Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bygge- og eiendomstjenesten kavalkade prosjekt okt 2013

1,776 views

Published on

Presentasjon over byggeprosjekt som fylkeskommunen jobber med pr. oktober 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bygge- og eiendomstjenesten kavalkade prosjekt okt 2013

 1. 1. SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Nye bygg 2009 - 2015 Charlottenlund videregående skole, 2012
 2. 2. Investeringer 2009 – 2015 fordeling Investeringer i STFK 2009 - 2015 1200 1000 Skoler Mill kr 800 Veier Kollektiv 600 Annet 400 IKT Sum 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 3. 3. Skolebruksplan 3 Løft for læring Charlottenlund videregående skole, tidlig illustrasjon
 4. 4. Ferdige prosjekt Selbu vgs – ombygging ferdig 2009. 110 elever Hemne vgs – ombygging ferdig 2009. 190 elever Gauldal skole- og kultursenter – nybygg ferdig 2010. 310 elever 10 300 m2. Skanska med Dyrvik arkitekter og Solem arkitektur. LEB Trondheim katedralskole – opprusting ferdig 2010. 640 elever Veidekke m fl. og Solem Arkitektur Tiller vgs – ombygging ferdig 2010. 700 elever Byåsen vgs – ombygging ferdig 2010. 1050 elever Charlottenlund vgs – nybygg ferdig 2012. 1250 elever, 21 800 m2. Reinertsen med HUS arkitekter. Lavenergibygg
 5. 5. Selbu VG skole 2009 Ombygging, ferdig 2009. 110 elever. Nytt hjerteareal, restaurant og matfag, TIP-verksted, Lensmannsgården.
 6. 6. Hemne VG skole 2009 Tilbygg og ombygging, ferdig 2009. 190 elever. Teorirom, lærerarbeidsplasser, kantine med kjøkken G-Bygg AS, Eggen arkitekter
 7. 7. Gauldal skole- og kultursenter 2010 Nybygg, ferdig 2010. 310 elever, 10 300 m2. Felles prosjekt med Midtre Gauldal kommune: 2 skoler, kulturhus og bibliotek Skanska med Dyrvik arkitekter og Solem arkitektur. Lavenergibygg
 8. 8. Gauldal skole- og kultursenter Kunst 2010 Nybygg, ferdig 2010. 310 elever, 10 300 m2. Felles prosjekt med Midtre Gauldal kommune: 2 skoler, kulturhus og bibliotek Skanska med Dyrvik arkitekter og Solem arkitektur. Lavenergibygg
 9. 9. Trondheim Katedralskole 2010 Opprusting, ferdig 2010. 640 elever. Nytt bibliotek, heiser, ventilasjon. Veidekke m fl - Solem arkitektur
 10. 10. Trondheim Katedralskole 2010 Opprusting, ferdig 2010. 640 elever. Nytt bibliotek, heiser, ventilasjon. Veidekke m fl - Solem arkitektur
 11. 11. Tiller VG skole 2010 Tilbygg og ombygging, ferdig 2010. 700 elever. Media og kommunikasjon, supplerende teorirom, lærerarbeidsplasser HENT AS - PKA arkitekter
 12. 12. Tiller VG skole 2010 Tilbygg og ombygging, ferdig 2010. 700 elever. Media og kommunikasjon, supplerende teorirom, lærerarbeidsplasser HENT AS - PKA arkitekter
 13. 13. Byåsen VG skole 2010 Ombygging, ferdig 2010. 1050 elever. Nytt personalrom, tilbud for yrkestrening.
 14. 14. Byåsen VG skole 2010 Areal før ombygging til personalrom Ombygging, ferdig 2010. 1050 elever. Nytt personalrom, tilbud for yrkestrening.
 15. 15. Charlottenlund vgs Sammenslåing av Ringve vgs og Brundalen vgs Nybygg 497,8 mill. kroner 21 106 m2 BTA + 500 m2 garasje/verksted/lager Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse 2009 Reinertsen/HUS arkitekter. Lavenergibygg Byggestart juni 2010 Ferdig bygg des. 2011, utomhus sommer 2012 Fradeling og salg av tomt for utbygging ca 35 - 40 mål Ringve vgs = provisorium. Overføres til Trh kommune?
