Uploaded on

 

More in: Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
466
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Prílohy 1
 • 2. Zoznam prílohPríloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltPríloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaPríloha 3 VV1a a VV1b – časopisecké a knižné publikácie mimo databázy WoKPríloha 4a SV1 – SV4, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4b SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4c VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4d VV4 – VV6, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4e VV7 – VV10, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 5 Ľudia v ARRA 2
 • 3. Príloha 1 – Frascati manuál, rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín podľa Frascati manuáluna základe vedných odborov takto: • prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, • technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy, • medzi lekárske vedy (MED) sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo. (V minuloročnej správe bolo ošetrovateľstvo a zdravotníctvo omylom zaradené do skupiny sociálnych vied. Ďakujeme docentovi Martinovi Kanovskému za upozornenie na tento omyl.) • pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, • spoločenské vedy (SOC) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, iné spoločenské vedy. • humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy. Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do určitého odboru vedy a technikyjednoznačné, vzhľadom na ich rôznorodosť – ich rôzne súčasti (napríklad katedry) vykonávajúčinnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofické fakulty, ktorých činnosť patríaj do odboru humanitných, aj spoločenských vied. Do príslušného odboru vedy a techniky bolipreto zaradené podľa prevládajúcej činnosti. Pokiaľ sa na nás obráti dekan určitej fakulty aleboodborná verejnosť s tým, že navrhuje, aby fakulta, ktorú vedie, bola zaradená do iného odboru,takýto návrh ARRA zváži.V roku 2007 prebehla úprava zaradenia fakúlt – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU,Fakulta zdravotníctva PU a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF boli preradené doskupiny MED a Fakulta riadenia a informatiky ŽU do skupiny TECH. Zdravotnícke fakultya vysoké školy boli od roku 2007 radené do skupiny MED. 3
 • 4. Tabuľka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí podľa ARRAŠkola Skupina Fakulta SkratkaAkadémia umení AUAkadémia umení HUM Fakulta dramatických umení DramUm AUAkadémia umení HUM Fakulta muzických umení MuzUm AUAkadémia umení HUM Fakulta výtvarných umení VýtvarUm AUEkonomická univerzita EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta hospodárskej informatiky HospInfo EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta medzinárodných vzťahov MedzVzťah EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta podnikového manažmentu PodnMan EU BAEkonomická univerzita SPOL Národohospodárska fakulta NárHosp EU BAEkonomická univerzita SPOL Obchodná fakulta Obchod EU BAEkonomická univerzita SPOL Podnikovohospodárska fakulta PodnHosp EU BAKatolícka univerzita KUKatolícka univerzita HUM Filozofická fakulta Fil KUKatolícka univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag KUKatolícka univerzita HUM Teologická fakulta Teol KUKatolícka univerzita MED Fakulta zdravotníctva Zdravotníctva KUPrešovská univerzita PUPrešovská univerzita HUM Fakulta humanitných a prírodných vied HumPrír PUPrešovská univerzita SPOL Fakulta manažmentu Manag PUPrešovská univerzita SPOL Fakulta športu TV PUPrešovská univerzita MED Fakulta zdravotnícka Zdravotnícka PUPrešovská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil PUPrešovská univerzita HUM Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Greckokat PUPrešovská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag PUPrešovská univerzita HUM Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravosl PUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agro SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta biotechnológie a potravinárstva BiotPotr SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPOL Fakulta ekonomiky a manažmentu EkonomMan. SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPOL Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Eur.št. SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhrad SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita TECH Mechanizačná fakulta Mech SPUSlovenská technická univerzita STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta architektúry Archit STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ChemTechn STUBASlovenská technická univerzita PRIR Fakulta informatiky a informačných technológií Infor.a Inf. tech. STUBASlovenská technická univerzita TECH Materiálovotechnologická fakulta MatTechn STUBASlovenská technická univerzita TECH Stavebná fakulta Stav STUBASlovenská technická univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj STUBATechnická univerzita v Košiciach TUKETechnická univerzita v Košiciach SPOL Ekonomická fakulta Ekonom TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta BERG Ban TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr TUKETechnická univerzita v Košiciach HUM Fakulta umení Umení TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta výrobných technológií VýrTech TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Hutnícka fakulta Hutn TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Stavebná fakulta Stav TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Strojnícka fakulta Stroj TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Letecká fakulta Letecká TUKE 4
 • 5. Škola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita vo Zvolene TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita vo Zvolene PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZTechnická univerzita vo Zvolene TECH Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky EnvirTech TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov SocEkon TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnicka fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telesnej výchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnicka fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita Konštantína Filozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeur.Št. UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMBUniverzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnicka fakulta Práv UMB 5
 • 6. Škola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita vo Zvolene TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita vo Zvolene PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZTechnická univerzita vo Zvolene TECH Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky EnvirTech TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov SocEkon TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnicka fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telesnej výchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnicka fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita Konštantína Filozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeur.Št. UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMBUniverzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnicka fakulta Práv UMB 6
 • 7. Škola Skupina Fakulta SkratkaUniverzita Pavla Jozefa Šafárika UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Fakulta verejnej správy VerSpr UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika MED Lekárska fakulta Lek UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Právnicka fakulta Práv UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda SPOL Fakulta masmediálnej komunikácie MasMed UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda PRIR Fakulta prírodných vied Prír UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda HUM Filozofická fakulta Fil UCMUniverzita veterinárskeho lekárstva AGRO UVLVysoká škola múzických umení VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Divadelná fakulta Divadelná VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Filmová a televízna fakulta FilmTel VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Hudobná a tanečná fakulta HudTan VŠMUVysoká škola výtvarných umení VŠVUŽilinská univerzita ŽUŽilinská univerzita TECH Elektrotechnická fakulta Elektr ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta PEDAS Pedas ŽUŽilinská univerzita PRIR Fakulta prírodných vied Prír ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta riadenia a informatiky Riadenia ŽUŽilinská univerzita TECH Fakulta špeciálneho inžinierstva ŠpecInž ŽUŽilinská univerzita TECH Stavebná fakulta Stav ŽUŽilinská univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj ŽUUniverzita J. Selyeho UJSUniverzita J. Selyeho SPOL Ekonomická fakulta Ekonom Uni J Selyeho Reform Teol Uni JUniverzita J. Selyeho HUM Fakulta reformovanej teológie SelyehoUniverzita J. Selyeho SPOL Pedagogická fakulta Pedagog Uni J Selyeho 7
 • 8. Príloha 2. Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaRozdelenie indikátorov do skupín Indikátory, ktoré ARRA používa, sú zoradené do dvoch vecne kompaktných skupín.Tabuľka P2: Zoznam kritérií použitých ARRA v správeOblasť Označenie Opis Počet publikácií vo WoK za roky 1998-2007 na tvorivého VV1 pracovníka Počet rôznych časopiseckých publikácií mimo WoK za rok VV1a 2007 (pri fakultách SPOL a HUM) Počet rôznych knižných publikácií mimo WoK za rok 2007 VV1b (pri fakultách SPOL a HUM) Počet citácií vo WoK za roky 1998-2007 na tvorivého VV2 pracovníka Počet citácií vo WoK na jednu publikáciu vo WoK za roky VV2a 1998-2007 Počet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoň 5 VV3 citácií, za roky 1998-2007, na tovrivého pracovníka Počet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoň 25 VV3a citácií, za roky 1998-2008, na tovrivého pracovníka veda a výskum Počet denných doktorandov v roku 2007 na jedného VV4 profesora alebo docenta Ročný priemer počtu absolventov doktorandského štúdia v VV5 rokoch 2005-2007 na počet profesorov a docentov Počet doktorandov denného štúdia delený počtom denných VV6 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Grantové prostriedky z agentúr KEGA a VEGA na VV7 tvorivého pracovníka v roku 2007 Grantové prostriedky z agentúry APVV na tvorivého VV8 pracovníka v roku 2007 Prostriedky zo zahraničných grantov a štátnych programov VV9 na tovrivého pracovníka Celkové grantové prostriedky z agentúr na tovrivého VV10 pracovníka Pomer počtu študentov denného aj externého štúdia na SV1 jedného učiteľa v roku 2007 Pomer počtu študentov denného aj externého štúdia na SV2 jedného profesora alebo docenta v roku 2007 Pomer profesorov, docentov a ostatných učiteľov s PhD ku SV3 štúdium a vzdelávanie všetkým učiteľom SV4 Pomer profesorov a docentov ku všetkým učiteľom Podiel prihlásených uchádzačov k plánovanému počtu SV6 miest v roku 2007 SV7 Pomer zapísaných a prijatých študentov v roku 2007 SV8 Podiel zahraničných študentov 8
 • 9. Kategória „Veda a výskum“Skupina „Publikácie a citácie“Patria sem: - indikátor VV1A, pre fakulty skupín HUM a SPOL bol doplnený o VV1a a VV1b, - indikátor VV2, - indikátor VV2a, - indikátor VV3, - indikátor VV3a.Podrobnejší opis indikátorov je v tab. P2.Skupina „Doktorandské štúdium“Patria sem indikátory: VV4, VV5 a VV6.Skupina „Grantová úspešnosť“Patria sem indikátory: VV7, VV8, VV9 a VV10.Kategória „Štúdium a vzdelávanie“1Skupina „Študenti a učitelia“Obsahuje indikátory: - SV1 (Počet študentov v dennej a externej forme štúdia v roku 2006 delený počtom učiteľov; body sa prideľujú podľa počtu učiteľov na 100 študentov), - SV2 (Počet študentov v dennej a externej forme štúdia delený počtom profesorov a docentov; body sa prideľujú obdobne ako pri indikátore SV1), - SV3, - SV4.Skupina „Záujem o štúdium“Obsahuje indikátory: SV6, SV7 a SV8.Metodika hodnotenia fakúlt a vysokých škôl Indikátory uvedené vyššie sú zvolené tak, aby ich vyššia hodnota zodpovedala vyššiemuvýkonu. Napríklad jedným z indikátorov je počet študentov pripadajúcich na jedného profesoraalebo docenta. Čím je tento počet vyšší, tým je menej pravdepodobné, že profesori a docenti samôžu študentom venovať individuálne. Z hľadiska individuálneho prístupu, ktorý považuje1 Ak sa v rámci tejto kategórie indikátorov hovorí o študentoch, zohľadňovali sa iba študenti bakalárskeho amagisterského štúdia tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Jedinou výnimkou je indikátor SV10, kde sú zahrnutí– podľa dostupnosti dát – aj študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia. Ak nie je výslovne uvedené (napr.financovanie), študenti sa berú do úvahy ako neprepočítaní podľa koeficientov MŠ SR. 9
