Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michal povazan hodnotenie vs absolventmi

857 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Michal povazan hodnotenie vs absolventmi

 1. 1. Prieskum názorov absolventov vysokých škôl Bratislava 22. apríla 2010
 2. 2. Základné charakteristiky prieskumu Téma a cieľ prieskumu Hodnotenie vysokoškolského štúdia • Typ prieskumu Kvantitatívny prieskum Spôsob dopytovania ONLINE prieskum Počet vyplnených 3929 dotazníkov Termín zberu dát 15.10. 2009 – 30.11. 2009 Absolventi, ktorí skončili 1. alebo 2. stupeň VŠ Cieľová skupina štúdia v roku 2006 a neskôr
 3. 3. Práca v odbore, ktorý študovalPracujete/Pracovali ste po dokončení štúdia, respektíve počas štúdia v odbore, ktorýste študovali? Ot. 7 50 49 58 54 55 52 44 41 40 33 25 25 17 20 19 17 18 17 19 18 18 18 19 20 14 14 12 13 15 13 14 13 15 7 12 12 UK BA STU BA EU BA UPJŠ KE PU PR UCM TT UKF NR UMB BB TU TT 54 59 57 69 49 55 50 38 23 22 27 23 23 22 22 15 16 15 18 15 13 16 9 12 9 11 11 10 9 8 10 8 TU KE ŽU ZA TUAD TN SPU NR TU ZV KU RK VŠ sv Alžb. ČR Nepracoval som Pracoval som Pracoval som po Pracoval som počas počas štúdia dokončení štúdia štúdia aj po dokončení štúdiaBáza: celá vzorka (3929)
 4. 4. Prax v študovanom odbore Poskytli vám na škole možnosť odbornej praxe v študovanom odbore? Ot. 8 Áno úplne Index 0 10 20 30 40 50 60Vôbec 17% KU RK 56,7 PU PR 55,2 ČR 50,0 46% UKF NR 48,5 37% TU TT 47,4 VŠ sv. Alžbety 46,7 Čiastočne UK BA 43,7 SPU NR 42,1 UMB BB 40,6 UPJŠ KE 39,1 TU ZV 37,0 STU BA 34,4 UCM TT 34,2 ŽU ZA 26,0 TU KE 21,2 TUAD TN 20,6 Index = Priemer hodnôt 1 – 3 EU BA 14,1 prerátaný na škálu 100 - 0 Báza: celá vzorka (3929)
 5. 5. Dôvody výberu fakulty • Kvalita fakulty vo všeobecnosti • Dobrá • Umiestnenie fakulty • Možnosť dostať sa uplatniteľnosť v nezávislom na školu bez absolventov hodnotení prijmačiek • Možnosť lepšieho • Kvalita pedagógov • Dostupnosť zamestnania popri internátov • Dobré vedecké štúdiu pozadie fakulty • Študentský život Uplatnenie Blízkosť Kvalita Priatelia Bez Cudzí jazyk školy školy prijmačiek Zamestnanie Pragmatické internát dôvody zábava 15% 12% 28% 5% 31% 8% • Blízkosť fakulty k • Jediná fakulta, miestu bydliska ktorá ma prijala • Možnosť štúdia v • Dobré možnosti cudzom jazyku • Odporúčanie dopravy z miesta priateľov a známych • Možnosť štúdia v bydliska zahraničí • Osobné dôvody • Nižšie finančné (priatelia) • Odporúčanie náklady spojené so rodičov. štúdiom. 100%