 16. 16. Charlottenlund VG skole 2012 Nybygg, ferdig 2012. 1250 elever. Sammenslåing av Brundalen og Ringve vg skoler, tverrfaglig skole Reinertsen AS - HUS arkitekter
 17. 17. Charlottenlund VG skole 2012 Nybygg, ferdig 2012. 1250 elever. Sammenslåing av Brundalen og Ringve vg skoler, tverrfaglig skole Reinertsen AS - HUS arkitekter
 18. 18. Charlottenlund VG skole 2012 Nybygg, ferdig 2012. 1250 elever. Sammenslåing av Brundalen og Ringve vg skoler, tverrfaglig skole Reinertsen AS - HUS arkitekter
 19. 19. Charlottenlund VG skole 2012
 20. 20. Charlottenlund VG skole Kunst 2012
 21. 21. Charlottenlund VG skole Kunst 2012
 22. 22. Charlottenlund VG skole 2012
 23. 23. Charlottenlund VG skole 2012
 24. 24. Skoleprosjekt underveis Orkdal vgs – første fase og Sondrehallen ferdig 2012, resten i 2013. 110 elever Strinda vgs – nybygg ferdig 2013. 1270 elever, 18 500 m2. . Lavenergibygg Skjetlein vgs – garasje og ridehall ferdig, hovedprosjekt ferdig 2013. 330 elever. . Lavenergibygg Frøya vgs – nybygg ferdig 2014. 190 elever, 4 300 m2. Thora Storm vgs – nybygg ferdig 2014/2015. 850 elever, 10 500 m2. LEB Malvik vgs – ferdig 2014? Heimdal vgs – lokalisering utredes. Gerhard Schøning VO senter – samarbeid med kommunen utredes.
 25. 25. Orkdal vg skole Nybygg/ombygging 490 elever. 5 910 m2 BTA + utvidelse til full flerbrukshall Totalentreprise etter forprosjekt Grunnarbeid/Teknobygg anlegg/HUS arkitekter Byggestart februar 2011, første fase og Sondrehallen ferdig august 2012 Bygg E og utomhus ferdig 2013
 26. 26. Orkdal VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 490 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Sondrehallen, full størrelse. Grunnarbeid/Teknobygg AS - HUS arkitekter
 27. 27. Orkdal VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 490 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Sondrehallen, full størrelse. Grunnarbeid/Teknobygg AS - HUS arkitekter
 28. 28. Orkdal VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 490 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Sondrehallen, full størrelse. Grunnarbeid/Teknobygg AS - HUS arkitekter
 29. 29. Orkdal VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 490 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Sondrehallen, full størrelse. Grunnarbeid/Teknobygg AS - HUS arkitekter
 30. 30. Strinda vgs Sammenslåing av Strinda vgs og Ladejarlen vgs Nybygg i samsvar med PA06 + rehabilitering av bygg B 1100 elever. 18 500 m2 BTA + garasje/lager Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse 2010 NCC/Link arkitektur. Lavenergibygg Byggestart august 2011 Ferdig juni 2013
 31. 31. Strinda VG skole 2013 Nybygg, ferdig 2013. 1100 elever. Sammenslåing av Ladejarlen og Strinda vg skoler, tverrfaglig skole NCC Construction AS - LINK Arkitektur
 32. 32. Strinda VG skole 2013 Nybygg, ferdig 2013. 1000 elever. Sammenslåing av Ladejarlen og Strinda vg skoler, tverrfaglig skole NCC Construction AS - LINK Arkitektur
 33. 33. Strinda VG skole 2013 Nybygg, ferdig 2013. 1000 elever. Sammenslåing av Ladejarlen og Strinda vg skoler, tverrfaglig skole NCC Construction AS - LINK Arkitektur
 34. 34. Skjetlein vg skole og SGK Nybygg/ombygging skole + Grønt kompetansesenter + veg 11 097 m2 BTA skole + 1 213 m2 BTA SGK Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse 2011 Skanska/Link Arkitektur. Lavenergibygg Byggestart juni 2012. Ferdig 2013. Egne totalentrepriser: Garasje ferdig 2010 Ridehall ferdig 2011
