Nela Deura - PRiZNANJE 2012

511 views
419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nela Deura - PRiZNANJE 2012

 1. 1. KOMUNIKACIJSKI PROJEKAT KAO OSNOVSARADNJE KLIJENATA I AGENCIJA ZA ODNOSES JAVNOŠĆUNela Deura Maj 2012., Beograd
 2. 2. ČIME SE BAVI RADo Rad traži odgovor na pitanje u kojoj meri komunikacijski projekat predstavlja osnov saradnje između agencija za odnose s javnošdu i njihovih klijenatao Radom su definisani pojam i osnovni elementi komunikacijskog projekta, kao i problemi na koje se može naidi u svakoj fazi komunikacijskog projekta.o Takođe, iz rada je mogude videti načine na koje PR agencije rade, načine komunikacije i saradnje sa klijentima, kao i stanje i trendove u PR industriji.
 3. 3. KOMUNIKACIJSKI PROJEKAT – POJAM I ELEMENTI Komunikacijski projekat je rezultat strateškog planiranja komunikacije sa ciljnim javnostima, kao podrška ostvarivanju ciljeva organizacije, definisan vremenskim rokom, određenim budžetom i načinom evaluacije. Elementi komunikacijskog plana1) Analiza situacije2) Komunikacijski cilj3) Ciljne javnosti4) Poruke za ciljne javnosti5) Komunikacijska strategija6) Taktike za sprovođenje strategije7) Vremenski okvir8) Budžetiranje9) Evaluacija
 4. 4. ODNOSI S JAVNOŠDU DANAS U SVETU - STANJEGlavni problemi u struci Zadaci Ekonomski uslovi  Predstavljanje PR delatnost kao Kvalitetan kadar stimulativnog izbora zanimanja Konkurencija iz firmi koje pružaju  Obuka klijenata o pravom setu profesionalne usluge veština PRa za povezivanje sa ciljnim grupama Nedovoljno izdvajanje sredstava kupaca za PR aktivnosti  Pružanje čvrstih dokaza od ROIu Fokusiranost klijenata na kratkoročne ciljeve Nedostatak razumevanja za odnose s javnošdu Teškoda efikasnog merenja uticaja PR aktivnosti
 5. 5. ODNOSI S JAVNOŠDU DANAS U SVETU - OČEKIVANJA Kompanije shvataju ozbiljno korporativnu reputaciju Kompanije ozbiljnije preduzimaju korporativnu društvenu odgovornost Kompanije su spremne da se okrenu firmama za odnose s javnošdu za netradicionalne usluge ( kao što su digitalne komunikacije, reklame i word – of mouth) Profesionalci u odnosima s javnošdu su zadovoljni odnosom s medijima Očekivani rast u digitalnim medijima i online komunikaciji, u korporativnoj reputaciji i potrošačkom marketingu
 6. 6. CILJ I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJACilj Metodologija Utvrđivanje korišdenja  Empirijsko istraživanje (dve grupe komunikacijskog projekta u praksi ispitanika) odnosa s javnošdu na našem  Prikupljanje primarnih podataka tržištu uz pomod upitnika u elektronskoj Utvrđivanje alata koje agencije formi najčešde koriste pri izradi i  Anketu popunio 101 ispitanik sprovođenju komunikacijskog  Statističku obradu podataka sa projekta SPSS alatom Utvrđivanje trendova u  Za analizu korišdeni: deskriptivna upravljanju komunikacijama statistika, frekvencije, unakrsne analize i neparamentarski testovi za utvrđivanje statističke značajnosti
 7. 7. STRUKA ODNOSA S JAVNOŠDU U SRBIJI:POL, OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO Pol:  Radno iskustvo Agencije: 22,4% muškarci  Agencije: 77,6% žene. - do 3 godine: 34,7%, Organizacije: 30,8% muškarci - od 3 do 5 godina: 26,5%, 69,2% žene. - od 5 do 10 godina: 28,6%, - od 10 do 15 godina: 8,2% Obrazovanje: - preko 15 godina: 2% Agencije: VSS 67,3%  Organizacije:(88,2% sa masterom, - do 3 godine: 30,8%magisterijumom i doktoratom) - od 3 do 5 godina: 36,5%, Organizacije: VSS 69,2% - od 5 do 10 godina: 26,9%(92,3% sa masterom i magistarskim) - od 10 do 15 godina: 3,8%evropski prosek: - više od 15 godina: 1,9%VSS 26,9% evropski prosek:master i magisterijum 59,3% do 5 godina: 19,2%doktorat 7,3% od 6 do 10 godina: 28,6% više od 10 godina: 52,1%
 8. 8. STRUKA ODNOSA S JAVNOŠDU U SRBIJI:RADNO ISKUSTVO NA TRENUTNOJ POZICIJI 40.8 40.4 agencije 30.6 organizacije 23.1 21.2 18.4 9.6 8.2 5.8 2 1 - 2 god 5 - 10 god 2 -5 god preko 10 god do 1 godine velika fluktuacija zaposlenih u agencijama za odnose s javnošdu, ili se pozicija tretira kao početna, ulazna pozicija. velika fluktuacija radne snage u struci odnosa s javnošdu ili kasno uvođenje ovih pozicija u organizacije ili je organizacija tek nedavno uvela datu poziciju.