 6. 6. Ak by ste sa znova mohli rozhodnúť či začať študovať na Vašejfakulte alebo na inej fakulte, vybrali by ste si opäť Vašu fakultu? Ot. 14 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Index Total -9 -21 38 32 64,1 ČR (74) -7 -12 34 47 73,9 TU ZV (92) -2 -21 36 41 72,1 STU BA (434) -4 -18 38 41 72,0 ŽU ZA (306) -7 -18 39 36 68,1 UK BA (501) -10 -19 35 37 66,4 TU KE (339) -9 -17 42 33 66,1 SPU NR (277) -7 -22 43 29 64,4 UMB BB (297) -9 -19 43 29 63,5 UCM TT (117) -10 -21 45 24 61,0 TU TT (137) -10 -28 34 28 59,9 PU PR (174) -10 -26 37 26 59,8 KU RK (97) -11 -26 36 27 59,5 EU BA (415) -13 -22 41 25 59,3 VŠ sv. Alžbety (46) -17 -20 33 30 58,7 UPJŠ KE (87) -15 -28 36 22 54,8 TUAD TN (131) -14 -30 35 21 54,7 UKF NR (231) -16 -28 36 20 53,5 Určite nie Skôr nie Skôr áno Určite áno Index = Priemer hodnôt 1 – 4Báza: celá vzorka (3929) prerátaný na škálu 100 - 0
 7. 7. Ak by ste sa znova mohli rozhodnúť či začať študovať na Vašej fakulte alebo na inej fakulte, vybrali by ste si opäť Vašu fakultu? Ot. 14 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Index Muž (1605) -8 -17 40 35 67,0 Žena (2324) -10 -24 38 29 62,1 Fakulty umení (22) -5 -23 32 41 69,7 Fakulty technických vied (1042) -6 -18 39 37 69,5 Fakulty ekonomických vied (730) -8 -19 43 30 65,2 Fakulty poľnohospodárskych vied (202) -8 -23 36 33 64,5 Fakulty právnických vied (113) -14 -18 37 31 61,7 Fakulty Pedagogických vied (284) -10 -26 33 31 61,5Fakulty lekárskych a zdravotníckych vied (194) -13 -21 36 30 61,3 Fakulty prírodných vied (336) -11 -21 42 26 60,7 Ostatné spoločenskovedné fakulty (241) -9 -27 39 26 60,6 Fakulty filozofických vied (443) -14 -28 33 25 56,4 Fakulty teologických vied (28) -14 -29 39 18 53,6 Index = Priemer Určite nie Skôr nie Skôr áno Určite áno hodnôt 1 – 4 Báza: celá vzorka (3929); (3635) prerátaný na škálu 100 - 0
 8. 8. Spokojnosť s nasledujúcimi faktormi počas štúdia Ot. 16 Index 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre 76,5 Dodržiavanie konzultačných hodín učiteľmi 68,3 Informačná hodnota prednášok a seminárov 64,4 Dostupnosť počítačov pripojených k internetu 61,0 Zaujímavosť a zmysluplnosť prednášok a seminárov 60,0 Vybavenosť knižnice potrebnou literatúrou 54,9 Pestrosť ponuky voliteľných /výberových predmetov 53,7 Možnosť ísť na štipendijný program do zahraničia 51,1 Index = Priemer hodnôt 1 – 4Báza: Celá vzorka (3929) prerátaný na škálu 100 - 0
 9. 9. Spokojnosť s faktormi - priemery Pravidelnosť a Informačná Zaujímavosť presnosť Vybavenosť Dostupnosť Možnosť ísť Dodržiavanie Pestrosť ponuky hodnota a zmysluplnosť príchodov knižnice počítačov na štipendijný Univerzita konzultačných voliteľných Priemer prednášok prednášok učiteľov na potrebnou pripojených k program do hodín učiteľmi predmetov a seminárov a seminárov prednášky literatúrou internetu zahraničia a semináreUK BA 64,8 61,3 75,9 66,1 52,2 52,6 52,2 60,6 60,7STU BA 66,2 60,1 81,8 71,0 66,7 77,5 53,2 51,4 66,0EU BA 50,8 44,7 73,4 59,8 52,5 54,8 52,9 39,3 53,5UPJŠ KE 64,8 60,2 78,5 69,0 49,4 65,1 52,9 56,7 62,1PU PR 66,1 63,8 76,6 67,8 53,6 45,2 46,7 44,6 58,1UCM TT 61,0 60,7 60,7 62,7 47,3 51,6 41,3 52,1 54,7UKF NR 