Este

16,860 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
196
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Este

  1. 1. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa Học ESTEI. Định nghĩa – Công thức tổng quát – Tên gọi:1. Định nghĩa: Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. H 2SO4 , to ROH + R’COOH R’COOR + H2O2. Công thức tổng quát của este:* Este no đơn chức: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1) Nếu đặt x = n + m + 1 thì CxH2xO2 (x ≥ 2)* Este đa chức tạo từ axit đơn chức và rượu đa chức: (RCOO)nR’* Este đa chức tạo từ axit đa chức và rượu đơn chức R(COOR’)n3. Tên gọi của este hữu cơ: R C O R O gốc axit gốc rượu Tên este = tên gốc rượu + tên gốc axit + atVd: H – C – OCH2CH3 Ety fomat || O CH3C – OCH3 Metyl axetat || O CH3 – C – O – CH – CH3 Isopropyl axetat || | O CH3 CH2 = C – C – O – CH3 Metyl metacrylat | || CH3 O CH3 – C – O – CH = CH2 Vinyl axetat || OII. Tính chất vật lý:* Các este thường là chất lỏng rất ít tan trong nước, nhẹ hơn nước.* Giữa các phân tử este không có liên kết hidro vì thế nhiệt độ sôi của các este thấp hơn axit và rượu có cùng sốnguyên tử cacbon.* Nhiều este có mùi thơm hoa quả.III. Tính chất hoá học:1. Phản ứng thuỷ phân:a. Thuỷ phân trong môi trường axit (phản ứng thuận nghịch): H 2SO4 , toEste + HOH axit + rượu H 2SO4 , toR – C – O + R’ + HOH RCOONa + R’OH || Ob. Thuỷ phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa): Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum
  2. 2. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa HọcRCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH t0 →c. Phản ứng khử Este bị khử bởi liti nhôm hiđrua (LiAlH4), khi đó nhóm RCO- (gọi là nhóm axyl) trở thành ancol bậc I : 0 R - COO - R’  R - CH2 - OH + R’- OH LiAlH 4 ,t →2. Phản ứng ở gốc hiđro cacbon:a. Phản ứng cộng: (H2, Cl2, Br2…).CH2 = CH – C – OCH3 + H2  CH3 – CH2 – C – OCH3 → 0 Ni ,t || || O Ob. Phản ứng trùng hợp: COOCH3 o C COOCH3 xt, t CH2 C n CH2 CH3 CH3 n Polimetylmetacrylat: thủy tinh hữu cơ3. Phản ứng cháy: 3n − 2 CnH2nO2 + O2 → CO2 + nH2O 2IV. Điều chế: a ) Este của ancol Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là đun hồi lưu ancol với axit hữu cơ, có H2SO4đặc xúc tác, phản ứng này được gọi là phản ứng este hóa. H SO , t0 CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH 2 4 CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O * Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch. Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịchcân bằng về phía tạo thành este) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.Axit sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước, do đó góp phần làm tăng hiệu suất tạo este. b) Este của phenol Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic mà phải dùng anhiđric axit hoặc clorua axittác dụng với phenol. C6H5 – OH + (CH3CO)2O CH3COOC6H5 + CH3COOH anhiđric axetic phenyl axetat Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum
  3. 3. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa Học phương pháp giải bài tập1. Đốt cháy một este mà thu được nCO2 = nH 2O thì este đó là este no đơn chức.VD1 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 gam một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đkc) thu được nCO2 : nH2O = 1 : 1 . Biếtrằng X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. Tìm X . HD giải: X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ ⇒ X là este. Đốt X → nCO2 : nH2O = 1 : 1 ⇒ X là este no đơn chức mạch hở CTTQ của X là CnH2nO2 4, 48 Ta có: noxi = = 0, 2 mol 22, 4 3n − 2 CnH2nO2 + ( )O2 → nCO2 + nH2O 2 (3n − 2) noxi 2 = 0, 2 ⇒ n = 2 Theo đề bài, ta có: = nX 1 0,1 Vậy X là C2H4O2 có CTCT HCOOCH3VD2: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tránggương được. Xác định CTCT của X. 13, 2 5, 4 HD giải: nCO2 = = 0, 3 mol; nH2O = = 0, 3 mol = nCO2 44 18 ⇒ X là este no đơn chức mạch hở có CTTQ CnH2nO2 CnH2nO2  nCO 2 + nH2O ®èt → (14n + 32) gam n mol 7,4 gam 0,3 mol 14n + 32 n Ta có tỉ lệ: = ⇒n=3 7,4 0, 3 Vậy CTPT của X là: C3H6O2 Vì X tráng gương được ⇒ X có CTCT HCOOC2H5- Đốt cháy một este không no (1 nối đôi C = C) đơn chức. CnH2n-2O2 → neste = nCO2 − nH 2O 2. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ đơn chức: Este đơn chức có CTPT là : CxHyO2 ⇔ R-COOR’ ĐK : y ≤ 2x Ta có 12x + y + 32 = R + R’ + 44. Khi giải bài toán về este ta thường sử dụng cả hai công thức trên. - Công thức CxHyO2 dùng để đốt cháy .VD : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thuđược 8,2 gam muối chứa natri. Tìm CTCT của X . HD giải: Đốt 1 mol este → 3 mol CO2 ⇒ X có 3C trong phân tử ⇒ X là este đơn chức. CTTQ của este là RCOOR RCOOR + NaOH → RCOONa + ROH 0,1 mol 0,1 mol m 8, 2 Ta có: Mmuèi = muèi = = 82 ®vc = R + 67 ⇒ R = 15 ⇒ R là –CH3 nmuèi 0,1 Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum
  4. 4. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa Học ⇒ R phải là –CH3 Vậy CTCT của X là CH3COOCH3 - Công thức R-COOR’ dùng để phản ứng với NaOH ⇒ CT cấu tạo của este.VD1 : Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđrô là 44 thì được một muối Natri có khối lượng bằng41 khối lượng este. Tìm CTCT của este . 44 HD giải: Ta có: Meste = Mhi®r« × 44 = 88 ®vc = 2 × Mgèc − coo ⇒X là este đơn chức CTTQ của este là RCOOR RCOOR + NaOH → RCOONa + ROH 41 41 Ta có: Mmuèi = Meste = × 88 = 82 ®vc = R + 67 ⇒ R = 15 ⇒ R là – CH3 44 44 Ta có: Meste = R + 44 + R = 88 ⇒ R = 29 Đặt R là CxHy– ⇒ 12x +y = 29⇒ y = 29 – 12x Lập bảng biến thiên: x 1 2 3 y 17 5 âm nhận ⇒ R là –C2H5 Vậy X là CH3COOC2H53.Cho hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm tạo raa. Hai muối và một ancol thì 2 chất hữu cơ đó có thể là:  RCOOR  RCOOR (1)  hoặc  (2)  R1COOR  R1COOH- nancol = nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (1)- nancol < nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (2) VD1: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH thì cần hết100 ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn chức và được mộtrượu no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Natri được 3,36 lít H2 (đktc). Hai hợp chất hữu cơ thuộc loạichất gì? HD Theo đề ta có: nKOH = 0,1.5 = 0,5 mol Ancol no đơn chức Y: CnH2n+1OH 1 CnH2n+1OH + Na → CnH2n+1ONa + H2 2 0,3 mol ← 0,15 mol Thuỷ phân hai chất hữu cơ thu được hỗn hợp hai muối và một ancol Y với nY < nKOH Vậy hai chất hữu cơ đó là: este và axit VD2: Hỗn hợp M gồm hai hợp chất hữu cơ mạch thẳng X và Y chỉ chứa (C, H, O) tác dụng vừa đủ hết 8 gamNaOH thu được rượu đơn chức và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Lượng rượu thu được cho tác dụng với natri dư tạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc). X, Y thuộc laọi hợp chất gì?HD nNaOH = 0,2 mol nAncol = 0,2 mol Thuỷ phân hai chất hữu cơ X, Y và thu được số mol nAncol = nNaOH. Vậy X, Y là hai este.b. Một muối và một ancol thì hai chất hữu cơ đó có thể là:- Một este và một ancol có gốc hidrocacbon giống rượu trong este: RCOOR1 và R1OH- Một este và một axit có gốc hidrocacbon giống trong este: RCOOR1 và RCOOH- Một axit và một ancol. Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum
  5. 5. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa Họcc. Một muối và hai ancol có khả năng hai chất hữu cơ đó là:  RCOOR  RCOOR  hoặc   R1COOR  R OH 4. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ hai chức:a. Một ancol và hai muối: R1 C O R O C R2 + 2NaOH R1COONa + R2 COONa + R(OH)2 O O nOH − = 2neste= ∑ nmuối; nancol = nesteb. Hai ancol và một muối: R1 O C R C O R2 + 2NaOH R1 OH + R2OH + R(COONa)2 O O nOH- = 2nmuối = 2neste; nOH- = 2 ∑ nrượu.5.Khi xác định công thức cấu tạo este hữu cơ ta nên chú ý: n- Tỉ lệ mol: NaOH = số nhóm chức este. neste- Cho phản ứng: Este + NaOH  Muối + Rượu → 0 tÁp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrượuCô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không. 6.Một số este khi thuỷ phân không tạo ancol: - Este + NaOH  1 muối + 1 anđehit ⇒ este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm - → OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit. o VD: R-COOCH=CH2 + NaOH t → R-COONa + CH2=CH-OH Đp hóa CH3- CH=OVD : Đốt cháy hoàn toàn 1mol este X thu được 3 mol CO2. Khi X tác dụng với NaOH tạo ra một anđehit. TìmCTCT của X. HD giải: Đốt 1 mol este → 3 mol CO2 ⇒ X có 3C trong phân tử. X tác dụng với NaOH tạo ra một anđehit. Vậy X là HCOOCH=CH2. - Este + NaOH  1 muối + 1 xeton ⇒ este này khi phản ứng tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên → cacbon mang nối đôi bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo xeton. o RCOOC=CH2 + NaOH t → R-COONa + CH2=CHOH-CH3 CH3 Đp hóa CH3-CO-CH3 - Este + NaOH  2muối + H2O ⇒ Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol.. → o RCOO + 2NaOH t → RCOONa + C6H5ONa + H2O ( do phenol có tính axit nên phản ứng tiếp với NaOH tạo ra muối và H2O) - Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất ⇒ Este đơn chức 1 vòng → C O o R +NaOH t → R COONa O OH Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum
  6. 6. Chuyên đề Hóa 12 – Este Box: Hóa Học Collector: Box Hóa Học – Http://ntquang.net/forum

×