 • 10. ARRA pre študenta za vhodnejší, je preto lepšie, ak má tento indikátor menšiu hodnotu. Ak savšak vezme do úvahy jeho prevrátená hodnota (počet docentov a profesorov na sto študentov),zodpovedá vyššiemu výkonu fakulty v tomto indikátore zase vyššia hodnota. Do počtu študentovboli zahrnutí denní aj externí študenti. Diplom študentov v externej forme štúdia je taký istý akodiplom študentov v dennej forme štúdia. Kvalita vzdelávania jedných aj druhých by mala byťrovnaká, preto by sa študentom v dennej aj externej forme štúdia mali učitelia venovať rovnako. Fakulta, ktorá dosiahla v určitom indikátore najvyššiu hodnotu, má priradených 100bodov. Ostatným fakultám sa priradí počet bodov lineárnou interpoláciou, pričom nula bodovzodpovedá nulovej hodnote. Určitá fakulta konkrétnej vysokej školy sa hodnotila v skupine, do ktorej bola zaradenápodľa manuálu Frascati. Celkové poradie fakúlt v rámci danej skupiny sa určuje jej priemernýmbodovým ziskom v skupinách indikátorov. Celkové poradie vysokých škôl v danej skupine podľa manuálu Frascati je danépriemerným počtom bodov jej fakúlt. 10
 • 11. Príloha 3 – VV1a a VV1bVV1aHUM Body pridelené pre časopisecké publikácie mimo WoK RímsKat UK 18,58 Pravosl.PU 15,81 Fil TVU 9,96 Greckokat.PU 9,90 Evanj UK 8,14 Teol.TVU 6,83 HumPrír PU 6,44 Fil KU 4,69 Fil UK 4,69 DramUm AU 4,23 Hum UMB 3,92 2007 Divadelná VŠMU 3,91 2006 Fil UCM 3,02 Teol KU 2,57 VýtvarUm AU 2,19 HudTan VŠMU 1,52 VŠVU BL 1,07 FilmTel VŠMU 0,52 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil PU 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 11
 • 12. SPOL Body pridelené pre časopisecké publikácie mimo WoK MedzVzťah EU BA 23,18 Práv TVU 15,49 Eur.Št. SPU 11,50 TV UK 10,22 Pedag KU 10,20 Pedas ŽU 9,48 EkonomMan SPU 9,46 NárHosp. EU BA 9,40 Pedag UMB 9,24 Obchod EU BA 8,82 HospInfo EU BA 8,80 PodnMan EU BA 8,65 Práv UPJŠ 8,30 Pedag TVU * 7,47 Ekonom UMB 6,63 VerSpr UPJŠ 6,19 6,14 2007 Manažment PU 2006 Pedag PU 6,02 Práv UK 5,97 Sredoeur.Št.UKF 5,80 Manag UK 5,00 Pedag UK 4,30 Práv UMB 4,15 Polit UMB 3,36 SocEkon TUAD 2,71 SocEkon UK 2,37 PodnHosp. EU BA 2,36 Fa športu PU 2,28 MasMed UCM * 1,73 Pedagog Uni J Selye 0,00 Pedag UKF 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom TUKE 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 12
 • 13. VV1bHUM Body pridelené pre knižné publikácie Pravosl.PU 5,27 Rímskat UK 4,83 Fil TVU 4,03 Teol KU 3,25 Greckokat.PU 2,96 Teol.TVU 2,78 Hum UMB 2,64 Evanj UK 2,43 Fil PU 1,63 HumPrír PU 1,50 Fil UK 1,41 1,27 2007 DramUm AU 2006 Fil KU 1,15 Divadelná VŠMU 0,95 Fil UCM 0,77 FilmTel VŠMU 0,41 VŠVU BL 0,28 VýtvarUm AU 0,10 HudTan VŠMU 0,08 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 13
 • 14. SPOL Body pridelené pre knižné publikácie Pedag KU 4,84 Pedag UMB 4,32 Stredoeur št UKF 3,35 Práv UPJŠ 3,07 Práv UMB 3,00 Pedag TVU* 2,93 Eur.Št. SPU 2,27 Práv TVU 2,20 Manažment PU 2,11 SocEkon TUAD 2,00 Obchod EU BA 1,94 Pedag PU 1,71 HospInfo EU BA 1,65 Pedag UK 1,40 EkonomManSPU 1,38 SocEkon UK 1,33 1,33 2007 MedzVzťah EU BA 2006 NárHosp. EU BA 1,26 VerSpr UPJŠ 1,23 Polit UMB 1,18 PodnMan EU BA 1,06 Pedag UKF 1,04 Práv UK 1,02 Pedas ŽU 0,96 Manag UK 0,61 MasMed UCM* 0,58 PodnHosp. EU BA 0,53 TV UK 0,47 Fa športu PU 0,45 Ekonom UMB 0,20 Pedagog Uni J Selye 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom TUKE 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 14
 • 15. Body za všetky publikácieHUM Publikácie na tvorivého pracovníka 2,43 RímsKat UK 2,18 Pravosl.PU 1,83 Fil TVU 1,63 Evanj UK 1,29 Greckokat.PU 1,19 HumPrír PU 1,14 Fil UK 0,96 Teol.TVU 0,78 Fil KU 0,74 Hum UMB 0,58 Teol KU body za všetky publikácie 0,57 body za časop. publikácie Fil PU body za knižné publikácie 0,55 počet publikácií vo WOK DramUm AU 0,49 Divadelná VŠMU 0,43 Fil UCM 0,23 VýtvarUm AU 0,16 HudTan VŠMU 0,14 VŠVU BL 0,09 FilmTel VŠMU 0,00 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 15
 • 16. SPOL Publikácie na tvorivého pracovníka 2,93 MedzVzťah EU BA 1,77 Práv TVU 1,69 NárHosp. EU BA 1,53 Obchod EU BA 1,53 Pedag KU 1,48 SocEkon UK 1,47 HospInfo EU BA 1,46 Pedag UMB 1,44 EurŠt SPU 1,30 Pedag TVU 1,24 EkonomManSPU 1,19 TV UK 1,18 PodnMan EU BA 1,14 Práv UPJŠ 1,04 Pedas ŽU 1,03 VerSpr UPJŠ body za všetky publikácie 0,92 Stredoeur št UKF body za časop. publikácie 0,84 PodnHosp. EU BA body za knižné publikácie 0,82 Manažment PU počet publikácií vo W OK 0,82 Ekonom UMB 0,79 Pedag PU 0,75 Manag UK 0,74 Práv UK 0,71 Práv UMB 0,63 Pedag UK 0,49 SocEkon TUAD 0,45 Polit UMB 0,40 Ekonom TUKE 0,27 Fa športu PU 0,23 MasMed UCM 0,14 Pedag UKF 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 16
 • 17. Príloha 4 – Podrobné výsledky v grafoch a tabuľkách Príloha 4a - SV1-4, všetky grafy a súhrnná tabuľkaSV 1Skupina AGRO Počet študentov na učiteľa 25,0 20,5 20,0 18,9 18,2 16,5 14,9 15,0 2005 2006 2007 10,0 8,5 5,0 0,0 U U L P P U S P ZV ZV U V S S tr. TU TU k. ad gr o o v s Le hr A tP re Le er Zá io D et B VSkupina MED Počet študentov na učiteľa 50 44,3 43,2 45 39,2 40 35 30 2005 25 2006 21,5 18,8 2007 20 15 11,9 9,3 9,3 10 6,7 5 0 K U PU U ty JŠ K F K U K TV K U be U P U k a a rm k U lž Le tv tv oc Le c .A k So Fa íc íc en vS Le tn tn sv ss ra vo vo S Je Zd ra ra V Zd Zd 17
 • 18. Skupina HUM Počet študentov na učiteľa Greckokat.PU 41,7 Pravosl.PU 38,5 Teol KU 34,0 Fil UCM 28,6 Fil UKF 27,5 Fil KU 24,9 Hum UMB 23,3 HumPrír PU 22,5 RímsKat UK 21,3 Fil TVU 18,0 Fil PU 16,6 2007 Teol.TVU 13,9 2006 Fil UK 13,3 2005 Divadelná VŠMU 13,2 Reform Teol Uni J Selyeho 8,8 VýtvarUm AU 8,7 Evanj UK 8,6 FilmTel VŠMU 8,3 Umení TUKE 8,1 DramUm AU 7,8 HudTan VŠMU 6,6 VŠVU BL 5,6 MuzUm AU 4,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 18
 • 19. Skupina PRIR Počet študentov na učiteľa 30,0 25,0 24,1 23,5 23,0 20,1 20,0 2005 14,8 15,0 2006 11,9 2007 10,6 10,0 10,0 5,0 0,0 Z U M B K Š KF K TU U M PJ U Ž C U U U ír FI ír U v Pr ír Pr ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 19
 • 20. Skupina SPOL Počet študentov na učiteľa Manag UK 73,2 SocEkon TUAD 70,9 Eur.Št. SPU 63,1 Manažment PU 58,2 MasMed UCM 45,5 Pedag KU 44,3 Ekonom Uni J Selye 39,8 Práv UMB 38,4 Práv UK 34,9 Obchod EU BA 34,4 Pedag UMB 32,3 Pedag PU 31,9 VerSpr UPJŠ 31,7 Práv UPJŠ 31,4 PodnHosp. EU BA 30,9 HospInfo EU BA 27,5 2007 Pedagog Uni J Selye 27,3 2006 SocEkon UK 26,7 2005 NárHosp. EU BA 26,4 Pedas ŽU 26,0 Stredoeur št UKF 25,7 Ekonom UMB 25,7 Pedag UKF 25,2 PodnMan EU BA 23,2 EkonomManSPU 23,2 Práv TVU 21,7 Ekonom TUKE 21,4 Pedag TVU 21,2 MedzVzťah EU BA 20,0 TV UK 19,7 Polit UMB 19,3 Fa športu PU 15,2 Pedag UK 15,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 20
 • 21. Skupina TECH Počet študentov na učiteľa 37,1 Inf a inf tech STU 32,2 ŠpecInž ŽU 30,5 Letecká TUKE 30,1 Ban TUKE 29,1 MechTron TUAD 25,9 VýrTech TUKE 25,4 MatTechn STUBA 20,7 Stav TUKE 19,3 Mech SPU 19,0 Stroj TUKE 16,1 Elektr TUKE 15,3 2007 PriemTech TUAD 2006 15,1 Riadenia ŽU 2005 14,3 Stav ŽU 14,0 Elektr ŽU 14,0 Stav STUBA 13,8 Elektr STUBA 13,8 ŠpecTechn TUAD 13,5 Stroj ŽU 13,4 EnvirTech. TUZV 12,9 Archit STUBA 12,2 Stroj STUBA 11,9 Hutn TUKE 7,8 FChPT STUBA 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 21
 • 22. SV 2Skupina AGRO Počet študentov na profesora alebo docenta 90,0 78,0 80,0 70,0 60,0 50,0 47,4 2005 45,1 41,7 2006 40,0 2007 29,3 30,0 18,8 20,0 10,0 0,0 U ZV VL U U ZV SP SP SP .U TU TU d ro tr. ek s a v Ag Po Le hr re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet študentov na profesora alebo docenta 400 340,2 350 300 240,9 250 2005 200 2006 170,1 156,4 2007 150 100 53,2 50 31,0 30,1 21,4 20,2 0 K Š KU PU U ty K K KF U PJ U U TV be U k va va rm k U lž Le Le oc c .A ct ct So k Fa en vS Le í í tn tn sv ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 22
 • 23. Skupina HUM Počet študentov na profesora alebo docenta 152,1 Teol KU 134,8 Pravosl.PU 100,3 Fil UKF 99,1 Greckokat.PU 97,0 Fil UCM 93,3 Fil KU 90,9 Hum UMB 66,9 HumPrír PU 53,9 Fil PU 51,0 RímsKat UK 42,4 Fil TVU 2007 34,4 Fil UK 2006 32,4 2005 Teol.TVU 28,7 Umení TUKE 24,0 Evanj UK 22,7 Divadelná VŠMU 20,3 VýtvarUm AU 15,6 DramUm AU 14,7 Reform Teol Uni J Selyeho 14,6 VŠVU BL 12,5 FilmTel VŠMU 9,7 HudTan VŠMU 8,7 MuzUm AU 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 23
 • 24. Skupina PRIR Počet študentov na profesora alebo docenta 140,0 120,3 120,0 100,0 87,9 80,0 2005 67,6 2006 60,0 49,6 2007 47,0 40,0 26,6 22,4 21,1 20,0 0,0 Z JŠ B M K F K ŽU TU K M U U C P U U U rír FI rír U nv rír rír FM rír P P rír le P P P P ko E 24
 • 25. Skupina SPOL Počet študentov na profesora alebo docenta 361,7 SocEkon TUAD 332,4 Manažment PU 294,3 Eur.Št. SPU 196,8 VerSpr UPJŠ 193,7 Manag UK 172,3 Ekonom Uni J Selye 165,9 MasMed UCM 163,1 Práv UMB 158,7 Stredoeur št UKF 141,7 Pedag KU 118,6 Pedag PU 112,5 PodnHosp. EU BA 103,1 Obchod EU BA 99,1 HospInfo EU BA 96,0 Pedag UKF 91,7 Práv UK 2007 87,2 Ekonom UMB 2006 Pedag UMB 81,4 2005 77,5 MedzVzťah EU BA 73,7 Pedas ŽU 72,5 Ekonom TUKE 70,7 Práv UPJŠ 68,8 Práv TVU 67,3 NárHosp. EU BA 66,9 EkonomManSPU 66,0 Pedagog Uni J Selye 65,6 SocEkon UK 62,3 Pedag UK 61,1 PodnMan EU BA 58,2 Pedag TVU 58,0 TV UK 47,4 Fa športu PU 46,9 Polit UMB 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 25
 • 26. Skupina TECH Počet študentov na profesora alebo docenta 115,6 Letecká TUKE 101,1 ŠpecInž ŽU 99,8 VýrTech TUKE 94,6 MechTron TUAD 88,4 Inf a inf tech STU 82,5 Ban TUKE 81,4 MatTechn STUBA 65,9 Stav TUKE 58,0 Riadenia ŽU 56,9 Stroj TUKE 49,7 Stav ŽU 44,3 Mech SPU 2007 2006 43,3 PriemTech TUAD 2005 41,3 ŠpecTechn TUAD 39,4 Elektr TUKE 37,9 Hutn TUKE 37,1 EnvirTech. TUZV 36,6 Stav STUBA 36,0 Archit STUBA 32,7 Stroj STUBA 31,0 Elektr ŽU 29,4 Elektr STUBA 26,3 Stroj ŽU 24,7 Fchpt STUBA 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 26
 • 27. SV 3Skupina AGRO Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 91,9% 90,8% 89,4% 90% 80,6% 80% 77,0% 70% 67,0% 60% 2005 50% 2006 2007 40% 30% 20% 10% 0% VL U U ZV U ZV SP SP SP .U TU TU ad tr. ro ek s v Ag Po Le hr re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 90% 82,6% 79,2% 80% 75,5% 68,3% 68,3% 70% 58,7% 56,3% 60% 2005 50% 2006 37,2% 40% 2007 27,5% 30% 20% 10% 0% K KU PU U Š ty K K KF U PJ TV U U be U k a a rm k U lž Le tv tv oc Le c .A k So Fa íc íc en vS Le tn tn sv ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 27
 • 28. Skupina HUM Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 90,9% Fil UK 90,0% FilmTel VŠMU 89,5% Greckokat.PU 85,7% Pravosl.PU 85,7% Evanj UK 83,3% RímsKat UK 81,0% Teol.TVU 80,0% Reform Teol Uni J Selyeho 78,8% HumPrír PU 77,3% HudTan VŠMU 71,2% Fil TVU 2007 66,7% Fil KU 2006 64,5% 2005 MuzUm AU 63,9% Fil PU 63,8% Hum UMB 63,2% Divadelná VŠMU 62,6% Fil UKF 60,0% Fil UCM 52,4% VýtvarUm AU 50,0% DramUm AU 49,3% Teol KU 45,8% VŠVU BL 37,5% Umení TUKE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28
 • 29. Skupina PRIR Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 90% 83,52% 83,03% 81,95% 80% 70,59% 70% 61,61% 60,53% 60% 2005 51,06% 50% 2006 37,89% 2007 40% 30% 20% 10% 0% Z JŠ B M K F K ŽU TU K M U U C P U U U rír FI rír U nv rír rír FM ír P P rír Pr le P P P ko E 29
 • 30. Skupina SPOL Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 94,6% TV UK 86,7% HospInfo EU BA 85,7% Eur.Št. SPU 81,5% SocEkon TUAD 80,6% MasMed UCM 78,4% Pedas ŽU 77,6% Pedagog Uni J Selye 76,0% Stredoeur št UKF 74,8% Pedag UKF 74,3% EkonomManSPU 73,8% MedzVzťah EU BA 72,7% Ekonom TUKE 72,3% Fa športu PU 71,1% Práv UMB 71,1% NárHosp. EU BA 66,7% Práv TVU 2007 66,7% Pedag PU 2006 64,2% 2005 Pedag TVU 64,1% PodnMan EU BA 62,6% Ekonom UMB 61,0% PodnHosp. EU BA 60,9% Pedag UMB 60,2% Pedag UK 58,8% Práv UK 58,1% VerSpr UPJŠ 57,8% Obchod EU BA 52,6% Polit UMB 51,4% SocEkon UK 50,0% Manag UK 49,0% Práv UPJŠ 48,1% Pedag KU 39,2% Manažment PU 34,6% Ekonom Uni J Selye 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30
 • 31. Skupina TECH Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 88,2% FChPT STUBA 86,3% Stav TUKE 84,4% Elektr STUBA 83,3% VýrTech TUKE 82,6% Mech SPU 81,8% Hutn TUKE 81,4% Elektr TUKE 80,4% Stroj ŽU 79,9% Stav STUBA 76,6% EnvirTech. TUZV 76,1% Archit STUBA ŠpecInž ŽU 75,0% 2007 75,0% 2006 Ban TUKE 2005 70,6% PriemTech TUAD 69,8% Stroj TUKE 69,3% Stroj STUBA 68,2% Stav ŽU 67,74% Inf a inf tech STU 67,6% Elektr ŽU 64,1% Riadenia ŽU 61,4% MatTechn STUBA 58,5% Letecká TUKE 57,6% ŠpecTechn TUAD 51,3% MechTron TUAD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31
 • 32. SV 4Skupina AGRO Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60% 50,8% 50% 45,1% 40,4% 39,8% 39,6% 40% 2005 30% 26,2% 2006 2007 20% 10% 0% L U U PU ZV ZV V SP P U TU S TU S k. ad r. o Le ot s gr v hr Le re tP A er Zá D io et B VSkupina MED Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 50% 46,4% 45% 40% 38,5% 35,3% 35% 31,5% 30,8% 30% 25,4% 2005 25% 2006 2007 20% 16,3% 15% 13,7% 13,0% 10% 5% 0% K KU PU U ty JŠ K K F U TV K U be U P U k a a rm k U lž Le tv tv oc Le c .A k So Fa íc íc en vS Le tn tn sv ss ra vo vo Š Je Zd ra ra V Zd Zd 32
 • 33. Skupina HUM Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 68,2% HudTan VŠMU 66,7% FilmTel VŠMU 60,0% Reform Teol Uni J Selyeho 57,9% Divadelná VŠMU 51,6% MuzUm AU 50,0% DramUm AU 42,9% VýtvarUm AU 42,9% Teol.TVU 42,4% Fil TVU 42,1% Greckokat.PU 41,7% RímsKat UK 2007 38,8% Fil UK 2006 38,5% 2005 VŠVU BL 35,7% Evanj UK 33,6% HumPrír PU 30,8% Fil PU 29,5% Fil UCM 28,6% Pravosl.PU 28,1% Umení TUKE 27,5% Fil UKF 26,7% Fil KU 25,6% Hum UMB 22,4% Teol KU 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 33
