Systeemiset oppimisratkaisutSysteemiset Oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions    Tekes O...
Systeemiset oppimisratkaisut            SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions   Systeemiset op...
Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions      Lähtökohtia...I Oppimisratkais...
Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions            • Suomessa suuria alu...
Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions         Aikaansaatujen tulosten ja...
Systeemiset oppimisratkaisut      SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions   Arvoverkkoa rakentamassa......
Systeemiset oppimisratkaisut    SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions     Tavoitteet ja toteutus• Ed...
Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions
Systeemiset oppimisratkaisut        SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions  Tulevaisuuden osaaminen• ...
Systeemiset oppimisratkaisut     SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions      Kysymyksiä arvoverkon r...
Systeemiset oppimisratkaisut   SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions  Systech-arvoverkko muodostuu...III ...
Systeemiset oppimisratkaisut       SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions•  Oppimisratkaisut  •  Mi...
Systeemisettutkimustarpeet      Yritysten oppimisratkaisut   SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions1098...
Systeemiset oppimisratkaisut        SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions       Odotuksia arvov...
Systeemiset oppimisratkaisut        SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions       Odotuksia arvov...
Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions    Systeemiset   Oppimisratkaisut  ...
Systeemiset oppimisratkaisut    SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions         Päätehtävät• Laaja-...
Systeemiset oppimisratkaisut     SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions        IV Pilotoinnin  ...
Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning SolutionsSysTech-arvoverkon rakenne
Systeemiset oppimisratkaisut             SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions          ...
Systeemiset oppimisratkaisut      SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions               Tut...
Systeemiset oppimisratkaisut       SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions               P...
Systeemiset oppimisratkaisut     SysTech – Valuation of Emerging Learning SolutionsLisätietojamarja.kankaanranta@jyu.f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Systech 2012

770 views

Published on

Oppimisratkaisut vuosiseminaari 2012 systeemiset oppimisrtakaisut 11.1.2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Systech 2012

