Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hodnotenie fakúlt 
vysokých škôl 2014 
©ARRA, Nov 2014
Úvod 
•Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou 
•Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) 
•11 skupín po...
Skupina TECH 
3 
Skupina TECH 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
Fakult...
Skupina MED 
4 
Skupina MED 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
Jessenio...
Pedagógovia 
5 
57% 
59% 
62% 
65% 
69% 
73% 
79% 
82% 
86% 
87% 
88% 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 000 
10 000 
11 000 
...
Výskum 
6 
130% 
39% 
58% 
52% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
120% 
140% 
Počet prác 
Priemerná citovanosť 
Slovenské VŠ 
...
Doktorandi 
7 
9 217 
11 810 
9 685 
2 295 
6 485 
5 560 
6 922 
4 125 
2 000 
4 000 
6 000 
8 000 
10 000 
12 000 
Spolu ...
Študenti 
8 
99 929 
142 448 
130 765 
45 192 
77 195 
48 435 
3,5% 
6,4% 
1,5% 
3,9% 
0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
30 ...
Študentská emigrácia 
9 
- 898 [- 3,7 % ] 
- 30 977 [- 8,6 %] 
0 
5000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
220000 
240000 ...
Študentská reflexia 
10
Prijímacie konanie 
(Denné + Externé štúdium) 
11 
76 369 
84 504 
54 561 
49 931 
59 423 
41 628 
51978 
69 039 
62 059 
...
Kapacita vs. Efektívnosť 
12 
51 978 
62 059 
49 931 
59 423 
41 628 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 0...
Vývoj počtu študentov 
13 
216k 
179k 
165k* 
140k* 
130 000 
140 000 
150 000 
160 000 
170 000 
180 000 
190 000 
200 00...
Diferenciácia (prihlášky) 
14 
100349 
119188 
109 618 
68 629 
40131 
35 501 
32 716 
29% 
24% 
32% 
22% 
24% 
26% 
28% 
...
Diferenciácia (denní študenti) 
15 
75 236 
104 693 
93 886 
33 372 
37 755 
36 879 
30,7% 
26,5% 
28,2% 
26% 
27% 
28% 
2...
SÚHRN 
• STABILIZOVANÝ POČET VŠ. PEDAGÓGOV, 88% MÁ ASPOŇ PHD 
• POČET PRACOVNÍKOV, KTORÍ BY MALI MAŤ PREDPOKLADY NA VEDECK...
SÚHRN 
• VÝRAZNE RASTIE EMIGRÁCIA ZA VZDE- LANÍM 
• KLESÁ POČET ŠTUDENTOV, VRÁTANE DOKTORANDOV 
• RASTIE PRIRODZENÁ DIFERE...
SPRÁVA 2014 
Zreteľné HROZBY – emigrácia za vzdelaním + demografia 
Zreteľné REZERVY – vysoká nevyužívaná kapacita VŠ + ...
Ďakujeme
Skupina TEOLOG 
20 
Skupina TEOLOG 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
T...
Skupina UMEL 
21 
Skupina UMEL 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
Vysok...
Skupina FILOZOF 
22 
Skupina FILOZOF 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 ...
Skupina PEDAGOG 
23 
Skupina PEDAGOG 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 ...
Skupina EKONOM 
24 
Skupina EKONOM 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
E...
Skupina PRAV 
25 
Skupina PRAVO 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
Práv...
Skupina PRIROD 
26 
Skupina PRIROD 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
F...
Skupina AGRO 
27 
Skupina AGRO 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
Lesní...
