Prezentácia_Jana Ilavská

1,510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentácia_Jana Ilavská

 1. 1. Jana Ilavská Univerzita Komenského v Bratislave Ako hodnotiť humanitné a spoločenskovedné odbory na vysokých školách? Bratislava, 18. máj 2011 Evalu ácia publikačnej činnosti v humanitných a spoločenskovedných odboroch WoK ... SCOPUS ... Google Scholar ... ... lokálne databázy … CREPČ … ???
 2. 2. Hodnotenie publikačnej činnosti <ul><li>kvantitatívne (bibliometrické a scientometrické kritériá: počet a typ publikácií, počet a typ citácií a pod.) </li></ul><ul><li>kvalitatívne (peer review) </li></ul>
 3. 3. Bibliometria, scientometria Web of Knowledge, SCOPUS <ul><li>PLUSY </li></ul><ul><li>+ objektivita – medzinárodné dáta ťažko ovplyvniteľné domácimi inštitúciami, výskumníkmi </li></ul><ul><li>+ ekonomické riešenie – šetrí HR, efektívnosť SW funkcií, použiteľné rozhranie </li></ul><ul><li>+ odbornosť – systém vytvorený bibliometrickými a informačnými profesionálmi </li></ul><ul><li>+ kvalita – systematický zber dáta, spoľahlivé aplikácie metrík, kvalitatívny výber časopisov evidovaných v rámci WoS, CCC i SCOPUS </li></ul><ul><li>+ možnosť relevantného medzinárodného porovnávania (rovnaké kritériá) </li></ul><ul><li>MÍNUSY </li></ul><ul><li>neúplné a nerovnomerné zastúpenie jednotlivých vedných disciplín, jazykov, geografických oblastí </li></ul><ul><li>absencia určitých typov publikácií </li></ul><ul><li>klasifikácia časopisov podľa disciplín (edície, série), </li></ul><ul><li>zmeny názvov časopisov, inštitúcií </li></ul><ul><li>problematika menovcov, rôzne formy názvov a mien </li></ul><ul><li>neúmerné, selektívne, negatívne a chybné citovanie , autocitácie </li></ul>PLUSY + objektivita – medzinárodné dáta ťažko ovplyvniteľné domácimi inštitúciami, výskumníkmi + ekonomické riešenie – šetrí HR, efektívnosť SW funkcií, použiteľné rozhranie + odbornosť – systém vytvorený bibliometrickými a informačnými profesionálmi + kvalita – systematický zber dáta, spoľahlivé aplikácie metrík, kvalitatívny výber časopisov evidovaných v rámci WoS, CCC i SCOPUS + možnosť relevantného medzinárodného porovnávania (rovnaké kritériá) <ul><li>MÍNUSY </li></ul><ul><li>neúplné a nerovnomerné zastúpenie jednotlivých vedných disciplín, jazykov, geografických oblastí </li></ul><ul><li>absencia určitých typov publikácií </li></ul><ul><li>klasifikácia časopisov podľa disciplín (edície, série), </li></ul><ul><li>zmeny názvov časopisov, inštitúcií </li></ul><ul><li>problematika menovcov, rôzne formy názvov a mien </li></ul><ul><li>neúmerné, selektívne, negatívne a chybné citovanie , autocitácie </li></ul>
 4. 4. Hodnotenie publikačnej činnosti <ul><li>najprv určiť ciele = > potom zvoliť vhodné indikátory </li></ul><ul><li>Multidimenzionálna matrica hodnotenia výskumu (Moed, 2011) </li></ul>
 5. 5. Bibliometrické indikátory <ul><li>generácia – základné = počty publikácií/citácií </li></ul><ul><li>generácia – normalizované = počet publikácií/citácií normalizované na tvorivého pracovníka, vednú disciplínu a pod. </li></ul><ul><li>generácia - zohľadňuje celú publikačnú a citačnú sieť = EigenFactor, mapy/atlasy vedy </li></ul>
 6. 6. Bibliometria, scientometria vs. humanitné a spoločenskovedné odbory (1) <ul><li>Potrebné zohľadniť špecifiká vednej disciplíny (pri hodnotení publikačných výstupov i citačnej analýze) </li></ul><ul><li>Problémové oblasti: </li></ul><ul><li>slabšie zastúpenie HUM/SPOL v rámci WoK, SCOPUS </li></ul>
 7. 7. Bibliometria, scientometria vs. humanitné a spoločenskovedné odbory (2) <ul><li>Potrebné zohľadniť špecifiká vednej disciplíny (pri hodnotení publikačných výstupov i citačnej analýze) </li></ul><ul><li>Problémové oblasti: </li></ul><ul><li>národne/regionálne orientovaný predmet výskumu </li></ul><ul><li>jazyk </li></ul>CCC – 16 “slovensk ých“ časopisov ( +3) SOC/HUM - Organon F, Sociológia, Studia Psychologica, Historický časopis, Filozofia