 • 34. Skupina PRIR Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 60% 50% 47,4% 47,3% 44,6% 40,4% 40% 34,1% 31,6% 2005 30% 2006 26,8% 2007 20,0% 20% 10% 0% Š Z K B KF M ŽU K TU M PJ U U C U U U ír ír fi U v Fm Pr Pr ír ír ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 34
 • 35. Skupina SPOL Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 44,4% Práv UPJŠ Pedagog Uni J Selye 41,3% Polit UMB 41,0% SocEkon UK 40,7% Pedag UMB 39,6% NárHosp. EU BA 39,3% 38,1% Práv UK 38,0% PodnMan EU BA Manag UK 37,8% 36,5% Pedag TVU Pedas ŽU 35,3% 34,7% EkonomManSPU 33,9% TV UK Obchod EU BA 33,3% Fa športu PU 32,0% Práv TVU 31,6% 2007 31,3% Pedag KU 2006 29,5% 2005 Ekonom TUKE Ekonom UMB 29,5% HospInfo EU BA 27,7% 27,5% PodnHosp. EU BA 27,5% MasMed UCM Pedag PU 26,9% Pedag UKF 26,2% MedzVzťah EU BA 25,8% 24,1% Pedag UK Práv UMB 23,5% Ekonom Uni J Selye 23,1% 21,4% Eur.Št. SPU SocEkon TUAD 19,6% 17,5% Manažment PU 16,2% Stredoeur št UKF 16,1% VerSpr UPJŠ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 35
 • 36. Skupina TECH Podiel profesorov a docentov na všetkých učiteľoch 58,1% FChPT STUBA 51,1% Stroj ŽU 48,1% Hutn TUKE 46,9% Elektr STUBA 45,1% Elektr ŽU 43,5% Mech SPU 41,9% Inf a inf tech STU 41,0% Elektr TUKE 38,2% Stav STUBA 37,1% Stroj STUBA 36,5% Ban TUKE EnvirTech. TUZV 36,2% 2007 35,8% 2006 Archit STUBA 2005 35,3% PriemTech TUAD 33,3% ŠpecTechn TUAD 33,3% Stroj TUKE 31,8% ŠpecInž ŽU 31,4% Stav TUKE 31,2% MatTechn STUBA 30,8% MechTron TUAD 28,8% Stav ŽU 26,4% Letecká TUKE 26,1% Riadenia ŽU 25,9% VýrTech TUKE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 36
 • 37. AGRO SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 45 40 96 78 64,92 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 47 42 94 80 65,43 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 51 45 70 78 61,24 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 57 64 100 100 80,35 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 100 100 68 89 89,36 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 42 24 77 52 48,7 MED SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 56 65 83 83 71,82 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 72 100 100 100 93,03 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 100 94 83 68 86,24 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 73 67 68 66 68,65 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 16 12 71 55 38,36 Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 17 8 45 35 26,47 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 31 13 33 30 26,8 Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 15 6 96 28 36,38 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 36 38 91 76 60,3 PRIR SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene 67 45 72 67 62,92 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 95 94 99 100 97,13 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 50 43 61 85 59,74 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 85 80 100 94 89,55 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 43 31 85 72 57,86 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 43 24 74 57 49,27 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 100 100 98 100 99,58 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 42 18 45 42 36,7 37
 • 38. HUM SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 34 38 70 85 56,72 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 57 56 55 73 60,33 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 52 36 94 52 58,84 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 18 9 73 39 35,05 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 27 16 70 45 39,66 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 25 20 78 62 46,57 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 16 9 66 43 33,58 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 34 25 100 57 54,09 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 16 9 69 40 33,510 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 54 70 99 98 80,011 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 11 9 98 62 44,912 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 68 90 85 100 85,713 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 19 10 70 38 34,114 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 20 13 87 49 42,215 Fakulta muzických umení Akadémia umení 100 100 71 76 86,716 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 12 6 94 42 38,617 Fakulta reformovanej teológie Univerzita J Selyeho 51 59 88 88 71,618 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 21 17 92 61 47,719 Teologická fakulta Katolícka univerzita 13 23 54 33 30,720 Teologická fakulta Trnavská univerzita 32 27 89 63 52,721 Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach 56 30 41 41 42,122 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 80 60 50 57 61,623 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 51 43 58 63 53,7 38
 • 39. SPOL SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 70 65 77 66 69,52 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 58 54 66 66 61,23 Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho 38 27 37 52 38,44 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 65 70 78 78 72,85 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 24 16 91 48 44,66 Fakulta športu Prešovská univerzita 99 99 80 72 87,67 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 55 47 76 62 60,28 Fakulta managementu Univerzita Komenského 20 24 92 85 55,39 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 26 14 53 39 33,010 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 33 28 41 62 41,111 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 75 61 85 58 69,712 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 57 70 78 88 73,213 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 44 46 75 75 59,814 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 34 33 61 70 49,615 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 47 40 51 61 49,516 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 71 81 70 82 75,917 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 100 75 68 54 74,318 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 60 49 64 59 57,819 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 46 58 79 89 68,120 Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 55 71 64 93 70,821 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 58 64 82 80 70,722 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 49 42 83 62 58,723 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 65 77 64 86 72,924 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 78 100 68 92 84,525 Právnická fakulta Trnavská univerzita 69 68 56 71 66,026 Právnická fakulta Univerzita Komenského 43 51 70 86 62,627 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 39 29 62 53 45,728 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 48 66 75 100 72,329 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 21 13 52 44 32,530 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 56 72 86 92 76,331 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 58 30 54 36 44,732 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 76 81 100 76 83,433 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 47 24 61 36 42,2 39
 • 40. TECH SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER1 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 56 80 77 78 72,52 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 61 69 86 62 69,33 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach 26 30 85 63 50,94 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 57 84 96 81 79,35 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 49 63 92 71 68,56 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita vo Zvolene 58 67 87 62 68,57 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 100 65 100 100 91,38 Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita 21 28 77 72 49,59 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 27 26 58 53 41,010 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 51 57 80 61 62,311 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 52 43 73 45 53,012 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 24 24 85 55 47,113 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 57 60 65 57 59,814 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 30 25 94 45 48,515 Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 66 100 93 83 85,416 Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach 26 21 66 45 39,717 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 31 30 70 54 46,118 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 41 56 94 75 66,219 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 56 67 91 66 69,920 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 38 37 98 54 56,821 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 55 50 77 50 57,822 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 64 75 78 64 70,623 Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 41 43 79 57 55,324 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 58 94 91 88 82,7 40
 • 41. Príloha 4b - SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabuľkaSV 6Skupina AGRO Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,0 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 2005 1,5 2006 1,1 2007 1,0 0,5 0,0 U ZV U L U ZV UV SP SP SP TU TU . ro d tr. ek s a ev Ag Po Le hr rL Dr Zá te ot Ve BiSkupina MED Pomer prihlásených na štúdium k plánu 6,0 5,0 4,0 3,6 3,0 2005 3,0 2,7 2,7 2006 2,4 2,4 2,1 2007 2,0 1,6 0,9 1,0 0,0 K Š U ty K K PU KU KF U PJ U U TV be U k k va va rm U lž Le Le oc c .A ct ct k So Fa en Le vS í í tn tn sv ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 41
 • 42. Skupina HUM Pomer prihlásených na štúdium k plánu 7,1 Umení TUKE 6,0 VŠVU BL 6,0 VýtvarUm AU 4,9 Fil PU 4,3 Fil UKF 4,2 Divadelná VŠMU 3,8 Fil TVU 3,7 FilmTel VŠMU 3,6 DramUm AU 3,3 Fil UK 2,9 Fil KU 2007 2,9 Fil UCM 2006 2,7 2005 HumPrír PU 1,6 Hum UMB 1,5 HudTan VŠMU 1,5 Greckokat.PU 1,3 Teol KU 1,2 MuzUm AU 1,2 RímsKat UK 1,1 Evanj UK 0,9 Teol.TVU 0,8 Pravosl.PU 0,3 Reform Teol Uni J Selyeho 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 42
 • 43. Skupina PRIR Pomer prihlásených na štúdium k plánu 4,0 3,5 3,0 2,5 2,4 2,5 2,1 2005 2,0 1,8 2006 1,5 1,3 1,3 2007 1,1 1,0 1,0 0,5 0,0 K Š B ŽU K M KF Z TU M U U PJ C U U U ír ír FI U Pr Pr ír v ír ír FM en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 43
 • 44. Skupina SPOL Pomer prihlásených na štúdium k plánu 11,7 Manažment PU 10,7 MasMed UCM 6,0 EkonomManSPU 5,8 Práv UK 5,3 Manag UK 5,0 Práv TVU 4,9 Ekonom TUKE 4,4 Práv UMB 3,6 Eur.Št. SPU 3,6 Ekonom UMB 3,6 Práv UPJŠ 3,3 VerSpr UPJŠ 3,3 Obchod EU BA 3,2 PodnMan EU BA 3,1 PodnHosp. EU BA 3,0 SocEkon TUAD 2007 2,9 MedzVzťah EU BA 2006 2,8 2005 Pedas ŽU 2,7 Pedag UMB 2,5 NárHosp. EU BA 2,4 SocEkon UK 2,3 Stredoeur št UKF 2,2 Pedag TVU 1,9 Polit UMB 1,8 Fa športu PU 1,7 Pedag UK 1,6 Pedag PU 1,6 HospInfo EU BA 1,5 Pedag UKF 1,5 Pedagog Uni J Selye 1,5 Ekonom Uni J Selye 1,1 Pedag KU 1,0 TV UK 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 44
 • 45. Skupina TECH Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,0 Archit STUBA 2,4 MatTechn STUBA 2,1 ŠpecInž ŽU 1,9 Riadenia ŽU 1,7 VýrTech TUKE 1,7 Ban TUKE 1,6 Inf a inf tech STU 1,6 Stav STUBA 1,6 Stav ŽU 1,5 Letecká TUKE 1,5 Mech SPU 1,3 2007 Elektr ŽU 1,3 2006 EnvirTech. TUZV 2005 1,2 MechTron TUAD 1,2 Elektr STUBA 1,1 Stroj ŽU 1,1 Stroj TUKE 1,1 Stav TUKE 1,1 FChPT STUBA 1,0 Stroj STUBA 1,0 PriemTech TUAD 1,0 Hutn TUKE 0,8 Elektr TUKE 0,5 ŠpecTechn TUAD 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 45
 • 46. SV 7Skupina AGRO Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 90% 79% 80% 71% 71% 68% 70% 63% 60% 60% 2005 50% 2006 40% 2007 30% 20% 10% 0% L U U ZV U ZV V P P P U TU S TU S S k. ad r. o Le s ot gr v hr Le re tP A er Zá D io et B VSkupina MED Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 1,2 1 88% 83% 77% 0,8 70% 66% 64% 2005 59% 58% 0,6 54% 2006 2007 0,4 0,2 0 F K e ty UK P U K U P JŠ K U VU UK lž b rm oc cU L ek kU tv a T Le k .A Fa S So Le c oc n sv r av tn í av S se VŠ Zd av o Zd r Je s r Zd 46
 • 47. Skupina HUM Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 76% VýtvarUm AU 96% VŠVU BL 73% Umení TUKE 83% Teol.TVU 77% Teol KU 100% RímsKat UK 60% Reform Teol Uni J Selyeho 79% Pravosl.PU 100% MuzUm AU 59% HumPrír PU 50% Hum UMB 2007 99% HudTan VŠMU 2006 70% 2005 Greckokat.PU 92% FilmTel VŠMU 60% Fil UKF 75% Fil UK 52% Fil UCM 43% Fil TVU 59% Fil PU 68% Fil KU 100% Evanj UK 98% DramUm AU 89% Divadelná VŠMU 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 47
 • 48. Skupina PRIR Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 80% 68% 70% 65% 60% 57% 49% 50% 45% 43% 41% 2005 40% 40% 2006 30% 2007 20% 10% 0% Š Z B M K K KF ŽU TU M PJ U U C U U U ír ír FI U v Pr ír Pr ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 48