Skupina SPOL 
28 
Skupina OSTATNE SPOL 
Predchádzajúce umiestnenie 
Názov fakulty 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
200...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacia hodnotenie fakult VS 2014

137,061 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacia hodnotenie fakult VS 2014

 1. 1. Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014 ©ARRA, Nov 2014
 2. 2. Úvod •Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou •Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) •11 skupín podľa odborov •Verejne dostupné kvantitatívne údaje (CVTI/ÚIPŠ, MŠVVaŠ, WoK, CREPČ, CREUČ & univerzitné knižnice, SAIA, ÚPSVaR...) 2
 3. 3. Skupina TECH 3 Skupina TECH Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 1 1 1 1 1 1 1 Strojnícka fakulta ŽU 2 2 2 2 2 4 3 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 3 3 3 3 3 3 2 Hutnícka fakulta TUKE 4 4 4 4 4 5 7 Fakulta výrobných technológií TUKE 5 7 13 17 21 15 15 Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 6 6 7 7 11 11 13 Elektrotechnická fakulta ŽU 7 4 4 5 7 13 17 Materiálovotechnologická fakulta STU 8 13 6 8 18 18 16 Stavebná fakulta STU 9 9 10 6 6 2 4 Fakulta priemyselných technológií TUAD 10 8 9 9 5 6 10 Fakulta BERG TUKE 11 11 8 11 17 7 9 Fakulta informatiky a informačných technológií STU 12 12 12 13 15 20 6 Fakulta riadenia a informatiky ŽU 13 14 13 14 10 10 20 Strojnícka fakulta STU 13 15 11 10 9 8 5 Strojnícka fakulta TUKE 15 19 19 18 16 9 12 Stavebná fakulta TUKE 16 18 15 12 14 14 8 Fakulta architektúry STU 17 17 16 15 13 12 11 Letecká fakulta TUKE 18 10 18 21 23 23 24 Stavebná fakulta ŽU 19 19 17 16 8 19 21 Fakulta informatiky PEVŠ 20 16 20 n.a. n.a. n.a. n.a. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO 21 22 21 20 20 17 19 Technická fakulta SPU 22 21 22 19 12 16 14 Fakulta špeciálnej techniky TUAD 23 23 23 22 22 22 23
 4. 4. Skupina MED 4 Skupina MED Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Jesseniova lekárska fakulta UK 1 1 1 1 1 1 1 Lekárska fakulta UPJŠ 2 2 3 2 4 2 4 Farmaceutická fakulta UK 3 3 2 3 2 3 2 Lekárska fakulta UK 4 4 4 4 3 4 3 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 5 6 5 5 7 7 7 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 6 5 6 6 6 5 5 Fakulta zdravotníckych odborov PU 7 10 10 9 9 8 8 Fakulta zdravotníctva KU 8 7 9 10 8 9 9 Fakulta zdravotníctva TUAD 9 9 8 8 n.a. n.a. n.a.
 5. 5. Pedagógovia 5 57% 59% 62% 65% 69% 73% 79% 82% 86% 87% 88% 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 Učitelia Učitelia s PhD Podiel učiteľov s PhD
 6. 6. Výskum 6 130% 39% 58% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Počet prác Priemerná citovanosť Slovenské VŠ Svet Stále nedostatočná kvalita Rast kvantity vedeckého výkonu 1995 – 2004 vs. 2004 - 2013
 7. 7. Doktorandi 7 9 217 11 810 9 685 2 295 6 485 5 560 6 922 4 125 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Spolu Denní Externí ZMENA FINANCOVANIA - 18 %
 8. 8. Študenti 8 99 929 142 448 130 765 45 192 77 195 48 435 3,5% 6,4% 1,5% 3,9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 30 000 50 000 70 000 90 000 110 000 130 000 150 000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Denní Externí Slováci v ČR Zahraniční v SR
 9. 9. Študentská emigrácia 9 - 898 [- 3,7 % ] - 30 977 [- 8,6 %] 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Česko Slovensko 3,5% 6,4% Podiel slovenských študentov v ČR