63,5 58,4 68,5 63,3 39,0 55,1 46,5 51,2 55,7UMB BB 66,3 61,3 79,6 68,0 55,0 49,9 45,7 56,8 60,3TU TT 69,1 66,7 71,8 69,1 49,6 54,7 44,3 52,1 59,7TU KE 64,4 58,8 76,4 71,8 57,0 71,1 50,1 53,1 62,8ŽU ZA 64,5 60,2 80,0 72,0 56,9 73,0 57,1 54,4 64,7TUAD TN 57,8 56,0 66,4 61,6 41,7 45,5 47,3 47,6 53,0SPU NR 67,4 61,3 81,9 72,1 64,9 70,5 59,9 61,1 67,4TU ZV 69,2 65,2 76,8 71,4 60,1 52,2 47,8 62,7 63,2KU RK 68,4 64,9 74,9 74,9 45,7 67,7 50,5 56,0 62,9VŠ sv. Alžbety 69,6 69,6 72,5 67,4 48,6 37,7 39,1 48,6 56,6ČR 72,5 69,4 90,5 82,4 72,5 79,7 69,4 70,7 75,9
 10. 10. Náročnosť štúdia Ot. 19,20 Ohodnoťte prosím Vaše štúdium z hľadiska Ohodnoťte prosím Vaše štúdium z hľadiska intelektuálnej náročnosti časovej náročnosti 0 20 40 60 80 100 Indexy 0 20 40 60 80 Total 64,9 Total 64,0 UPJŠ KE (87) 78,5 UPJŠ KE (87) 73,6 STU BA (434) 73,6 STU BA (434) 73,4 TU ZV (92) 68,5 KU RK (97) 69,8 KU RK (97) 68,0 TU TT (137) 66,7 UK BA (501) 67,4 ČR (74) 66,2 ČR (74) 67,1 UMB BB (297) 65,7 ŽU ZA (306) 66,8 UK BA (501) 65,1 TU TT (137) 66,4 PU PR (174) 64,0 PU PR (174) 66,1 VŠ sv. Alžbety (46) 63,8 UMB BB (297) 64,3 UKF NR (231) 63,6 TU KE (339) 63,4 TU KE (339) 63,4 SPU NR (277) 60,9 ŽU ZA (306) 63,4 UKF NR (231) 60,5 TU ZV (92) 61,2 VŠ sv. Alžbety (46) 60,1 TUAD TN (131) 60,8 TUAD TN (131) 58,8 SPU NR (277) 59,9 EU BA (415) 58,6 UCM TT (117) 55,3 UCM TT (117) 52,1 EU BA (415) 53,7Báza: Celá vzorka (3929) Index = Priemer hodnôt 1 – 4 prerátaný na škálu 100 - 0
 11. 11. Približne koľko percent z učiteľov, s ktorými ste počassvojho štúdia prišli do styku, podľa Vás naozaj patrí na Ot. 24 vysokú školu? Priemerné percentá V Českej Republike 75,920% 17,6 Technická univerzita vo Zvolene 74,7 14,5 70,115% 13,5 13,1 Slovenská technická univerzita 12,0 11,2 Trnavská univerzita v Trnave 69,910% 7,7 6,4 Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach 69,9 4,1 Technická univerzita v Košiciach 69,6 5% Žilinská univerzita v Žiline 69,5 0% 68,8 31-49% 51-60% 61-70% 71-79% 81-90% Slov.poľnohospodárska univerzita v Nitre do 30% 50% 80% 91-100% Univerzita Komenského v Bratislave 68,6 Prešovská univerzita v Prešove 68,1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 67,2 Katolícka univerzita v Ružomberku 66,9 V priemere 67 % učiteľov patrí Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 65,4 na vysokú školu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 63,7 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 63,6 Medián = 70% Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 61,4 Ekonomická univerzita v Bratislave 56,5Báza: Celá vzorka (3929)