 • 49. Skupina SPOL Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 94% Práv UK 90% TV UK 90% EkonomManSPU 79% Pedag KU 79% Fa športu PU 77% Pedag PU 75% Pedag UKF 74% MasMed UCM 73% Práv UPJŠ 71% SocEkon TUAD 71% Manag UK 71% Ekonom Uni J Selye 70% Pedas ŽU 69% VerSpr UPJŠ 68% Práv UMB 66% MedzVzťah EU BA 2007 66% Eur.Št. SPU 2006 63% 2005 Pedag UK 61% Práv TVU 57% PodnHosp. EU BA 56% Pedagog Uni J Selye 56% Pedag UMB 54% Ekonom TUKE 51% NárHosp. EU BA 50% HospInfo EU BA 49% Pedag TVU 48% Stredoeur št UKF 48% Obchod EU BA 47% Polit UMB 42% PodnMan EU BA 39% SocEkon UK 38% Manažment PU 37% Ekonom UMB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 49
 • 50. Skupina TECH Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 75% Archit STUBA 74% ŠpecInž ŽU 74% Stav TUKE 72% Mech SPU 71% Elektr ŽU 69% Stav STUBA 69% PriemTech TUAD 69% Elektr STUBA 68% Stroj TUKE 68% Hutn TUKE 67% Stroj STUBA Inf a inf tech STU 66% 2007 66% 2006 Letecká TUKE 2005 65% ŠpecTechn TUAD 65% Riadenia ŽU 64% Ban TUKE 62% MatTechn STUBA 61% Stav ŽU 60% VýrTech TUKE 60% Elektr TUKE 56% EnvirTech. TUZV 55% Stroj ŽU 55% MechTron TUAD 50% FChPT STUBA 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 50
 • 51. SV 8Skupina AGRO Podiel zahraničných študentov 20,00% 18,5% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 2005 10,00% 2006 8,00% 2007 6,00% 4,00% 1,9% 1,7% 2,00% 1,2% 0,8% 0,1% 0,00% VL U U U ZV ZV SP SP SP .U TU TU ad tr. ro ek s v Ag Po hr Le re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Podiel zahraničných študentov 25% 20% 19,2% 19,0% 17,6% 15% 2005 2006 2007 10% 7,5% 5% 1,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0% K JŠ F UK UK y U KU PU UK U et TV UP lžb k rm k a a Le Le c oc tv tv So .A k Fa íc íc en Le vS sv tn tn ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 51
 • 52. Skupina HUM Podiel zahraničných študentov 0,47 Reform Teol Uni J Selyeho 0,27 HudTan VŠMU 0,21 MuzUm AU 0,14 VŠVU BL 0,05 Teol.TVU 0,05 VýtvarUm AU 0,04 FilmTel VŠMU 0,03 Divadelná VŠMU 0,03 Evanj UK 0,02 Fil UKF 0,01 RímsKat UK 2007 0,01 Fil PU 2006 0,01 2005 Fil UK 0,01 DramUm AU 0,01 Fil UCM 0,01 Greckokat.PU 0,00 Umení TUKE 0,00 Hum UMB 0,00 Fil KU 0,00 Teol KU 0,00 Fil TVU 0,00 Pravosl.PU 0,00 HumPrír PU 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 52
 • 53. Skupina PRIR Podiel zahraničných študentov 2,50% 2,0% 2,00% 1,50% 2005 2006 1,00% 2007 0,8% 0,6% 0,6% 0,50% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,00% UK ŽU F UK B M JŠ Z UK UM TU UC UP ír ír FI Pr Pr ír v ír ír FM ír Pr en Pr Pr Pr ol Ek 53
 • 54. SPOL Podiel zahraničných študentov 3,5% SocEkon UK 3,4% Pedas ŽU 3,4% MedzVzťah EU BA 2,1% Pedagog Uni J Selye 1,5% Manag UK 1,3% Pedag UMB 0,9% Polit UMB 0,8% EkonomManSPU 0,7% Ekonom Uni J Selye 0,6% Ekonom UMB 0,6% Pedag UKF 0,5% Ekonom TUKE 0,5% NárHosp. EU BA 0,5% Pedag UK 0,5% Obchod EU BA 0,5% TV UK 2007 0,5% Eur.Št. SPU 2006 0,4% 2005 MasMed UCM 0,4% HospInfo EU BA 0,4% PodnMan EU BA 0,4% Fa športu PU 0,3% Pedag KU 0,2% SocEkon TUAD 0,2% Práv TVU 0,1% Stredoeur št UKF 0,1% VerSpr UPJŠ 0,1% Manažment PU 0,1% Práv UPJŠ 0,1% Pedag TVU 0,1% Práv UK 0,0% Práv UMB 0,0% PodnHosp. EU BA 0,0% Pedag PU 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 54
 • 55. SkupinaTECH Podiel zahraničných študentov 10,6% Stroj STUBA 8,3% Stav STUBA 2,7% Stav ŽU 2,6% Archit STUBA 1,9% Stav TUKE 1,5% Elektr STUBA 0,8% ŠpecTechn TUAD 0,8% EnvirTech. TUZV 0,7% ŠpecInž ŽU 0,7% Inf a inf tech STU 0,7% Mech SPU Elektr TUKE 0,7% 2007 0,7% 2006 FChPT STUBA 2005 0,6% Riadenia ŽU 0,5% Elektr ŽU 0,5% Letecká TUKE 0,4% Ban TUKE 0,4% VýrTech TUKE 0,2% PriemTech TUAD 0,2% MatTechn STUBA 0,2% Stroj ŽU 0,2% Hutn TUKE 0,1% Stroj TUKE 0,1% MechTron TUAD 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 55
 • 56. AGRO SV6 SV7 SV8 PRIEMER1 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 100 92 100 97,42 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvaSlovenská poľnohospodárska univerzita 80 100 6 62,23 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 93 88 4 62,04 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 73 90 9 57,55 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 70 90 10 56,66 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 48 86 1 44,9 MED SV6 SV7 SV8 PRIEMER1 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 75 95 99 89,42 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 100 62 100 87,23 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 84 75 92 83,84 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 66 73 39 59,45 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 75 80 6 53,66 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 65 88 - 51,17 Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 44 100 - 48,18 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 59 66 1 42,09 Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 26 67 1 31,4 PRIR SV6 SV7 SV8 PRIEMER1 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene 95 100 29 74,52 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 53 59 100 70,73 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 100 72 30 67,44 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 85 96 20 67,05 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 44 84 41 56,26 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 73 63 16 50,77 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 53 60 14 42,48 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 38 66 19 41,3 56
 • 57. HUM SV6 SV7 SV8 PRIEMER 1 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 84 96 30 70 2 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 21 99 57 59 3 Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach 100 73 1 58 4 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 83 76 11 57 5 Fakulta reformovanej teológie Univerzita J Selyeho 4 60 100 55 6 Fakulta muzických umení Akadémia umení 17 100 45 54 7 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 59 89 6 51 8 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 51 92 8 51 9 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 51 98 1 5010 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 69 59 2 4311 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 60 60 3 4112 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 46 75 1 4113 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 16 100 5 4014 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 16 100 2 3915 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 41 68 0 3716 Teologická fakulta Trnavská univerzita 13 83 12 3617 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 38 59 - 3218 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 53 43 0 3219 Teologická fakulta Katolícka univerzita 18 77 0 3220 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 40 52 1 3121 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 20 70 1 3122 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 11 79 - 3023 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 23 50 1 25 57
 • 58. SPOL SV6 SV7 SV8 PRIEMER Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a1 Žilinská univerzita 23 74 98 65,4 spojov 2 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 25 70 97 63,9 3 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 91 79 13 60,9 4 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 51 96 23 56,6 5 Fakulta managementu Univerzita Komenského 45 76 42 54,3 6 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 20 41 100 53,9 7 Právnická fakulta Univerzita Komenského 49 100 2 50,2 8 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 100 40 2 47,6 9 Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 13 60 59 43,710 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 23 60 38 40,311 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 8 96 13 39,1 Fakulta európskych štúdií a regionálneho12 Slovenská poľnohospodárska univerzita 31 70 13 38,1 rozvoja13 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 42 57 14 37,714 Právnická fakulta Trnavská univerzita 43 65 5 37,515 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 13 80 18 36,916 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 31 78 2 36,917 Fakulta športu Prešovská univerzita 16 84 11 36,818 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 38 72 - 36,719 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 26 76 7 36,020 Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho 12 76 19 35,721 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 28 73 4 35,222 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 10 84 10 34,423 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 14 82 - 32,024 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 15 67 14 31,8 Fakulta politických vied a medzinárodných25 Univerzita Mateja Bela 16 50 26 30,8 vzťahov26 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 28 51 13 30,727 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 21 54 14 29,828 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 31 39 18 29,429 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 26 61 - 29,030 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 27 45 12 28,031 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 13 53 12 26,232 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 20 51 4 24,933 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 19 52 2 24,4 58
 • 59. TECH SV6 SV7 SV8 PRIEMER1 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 54 92 79 75,12 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 100 100 25 75,03 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 33 89 100 74,14 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 69 99 7 58,25 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 80 83 2 55,16 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 52 81 26 53,17 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 64 87 5 51,98 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 37 99 18 51,39 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 50 96 7 50,8 Fakulta informatiky a informačných10 Slovenská technická univerzita 54 88 7 49,6 technológií Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a11 Technická univerzita v Košiciach 55 85 4 48,2 geotechnológií12 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 38 92 14 48,013 Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach 50 88 5 47,614 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 43 95 5 47,515 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 57 80 4 46,916 Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 37 91 1 43,217 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 32 92 2 42,218 Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 32 91 2 41,319 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita vo Zvolene 41 75 8 41,220 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 41 73 1 38,521 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 27 80 7 37,922 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 38 73 2 37,723 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 15 87 8 36,6 Fakulta chemickej a potravinárskej24 Slovenská technická univerzita 35 67 6 35,9 technológie 59
 • 60. Príloha 4c - VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabuľkaVV 1Skupina AGRO Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,00 3,44 3,50 3,00 2,50 2,03 2005 2,00 2006 2007 1,50 1,02 1,00 0,85 0,64 0,50 0,18 0,00 VL PU U ZV ZV U .U .S SP TU TU SP k r ro d Le ot s v ra ter tP Ag Le D re áh o Ve Bi ZSkupina MED Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 4,00 3,78 3,50 3,00 2,50 2,32 2,20 2005 2,00 1,78 2006 2007 1,50 1,31 1,07 1,00 0,50 0,26 0,20 0,00 0,00 K U U U ty JŠ K F K U P K TV be K U U P U a a k rm lž U k Le tv tv oc Le oc .A íc íc k Fa en vS Le S tn tn sv ss ra vo vo Š Je Zd ra ra V Zd Zd 60
 • 61. Skupina HUM Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 0,57 Evanj UK 0,53 Fil UK 0,43 Fil TVU 0,41 Fil PU 0,40 HumPrír PU 0,20 Fil KU 0,08 RímsKat UK 0,08 Hum UMB 0,07 Pravosl.PU 0,05 Fil UCM 0,00 VýtvarUm AU 2007 0,00 VŠVU BL 2006 0,00 2005 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 61
 • 62. Skupina PRIR Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 7,00 6,59 6,47 6,00 5,00 4,34 4,00 2005 2006 3,00 2007 2,00 1,33 1,16 1,09 1,00 0,81 0,17 0,00 Š K B M KF Z K ŽU TU M PJ U U C U U U ír ír FI U v Pr Pr ír ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 62
 • 63. Skupina SPOL Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 1,11 SocEkon UK 0,62 NárHosp. EU BA 0,55 PodnHosp. EU BA 0,48 MedzVzťah EU BA 0,46 Obchod EU BA 0,42 HospInfo EU BA 0,40 Ekonom TUKE 0,29 VerSpr UPJŠ 0,26 Pedag TVU 0,21 PodnMan EU BA 0,19 Manag UK 0,15 EkonomManSPU 0,14 Ekonom UMB 0,12 TV UK 0,11 Pedag UMB 0,07 EurŠt SPU 2007 0,06 Pedag UK 2006 Práv UK 0,05 2005 0,04 Pedag UKF 0,03 Pedag KU 0,02 SocEkon TUAD 0,02 Pedag PU 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Fa športu PU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 63
 • 64. Skupina TECH Počet publikácií vo WoK na tvorivého pracovníka 7,61 FCHTP STUBA 3,79 Inf a inf tech STU 2,51 PriemTech TUAD 2,20 Hutn TUKE 2,19 Elektr STUBA 0,90 Elektr TUKE 0,71 Stav STUBA 0,59 Ban TUKE 0,55 MatTechn STUBA 0,48 Stav TUKE 0,42 Elektr ŽU 0,36 2007 Stroj STUBA 2006 0,20 Stroj TUKE 2005 0,18 Stroj ŽU 0,14 Letecká TUKE 0,13 Riadenia ŽU 0,11 EnvirTech. TUZV 0,11 VýrTech TUKE 0,09 MechTron TUAD 0,07 Mech SPU 0,05 Stav ŽU 0,03 Archit STUBA 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 64
