle statlige føringer knyttet til standard og trafikksikkerhet. </li></ul>
 5. 5. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva har FU sagt om foreslåtte endringer i de to lovene? </li></ul><ul><li>Fylkeskommunenes nye ansvar på samferdselsområdet må kompenseres fullt ut, herunder vedlikeholdsetterslepet. </li></ul><ul><li>Staten må øke rammetilskuddet og etablere et infrastrukturfond. </li></ul><ul><li>Uholdbart at Staten endrer spillereglene ved overføring av riksveinettet til fylkeskommunene. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen kan ikke akseptere at endringer i vegloven og vegtrafikkloven gir Staten anløedning til pålegg for hvordan fylkeskommunen skal bygge ut, vedlikeholde/drifte og forvalte det nye fylkesvegnettet. </li></ul>
 6. 6. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva har FU sagt om foreslåtte endringer i de to lovene? </li></ul><ul><li>Sams vegadministrasjon aksepteres ikke. Det må etableres en modell for vegadm. Der fylkeskommunen styrkes med ressurser knyttet til strategisk/overordnet planlegging og drift. </li></ul><ul><li>Kontrakter som inngås i 2009 må ikke legge opp til økte standarder eller økt økonomisk omfang uten etter avtale med fylkeskommunen. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunene bør overta ansvaret for å godkjenne lokale og regionale bompengepakker. </li></ul><ul><li>Takstmyndigheten for fylkesvegfergene overføres til fylkeskommunen. </li></ul>
 7. 7. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Forberedelser i 2009: </li></ul><ul><li>Hvilke øvrige riksveier skal omklassifiseres? </li></ul><ul><li>Handlingsprogram for det samlede fylkesvegnettet etter 2010. </li></ul><ul><li>Fylkesvegbudsjettet 2010. 2-delt. </li></ul><ul><li>Overføring av ansvar for kontrakter, eiendom mv </li></ul><ul><li>Nødvendig omnummerering av rv og fv </li></ul><ul><li>Samhandling om kontrakter som løper inn i 2010. </li></ul><ul><li>Tanker om hvordan organisere det praktiske arbeidet. Vi har så vidt startet. </li></ul>
 8. 8. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Miljøvernområdet. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til bevaring av innlandsfisk/høstbare viltarter og jakt/fiske på disse artene overføres. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til tilrettelegging og ivaretakelse av allment friluftsliv overføres. </li></ul><ul><li>Vannregionmyndigheten overføres. </li></ul><ul><li>Ikke overføring av FMs oppgaver knyttet til klagebehandling, innsigelse til arealplaner, tilsyn og kontroll. Veiledning i arealsaker deles mellom fk og FM. </li></ul><ul><li>Plassering av forvaltningsansvaret for områdevernet utsettes og avgjøres i loven om naturmangfold. Men DN mener noe! </li></ul><ul><li>Fylkeskommunens rolle styrkes i ny PBL. </li></ul><ul><li>Fk bidra aktivt til utarbeidelse av samordnede areal- og transportplaner i byområdene. </li></ul><ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>Behov for å styrke fylkeskommunenes bemanning med: </li></ul><ul><li>2 personer knyttet til vilt, innlandsfisk og friluftsliv.(1fra FM+1) </li></ul><ul><li>1 person knyttet til forsterket rolle på klimaområdet. </li></ul><ul><li>Øremerkede midler til vannregionene/vannrammedirektivet overføres. </li></ul><ul><li>Engangskostnader knyttet til kartlisenser og investering i nødvendig programvare, samt til opplæring og kompetanseheving i fylkeskommunene blir kompensert? </li></ul>
 9. 9. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Miljøvernområdet. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til bevaring av innlandsfisk/høstbare viltarter og jakt/fiske på disse artene overføres. </li></ul><ul><li>Oppgaver knyttet til tilrettelegging og ivaretakelse av allment friluftsliv overføres. </li></ul><ul><li>Vannregionmyndigheten overføres. </li></ul><ul><li>Ikke overføring av FMs oppgaver knyttet til klagebehandling, innsigelse til arealplaner, tilsyn og kontroll. Veiledning i arealsaker deles mellom fk og FM. </li></ul><ul><li>Plassering av forvaltningsansvaret for områdevernet utsettes og avgjøres i loven om naturmangfold. Men DN mener noe! </li></ul><ul><li>Fylkeskommunens rolle styrkes i ny PBL. </li></ul><ul><li>Fk bidra aktivt til utarbeidelse av samordnede areal- og transportplaner i byområdene. </li></ul><ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>Behov for å styrke fylkeskommunenes bemanning med: </li></ul><ul><li>2 personer knyttet til vilt, innlandsfisk og friluftsliv.