 12. 12. Pobyt v zahraničíBoli ste niekedy počas štúdia na zahraničnom študijnom pobyte, ktorý sa týkal Vášho štúdia? Ak áno, ako Ot. 23dlho trval? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1,6 4,7 1,5 UK BA (501) 85,4 2,8 8,2 2,4 1,2 1,5 STU BA (434) 92,2 1,23,2 1,8 1,6 EU BA (415) 92,8 0,2 1,7 1,4 3,9 UPJŠ KE (87) 90,8 1,1 8 0 0,0 PU PR (174) 87,9 1,7 6,91,1 2,3 UCM TT (117) 92,3 2,6 2,6 2,6 0 UKF NR (231) 81 3,95,2 9,5 0,4 UMB BB (297) 90,9 2,7 3,4 1,7 1,3 90,7 TU TT (137) 96,4 0,7 0,7 0 2,2 TU KE (339) 92,9 1,5 1,5 1,5 2,7 ŽU ZA (306) 91,2 0,7 6,5 1,0 0,7 TUAD TN (131) 91,6 2,3 0,8 0,0 5,3 Nie, nebol som SPU NR (277) 94,6 2,20,7 0 2,5 Bol som, doba trvania bola kratšia ako 1 mesiac TU ZV (92) 98,9 1,1 0,0 0 Bol som, doba trvania bola 1-3 mesiace KU RK (97) 96,9 1,0 110 VŠ sv. Alžbety (46) 97,8 0,0 2,2 0 Bol som, doba trvania bola 3 mesiace až jeden semester (vrátane) ČR (74) 81,1 2,7 5,4 9,5 1,4 Bol som, doba trvania bola viac ako jeden semesterBáza: celá vzorka (3929)
 13. 13. Hľadanie si práce Bolo pre Vás náročné nájsť si prácu? Ot. 25 veľmi komplikované Index úplne jednoduché veľmi komplikované úplne jednoduché 0 20 40 60 80 12% STU BA (434) 67,6 18% ČR (74) 63,8 TU KE (339) 59,5 29% pomerne ŽU ZA (306) 58,4 41% pomerne jednoduchékomplikované UK BA (501) 58,2 EU BA (415) 58,2 UCM TT (117) 53,9 Kedy skončil UMB BB (297) 53,3 veľmi komplikované Index úplne jednoduché TUAD TN (131) 50,0 0 20 40 60 80 KU RK (97) 48,8 Stále študujem 51,0 48,7 VŠ sv. Alžbety (46) SPU NR (277) 48,0 2009 50,1 PU PR (174) 47,7 2008 54,4 46,1 TU TT (137) UKF NR (231) 45,6 2007 58,3 UPJŠ KE (87) 45,5 2006 a skôr 60,0 43,0 TU ZV (92) Index = Priemer hodnôt 1 – 4 prerátaný na škálu Báza: Celá vzorka (3929) 100 - 0
 14. 14. Bolo pre Vás náročné nájsť si prácu? Podľa zameraní Ot.25 veľmi komplikované Index úplne jednoduché 0 10 20 30 40 50 60 70 Fakulty technických vied 63,1 Fakulty umení 63,0 Fakulty ekonomických vied 57,9 Fakulty lekárskych a zdravotníckych vied 56,8 Fakulty teologických vied 55,6 Ostatné spoločenskovedné fakulty 49,7 Fakulty prírodných vied 49,5 Fakulty Pedagogických vied 48,9 Fakulty filozofických vied 47,0 Fakulty poľnohospodárskych vied 46,7 Fakulty právnických vied 45,8 Index = Priemer hodnôt 1 – 4Báza: respondenti, ktorí už neštudujú ale pracujú (2646) prerátaný na škálu 100 - 0
 15. 15. Vedomosti využiteľné v praxiDo akej miery, podľa Vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré ste sa naučili na 30 Ot. Vašej fakulte, využiteľné v reálnej praxi? Takmer vôbec 0% 20% 40% 60% 80% 100% Index Len málo 65,4 Úplne ČR (74) 10,6 53,2 23,4 12,8 0,0 využiteľné využiteľné 64,7 VŠ sv. Alžbety (46) 7,7 48,7 38,5 5,1 0,0 UPJŠ KE (87) 10,9 38,2 45,5 5,5 0,0 63,6 11%2% 7% TU ZV (92) 8,1 45,2 38,7 6,51,6 62,9 KU RK (97) 7,1 44,6 39,3 8,90,0 62,5 STU BA (434) 8,7 43,5 37,7 8,1 1,9 62,3 38% UCM TT (117) 8,8 39,7 39,7 10,3 1,5 61,0 SPU NR (277) 6,5 40,9 42,5 9,7 0,5 60,8 42% Dobre PU PR (174) 9 36 45,0 8,1 1,8 60,6 využiteľné UK BA (501) 11 35,5 39,0 11,6 2,9 