 • 65. VV 2Skupina AGRO Počet citácií na tvorivého pracovníka 8,00 7,52 7,00 6,00 5,00 4,11 2005 4,00 2006 2,84 2007 3,00 2,00 1,29 1,00 0,51 0,05 0,00 VL U U ZV U ZV SP SP SP U TU TU . d ro tr. ek a s v Ag Po Le hr re L er Zá D ot t Ve BiSkupina MED Počet citácií na tvorivého pracovníka 18 15,61 16 14 12 10 9,33 2005 8,87 8,32 2006 8 2007 6 5,17 4 3,34 2 0,07 0,00 0,00 0 K U KU U ty JŠ K F K U P TV K U be U P U k ka a rm k U lž Le tv oc Le oc .A íc k íc Fa en vS Le tn S tn sv vo ss ra vo Ś Je ra Zd ra V Zd Zd 65
 • 66. Skupina HUM Počet citácií na tvorivého pracovníka HumPrír PU 0,59 Fil UK 0,29 Fil PU 0,21 Fil TVU 0,12 Hum UMB 0,03 Fil UCM 0,01 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 2007 RímsKat UK 0,00 2006 0,00 2005 Reform Teol Uni J Selyeho Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 66
 • 67. Skupina PRIR Počet citácií na tvorivého pracovníka 60,00 48,14 50,00 40,00 2005 29,16 30,00 2006 19,49 2007 20,00 10,00 2,89 2,96 3,20 2,56 0,10 0,00 UK ŽU B F UK JŠ M Z UK M TU UC UP U ír ír FI Pr Pr ír v ír ír FM ír en Pr Pr Pr Pr ol Ek 67
 • 68. Skupina SPOL Počet citácií na tvorivého pracovníka 0,23 Pedag UMB 0,23 Ekonom TUKE 0,15 HospInfo EU BA 0,13 EkonomManSPU 0,08 Manag UK 0,08 PodnHosp. EU BA 0,07 Obchod EU BA 0,05 Ekonom UMB 0,04 Pedag UK 0,03 VerSpr UPJŠ 0,01 Pedag KU 0,01 PodnMan EU BA 0,01 Pedag UKF Stredoeur št UKF 0,00 2007 0,00 2006 SocEkon TUAD 2005 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 Pedag PU 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Fa športu PU 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 68
 • 69. Skupina TECH Počet citácií na tvorivého pracovníka 36,43 FCHPT STUBA 8,28 Elektr STUBA 7,30 PriemTech TUAD 6,77 Inf a inf tech STU 3,21 Hutn TUKE 2,22 Stav STUBA 1,72 Elektr TUKE 1,49 Stav TUKE 1,22 Ban TUKE 0,90 MatTechn STUBA 0,84 Stroj STUBA Elektr ŽU 0,50 2007 0,26 2006 Stroj ŽU 2005 0,25 RiadInf ŽU 0,24 Stroj TUKE 0,19 Mech SPU 0,06 VýrTech TUKE 0,05 MechTron TUAD 0,01 Archit STUBA 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav ŽU 0,00 Letecká TUKE 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 69
 • 70. VV 2aSkupina AGRO Počet citácií na publikáciu 6 5 4,81 4 2005 3 2006 2007 2,19 2 1,4 1,26 1 0,79 0,03 0 L PU PU U ZV ZV V SP U TU S TU S k. ad r. o Le s ot gr v hr Le re tP A er Zá D io et B VSkupina MED Počet citácií na publikáciu 6,00 4,99 5,00 4,23 4,12 3,96 4,00 3,58 3,102 2005 3,00 2006 2007 2,00 1,00 0,22 0 0 0,00 K U U U ty JŠ K F K U P K TV be K U U P U ka k a rm k lž U Le tv oc Le oc .A íc íc k Fa en vS tn Le S tn sv vo ss ra vo Š Je ra Zd ra V Zd Zd 70
 • 71. Skupina HUM Počet citácií na publikáciu HumPrír PU 1,49 Fil UK 0,54 Fil PU 0,51 Hum UMB 0,31 Fil TVU 0,27 Fil UCM 0,17 VýtvarUm AU 0 VŠVU BL 0 Umení TUKE 0 Teol.TVU 0 Teol KU 0 2007 RímsKat UK 0 2006 2005 Reform Teol Uni J Selyeho 0 Pravosl.PU 0 MuzUm AU 0 HudTan VŠMU 0 Greckokat.PU 0 FilmTel VŠMU 0 Fil UKF 0 Fil KU 0 Evanj UK 0 DramUm AU 0 Divadelná VŠMU 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 71
 • 72. Skupina PRIR Počet citácií na publikáciu 9,00 8,00 7,44 7,00 6,00 5,00 2005 4,49 4,43 2006 4,00 2007 3,15 3,00 2,77 2,67 2,22 2,00 1,00 0,63 0,00 Z JŠ M B K F K ŽU TU K M U U C P U U U rír FI rír U nv rír rír FM rír P P rír le P P P P ko E 72
 • 73. Skupina SPOL Počet citácií na publikáciu Pedag TVU 3,73 TV UK 0,94 Pedag UMB 1,50 EkonomManSPU 0,43 Pedag UK 0,27 SocEkon UK 1,71 Ekonom TUKE 0,45 MedzVzťah EU BA 0,11 Pedag KU 1,00 NárHosp. EU BA 0,31 Manag UK 0,27 Ekonom UMB 0,37 HospInfo EU BA 0,29 Pedag UKF 0,00 Obchod EU BA 0,36 PodnHosp. EU BA 0,14 2007 VerSpr UPJŠ 0,25 2006 2005 PodnMan EU BA 0,04 Stredoeur št UKF SocEkon TUAD 0,00 Práv UPJŠ 1,33 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 1,50 Pedas ŽU 0,00 Pedagog Uni J Selye Pedag PU 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU Fa športu PU Eur.Št. SPU 2,67 Ekonom Uni J Selye 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 73
 • 74. Skupina TECH Počet citácií na publikáciu 4,8 FCHPT STUBA 3,8 Elektr STUBA 3,1 Stav STUBA 3,1 Stav TUKE 2,9 PriemTech TUAD 2,7 Mech SPU 2,4 Stroj STUBA 2,1 Ban TUKE 1,9 Elektr TUKE 1,9 RiadInf ŽU 1,8 Inf a inf tech STU 1,6 2007 MatTechn STUBA 2006 1,5 Hutn TUKE 2005 1,4 Stroj ŽU 1,2 Stroj TUKE 1,2 Elektr ŽU 0,6 VýrTech TUKE 0,5 MechTron TUAD 0,3 Archit STUBA 0,0 ŠpecTechn TUAD 0,0 ŠpecInž ŽU 0,0 Stav ŽU 0,0 Letecká TUKE 0,0 EnvirTech. TUZV 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 74
 • 75. VV 3Skupina AGRO Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 0,6 0,48 0,5 0,4 2005 0,3 0,25 2006 2007 0,2 0,18 0,1 0,05 0,02 0,00 0 L U U ZV U ZV V P P P U TU S TU S S k. ad r. o Le s ot gr v hr Le re tP A er Zá D io et B VSkupina MED Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 1,2 1 0,95 0,8 2005 0,6 2006 0,49 0,47 2007 0,38 0,4 0,32 0,18 0,2 0,00 0,00 0,00 0 K U U U JŠ ty K F K U P K K TV U U be P U k ka va rm k U lž Le oc Le oc .A íc ct k Fa en vS Le S tn í tn sv ss vo ra vo Š Je ra Zd ra V Zd Zd 75
 • 76. Skupina HUM Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 0,03 HumPrír PU 0,01 Fil PU 0,01 Fil UK 0,00 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 RímsKat UK 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 Pravosl.PU 2007 0,00 MuzUm AU 2006 Hum UMB 0,00 2005 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil UCM 0,00 Fil TVU 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 76
 • 77. Skupina PRIR Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 3,00 2,41 2,50 2,00 1,57 2005 1,50 1,22 2006 1,00 2007 0,50 0,29 0,19 0,17 0,13 0,00 0,00 UK ŽU B F UK JŠ M Z UK UM TU UC UP ír ír FI Pr Pr ír v ír ír FM ír en Pr Pr Pr Pr ol Ek 77
 • 78. Skupina SPOL Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 0,06 Pedag TVU 0,02 TV UK 0,01 NárHosp. EU BA 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 0,00 PodnHosp. EU BA 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedagog Uni J Selye 2007 0,00 Pedag UMB 2006 Pedag UKF 0,00 2005 0,00 Pedag UK 0,00 Pedag PU 0,00 Pedag KU 0,00 Obchod EU BA 0,00 MedzVzťah EU BA 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Manag UK 0,00 HospInfo EU BA 0,00 Fa športu PU 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 EkonomManSPU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom UMB 0,00 Ekonom TUKE 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 78
 • 79. Skupina TECH Počet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 2,42 FCHPT STUBA 0,48 Inf a inf tech STU 0,47 Elektr STUBA 0,35 PriemTech TUAD 0,20 Hutn TUKE 0,17 Stav STUBA 0,14 Elektr TUKE 0,06 Ban TUKE 0,06 Stroj STUBA 0,05 MatTechn STUBA 0,05 Stav TUKE 0,02 Mech SPU 2007 0,02 Stroj ŽU 2006 0,02 2005 Stroj TUKE 0,02 RiadInf ŽU 0,02 Elektr ŽU 0,00 VýrTech TUKE 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav ŽU 0,00 MechTron TUAD 0,00 Letecká TUKE 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 Archit STUBA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 79
 • 80. VV 3aSkupina AGRO Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,05 0,04 0,045 0,04 0,035 0,03 2005 0,025 2006 0,02 2007 0,015 0,01 0,01 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0 VL U U U ZV ZV SP SP SP .U TU TU d tr. o ek a s gr v Po Le hr re rL A Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,14000 0,12 0,12000 0,10000 0,08000 0,07 2005 0,06 2006 0,06000 2007 0,05 0,04 0,04000 0,02 0,02000 0,00 0,00 0,00 0,00000 K U U KU Š ty K K KF U P PJ U TV U be U k ka a rm k U lž Le tv Le oc c .A íc k So Fa íc en vS Le tn tn sv ss vo ra vo Š Je ra Zd ra V Zd Zd 80
 • 81. Skupina HUM Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0 VŠVU BL 0 Umení TUKE 0 Teol.TVU 0 Teol KU 0 RímsKat UK Reform Teol Uni J Selyeho 0 Pravosl.PU 0 MuzUm AU 0 HumPrír PU 0 Hum UMB 0 HudTan VŠMU 2007 Greckokat.PU 0 2006 0 FilmTel VŠMU 0 Fil UKF 0 Fil UK 0 Fil UCM 0 Fil TVU 0 Fil PU 0 Fil KU 0 Evanj UK 0 DramUm AU 0 Divadelná VŠMU 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 81
 • 82. Skupina PRIR Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,5 0,44 0,45 0,4 0,35 0,3 2005 0,25 2006 0,2 0,16 2007 0,15 0,11 0,1 0,05 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0 Z Š B M K K KF ŽU TU M PJ U U C U U U rír ír FI U v Pr ír ír FM ír P en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 82
 • 83. Skupina SPOL Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0 VerSpr UPJŠ 0 TV UK 0 Stredoeur št UKF 0 SocEkon UK 0 SocEkon TUAD 0 Práv UPJŠ 0 Práv UMB 0 Práv UK 0 Práv TVU 0 Polit UMB 0 PodnMan EU BA 0 PodnHosp. EU BA 0 Pedas ŽU 0 Pedagog Uni J Selye 0 Pedag UMB 0 Pedag UKF 2007 0 Pedag UK 2006 0 2005 Pedag TVU 0 Pedag PU 0 Pedag KU 0 Obchod EU BA 0 NárHosp. EU BA 0 MedzVzťah EU BA 0 MasMed UCM 0 Manažment PU 0 Manag UK 0 HospInfo EU BA 0 Fa športu PU 0 Eur.Št. SPU 0 EkonomManSPU 0 Ekonom Uni J Selye 0 Ekonom UMB 0 Ekonom TUKE 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 83
 • 84. Skupina TECH Počet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,158902131 FCHPT STUBA 0,061016949 Elektr STUBA 0,016556291 Stav TUKE 0,009334163 Stav STUBA 0,007434944 Ban TUKE 0,005652911 Stroj STUBA 0,004391744 MatTechn STUBA 0 Inf a inf tech STU 0 VýrTech TUKE 0 ŠpecTechn TUAD 0 ŠpecInž ŽU 0 2007 Stroj ŽU 2006 0 Stroj TUKE 2005 0 Stav ŽU 0 RiadInf ŽU 0 PriemTech TUAD 0 MechTron TUAD 0 Mech SPU 0 Letecká TUKE 0 Hutn TUKE 0 EnvirTech. TUZV 0 Elektr ŽU 0 Elektr TUKE 0 Archit STUBA 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 84
 • 85. AGRO VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 1 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 100 100 45 100 25 74,2 2 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 25 55 100 36 100 63,1 3 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 59 38 58 52 - 41,4 4 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 30 17 26 11 - 16,9 5 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 19 7 16 3 - 9,0 6 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 5 1 5 - - 2,2MED VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 1 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 100 100 83 100 100 97 2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 69 66 80 68 59 68 3 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 58 60 85 49 58 62 4 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 61 53 72 52 50 58 5 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 47 57 100 39 37 56 6 Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 28 21 63 19 14 29 7 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 10 - - - - 2 8 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 6 0 4 - - 2 9 Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita - - - - - -PRIR VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 98 100 100 100 100 99,6 2 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 100 61 59 65 36 64,3 3 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 66 40 60 51 26 48,6 4 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 18 7 37 8 7 15,2 5 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene 16 6 36 7 5 14,0 6 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 12 5 42 5 4 13,9 7 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 20 6 30 12 - 13,7 8 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 3 0 8 - - 2,2 85
 • 86. HUM VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 1 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 49 100 100 100 - 69,8 2 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 47 49 36 31 - 32,7 3 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 24 35 34 35 - 25,5 4 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 75 20 19 - - 22,7 5 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 100 - - - - 20,0 6 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 90 - - - - 17,9 7 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 67 - - - - 13,4 8 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 30 4 21 - - 11,0 9 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 53 - - - - 10,610 Teologická fakulta Trnavská univerzita 40 - - - - 7,911 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 32 - - - - 6,412 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 18 2 11 - - 6,113 Teologická fakulta Katolícka univerzita 24 - - - - 4,814 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 23 - - - - 4,515 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 20 - - - - 4,016 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 9 - - - - 1,917 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 7 - - - - 1,318 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 6 - - - - 1,119 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 4 - - - - 0,820 Fakulta muzických umení Akadémia umení - - - - - -21 Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach - - - - - -22 Fakulta reformovanej teológie Univerzita J Selyeho - - - - - -23 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa - - - - - - 86