 1. 1. Systeemiset oppimisratkaisutSysteemiset Oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Tekes Oppimisratkaisut VuosiseminaariMarja Kankaanranta & Tuula Nousiainen 11.1.2012
 2. 2. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkon rakentamisen vaiheet I Oppimisratkaisut- II Call for Partners: III Arvoverkkoon IV Arvoverkon yhteinen Arvoverkon ohjelma SysTech- ilmoittautuminen rakentaminen laajentuminen verkottumistilaisuudet•Tutkimusohjelman keväällä 2011 •Kumppanilomake •Google Docs -työskentely •Kiinnostustavalmisteluun (kesä 2011): suunnitelman yrityksistä,osallistuminen •Tutkimuslaitokset, •Arvoverkkokysely työstäminen pilotointi- yritykset, pilotointiympäristöt ympäristöistä•Verkottumistilaisuudet: • Oppimisratkaisu- •Tekes-hakemus 15.8.2011aktiivinen • Työpaja / Helsingin kuvaus Google •Malli laajennetulleosallistuminen, yliopisto 10.5.2011 Docsiin •Verkostotapaaminen arvoverkolle?teemalliset esitteet 21.9.2011 •OPTEK-loppuseminaarin• Aiehakemus Tekesiin työpaja 25.5.2011 / •Rahoituspäätös 25.11.2011:helmikuussa 2011 Jyväskylän yliopisto tutkimushanke, ensimmäiset yrityshankkeet 2010 kevät 2011 syksy 2011 2012
 3. 3. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Lähtökohtia...I Oppimisratkaisut-ohjelma • Tutkimusohjelman valmisteluun osallistuminen • Verkottumistilaisuudet • aktiivinen osallistuminen, teemalliset esitteet • Aiehakemus Tekesiin helmikuussa 2011
 4. 4. Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions • Suomessa suuria alueellisia, koulujen välisiä ja kouluastekohtaisia eroja teknologisissa resursseissa, teknologian käyttöönotossa ja pedagogisessa soveltamisessa. • oppilaat epätasa-arvoisessa tilanteessa 2000-luvun oppimista edistävän teknologian käyttömahdollisuuksissa • Lupaavia tuloksia pedagogis-teknologisten innovaatioiden kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä käyttöä edistävien innovatiivisten opetuskäytänteiden rakentumisesta.
 5. 5. Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Aikaansaatujen tulosten jalostaminen ja levittäminen kaikkia suomalaisoppilaitoksia palveleviksi oppimisratkaisuiksi ja palveluiksi yhteistyössä yrityspartnerien kanssa. • OPTEK-hanke: • Opetusteknologia koulun arjessa. http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2011/d094 • Opetusteknologia koulun arjessa II. http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2011/d102 Toimenpiteiden ja toimintamallien levittäminen ja vakiinnuttaminen. • Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma: • http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/index.phtml?s=31
 6. 6. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Arvoverkkoa rakentamassa... Mikä ihmeen arvoverkkohanke?II Call for Partners: Systech-verkottumistilaisuudet keväällä 2011 •Tutkimuslaitokset, yritykset, pilotointiympäristöt • Työpaja 10.5.2011 / Helsingin yliopisto • OPTEK-loppuseminaarin työpaja 25.5.2011 / Jyväskylän yliopisto
 7. 7. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Tavoitteet ja toteutus• Edistää 2000-luvun taitojen oppimista ja opetusta teknologisten oppimisratkaisujen avulla• Saada systeemisistä oppimisratkaisuista olennainen osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä suomalaista koulutusvientiä
 8. 8. Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions
 9. 9. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Tulevaisuuden osaaminen• Ajattelun taidot – luovuus ja innovatiivisuus – kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko – oppimaan oppiminen ja metakognitio• Työskentelyn taidot – suullinen ja kirjallinen kommunikointi – yhteisöllisyys ja tiimityö• Työskentelyvälineiden hallintataidot – performanssi ja kompetenssi yhdessä, mediataito (luova, kriittinen, sosiaalinen) – tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito• Aktiivisen kansalaisuuden taidot – kansalaisuus ja monikulttuurisuus: globaali ja lokaali – osallisuus yhteisön jäsenenä – henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus
 10. 10. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Kysymyksiä arvoverkon rakentamiselle• Minkälaisia uusia oppimisratkaisuja halutaan kehittää? • Minkälaisiin tarpeisiin ratkaisuilla voidaan vastata? • Minkälaista liiketoimintaa oppimisratkaisuilla saadaan aikaan?• Minkälainen on suomalainen oppimisratkaisuiden tuoteperhe? • Minkälaiset tuotteet ja ratkaisut ovat tuoteperheessä? • Millä tavoin tuotetta halutaan jatkokehittää? • Miten soveltuu systech-ratkaisuksi?• Arvoverkon rooli oppimisratkaisuiden kehittämisessä? • Minkälainen arvoverkko tarvitaan? • yritys, tutkimuslaitos, oppilaitos, informaali oppimisympäristö, jne • Minkälaista tutkimustietoa tarvitaan: esim. testaus, käyttökokeilu, käyttäjälähtöinen suunnittelu
 11. 11. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Systech-arvoverkko muodostuu...III Arvoverkkoon ilmoittautuminen • Kumppanilomake • ArvoverkkokyselyIV Arvoverkkohankkeen yhteinen rakentaminen • Google Docs -työskentely: suunnitelman työstäminen • Tekes-hakemus 15.8.2011 • Verkostotapaaminen 21.9.2011
 12. 12. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions• Oppimisratkaisut • Mikä on kehitettävä oppimisratkaisu ja mitkä ovat sen tuotekehitys- ja liiketoimintatavoitteet? • Millainen on oppimisratkaisun kehitysprosessi (vaiheet ja aikataulu)?• Tutkimustarpeet • Mikä on eri tutkimustehtävien merkitys tuote- kehityshankkeen kannalta? (käyttäjälähtöinen suunnittelu, konseptointi ja prototyypitys, ohjelmistosuunnittelu, käyttökokeilut ja testaus, käyttöönotto, vaikuttavuusarviointi) • Missä vaiheessa eri tutkimusnäkökulmia tarvitaan?• Arvoverkko • Mitkä ovat eri tahojen odotukset Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohankkeelta?
 13. 13. Systeemisettutkimustarpeet Yritysten oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions1098765 Pienin merkitys43 Suurin merkitys210