 35. 35. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 36. 36. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 37. 37. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 38. 38. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 39. 39. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 40. 40. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 41. 41. Skjetlein VG skole 2013 Nybygg og ombygging, ferdig 2013. 330 elever. Ny gang- og sykkelveg. Nye vann- og spillvannsledninger . Geoteknisk sikring. Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 42. 42. Skjetlein grønt kompetansesenter 2013 Ombygging i Gammelfjøset, ferdig 2013. 50 kontorplasser, auditorium. TINE, Norsk Landbruksrådgiving og andre som leietakere Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 43. 43. Skjetlein grønt kompetansesenter 2013 Ombygging i Gammelfjøset, ferdig 2013. 50 kontorplasser, auditorium. TINE, Norsk Landbruksrådgiving og andre som leietakere Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 44. 44. Skjetlein grønt kompetansesenter 2013 Ombygging i Gammelfjøset, ferdig 2013. 50 kontorplasser, auditorium. TINE, Norsk Landbruksrådgiving og andre som leietakere Skanska Norge AS - LINK Arkitektur
 45. 45. Frøya kultur- og kompetansesenter Samarbeidsprosjekt mellom STFK og Frøya kommune Nybygg, 190 elever. Samlet 4 300 m2, derav vg skole 1 600 m2 Designkonkurranse 2011 (Eggen arkitekter) Åpen anbudskonkurranse (totalentreprise) avgjort 2012 Stjern Entreprenør AS med Eggen arkitekter Byggestart 2013 Ferdig 17.05.2014
 46. 46. Frøya kultur- og kompetansesenter 2014 Nybygg, ferdig 2014. 190 elever. Samarbeidsprosjekt mellom STFK og Frøya kommune Stjern Entreprenør AS – Eggen arkitekter
 47. 47. Frøya kultur- og kompetansesenter 2014 Nybygg, ferdig 2014. 190 elever. Samarbeidsprosjekt mellom STFK og Frøya kommune Stjern Entreprenør AS – Eggen arkitekter 47
 48. 48. Thora Storm vgs Sammenslåing av Adolf Øien og Gerhard Schønings skole Nybygg/ombygging og ny flerbrukshall på Kalvskinnet 10 800 m2 + evt. 500 m2 for full flerbrukshall Prekvalifisering og prosjektkonkurranse 2012 Konkurranseresultat ble kunngjort 04.12.2012 (totalentreprisekonkurranse om design og pris) Byggestart juni 2013. Ferdig årsskiftet 2014/2015
 49. 49. Thora Storm VG skole 2014 Nybygg og ombygging av bygg A, ferdig 2014/2015. 850 elever. Sammenslåing av Adolf Øien og Gerhard Schøning vg skoler, tverrfaglig. Reinertsen og HUS arkitekter ble kåra som vinnere 04.12.2012
 50. 50. Thora Storm VG skole 2014 Nybygg og ombygging av bygg A, ferdig 2014/2015. 850 elever. Sammenslåing av Adolf Øien og Gerhard Schøning vg skoler, tverrfaglig. Reinertsen og HUS arkitekter ble kåra som vinnere 04.12.2012
 51. 51. Thora Storm VG skole 2014 Nybygg og ombygging av bygg A, ferdig 2014/2015. 850 elever. Sammenslåing av Adolf Øien og Gerhard Schøning vg skoler, tverrfaglig. Reinertsen og HUS arkitekter ble kåra som vinnere 04.12.2012
 52. 52. Malvik vgs utvidelse Tilbygg/ombygging for økt elevtall Mulig samarbeid med Malvik kommune om u-skole/kultur Begrenset anbudskonkurranse (design og pris): Prekvalifisering april 2012 Konkurranseprosess fullført november 2012 Alternativ vurderes, behandles i fylkestinget desember 2012. Byggestart juni 2013? Ferdig juni 2014?
 53. 53. Heimdal vg skole Fullrehabilitering skole + ny tannklinikk opprinnelig vedtatt i fylkestinget desember 2011 765 elever, 10 500 m2 Begrenset anbudskonkurranse om design og pris utsatt. Ny utredning om lokalisering pågår: Saupstad, Granåsen, Heimdal eller Flatåsen. Behandles i fylkestinget desember 2012. Byggestart høsten 2014? Ferdig årsskiftet 2015/2016?