 • 87. SPOL VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 1 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 38 100 100 100 100 87,6 2 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 104 61 17 - - 36,4 3 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 19 31 65 26 - 28,3 4 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 74 31 13 15 - 26,6 5 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 25 26 63 - - 22,6 6 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 58 25 16 - - 19,7 7 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 43 25 17 - - 17,1 8 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 53 16 10 - - 15,8 9 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 61 8 4 - - 14,710 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 58 8 5 - - 14,011 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 24 14 24 - - 12,312 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 45 4 4 - - 10,613 Fakulta managementu Univerzita Komenského 24 8 12 - - 8,814 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 18 6 11 - - 6,915 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 11 4 18 - - 6,616 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 17 1 15 - - 6,517 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 28 1 1 - - 6,1 Fakulta európskych štúdií a regionálneho18 Slovenská poľnohospodárska univerzita 16 - - - - 3,1 rozvoja19 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 6 1 7 - - 2,920 Právnická fakulta Trnavská univerzita 11 - - - - 2,221 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 10 - - - - 2,022 Právnická fakulta Univerzita Komenského 10 - - - - 1,923 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 9 - - - - 1,924 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 8 - - - - 1,625 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 8 - - - - 1,626 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 7 - - - - 1,527 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 7 - - - - 1,4 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a28 Žilinská univerzita 6 - - - - 1,2 spojov Fakulta politických vied a medzinárodných29 Univerzita Mateja Bela 4 - - - - 0,8 vzťahov30 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2 - - - - 0,431 Fakulta športu Prešovská univerzita 2 - - - - 0,432 Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho - - - - - -33 Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho - - - - - - 87
 • 88. TECH VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Fakulta chemickej a potravinárskej1 Slovenská technická univerzita 100 100 100 100 100 100,0 technológie2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 29 23 79 20 38 37,73 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 33 20 61 14 - 25,6 Fakulta informatiky a informačných4 Slovenská technická univerzita 50 19 37 20 - 25,2 technológií5 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 9 6 65 7 6 18,76 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 6 4 65 2 10 17,57 Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 29 9 30 8 - 15,38 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 12 5 40 6 - 12,49 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 5 2 49 2 4 12,4 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a10 Technická univerzita v Košiciach 8 3 43 2 5 12,3 geotechnológií11 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 1 1 56 1 - 11,612 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 7 2 34 2 3 9,713 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 2 1 39 1 - 8,414 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 2 1 30 1 - 6,815 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 5 1 25 1 - 6,416 Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 3 1 26 1 - 5,917 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 1 0 12 - - 2,718 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 1 0 10 - - 2,419 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 0 0 5 - - 1,120 Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach 2 - - - - 0,421 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita vo Zvolene 1 - - - - 0,322 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 1 - - - - 0,123 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka - - - - - -24 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita - - - - - - 88
 • 89. Príloha 4c - VV4-6, všetky grafy a súhrnná tabuľkaVV 4Skupina AGRO Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 3 2,56 2,5 2 1,84 2005 1,45 1,5 2006 1,23 1,15 2007 1,07 1 0,5 0 VL U PU ZV U ZV SP SP U TU TU S . ad r. o ek s gr ot v hr Le re rL P A Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 1,6 1,4 1,22 1,2 1,13 1,03 1,00 1 0,95 2005 0,8 0,74 2006 0,63 2007 0,6 0,4 0,2 0,00 0,00 0 K PU U KU ty Š KF K K U PJ TV U U be U k ka a rm k U lž Le tv oc Le c .A íc So k Fa íc en vS Le tn tn sv ss vo ra vo VŠ Je ra Zd ra Zd Zd 89
 • 90. Skupina HUM Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2,67 Reform Teol Uni J Selyeho 1,75 Pravosl.PU 1,44 Teol.TVU 1,40 Evanj UK 1,36 Divadelná VŠMU 1,31 Fil KU 1,20 HudTan VŠMU 1,19 Fil UK 1,10 FilmTel VŠMU 1,08 Fil UKF 1,00 RímsKat UK 2007 0,97 VŠVU BL 2006 0,96 2005 Fil TVU 0,90 Hum UMB 0,89 VýtvarUm AU 0,88 Fil PU 0,75 Greckokat.PU 0,50 MuzUm AU 0,47 HumPrír PU 0,47 Teol KU 0,00 Umení TUKE 0,00 Fil UCM 0,00 DramUm AU 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 90
 • 91. Skupina PRIR Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 3 2,77 2,71 2,5 2,08 2 1,83 1,59 2005 1,5 2006 2007 1 0,90 0,5 0,42 0,37 0 K ŽU K Š B KF CM Z U UM U PJ TU U U ír ír FI U Pr Pr ír v ír ír FM en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 91
 • 92. Skupina SPOL Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2,00 MedzVzťah EU BA 1,89 TV UK 1,63 Obchod EU BA 1,55 SocEkon UK 1,36 PodnHosp. EU BA 1,34 EkonomManSPU 1,19 Práv UK 1,14 HospInfo EU BA 1,12 Pedas ŽU 1,12 NárHosp. EU BA 1,11 PodnMan EU BA 1,05 Práv UPJŠ 1,00 Práv UMB 0,96 Pedag UKF 0,89 Práv TVU 0,88 Manag UK 2007 0,83 Ekonom UMB 2006 0,77 2005 Ekonom TUKE 0,75 Polit UMB 0,75 Pedag UMB 0,71 Pedag UK 0,66 Pedag TVU 0,63 Fa športu PU 0,57 Pedag KU 0,50 Pedag PU 0,43 Manažment PU 0,36 MasMed UCM 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 92
 • 93. Skupina TECH Počet denných doktorandov na profesora alebo docenta 1,36 VýrTech TUKE 0,55 ŠpecTechn TUAD 1,36 ŠpecInž ŽU 1,53 Stroj ŽU 1,65 Stroj TUKE 1,06 Stroj STUBA 1,05 Stav ŽU 1,88 Stav TUKE 1,32 Stav STUBA 1,00 RiadInf ŽU 1,75 PriemTech TUAD MechTron TUAD 1,17 2007 0,93 2006 Mech SPU 2005 1,21 MatTechn STUBA 0,50 Letecká TUKE 1,92 Inf a inf tech STU 1,46 Hutn TUKE 1,47 FCHPT STUBA 1,35 EnvirTech. TUZV 0,83 Elektr ŽU 1,18 Elektr TUKE 1,19 Elektr STUBA 1,68 Ban TUKE 1,51 Archit STUBA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 93
 • 94. VV 5Skupina AGRO Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 0,7 0,6 0,5 0,45 0,42 0,4 2005 0,3 2006 0,24 0,23 0,18 2007 0,2 0,1 0,05 0 U ZV U VL ZV U SP SP SP TU .U TU ro ad tr. ek s ev Ag Po Le hr rL Dr Zá te ot Ve BiSkupina MED Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 1,4 1,2 1,07 1 0,8 2005 0,6 0,52 2006 2007 0,4 0,33 0,30 0,26 0,23 0,17 0,2 0,00 0,00 0 K Š UK F UK y U KU PU et PJ UK U TV lžb k k rm U va va Le Le c c .A So k Fa ct ct So en Le í í sv tn tn v ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 94
 • 95. Skupina HUM Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 1,50 Pravosl.PU 1,20 RímsKat UK 0,73 Evanj UK 0,67 Fil UK 0,58 FilmTel VŠMU 0,49 Teol KU 0,37 HudTan VŠMU 0,36 Divadelná VŠMU 0,35 Fil PU 0,33 Teol.TVU 0,31 Fil TVU 2007 0,27 2006 Fil UKF 2005 0,26 VýtvarUm AU 0,24 Hum UMB 0,21 Greckokat.PU 0,20 HumPrír PU 0,19 Fil KU 0,07 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UCM 0,00 DramUm AU 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 95
 • 96. Skupina PRIR Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 0,8 0,73 0,7 0,6 0,52 0,48 0,5 0,4 2005 0,29 0,28 0,26 2006 0,3 2007 0,2 0,16 0,1 0,00 0 K Š B ŽU K M KF Z TU M U U PJ C U U U ír ír FI U Pr Pr ír v ír ír FM en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 96
 • 97. Skupina SPOL Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 1,08 MedzVzťah EU BA 0,82 Manag UK 0,63 TV UK 0,55 Pedas ŽU 0,54 HospInfo EU BA 0,52 Obchod EU BA 0,51 Pedag UKF 0,50 EkonomManSPU 0,48 Pedag UK 0,45 PodnHosp. EU BA 0,44 Eur.Št. SPU 0,40 NárHosp. EU BA 0,35 Polit UMB 0,31 Ekonom UMB 0,29 Fa športu PU 0,29 Pedag PU 2007 0,27 2006 Práv UK 2005 0,25 PodnMan EU BA 0,24 Práv TVU 0,21 Práv UMB 0,21 Ekonom TUKE 0,20 Pedag UMB 0,20 Pedag KU 0,08 Pedag TVU 0,07 Práv UPJŠ 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 97
 • 98. Skupina TECH Priemerný počet doktorandov - absolventov na počet profesorov a docentov 0,62 ŠpecInž ŽU 0,61 Ban TUKE 0,52 Stav TUKE 0,49 Riadenia ŽU 0,48 Stroj ŽU 0,47 PriemTech TUAD 0,43 VýrTech TUKE 0,37 Mech SPU 0,33 FCHPT STUBA 0,32 Archit STUBA 0,31 Stav STUBA 0,31 2007 Elektr STUBA 2006 0,29 MatTechn STUBA 2005 0,27 EnvirTech. TUZV 0,26 Stav ŽU 0,25 Stroj TUKE 0,25 Hutn TUKE 0,25 Elektr ŽU 0,22 Stroj STUBA 0,21 Elektr TUKE 0,18 Inf a inf tech STU 0,17 Letecká TUKE 0,12 ŠpecTechn TUAD 0,03 MechTron TUAD 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 98
 • 99. VV 6Skupina AGRO Počet denných doktorandov ku denným študentom 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 2005 0,04 0,04 2006 0,03 2007 0,02 0,01 0 VL U U ZV U ZV SP SP SP U TU TU . d ro tr. ek a s v Ag Po Le hr re L er Zá D ot t Ve BiSkupina MED Počet denných doktorandov ku denným študentom 2,5 2,21 2 1,5 2005 2006 2007 1 0,5 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,00 0 K Š U KU ty KF K K U PJ U TV U be U k a k rm U lž Le tv Le oc c .A k So Fa íc en Le vS tn sv ss ra vo VŠ Je Zd ra Zd 99
 • 100. Skupina HUM Počet denných doktorandov ku denným študentom 0,27 Reform Teol Uni J Selyeho 0,12 HudTan VŠMU 0,09 FilmTel VŠMU 0,07 Teol.TVU 0,07 VŠVU BL 0,06 Divadelná VŠMU 0,06 Evanj UK 0,06 MuzUm AU 0,05 RímsKat UK 0,04 VýtvarUm AU 0,03 Fil UK 2007 0,03 Pravosl.PU 2006 0,03 2005 Fil TVU 0,02 Fil PU 0,02 Fil UKF 0,02 Hum UMB 0,02 Greckokat.PU 0,01 Fil KU 0,01 Teol KU 0,01 HumPrír PU 0,00 Umení TUKE 0,00 Fil UCM 0,00 DramUm AU 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 100
 • 101. Skupina PRIR Počet denných doktorandov ku denným študentom 0,14 0,12 0,12 0,12 0,1 0,09 0,08 2005 2006 0,06 0,05 2007 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0 Š B K Z M K KF U TU M PJ U U Ž C U U U ír ír FI U v Pr Pr ír ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 101
 • 102. Skupina SPOL Počet denných doktorandov ku denným študentom SocEkon UK 0,03 0,03 TV UK 0,03 EkonomManSPU 0,03 MedzVzťah EU BA Pedas ŽU 0,02 0,02 NárHosp. EU BA PodnMan EU BA 0,02 0,02 Polit UMB Práv UK 0,02 0,02 Pedag UMB 0,02 Obchod EU BA 0,02 Fa športu PU Práv UPJŠ 0,02 0,02 Pedag TVU PodnHosp. EU BA 0,02 HospInfo EU BA 0,02 2007 Pedag UK 0,02 2006 0,02 2005 Pedag UKF 0,01 Ekonom UMB 0,01 Práv TVU 0,01 Ekonom TUKE 0,01 Manag UK Pedag PU 0,01 Práv UMB 0,01 0,01 Pedag KU 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon TUAD Pedagog Uni J Selye 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 0,00 Ekonom Uni J Selye 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 102
 • 103. Skupina TECH Počet denných doktorandov ku denným študentom 0,25 FCHPT STUBA 0,07 Stroj ŽU 0,05 PriemTech TUAD 0,05 EnvirTech. TUZV 0,04 Hutn TUKE 0,04 Stroj TUKE 0,04 Archit STUBA 0,04 Elektr STUBA 0,04 Stroj STUBA 0,04 Stav STUBA 0,03 Ban TUKE 0,03 2007 Elektr TUKE 2006 0,03 Mech SPU 2005 0,03 Stav TUKE 0,03 Elektr ŽU 0,03 Stav ŽU 0,02 ŠpecInž ŽU 0,02 Inf a inf tech STU 0,02 MatTechn STUBA 0,02 MechTron TUAD 0,02 VýrTech TUKE 0,02 RiadInf ŽU 0,02 ŠpecTechn TUAD 0,01 Letecká TUKE 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 103
 • 104. AGRO VV4 VV5 VV6 PRIEMER1 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 100 100 63 87,62 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 57 79 65 66,83 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 45 78 74 65,64 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 72 33 86 63,45 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 48 40 100 62,86 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 42 54 58 51,2 MED VV4 VV5 VV6 PRIEMER1 Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 82 24 100 68,62 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 100 100 4 68,03 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 78 49 2 42,84 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 84 28 3 38,55 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 92 16 1 36,26 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61 31 1 30,87 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 51 22 1 24,6 Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita - - - -8 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita - - - - PRIR VV4 VV5 VV6 PRIEMER1 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 100 100 100 100,02 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 98 71 97 88,53 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 66 40 74 59,74 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene 75 38 40 51,25 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 57 66 24 49,16 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 32 35 22 29,87 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 15 22 6 14,28 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 13 - 12 8,4 104