 9. 9. STRUKA ODNOSA S JAVNOŠDU U SRBIJI:NAČIN ORGANIZACIJE PR SLUŽBE U ORGANIZACIJAMA svi ispitanici obavljaju PR aktivnosti, preko sopstvenih zaposlenih ili preko agencija. Samo četvrtina ispitanika ima samostalna odeljenja za odnose s javnošdu, a petina samo jednu osobu koja se isključivo bavi PR poslovima Struka za odnose s javnošdu u organizacijama u Srbiji još uvek u razvoju.
 10. 10. KAKO ISPITANICI DEFINIŠU KOMUNIKACIJSKI PROJEKAT 65.4 agencije organizacije 46.9 14.3 12.2 12.2 10.2 9.6 9.6 9.6 5.8 4.1 0 dokument projekat PR kampanja plan usluga rezultat
 11. 11. USLUGE KOJE AGENCIJA OBAVLJA ZA RAČUN KLIJENATAAgencije nude: Organizacije angažuju agencije za: medijsko planiranje (80%),  Organizaciju specijalnih događaja realizaciju specijalnih događaja (58%) (90%),  pradenje medijskih objava (65%) odnose s medijima (84%),  Strateško planiranje (16%) strateško planiranje (90%),  Izradu komunikacijskih projekata izradu komunikacijskih projekata (25%). (82%). Ponuda agencija se sastoji od  Kompanije često angažuju jednu velikog broja usluga, ali se u agenciju za operativni rad, a praksi sprovodi mali deo drugu za kompleksnije aktivnosti. njih, uglavnom operativnih.
 12. 12. KOJI OD NAVEDENIH ELEMENATA SADRŽI PLANKOMUNIKACIJE KOJE AGENCIJE IZRAĐUJU ZA KLIJENTE agencije 95,9 95,9 89,8 organizacije 83,7 83,7 79,6 77,6 75,5 65,3 55,8 57,1 48,1 50 40,4 36,5 32,7 30,8 26,9 26,9 23,1 evaluacija i revizija budžet cilj projekta poruke za ciljne ciljne javnosti krovna poruka strategija analiza situacije vremenski plan izbor aktivnosti javnosti
 13. 13. EVALUACIJA Često koriste metode evaluacije Metodi evaluacije:90 Brojmedijskih80 objava70 Oglasna protivvrednost60 Merenje svesti50 publike40 Posećenost na događajima30 Broj poseta na20 Internetu10 Merenje stavova 0 publike Merenje imidža agencije kompanije organizacije Merenje postupaka publike medijske objave protivvrednost svest publike posećenost posete na Internetu stavovi publike imidž kompanije postupci publike
 14. 14. REZULTATI ANALIZE NA RELACIJI VELIČINA ORGANIZACIJE– KORIŠDENJE POJEDINIH METODA EVALUACIJEVeličina ne utiče na Veličina utiče na korišćenjekorišćenje metoda: metoda: broj medijskih objava  merenje svesti publike oglasna protivvrednost  posedenost na događajima broj poseta na Internetu  merenje stavova publike  merenje imidža kompanije  merenje postupaka publike
 15. 15. ZAKLJUČAK Komunikacijski projekat postoji u praksi odnosa s javnošdu (dat u vidu elemenata plana komunikacije). Ne postoji unifomni plan komunikacije koje izrađuju agencije za odnose s javnošdu za potrebe klijenata. Agencije nude skoro sve aktivnosti odnosa s javnošdu, ali ih klijenti pre svega angažuju za operativne aktivnosti. Organizacije svoje strateške aktivnosti obavljaju unutar svojih PR odeljenja. Velika fluktuacija kadrova i mali prosek radnog iskustva. Odnosi s javnošdu u Srbiji su i dalje disciplina koja se razvija.
 16. 16. SARADNJA AGENCIJA I ODELJENJA ZA ODNOSE S JAVNOŠDU -TRENDOVI Razvija se svest o odnosima s javnošdu i raste poverenje u interno osoblje i spoljne savetnike. Odnosi s javnošdu postaju sastavni deo upravljačkog rukovodstva Centralizovana PR odeljenja de postati relikti. Mala i stručna odeljenja postade norma. Kombinacija internih odeljenja za odnose s javnošdu i spoljnih savetnika kako bi bila upotpunjena rukovodeda funkcija u odnosima s javnošdu Koristide se usluge vedeg broja konsultantskih firmi Najbitnija odluka i najveda odgovornost ostaju unutar kude.
 17. 17. MOGUDI PRAVCI RAZVOJA Edukacija: pojedinca: ulaganje u dalju obuku kadrova i njihovu specijalizaciju, agencija: specijalizacija za manji broj usluga koje nude, da bi nivo date usluge bio na visokom nivou, organizacija: agencije bi trebalo da edukuju pojedince iz organizacija o uslugama koje nude, čime bi se sama struka podigla na viši nivo. Promena fokusa agencija: Agencije bi trebalo da u svojoj ponudi imaju više strateških poslova, nego do sada. Status profesije: Profesija odnosa s javnošdu ne bi trebalo da bude ulazna „stepenica“ u dalji biznis i da privlači mlađu populaciju. Potrebno je podidi stepen obrazovanja zaposlenih i kriterijume za izbor kadrova. Uvođenje novih funkcija: Funkcija stratega, osoba koja de se baviti strateškim planiranjem za klijenta i biti spona između Account manager-a i klijenta (organizacije).

×