 10. 10. Študentská reflexia 10
 11. 11. Prijímacie konanie (Denné + Externé štúdium) 11 76 369 84 504 54 561 49 931 59 423 41 628 51978 69 039 62 059 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ~ 33% Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní REALITA PLÁN/KAPACITA
 12. 12. Kapacita vs. Efektívnosť 12 51 978 62 059 49 931 59 423 41 628 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 Učitelia ~ 4% ~ 33% Plán Zapísaní Voľná kapacita
 13. 13. Vývoj počtu študentov 13 216k 179k 165k* 140k* 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000 200 000 210 000 220 000 (* predpoklad)
 14. 14. Diferenciácia (prihlášky) 14 100349 119188 109 618 68 629 40131 35 501 32 716 29% 24% 32% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ostatné fakulty TOP fakulty Podiel TOP fakúlt - 40 989 - 2 785
 15. 15. Diferenciácia (denní študenti) 15 75 236 104 693 93 886 33 372 37 755 36 879 30,7% 26,5% 28,2% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOP fakulty Podiel TOP fakúlt Ostatné fakulty - 879 - 10 807
 16. 16. SÚHRN • STABILIZOVANÝ POČET VŠ. PEDAGÓGOV, 88% MÁ ASPOŇ PHD • POČET PRACOVNÍKOV, KTORÍ BY MALI MAŤ PREDPOKLADY NA VEDECKÉ BÁDANIE A KVALITNÚ VÝUČBU, SA FORMÁLNE ZVÝŠIL O VIAC AKO POLOVICU • PRUDKO RASTIE NEVYUŽITÁ VZDELÁVACIA KAPACITA (CCA 33%); • ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV SME SA K SVETU PRIBLÍŽILI LEN KVANTITOU PUBLIKÁCIÍ, KVALITA JE STÁLE NEDOSTA- TOČNÁ.
 17. 17. SÚHRN • VÝRAZNE RASTIE EMIGRÁCIA ZA VZDE- LANÍM • KLESÁ POČET ŠTUDENTOV, VRÁTANE DOKTORANDOV • RASTIE PRIRODZENÁ DIFERENCIÁCIA, • TOP FAKULTY SÚ ČORAZ ATRAKTÍVNEJ- ŠIE
 18. 18. SPRÁVA 2014 Zreteľné HROZBY – emigrácia za vzdelaním + demografia Zreteľné REZERVY – vysoká nevyužívaná kapacita VŠ + nízka efektívnosť, Mimoriadna možnosť PRESUNÚŤ UŠETRENÉ PROSTRIEDKY DO VÝSKUMU, a finančne dramaticky posilniť špičkové a nadpriemerné pracoviská, Výzvou najbližších rokov je najmä ZVYŠOVANIE KVALITY výsledkov slovenskej vedy a výskumu a získanie najkvalitnejších študentov na naše TOP fakulty
 19. 19. Ďakujeme
 20. 20. Skupina TEOLOG 20 Skupina TEOLOG Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Teologická fakulta TU 1 1 2 2 2 5 5 Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU 2 4 5 5 4 7 4 Gréckokatolícka teologická fakulta PU 3 2 7 7 6 4 6 Teologická fakulta KU 4 5 4 4 5 2 7 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 5 3 1 1 1 1 3 Fakulta reformovanej teológie UJS 6 6 3 3 3 3 1 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 7 7 6 6 7 6 2
 21. 21. Skupina UMEL 21 Skupina UMEL Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Vysoká škola výtvarných umení 1 1 2 5 4 2 5 Fakulta muzických umení AU 2 3 4 1 5 5 1 Divadelná fakulta VŠMU 3 2 1 3 3 4 3 Fakulta výtvarných umení AU 4 5 3 4 6 6 6 Filmová a televízna fakulta VŠMU 5 6 6 6 1 3 4 Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 6 4 5 2 2 1 2 Fakulta umení TUKE 7 7 7 7 8 8 8 Fakulta dramatických umení AU 8 8 8 8 7 7 7
 22. 22. Skupina FILOZOF 22 Skupina FILOZOF Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta humanitných a prírodných vied PU 1 2 1 2 1 2 1 Filozofická fakulta KU 2 4 4 6 4 5 3 Fakulta humanitných vied ŽU 3 1 3 n.a. n.a. n.a. n.a. Filozofická fakulta UK 4 3 2 3 2 1 2 Filozofická fakulta UPJŠ 5 5 6 1 n.a. n.a. n.a. Filozofická fakulta TU 6 6 5 4 5 4 5 Filozofická fakulta PU 7 9 7 5 3 3 4 Filozofická fakulta UMB 8 7 8 7 6 7 7 Filozofická fakulta UKF 9 8 9 8 7 6 6 Filozofická fakulta UCM 10 10 10 9 8 8 8