 • 105. HUM VV4 VV5 VV6 PRIEMER1 Fakulta reformovanej teológie Univerzita J Selyeho 100 - 100 66,72 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 66 100 14 60,03 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 38 80 23 46,84 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 53 49 26 42,55 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 45 24 52 40,66 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 41 39 41 40,47 Teologická fakulta Trnavská univerzita 54 22 32 36,08 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 44 45 16 35,19 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 51 24 27 34,110 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 36 5 30 23,711 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 33 17 20 23,512 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 36 21 12 23,013 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 49 13 7 22,814 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 41 18 9 22,515 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 33 24 9 22,016 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 34 16 8 19,217 Teologická fakulta Katolícka univerzita 18 33 5 18,418 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 28 14 7 16,419 Fakulta muzických umení Akadémia umení 19 - 26 14,920 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 18 13 5 12,121 Fakulta dramatických umení Akadémia umení - - - -22 Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach - - - -23 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda - - - - 105
 • 106. SPOL VV4 VV5 VV6 PRIEMER1 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 100 98 78 92,12 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 95 70 99 87,93 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 67 58 89 71,54 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 82 61 63 68,65 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a Žilinská univerzita spojov 56 63 69 62,86 Fakulta managementu Univerzita Komenského 44 100 36 60,07 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 56 54 69 59,68 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 77 - 100 59,19 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 68 45 53 55,010 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 57 55 53 54,811 Právnická fakulta Univerzita Komenského 59 37 67 54,412 Fakulta politických vied a medzinárodnýchUniverzita Mateja Bela vz 38 54 67 52,913 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 55 34 68 52,414 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 48 47 50 48,415 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 38 30 64 44,016 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 35 41 52 42,717 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 41 34 44 39,918 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 53 11 56 39,819 Právnická fakulta Trnavská univerzita 44 27 43 38,320 Fakulta športu Prešovská univerzita 31 22 57 36,621 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 33 10 55 32,522 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 38 21 38 32,423 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 50 18 26 31,624 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 25 27 27 26,425 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 28 23 23 24,526 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita - 33 - 11,027 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 18 - 14 10,628 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 21 - 8 9,929 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka - - - -30 Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho - - - -31 Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho - - - -32 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa - - - -33 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - - - - 106
 • 107. TECH VV4 VV5 VV6 PRIEMER Fakulta chemickej a potravinárskej1 Slovenská technická univerzita 77 54 100 76,8 technológie2 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 80 77 61 72,6 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a3 Technická univerzita v Košiciach 88 98 29 71,5 geotechnológií4 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 91 76 42 69,85 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 98 84 25 68,76 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 71 100 20 63,67 Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 76 41 73 63,28 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 79 52 36 55,79 Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 86 41 37 54,410 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 71 69 15 51,7 Fakulta environmentálnej a výrobnej11 Technická univerzita vo Zvolene 70 44 39 51,3 techniky12 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 68 50 32 49,9 Fakulta informatiky a informačných13 Slovenská technická univerzita 100 29 19 49,3 technológií14 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 62 49 35 48,715 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 52 79 15 48,516 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 49 59 28 45,217 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 63 47 18 42,618 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 55 36 34 41,919 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 61 34 29 41,620 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 55 43 23 40,221 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 43 40 24 35,722 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 61 4 16 26,923 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 28 20 15 20,924 Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach 26 27 6 19,6 107
 • 108. Príloha 4e - VV7-10, všetky grafy a súhrnná tabuľkaVV 7Skupina AGRO Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 140 119,22 120 100 77,77 74,54 2005 80 56,88 56,56 2006 60 50,82 2007 40 20 0 VL U U ZV U ZV SP SP SP .U TU TU ad ro tr. ek s v Ag Po Le hr re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 60 50 42,24 40,98 40 32,56 2005 30 2006 21,39 2007 20 12,16 11,87 10 2,95 0,00 0,00 0 K UK Š F UK y U PU KU et UK PJ U TV lž b k k rm a U va e Le c ck oc nL .A So k Fa ct ní Le vS í e sv tn ot ss ra vo v VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 108
 • 109. Skupina HUM Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 104,58 Divadelná VŠMU 37,59 Fil TVU 32,66 HumPrír PU 26,33 RímsKat UK 22,83 Teol.TVU 20,02 VŠVU BL 19,90 Fil UKF 19,77 Fil PU 16,79 Greckokat.PU 15,64 DramUm AU 14,03 Hum UMB 2007 12,03 FilmTel VŠMU 2006 12,01 2005 Teol KU 11,65 MuzUm AU 11,52 VýtvarUm AU 10,24 Umení TUKE 10,04 Fil UCM 9,46 Pravosl.PU 7,84 Fil KU 3,60 HudTan VŠMU 3,50 Fil UK 1,36 Evanj UK 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0 20 40 60 80 100 120 109
 • 110. Skupina PRIR Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120 100 80 72,44 66,35 2005 56,48 60 2006 45,32 2007 40 27,17 22,90 15,65 20 6,84 0 Š B Z M K K KF ŽU TU PJ M U U C U U U ír ír FI U v Pr ír Pr ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 110
 • 111. Skupina SPOL Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 77,90 Ekonom TUKE 59,23 Pedagog Uni J Selye 50,84 TV UK 42,90 Eur.Št. SPU 42,37 SocEkon UK 41,78 Práv TVU 29,44 NárHosp. EU BA 28,64 Pedag TVU 25,63 Obchod EU BA 25,23 Fa športu PU 24,71 PodnMan EU BA 22,50 Práv UPJŠ 22,50 HospInfo EU BA 19,32 Pedag UKF 18,78 Manažment PU 18,39 MedzVzťah EU BA 2007 18,18 Pedag PU 2006 16,47 2005 EkonomManSPU 16,45 Pedag UMB 16,42 MasMed UCM 16,14 Pedas ŽU 14,88 Práv UMB 12,84 Pedag KU 12,73 Práv UK 12,68 VerSpr UPJŠ 10,96 Ekonom UMB 10,11 PodnHosp. EU BA 9,41 Pedag UK 6,37 SocEkon TUAD 6,26 Stredoeur št UKF 5,31 Manag UK 3,44 Polit UMB 0,00 Ekonom Uni J Selye 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 111
 • 112. Skupina TECH Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 99,42 VýrTech TUKE 88,13 Stav TUKE 85,10 Inf a inf tech STU 78,50 Stroj ŽU 74,07 Elektr TUKE 72,85 FCHTP STUBA 68,55 Elektr STUBA 61,24 Mech SPU 58,90 Stroj TUKE 57,54 Hutn TUKE 57,38 Ban TUKE 52,80 2007 Stav STUBA 2006 44,41 Stroj STUBA 2005 38,85 EnvirTech. TUZV 33,91 MatTechn STUBA 30,30 PriemTech TUAD 29,58 Stav ŽU 20,43 Archit STUBA 18,27 ŠpecInž ŽU 16,84 MechTron TUAD 16,62 Elektr ŽU 14,61 ŠpecTechn TUAD 10,96 Letecká TUKE 9,69 RiadInf ŽU 0 20 40 60 80 100 120 112
 • 113. VV 8Skupina AGRO Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 100 90 80 70 61,16 60 2005 45,44 50 41,45 2006 40 28,79 2007 30 16,67 20 10 0,00 0 ZV U U VL ZV U SP SP SP .U TU TU ro ad tr. ek s ev Ag Po Le hr rL Dr Zá te ot Ve BiSkupina MED Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 40 35 32,36 30 25 2005 20 14,70 2006 15 9,34 2007 10 5,93 3,25 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 UK Š UK F UK y U PU KU UK PJ et TV lžb k k rm U ka va Le Le c oc .A So k Fa íc ct en Le vS tn í sv tn ss vo ra vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 113
 • 114. Skupina HUM Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 7,85 HumPrír PU 4,51 Fil PU 0,00 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 RímsKat UK 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 2007 0,00 Hum UMB 2006 0,00 2005 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil UK 0,00 Fil UCM 0,00 Fil TVU 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0 5 10 15 20 25 30 114
 • 115. Skupina PRIR Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 140 112,13 120 100 86,91 75,09 2005 80 2006 60 2007 40 20 2,06 0,35 0,00 0,00 0,00 0 K B Š KF K M ŽU Z TU PJ M U U C U U U ír ír FI U Pr Pr v ír ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 115
 • 116. Skupina SPOL Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 44,84 Pedag PU 22,70 Eur.Št. SPU 19,81 Ekonom TUKE 7,10 Pedag UMB 0,72 Pedag KU 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 TV UK 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 2007 0,00 PodnHosp. EU BA 2006 Pedas ŽU 0,00 2005 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 Pedag UKF 0,00 Pedag UK 0,00 Pedag TVU 0,00 Obchod EU BA 0,00 NárHosp. EU BA 0,00 MedzVzťah EU BA 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Manag UK 0,00 HospInfo EU BA 0,00 Fa športu PU 0,00 EkonomManSPU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom UMB 0 10 20 30 40 50 116
 • 117. Skupina TECH Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 106,87 FCHTP STUBA 97,45 Inf a inf tech STU 82,19 Stroj STUBA 76,92 Elektr STUBA 52,27 Elektr ŽU 47,87 Ban TUKE 47,03 Stroj ŽU 44,38 Stav STUBA 36,25 Hutn TUKE 33,44 Elektr TUKE 31,31 Stav ŽU 2007 24,38 EnvirTech. TUZV 23,20 2006 Stroj TUKE 2005 16,09 MatTechn STUBA 5,70 RiadInf ŽU 4,58 Archit STUBA 3,65 ŠpecInž ŽU 0,00 VýrTech TUKE 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 Stav TUKE 0,00 PriemTech TUAD 0,00 MechTron TUAD 0,00 Mech SPU 0,00 Letecká TUKE 0 20 40 60 80 100 120 140 117
 • 118. VV 9Skupina AGRO Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120 100 80 60 2005 40 2006 12,48 20 6,83 2,12 1,70 1,68 2007 0,00 0 U U ZV VL U ZV SP SP SP .U TU TU ad ro tr. ek s ev Ag Po Le hr rL Dr Zá te ot Ve BiSkupina MED Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 60 50 43,92 37,66 40 30 2005 17,42 2006 20 10,46 2007 10 2,79 0,72 0,70 3,49 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 K Š K K KF PU U ty KU U PJ U U TV e U žb k k rm a va U e Le ck c c Al nL So k ct Fa So í Le tn í . e tn sv av ss o o av r VŠ av Je Zd r Zd r Zd 118
 • 119. Skupina HUM Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 197,36 Fil KU 89,13 MuzUm AU 37,46 VŠVU BL 13,38 Fil UK 13,06 Fil UKF 9,17 Divadelná VŠMU 4,35 Teol.TVU 2,47 Fil PU 1,44 Hum UMB 0,52 HumPrír PU 0,00 VýtvarUm AU 2007 Umení TUKE 0,00 2006 0,00 2005 Teol KU 0,00 RímsKat UK 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 Pravosl.PU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UCM 0,00 Fil TVU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0 100 200 300 400 500 600 119
 • 120. Skupina PRIR Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 160 140 115,13 120 100 80 67,93 2005 60 2006 40 21,45 15,19 20 2,61 2,38 1,28 2007 0,59 0 UK ŽU F B UK JŠ M UZ UK UM UC UP ír ír vT FI Pr Pr ír ír ír FM ír Pr en Pr Pr Pr ol Ek 120
 • 121. Skupina SPOL Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka Ekonom TUKE 220,71 EkonomManSPU 54,76 Práv UK 22,35 Eur.Št. SPU 18,27 Pedag PU 17,13 Pedag UMB 12,91 Polit UMB 11,28 NárHosp. EU BA 8,56 Pedas ŽU 7,09 Pedag UKF 6,41 Práv UMB 6,15 PodnHosp. EU BA 5,32 Ekonom UMB 4,53 2007 Obchod EU BA 4,14 2006 MedzVzťah EU BA 3,12 2005 Pedag KU 3,01 Pedag TVU 1,49 Pedag UK 0,84 HospInfo EU BA 0,79 VerSpr UPJŠ 0,00 TV UK 0,00 Stredoeur št UKF 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv TVU 0,00 PodnMan EU BA 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 MasMed UCM 0,00 Manažment PU 0,00 Manag UK 0,00 Fa športu PU 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 0 50 100 150 200 250 300 121