60,0 Čiastočne využiteľné TU KE (339) 6,8 37,6 43,5 10,5 1,7 59,3 ŽU ZA (306) 7,5 36,4 39,7 14,5 1,9 58,3 UMB BB (297) 6,2 32,3 45,6 13,3 2,6 56,5 TU TT (137) 5,8 37,2 37,2 16,3 3,5 56,4 TUAD TN (131) 2,3 35,2 47,7 13,6 1,1 56,0 UKF NR (231) 6,5 29,7 43,2 16,1 4,5 54,4 EU BA (415) 2,5 29 49,8 14,7 3,9 52,9 Index = Priemer hodnôt 1 – 5Báza: Respondenti, ktorí majú pracovný pomer a neštudujú interne na vysokej škole (2646) prerátaný na škálu 100 - 0
 16. 16. Vedomosti využiteľné v praxi Podľa zameraní Ot. 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fakulty poľnohospodárskych vied 11 50 33 6 66,3 Fakulty právnických vied 16 39 35 11 65,0Fakulty lekárskych a zdravotníckych vied 11 45 35 7 2 63,9 Fakulty umení 11 33 44 11 61,1 Fakulty technických vied 8 42 39 9 2 61,0 Fakulty Pedagogických vied 11 37 36 14 2 60,4 Fakulty teologických vied 7 40 40 7 7 58,3 Ostatné spoločenskovedné fakulty 3 35 50 11 2 56,3 Fakulty ekonomických vied 4 34 48 13 2 56,1 Fakulty prírodných vied 7 32 43 13 6 55,3 Fakulty filozofických vied 7 26 48 15 3 54,8 Úplne využiteľné Dobre využiteľné Čiastočne využiteľné Len málo využiteľné Takmer vôbec nevyužiteľné Index = Priemer hodnôt 1 – 5 Báza: respondenti, ktorí už neštudujú ale pracujú (2646) prerátaný na škálu 100 - 0
 17. 17. Skúste prosím odhadnúť koľko percent, z toho čo teraz robíte v práci ste sa naučili na vysokej Ot. 31 škole počas štúdia. Priemerné percentá Fakulty umení 53,920% Fakulty lekárskych a zdravotníckych vied 44,9 16,3 14,9 14,715% Fakulty právnických vied 42,7 11,8 11,210% 8,8 Fakulty Pedagogických vied 39,4 5,7 6,1 6,1 4,5 5% Fakulty technických vied 38,0 0% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 0-5% 6-10% 81-100% Fakulty poľnohospodárskych vied 36,5 Fakulty ekonomických vied 33,7 Fakulty filozofických vied 33,6 V priemere 36 % toho, čo Fakulty prírodovedných vied 33,0 robia, sa naučili na vysokej škole Ostatné spoločenskovedné fakulty 29,1 Medián = 30% Fakulty teologických vied 21,0Báza: Respondenti, ktorí majú pracovný pomer a neštudujú interne na vysokej škole (2646)
 18. 18. Čo Vám najviac pomohlo pri získavaní terajšieho zamestnania • Predchádzajúca pracovná • Všeobecná skúsenosť inteligencia • Schopnosti • Dar reči • Charakterové získané mimo • Sebavedomé vlastnosti školu vystupovanie Inteligencia Zručnosti Znalosť Pobyt v Vysoká škola Priebojnosť a charakter získané jazyka zahraničí + mimo školu kontakty 20% 19% 14% 14% 23% 10% • Kontakty, • Vedomostí • Znalosť cudzích známosti získané na VŠ jazykov • Pobyt v zahraničí • IT zručnosti • Pobyt v zahraničí – znalosť jazyka • Účasť na (netýkajúci sa štúdia) • Pobyt v zahraničí vysokoškolských – odborné súťažiach hľadisko • Náhoda 100%