 23. 23. Skupina PEDAGOG 23 Skupina PEDAGOG Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Pedagogická fakulta TU 1 1 1 1 2 4 2 Pedagogická fakulta UK 2 4 4 3 5 5 5 Fakulta telesnej výchovy a športu UK 3 2 2 2 1 1 1 Pedagogická fakulta UMB 4 3 5 4 3 2 3 Pedagogická fakulta UKF 5 7 6 6 7 7 6 Pedagogická fakulta PU 6 5 3 7 8 6 7 Pedagogická fakulta KU 7 6 8 5 6 8 9 Fakulta športu PU 8 9 7 8 4 3 4 Pedagogická fakulta UJS 9 8 9 9 9 9 8
 24. 24. Skupina EKONOM 24 Skupina EKONOM Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ekonomická fakulta TUKE 1 1 1 1 2 1 1 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 2 2 2 2 1 2 2 Národohospodárska fakulta EU 3 2 3 3 3 3 4 Ekonomická fakulta UMB 4 4 4 4 4 9 10 Podnikovohospodárska fakulta EU 5 7 11 10 8 6 7 Obchodná fakulta EU 6 6 5 9 6 4 5 Fakulta managementu UK 7 9 9 7 7 7 6 Fakulta hospodárskej informatiky EU 8 5 7 8 9 8 9 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 9 10 6 6 5 5 3 Fakulta podnikového manažmentu EU 10 8 10 11 10 10 8 Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ 11 11 8 5 n.a. n.a. n.a. Fakulta manažmentu PU 12 12 12 12 12 11 11 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 13 13 13 13 11 n.a. n.a. Ekonomická fakulta UJS 14 14 14 14 13 12 12
 25. 25. Skupina PRAV 25 Skupina PRAVO Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Právnická fakulta TU 1 1 1 1 2 2 3 Právnická fakulta UPJŠ 2 2 2 3 3 3 2 Právnická fakulta UK 3 3 3 2 1 1 1 Fakulta práva PEVŠ 4 4 4 4 n.a. n.a. n.a. Právnická fakulta UMB 5 5 5 5 4 4 4 Fakulta práva J. Jesenského VŠD 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
 26. 26. Skupina PRIROD 26 Skupina PRIROD Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 1 1 1 2 1 1 1 Prírodovedecká fakulta UPJŠ 2 2 2 1 2 3 3 Prírodovedecká fakulta UK 3 3 3 3 3 2 2 Fakulta prírodných vied UCM 4 5 4 5 7 7 7 Fakulta prírodných vied UKF 5 4 5 4 4 4 4 Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 6 6 6 6 5 5 5 Fakulta prírodných vied UMB 7 7 7 7 6 6 6
 27. 27. Skupina AGRO 27 Skupina AGRO Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lesnícka fakulta TUZVO 1 1 2 2 2 2 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 2 2 1 1 1 1 1 Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 3 3 3 3 3 4 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 4 4 4 4 4 3 4 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 5 5 6 6 6 6 6 Drevárska fakulta TUZVO 6 6 5 5 4 5 5
 28. 28. Skupina SPOL 28 Skupina OSTATNE SPOL Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 1 1 1 1 1 3 2 Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 2 3 6 6 n.a. n.a. n.a. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 3 2 3 5 6 6 7 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 4 4 5 4 4 4 4 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 5 6 2 2 2 2 3 Fakulta medzinárodných vzťahov EU 6 5 4 3 3 1 1 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 7 7 7 8 5 5 5 Fakulta aplikovaných jazykov EU 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 9 8 8 7 n.a. n.a. n.a. Fakulta verejnej správy UPJŠ 10 10 9 9 7 7 6 Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Fakulta sociálno -ekonomických vzťahov TUAD 12 9 10 10 8 8 8 Fakulta sociálnych štúdií VŠD 13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

×