 • 122. Skupina TECH Suma zahraničných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 292,66 FCHTP STUBA 135,90 Stroj ŽU 133,98 Stroj TUKE 125,93 MatTechn STUBA 88,35 Inf a inf tech STU 72,75 Elektr STUBA 65,25 Elektr TUKE 61,58 Mech SPU 42,70 Stav STUBA 2007 40,81 2006 Archit STUBA 2005 39,31 RiadInf ŽU 35,95 Elektr ŽU 17,81 VýrTech TUKE 17,58 Hutn TUKE 16,11 Stav TUKE 14,16 MechTron TUAD 12,71 ŠpecInž ŽU 11,46 Stroj STUBA 4,35 PriemTech TUAD 1,72 EnvirTech. TUZV 1,43 Ban TUKE 0,75 ŠpecTechn TUAD 0,00 Stav ŽU 0,00 Letecká TUKE 0 50 100 150 200 250 300 350 122
 • 123. VV 10Skupina AGRO Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 180,00 165,30 152,98 160,00 140,00 120,78 120,00 109,58 95,52 92,01 2005 100,00 2006 80,00 2007 60,00 40,00 20,00 0,00 L PU PU ZV U ZV V P U TU S TU S S k. ad tr. o Le s gr v Po hr Le re A er Zá D ot et Bi VSkupina MED Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 100,00 91,16 90,00 80,00 75,31 70,00 60,78 60,00 2005 50,00 44,84 43,92 2006 37,66 40,00 2007 29,35 30,00 20,00 12,16 10,14 10,00 0,00 K PU Š U ty KU K K KF U PJ U U TV be U k ka a k rm U lž Le Le tv oc c .A íc So k Fa íc en Le vS tn tn sv ss vo ra vo VŠ Je ra Zd ra Zd Zd 123
 • 124. Skupina HUM Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 205,20 Fil KU 113,75 Divadelná VŠMU 107,55 MuzUm AU 57,48 VŠVU BL 57,18 HumPrír PU 37,59 Fil TVU 32,96 Fil UKF 27,17 Teol.TVU 26,74 Fil PU 26,33 RímsKat UK 17,39 Fil UK 2007 16,79 Greckokat.PU 2006 15,64 2005 DramUm AU 15,48 Hum UMB 12,19 Fil UCM 12,03 FilmTel VŠMU 12,01 Teol KU 11,52 VýtvarUm AU 10,24 Umení TUKE 9,46 Pravosl.PU 3,60 HudTan VŠMU 1,36 Evanj UK 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0 50 100 150 200 250 124
 • 125. Skupina PRIR Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 350,00 325,65 300,00 250,00 200,00 2005 170,84 163,04 2006 150,00 2007 100,00 83,58 83,26 50,00 36,94 31,73 24,81 0,00 Š B M K K KF Z ŽU TU M U PJ U C U U U ír ír FI U v Pr Pr ír ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 125
 • 126. Skupina SPOL Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 353,07 Ekonom TUKE 87,20 Eur.Št. SPU 80,15 Pedag PU 78,34 EkonomManSPU 59,23 Pedagog Uni J Selye 50,84 TV UK 42,37 SocEkon UK 41,78 Práv TVU 37,99 NárHosp. EU BA 36,46 Pedag UMB 35,08 Práv UK 30,53 PodnHosp. EU BA 30,37 Pedas ŽU 30,13 Pedag TVU 29,76 Obchod EU BA 25,97 MedzVzťah EU BA 2007 25,73 Pedag UKF 2006 25,23 2005 Fa športu PU 24,71 PodnMan EU BA 23,29 HospInfo EU BA 22,50 Práv UPJŠ 21,03 Práv UMB 18,78 Manažment PU 16,57 Pedag KU 16,42 MasMed UCM 15,49 Ekonom UMB 14,72 Polit UMB 12,68 VerSpr UPJŠ 10,25 Pedag UK 6,37 SocEkon TUAD 6,26 Stredoeur št UKF 5,31 Manag UK 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 126
 • 127. Skupina TECH Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 490,14 FCHTP STUBA 292,37 Stroj ŽU 287,64 Elektr STUBA 270,90 Inf a inf tech STU 237,24 Stroj TUKE 187,85 VýrTech TUKE 184,75 Elektr TUKE 177,52 MatTechn STUBA 150,23 Stav STUBA 149,18 Stroj STUBA 143,03 Ban TUKE 124,34 2007 Mech SPU 2006 119,46 Hutn TUKE 2005 108,96 Elektr ŽU 106,80 Stav TUKE 71,83 Archit STUBA 68,74 PriemTech TUAD 66,00 Stav ŽU 64,94 EnvirTech. TUZV 61,80 MechTron TUAD 61,10 RiadInf ŽU 47,75 ŠpecInž ŽU 15,36 ŠpecTechn TUAD 10,96 Letecká TUKE 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 127
 • 128. AGRO VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 63 100 100 100 90,62 Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene 65 94 13 93 66,33 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 48 41 55 58 50,24 Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene 47 65 17 66 48,95 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 100 2 - 73 43,86 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 43 50 14 56 40,6 MED VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 100 100 - 100 75,02 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 77 86 2 83 61,83 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 97 19 24 67 51,64 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 28 32 40 49 37,25 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita - - 100 48 37,06 Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety - - 86 41 31,87 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 51 16 - 32 24,88 Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 29 - - 13 10,59 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 7 9 6 11 8,4 PRIR VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 63 100 100 100 90,62 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 100 58 2 52 53,23 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 92 49 13 50 51,04 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 78 3 19 26 31,35 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 22 - 59 26 26,66 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene 38 4 2 11 13,87 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 32 0 1 8 10,28 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 9 15 1 10 8,6 128
 • 129. HUM VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 7 - 100 100 51,92 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 100 - 5 55 40,03 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 31 100 0 28 39,84 Fakulta muzických umení Akadémia umení 11 28 45 52 34,25 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 19 - 19 28 16,56 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 36 - - 18 13,67 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 19 19 1 13 13,08 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 19 - 7 16 10,49 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 25 - - 13 9,510 Teologická fakulta Trnavská univerzita 22 - 2 13 9,311 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10 9 - 6 6,112 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 16 - - 8 6,113 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 15 - - 8 5,614 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 13 - 1 8 5,415 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 3 2 7 8 5,216 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 12 - - 6 4,317 Teologická fakulta Katolícka univerzita 11 - - 6 4,318 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 11 - - 6 4,219 Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach 10 - - 5 3,720 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 9 - - 5 3,421 Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 3 - - 2 1,322 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 1 - - 1 0,523 Fakulta reformovanej teológie Univerzita J Selyeho - - - - - 129
 • 130. SPOL VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach 100 100 100 100 100,02 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 23 82 8 23 34,03 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 48 8 25 34,04 Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 76 - - 17 23,25 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 21 13 25 22 20,36 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 65 - - 14 19,97 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 54 - - 12 16,68 Právnická fakulta Trnavská univerzita 54 - - 12 16,49 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 38 - 4 11 13,110 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 13 28 2 9 12,911 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 21 13 6 10 12,612 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 37 - 1 9 11,513 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 21 13 3 9 11,414 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 33 - 2 8 10,815 Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 24 8 1 7 10,116 Fakulta športu Prešovská univerzita 32 - - 7 9,917 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 32 - - 7 9,718 Právnická fakulta Univerzita Komenského 16 - 10 10 9,119 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 29 - 0 7 9,020 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 29 - - 6 8,821 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 25 - 3 7 8,722 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 24 - - 5 7,423 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 19 - 3 6 7,024 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 21 - - 5 6,425 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 16 1 1 5 6,026 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 14 - 2 4 5,127 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 16 - - 4 5,028 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 12 - 0 3 3,829 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 4 - 5 4 3,430 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 8 - - 2 2,531 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 8 - - 2 2,532 Fakulta managementu Univerzita Komenského 7 - - 2 2,133 Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho - - - - - 130
 • 131. TECH VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 73 85 100 100 89,62 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 69 100 25 59 63,13 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 79 53 46 60 59,64 Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita 86 67 30 55 59,45 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach 100 48 6 38 48,26 Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 59 30 46 48 45,97 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach 74 31 22 38 41,48 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach 58 58 0 29 36,29 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 45 64 4 30 35,710 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 53 37 15 31 33,911 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 34 12 43 36 31,412 Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 58 30 6 24 29,613 Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach 89 2 6 22 29,414 Mechanizačná fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 62 1 21 25 27,315 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 17 39 12 22 22,416 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita vo Zvolene 39 17 1 13 17,417 Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 30 23 1 14 17,318 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 30 25 - 13 17,019 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 21 7 14 15 14,120 Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 17 21 5 13 13,921 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 18 11 4 10 11,022 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 10 8 13 12 11,023 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 15 - 0 3 4,524 Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach 11 - - 2 3,3 131
 • 132. Príloha 5 – Ľudia v ARRA • Valné zhromaždenie Mgr. Juraj Barta, predseda VZ, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne, a. s. Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., profesor farmaceutickej chémie na Farmaceutickej fakulte UK, emeritný rektor Univerzity Komenského, poslanec NR SR a predseda výboru pre vedu, vzdelanie, mládež a šport Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., docent na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave Mgr. Michal Fedák, projektový manažér SAIA, n. o. prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., profesor fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, minister školstva SR v rokoch 1991 – 1992 • Odborná rada prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Vladimír Bokes, vedúci Katedry skladby a dirigovania VŠMU prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., profesor matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, zakladateľ štúdia ekonomickej a finančnej matematiky na FMFI UK Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. prof. Július Horváth, PhD., profesor ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU) prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., profesor teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (prizývaný), historik, podpredseda Slovenskej akadémie vied prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesorka ruskej literatúry a translatológie na Filozofickej fakulte UK prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., profesor hry na organe Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby VŠMU RNDr. Štefan Olejník, DrSc., vedúci Oddelenia komplexných fyzikálnych systémov na Fyzikálnom ústave SAV doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., docent Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., profesor fyziky na Univerzite Karlovej v Prahe, rektor Univerzity Karlovej (2000 – 2006) 132
 • 133. • Správna rada Jozef Kollár, predseda SR Radoslav Baťo, šéfredaktor týždenníka TREND Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Martin Fronc, poslanec NR SR, minister školstva SR v rokoch 2002 – 2006 Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovakia, a. s. Ivan Mikloš, poslanec NR SR, vicepremiér (1998 – 2006) a minister financií SR (2002 – 2006) Jaroslav Pilát, výkonný riaditeľ MESA 10 Ján Tóth, hlavný ekonóm ING, a. s.• Kancelária Mgr. Katarína Tichá Hudecová Mgr. Mária Páleníková Mgr. Michal Považan – výkonný riaditeľ 133