 14. 14. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Odotuksia arvoverkolta (1)• Oppimistulokset, vaikuttavuus ja laatu – ”oppimistuloksien ja myös yleisen oppimismotivaation parantumisen osoittaminen” – ”selkeää ja konkreettista tukea vaikuttavuusarviointiin”• Asiantuntijapalautteen saaminen – ”kehittävää palautetta” – ”palautetta koskien pedagogisia osioita” – ”käytännön koulu- ja oppilaitospedagogiikan ammattilaisia”• Todellisiin tarpeisiin vastaaminen – ”tuotekehitysympäristö, jonka avulla voimme fokusoida tuotteen ominaisuudet vastaamaan todellisia yritysmaailman tarpeita” – ”tutkimustietoa asiakkaistamme, heidän ostokäyttäytymisestään” – ”tavoitteena […] käyttäjiensä suunnittelema työkalu”• Käyttäjäkokemukset ja käytettävyys – ”tutkimustuloksia koskien käytettävyyttä ja käyttöliittymiä” – ”käyttäjäkokemuksen parantaminen”
 15. 15. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Odotuksia arvoverkolta (2)• Käyttölaajuus ja tunnettavuus – ”pilotointi pystytään arvoverkkohankkeessa toteuttamaan aivan eri tasolla” – ”järjestelmän tunnettavuuden kasvua”• Verkottuminen ja synergiat – ”synergioita sekä Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohankkeessa olevien toimijoiden kanssa että Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaan liittyvien muiden arvoverkkohankkeiden välillä” – ”verkostoitumista eri alan toimijoiden kanssa” – ”verkottua valtakunnallisesti”• Tuotekehityksen ja tuotteistamisprosessin kehittäminen – ”tuotekehitysrahoituksen hakemisen, saamisen ja toteutuksen kehys” – ”ekosysteemi oppimisratkaisujen tuotteistamiseen”• Yrityksen oman osaamisen kehittyminen – ”tarjoaa mahdollisuuden kehittää henkilöstömme ydinosaamista ja toimintamenetelmiämme”
 16. 16. Systeemiset oppimisratkaisutSysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Systeemiset Oppimisratkaisut Arvoverkkohanke Rahoituspäätös 25.11.2011
 17. 17. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Päätehtävät• Laaja-alaisen muutoksen käynnistäminen kehitettyjen oppimisratkaisuiden hyödyntämiseksi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä• Käyttäjälähtöinen ratkaisuiden, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, testaus ja arviointi koko koulutusjärjestelmässä• Oppimisratkaisujen ja palveluiden arvon määrittäminen, vaikuttavuuden arviointi ja tehostaminen sekä skaalautuva käyttöönotto• Parhaiden oppimisratkaisuiden kansallinen ja kansainvälinen levittäminen
 18. 18. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions IV Pilotoinnin tulokset ja uudet mahdollisuudet III Pilotoinnin II Suunnitteluperiaatteet tulokset ja uudet Yrityshankkeet mahdollisuudet I Tutkimus- perustaiset (16 kpl) suunnittelu- Sykli periaatteet I Sykli Sykli Sykli Tutkimushanke II III IV (JY, HY) III III Pilotointi- periaatteet IV IV IV Pilotointiperiaatteet II Oppimisratkaisun II Suunnitteluprosessin aineisto toteutus III III Pilotoinnin Kansallisen tulokset pilotoinnin Kotimaiset toteutus IV Pilotointimenetelmät pilotointiympäristöt IV ja toteutus IV KansainvälisenPilotoinnin pilotoinnin toteutus tulokset Kansainväliset pilotointiympäristöt (esiselv. 16 maata, pilotointi väh. 3-5 maata)
 19. 19. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning SolutionsSysTech-arvoverkon rakenne
 20. 20. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Tuoteperheiden oppimisratkaisut•Matematiikan oppimisympäristö(10monkeys.com) Tuoteperheet•Yritystoiminnan ja liiketaloudensimulaatiopelit (Cesim) Oppimispelit•Tiimivalmennus- ja johdon •Oppimisreitit (Citynomadi)koulutusympäristö (LudoCraft) •Activation Engine -oppimis- ja•Puhdistus- ja kiinteistöalan peli (AduSal) harjoiteympäristö (East Interactive) Mobiilioppiminen •Tablab-palveluratkaisu (Ilona IT) •Mobiili oppimisympäristö (Prewise)•Kasvun kansio + Bongari.fi(Adenova)•Yleissivistävän portfolioympäristö / Portfolioteoppiminen.fi (Neoxen) •Osaamisen arviointityökalu (Tieke) •Paikallisen arvioinnin ja Oppimis- ja laadunhallinnan työvälineet (EduCluster) arviointitehtävät •Opettajalähtöiset oppimistehtävät /eoppiminen.fi (Neoxen)•Modulaarinen päivähoitokonsepti(Päiväkoti Löytöretki) Sisältöratkaisut Infrastruktuuri- •Adobe Connect -verkko-opetuksen konseptointi ja levitys (Otavan Opisto) ratkaisut
 21. 21. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Tutkimushankkeen työpaketit Työpaketti 1: Työpaketti 4: Käyttäjälähtöiset Tuoteperheet Käyttökokeilu- menetelmät ja periaatteet ja testaus- oppimisratkaisujen Oppimispelit periaatteet kehittämisessä Mobiilioppiminen Työpaketti 2: Työpaketti 5: Tutkimuksellinen Portfoliot Käyttöönoton konseptointi edistämisen ja prototyypitys periaatteet Oppimis- ja arviointitehtävät Työpaketti 3: Sisältöratkaisut Työpaketti 6: Ohjelmistokehitys- Oppimisratkaisujen menetelmien ja Infrastruktuuri- vaikuttavuudenteknologiamahdollisuuksien tutkimus tutkimus ratkaisut
 22. 22. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning Solutions Pilotointiympäristöt Alueelliset Yritysten omat pilotointiympäristöt pilotointiympäristöt(koko hankkeen yhteiset) Tuoteperheet Varhaiskasvatuksen Oppimispelit Varhaiskasvatuksen pilotointiympäristöt pilotointiympäristöt MobiilioppiminenYleissivistävän koulutuksen Yleissivistävän koulutuksen pilotointiympäristöt pilotointiympäristöt Portfoliot Ammatillisen koulutuksen Oppimis- ja Ammatillisen koulutuksen pilotointiympäristöt pilotointiympäristöt arviointitehtävät Työelämän Sisältöratkaisut Työelämän pilotointiympäristöt pilotointiympäristöt Infrastruktuuri- ratkaisut Ulkomaiset pilotointiympäristöt
 23. 23. Systeemiset oppimisratkaisut SysTech – Valuation of Emerging Learning SolutionsLisätietojamarja.kankaanranta@jyu.fituula.nousiainen@jyu.figooglesites:https://sites.google.com/site/systeemisetoppimisratkaisut/

×