 54. 54. Gerhard Schøning voksenoppl.senter Ombygging/rehabilitering mulig i Vår Frue gate STFK, eventuelt i samarbeid med Trondheim kommune Avventer vedtak i kommunen. Gjennomføringsmodell ikke bestemt Byggestart jan 2015? Ferdig desember 2015?
 55. 55. Ny(e) skole(r) i Trondheim Elevvekst vg skoler i Trondheim mot 2030: ca 1 500 – 2 000 elever tilsier 1 – 2 nye vg skoler: Sorgenfri? Teknobuen? Nardo/Sundland eller Ranheim/Vikhammer? Byggestart 2018 (?) Ferdig innen skolestart 2020 Tomt(er)?
 56. 56. Andre prosjekt 2011 -
 57. 57. Sandmoen bussdepot Nybygg 1900 m2, 150 – 180 busser, 150 sjåførbiler Leies ut til AtB Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse 2010. HENT/Lusparken arkitekter Første passivhus bygd av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Byggestart jan 2011 (masseuttak) Satt i drift august 2011
 58. 58. Sandmoen bussdepot 2011 Nybygg, ferdig 2011. 150 busser. Utleid til AtB. Administrasjonsdelen er bygd som passivhus. HENT AS med Lusparken arkitekter 58
 59. 59. Sandmoen bussdepot 2011 Nybygg, ferdig 2011. 150 busser. Utleid til AtB. Administrasjonsdelen er bygd som passivhus. HENT AS med Lusparken arkitekter 59
 60. 60. Sandmoen bussdepot 2011 Nybygg, ferdig 2011. 150 busser. Utleid til AtB. Administrasjonsdelen er bygd som passivhus. HENT AS med Lusparken arkitekter 60
 61. 61. Ranheim bussdepot Nybygg 326 mill. kroner inkl. kjøp av tomt og rekkefølgebestemmelser 1900 m2 BTA ++, 150 – 180 busser, 150 sjåførbiler Leies ut til AtB Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse 2010 Opsjon HENT/Lusparken arkitekter Regulert tomt på Presthus er trang. Økt kostnad pga rekkefølgebestemmelser mm. Alternativ tomt?
 62. 62. Ranheim bussdepot 2015? Nybygg. 180 busser. Leies ut til AtB. Forslag: HENT AS med Lusparken arkitekter 62
 63. 63. Brattøra hurtigbåtterminal Nybygg og kai 550 - 800 m2 BTA + kai, tankanlegg mm Totalentreprise med samspill Begrenset anbudskonkurranse om design og pris Konkurranseprosess sluttført november 2012. Vinner: HENT AS med Lusparken arkitekter AS Byggestart 2013. Ferdig 2014.
 64. 64. Brattøra hurtigbåtterminal 2014 Nybygg. Ekspedisjonsbygg, 4 plasser for hurtigbåter, gjestehavntilbud. Leies ut til operatør. 64 HENT AS med Lusparken arkitekter
 65. 65. Brattøra hurtigbåtterminal 2014 Nybygg. Ekspedisjonsbygg, 4 plasser for hurtigbåter, gjestehavntilbud. Leies ut til operatør. 65 HENT AS med Lusparken arkitekter
 66. 66. Brattøra hurtigbåtterminal 2014 Nybygg. Ekspedisjonsbygg, 4 plasser for hurtigbåter, gjestehavntilbud. Leies ut til operatør. 66 HENT AS med Lusparken arkitekter
 67. 67. Brattøra hurtigbåtterminal 2014 Nybygg. Ekspedisjonsbygg, 4 plasser for hurtigbåter, gjestehavntilbud. Leies ut til operatør. Ferdig til nyttår 2014. 67 HENT AS med Lusparken arkitekter
 68. 68. Brattøra hurtigbåtterminal 2014 Nybygg. Ekspedisjonsbygg, 4 plasser for hurtigbåter, gjestehavntilbud. Leies ut til operatør. Ferdig til nyttår 2014. 68 HENT AS med Lusparken arkitekter

×