Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arra priloha 2014

137,209 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arra priloha 2014

 1. 1. Akademická rankingová a ratingová agentúra HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2014 Príloha: Grafy k jednotlivým indikátorom v rámci skupín odborov (2011, 2012, 2013) Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), november 2014
 2. 2. 2 Obsah 1. Vysvetlivky ku grafom 3 2. Grafy po skupinách odborov 4 2.1 Skupina TECH 4 2.2 Skupina PRIR 24 2.3 Skupina MED 31 2.4 Skupina AGRO 38 2.5 Skupina EKONOM 45 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 52 2.7 Skupina FILOZOF 59 2.8 Skupina PRAV 66 2.9 Skupina PEDAGOG 73 2.10 Skupina UMEL 80 2.11 Skupina TEOLOG 87
 3. 3. 3 1. Vysvetlivky ku grafom Ku každej skupine odborov ponúkame tento rok 20 grafov, z toho 9 ku kritériám vzdelávania a 11 ku kritériám výskumu. Väčšina grafov ponúka porovnanie ukazovateľov za rok 2013 (ktoré boli vyhodnocované v tohtoročnom hodnotení) s ukazovateľmi rokov 2012 a 2011. Vo viacerých kritériách sa používa priemer údajov za niekoľko rokov, aj v tomto prípade je výsledok zobrazený v stĺpci ozna-čenom rokom 2013. Platí pravidlo, že čím väčšia je hodnota daného ukazovateľa, tým lepší je výkon fakulty. Výnim-kou sú tri grafy, kde sme sa pre lepšiu názornosť rozhodli kritérium graficky znázorniť inverzne – ide o kritérium SV1 (koľko študentov pripadá na jedného učiteľa), SV2 (koľko študentov pripadá na jed-ného profesora alebo docenta) a SV10 (aká je nezamestnanosť absolventov). Pri týchto grafoch platí, že najmenšia hodnota je tou najlepšou hodnotou. Metodické zmeny pri niektorých indikátoroch znemožnili porovnanie medziročných zmien. Sem sa za-raďuje najmä grantová úspešnosť (VV7, VV9 a VV10), kde sa rozšíril časový zber dát z jedného na tri roky; ďalej sem patrí tiež výpočet nezamestnanosti, kde sa po novom do porovnania berú len údaje za denných študentov. V neposlednom rade ide aj o vplyv závažných umeleckých diel pri skupine UMEL a indikátoroch VV2 a VV4C, ktoré boli do hodnotenia zaradené len v tomto roku. Viaceré grafy skupín FILOZOF, PRAV, PEDAGOG, UMEL a TEOLOG, pri kritériách VV1, VV2, VV2a, VV4b a VV4c obsahujú len údaje za roky 2011 a 2012. Keďže na tieto ukazovatele mali vplyv zmeny vo výpočte publikačného a citačného výkonu, ako ja rozšírenie zberu dát o jeden rok, tieto údaje nie sú medziročne priamo porovnateľné.
 4. 4. 4 4 2.1 Skupina TECH 2.1 Skupina TECH
 5. 5. 5 5
 6. 6. 6 6
 7. 7. 7 7
 8. 8. 8 8
 9. 9. 9 9
 10. 10. 10 10
 11. 11. 11 11
 12. 12. 12 12
 13. 13. 13 13
 14. 14. 14 14
 15. 15. 15 15
 16. 16. 16 16
 17. 17. 17 17
 18. 18. 18 18
 19. 19. 19 19
 20. 20. 20 20
 21. 21. 21 21
 22. 22. 22 22
 23. 23. 23 23
 24. 24. 24 24 2.2 Skupina PRIR 2.2 Skupina PRIR
 25. 25. 25 25
 26. 26. 26 26
 27. 27. 27 27
 28. 28. 28 28
 29. 29. 29 29
 30. 30. 30 30 2.3 Skupina MED
 31. 31. 31 31 2.3 Skupina MED 2.3 Skupina MED
 32. 32. 32 32
 33. 33. 33 33
 34. 34. 34 34
 35. 35. 35 35
 36. 36. 36 36
 37. 37. 37 37 2.4 Skupina AGRO
 38. 38. 38 38 2.4 Skupina AGRO 2.4 Skupina AGRO
 39. 39. 39 39
 40. 40. 40 40
 41. 41. 41 42
 42. 42. 42 43
 43. 43. 43 44
 44. 44. 44 45
 45. 45. 45 46 2.5 Skupina EKONOM 2.5 Skupina EKONOM
 46. 46. 46 47
 47. 47. 47 48
 48. 48. 48 49
 49. 49. 49 50
 50. 50. 50 51
 51. 51. 51 53
 52. 52. 52 54 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 2.6 Skupina OSTATNE SPOL
 53. 53. 53 55
 54. 54. 54 56
 55. 55. 55 58
 56. 56. 56 59
 57. 57. 57 60
 58. 58. 58 61
 59. 59. 59 62 2.7 Skupina FILOZOF 2.7 Skupina FILOZOF
 60. 60. 60 63
 61. 61. 61 64
 62. 62. 62 65
 63. 63. 63 66
 64. 64. 64 67
 65. 65. 65 68
 66. 66. 66 69 2.8 Skupina PRAV 2.8 Skupina PRAV
 67. 67. 67 70
 68. 68. 68 71
 69. 69. 69 72
 70. 70. 70 74
 71. 71. 71 75
 72. 72. 72 76
 73. 73. 73 2 .9 Skupina PEDAGOG 78
 74. 74. 74 79
 75. 75. 75 80
 76. 76. 76 81
 77. 77. 77 82
 78. 78. 78 83
 79. 79. 79 85
 80. 80. 80 86 2.10 Skupina UMEL 2.10 Skupina UMEL
 81. 81. 81 87
 82. 82. 82 88
 83. 83. 83 89
 84. 84. 84 90
 85. 85. 85 91
 86. 86. 86 92
 87. 87. 87 93 2.11 Skupina TEOLOG 2.11 Skupina TEOLOG
 88. 88. 88 94
 89. 89. 89 95
 90. 90. 90 96
 91. 91. 91 97
 92. 92. 92 98
 93. 93. 93 99

×