 19. 19. Závery Len necelých 50% absolventov má pocit, že im na škole bola poskytnutá prax a to najmä absolventi pedagogických lekárskych alebo teologických škôl. Napriek tomu väčšina absolventov by chcela pracovať v odbore, ktorí študovali. Hlavným dôvodom prečo nepracovať v študovanom odbore je slabé finančné ohodnotenie alebo ľahostajnosť absolventov v akom odbore budú pracovať. Avšak len 10% absolventov je rozhodnutých, že v danom odbore pracovať nechcú. Hlavnými dôvodmi výberu fakulty bola najmä kvalita školy, uplatnenie a blízkosť školy. Pri analýze odpovedí do jednotlivých segmentov dôvodov sa ako najhlavnejší dôvod ukázalo budúce možné uplatnenie absolventov (najmä technické a ekonomické smery), blízkosť školy a kvalita až potom. Tento segment bol významnejším výberovým kritériom pre tých, ktorí skončili štúdium v roku 2007 a skôr. Iba tretina absolventov by si aj pri opätovnom výbere určite vybrala opäť svoju „alma mater“. Dokonca až 30% respondentov uviedlo, že by si vybrali inú školu. Najlojálnejší pri výbere boli absolventi z Technickej univerzity vo Zvolene a STU v Bratislave, najmenej lojálni boli absolventi z Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 20. 20. Závery Spokojnosť absolventov s jednotlivými aspektmi štúdia bola skôr na nižšej úrovni. So všetkými hodnotenými faktormi boli najspokojnejší absolventi z českých vysokých škôl a Technickej univerzity v Bratislave, najkritickejší boli absolventi z Ekonomickej univerzity a Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka. Tretine absolventov sa ich štúdium zdalo intelektuálne a časovo náročné. Najnáročnejšie v oboch smeroch sa zdá absolventom z Technickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, najmenej náročné v oboch smeroch absolventom z Ekonomickej univerzity a Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
 21. 21. Závery Nájsť si prácu bolo viac či menej komplikované pre 40% absolventov. Čím neskôr končili štúdium, tým komplikovanejšie bolo si prácu nájsť. Najjednoduchšie sa práca hľadala absolventom z technických a ekonomických smerov, najťažšie to bolo pre vyštudovaných právnikov. Väčšina absolventov si prácu našla do dvoch mesiacov aktívneho hľadania. Zas platí, že čím neskôr skončili, tým dlhšie hľadali. 50% absolventov si poslalo viac ako 5 žiadostí o zamestnanie a necelá polovica sa zúčastnila na viac ako troch pohovoroch. Z tých absolventov, čo už neštudujú a pracujú sa takmer polovici zdá, že poznatky získané na vysokej škole sú využiteľné v praxi. Polovica má opačný názor. Približne tretinu z toho, čo teraz robia v práci sa naučili na vysokej škole Pri získavaní zamestnania absolventi deklarujú, že im najviac pomohla všeobecná inteligencia, dar reči a iné charakterové vlastnosti. V segmentácií odpovedí sa segment vysoká škola ocitla na druhom mieste a stala sa tak najnápomocnejšou 20% absolventov najmä z technických vied.

×