 8. 8. Bibliometria, scientometria vs. humanitné a spoločenskovedné odbory (3) <ul><li>Potrebné zohľadniť špecifiká vednej disciplíny (pri hodnotení publikačných výstupov i citačnej analýze) </li></ul><ul><li>Problémové oblasti: </li></ul><ul><li>širšia cieľová skupina </li></ul><ul><li>rozdiely v publikačných modeloch, citačnom správaní </li></ul><ul><li>rôzne publikačné kanály </li></ul><ul><li>netextové výstupy (noty, video) </li></ul>
 9. 9. Google Scholar <ul><li>akademická literatúra: články, knihy, abstrakty, záverečné práce </li></ul><ul><li>hodnotenie publikácií – váhovanie plných tetxov (podľa vydavateľstva, autora, citácií), </li></ul><ul><li>citácie z iných ako anglických publikácií: GS - 6,94 % , WoS – 1,14 % , SCOPUS – 0,70 % </li></ul>
 10. 10. Lokálne databázy VŠ <ul><li>Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov </li></ul><ul><li>84 kategórií publikácií , </li></ul><ul><li>9 kategórií ohlasov </li></ul><ul><li>lokálne db - online prístup cez webové stránky akademických knižníc </li></ul><ul><li>veľká distribuovanosť, rôzne systémy/rozhrania </li></ul>
 11. 12. http://www.crepc.sk
 12. 13. Prispôsobenie sa publikačného správania <ul><li>riziko nadhodnocovania, fabulácie, plagiátorstva </li></ul><ul><li>kvantita na úkor kvality </li></ul><ul><li>zníženie rôznorodosti publika čných výstupov </li></ul><ul><li>Vedecká monografia: </li></ul><ul><li>Za vedeckú monografiu sa </li></ul><ul><li>považujú pôvodné </li></ul><ul><li>monotematické vedecké </li></ul><ul><li>práce v rozsahu </li></ul><ul><li>najmenej 3 AH... </li></ul><ul><li>- potreba peer review </li></ul>
 13. 14. P otreba lokálneho indexu, databázy (1) <ul><li>identifikácia zdrojových dokumentov (časopisov, zborníkov) a vydavateľstiev = > vytvorenie autoritatívnej databázy [ISSN, ISBN] </li></ul><ul><li>pos údenie významu, kvality => nastavenie v áh, úrovní [porovnate ľná metrika ] </li></ul><ul><li>hodnotenie (body), využitie </li></ul>
 14. 15. Potreba lokálneho indexu, databázy (2) <ul><li>hodnotenie publikačných kanálov (časopis, vydavateľstvo) - potrebné zohľadniť: </li></ul><ul><ul><li>jazyk, náklad, distribúcia [G arantuje sa prístup relevantnej cieľovej skupiny k týmto publikáciám ? Zahrani čné publikácie v cudzom jazyku? ] </li></ul></ul><ul><ul><li>peer-review proces alebo iné kvalitatívne hodnotenie </li></ul></ul><ul><ul><li>mier a zastúpenia autorov jednej inštitúcie [ komunikačný kanál s viac ako 2/3 autorov z jednej inštitúcie by mal mať nižšiu váhu, resp. by nemal byť vôbec braný do úvahy ] </li></ul></ul><ul><ul><li>formálne kritériá [ISSN, ISBN] </li></ul></ul>
 15. 16. Diferencované kritériá pre zaradenie publikácií do vyššie hodnotenej úrovne
 16. 17. Návrh kategorizácie <ul><li>karentované publikácie (WoK – Current Contents Connect) </li></ul><ul><li>publikácie (monografie, články, zborníky) klasifikované podľa národného indexu, databázy : </li></ul><ul><ul><ul><li>mienkotvorné, významné, zviditeľnené </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ostatné </li></ul></ul></ul><ul><li>VŠ učebnice, skriptá </li></ul><ul><li>pozvané konferenčné príspevky </li></ul><ul><li>ostatné konferenčné príspevky </li></ul><ul><li>abstrakty </li></ul><ul><li>ostatné publikácie </li></ul>
 17. 18. Slovenský „Web of Knowledge“ <ul><li>agregované/deduplikované dáta z VŠ </li></ul><ul><li>komplexnosť - zahrnuté všetky publikačné výstupy VŚ </li></ul><ul><li>transparentnosť, zrozumiteľnosť, otvorený prístup </li></ul><ul><li>spolupráca, deľba zodpovednosti/kompetencií – indikátory vytvorené/zvolené v spolupráci inštitúcií, riadiacich orgánov a odborníkov </li></ul><ul><li>viacnásobná využiteľnosť - CV, žiadosti o granty, evaluácie, výročné správy, bibliografie, atď. </li></ul><ul><li>prepojenie na úplné texty (inštitucionálne repozitáre?) </li></ul><ul><li>systém – vlastný? TR/Elsevier? Invenio? Iný? </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Ďakujem za pozornosť </li></ul><ul><li>ilavska @rec.uniba.sk </li></ul>

×