(1fra FM+1) </li></ul><ul><li>1 person knyttet til forsterket rolle på klimaområdet. </li></ul><ul><li>Øremerkede midler til vannregionene/vannrammedirektivet overføres. </li></ul><ul><li>Engangskostnader knyttet til kartlisenser og investering i nødvendig programvare, samt til opplæring og kompetanseheving i fylkeskommunene blir kompensert? </li></ul>
 10. 10. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Presisering vannregionmyndigheten: </li></ul><ul><li>Formell planmyndighet. </li></ul><ul><li>Samordning i arbeidet med vannrammedirektivet. </li></ul><ul><li>Opprette og lede vannregionutvalg (regionalt?) </li></ul><ul><li>Utarbeide miljømål for den enkelte vannforekomst og utarbeide tiltaksprogram og forvaltningsplan for den enkelte vannregion. </li></ul><ul><li>Veilede lokale vannområder og kommuner i prosessene med forvaltningsplanene. </li></ul><ul><li>Rapportering til overordnet myndighet. </li></ul><ul><li>Presisering friluftsmyndigheten: </li></ul><ul><li>Være talsmann for og vokter av allemannsretten ved informasjon og ivareta allmennhetens interesser i arealplansaker. </li></ul><ul><li>Motivere kommunene for å ta vare på grønnstruktur og markaområder. </li></ul><ul><li>Saksforberede sikringssaker for staten. </li></ul><ul><li>Forvalte statlig tilskuddsordning. </li></ul><ul><li>Samle inn, kvalitetssikre og levere data om friluftsliv til nasjonale databaser. </li></ul>
 11. 11. ”Forvaltningsreformen” <ul><li>Presisering vannregionmyndigheten: </li></ul><ul><li>Formell planmyndighet. </li></ul><ul><li>Samordning i arbeidet med vannrammedirektivet. </li></ul><ul><li>Opprette og lede vannregionutvalg (regionalt?) </li></ul><ul><li>Utarbeide miljømål for den enkelte vannforekomst og utarbeide tiltaksprogram og forvaltningsplan for den enkelte vannregion. </li></ul><ul><li>Veilede lokale vannområder og kommuner i prosessene med forvaltningsplanene. </li></ul><ul><li>Rapportering til overordnet myndighet. </li></ul><ul><li>Presisering friluftsmyndigheten: </li></ul><ul><li>Være talsmann for og vokter av allemannsretten ved informasjon og ivareta allmennhetens interesser i arealplansaker. </li></ul><ul><li>Motivere kommunene for å ta vare på grønnstruktur og markaområder. </li></ul><ul><li>Saksforberede sikringssaker for staten. </li></ul><ul><li>Forvalte statlig tilskuddsordning. </li></ul><ul><li>Samle inn, kvalitetssikre og levere data om friluftsliv til nasjonale databaser. </li></ul>
 12. 12. ” Forvaltningsreformen” <ul><li>Hva mener KS, dvs. fylkeskommunene. </li></ul><ul><li>Det må overføres flere årsverk fra fylkesmennene til fylkeskommunene. </li></ul><ul><li>Hver fylkeskommune bør bli vannmyndighet. </li></ul><ul><li>Det må overføres eller tilføres personale knyttet til vanndirektivet (minst 1 årsverk pr. fk) </li></ul>
 13. 13. ”Forvaltningsloven” <ul><li>Landbruksområdet/Arealforvaltning. </li></ul><ul><li>Landbruksavdelingene skal holdes mest mulig samlet. </li></ul><ul><li>Fylkeslandbruksstyrene nedlegges og FM overtar ansvaret for klagebehandling, innsigelsesmyndigheten på landbruksområdet. </li></ul><ul><li>Dersom det blir overført flere oppgaver på miljøvernområdet, inkl områdevern etter ny Naturmangfoldslov, kan det bli overført flere oppgaver fra FM. </li></ul>
 14. 14. ”Forvaltningsloven” <ul><li>Landbruksområdet/Arealforvaltning. </li></ul><ul><li>Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>Fk mer ansvar for vern av dyrket og dyrkbar mark gjennom PBL. </li></ul><ul><li>Fk overtar Fylkeslandbruksstyrets uttalerett i landbrukspolitiske saker. </li></ul><ul><li>Hva mener KS, dvs. fylkeskommunene? </li></ul><ul><li>Alle oppgavene til fylkeslandbruksstyret må overføres til fylkeskommunene, alt. Fylkeslandbruksstyret som i dag. </li></ul>

×